Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. syyskuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 4.Unionin tila (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Uhanalaiset eurooppalaiset kielet ja kielellinen monimuotoisuus Euroopan unionissa (A7-0239/2013 - François Alfonsi) (äänestys)
  5.2.Parlamentin oikeudet Euroopan ympäristökeskuksen tulevien toiminnanjohtajien nimittämismenettelyn yhteydessä (A7-0264/2013 - Matthias Groote) (äänestys)
  5.3.Lisätalousarvioesitys nro 2/2013 - Sakoista ja seuraamuksista saatavia tuloja koskevien ennusteiden kasvattaminen - Maksumäärärahojen lisääminen (A7-0287/2013 - Giovanni La Via) (äänestys)
  5.4.Lisätalousarvioesitys nro 3/2013 - Varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (A7-0284/2013 - Giovanni La Via) (äänestys)
  5.5.Lisätalousarviositys nro 4/2013 - Euroopan GNSS-viraston (GSA) henkilöstö - Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) henkilöstö - Euroopan unionin tuomioistuimen henkilöstö (työjärjestyksen 138 artikla) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan) (äänestys)
  5.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Slovenian, Kroatian ja Itävallan tulvat syksyllä 2012 (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  5.7.Lisätalousarvioesitys nro 5/2013 - Solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Sloveniassa, Kroatiassa ja Itävallassa vuonna 2012 esiintyneiden tulvien johdosta (A7-0286/2013 - Giovanni La Via) (äänestys)
  5.8.Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi (A7-0279/2013 - Corinne Lepage) (äänestys)
  5.9.Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteet (A7-0242/2013 - Isabella Lövin) (äänestys)
  5.10.Unionin tullikoodeksi (A7-0006/2013 - Constance Le Grip) (äänestys)
  5.11.Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruu (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà) (äänestys)
  5.12.Elintarviketurvallisuutta koskevien direktiivien muuttaminen komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta (A7-0045/2013 - Matthias Groote) (äänestys)
  5.13.Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttaminen (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (äänestys)
  5.14.Kap Verden tasavallan ja EU:n kansalaisille lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskeva EU:n ja Kap Verden välinen sopimus (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  5.15.Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva EU:n ja Kap Verden välinen sopimus (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel) (äänestys)
  5.16.EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpano (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou) (äänestys)
  5.17.Nuorisotyöttömyyden torjunta: selviytymiskeinot (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska) (äänestys)
  5.18.Palveluiden sisämarkkinat (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt) (äänestys)
  5.19.EU:n ja Malesian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytävät neuvottelut (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Uhanalaiset eurooppalaiset kielet ja kielellinen monimuotoisuus Euroopan unionissa (A7-0239/2013 - François Alfonsi)
  6.2.Parlamentin oikeudet Euroopan ympäristökeskuksen tulevien toiminnanjohtajien nimittämismenettelyn yhteydessä (A7-0264/2013 - Matthias Groote)
  6.3.Lisätalousarvioesitys nro 2/2013 - Sakoista ja seuraamuksista saatavia tuloja koskevien ennusteiden kasvattaminen - Maksumäärärahojen lisääminen (A7-0287/2013 - Giovanni La Via)
  6.4.Lisätalousarvioesitys nro 3/2013 - Varainhoitovuoden 2012 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (A7-0284/2013 - Giovanni La Via)
  6.5.Lisätalousarviositys nro 4/2013 - Euroopan GNSS-viraston (GSA) henkilöstö - Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) henkilöstö - Euroopan unionin tuomioistuimen henkilöstö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan)
  6.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Slovenian, Kroatian ja Itävallan tulvat syksyllä 2012 (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes)
  6.7.Lisätalousarvioesitys nro 5/2013 - Solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Sloveniassa, Kroatiassa ja Itävallassa vuonna 2012 esiintyneiden tulvien johdosta (A7-0286/2013 - Giovanni La Via)
  6.8.Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  6.9.Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteet (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  6.10.Unionin tullikoodeksi (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  6.11.Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruu (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà)
  6.12.Elintarviketurvallisuutta koskevien direktiivien muuttaminen komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta (A7-0045/2013 - Matthias Groote)
  6.13.Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttaminen (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  6.14.Kap Verden tasavallan ja EU:n kansalaisille lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskeva EU:n ja Kap Verden välinen sopimus (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel)
  6.15.Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva EU:n ja Kap Verden välinen sopimus (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel)
  6.16.EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpano (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  6.17.Nuorisotyöttömyyden torjunta: selviytymiskeinot (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  6.18.Palveluiden sisämarkkinat (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  6.19.EU:n ja Malesian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytävät neuvottelut (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle)
 7.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Syyrian tilanne (keskustelu)
 10.Egyptin tilanne (keskustelu)
 11.Tervetulotoivotukset
 12.Egyptin tilanne (jatkoa keskustelulle)
 13.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merellinen ulottuvuus - EU:n sotilaalliset rakenteet: nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (keskustelu)
 14.EU:n Valko-Venäjää koskeva politiikka (keskustelu)
 15.Venäjän harjoittama painostus itäisen kumppanuuden maita kohtaan (Vilnassa pian pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen yhteydessä) (keskustelu)
 16.Geenivarojen saanti ja saatavuus sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako unionissa (keskustelu)
 17.EU:n sisäisen turvallisuuden strategia (keskustelu)
 18.EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategia (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2134 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (7191 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö