Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 11 września 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 3.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 4.Stan Unii (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Zagrożone języki europejskie i różnorodność językowa w Unii Europejskiej (A7-0239/2013 - François Alfonsi) (głosowanie)
  5.2.Prawa przysługujące Parlamentowi w procedurze mianowania przyszłych dyrektorów wykonawczych Europejskiej Agencji Środowiska (A7-0264/2013 - Matthias Groote) (głosowanie)
  5.3.Projekt budżetu korygującego nr 2/2013 - zwiększenie prognozowanych innych dochodów z tytułu grzywien i kar - zwiększenie środków na płatności (A7-0287/2013 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  5.4.Projekt budżetu korygującego nr 3/2013 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2012 (A7-0284/2013 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  5.5.Projekt budżetu korygującego nr 4/2013 - Personel Agencji Europejskiego GNSS - Personel Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) - Personel Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan) (głosowanie)
  5.6.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  5.7.Projekt budżetu korygującego nr 5/2013 - uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (A7-0286/2013 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  5.8.Dyrektywa odnosząca się do jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (A7-0279/2013 - Corinne Lepage) (głosowanie)
  5.9.Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (A7-0242/2013 - Isabella Lövin) (głosowanie)
  5.10.Unijny kodeks celny (A7-0006/2013 - Constance Le Grip) (głosowanie)
  5.11.Ustanowienie sieci zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà) (głosowanie)
  5.12.Zmiana dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji (A7-0045/2013 - Matthias Groote) (głosowanie)
  5.13.Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (głosowanie)
  5.14.Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i UE (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  5.15.Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel) (głosowanie)
  5.16.Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou) (głosowanie)
  5.17.Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska) (głosowanie)
  5.18.Wewnętrzny rynek usług (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt) (głosowanie)
  5.19.Negocjacje umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Malezją (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Zagrożone języki europejskie i różnorodność językowa w Unii Europejskiej (A7-0239/2013 - François Alfonsi)
  6.2.Prawa przysługujące Parlamentowi w procedurze mianowania przyszłych dyrektorów wykonawczych Europejskiej Agencji Środowiska (A7-0264/2013 - Matthias Groote)
  6.3.Projekt budżetu korygującego nr 2/2013 - zwiększenie prognozowanych innych dochodów z tytułu grzywien i kar - zwiększenie środków na płatności (A7-0287/2013 - Giovanni La Via)
  6.4.Projekt budżetu korygującego nr 3/2013 - nadwyżka wynikająca z wykonania budżetu na rok 2012 (A7-0284/2013 - Giovanni La Via)
  6.5.Projekt budżetu korygujcego nr 4/2013 - Personel Agencji Europejskiego GNSS - Personel Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) - Personel Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan)
  6.6.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes)
  6.7.Projekt budżetu korygującego nr 5/2013 - uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami w Słowenii, Chorwacji i Austrii na jesieni 2012 r. (A7-0286/2013 - Giovanni La Via)
  6.8.Dyrektywa odnosząca się do jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  6.9.Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  6.10.Unijny kodeks celny (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  6.11.Ustanowienie sieci zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà)
  6.12.Zmiana dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji (A7-0045/2013 - Matthias Groote)
  6.13.Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  6.14.Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i UE (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel)
  6.15.Umowa między UE a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel)
  6.16.Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  6.17.Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  6.18.Wewnętrzny rynek usług (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  6.19.Negocjacje umowy o partnerstwie i współpracy między UE i Malezją (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Sytuacja w Syrii (debata)
 10.Sytuacja w Egipcie (debata)
 11.Powitanie
 12.Sytuacja w Egipcie (ciąg dalszy debat)
 13.Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (debata)
 14.Polityka UE wobec Białorusi (debata)
 15.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (debata)
 16.Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii (debata)
 17.Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (debata)
 18.Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (debata)
 19.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2134 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (7191 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności