Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 11. september 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 4.Unionens tilstand (forhandling)
 5.Afstemningstid
  5.1.Udryddelsestruede europæiske sprog og sproglig mangfoldighed (A7-0239/2013 - François Alfonsi) (afstemning)
  5.2.Parlamentets rettigheder i forbindelse med proceduren for udnævnelse af fremtidige administrerende direktører for Det Europæiske Miljøagentur (A7-0264/2013 - Matthias Groote) (afstemning)
  5.3.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2013 - Opjustering af overslaget over andre indtægter med hensyn til indtægterne af bøder, tvangsbøder og sanktioner - Forhøjelse af betalingsbevillingerne (A7-0287/2013 - Giovanni La Via) (afstemning)
  5.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2013 - Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2012 (A7-0284/2013 - Giovanni La Via) (afstemning)
  5.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2013 - Stillingsfortegnelsen for Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) - Stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle medier og Kultur (EACEA) - Stillingsfortegnelsen for Den Europæiske Unions Domstol (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan) (afstemning)
  5.6.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: oversvømmelse i Slovenien, Kroatien og Østrig i efteråret 2002 (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  5.7.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2013 - Anvendelse af EU's Solidaritetsfond i forbindelse med oversvømmelser i 2012 i Slovenien, Kroatien og Østrig (A7-0286/2013 - Giovanni La Via) (afstemning)
  5.8.Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi (A7-0279/2013 - Corinne Lepage) (afstemning)
  5.9.Foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål (A7-0242/2013 - Isabella Lövin) (afstemning)
  5.10.EU-toldkodeksen (A7-0006/2013 - Constance Le Grip) (afstemning)
  5.11.Landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà) (afstemning)
  5.12.Ændring af direktiver om fødevaresikkerhed hvad angår Kommissionens beføjelser (A7-0045/2013 - Matthias Groote) (afstemning)
  5.13.Ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (afstemning)
  5.14.Aftale mellem EU og Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  5.15.Aftale mellem EU og Kap Verde om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel) (afstemning)
  5.16.Gennemførelse af EU-strategien for unge 2010-2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou) (afstemning)
  5.17.Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska) (afstemning)
  5.18.Det indre marked for tjenesteydelser (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt) (afstemning)
  5.19.Forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Udryddelsestruede europæiske sprog og sproglig mangfoldighed (A7-0239/2013 - François Alfonsi)
  6.2.Parlamentets rettigheder i forbindelse med proceduren for udnævnelse af fremtidige administrerende direktører for Det Europæiske Miljøagentur (A7-0264/2013 - Matthias Groote)
  6.3.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2013 - Opjustering af overslaget over andre indtægter med hensyn til indtægterne af bøder, tvangsbøder og sanktioner - Forhøjelse af betalingsbevillingerne (A7-0287/2013 - Giovanni La Via)
  6.4.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2013 - Overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2012 (A7-0284/2013 - Giovanni La Via)
  6.5.Forslag til ændringsbudget nr. 4/2013 - Stillingsfortegnelsen for Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) - Stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle medier og Kultur (EACEA) - Stillingsfortegnelsen for Den Europæiske Unions Domstol (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan)
  6.6.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: oversvømmelse i Slovenien, Kroatien og Østrig i efteråret 2002 (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes)
  6.7.Forslag til ændringsbudget nr. 5/2013 - Anvendelse af EU's Solidaritetsfond i forbindelse med oversvømmelser i 2012 i Slovenien, Kroatien og Østrig (A7-0286/2013 - Giovanni La Via)
  6.8.Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  6.9.Foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  6.10.EU-toldkodeksen (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  6.11.Landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà)
  6.12.Ændring af direktiver om fødevaresikkerhed hvad angår Kommissionens beføjelser (A7-0045/2013 - Matthias Groote)
  6.13.Ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  6.14.Aftale mellem EU og Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel)
  6.15.Aftale mellem EU og Kap Verde om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel)
  6.16.Gennemførelse af EU-strategien for unge 2010-2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  6.17.Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  6.18.Det indre marked for tjenesteydelser (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  6.19.Forhandlingerne om en partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Malaysia (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Situationen i Syrien (forhandling)
 10.Situationen i Egypten (forhandling)
 11.Velkomstord
 12.Situationen i Egypten (fortsat forhandling)
 13.Den maritime dimension af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - EU's militære strukturer: status og fremtidsperspektiver (forhandling)
 14.EU's politik over for Hviderusland (forhandling)
 15.Russisk pres på lande i det østlige partnerskab (i forbindelse med det forestående topmøde i østpartnerskabet i Vilnius) (forhandling)
 16.Adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, i EU (forhandling)
 17.Strategien for EU's indre sikkerhed (forhandling)
 18.Den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (forhandling)
 19.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2134 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (7191 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik