Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2013 m. rugsėjo 11 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 4.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Europos kalbų išnykimo grėsmė ir kalbų įvairovė (A7-0239/2013 - François Alfonsi) (balsavimas)
  5.2.Parlamento teisės vykdant būsimų Europos aplinkos agentūros vykdančiųjų direktorių skyrimo procedūrą (A7-0264/2013 - Matthias Groote) (balsavimas)
  5.3.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2013. Prognozuojamos didesnės kitos įplaukos, gaunamos iš baudų ir nuobaudų. Mokėjimų asignavimų didinimas (A7-0287/2013 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  5.4.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2013 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2012 m. biudžetą (A7-0284/2013 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  5.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2013 projektas. Europos GNSS agentūros personalas. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) personalas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo personalas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan) (balsavimas)
  5.6.Europos Sąjungos solidarumo fondo panaudojimas: potvyniai Slovėnijoje, Kroatijoje ir Austrijoje 2012 m. rudenį (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  5.7.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2013 projektas. Solidarumo fondo lėšų mobilizavimas po 2012 m. potvynių Slovėnijoje, Kroatijoje ir Austrijoje (A7-0286/2013 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  5.8.Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva (A7-0279/2013 - Corinne Lepage) (balsavimas)
  5.9.Priemonės europinių ungurių ištekliams atkurti (A7-0242/2013 - Isabella Lövin) (balsavimas)
  5.10.Sąjungos muitinės kodeksas (A7-0006/2013 - Constance Le Grip) (balsavimas)
  5.11.Žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklo Europos bendrijoje sukūrimas (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà) (balsavimas)
  5.12.Maisto saugos direktyvų nuostatų dėl Komisijai suteikiamų įgalliojimų dalinis keitimas (A7-0045/2013 - Matthias Groote) (balsavimas)
  5.13.Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinis keitimas (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (balsavimas)
  5.14.Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos sudarymo (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  5.15.Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos sudarymo (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel) (balsavimas)
  5.16.ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 2010–2012 m. (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou) (balsavimas)
  5.17.Galimi jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdai (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska) (balsavimas)
  5.18.Paslaugų vidaus rinka (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt) (balsavimas)
  5.19.Derybos dėl ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.Europos kalbų išnykimo grėsmė ir kalbų įvairovė (A7-0239/2013 - François Alfonsi)
  6.2.Parlamento teisės vykdant būsimų Europos aplinkos agentūros vykdančiųjų direktorių skyrimo procedūrą (A7-0264/2013 - Matthias Groote)
  6.3.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2013. Prognozuojamos didesnės kitos įplaukos, gaunamos iš baudų ir nuobaudų. Mokėjimų asignavimų didinimas (A7-0287/2013 - Giovanni La Via)
  6.4.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2013 projektas. Perteklius, susidaręs vykdant 2012 m. biudžetą (A7-0284/2013 - Giovanni La Via)
  6.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2013 projektas. Europos GNSS agentūros personalas. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) personalas. Europos Sjungos Teisingumo Teismo personalas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan)
  6.6.Europos Sąjungos solidarumo fondo panaudojimas: potvyniai Slovėnijoje, Kroatijoje ir Austrijoje 2012 m. rudenį (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes)
  6.7.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2013 projektas. Solidarumo fondo lėšų mobilizavimas po 2012 m. potvynių Slovėnijoje, Kroatijoje ir Austrijoje (A7-0286/2013 - Giovanni La Via)
  6.8.Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  6.9.Priemonės europinių ungurių ištekliams atkurti (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  6.10.Sąjungos muitinės kodeksas (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  6.11.Žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklo Europos bendrijoje sukūrimas (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà)
  6.12.Maisto saugos direktyvų nuostatų dėl Komisijai suteikiamų įgalliojimų dalinis keitimas (A7-0045/2013 - Matthias Groote)
  6.13.Direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo dalinis keitimas (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  6.14.Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos sudarymo (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel)
  6.15.Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos sudarymo (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel)
  6.16.ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 2010–2012 m. (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  6.17.Galimi jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdai (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  6.18.Paslaugų vidaus rinka (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  6.19.Derybos dėl ES ir Malaizijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle)
 7.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 9.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 10.Padėtis Egipte (diskusijos)
 11.Oficialus pasveikinimas
 12.Padėtis Egipte (diskusijų tęsinys)
 13.Bendros saugumo ir gynybos politikos jūrų dimensija - ES karinės struktūros. Padėtis ir ateities perspektyvos (diskusijos)
 14.ES politika Baltarusijos atžvilgiu (diskusijos)
 15.Rusijos daromas spaudimas Rytų partnerystės šalims (Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo kontekste) (diskusijos)
 16.Galimybė naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningas bei teisingas naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimas Sąjungoje (diskusijos)
 17.ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas (diskusijos)
 18.Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategija (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 21.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2134 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (7191 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika