Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 5.ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Mikroģenerācija (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 7.Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 8.Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (debates)
 9.Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs (īss izklāsts)
 10.Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 11.Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (īss izklāsts)
 12.Stāvoklis sarunās par Eiropas banku savienību (debates)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (balsošana)
  13.2.Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (balsošana)
  13.3.Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir jābūt vīzām (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsošana)
  13.4.Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (balsošana)
  13.5.Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (balsošana)
  13.6.Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale Savienībā (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (balsošana)
  13.7.Mikroģenerācija (B7-0388/2013) (balsošana)
  13.8.Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (B7-0387/2013) (balsošana)
  13.9.ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (B7-0386/2013) (balsošana)
  13.10.Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai (B7-0385/2013) (balsošana)
  13.11.Stāvoklis Sīrijā (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (balsošana)
  13.12.Stāvoklis Ēģiptē (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (balsošana)
  13.13.Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (balsošana)
  13.14.ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (balsošana)
  13.15.ES politika attiecībā uz Baltkrieviju (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (balsošana)
  13.16.Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (balsošana)
  13.17.ES iekšējās drošības stratēģija (B7-0377/2013) (balsošana)
  13.18.Eiropas stratēģija drošībai un veselības aizsardzībai darbā (B7-0376/2013) (balsošana)
  13.19.Pārrobežu sarunas par darba koplīguma slēgšanu un starptautisks sociālais dialogs (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (balsošana)
  13.20.Stāvoklis saistībā ar nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
  14.1.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2.Pasākumi Eiropas zušu krājumu atjaunošanai (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3.Savienības Muitas kodekss (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4.ES jaunatnes stratēģijas laikposmam no 2010. līdz 2012. gadam īstenošana (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5.Jauniešu bezdarba novēršana — iespējamie risinājumi (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6.Iekšējais pakalpojumu tirgus (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7.Eiropas Ombuda darbība 2012. gadā (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8.Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir jābūt vīzām (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9.Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10.Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11.Ģenētisko resursu pieejamība un to izmantošanā iegūto labumu taisnīga un vienlīdzīga sadale Savienībā (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12.Mikroģenerācija (B7-0388/2013)
  14.13.Vienlīdzīga samaksa strādājošiem vīriešiem un sievietēm (B7-0387/2013)
  14.14.ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa (B7-0386/2013)
  14.15.Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai (B7-0385/2013)
  14.16.Stāvoklis Sīrijā (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17.Stāvoklis Ēģiptē (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18.Kopējās drošības un aizsardzības politikas jūrlietu aspekti (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19.ES militārās struktūras — pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20.ES politika attiecībā uz Baltkrieviju (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21.Krievijas izdarītais spiediens uz Austrumu partnerības valstīm (saistībā ar gaidāmo Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi Viļņā) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22.ES iekšējās drošības stratēģija (B7-0377/2013)
  14.23.Eiropas kultūras un radošo nozaru potenciāls ekonomikas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 17.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  17.1.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
  17.2.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (debates)
  17.3.Stāvoklis Bahreinā (debates)
 18.Eiropas elektronisko sakaru vienotais tirgus (dokumentu iesniegšana)
 19.Balsošanas laiks
  19.1.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2.Stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3.Stāvoklis Bahreinā (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20.Balsojuma labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 21.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants) (sk. protokolu)
 22.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 23.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 24.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 25.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1724 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4895 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika