Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 12. september 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 5.ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 6.Mikrotootmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 7.Meestele ja naistele võrdse tasu maksmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 8.Euroopa Ombudsmani tegevus 2012. aastal (arutelu)
 9.Piiriülesed kollektiivläbirääkimised ja riikidevaheline sotsiaaldialoog (lühiettekanne)
 10.Saatjata alaealiste olukord ELis (lühiettekanne)
 11.Euroopa kultuuri- ja loomesektor majanduskasvu ja töökohtade heaks (lühiettekanne)
 12.Euroopa pangaliidu läbirääkimiste hetkeseis (arutelu)
 13.Hääletused
  13.1.Euroopa kultuuri- ja loomesektor majanduskasvu ja töökohtade heaks (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (hääletus)
  13.2.Euroopa Ombudsmani tegevus 2012. aastal (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (hääletus)
  13.3.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab ELi välispiiride ületamisel olema viisa (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hääletus)
  13.4.Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (hääletus)
  13.5.Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (hääletus)
  13.6.Juurdepääs geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglane ja võrdne jaotamine Euroopa Liidus (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (hääletus)
  13.7.Mikrotootmine (B7-0388/2013) (hääletus)
  13.8.Meestele ja naistele võrdse tasu maksmine (B7-0387/2013) (hääletus)
  13.9.ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum (B7-0386/2013) (hääletus)
  13.10.Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava (B7-0385/2013) (hääletus)
  13.11.Olukord Süürias (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (hääletus)
  13.12.Olukord Egiptuses (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (hääletus)
  13.13.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika merendusalane mõõde (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (hääletus)
  13.14.ELi sõjalised struktuurid: hetkeolukord ja tulevikuväljavaated (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (hääletus)
  13.15.ELi Valgevene-poliitika (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (hääletus)
  13.16.Venemaa surve idapartnerluse riikidele (seoses peagi toimuva idapartnerluse tippkohtumisega Vilniuses) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (hääletus)
  13.17.ELi sisejulgeoleku strateegia (B7-0377/2013) (hääletus)
  13.18.Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia (B7-0376/2013) (hääletus)
  13.19.Piiriülesed kollektiivläbirääkimised ja riikidevaheline sotsiaaldialoog (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (hääletus)
  13.20.Saatjata alaealiste olukord ELis (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
  14.1.Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2.Meetmed euroopa angerja varude taastamiseks (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3.Liidu tolliseadustik (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4.ELi noorsoostrateegia 2010–2012 rakendamine (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5.Võitlus noorte tööpuudusega: võimalikud väljapääsuteed (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6.Teenuste siseturg (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7.Euroopa Ombudsmani tegevus 2012. aastal (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab ELi välispiiride ületamisel olema viisa (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9.Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10.Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11.Juurdepääs geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglane ja võrdne jaotamine Euroopa Liidus (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12.Mikrotootmine (B7-0388/2013)
  14.13.Meestele ja naistele võrdse tasu maksmine (B7-0387/2013)
  14.14.ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum (B7-0386/2013)
  14.15.Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava (B7-0385/2013)
  14.16.Olukord Süürias (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17.Olukord Egiptuses (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika merendusalane mõõde (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19.ELi sõjalised struktuurid: hetkeolukord ja tulevikuväljavaated (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20.ELi Valgevene-poliitika (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21.Venemaa surve idapartnerluse riikidele (seoses peagi toimuva idapartnerluse tippkohtumisega Vilniuses) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22.ELi sisejulgeoleku strateegia (B7-0377/2013)
  14.23.Euroopa kultuuri- ja loomesektor majanduskasvu ja töökohtade heaks (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  17.1.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
  17.2.Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis (arutelu)
  17.3.Olukord Bahreinis (arutelu)
 18.Euroopa elektroonilise side ühtne turg (esitatud dokumendid)
 19.Hääletused
  19.1.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2.Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3.Olukord Bahreinis (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 22.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 23.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 24.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 25.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1724 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4895 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika