Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
Il-Ħamis, 12 ta' Settembru 2013 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 4.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Strateġija tal-UE għaċ-ċibersigurtà: ċiberspazju miftuħ u sikur (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 6.Mikroġenerazzjoni (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 7.Paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 8.L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2012 (dibattitu)
 9.In-negozjar kollettiv transkonfinali u d-djalogu soċjali transnazzjonali (preżentazzjoni qasira)
 10.Is-sitwazzjoni tal-minorenni mhux akkumpanjati fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 11.Il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bħala sorsi ta' tkabbir ekonomiku u impjiegi (preżentazzjoni qasira)
 12.Is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati dwar l-Unjoni Bankarja Ewropea (dibattitu)
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bħala sorsi ta' tkabbir ekonomiku u impjiegi (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (votazzjoni)
  13.2.L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (votazzjoni)
  13.3.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (votazzjoni)
  13.4.L-Awtorità Bankarja Ewropeau s-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (votazzjoni)
  13.5.Il-kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (votazzjoni)
  13.6.L-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u l-qsim ġust u ekwu ta' benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tagħhom fl-Unjoni (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (votazzjoni)
  13.7.Mikroġenerazzjoni (B7-0388/2013) (votazzjoni)
  13.8.Paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa (B7-0387/2013) (votazzjoni)
  13.9.Strateġija tal-UE għaċ-ċibersigurtà: ċiberspazju miftuħ u sikur (B7-0386/2013) (votazzjoni)
  13.10.L-aġenda diġitali għat-tkabbir, il-mobbiltà u l-impjieg (B7-0385/2013) (votazzjoni)
  13.11.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (votazzjoni)
  13.12.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (votazzjoni)
  13.13.Id-dimensjoni marittima tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (votazzjoni)
  13.14.L-istrutturi militari tal-UE: is-sitwazzjoni attwali u l-prospetti futuri (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (votazzjoni)
  13.15.Il-politika tal-UE fir-rigward tal-Bjelorussja (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (votazzjoni)
  13.16.Pressjoni mir-Russja fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (fil-kuntest tas-Samit tas-Sħubija tal-Lvant li jmiss f'Vilinius) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (votazzjoni)
  13.17.L-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE (B7-0377/2013) (votazzjoni)
  13.18.L-Istrateġija Ewropea 2007-2012 għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (B7-0376/2013) (votazzjoni)
  13.19.In-negozjar kollettiv transkonfinali u d-djalogu soċjali transnazzjonali (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (votazzjoni)
  13.20.Is-sitwazzjoni tal-minorenni mhux akkumpanjati fl-UE (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (votazzjoni)
 14.Spjegazzjonijiet tal-vot
  14.1.Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2.Miżuri għall-irkupru tal-istokkijiet tas-sallura Ewropea (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3.Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2010-2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5.L-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6.Is-Suq Intern għas-Servizzi (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7.L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9.L-Awtorità Bankarja Ewropeau s-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10.Il-kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11.L-aċċess għal riżorsi ġenetiċi u l-qsim ġust u ekwu ta' benefiċċji li jirriżultaw mill-użu tagħhom fl-Unjoni (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12.Mikroġenerazzjoni (B7-0388/2013)
  14.13.Paga ugwali għall-ħaddiema rġiel u nisa (B7-0387/2013)
  14.14.Strateġija tal-UE għaċ-ċibersigurtà: ċiberspazju miftuħ u sikur (B7-0386/2013)
  14.15.L-aġenda diġitali għat-tkabbir, il-mobbiltà u l-impjieg (B7-0385/2013)
  14.16.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18.Id-dimensjoni marittima tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19.L-istrutturi militari tal-UE: is-sitwazzjoni attwali u l-prospetti futuri (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20.Il-politika tal-UE fir-rigward tal-Bjelorussja (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21.Pressjoni mir-Russja fuq il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant (fil-kuntest tas-Samit tas-Sħubija tal-Lvant li jmiss f'Vilinius) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22.L-Istrateġija ta' Sigurtà Interna għall-UE (B7-0377/2013)
  14.23.Il-promozzjoni tas-setturi kulturali u kreattivi Ewropej bħala sorsi ta' tkabbir ekonomiku u impjiegi (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 17.Dibattiti dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (dibattitu)
  17.1.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)
  17.2.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (dibattitu)
  17.3.Il-qagħda fil-Baħrajn (dibattitu)
 18.Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika (dokumenti mressqa)
 19.Ħin tal-votazzjonijiet
  19.1.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3.Il-qagħda fil-Baħrajn (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 21.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 22.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti: ara l-Minuti
 23.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja: ara l-Minuti
 24.Kalendarju tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 25.Interruzzjoni tas-sessjoni
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1724 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4895 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza