Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 12. septembra 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Mikrovýroba energie (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7.Rovnaká odmena pre mužov a ženy (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 8.Činnosti európskeho ombudsmana v roku 2012 (rozprava)
 9.Cezhraničné kolektívne vyjednávanie a nadnárodný sociálny dialóg (stručná prezentácia)
 10.Situácia maloletých bez sprievodu v EÚ (stručná prezentácia)
 11.Európske kultúrne a tvorivé sektory ako zdroje hospodárskeho rastu a zamestnanosti (stručná prezentácia)
 12.Stav rokovaní o európskej bankovej únii (rozprava)
 13.Hlasovanie
  13.1.Európske kultúrne a tvorivé sektory ako zdroje hospodárskeho rastu a zamestnanosti (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (hlasovanie)
  13.2.Činnosti európskeho ombudsmana v roku 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (hlasovanie)
  13.3.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (hlasovanie)
  13.4.Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (hlasovanie)
  13.5.Osobitné úlohy pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (hlasovanie)
  13.6.Prístup ku genetickým zdrojom a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (hlasovanie)
  13.7.Mikrovýroba energie (B7-0388/2013) (hlasovanie)
  13.8.Rovnaká odmena pre mužov a ženy (B7-0387/2013) (hlasovanie)
  13.9.Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (B7-0386/2013) (hlasovanie)
  13.10.Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť (B7-0385/2013) (hlasovanie)
  13.11.Situácia v Sýrii (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (hlasovanie)
  13.12.Situácia v Egypte (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (hlasovanie)
  13.13.Námorný rozmer spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (hlasovanie)
  13.14.Vojenské štruktúry EÚ: súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (hlasovanie)
  13.15.Politika EÚ voči Bielorusku (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (hlasovanie)
  13.16.Nátlak Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (hlasovanie)
  13.17.Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ (B7-0377/2013) (hlasovanie)
  13.18.Európska stratégia v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci (B7-0376/2013) (hlasovanie)
  13.19.Cezhraničné kolektívne vyjednávanie a nadnárodný sociálny dialóg (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (hlasovanie)
  13.20.Situácia maloletých bez sprievodu v EÚ (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
  14.1.Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2.Opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3.Colný kódex Únie (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5.Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6.Vnútorný trh so službami (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7.Činnosti európskeho ombudsmana v roku 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9.Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10.Osobitné úlohy pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11.Prístup ku genetickým zdrojom a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12.Mikrovýroba energie (B7-0388/2013)
  14.13.Rovnaká odmena pre mužov a ženy (B7-0387/2013)
  14.14.Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor (B7-0386/2013)
  14.15.Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť (B7-0385/2013)
  14.16.Situácia v Sýrii (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17.Situácia v Egypte (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18.Námorný rozmer spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19.Vojenské štruktúry EÚ: súčasná situácia a vyhliadky do budúcnosti (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20.Politika EÚ voči Bielorusku (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21.Nátlak Ruska na krajiny Východného partnerstva (v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Východného partnerstva vo Vilniuse) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22.Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ (B7-0377/2013)
  14.23.Európske kultúrne a tvorivé sektory ako zdroje hospodárskeho rastu a zamestnanosti (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 17.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  17.1.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
  17.2.Situácia v Stredoafrickej republike (rozprava)
  17.3.Situácia v Bahrajne (rozprava)
 18.Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (predloženie dokumentov)
 19.Hlasovanie
  19.1.Situácia v Konžskej demokratickej republike (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2.Situácia v Stredoafrickej republike (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3.Situácia v Bahrajne (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 21.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 22.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 23.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 24.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 25.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1724 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4895 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia