Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2045(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0275/2013

Texte depuse :

A7-0275/2013

Dezbateri :

PV 10/09/2013 - 17
CRE 10/09/2013 - 17

Voturi :

PV 11/09/2013 - 5.17
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0365

Stenograma dezbaterilor
Joi, 12 septembrie 2013 - Strasbourg Ediţie revizuită

14.5. Combaterea șomajului în rândul tinerilor: posibile soluţii (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Cieszę się, że Parlament Europejski przyjął wczoraj zdecydowaną większością głosów moje sprawozdanie w sprawie bezrobocia wśród młodych. To ważny przekaz dla młodych Europejczyków. Dostrzegamy dramatyczną sytuację młodych bezrobotnych, proponujemy określone rozwiązania oraz wzywamy Komisję i państwa członkowskie do konkretnych działań. Konieczność szybkiego wdrożenia gwarancji z równoczesnym wydłużeniem wieku do 30 lat dla osób, które mogą się o nie starać, stworzenie udogodnień dla małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu nowych miejsc pracy, opracowanie przez Komisję ram jakości staży czy usprawnienie służb zatrudnienia oraz portalu EURES – to najważniejsze z postulatów przyjętych w sprawozdaniu. Sprawozdanie poświęca również dużo uwagi reformom systemów edukacyjnych, ukierunkowanym na lepsze dostosowanie programów nauczania do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, oraz promowaniu kształcenia zawodowego.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kenellekään ei ole epäselvää, että nuorten tilanne työmarkkinoilla on nykyisin hyvin vakava. Nuorisotyöttömyys runtelee koko Eurooppaa, ei vain kriisimaita.

Vaikka nuorisotakuu on tärkeä poliittinen sysäys, on se yksin riittämätön toimi ja tuen rajaaminen alle 25-vuotiaisiin ei ole riittävä. Nuorten työmarkkinoille juurtumisen viivästymisellä on huomattavan laajat yhteiskunnalliset heijastusvaikutukset. Vakinaisen työn puuttuessa perheen perustaminen lykkääntyy ja asunnon hankinta siirtyy. Meidän on muistettava, että Eurooppa on myös siirtymässä ennennäkemättömän alhaisen syntyvyyden aikakauteen.

Nuorison ja nuorten aikuisten työttömyyskierteen katkaiseminen on yksi Euroopan tämän päivän ehdottomasti tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä. Nuorisotyöttömyyttä ei tule pyrkiä lakaisemaan maton alle kaunistelemalla tilastoja. Nuorten itsensä työllistämistä tulee tukea, mutta se ei kyllä riitä. Yrittäjyys vaatii omanlaista luonnetta ja sisukkuutta. Nyt tarvitaan tekoja.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Sytuacja młodych osób na rynku pracy jest bez wątpienia ciężka. W stosunku do ogółu bezrobotnych odsetek niepracującej młodzieży, w tym absolwentów studiów, jest średnio ponad dwukrotnie wyższy. Problemem młodych obywateli jest również znacznie większe niż w przypadku pozostałych grup ryzyko zwolnień. Ludzie ci często podejmują pracę na warunkach tzw. umów śmieciowych, pozostając praktycznie bez żadnej ochrony prawnej. Publikowane każdego miesiąca dane dotyczące bezrobocia muszą niepokoić i skłaniać do podjęcia działań. Jednym z instrumentów pozostaje mobilność zawodowa. Młodzież chętniej podejmuje zatrudnienie w innym kraju, częstokroć jednak napotykając przeszkody administracyjne, jak choćby problemy z uznawaniem kwalifikacji. Usuwanie tych przeszkód wymaga szczególnego zaangażowania instytucji europejskich. Osiągnięcie korzyści poprzez zobligowanie państw do wprowadzenia i rozszerzania gwarancji dla młodzieży wydaje się jednak wątpliwe. Wzrost liczby miejsc pracy osiągniemy raczej poprzez ulgi dla przedsiębiorców czy ułatwienia podejmowania...

(Przewodniczący odebrał posłowi głos)

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Mr President, I welcome the adoption of these resolutions on the youth strategy and youth employment as an indication underpinning the importance that the European Parliament attaches to the issue of youth employment. In my own country, Ireland, youth unemployment is unacceptably high at 26 % and indeed one-third of unemployed people live in the capital city, Dublin, my own constituency.

Now that we have the instruments, we need to ensure that they are implemented correctly. We need to ensure that Member States consult with stakeholders in the first instance. We need to ensure that quality programmes are actually produced by the Member States.

We need to ensure that a youth guarantee is just that, and that it provides young people with a real opportunity and it provides progression into real and sustainable jobs. We also need to ensure that the youth guarantee is branded as such and that the European Union ensures that Member States and its young people in the Member States are aware of the forms of support that are coming from the European Union to address this issue.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, go raibh maith agus bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt do na moltaí seo agus molaim an rapóirtéir as ucht an jab maith a rinne sí. Gan dabht ar bith, tá an t-aos óg thíos leis faoi láthair de bharr an chúlú eacnamaíochta cé go ndearna a lán gach rud i gceart. Chuaigh siad ar scoil, d’fhoghlaim siad, fuair siad cáilíochtaí ach ag deireadh na dála ní raibh jabanna acu. Mar a dúirt Emer Costello, tá suas chomh fada le 26 % den aos óg i mo thír féin ar imirce. B’fhearr leo a bheith ag obair thar lear ná a bheith díomhaoin ag an mbaile. Ach anois tá seans againn rud éigin a dhéanamh dóibh agus go háirithe an ráthaíocht seo a thugann jab nó oiliúint dóibh agus tá a leithéid an-tábhachtach. Mar a dúirt an tUachtarán Barroso inné, tá sé an-tábhachtach go gcuirfeadh na Ballstáit na moltaí seo i bhfeidhm chomh luath agus chomh praiticiúil agus is féidir. Ar a laghad chabhródh sé chun déileáil leis an bhfadhb.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, this report on youth unemployment makes a number of good recommendations, such as a focus on high-quality education, training and work experience and a one-year relief plan to tackle youth unemployment where its level in a Member State is greater than 25%. It also speaks of the use of the EU Loan Guarantee Facility.

These are all good initiatives but two issues stand out in my mind. Entrepreneurs create jobs, and we need to recognise this aspect: it is just as important as any of the other issues I have mentioned. In the EU institutions we do not balance the ideas of supply and demand when it comes to creating employment. Also, job creation does not occur in a vacuum and, especially in countries which are undergoing austerity programmes, flexibility must be part of the solution.

Procyclical economic policies across the EU with divergent economies are a recipe for a grinding flat-lining of growth, and all the other laudable measures in this report will amount to knocking our heads against a brick wall.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Deşi tinerii reprezintă 13% din forţa de muncă a Uniunii, se estimează că în 2012 ei au însumat 42% din contractele temporare de muncă şi 32% din contractele part-time. Din păcate, atitudinea multor angajatori este de a-i desconsidera pe cei care nu au experienţă de lucru şi de a-i concedia, cu precădere, pe cei care au contracte temporare sau part-time, deci, implicit, tinerii sunt cei mai dezavantajaţi.

În plus, 2 milioane de locuri de muncă au rămas neocupate în Uniune din cauza sistemului educaţional, care nu este corelat cu cerinţele pieţei, cerinţele de azi şi de mâine. Producem tineri învăţaţi care, însă, nu sunt pregătiţi pentru piaţa unde există locuri de muncă, ci pentru o piaţă în care, poate, nu există locuri de muncă. Sper ca rezoluţia votată acum să ducă la schimbare, pentru că tinerii sunt prioritatea oricărei societăţi care vrea să progreseze.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - Problém vysokej nezamestnanosti mladých ľudí trápi dnes väčšinu štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Je preto prirodzené, že táto téma sa dostala aj medzi priority Európskej politiky.

Lenže tento problém nespôsobila len kríza, ale aj nízka kvalita vzdelania a prípravy na povolanie. Zaškolenie absolventov prináša zo sebou náklady navyše, čo je v čase krízy rozhodujúce. Čo je horšie, dlhodobo pestujeme mentalitu nárokov a práv, ktorá nie je vyvážená zodpovednosťou voči spoločnosti, rodine či samému sebe. Mladých ľudí vytláča z trhu práce aj vysoká cena práce a vysoká ochrana pracovného miesta.

Riešenie preto musí zahŕňať zjednodušenie pracovných zmlúv a zvýšenie flexibility pracovného času. Podporila som predĺženú správu, ale bojím sa, že eurofondy nie sú univerzálny liek na všetky problémy.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate