Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 11 september 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 4.Tillståndet i unionen (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Utrotningshotade europeiska språk och den språkliga mångfalden inom EU (A7-0239/2013 - François Alfonsi) (omröstning)
  5.2.Parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån (A7-0264/2013 - Matthias Groote) (omröstning)
  5.3.Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena (A7-0287/2013 - Giovanni La Via) (omröstning)
  5.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2013 - Överskott från genomförandet av budgeten för 2012 (A7-0284/2013 - Giovanni La Via) (omröstning)
  5.5.Förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 - Personalen hos Europeiska byrån för GNSS (GSA) - Personalen hos Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) - Personalen hos Europeiska unionens domstol (artikel 138 i arbetsordningen) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan) (omröstning)
  5.6.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Slovenien, Kroatien och Österrike hösten 2012 (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  5.7.Förslag till ändringsbudget nr 5/2013 - Utnyttjande av solidaritetsfonden till följd av översvämningarna 2012 i Slovenien, Kroatien och Österrike (A7-0286/2013 - Giovanni La Via) (omröstning)
  5.8.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (A7-0279/2013 - Corinne Lepage) (omröstning)
  5.9.Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (A7-0242/2013 - Isabella Lövin) (omröstning)
  5.10.Tullkodex för unionen (A7-0006/2013 - Constance Le Grip) (omröstning)
  5.11.Insamling av jordbruksföretagens redovisningsuppgifter avseende inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà) (omröstning)
  5.12.Ändring av direktiven om säkra livsmedel vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen (A7-0045/2013 - Matthias Groote) (omröstning)
  5.13.Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (omröstning)
  5.14.Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Kap Verde och i EU (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  5.15.Avtal mellan EU och Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel) (omröstning)
  5.16.Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou) (omröstning)
  5.17.Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska) (omröstning)
  5.18.Den inre marknaden för tjänster (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt) (omröstning)
  5.19.Förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Utrotningshotade europeiska språk och den språkliga mångfalden inom EU (A7-0239/2013 - François Alfonsi)
  6.2.Parlamentets rättigheter i förfarandet för utnämning av framtida verkställande direktörer vid Europeiska miljöbyrån (A7-0264/2013 - Matthias Groote)
  6.3.Förslag till ändringsbudget nr 2/2013 - Uppskrivning av prognosen för inkomster från böter och straffavgifter - Ökning av betalningsbemyndigandena (A7-0287/2013 - Giovanni La Via)
  6.4.Förslag till ändringsbudget nr 3/2013 - Överskott från genomförandet av budgeten för 2012 (A7-0284/2013 - Giovanni La Via)
  6.5.Förslaget till ändringsbudget nr 4/2013 - Personalen hos Europeiska byrån för GNSS (GSA) - Personalen hos Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) - Personalen hos Europeiska unionens domstol (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning) (A7-0285/2013 - Giovanni La Via, Derek Vaughan)
  6.6.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond: översvämningar i Slovenien, Kroatien och Österrike hösten 2012 (A7-0283/2013 - José Manuel Fernandes)
  6.7.Förslag till ändringsbudget nr 5/2013 - Utnyttjande av solidaritetsfonden till följd av översvämningarna 2012 i Slovenien, Kroatien och Österrike (A7-0286/2013 - Giovanni La Via)
  6.8.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  6.9.Åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  6.10.Tullkodex för unionen (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  6.11.Insamling av jordbruksföretagens redovisningsuppgifter avseende inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden (A7-0179/2012 - Giancarlo Scottà)
  6.12.Ändring av direktiven om säkra livsmedel vad gäller de befogenheter som ska tilldelas kommissionen (A7-0045/2013 - Matthias Groote)
  6.13.Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  6.14.Avtal mellan EU och Kap Verde om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse till medborgare i Kap Verde och i EU (A7-0266/2013 - Mariya Gabriel)
  6.15.Avtal mellan EU och Kap Verde om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel)
  6.16.Genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  6.17.Att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  6.18.Den inre marknaden för tjänster (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  6.19.Förhandlingarna om partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Malaysia (A7-0235/2013 - Emilio Menéndez del Valle)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Situationen i Syrien (debatt)
 10.Situationen i Egypten (debatt)
 11.Välkomsthälsning
 12.Situationen i Egypten (fortsättning på debatten)
 13.Den maritima dimensionen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - EU:s militära strukturer: nuläge och framtidsutsikter (debatt)
 14.EU:s politik gentemot Vitryssland (debatt)
 15.Påtryckningar från Ryssland på länder i det östra partnerskapet (i samband med det kommande toppmötet för det östra partnerskapet, i Vilnius) (debatt)
 16.Tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser i unionen (debatt)
 17.Strategin för inre säkerhet i EU (debatt)
 18.EU:s strategi för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2134 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7191 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy