Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 12. september 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 4.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Mikroproizvodnja električne energije (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 7.Enako plačilo delavk in delavcev (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 8.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (razprava)
 9.Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (kratka predstavitev)
 10.Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (kratka predstavitev)
 11.Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (kratka predstavitev)
 12.Stanje pogajanj o evropski bančni uniji (razprava)
 13.Čas glasovanja
  13.1.Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (glasovanje)
  13.2.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (glasovanje)
  13.3.Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  13.4.Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (glasovanje)
  13.5.Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (glasovanje)
  13.6.Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (glasovanje)
  13.7.Mikroproizvodnja električne energije (B7-0388/2013) (glasovanje)
  13.8.Enako plačilo delavk in delavcev (B7-0387/2013) (glasovanje)
  13.9.Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (B7-0386/2013) (glasovanje)
  13.10.Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje (B7-0385/2013) (glasovanje)
  13.11.Razmere v Siriji (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (glasovanje)
  13.12.Razmere v Egiptu (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (glasovanje)
  13.13.Pomorska razsežnost skupne varnostne in obrambne politike (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (glasovanje)
  13.14.Vojaške strukture EU: trenutno stanje in obeti (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (glasovanje)
  13.15.Politika EU do Belorusije (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (glasovanje)
  13.16.Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (glasovanje)
  13.17.Strategija notranje varnosti za EU (B7-0377/2013) (glasovanje)
  13.18.Evropska strategija za zdravje in varnost pri delu (B7-0376/2013) (glasovanje)
  13.19.Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (glasovanje)
  13.20.Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (glasovanje)
 14.Obrazložitev glasovanja
  14.1.Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2.Ukrepi za obnovo staleža evropske jegulje (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3.Carinski zakonik Unije (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4.Izvajanje strategije EU za mlade za obdobje 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5.Reševanje brezposelnosti mladih: možnosti za izhod (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6.Notranji trg storitev (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7.Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8.Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9.Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10.Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11.Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12.Mikroproizvodnja električne energije (B7-0388/2013)
  14.13.Enako plačilo delavk in delavcev (B7-0387/2013)
  14.14.Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (B7-0386/2013)
  14.15.Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje (B7-0385/2013)
  14.16.Razmere v Siriji (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17.Razmere v Egiptu (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18.Pomorska razsežnost skupne varnostne in obrambne politike (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19.Vojaške strukture EU: trenutno stanje in obeti (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20.Politika EU do Belorusije (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21.Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22.Strategija notranje varnosti za EU (B7-0377/2013)
  14.23.Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 17.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  17.1.Razmere v Demokratični republiki Kongo (razprava)
  17.2.Razmere v Srednjeafriški republiki (razprava)
  17.3.Razmere v Bahrajnu (razprava)
 18.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (predložitev dokumentov)
 19.Čas glasovanja
  19.1.Razmere v Demokratični republiki Kongo (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2.Razmere v Srednjeafriški republiki (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3.Razmere v Bahrajnu (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 21.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 22.Sklepi o določenih dokumentih: gl. zapisnik
 23.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 24.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 25.Prekinitev zasedanja
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1724 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (4895 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov