Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 12 september 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 5.EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Micro-opwekking (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 8.Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (debat)
 9.Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog (korte presentatie)
 10.De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (korte presentatie)
 11.De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (korte presentatie)
 12.Stand van zaken in de onderhandelingen over het Europese bankenstelsel (debat)
 13.Stemmingen
  13.1.De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (stemming)
  13.2.Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (stemming)
  13.3.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
  13.4.De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (stemming)
  13.5.Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (stemming)
  13.6.Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (stemming)
  13.7.Micro-opwekking (B7-0388/2013) (stemming)
  13.8.Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (B7-0387/2013) (stemming)
  13.9.EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (B7-0386/2013) (stemming)
  13.10.De digitale agenda voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid (B7-0385/2013) (stemming)
  13.11.Situatie in Syrië (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (stemming)
  13.12.Situatie in Egypte (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (stemming)
  13.13.Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (stemming)
  13.14.De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (stemming)
  13.15.EU-beleid ten aanzien van Belarus (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (stemming)
  13.16.Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (stemming)
  13.17.Interneveiligheidsstrategie van de EU (B7-0377/2013) (stemming)
  13.18.Europese strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk (B7-0376/2013) (stemming)
  13.19.Grensoverschrijdende collectieve onderhandelingen en transnationale sociale dialoog (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (stemming)
  13.20.De situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (stemming)
 14.Stemverklaringen
  14.1.Richtlijn inzake kwaliteit van brandstof en richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2.Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3.Het douanewetboek van de Unie (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4.Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5.Bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6.De interne dienstenmarkt (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7.Activiteiten van de Europese ombudsman in 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9.De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10.Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11.Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12.Micro-opwekking (B7-0388/2013)
  14.13.Gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers (B7-0387/2013)
  14.14.EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte (B7-0386/2013)
  14.15.De digitale agenda voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid (B7-0385/2013)
  14.16.Situatie in Syrië (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17.Situatie in Egypte (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18.Maritieme dimensie van het gemeenschappelijk veiligheids-en defensiebeleid (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19.De militaire structuren van de EU: stand van zaken en toekomstperspectieven (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20.EU-beleid ten aanzien van Belarus (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21.Druk vanwege Rusland op de landen van het Oostelijk Partnerschap (in de context van de aanstaande top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22.Interneveiligheidsstrategie van de EU (B7-0377/2013)
  14.23.De Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 17.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  17.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
  17.2.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (debat)
  17.3.Situatie in Bahrein (debat)
 18.Interne Europese markt voor elektronische communicatie (ingekomen stukken)
 19.Stemmingen
  19.1.Situatie in de Democratische Republiek Congo (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3.Situatie in Bahrein (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 21.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 22.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 23.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 24.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 25.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1724 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4895 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid