Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 12 września 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Przesunięcie środków: patrz protokół
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 5.Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Mikrogeneracja (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 8.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (debata)
 9.Transgraniczne rokowania zbiorowe i ponadnarodowy dialog społeczny (krótka prezentacja)
 10.Problem pozostawianych bez opieki małoletnich w UE (krótka prezentacja)
 11.Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (krótka prezentacja)
 12.Stan zaawansowania negocjacji w sprawie europejskiej unii bankowej (debata)
 13.Głosowanie
  13.1.Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (głosowanie)
  13.2.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (głosowanie)
  13.3.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (głosowanie)
  13.4.Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (głosowanie)
  13.5.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (głosowanie)
  13.6.Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (głosowanie)
  13.7.Mikrogeneracja (B7-0388/2013) (głosowanie)
  13.8.Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (B7-0387/2013) (głosowanie)
  13.9.Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (B7-0386/2013) (głosowanie)
  13.10.Agenda cyfrowa na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia (B7-0385/2013) (głosowanie)
  13.11.Sytuacja w Syrii (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (głosowanie)
  13.12.Sytuacja w Egipcie (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (głosowanie)
  13.13.Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (głosowanie)
  13.14.Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (głosowanie)
  13.15.Polityka UE wobec Białorusi (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (głosowanie)
  13.16.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (głosowanie)
  13.17.Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (B7-0377/2013) (głosowanie)
  13.18.Europejska strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (B7-0376/2013) (głosowanie)
  13.19.Transgraniczne rokowania zbiorowe i ponadnarodowy dialog społeczny (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (głosowanie)
  13.20.Problem pozostawianych bez opieki małoletnich w UE (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  14.1.Dyrektywa odnosząca się do jakości paliw i dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2.Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3.Unijny kodeks celny (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4.Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5.Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6.Wewnętrzny rynek usług (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9.Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11.Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12.Mikrogeneracja (B7-0388/2013)
  14.13.Równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (B7-0387/2013)
  14.14.Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń (B7-0386/2013)
  14.15.Agenda cyfrowa na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia (B7-0385/2013)
  14.16.Sytuacja w Syrii (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17.Sytuacja w Egipcie (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18.Wymiar morski wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19.Struktury wojskowe UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20.Polityka UE wobec Białorusi (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21.Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zblizającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22.Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE (B7-0377/2013)
  14.23.Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 17.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  17.1.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
  17.2.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej (debata)
  17.3.Sytuacja w Bahrajnie (debata)
 18.Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej (składanie dokumentów)
 19.Głosowanie
  19.1.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3.Sytuacja w Bahrajnie (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 21.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 22.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 23.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 25.Odroczenie sesji
Debaty
Wersja poprawiona (1724 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4895 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności