Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 12. září 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Převod prostředků: viz zápis
 4.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 5.Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 6.Mikrovýroba energie (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 7.Stejná odměna mužů a žen (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 8.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (rozprava)
 9.Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog (krátké přednesení)
 10.Situace nezletilých osob v EU bez doprovodu (krátké přednesení)
 11.Evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (krátké přednesení)
 12.Stav jednání o evropské bankovní unii (rozprava)
 13.Hlasování
  13.1.Evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (hlasování)
  13.2.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (hlasování)
  13.3.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasování)
  13.4.Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (hlasování)
  13.5.Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (hlasování)
  13.6.Přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (hlasování)
  13.7.Mikrovýroba energie (B7-0388/2013) (hlasování)
  13.8.Stejná odměna mužů a žen (B7-0387/2013) (hlasování)
  13.9.Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (B7-0386/2013) (hlasování)
  13.10.Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost (B7-0385/2013) (hlasování)
  13.11.Situace v Sýrii (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (hlasování)
  13.12.Situace v Egyptě (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (hlasování)
  13.13.Námořní rozměr společné bezpečnostní a obranné politiky (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (hlasování)
  13.14.Vojenské struktury EU: aktuální stav a budoucí výhledy (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (hlasování)
  13.15.Politika EU vůči Bělorusku (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (hlasování)
  13.16.Nátlak Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (hlasování)
  13.17.Strategie vnitřní bezpečnosti EU (B7-0377/2013) (hlasování)
  13.18.Evropská strategie pro bezpečnost a zdraví při práci (B7-0376/2013) (hlasování)
  13.19.Přeshraniční kolektivní vyjednávání a nadnárodní sociální dialog (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (hlasování)
  13.20.Situace nezletilých osob v EU bez doprovodu (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
  14.1.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2.Opatření pro obnovu populace úhoře říčního (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3.Celní kodex Unie (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4.Provádění strategie EU pro mládež 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5.Řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí: možná východiska (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6.Vnitřní trh služeb (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7.Činnost evropského veřejného ochránce práv za rok 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9.Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10.Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11.Přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání v Unii (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12.Mikrovýroba energie (B7-0388/2013)
  14.13.Stejná odměna mužů a žen (B7-0387/2013)
  14.14.Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor (B7-0386/2013)
  14.15.Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost (B7-0385/2013)
  14.16.Situace v Sýrii (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17.Situace v Egyptě (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18.Námořní rozměr společné bezpečnostní a obranné politiky (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19.Vojenské struktury EU: aktuální stav a budoucí výhledy (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20.Politika EU vůči Bělorusku (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21.Nátlak Ruska na země Východního partnerství (v souvislosti s nadcházejícím summitem Východního partnerství ve Vilniusu) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22.Strategie vnitřní bezpečnosti EU (B7-0377/2013)
  14.23.Evropská kulturní a tvůrčí odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 17.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  17.1.Situace v Konžské demokratické republice (rozprava)
  17.2.Situace ve Středoafrické republice (rozprava)
  17.3.Situace v Bahrajnu (rozprava)
 18.Jednotný evropský trh elektronických komunikací (předložení dokumentů)
 19.Hlasování
  19.1.Situace v Konžské demokratické republice (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2.Situace ve Středoafrické republice (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3.Situace v Bahrajnu (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 21.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 22.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 23.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 24.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 25.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1724 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4895 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí