Kazalo 
Dobesedni zapisi razprav
PDF 4895k
Četrtek, 12. september 2013 - Strasbourg Pregledana izdaja
1. Otvoritev seje
 2. Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3. Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 4. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 5. Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6. Mikroproizvodnja električne energije (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 7. Enako plačilo delavk in delavcev (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 8. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (razprava)
 9. Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (kratka predstavitev)
 10. Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (kratka predstavitev)
 11. Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (kratka predstavitev)
 12. Stanje pogajanj o evropski bančni uniji (razprava)
 13. Čas glasovanja
  13.1. Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (glasovanje)
  13.2. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (glasovanje)
  13.3. Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  13.4. Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (glasovanje)
  13.5. Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (glasovanje)
  13.6. Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (glasovanje)
  13.7. Mikroproizvodnja električne energije (B7-0388/2013) (glasovanje)
  13.8. Enako plačilo delavk in delavcev (B7-0387/2013) (glasovanje)
  13.9. Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (B7-0386/2013) (glasovanje)
  13.10. Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje (B7-0385/2013) (glasovanje)
  13.11. Razmere v Siriji (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (glasovanje)
  13.12. Razmere v Egiptu (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (glasovanje)
  13.13. Pomorska razsežnost skupne varnostne in obrambne politike (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (glasovanje)
  13.14. Vojaške strukture EU: trenutno stanje in obeti (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (glasovanje)
  13.15. Politika EU do Belorusije (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (glasovanje)
  13.16. Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (glasovanje)
  13.17. Strategija notranje varnosti za EU (B7-0377/2013) (glasovanje)
  13.18. Evropska strategija za zdravje in varnost pri delu (B7-0376/2013) (glasovanje)
  13.19. Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (glasovanje)
  13.20. Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (glasovanje)
 14. Obrazložitev glasovanja
  14.1. Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
  14.2. Ukrepi za obnovo staleža evropske jegulje (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
  14.3. Carinski zakonik Unije (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
  14.4. Izvajanje strategije EU za mlade za obdobje 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
  14.5. Reševanje brezposelnosti mladih: možnosti za izhod (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
  14.6. Notranji trg storitev (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
  14.7. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
  14.8. Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  14.9. Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
  14.10. Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
  14.11. Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
  14.12. Mikroproizvodnja električne energije (B7-0388/2013)
  14.13. Enako plačilo delavk in delavcev (B7-0387/2013)
  14.14. Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (B7-0386/2013)
  14.15. Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje (B7-0385/2013)
  14.16. Razmere v Siriji (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013)
  14.17. Razmere v Egiptu (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013)
  14.18. Pomorska razsežnost skupne varnostne in obrambne politike (A7-0220/2013 - Ana Gomes)
  14.19. Vojaške strukture EU: trenutno stanje in obeti (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou)
  14.20. Politika EU do Belorusije (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis)
  14.21. Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013)
  14.22. Strategija notranje varnosti za EU (B7-0377/2013)
  14.23. Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid)
 15. Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 16. Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 17. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  17.1. Razmere v Demokratični republiki Kongo (razprava)
  17.2. Razmere v Srednjeafriški republiki (razprava)
  17.3. Razmere v Bahrajnu (razprava)
 18. Evropski enotni trg elektronskih komunikacij (predložitev dokumentov)
 19. Čas glasovanja
  19.1. Razmere v Demokratični republiki Kongo (RCB7-0390/2013, B7-0390/2013, B7-0391/2013, B7-0398/2013, B7-0403/2013, B7-0404/2013, B7-0405/2013)
  19.2. Razmere v Srednjeafriški republiki (RC B7-0399/2013, B7-0399/2013, B7-0402/2013, B7-0406/2013, B7-0407/2013, B7-0408/2013, B7-0409/2013)
  19.3. Razmere v Bahrajnu (RCB7-0410/2013, B7-0410/2013, B7-0416/2013, B7-0418/2013, B7-0419/2013, B7-0421/2013, B7-0422/2013)
 20. Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 21. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 22. Sklepi o določenih dokumentih: gl. zapisnik
 23. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 24. Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 25. Prekinitev zasedanja


  

VORSITZ: ALEXANDER ALVARO
Vizepräsident

(Die Sitzung wird um 8.30 Uhr eröffnet.)

 
1. Otvoritev seje
Video posnetki govorov

2. Predložitev dokumentov: glej zapisnik

3. Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik

4. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik

5. Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik

6. Mikroproizvodnja električne energije (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik

7. Enako plačilo delavk in delavcev (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik

8. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (razprava)
Video posnetki govorov
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als erster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Nikolaos Salavracos im Namen des Petitionsausschusses über den Jahresbericht 2012 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten (2013/2051 (INI)) (A7-0257/2013).

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, anzitutto benvenuto tra noi e tanti cari auguri. Mi sembra doveroso porgerglieli.

Quest'oggi in Italia, su iniziativa della Federazione di atletica leggera e del Comitato olimpico, si celebra il "Mennea day": ricorre oggi, infatti, l'anniversario dell'indimenticabile record del mondo di 19 secondi e 72 centesimi sui 200 metri stabilito a Città del Messico nel 1979 dall'atleta Pietro Mennea. Questo record è durato ben 17 anni, battuto solo nel 1996 da Michael Johnson. Mennea è morto il 21 marzo scorso, all'età di 60 anni.

Voglio ricordare qui Mennea perché dal 1999 al 2004 egli è stato anche membro di questo Parlamento. Fu autore della relazione Mennea – relazione di Helsinki sullo sport – e si batté per l'istituzione di un'agenzia europea per la lotta al doping credendo fortemente in uno sport pulito, libero da organismi non sempre interessati a promuoverne i valori limpidi e cristallini.

La vittoria di Mennea nel 1979 rappresentò un momento di orgoglio e di riscatto per il Suditalia, una terra che a quell'epoca era priva di impianti e di organizzazioni sportive, ma la forza caparbia di Mennea, giovane figlio del Sud, allenatosi per strada e con gli amici, riuscì a portarlo comunque alla conquista dell'oro olimpico incarnando i sogni e le speranze di un'intera generazione di giovani meridionali.

Oggi in tante piazze d'Italia si svolgeranno eventi sportivi per ricordare il campione barlettano. A Barletta e nelle altre sette città che l'hanno visto protagonista di successi si svolgeranno gare con i campioni di ieri e di oggi.

Per concludere, signor Presidente, ho ritenuto doveroso porgergli qui un tributo e un ricordo perché è stato un parlamentare impegnato a favore dello sport in quest'Aula di Strasburgo e perché anche questo Parlamento lo ricordi nel "Mennea day".

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, Εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας έχουμε πάλι κοντά μας και εύχομαι να μην έχετε άλλο ατύχημα. Αισθάνομαι την υποχρέωση να επαινέσω τον Διαμεσολαβητή μας, τον κύριο Διαμαντούρο, ο οποίος έχει εκπροσωπήσει και υπηρετήσει επάξια τον θεσμό τα τελευταία δέκα χρόνια· ένα θεσμό ο οποίος ενώνει τους Ευρωπαίους πολίτες και τους δημιουργεί ένα ασφαλές αίσθημα καταφυγής. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για τις τροπολογίες τους και για την εποικοδομητική συνεργασία τους προς ολοκλήρωση της ετήσιας έκθεσης για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή του έτους 2012. Ως εισηγητής της έκθεσης σημειώνω την πρόοδο που έχει επιτελέσει ο θεσμός, διαπιστώνοντας ότι σε σχέση με πέρυσι είναι ακόμη μεγαλύτερη. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σας αναφέρω κάποια σημεία της εκθέσεως που αναδεικνύουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Συγκεκριμένα, το 2012 υπήρξε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά καθώς ο αριθμός των ερευνών που διεξήχθησαν και περαιώθησαν ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Οι συνολικές έρευνες που ξεκίνησαν σημείωσαν αύξηση κατά 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ο αριθμός των ερευνών που περαιώθησαν αυξήθηκε κατά 23% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Όπως και το 2011, ο Διαμεσολαβητής εξυπηρέτησε άμεσα περισσότερους από 22.000 πολίτες, εξετάζοντας τις αναφορές τους, απαντώντας στα αιτήματά τους και παρέχοντας συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού στον δικτυακό τόπο. Χάρις στις χρήσιμες συμβουλές που παρέχει ο οδηγός, ο αριθμός των αναφορών που ήταν εκτός της αρμοδιότητας του Διαμεσολαβητή ήταν ο χαμηλότερος της τελευταίας δεκαετίας. Το 69% των ερευνών περατώθηκε εντός ενός έτους, ποσοστό μάλιστα που είναι ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με το 2011, όπου το ποσοστό ήταν 66%.

Οι περισσότερες έρευνες που ξεκίνησαν το 2012, αφορούσαν μορφές εικαζόμενης κακοδιοίκησης σε ζητήματα νομιμότητος, πρόσβασης σε στοιχεία και πληροφορίες, ακριβοδίκαιης μεταχείρισης και τήρησης των ευλόγων προθεσμιών κατά τη λήψη των αποφάσεων. Μεταξύ άλλων η αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αναγνωρίστηκε στην απόφαση του Συμβουλίου η οποία επικύρωσε το σχετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Ο Διαμεσολαβητής συνεργάζεται με τέσσερα άλλα όργανα, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο να προστατεύσει, να προαγάγει και να παρακολουθήσει την υλοποίηση της Σύμβασης.

Κύριοι συνάδελφοι, συγχαίρω θερμά τη νέα Διαμεσολαβητή, την κυρία O' Reilly, για την εκλογή της και επιθυμώ να της ευχηθώ το καλύτερο για τα νέα της καθήκοντα. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει το όραμα του απερχομένου Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με αφοσίωση, με δυναμισμό και με απώτερο στόχο το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών.

Εκφράζω στον κύριο Διαμαντούρο την ευγνωμοσύνη μου για το υποδειγματικό έργο το οποίο πραγματοποίησε ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής την τελευταία δεκαετία και για τα αποτελέσματα που πέτυχε καθιστώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιότερη και διαφανέστερη. Σαν Έλληνας είμαι υπερήφανος για αυτόν. Του εύχομαι να έχει καλή υγεία, ατομική και οικογενειακή ευτυχία και επιτυχία στις μελλοντικές επιδιώξεις του.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, Ombudsman. − Mr President, before I begin my remarks, may I just, with great pleasure, welcome you back. I am delighted to see that you are in very good health and wish you very well.

This is obviously a moment replete with some degree of emotion for me. I would like to thank Parliament for the opportunity to address you on the subject of my annual report for the year 2012. To begin with I would like to express my profound thanks to your rapporteur, Mr Salavrakos, for his thorough and insightful report on the Ombudsman’s activities and my gratitude to the Committee on Petitions for serving as a valuable source of inspiration and support to the Ombudsman throughout my decade in office. I particularly wish to record my gratitude to Mr Salavrakos for the remarks on a personal level that he has just made. They touched me deeply.

In 2012, over 22 000 citizens were directly helped by the Ombudsman. Of these, around 19 000 received advice through the interactive guide on my website. We should not underestimate how important it is for citizens to be guided to the most appropriate complaint-handling body from the outset and to be spared the frustrations and delays associated with having to identify the right institution on their own.

In 2012 I also received a total of 2 442 complaints from citizens, enterprises, NGOs, associations and others. The 465 inquiries opened in 2012 represent an increase of 18 % compared to the previous year. This again follows a similar increase of 18 % in 2011. The trend towards more people turning to the European Ombudsman for the right reasons is confirmed by the continued fall in the number of complaints received that are outside the mandate. In 2012 the number of such complaints stood at 1 720, which is the lowest in ten years. I attribute this success, which this body had persistently been asking me for, to the interactive guide that I mentioned earlier.

In 2012, 390 inquiries were closed. In 89 cases, the institution concerned settled the matter, agreed to a friendly solution or accepted a draft recommendation. Most of the other cases were closed with a finding either of no maladministration or that no further inquiries were needed. I found maladministration in 56 cases. The institutions accepted a draft recommendation either in part or in full in nine of these while the other 47 were closed with critical remarks. In 30 cases I made further remarks to help improve future performance.

In 2012 we were able for the first time to provide a concrete answer to the question of how well the institutions cooperate with the European Ombudsman in seeking to improve their performance. In two publications produced last year, the follow-up study to critical and further remarks and a new compliance report, we found that in 82 % of cases the EU institutions complied with the Ombudsman’s suggestions.

I will take advantage of Vice-President Reding’s presence, who I had not acknowledged when I thanked her for being here, to also note that the degree of compliance for the Commission last year stood at exactly 82 %. Helping to ensure the highest standards of behaviour in the institutions constitutes a key element of the Ombudsman’s mission.

During 2012, following a public consultation, we formulated and published a set of public service principles. The five principles represent a succinct statement of what citizens and civil servants alike expect of the EU civil service. They are: (1) commitment to the European Union and its citizens (2) integrity (3) objectivity (4) respect for others and (5) transparency. These principles take account of best practice in the Member States and among other things should help civil servants to understand and apply correctly the plethora of codes and regulations governing their activities.

Since I will be retiring at the end of this month, I wish also to use this opportunity to provide you with a short overview of what I think have been the notable achievements and important experiences of the institution which you elected me to lead three times over the past decade.

In basic numbers, over the last ten and a half years the European Ombudsman dealt with more than 30 000 complaints and opened almost 3 500 in-depth investigations into alleged maladministration by the EU institutions. During the same period the EU administration has become more transparent, more citizen-friendly and more service-minded. I am convinced that the independent and impartial work of the Ombudsman has contributed to this notable progress towards an administration culture of service to citizens.

We have achieved tangible results in many fields especially as regards transparency, ethical issues such as conflicts of interest and citizens’ rights. Since the Lisbon Treaty entered into force in 2009 and the Charter of Fundamental Rights became legally binding, the Ombudsman has become increasingly active in the area of citizens’ rights in relation, for example, to the European Citizens’ Initiative, the institutions’ obligation to conduct an open and regular dialogue with civil society and other ways of increased citizen participation including public consultations.

The Ombudsman has also participated in multiple ways in decision-making and opinion-forming at the European level and in strengthening cooperation with the European Network of Ombudsmen. Important parts of my work have involved adapting the Ombudsman’s Office to take account of enlargement, the reform of the Ombudsman Statute, advising on the establishment of the Ombudsman institution in Turkey, agreeing the Memorandum of Understanding with the European Data Protection Supervisor in the European Investment Bank, enhancing the Ombudsman's role in relation to the protection of human and fundamental rights, strengthening the European network of Ombudsmen and, not least, providing Parliament with information and recommendations in a number of fields.

Promoting an administrative culture of service to citizens requires a moral investment on the part of the Ombudsman and on the part of Parliament and the other institutions and bodies of the Union.

It asks of the Ombudsman to be proactive, to be imaginative and to be creative in thinking of ways to bring about changes in the mindset of the institutions. Above all, however, promoting a culture of service demands of the Ombudsman institution the intellectual commitment and administrative capacity to adopt citizen-focused strategies geared to the maintenance and observance of the highest ethical standards. Such attributes constitute the necessary foundation on which to build the moral and political capital that is needed to make it possible for the Ombudsman to live up to the added responsibilities and heavy expectations associated with being viewed as an important institutional counterweight to executive power, capable of speaking truth to power and endowed with moral authority allowing him or her to contribute substantively to the deepening of the rule of law and to the enhancement of the quality of democracy within the European Union.

It is important to acknowledge that little progress would have been possible without the good cooperation of the leadership and staff of the EU institutions. Meaningfully, creatively and proactively engaging in a regular and structured dialogue with the institutions, for which the Ombudsman serves as an external mechanism of control, constitutes a central element of my deeply held view that the Ombudsman should not be regarded as an institutional expression of a culture of blame, which tends to breed a defensive mentality in the institutions and staff. Rather, my objective has been proactively to promote a culture of service to citizens and of active respect for their rights.

With respect to the Commission, I wish here to acknowledge the support of successive Commissioners for administration, international relations and fundamental rights. We have also built an excellent framework of cooperation with the European Investment Bank. A further source of satisfaction is that the agencies of the EU have in their overwhelming majority cooperated fully with me in promoting the principles of a culture of service in their relations with citizens. I again profit from the presence of Ms Reding to also underline the way in which she, from her new portfolio – that is extremely important for us – has been supportive of the Ombudsman over the past few years and I want to thank her for that.

Finally, I would like to acknowledge the central role of Parliament in general, and its Committee on Petitions in particular, in providing generous support to the Ombudsman institution. Parliament has ensured that the Ombudsman has the budgetary and human resources needed to work effectively and has provided firm political support for the Ombudsman’s efforts to achieve progress and good administration in the defence of citizens’ rights. This has been a collaborative endeavour which I believe has achieved notably good results for citizens.

I will conclude with some reflections on the challenges for the future. Parliament has, in its collective wisdom, elected Ms Emily O’Reilly as my successor. As the outgoing Irish Ombudsman, Ms O’Reilly comes well prepared for the tasks lying ahead. During her 10 years in office in Ireland, she distinguished herself on both the domestic and international fronts. Domestically, she presided over the major enlargement and renovation of her institution and over the subsequent enhancement of its moral authority and its political weight. Internationally, she played a central role in the growth and development of both the British and Irish Ombudsmen Association and the European Network of Ombudsmen as vibrant and more professional groups.

Last, but certainly not least, as the very first female European Ombudsman, she brings to her task the ingenuity, emotional intelligence and intuition especially associated with her gender. As such, she comes superbly prepared for the challenges facing her institution. One such challenge is the economic situation which both the citizens whom we serve and the institutions we are tasked to help have to face, in all likelihood, for quite some time. Another challenge will be to cope with and adjust to technological change, environmental, economic and financial problems, increasing but also ageing populations, and many others including migration. These challenges are leaving their deep imprint on the evolving relationship between the EU and its citizens. In turn, the expectations which citizens hold of the EU that serves them are a function of two central parameters: the problems they face, and the tools they have at their disposal in order to make their demands known. The challenge for the European Ombudsman is to be both responsive to the changing needs and demands of citizens and, at the same time, be aware of the pressures and constraints that the institutions face.

I wish my successor well and I thank you all for your attention and for your support for the past 10 years, and for the honour that you have bestowed upon me three times to serve you.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vizepräsidentin der Kommission. − Herr Präsident! Es ist gut, Sie wieder hier zu sehen!

I would like to thank Mr Salavrakos and the Committee on Petitions for the excellent report on the activities of the European Ombudsman in 2012. This report is important because it shows us how the controller of the controller views the way that this very citizen-centred work has been put in place.

This work has been put in place because you, Mr Diamandouros, over all this time, have first of all built up an institution and then led it. This required patience, professionalism and wisdom. You had all three of them, and I think that Parliament was very wise three times to give you the responsibility of leading this institution.

Mr Salavrakos’s report also looks back and highlights what has been achieved in recent years. This includes constant efforts to deepen dialogue with citizens, and I hear with great pleasure that citizens increasingly know what the responsibility of the Ombudsman entails, so this institution is becoming a real fact of life for citizens. That recognition takes time to build and you have managed to do just that – a real achievement. You have also managed, by deepening the dialogue not only with citizens but also with the institutions and with civil society, to strengthen the rights of citizens to participate in democratic life. The action to make European decision-making more transparent and more responsible is a much-needed one.

We see in 2013, which is the European Year of Citizens, the extent to which citizens still lack knowledge about how the EU institutions function and what they are doing for them. I was shocked by the latest Eurobarometer figures indicating that only one third of citizens think that their voice counts. So there is still a lot of work to do to enable citizens to understand that these institutions are at their service. You, Mr Diamandouros, have played a crucial role in having this administrative culture of service to the citizens instilled in the institutions. Thank you for this and for your remarkable performance over the past 10 years.

Thank you also for putting on the table, in your speech just now, what you see as the challenges for the coming years, which we need to tackle collectively. I can tell the House that between the Commission and Mr Diamandouros there has always been open, loyal and fruitful collaboration marked by mutual respect. So thank you once again, Mr Diamandouros because you were at the centre of this practice of collaborating together. I wish you a very happy, healthy and active retirement. Can we come back to you and ask you any questions we may have, taking advantage of the wisdom you have accumulated on this subject over the last 10 years?

Turning to the more factual part of today’s debate, the report recognises the major efforts made by the EU institutions in general, including the Commission, to become more transparent. In fact, transparency-related complaints decreased from 36% in 2008 to 21.5% in 2012, which shows that great progress has been made. This is an encouraging trend.

I also note that most of the inquiries opened concerned the Commission. This is normal because the Commission, as the executive arm of the Union, is the institution taking most of the decisions which have a direct and far-reaching impact on citizens. I note, however, that the number of inquiries decreased in 2012 by 5%, which shows that while Commission is the focus of the most inquiries their incidence is slowly going down. This may be because the Commission has taken due account of the call by Parliament to adopt common binding rules and principles on administrative procedure on the basis of Article 298 of the Treaty.

There will be a detailed stocktaking of existing administrative law and possible shortcomings across all the institutions and there will be an assessment of the approaches taken to these issues in the Member States. The aim is to bring together the relevant information on citizens’ existing administrative rights in one central place on a website in order to address the point that you, Ombudsman, have underlined: people need to know to whom to address themselves to get an answer. This is very important for all our institutions.

The Commission is also giving due consideration to the comments by the Ombudsman on the expansion of Vienna airport and to the comments in Parliament’s own-initiative report, with a view to bringing clarity to the matter.

The Commission has submitted a proposal for an amendment of Directive 2011/92 on the assessment of certain public and private projects on the environment. This proposal is widely supported – it has been supported by the Committee on Petitions and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety – and I now expect that the co-legislators can conclude the negotiations as quickly as possible. This will mean that in future we can avoid attracting special comment from your successor, Mr Ombudsman.

I am pleased the Salavrakos report notes that in nearly 18 years the European Ombudsman has presented only 18 special reports. This is clear proof that problems are being resolved before reports have to be issued, as I assume there have been more than 18 problems! If in 18 years there have been only 18 cases on which reports have been needed, this shows that very many problems can be solved by a cooperative approach before they need to come into the open. That is very good.

To bring clarity to these matters and to future issues, the Commission will continue to work in the same spirit of loyal and constructive cooperation with the incoming European Ombudsman, Ms Emily O’Reilly, whom I would like to congratulate on her election and whom I look forward to meeting very soon.

I would like to say a last word to the Committee on Petitions. Its work is of the utmost importance and I saw, in this Year of Citizens when I had the citizens’ dialogues, that many people are aware of the existence of the Committee on Petitions. It is very important that people should be aware of it because, as the Parliament represents citizens, the first thing that should happen when something goes wrong is for citizens to go to those who represent them. I am glad to hear that the collaboration between the Committee on Petitions and the Ombudsman works so smoothly. That is how things should be, and they are so because there are wise people in the Committee on Petitions and there has been a very wise Ombudsman, whom I would like to thank for 10 years of wonderful service to citizens.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska, w imieniu grupy PPE. – Panie Przewodniczący! W imieniu Europejskiej Partii Ludowej chciałabym wyrazić głęboką wdzięczność panu Diamandourosowi za pracę, jaką wykonał w ciągu ostatnich lat. Komisja Petycji przygotowała sprawozdanie, które nie nasuwało żadnych wątpliwości – wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że był Pan naprawdę świetnym Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Z jednej strony zwiększył Pan efektywność i przejrzystość pracy administracji europejskiej, a z drugiej wprowadzał zmiany, innowacje, starał się bardzo poprawić sposób reakcji na skargi obywateli. Nie zawsze udaje się w administracji łączyć dbałość o substancję z wprowadzaniem innowacji, zmian, a Panu się to udało. Przyglądałam się też Pana pracy, kiedy byłam członkiem sektora pozarządowego, a następnie tu w Parlamencie Europejskim, i naprawdę jest Pan wzorem urzędnika, wzorem sposobu pełnienia tej funkcji.

Sukcesem było stworzenie systemu umożliwiającego szybkie odpowiadanie na skargi obywateli. Objął on również wszczynanie postępowań, ale też, co bardzo ważne, dostarczanie informacji potrzebnych do zrozumienia wielu kwestii, bo z tym obywatele mają najwięcej trudności – z rozumieniem prawa, sposobu rozwiązywania wielu spraw funkcjonowania instytucji europejskich. Szereg postępowań wszczynał Pan sam – o czym wspominała już pani komisarz – na przykład w sprawie ochrony interesu obywatelskiego związanego z pracami nad lotniskiem wiedeńskim.

Członkowie PPE i Komisji Petycji szczególnie cenią sobie pięć zasad dotyczących służby cywilnej w Unii Europejskiej, które Pan przyjął. Podkreślaliśmy to w naszym sprawozdaniu. Te pięć zasad to: oddanie Unii, rzetelność, obiektywizm, szacunek dla innych oraz przejrzystość. Nie ma już czasu na wymienianie innych Pana zasług. Serdecznie dziękuję i jestem przekonana, że również pani O'Reilly będzie fantastycznym rzecznikiem i będzie kontynuowała te tradycje, które Pan osadził w tym miejscu.

(oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz, a S&D képviselőcsoport nevében. – Elnök Urat szeretném én is köszönteni újra körünkben és Diamandurosz Urat is, akinek szeretném megköszönni a munkáját az S&D frakció nevében. Az európai ombudsmannak fontos szerepe van abban, hogy az Európai Unió intézményei átláthatóbban és szolgálatkészebben végezzék a tevékenységüket. Elengedhetetlen, hogy az ombudsman pártatlan intézmény legyen, és a tisztség viselője pedig feddhetetlen, tekintélyes személy.

A több mint 10 év után, október 1-jén leköszönő Nikiforosz Diamandurosz úr ilyen európai ombudsman volt.

Tavaly több mint 22 000 európai polgár fordult különböző panaszokkal az ombudsmanhoz, egyszerűen csak tájékoztatásért vagy panasszal. A panaszok egyebek mellett a tájékoztatás megtagadására, a hátrányos megkülönböztetés, a személyes adatokkal való visszaélés eseteire vonatkoztak. Az ombudsman akkor végzi jól a dolgát, ha az írott szabályok, és az íratlan etikai normák betartását egyaránt számon kéri az illetékes hivatalokon.

Az elmúlt évben csökkent azoknak a száma, akik csak tájékoztatásért keresték fel az ombudsmani hivatalt. Ez arról tanúskodik, hogy a polgárok választ találtak a kérdéseikre az ombudsman internetes oldalán. A jelentésben arra teszünk javaslatot, hogy valamennyi uniós intézmény, sőt a parlament képviselői is tegyék fel honlapjukra az útmutatóra vezető közvetlen hivatkozást, ezzel is segítve az ombudsman munkáját.

Az ombudsman tevékenységének egyik legfontosabb területe az alapvető jogok biztosításának garantálása, ennek keretében is a fogyatékossággal élők integrációjának a segítése. Miután az Európai Unió csatlakozott a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez, az európai intézményeknek végre kell hajtaniuk az abban foglalt előírásokat.

A következő ombudsmantól azt várjuk, hogy kérje számon az európai intézményeken az egyezmény teljesítését, többek között az akadálymentesítést, az internetes oldalak, a kiadványok hozzáférhetővé tételét a vakok és gyengén látók, az olvasási és megértési nehézségekkel küzdők számára. A tegnapi Freedom Drive résztvevői nyomatékosan emlékeztettek bennünket arra, hogy nagyon kevés történt eddig az ő helyzetük javítására, európai és tagállami szinten is.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen, Frau Vizepräsidentin, Herr Diamandouros! Der Jahresbericht liegt uns vor und ist uns, denke ich, sehr wohl allen bekannt und zeigt vor allem die ausgewogene Arbeit von Ihnen, Her Diamandouros.

Ich greife einige Punkte heraus: Transparenz. Obwohl in der Verwaltung der EU-Organe Transparenz herrscht, empfindet noch immer ein ganz großer Teil der Bürger und Bürgerinnen das eben nicht so. Es ist daher alles zu tun, um unseren Bürgern entsprechende Informationen zu vermitteln. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Zusammenarbeit erwähnen. Organe, Einrichtungen und Stellen der EU sind aufgerufen, mit dem Bürgerbeauftragten noch besser zusammenzuarbeiten und so den interinstitutionellen Dialog zu verbessern und damit auch einen Beitrag zur Verbesserung des Image der EU zu leisten. Der Sonderbericht bezüglich der Erweiterung des Flughafens in Wien zeigt sehr gut, dass durch hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten sich auch wirklich gute Lösungen für alle ergeben können.

Abschließend möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen, der mir als Berichterstatterin für den Bericht für Frauen mit Behinderungen auch wichtig ist, nämlich, dass man sich den Bedürfnissen der Menschen, die besonders schutzbedürftig sind, noch viel mehr annehmen muss. Ich zähle, wie gesagt, Menschen mit Behinderungen dazu, ich zähle aber auch Kinder dazu. In diesem Punkt möchte ich zur Überwachung der Einhaltung der entsprechenden Übereinkommen der Vereinten Nationen aufrufen.

Zum Abschluss wünschen wir Ihnen noch alles Gute und danken für die hervorragende Zusammenarbeit und Ihren Einsatz!

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ich möchte die Kollegin Werthmann fragen: Transparenz ist für uns alle sehr wichtig, und der Bürgerbeauftragte hat hier gute Standards gesetzt. Glauben Sie, dass das Lobbyregister, das derzeit in der Europäischen Union besteht, insbesondere auch bei den NGO mehr Transparenz im Bereich der Finanzierung der NGO schaffen sollte, weil wir natürlich schon wissen müssen, welche Interessen die NGO in den verschiedenen Bereichen haben, und vor allem ob sie von außerhalb Europas finanziert werden?

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege Rübig, ich bin selbstverständlich Ihrer Meinung, und ich denke, dass hier in puncto Transparenz noch wesentlich mehr getan werden muss. Ich denke, dass sich auch die Nachfolgerin von Herrn Diamandouros sehr wohl dafür einsetzen wird. Ich bin überzeugt davon, dass sich der Petitionsausschuss entsprechend starkmachen wird.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. – Hr. formand! Jeg har tre ting at sige. Først en stor tak til hr. Salavrakos for en god betænkning, og selvfølgelig en meget stor tak til hr. Diamandouros for hans fantastiske arbejde, som har været med til at gøre ombudsmandsinstitutionen til en solid - jeg ved ikke hvor solid den er, jeg håber en solid - institution blandt EU-institutionerne og en, som borgerne kan bruge rigtigt. Jeg vil sige tak til os alle sammen, fordi vi sikrede, at vi kunne fortsætte den tradition, og at vi nu igen trods vanskeligheder har fået en rigtig ombudsmand, som kan bygge videre på institutionen. Og dermed jo altså også et stort til lykke til borgerne, som vi har sikret en fortsat og forhåbentligt øget god adgang.

Det næste, jeg vil nævne, er den stadig manglende regulering om god administration. Jeg kunne ikke helt høre fra fru Redings tale, om den er ved at komme, men jeg vil godt sige, at det altså faktisk er afgørende, at vi får den, og at den kommer til at bygge på serviceprincippet, så borgeren er i centrum, så det drejer sig om at beskytte borgeren og ikke embedsmændene. Det er det bedste værn mod korruption og det bedste kort, vi overhovedet kan give vores EU, at borgerne oplever, at de får en god og redelig behandling her. Derfor fatter jeg ikke, at det har været så svært at komme igennem med det.

Det sidste jeg vil nævne, er den sag, som alle kandidaterne til ombudsmandsposten fremhævede Diamandourus for, nemlig at han havde sikret åbenhed omkring medicinalindustrien, og at han oven i købet havde fået overtalt EMA til at følge op. Men hvad sker der så? Så tager Domstolen fuldstændig pr. refleks parti for industrien! Og lammer alting i to år. Jeg mener, det skal nævnes her som en veritabel skandale, at man har tilsidesat ombudsmandens bestemmelse, at man har tilsidesat os, at man har tilsidesat forordning 1049/2001, at man har tilsidesat charteret i Domstolen, fordi man har sagt, at skulle det nu ske, at industrien skulle vinde, så ville de jo have tabt. Hvad med borgerne? Hvad med borgernes helbred? Tak, hr. Diamandourus for et meget flot arbejde for EMA. Til sidst til os alle sammen: Der er lang vej endnu!

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς, θέλω να επισημάνω ότι υποστηρίζουμε την έκθεση του συναδέλφου κυρίου Σαλαβράκου. Άλλωστε είχε την καθολική υποστήριξη στην Επιτροπή Αναφορών, και βεβαίως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτιμά θετικά το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Επιτρέψτε μου λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς να ευχαριστήσουμε και εμείς τον κύριο Διαμαντούρο για αυτήν τη δεκαετή προσφορά στο λειτούργημα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, έχει την καθολική αναγνώριση και έκανε την δουλειά του πολλές φορές μέσα σε δυσκολίες και όχι σε διευκολύνσεις από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως, κατά την άποψή μας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα ήθελα να κάνω λοιπόν μια γενικότερη παρατήρηση για τη δράση και τη δουλειά του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, παρατήρηση που βεβαίως ισχύει και για τη νέα Διαμεσολαβητή που ανέλαβε αυτό το λειτούργημα. Για να γίνεται πολύ αποτελεσματική η δουλειά, χρειάζεται να έχει τη δυνατή βοήθεια όλων των θεσμών και όλων των οργάνων του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη σημερινή συζήτηση εκφράζει την υποστήριξη στη δουλειά του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα άλλα όργανα.

Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να επισημάνω: λόγω της κρίσης η οποία σοβεί, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου, είναι σίγουρο ότι πολλά προβλήματα θα εμφανιστούν υπό τη μορφή κακοδιοίκησης και θα ενταχθούν στο αντικείμενο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Κατόπιν τούτου είναι πάρα πολύ κρίσιμο, εκτός των άλλων, να λειτουργούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν ένα αποκούμπι στη δουλειά του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ώστε, όταν διατυπώνουν αιτήματα και όταν διαπράττεται αδικία εις βάρος τους, να μπορούν να βρίσκουν το δίκιο τους.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD Výročná správa o práci Európskeho ombudsmana za rok 2012 sumarizuje výkony úradu ombudsmana v poslednom roku desaťročného mandátu pána Nikoforosa Diamandourosa.

Údaje obsiahnuté v správe nám potvrdzujú, že za desať rokov vykonávania svojho úradu sa pánovi Diamandourosovi podarilo vybudovať stabilný, rešpektívny a efektívny úrad, ktorý robí dobré meno tak pánovi ombudsmanovi, ako aj Európskej únii.

Z pohľadu štatistiky zdokumentovaných výkonov je pozitívne, že občania aj vďaka informačnej kampani úradu ombudsmana sa už lepšie orientujú v rozdelení kompetencií medzi úradmi národných ombudsmanov a úradu európskeho ombudsmana.

Ochrana práv občanov spolu s verejnou správou je nesmierne dôležitý aspekt spravodlivo organizovanej spoločnosti. Vidíme to aj na výročnom hodnotení dodržiavania osvedčených postupov európskymi inštitúciami. Veď najväčší nárast porušenia práv občanov bol zaznamenaný práve v činnosti Európskeho parlamentu a aj najviac vyšetrovaní ombudsmana sa týka Európskej komisie.

Uvedené skutočnosti potvrdzujú potrebu trpezlivo a systematicky pokračovať v práci úradu európskeho ombudsmana, aby sme vytvorili čo najlepšie podmienky pre čestné a spravodlivé vzťahy medzi občanmi a európskymi inštitúciami.

Záverom chcem pánovi Nikoforosovi Diamandourosovi poďakovať za jeho prácu v úrade európskeho ombudsmana a súčasne poďakovať aj pánovi poslancovi Salavrakosovi za dobrú a kvalitnú prácu pri vytvorení správy pre naše rokovanie.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, za skupinu ECR. – Pane předsedající, úřad evropského ombudsmana pod vedením pana Diamandourose vykonal za poslední deset let opravdu velký kus práce, a proto bych mu rád osobně i jménem naší frakce poděkoval. Nesmíme však zastírat, že pro zlepšení zde prostor stále existuje.

Každému je jasné, že pouze soudy mají pravomoc vydávat právně závazná rozhodnutí a poskytovat autoritativní výklad právních předpisů. Kompetence veřejného ochránce práv je činit pouze návrhy a doporučení, a to je jedno z hlavních omezení fungování tohoto institutu. Na toto omezení ombudsman může reagovat kvalitou své práce, smysluplností svých doporučení, svou profesní a morální autoritou. Pro uplatnění této autority je však třeba vytvořit ombudsmanovi prostor. Měli bychom evropského ombudsmana častěji zvát, aby nám nejenom skládal účty a prezentoval zprávy o činnosti, ale aby nám také řekl, kde Evropský parlament pochybil.

V loňském roce ombudsman projednával 24 stížností týkajících se Evropského parlamentu a troufnu si říci, že málokdo z nás ví, čeho se týkají a jaká nápravná opatření byla přijata. Druhou oblastí, na kterou je třeba se soustředit, je efektivita vynaložených prostředků. V loňském roce úřad ombudsmana projednával 704 stížností. S rozpočtem 9,5 milionů eur tak občany členských států stojí řešení jednoho případu skoro 13 tisíc eur. Pro srovnání, v České republice řešení jednoho případu přijde na 13 tisíc korun, což je při současném kurzu zhruba 25krát méně. Je mi jasné, že mnohojazyčnost naší práce něco stojí, ale očekávám, že se problémem nákladů začne Váš úřad i nový ombudsman podrobně zabývat, bude srovnávat efektivitu své činnosti s činností národních ombudsmanů a bude hledat úspory na této cestě. A to je ostatně něco, co bych rád viděl za rok, v příští zprávě evropského ombudsmana. Ale to bude již práce Vašeho nástupce a hodnocení bude na našich nástupcích.

Pane ombudsmane, přeji Vám zasloužený odpočinek a pevné zdraví.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Schön, dass Sie wieder da sind! Sehr geehrter Herr Diamandouros! Wenn man die Zahlen der vergangenen Jahre miteinander vergleicht, so stellt man schnell fest, dass unser Europäischer Bürgerbeauftragter, Herr Diamandouros, auch im Jahr 2012 sehr gute Arbeit geleistet hat. 740 von den 2400 eingegangenen Beschwerden fielen in die Zuständigkeit des Bürgerbeauftragten. Die Zahl der daraufhin eingeleiteten Untersuchungen lag um fast 20 % höher als im Vorjahr und war insgesamt so hoch wie nie. Als Beispiel wurde bereits der Sonderbericht zum Wiener Flughafen genannt, den ich als Sternstunde der Zusammenarbeit zwischen Bürgerbeauftragtem, Petitionsausschuss und Kommission sehe. So muss man auch bei kritischen Fragen miteinander umgehen. Das Ergebnis: Mehr als 22 000 Bürgerinnen und Bürgern konnte direkt geholfen werden. Das ist in meinen Augen ein erstaunliches und vor allen Dingen ein erfreuliches Ergebnis.

Neben der Bearbeitung von Beschwerden veröffentlichte Herr Diamandouros auch fünf Grundsätze für den öffentlichen Dienst: Engagement für die Europäische Union, Integrität, Objektivität, Respekt für andere sowie Transparenz – Werte, denen sich jeder einzelne Mitarbeiter der Institutionen und jeder Abgeordnete verschreiben sollte! Außerdem wurde eine neue Ausgabe des Europäischen Kodex für gute Verwaltungspraxis herausgebracht.

Herr Diamandouros, zum Abschluss möchte ich Ihnen nicht nur für Ihre Arbeit im Jahr 2012 danken, sondern vor allem für Ihr außerordentliches Engagement der vergangenen zehn Jahre. Seit 2003 sind Sie im Amt und haben ein effizientes Netzwerk europäischer Bürgerbeauftragter errichtet und tausenden Bürgern geholfen. Sie haben dazu beigetragen, die Verwaltung effizienter und transparenter zu gestalten und das Amt des Bürgerbeauftragten wesentlich geprägt. Natürlich kann man sich die Frage stellen: Kann man das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten verbessern? Kann man die Arbeit zwischen Bürgerbeauftragtem und Petitionsausschuss verbessern? Selbstverständlich kann man das, aber wir können es nur deshalb, weil Sie uns ein hervorragendes Erbe hinterlassen haben! Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns gewogen, und ich könnte auch sagen: Schade, dass er geht!

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D). - Este cu totul excepţional ca, sub cupola unui parlament, să auzi vorbitori din toate grupurile politice vorbind la superlativ şi considerând ca excepţională activitatea unei instituţii europene, cea a Ombudsmanului. Este, de fapt, omagiul pe care Parlamentul îl adresează domnului Nikiforos Diamandouros, după 10 ani de activitate.

Dragă prietene Nikiforos, îţi mulţumesc pentru disponibilitatea şi contribuţia în promovarea culturii bunei administraţii şi a transparenţei în cadrul Uniunii Europene. Doresc să-mi exprim recunoştinţa pentru modul integru, riguros şi cu distincţie în care aţi acţionat în aceşti 10 ani de zile. Unul dintre dosarele de succes ale anului 2012, cum s-a menţionat, a fost cel referitor la Aeroportul Internaţional de la Viena. O cooperare impecabilă, al cărei rezultat a fost votat în unanimitate, a permis Comisiei pentru petiţii şi Comisiei Europene să identifice soluţiile pentru viitor. Acest raport ne-a oferit, în egală măsură, posibilitatea să contribuim la amendarea proiectului de directivă referitor la impactul de mediu, în aşa fel încât, pe viitor, aceste lucruri să fie imposibil de repetat.

Nu pot decăt să salut Raportul Zanoni, care urmează a fi adoptat în prima sesiune din octombrie și care se inspiră inclusiv din activitarea Comisiei pentru petiţii şi din cooperarea impecabilă dintre noi şi Ombudsman. Îmi permit să adaug că 52,7% din anchetele din anul 2012 deschise de către Ombudsmanul European au vizat Comisia Europeană şi îndemn Comisia Europeană să constate că e loc de bună administrare şi la acest nivel.

Închei spunând că standardele stabilite de dumneavoastră sunt astăzi standardele de la care porneşte noul Ombudsman şi sunt convins că şi cooperarea cu doamna Ombudsman O'Reilly se va ridica la acelaşi nivel. Încă o dată, vă doresc mult succes, multă sănătate şi să ne vedem cu bine în orice împrejurare.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, on ilo nähdä teidät jälleen terveenä ja johtamassa puhetta entisellä paikallanne. Arvoisa oikeusasiamies Diamandoros, ensiksi haluan kiittää teitä työstä, jota olette tehnyt, se on arvokasta. Se ei ole aina ollut helppoa. Esimerkiksi avoimuuden ajaminen EU:ssa ja hyvän hallinnon eteenpäin vieminen, te olette puskeneet näitä eteenpäin, mutta vastus on kova. Mutta te olette saaneet aikaan ja yhteistyö on ollut hyvä, kiitoksia siitä.

Mutta viime vuosien kriisit ovat paljastaneet, että EU:n avoimuudessa ja hyvässä hallinnossa on puutteita, ja tätä työtä täytyy tehdä edelleen. Pankkien ja jäsenvaltioiden ongelmia on salailtu, ja tämä on johtanut entistä pahempaan kriisiin.

Nyt tarvitaan korjauksia parempaan sekä hyvässä hallinnossa että avoimuudessa, niin että tällainen ei enää toistu. EU:n ja jäsenvaltioiden avoimuutta on lisättävä kaikilla tasoilla. Avoimuus lisää luottamusta, ja samalla kaikkiin ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa. Nyt ei niin tapahtunut eikä pystytty. EU tarvitsee myös lain hyvästä hallinnosta, ja toivoisin, että komissio sen antaisi. Olisi ollut upeaa, jos komissio vielä olisi teidän toimikautenne aikana antanut sen Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Kiitoksia työstänne ja terveyttä tuleville vuosille!

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, anche da parte mia il saluto di bentornato. La relazione annuale del Mediatore europeo rappresenta – come abbiamo sentito dagli altri interventi – un bilancio anche di fine mandato perché l'amico Diamandouros ha deciso di interrompere il suo percorso prima della fine naturale dell'ufficio, concludendo un quasi decennato con un bilancio in sicuro attivo.

I dati sulla partecipazione, sull'efficienza della struttura e sulla soddisfazione dei cittadini testimoniano l'impegno di Mr Diamandouros, che con lungimiranza ha saputo investire in questi anni verso la promozione di un rapporto più qualificato tra Istituzioni europee e cittadini.

Quale presidente della commissione per le petizioni, sono lieta di sottolineare quanto sia migliorato il rapporto fra questi due organi – Mediatore e commissione stessa. Questa collaborazione proficua ha dimostrato che la rete funziona e che è un validissimo strumento a sostegno dell'unione dei popoli. Mediatore e commissione per le petizioni aiutano a costruire un rapporto tra cittadini e Istituzioni europee, dando corpo ai diritti dei cittadini e tutelando il rispetto degli stessi.

Oggi che l'Unione europea vacilla soprattutto sotto i colpi della crisi, questa funzione è fondamentale e sono grata a Diamandouros per averla promossa in maniera così qualificata.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D). - Panie Przewodniczący! Ze smutkiem przyjęłam decyzję profesora Diamandourosa o rezygnacji z funkcji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który przez ostatnią dekadę był podporą współpracy pomiędzy instytucją Ombudsmana a Komisją Petycji, działał na rzecz przejrzystości procedur oraz znacznie przyczynił się do lepszego informowania obywateli w kwestii pełnego korzystania z przysługujących im praw.

W ciągu zaledwie ostatniego roku Ombudsman rozpatrzył prawie 2,5 tysiąca skarg dotyczących niewłaściwego administrowania, ponadto udzielił informacji w ponad 20 tysiącach przypadków. Na 465 toczących się dochodzeń, 390 udało się zakończyć, to o 23% więcej w stosunku do roku 2011.

Zmniejszyła się liczba wniosków o udostępnienie informacji, co świadczy o użyteczności interaktywnego przewodnika Rzecznika Praw Obywatelskich. Liczba skarg złożonych za pomocą strony internetowej wzrosła o 67% w stosunku do wszystkich skarg otrzymanych w ubiegłym roku. Warto podkreślić, że liczba skarg złożonych przez obywateli, a niewchodzących w zakres kompetencji Rzecznika, była w ubiegłym roku najniższa od dziesięciu lat.

Ze sprawozdania wynika jednak, że w dalszym ciągu dostęp do dokumentów instytucji unijnych oraz przejrzystość niektórych procedur są niewystarczające, biorąc pod uwagę, że aż 22% zamkniętych dochodzeń było z tym związanych.

Wzrost liczby spraw spowodował także wydłużenie średniego okresu przebiegu procedury dochodzenia o jeden miesiąc w stosunku do 10 miesięcy z 2011 roku, co świadczy o konieczności dalszego usprawniania realizowanych czynności.

W podsumowaniu pragnę jeszcze raz pogratulować osiągnięć ostatnich dziesięciu lat na rzecz dobrej administracji Unii Europejskiej i mam nadzieję, że instytucja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie ustanie w usprawnianiu procedur na rzecz pełnego korzystania przez obywateli Unii Europejskiej z przysługujących im praw.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, I am very pleased to welcome you back to the Chair this morning and I am also delighted to have the opportunity to thank our Ombudsman, Mr Diamandouros, for his service and work on behalf of European citizens. You and your office have dealt with maladministration in an open, structured, effective, balanced and transparent way.

The office of the Ombudsman, in my opinion, has been in good hands; you have introduced good practice and that inspires confidence in citizens. You have helped to bridge that gap, when we speak of the democratic deficit between citizens and the European institutions. I am very pleased that one of your key priorities has been to maintain a dialogue with stakeholders. People’s involvement with the EU is not just reduced to electing their MEPs once every five years; they want to play a more proactive role and assert and enjoy their rights.

However, if citizens face too many obstacles in this process they become discouraged, resentful and mistrusting and your office has helped to simplify and streamline that process. So once again I want to thank you, I want to wish our new Ombudsman, Ms Emily O’Reilly, well in her new position. It is a real challenge, but as you have shown, Mr Diamandouros, a genuine commitment of service to citizens is the necessary solid foundation.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, as our colleague Mr Boştinaru pointed out, it is most unusual in this House for unanimity to prevail, particularly in dealing with institutions of the EU, and I think today is the exception.

It is primarily because of the good work that the Ombudsman, Mr Diamandouros, has done over the last 10 years. As Commissioner Reding pointed out, Mr Diamandouros, you not only had the professionalism, but also the patience and the wisdom to do the job. Having met you once or twice socially, I can see that you are ideally suited to the job because you have no ego, you are here to serve and you have done it in a dignified, low-key manner, which is ideal for the job you have had. Well done and enjoy your retirement. I wish my fellow Irish citizen, Emily O’Reilly, the best of luck as she takes up your job.

You have made many progressive moves and I think you can be very proud of doing that. Sixty-six percent of complaints are dealt with within one year, which is in marked contrast to what often happens in Member States, where bureaucratic institutions often join ranks to frustrate citizens. So it was great they could come here and get their complaints dealt with quickly. You have also helped 22 000 citizens, either who complained or by giving them information, and, as Marian Harkin said, that helps certainly to close the democratic deficit.

I also think this is a very important point: the Ombudsman has asked complainants to make observations when dissatisfied with an institution’s reply, whereas previously they had to make a new complaint if they were not satisfied. I think that is very important as well.

And also, your booklet: ‘Problems with the EU? Who can help you?’ That is also a great help to citizens. Well done, good and faithful servant, and enjoy your retirement.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herzlichen Dank, Herr Kelly, und insbesondere von meiner Seite für die Punktlandung bei Ihrer Redezeit – als Einziger heute morgen.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). - Mr President, I have written a speech for Mr Diamandouros, but what can I say?

Mr Diamandouros, listening to the compliments here today, you must think you are listening to your own obituary, but indeed you are not. It is a reality. You have done tremendous work but there has been heavy opposition.

You have sided with Parliament on our approach to access to documents; it is sad that a great number of the complaints are still about access to documents, openness and transparency. But in your work and with your staff, you have ensured that all of the institutions are much more accountable to our citizens than they were before. The work that you have done on the Convention for people with disabilities is incredible. The tireless way that you have held us accountable will not be forgotten.

Can I also say that the fact that Emily O’Reilly is to be our next Ombudswoman – can we please start saying ‘Ombudswoman’ – is a brilliant reminder that the position must not only be politically neutral, but must be perceived to be.

So yes, you will leave us. Yes, you have done 10 years of brilliant work. I am pleased to say that in the Committee on Petitions, we are keeping along your line, holding to those petitions, like the ones in southern Spain on illegal builds and on urbanisation, that still have not been resolved.

But, Mr Diamandouros, I know your activism and your passion will remain. And I think one of the best things we can say is that, having taken over from Jacob Söderman, your legacy will ensure that the work of the Ombudsman under Ms O’Reilly will continue.

 
  
MPphoto
 

  Метин Казак (ALDE). - Г-н Председател, уважаема г-жо Комисар, уважаеми г-н Диамандурос, аз също се присъединявам към благодарностите към Вас за постиженията Ви като пазител на прозрачността и за налагане на принципите на добро управление в Европейския съюз, както и за установяването и развиването на институцията Омбудсман в страните-кандидатки за членство в Европейския съюз, включително и в моята България.

Разбира се, фактът, че 67 % от жалбите са подадени по интернет през 2012 г., показва успеха на интерактивното ръководство на омбудсмана, което е достъпно на неговия уебсайт. Също така обаче, все още големият брой жалби, свързани с откритостта и прозрачността, не може да не буди притеснение относно публичната представа на европейците спрямо Европейския съюз.

Затова аз призовавам и Вашия наследник, г-жа О'Райли, да продължи принципите, които Вие заложихте: на прозрачност, на откритост и налагане на добри етични стандарти. Благодаря Ви и Ви желая успех.

 
  
MPphoto
 

  Heinz K. Becker (PPE). - Herr Präsident, geschätzter Bürgerbeauftragter, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die Bilanz des Berichtsjahrs, aber auch für die gesamte Tätigkeit möchte auch ich meinen herzlichen Dank an Herrn Diamandouros zum Ausdruck bringen, den ich als sachlichen und professionellen Bürgerbeauftragten und Partner des Petitionsausschusses kennengelernt habe, insbesondere beim Sonderbericht zum Ausbau des Flughafens Wien und auch den Konsequenzen, die daraus gezogen wurden: eine Optimierung der Verfahren und ein bürgergerechtes Verhalten der Verwaltung, worauf auch die Kommission hingewiesen wurde, sowie eine effizientere Beteiligung der Öffentlichkeit im Vorfeld der UVP-Verfahren, wie sie ja auch dann im Oktober in der Novellierung der UVP-Richtlinie fixiert werden wird. Ich möchte aber auch den Dank an sein Team richten! Auch dort habe ich professionelle Arbeit kennengelernt.

Ich erkenne bei der neuen Bürgerbeauftragten durchaus Kompetenzen und Erfahrungen und ein persönliches Engagement. Ich begrüße, dass dazu auch einige wesentliche Aspekte gehören, die ich voll teile: zum Beispiel die Zielsetzung der wirksamen Kommunikationsarbeit – das Stichwort star cases ist hier gefallen –, eine intensive Nutzung der Online-Instrumente, die es ermöglichen sollen, dass die Bürger ihren Fall online weiterverfolgen können. Ich würde mich freuen, wenn auch in Zukunft die Zusammenarbeit des Petitionsausschusses mit der neuen Bürgerbeauftragten die Qualität der mit Herrn Diamandouros erreichen wird – eine effektive, wirkungsvolle Zusammenarbeit zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger Europas. Ganz persönlich wünsche ich Ihnen viel Gesundheit und eine schöne persönliche Lebenszeit!

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). - Herr Präsident! Ich freue mich sehr, Sie hier sehen zu können! Ich wünschen Ihnen, Herr Diamandouros, alles, alles Gute auf Ihrem weiteren Lebenswege und danke Ihnen für die hervorragenden zehn Jahre, die Sie innerhalb der Europäischen Union gewirkt haben.

Die letzte Umfrage hat gezeigt, dass 52 % der befragten EU-Bürger die Aufgabe des Bürgerbeauftragten darin sehen, dass sie ihre Rechte vermittelt bekommen und dass sie darüber informiert werden. Das ist der richtige Weg, es ist aber dennoch zuwenig – es müssen meines Erachtens mehr Bürger davon Kenntnis erlangen, und sie müssen auch mehr informiert werden.

Auch, weil wir mittlerweile mehr als eine halbe Milliarde Einwohner innerhalb der Europäischen Union haben. Wenn ich die Zahlen richtig recherchiert habe, sind im Jahr 2012 gerade einmal 2 442 Beschwerden eingegangen – das ist definitiv zu wenig. Nicht weil wir mehr Beschwerden haben wollen, sondern weil das zeigt, dass die Bürger letztendlich nicht in ausreichender Art und Weise darüber informiert worden sind.

Ich denke aber auch, dass 42 % der Bürgerinnen und Bürger die EU-Verwaltung für nicht transparent halten, und deswegen gibt es viel zu tun, aber Ihnen noch einmal vielen Dank für Ihre Arbeit, Herr Diamandouros!

 
  
MPphoto
 

  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE). - Señor Presidente, el informe de este año sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2012 es especial porque se elabora después de conocer que el señor Diamandouros dejará el cargo en octubre de 2013. Yo no puedo más que agradecer los logros del Defensor del Pueblo Europeo en sus diez años de mandato, en particular su trabajo para promover una cultura de servicio y buena administración de los órganos de la Unión Europea, así como su siempre excelente colaboración con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. También aprovecho para felicitar al ponente, mi amigo el señor Salavrakos, por su excelente trabajo en este informe que hoy nos presenta.

Y me gustaría destacar, señor Presidente, como aspectos positivos relacionados con la actividad del Defensor del Pueblo Europeo durante este año 2012 los siguientes: primero, el hecho de que el 56 % de los formularios hayan sido presentados de manera electrónica en la página interactiva del Defensor del Pueblo Europeo, lo que manifiesta la actualización de dicho órgano conforme al mundo de Internet; segundo, la creación de la guía interactiva, que ha resultado ser una herramienta muy útil a la hora de filtrar reclamaciones por parte de los ciudadanos; gracias a Internet y a dicha guía se está difundiendo de manera progresiva el conocimiento de los derechos de los ciudadanos y de cómo hacerlos valer; tercero, la publicación de una nueva edición del Código europeo de buena conducta administrativa, que tiene en cuenta los principios del Derecho administrativo europeo contenidos en la jurisprudencia de los tribunales europeos; y cuarto, que, si hay algo especialmente importante que destacar, es una cuestión de derechos fundamentales a la que el Defensor del Pueblo Europeo dedicó especial atención en 2012: la integración de personas con discapacidad a raíz de la entrada en vigor en la Unión Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Dicho esto, las pequeñas lagunas en las que se debería seguir trabajando —como así refirió en su informe el Defensor del Pueblo Europeo— se pueden resumir en las siguientes: la mejora de la comunicación con el ciudadano europeo y la ampliación de la colaboración con la Red Europea de Defensores del Pueblo, la aceleración de los procedimientos de investigación de reclamaciones y la mejora de la transparencia en la administración de la Unión Europea.

Finalizo recordando el apoyo que dará el Grupo del Partido Popular Europeo a este informe del señor Salavrakos y dándole muchísimas gracias al señor Diamandouros por su labor.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D). - Es uzmanīgi iepazinos ar ziņojumu par jūsu darbu, Diamandouros kungs, un vēlos jums pateikt: liels paldies! Bet es varu tiešām pateikt, ka vienu lielu darbu jūs neesat izpildījis līdz galam. 2004. gada 11. martā Eiropas Parlaments pieņēma Rezolūciju Nr. 50111 par to, ka Latvijā 350 000 cilvēku ir atņemtas pilsoņu tiesības, tas ir, 15 % valsts iedzīvotāju Latvijā. Jūs saņemat ļoti daudz sūdzību un signālu par šo nelikumību. Šī dziļā problēma nav atrisināta šodien. Vai jums neliekas, ka tas nav taisnīgi, Diamandouros kungs? Vai tā ir Pandoras kaste, kuru neviens negrib atvērt šodien? Paldies jums par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι στο Προεδρείο, χαίρομαι ιδιαιτέρως και εύχομαι να είστε πάντα γερός και δυνατός. Κυρίες και κύριοι, την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης, βλέπουμε να διέρχεται κρίση και η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης· βλέπουμε τον σκεπτικισμό με τον οποίο πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτό άλλωστε η χρονιά αυτή, που την έχουμε αφιερώσει στους πολίτες μας, έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» και, για να πραγματοποιηθεί αυτό, έχει πρωταγωνιστήσει και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Reding.

Όλοι συζητούμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η θέση και η σχέση των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όλα αυτά τα χρόνια έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Στην εξαιρετική έκθεση του ο εισηγητής μας, ο κύριος Σαλαβράκος, σωστά αναφέρεται όχι μόνο στα πεπραγμένα του 2012, αλλά και κατά κάποιο τρόπο προβαίνει σε αποτίμηση της δεκαετίας, γιατί πράγματι τα χρόνια αυτά, ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ενισχύθηκε. Εκείνος που προσωποποίησε αυτόν τον θεσμό ήταν ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο οποίος κατά κοινή ομολογία έκανε εξαιρετική δουλειά, και είναι καθήκον όλων μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτόν τον θεσμό τα επόμενα χρόνια και να στηρίξουμε και τη διάδοχό του την κυρία O' Reilly προς την κατεύθυνση αυτή.

Είμαι πεπεισμένος ότι το επόμενο διάστημα οι πολίτες θα βρεθούν πιο κοντά στην Ευρώπη. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτά που κερδίσαμε μέχρι σήμερα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή θα τα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο: την ταχύτητα στην ανταπόκριση στα αιτήματα, την αμεσότητα με το Διαδίκτυο και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν κάθε λογής περιπτώσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Καλή δύναμη, κύριε Διαμαντούρε! Πραγματικά τιμήσατε τον θεσμό όλα αυτά τα δέκα χρόνια. Επιτρέψτε μου όμως να πω και κάτι τελευταίο: αυτά τα χρόνια τιμήσατε και την πατρίδα σας, την Ελλάδα!

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). - Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Jeżeli pozwolicie, przyłączę się do tego jednego głosu, który dzisiaj dominuje na tej sali. Chciałem podziękować panu Diamandourosowi za jego działalność. Rzecznik Praw Obywatelskich to bardzo wrażliwa instytucja. Podsumowując Pańską działalność, należy zauważyć, że Pańska praca była nad wyraz konstruktywna. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich to łącznik między obywatelami, to pochylenie się nad ich problemami, ale to również praca nad tym, aby instytucje unijne były bardziej transparentne. To, jak również pomoc obywatelom w odnajdywaniu się w naszej biurokracji, jest niezmiernie istotne. Dlatego, Panie Diamandouros, jeszcze raz chciałem Panu podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - Na úvod chcem tiež oceniť prácu pána ombudsmana za celé jeho funkčné obdobie pri zvyšovaní spravodlivosti a transparentnosti v Európskej únii.

Práca ombudsmana je veľmi zodpovedná a vôbec nie ľahká. Tiež treba povedať, že sú to európske inštitúcie, ktoré prácu ombudsmanovi vôbec neuľahčujú. V správe sa konštatuje, že podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa väčšina vyšetrení, ktoré ombudsman začal, týkala Komisie – je to až 52,7 % – a počet vyšetrovaní týkajúcich sa Európskeho parlamentu sa takmer zdvojnásobil.

Transparentnosť, otvorenosť, prístup k informáciám, dodržiavanie práv občanov a vysoké etické normy majú zásadný význam pre dôveru občanov a inštitúcií, zvlášť európskych inštitúcií pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu, keď sa budeme opätovne uchádzať o dôveru ľudí.

Preto verím, že európske inštitúcie aj vďaka novému vydaniu európskeho kódexu dobrého administratívneho správania prispejú k väčšej otvorenosti a transparentnosti vo svojich činnostiach.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, it is now 24 years that I have been sitting in this House. Ten years as an MEP and 14 years as a Commissioner, and let me tell you that I have never seen this before: that on all the benches there is an absolute agreement to applaud the work done by the Ombudsman and his team. That is extraordinary, just as your work was extraordinary.

(Applause)

I have nothing else to add to this except answering one of the questions which has been addressed to me. Of course, for the Commission there is always room for better administration. So we are grateful for the remarks done by the Ombudsman. We are listening to him and putting his remarks into practice as much as we can. We are going to do exactly the same – taking due account of the proposals and having a very cooperative approach – we are also going to implement the same approach with the next Ombudsman.

Concerning now the rules for good administration, the Commission has set in motion the analysis of the existing EU law in this domain, to see if all the areas relating to good administration are covered or not. And, based on this stocktaking, the Commission will decide if there is a real need for a regulation based on Article 298. If there is we will do it. But only if there is a necessity and if from the study it appears that not everything has been covered.

So the Commission has a positive approach to doing this and work is ongoing.

In order to be in full transparency, I would like nevertheless to explain to this House that such a regulation cannot be used to set rules that are based on other articles in the Treaty, articles other than 298; for instance, access to documents, staff regulations or financial regulation. So, here, we are only speaking about good administration and this we are looking at. All the other problems have to be solved at a different point and I see from the body language of the Ombudsman that he does agree with this approach.

But for the rest, I think that a strong office of the Ombudsman is good for all institutions. Thank you once more for having been a strong Ombudsman.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Abweichend von meiner Rolle erlaube ich es mir einfach, mich dem Lob anzuschließen, das fraktionsübergreifend an Herrn Diamandouros als Bürgerbeauftragtem geäußert worden ist. Es zeigt, wie Sie diese wichtige und unverzichtbare Rolle ausgefüllt haben. Und es bleibt mir auch die Freude, mich in aller Kürze für die Wünsche, dir mir persönlich entgegengebracht worden sind, zu bedanken.

 
  
MPphoto
 

  Nikiforos Diamandouros, Ombudsman. − Mr President, I would like to say again that I very much share all the expressions of pleasure that have been expressed by your colleagues on seeing you back here. It is part of today’s business to acknowledge your return. Allow me to make a few remarks first on the substance of the report, and then to conclude in response to what you have said about the Ombudsman, the institution and my departure.

In terms of the substance, I will just say a few things. First of all, I am particularly grateful to Ms Reding for informing the House that the Commission will look carefully at the possibility of moving in the direction of adopting what would eventually be a law on administrative reform in the European Union, based on Article 298. I think this is very good news. I will leave it to my successor to be able to work with you in helping and advising you on how this can be done.

For me the important thing, Ms Reding, is to be able to provide citizens with greater clarity and to avoid the kind of overlap and confusion that comes from multiple structures, multiple codes and multiple instruments governing and trying to regulate good administrative behaviour. The Commission can make an enormous contribution by simplifying that because ultimately, as you know from your own experience, simplicity does not mean banality. It means clarity. If you provide clarity to citizens you will be able to help them and I very much hope that you will be able to move in that direction.

I also very much welcome the fact that you are looking into the area of strengthening the regulation concerning the environment, taking account of the improvements made with the special report on Vienna airport. So overall I wish to record my thanks to you and hope that the Commission will work with my successor in moving forward important pieces of legislation that will clearly strengthen the Union’s capacity to be able to signal to citizens that they are in fact doing what needs to be done to help them better.

To Mr Mirsky, I must confess that after nine years I do not instantly have in my head what was said back in 2004. I will say to you that I have no recollection of my office having received a complaint concerning this matter at the national level in Latvia. My sense is that it may have been a complaint that was in fact submitted to the Latvian authorities and therefore did not reach me, but of course my office is entirely at your disposal if you would like to bring it up so we can actually examine it, and then my staff and Ms O’Reilly will certainly be able to give you a more responsible answer than I can give you now, 10 years after the event.

Finally, before I go into my more general comments, I would like to thank Ms Mazzoni specifically for the support that she and her committee have given me throughout all these years. I am profoundly grateful, both personally and institutionally.

It is difficult to be able to be anything other than overwhelmed and humbled by the outpouring of praise and support that has been heaped upon the institution of the Ombudsman. I can only say that I am profoundly grateful, and again overwhelmed, and again humbled, by that.

However, I choose to interpret and internalise all that praise as a further indication to the Ombudsman by this august body of the increased obligations that the Ombudsman must have – and the institution of the Ombudsman must carry out – as it moves ahead in trying to help citizens and to help institutions promote a better culture. This is exactly the message that I solemnly undertake before you to pass on to Ms O’Reilly so that she will know the kind of trust that this institution has in the institution of the Ombudsman and the kinds of heavy expectations that will be weighing upon her.

One of you mentioned at some point that the Ombudsman is a special institution. I would like to underscore that by a very brief reference to something that the European Ombudsman has been able to continue to do in terms of widely promoting the institution. Last week I was in Turkey and had occasion to meet with the President of the Republic, the Prime Minister and senior ministers on the occasion of the launching of the Turkish Ombudsman institution, which had been in the making for 15 years and in which I have been personally involved for the past 15 years. I had occasion to tell Mr Erdogan, Mr Gul and the ministers that the Ombudsman is indeed a very special institution – what is special about it is that it is endowed with the obligation to speak truth to power – and therefore to tell the Prime Minister and the President that the special nature of the institution of the Ombudsman is that it will often tell them things they may not like, but that is necessarily part of the dialogue implicit in democracy, which in fact also involves criticism and dialogue. That is exactly what I am grateful to you about.

My final remark is made on shaky ground, but not too shaky. I have repeatedly consulted with linguists and authorities, particularly in the Scandinavian countries, and have been told repeatedly that in Sweden and Iceland the term ‘Ombudsman’ is gender neutral. Therefore the incumbent Swedish chief parliamentary ombudsman refers to herself as the Ombudsman. I will not instruct this Parliament and this body as to what they should do, nor will I instruct Ms O’Reilly on how she wishes to be referred to. I simply put before you the result of somewhat detailed research into the matter and then leave it you or to Ms O’Reilly to decide what will be the appropriate form of address for my successor. Hopefully you will avoid what has happened on the other side of the Atlantic, where the term has now been made into a verb so that the Ombudsman ‘ombudses’. I do not think that would be particularly elegant.

Again, with deep gratitude to all of you for what you have done for me in the past 10 years and for all the praise you have heaped upon me, I would like to thank you very much. Please rally around Ms O’Reilly and around Ms Mazzoni and her Committee on Petitions in order to help citizens.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, Εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, η εξέλιξη της συζητήσεως μου επιτρέπει να κάνω την σύνοψή της με μια ομηρική λέξη: «έννεπε». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «έννεπε» στον απερχόμενο Διαμεσολαβητή την πλήρη συμπαράστασή του και την πλήρη αναγνώριση του έργου του. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο θεσμός του Διαμεσολαβητή είναι δικαιικός, δεν είναι δικαστικός. Και επειδή είναι δικαιικός θεσμός είναι ακόμη πιο δύσκολος, διότι οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή δεν έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα. Οι δικαστικές αποφάσεις εξαναγκάζουν, εκτελούνται. Οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή αποδίδουν μια δικαιοσύνη η οποία γίνεται σεβαστή λόγω του κύρους του προσώπου και της ορθότητας των αποφάσεων. Και σε αυτά είχαμε επιτυχία την τελευταία δεκαετία.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι είναι οι χρήστες αυτού του θεσμού, εκζητούν μια διαβίωση σε καλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωστή διαβίωση εάν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Επομένως, πρέπει με δικαιοσύνη να αντιμετωπίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Φοβάμαι ότι, όταν γεννώνται προσχήματα ή δημιουργούνται προσχήματα για κυβερνητικές αυθαιρεσίες, κάτι δεν πάει καλά. Και η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προσχήματα για κυβερνητικές αυθαιρεσίες σε όλα τα επίπεδα κυβερνήσεων, πιστεύω, όχι μόνον στην Ευρώπη αλλά και σε όλον τον κόσμο. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Η εκζήτησις της δικαιοσύνης από τους πολίτες της Ευρώπης είναι πιο έντονη διότι σήμερα δυστυχώς στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται. Και στο σημείο αυτό ο ρόλος της κυρίας Επιτρόπου είναι σημαντικός.

Κλείνοντας - δεν θέλω να μακρηγορήσω – θα ήθελα να ευχαριστήσω και για την συμπαράσταση όλων των πολιτικών ομάδων προς την έκθεσή μου.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet um 12 Uhr statt.

 

9. Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (kratka predstavitev)
Video posnetki govorov
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die kurze Darstellung des Berichts von Thomas Händel über grenzüberschreitende Kollektivverhandlungen und transnationalen sozialen Dialog (2012/2292(INI)) (A7-0258/2013).

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel, Berichterstatter. − Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will zu Beginn dieses Berichts mit einem Missverständnis aufräumen, das wohl bei keinem Bericht in diesem Europäischen Parlament bisher so aufgetreten ist. Es handelt sich bei diesem Bericht nicht um die Frage europäischer Tarifverhandlungen, also grenzüberschreitender Tarifverhandlungen. Es handelt sich genau um die Ebene darunter: Es geht um transnationale Betriebsvereinbarungen, die zwischen verschiedenen Standorten europäischer Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten oder für sie getroffen werden. Deren Zahl ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Sie sind heute fester Bestandteil des immer wieder gepriesenen sozialen Dialogs. Der Grund dafür ist das Interesse vieler Unternehmen, die Struktur ihrer Produktion und damit auch die Arbeitsbedingungen zu vereinheitlichen. Auch Restrukturierungen sind oft der Grund.

Es gibt zwar viele nationalstaatliche Regelungen für solche Betriebsvereinbarungen – das soll auch so bleiben, dieser Bericht will das nicht antasten –, aber sie gelten eben nicht für europäische grenzüberschreitende Vereinbarungen. Man könnte zwar einräumen: Die Zahl ist relativ gering, das müssen wir heute nicht regeln. Aber wir regeln etwas für die Zukunft, was der Ausgestaltung dringend bedarf und einer rechtlichen Klärung zugeführt werden soll. Deswegen plädieren wir für einen fakultativen Rechtsrahmen, den allerdings ECR, ALDE und EVP trotz einer übergroßen Mehrheit im Beschäftigungsausschuss strikt ablehnen.

Was will der Bericht erreichen? Das Parlament soll nun die Kommission auffordern, einen fakultativen europäischen Rechtsrahmen für solche Vereinbarungen zu prüfen und dem Parlament vorzulegen. Das würde die Voraussetzung schaffen, dass die Partner einer solchen Vereinbarung, also auch die Beschäftigten, ihre Ansprüche aus solchen Vereinbarungen tatsächlich materiell rechtswirksam durchsetzen können.

Drei Punkte müssen besonders geregelt werden. Erstens ist es wichtig, dass die repräsentativen europäischen Verbände der Gewerkschaften und die jeweiligen Unternehmensleitungen für solche Vereinbarungen verantwortlich zeichnen, und zwar nur sie. Es kann nicht sein, dass irgendwelche kleinen nicht-repräsentativen Verbände plötzlich Vereinbarungen treffen, die dann das ganze Sozialgefüge durcheinanderbringen. Zweitens ist es wichtig, dass die europäischen Betriebsräte natürlich in solche Verhandlungen einbezogen werden. Drittens muss sichergestellt werden, und das ist besonders wichtig, dass durch solche Vereinbarungen nicht in die Tarifautonomie auf nationaler Ebene eingegriffen wird, insbesondere bei Löhnen und Arbeitszeit.

ECR, ALDE und EVP wollen die Ziffer 8, die das in diesem Initiativbericht deutlich regelt, aus diesem Bericht entfernen. Ich sage, wer das entfernen will, will Eingriffe in die Tarifautonomie, will Eingriffe in die Substanz und will weiteren Sozialabbau durch solche Vereinbarungen nicht verhindern. Das bitte ich Sie ausdrücklich zurückzuweisen.

Drittens: Besonders zu betonen ist, dass solche Vereinbarungen immer den günstigsten Bedingungen für die Beschäftigten folgen sollen und kein sozialer Rückschritt damit verbunden wird. Wer in diesem Bericht jetzt herumstreicht, trotz breiter Mehrheit im Beschäftigungsausschuss, will genau das erreichen, und ich bitte Sie ausdrücklich, das abzulehnen. In der vorgelegten Form ist dieser Bericht ein absoluter Erfolg für einen sozialen Fortschritt in Europa. Weniger wäre eine schwache Leistung dieses Parlaments und kein Fortschritt für den sozialen Dialog. Lassen Sie uns die Kommission entsprechend bitten, einen Rechtsrahmen für diese Regelung vorzulegen!

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! Przyłączam się do kolegów, którzy wyrazili radość z Pańskiego powrotu do zdrowia i życzę bardzo dużo zdrowia na przyszłość.

Omawiane dzisiaj sprawozdanie w sprawie transgranicznych rokowań zbiorowych i ponadnarodowego dialogu społecznego, postulujące ideę wprowadzenia opcjonalnych ram prawnych określających sposób funkcjonowania europejskich porozumień przedsiębiorstw, budzi wątpliwość co do wartości dodanej takiej ewentualnej interwencji prawnej. Przychodzi mi na myśl omawiana pół roku temu kwestia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, będąca kolejnym przykładem oddolnej inicjatywy przedsiębiorstw, na którą chcemy nałożyć odgórne zasady i ramy prawne. Z roku na rok zauważa się rosnącą ilość ponadnarodowych porozumień przedsiębiorstw, co jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem w kontekście międzynarodowego dialogu społecznego. Wydaje mi się, że wprowadzenie w stosunku do nich opcjonalnych, a tym bardziej obligatoryjnych rozwiązań prawnych może zniechęcić przedsiębiorców do podejmowania takich działań. Chciałabym więc podkreślić, że zanim podejmiemy jakiekolwiek inicjatywy ustawodawcze w tym temacie, powinniśmy przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami i przeanalizować, czy konsekwencje działań ustawodawczych nie spowodują ograniczenia tego rozwijającego się wśród międzynarodowych przedsiębiorstw zjawiska.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D). - Herr talman! Den sociala dialogen har en enorm outvecklad potential. Det är inte lätt att utifrån ett så stort antal olika traditioner hitta minsta gemensamma nämnare och komma överens, men jag tror att det kommer att utvecklas över tid och bli en mer och mer viktig del i hur europeisk arbetsmarknad utvecklas.

För oss som lagstiftare är det en uppgift att bistå parterna som äger denna fråga och ge dem verktyg att använda. Jag tycker att ett frivilligt rättsligt ramverk, som utskottet kom överens om, är det utmärkt exempel på ett sådant verktyg.

Jag tror personligen också att det är helt nödvändigt att redan på förhand undvika gränsdragningsproblematik mellan europeiska och nationella förhandlingar, vilket skapar mindre osäkerhet och en mer förutsägbar process.

Jag hoppas därför att most favourable- och non regression-klausulen kommer att stå kvar efter omröstningen i eftermiddag.

Ett stort tack till Thomas Händel som föredragande.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Predkladateľ správy sa prihovára za novú legislatívu, ktorá by eliminovala riziko konkurencie na trhu práce v podnikoch s celoeurópskou pôsobnosťou. Podľa neho hrozí, že pracovníci v týchto podnikoch budú vystavení vzájomnej konkurencii a budú nútení pristúpiť na nižšie mzdy, horšie pracovné podmienky alebo iné nepriaznivé úpravy.

Obávam sa však, že žiaden zákon nedokáže zmeniť fakt, že ak pracovníci podniku v jednom členskom štáte budú mať dvadsať dní dovolenky a v druhom štyridsať, ovplyvní to výrobné náklady aj na cenu výrobkov. A podnik v snahe zvýšiť predaj svojich výrobkov skôr či neskôr presunie výrobu do štátu s nižšími nákladmi. Na tom nič nezmení ani odborársky lobing v európskych inštitúciách.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, I am grateful for the interest shown by Parliament in transnational collective bargaining, and I wish to thank the rapporteur for a constructive approach.

It is clear that in a globalised economy, it is vital to step up the capacities of management and labour in transnational collective bargaining at company level. Transnational company agreements are reciprocal commitments whose scope extends to the territories of several Member States and which have been concluded between one or more representatives of a company or group of companies and one or more workers’ organisations. Such agreements cover working and employment conditions and rules governing relations between employers and workers and their representatives.

A Commission public consultation last year showed the contribution that transnational company agreements have made to a wide range of important subjects in today’s changing economy, including matters such as anticipating and managing change, skills development, training, health, safety at work and equality, including gender equality.

A recent fitness check on the Worker Information and Consultation Directive, published last July, underlined the role that transnational company agreements can play in making workers’ rights more effective by supplementing legal standards and adapting them to local conditions. The Commission welcomes Parliament’s timely report. We are convinced that it will usefully supplement the stakeholders’ views in their replies to the consultation, and they showed wide support for the development of transnational company agreements.

The Commission will continue to look into whether an optional European legal framework is needed for European transnational company agreements or not. Information on existing agreements is available in a database on the Commission’s website and we will continue developing this database, notably by including real-life examples from companies with a view to providing input for discussion at EU level.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist die Aussprache abgeschlossen.

Die Abstimmung findet um 12 Uhr statt.

 

10. Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (kratka predstavitev)
Video posnetki govorov
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die kurze Darstellung des Berichts von Nathalie Griesbeck über die Lage unbegleiteter Minderjähriger in der EU (2012/2263(INI)) (A7-0251/2013).

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, rapporteure. − Monsieur le Président, je voudrais, avant de parler de mon rapport, vous dire combien nous sommes contents que vous soyez de retour dans notre Hémicycle, après les soucis de santé que vous avez connus.

Une fois n'est pas coutume, je voudrais débuter mon intervention avec quelques conclusions issues d'un rapport qui, comme par hasard, a été publié hier. Il sait du rapport sur le projet Pucafreu, qui est un laboratoire de recherche alliant des ONG et des universitaires et financé par l'Union européenne. Les mineurs isolés étrangers que les chercheurs ont rencontré ont fait part de leurs difficultés à exercer leurs droits, en tant qu'enfants. Ils se heurtent à des obstacles à l'accès aux droits sociaux les plus élémentaires, mais le droit au développement et l'intérêt supérieur de ces mineurs sont aussi régulièrement bafoués. Les résultats des chercheurs indiquent que les autorités donnent la priorité, dans la plupart des cas, à leur intérêt de réduire le nombre d'arrivées nouvelles et prennent rarement en considération l'intérêt des mineurs isolés étrangers.

Ce rapport est un énième témoignage des lacunes qui existent dans un certain nombre d'États membres de l'Union en matière d'accueil et de protection des mineurs non accompagnés en Europe. Les droits fondamentaux de ces mineurs ne sont pas toujours respectés dans tous les États de l'Union. Ces enfants font face à de très grandes difficultés à toutes les étapes de la procédure de migration. Ils sont malheureusement trop souvent traités comme des adultes migrants irréguliers. Leur vulnérabilité, leurs besoins spécifiques, leurs droits ne sont pas toujours pris en considération. Ils n'ont pas non plus toujours accès aux procédures d'asile. Ils vivent souvent dans des conditions inacceptables et ils ne reçoivent pas toujours les informations nécessaires et, quand c'est le cas, ils ne les comprennent pas.

Or, ces mineurs sont avant tout et surtout des enfants, des enfants qui fuient leur pays pour échapper à la guerre, à la violence, aux persécutions, à la pauvreté, aux catastrophes naturelles, des enfants qui peuvent être victimes aussi – on le sait malheureusement – de trafics ou d'exploitation sexuelle. Fuyant le conflit syrien ou réfugiés du Mali, par exemple, ces enfants sont, par nature, des êtres vulnérables et le sont d'autant plus qu'ils arrivent seuls dans un pays étranger.

La Commission, Madame la Commissaire, affirme qu'il y a eu des progrès dans les États membres, mais qu'il faut en faire plus. C'est le moins que l'on puisse dire face au parcours de ces jeunes. Face à leur vulnérabilité, notre devoir est de faire plus.

Aussi, après plusieurs mois de travaux, de rencontres, de missions avec les collègues, je suis heureuse de vous présenter ce projet de rapport sur la situation des mineurs non accompagnés. Nous devons toujours garder à l'esprit le fait que les mineurs sont avant tout des enfants. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est un point extrêmement important, et l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours être pris en compte. L'architecture de mon rapport est très simple. Elle repose sur deux principes-clés. Que demandons-nous? Premièrement, face à l'éparpillement des dispositions, nous demandons à la Commission de réaliser un manuel qui apporte de la clarté. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles dispositions, mais de rassembler toutes celles qui existent. Deuxièmement, nous demandons des lignes stratégiques sur la base des bonnes pratiques que nous avons recensées dans certains États membres, afin que tous nos États disposent d'un outil utilisable énonçant des normes minimales communes à respecter lors de chaque étape du processus, depuis l'arrivée du mineur jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée.

Les lignes directrices portent sur l'épineuse question de la détermination de l'âge, sur la question-clé du tuteur – il faut avoir des normes communes concernant le mandat, les fonctions, les qualités et les compétences du tuteur –, sur la fixation garanties sérieuses pour entourer le retour de l'enfant non accompagné dans son pays d'origine et, évidemment, sur le respect de ses droits fondamentaux. C'est ce que nous demandons pour que l'Europe soit à la hauteur des principes qui constituent son socle aujourd'hui.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). - Minn mindu ġejt eletta Membru tal-Parlamentar Ewropew indirizzajt din l-istituzzjoni diversi drabi dwar l-immigrazzjoni irregolari. Inkompli nisħaq li jeħtieġ li jsir aktar, li jeħtieġ li kulħadd, inkluża Malta, iġorr parti mill-piż ta’ din it-traġedja umana. Madanakollu fl-istess waqt li nagħmel dawn is-sejħiet, nittama li lkoll naqblu li fejn hemm il-ħarsien tat-tfal ma hemmx kompromessi.

Bħala rappreżentanta tal-poplu Malti, nilqa’ dan ir-rapport li jtejjeb il-qagħda u l-kundizzjonijiet li t-tfal li ma jkunux akkumpanjati jħabbtu wiċċhom magħhom fl-Unjoni Ewropea.

B'sodisfazzjon nara li dan ir-rapport jasserixxi li dawn it-tfal m'għandhomx jitpoġġew f'ċentri ta' detenzjoni. Il-ħarsien u l-interess tat-tfal għandu jkun il-qofol ta' kull policy.

Smajna u rajna ġrajjiet ta’ tfal li għaddew u għamlu vjaġġi li jwaħħxuk. Li raw il-mewt ma’ wiċċhom. Li għaddew minn trawma. Dan mhux sew.

Għandna obbligu lejn dawn it-tfal. Aħna ngħidu dan, għax nemmnu f’Ewropa li temmen fid-dinjità ta’ kull persuna.

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE). - Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, c'est toujours un plaisir de vous voir ici, avec nous, dans cette enceinte.

Señor Presidente, me gustaría aprovechar esta intervención para agradecer a la ponente, la señora Griesbeck, la gran labor que se está realizando para sacar adelante esta iniciativa.

Son conocidas por todos mi constante preocupación, la de mi Grupo y la de la Comisaria Reding por la protección de la infancia y el bienestar de los menores. Por ello, la finalidad última de esta iniciativa es aplaudida por todos nosotros.

Todos deseamos adoptar soluciones duraderas que cubran los principales aspectos de la vida de los menores no acompañados desde su llegada a la Unión Europea. Para ello se ha solicitado la colaboración de los terceros países de origen y tránsito de los menores no acompañados. Se abordan los problemas de tráfico de seres humanos y el contrabando que afecta a estos menores.

Aplaudo la propuesta de que sea la Comisión la que desarrolle alineamientos estratégicos entre los Estados miembros y presente ante el Consejo y el Parlamento informes periódicos para el seguimiento de esta iniciativa.

Mi país, España, es uno de los más afectados por la inmigración del Sur y de Sudamérica y tiene desde hace tiempo una muy buena infraestructura de recepción y tratamiento de todos estos menores.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). - Mr President, I would also like warmly to welcome you back. I fully support this report. Children are first children and then migrants. There are too many differences in the way the Member States treat unaccompanied minors. Children should not be left in uncertainty, waiting for their destiny, not knowing where they are going and being sent back and forth. Nor should they be detained.

The new asylum package should be fully implemented and consistently so. The best interests of the child, individual assessment, dignity and legal certainty should be respected. The challenges are many; that is why Member States should exchange best practices and ensure access to accommodation, healthcare and education. I am proud that Sweden, which has ready accepted almost 4 000 minors, is now granting both permits and family reunion to children from Syria. I do hope other Members States will follow this humanitarian response and I encourage them to take shared responsibility.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - V prvom rade by som chcela poďakovať kolegyni Griesbeck za jej správu. Je veľmi dôležité, najmä v dnešnej dobe, aby záujem dieťaťa bol v popredí záujmu verejnej politiky na európskej aj národnej úrovni. Život každého dieťaťa je prísľubom pre celú spoločnosť.

Aj preto by som chcela využiť túto príležitosť, aby som na pôde Európskeho parlamentu oznámila, že európska občianska iniciatíva Jeden z nás (One of Us) k dnešnému dňu získala už milión podpisov. Chcela by som sa poďakovať organizátorom, aj všetkým občanom EÚ za ich podporu.

Cieľom tejto iniciatívy je dosiahnuť, aby európske politiky rešpektovali hodnotu ľudského života od jeho počiatku a nefinancovali pokusy na ľudských embryách. Účinná ochrana detí je možná len v spoločnosti, ktorá chápe hodnotu ľudského života a dôstojnosti každého človeka. Verím, že táto iniciatíva k tomu prispeje.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) - Treba sa zastať detí – maloletých bez sprievodu v Európskej únii. Existencia rôznych zdĺhavých administratívnych postupov často v praxi vyúsťuje k nedodržiavaniu základných ľudských práv maloletých a defacto zbavuje maloletých osobitnej ochrany, ktorá im právom prináleží.

Riešenie situácie maloletých podľa môjho presvedčenia treba jednoznačne koncipovať v kontexte rodiny, a nie izolovane. Rodina je základnou bunkou spoločnosti, ktorá preto musí byť náležite chránená. Prirodzené právo nám hovorí, že dieťa patrí k rodičom a rodičia k svojim deťom.

Ako zákonodarcovia nesmieme pripustiť, aby pozitívne právo bolo zneužívané na rozbíjanie rodín, či už na hraniciach EÚ alebo v rámci nich, tak ako sme toho boli svedkami v silne medializovaných prípadoch z niektorých členských štátov, kde došlo dokonca k administratívnemu odoberaniu detí rodičom.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, allow me first to thank Ms Griesbeck for having produced such a clear and focused report on the topic of unaccompanied children. I would also like to thank all those Members who contributed to the discussions and provided valuable insight to the draft report.

We all know that, every year, thousands of unaccompanied children travel to Europe to seek a new life. The majority of these children are fleeing wars, conflicts or difficult living conditions. Many of them have lost family members along the way. And this is not a temporary phenomenon; it is a permanent feature of migration towards the European Union.

I believe that a society is judged by how well it treats the most vulnerable people, and those are children. That is why in 2010 the EU put in place a four-year action plan on unaccompanied minors.

Earlier this year, thanks to the endeavours of the European Parliament, we succeeded in improving the conditions for those children in the asylum process, and the Commission fully subscribes to the principle that an unaccompanied minor is, first and foremost, a child and should be considered as such. This principle will be implemented in the EU action plan and will also be followed up after this action plan.

In the immediate future, we are considering issuing a handbook for Member States and for practitioners, gathering together the various legal provisions affecting children.

We will also continue to bring together Member States to harmonise policies and practices and to agree on guidelines, where possible, and on the numerous issues identified in the report. Work on age assessment and on family tracing is already ongoing at the European Asylum Support Office in Valletta.

Before the end of the year the Commission intends to issue a communication on the implementation of the Return Directive and it will, in this context, pay particular attention to the provisions relating to unaccompanied children.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist die Aussprache abgeschlossen.

Die Abstimmung findet heute um 12 Uhr statt.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN OLDŘICH VLASÁK
místopředseda

 

11. Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (kratka predstavitev)
Video posnetki govorov
MPphoto
 

  předseda. − Dalším bodem pořadu jednání je rozprava o zprávě, kterou předkládá paní Marie-Thérèse Sanchez-Schmid za Výbor pro kulturu a vzdělávání, o podpoře evropských kulturních a tvůrčích odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti (2012/2302(INI)) (A7-0248/2013).

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, rapporteure. − Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, promouvoir les secteurs de la culture et de la création pour favoriser la croissance et l'emploi dans l'Union européenne... Quel titre évocateur! C'est la suite logique de mon rapport: "Libérer le potentiel des industries créatives et culturelles", voté en 2001 par le Parlement.

L'objectif est clair: en ces temps de crise, il faut proposer des pistes concrètes pour favoriser la croissance et l'emploi. Or, les secteurs créatifs et culturels cumulent de nombreux intérêts. Ils progressent malgré la crise et se révèlent même être plus résistants que l'économie de l'Union dans son ensemble. Ils favorisent la cohésion sociale et le rayonnement de l'Union européenne et cadrent parfaitement dans les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Ils encouragent l'innovation, la compétitivité, l'insertion sociale ainsi qu'une éducation plus ouverte sur l'Europe et le monde. C'est ce que démontrent les chiffres et la progression exponentielle, au cours des vingt dernières années, en termes de création d'emplois et de contribution à la croissance: plus de 800 milliards de chiffre d'affaires par an, 4,5 % du PIB et plus de 8 millions d'emplois.

Ces secteurs recèlent un énorme potentiel, renforcé par les possibilités de diffusion qu'offre le numérique. Comment convaincre les États membres d'investir dans la culture et dans l'art en cette période de crise? Des bénéfices potentiels et différentes sources de financement disponibles existent: par exemple, Europe créative, les fonds régionaux, les fonds de cohésion. Le capital culturel européen est largement régional; les festivals de Cannes, d'Avignon et de Salzbourg, par exemple, ont des effets non négligeables sur ces villes et sur leurs régions.

L'Union doit inciter les régions à utiliser les fonds européens à soutenir leurs industries créatives et à améliorer la valeur économique de leur patrimoine culturel. Les arguments sont évidents: un potentiel économique des secteurs culturels et créatifs important, une contribution à la diversité culturelle et à la cohésion sociale, une vraie nécessité de mettre en œuvre une dynamique, au niveau de l'Union européenne, propre à stimuler leur développement, des cadres réglementaires sur la concurrence et la fiscalité, de nouveaux instruments financiers, la formation des professionnels, une meilleure circulation des œuvres culturelles, la numérisation du patrimoine, la traduction, le doublage et le sous-titrage, de nouveaux modèles d'entreprises, la protection des droits d'auteur, le respect de la propriété intellectuelle, une offre légale attrayante. Notons que la presse et l'édition sont d'importants secteurs d'activité qui contribuent en outre au pluralisme des médias et à la diversité culturelle.

L'Union européenne doit soutenir cet "écosystème" culturel et créatif, propre à encourager l'innovation, la compétitivité, l'insertion sociale ainsi qu'une éducation ouverte sur le monde. Essentiel pour la diversité culturelle, il représente une valeur ajoutée certaine ainsi qu'un moteur de développement socio-économique de nos territoires, qui plus est, non délocalisable.

Situés au carrefour de l'art, du monde, des entreprises et de la technologie, les secteurs créatifs et culturels jouent de plus un rôle important de relais d'innovation et ont des retombées dans le domaine économique. Ils forment aujourd'hui un élément à part entière des stratégies de développement territoriales, quel que soit l'échelon, local, ou régional, d'autant plus que ces secteurs emploient souvent plus de jeunes que le reste de l'économie. Les investissements dans les secteurs créatifs et culturels représentent des effets de levier, comme le montrent, par exemple, les capitales européennes de la culture. Ces secteurs sont créateurs de valeurs et d'emplois, souvent non délocalisables. Confrontée au défi de la mondialisation, l'Europe peut tirer profit de ces secteurs d'exportation.

Chers collègues, dans un contexte économique fragile, l'Europe doit à la fois promouvoir et valoriser les secteurs culturels et créatifs, tout en tenant compte de leurs spécificités.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE). - Señor Presidente, quiero dar las gracias a mi compañera Marie-Thérèse Sanchez-Schmid por este informe. Yo creo que en estos momentos donde me gustaría a mí poner el acento es en la cuestión de los jóvenes creativos. Como decía, este informe sobre cultura es también un factor de cohesión social y, en estos momentos, con este paro juvenil tan grande que tenemos en la Unión Europea tal vez es más necesario que nunca que la cultura también sea esa vía de oportunidad para los jóvenes creativos. No una cultura subvencionada, sino todo lo contrario: animarles a crear sus propias pequeñas y medianas empresas privadas, generadoras de oportunidades.

También quisiera llamar la atención sobre lo que ha ocurrido con el acuerdo con los Estados Unidos sobre la excepcionalidad cultural. Espero que no sea más una excepción, sino que haya un intercambio cultural real entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Y, por último, quiero también hablar del intercambio cultural regional. Creo que contribuye realmente a una cultura europea respetuosa con las diferencias culturales de todos nuestros países y regiones.

 
  
MPphoto
 

  Morten Løkkegaard (ALDE). - Hr. formand! Jeg er også som repræsentant for Kulturudvalget glad for og takker for ordførerens bidrag til den meget vigtige debat, der skal være, og de mange initiativer, der skal tages omkring den kreative sektor. Jeg er helt enig i udgangspunktet, nemlig at den kreative sektor kan bidrage voldsomt til at hjælpe med at komme ud af krisen og skabe nye arbejdspladser.

Grunden til, at jeg tager ordet, er, at jeg ved læsning af betænkningen med en vis skuffelse kunne konstatere, at den også er præget af en vis protektionisme, en ide om, at man kan pakke kulturen ind i vat og på den måde hjælpe den. Specielt vil jeg henlede opmærksomheden på artikel 60, hvor man altså forsøger at snige denne her kulturelle undtagelse ind i frihandelsforhandlingerne med USA. Den støtter vi i den liberale gruppe ikke! Den vil efter min mening gøre mere skade end gavn.

Jeg mener, at vejen frem for kulturen er at åbne og skabe et så frit marked som muligt. Jeg stoler fuldt og fast på, at kulturen nok skal klare sig nationalt. Jeg er ikke i tvivl om, at både fransk og dansk og andre kulturelle sektorer nok skal klare sig i kampen mod amerikanerne (apropos det, som min kollega ved siden af sagde for et øjeblik siden). Så det er for mit vedkommende og for den danske delegations side en red line. Vi kan ikke have, at man forsøger at snige denne kulturelle undtagelse ind i frihandelsforhandlingerne, når der er så meget på spil, som der er i frihandelsforhandlingerne med USA.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Výsledkom verejnej konzultácie venovanej Zelenej knihe o kultúrnom a tvorivom priemysle bolo oznámenie Komisie s názvom Podpora kultúrnych a tvorivých sektorov v záujme rastu zamestnanosti v Európskej únii.

Napriek tomu, že oznámenie Komisie prináša nové impulzy pre uvoľnenie potenciálu kreatívnych odvetví na urýchlenie hospodárskeho rastu, ich význam pre spoločnosť a jej inteligentný rozvoj ostáva stále nedocenený.

Len pre ilustráciu si dovolím pripomenúť, že malé tímy tvorivých jednotlivcov, ktoré začínali svoje podnikanie v garážach či skromných improvizovaných priestoroch, po pár desaťročiach určujú technologické štandardy elektronickej komunikácie na celom svete.

Tak lepšie podmienky pre uplatnenie sa tvorivých ľudí v Spojených štátoch amerických prispeli k vzniku dnes už takých inovačných kolosov, akými sú Apple, Microsoft či Google. Kreatívne odvetvia môžu poskytnúť spoločnosti mnoho inovačných podnetov, ktoré je však potrebné vedieť rýchlo a efektívne uvádzať do užívania.

Preto aj u nás v Európe musíme vytvoriť také legislatívne a spoločenské prostredie, ktoré bude viac podporovať tvorivosť našich ľudí.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, the Commission warmly welcomes support for an integrated approach towards the European Union’s cultural and creative sectors. I think we share a common conviction. These sectors are among the most promising in Europe today. They have an important role to play in the strategy for growth and jobs and that is why the Commission has called on the Member States to develop multi-layered strategies in order to boost the potential of culture and creativity; they should put those strategies high on their national development agenda.

The strategies proposed by the communication and the EU’s new Creative Europe programme are two important vehicles for this ambition. The Commission notes with satisfaction that the report prepared by Ms Sanchez-Schmid addresses all the challenges identified in the Commission’s communication. For example: developing creative skills, an appropriate regulatory framework, accessing funding, the challenges of digitisation and globalisation, and the need to improve access to international markets.

The Commission of course has laid down a long-term strategic vision, but it has also established a short-term practical agenda, with 40 different actions throughout. It will be pursued in a coordinated action in the coming years. The new generation of EU funding for the year 2014-2020 will provide many opportunities for creative sectors. The Creative Europe programme will help artists, professionals and organisations to work cross-border to reach the widest audience possible. It is crucial that the cultural community and the regional and local authorities continue to make the most of the cohesion policy funds. The Commission therefore welcomes the report’s focus on the contribution that the cultural and creative sectors can make to local and regional development.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place shortly.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. – Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Marie-Therese! Gratulálok a jelentéstevőnek a munkájához, és a Kulturális és Oktatási Bizottságban ülő Kollégáimnak, hogy ez a jelentés megszületett.

A kulturális és kreatív ágazatok értékeit és az európai gazdaságra gyakorolt pozitív hatását ideje elismerni, hiszen ezek az ágazatok nem elhanyagolható számú európai polgárt foglalkoztatnak. Ne felejtsük el, hogy ez az ágazat még a gazdasági válság alatt is átlag feletti növekedést mutat!

A kulturális és kreatív iparágakban rejlő potenciált az Európai Parlament már évek óta hangsúlyozza, 2011-ben Marie-Therese egy másik jelentésével is megerősítette. Azóta a Bizottság új stratégiát dolgozott ki és ajánlásokat állított össze, mely fejleményeket üdvözlök.

Úgy vélem azonban, hogy továbbra is problémát okoz a finanszírozás kérdése. Pedig a műalkotások kockázatvállalással járnak! A tagállamoknak a kulturális és kreatív ágazatok esetében elő kell segíteniük, hogy azok megfelelő finanszírozáshoz juthassanak hozzá. Ennek érdekében kedvező szabályozási és adózási keretet kell létrehozni.

 

12. Stanje pogajanj o evropski bančni uniji (razprava)
Video posnetki govorov
MPphoto
 

  předseda. − Dalším bodem pořadu jednání je rozprava o prohlášení Komise o stavu jednání o evropské bankovní unii (2013/2707(RSP))

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous engageons le débat qui précède le vote important que vous allez émettre tout à l'heure sur l'élément fondamental de l'union bancaire.

Cinq ans presque jour pour jour après la chute de Lehman Brothers, personne ne peut nier que nous avons ensemble – Parlement, ministres des finances et Commission – mis en œuvre une série d'initiatives fortes pour répondre à cette crise, en tirer les leçons, faire ce qu'attendent les citoyens et les contribuables – qui ont été trop souvent sollicités pour réparer les erreurs ou les manipulations de certaines banques –, et pour stabiliser le secteur bancaire.

Avec la directive CRD IV sur les exigences en matière de fonds propres, grâce au travail de votre rapporteur Othmar Karas, nous avons renforcé la solidité des banques. Nous avons aussi jeté les bases d’un règlement uniforme applicable à 8 200 banques européennes. Cela constitue notre meilleure arme contre les risques de fragmentation du marché unique, tout en préservant la diversité – à laquelle je tiens comme vous – du paysage bancaire européen.

Avec le mécanisme unique de supervision des banques – dont Sven Giegold et Marianne Thyssen ont été les actifs rapporteurs et qui sera soumis à votre vote tout à l'heure – nous allons plus loin en soumettant plus de 6 000 banques de la zone euro élargie à une supervision de qualité, harmonisée, coordonnée, sous l’autorité de la Banque centrale européenne. Je voudrais, à cet égard, saluer les efforts du président Mario Draghi visant à ce que le nouveau conseil de supervision soit bien en état de fonctionnement dans les tout prochains mois.

Ce nouveau système préserve et respecte à la fois le marché unique. Tous les États membres qui le souhaitent pourront se joindre au mécanisme unique de supervision.

Pour autant, Mesdames et Messieurs les députés, l’heure n’est sûrement pas – en tout cas pas pour moi – à l'autosatisfaction ou à l'idée de se reposer sur nos lauriers: nous avons encore beaucoup de travail à faire. La supervision unique est, bien sûr, un point essentiel, mais elle ne représente qu'une première étape vers l’union bancaire.

D’abord, nous devons poursuivre l’assainissement et le renforcement des bilans bancaires, afin que les banques soient plus robustes. Par ailleurs, l’union bancaire – qui représente sans doute notre plus grand projet commun depuis la création de l'euro – doit s’appuyer sur son second pilier: celui du mécanisme unique de résolution des crises bancaires, qui repose sur des règles précises et prévisibles. Que les banques paient pour les banques, et plus les contribuables, comme on l'a vu pendant cinq ans!

À cet égard, la première priorité consiste à faire adopter la directive sur le redressement et la résolution des défaillances des banques. Il faut éviter les sauvetages publics systématiques, en prévoyant que les pertes des banques en faillite soient bien en premier lieu assumées par les actionnaires et les créanciers, et pas par les contribuables.

Les négociations sur ce texte sont maintenant engagées depuis plus d'un an, ce qui n'est d'ailleurs pas anormal pour une réforme de cette importance. La difficulté consiste pour nous à concilier, d'une part, le besoin de sécurité juridique des actionnaires et des créanciers – qui doivent connaître à l'avance les pertes qu'ils encourent en cas de faillite – et, d'autre part, une certaine flexibilité permettant, dans certains cas, de substituer le fonds de résolution aux créanciers pour l'absorption des pertes.

En dépit de ces difficultés et de cette complexité, le premier trilogue politique a eu lieu en juillet dans une ambiance positive, et je voudrais saluer la détermination des colégislateurs, et notamment de votre rapporteur, Gunnar Hökmark, pour arriver rapidement à un accord. Un tel accord est essentiel pour la stabilité financière et le bon fonctionnement du mécanisme de résolution.

Outre ces règles de résolution, qui viendront nourrir et consolider le règlement uniforme, l’autre priorité, Mesdames et Messieurs les députés, est, bien entendu, la mise en place du mécanisme unique de résolution, que j'ai proposé au nom de la Commission européenne le 10 juillet dernier.

Il faut mettre sur pied un mécanisme décisionnel clair qui fonctionne, s’appuyant sur un conseil de résolution unique, qui pourra mettre en œuvre des décisions rapides et cohérentes pour résoudre les défaillances de tous les établissements situés sur les territoires couverts par l'union bancaire.

Par ailleurs, en complément du renflouement par les actionnaires et les créanciers, notre proposition comprend un fonds unique de résolution, alimenté par le secteur bancaire – les banques doivent payer pour les banques –, qui devra être suffisamment doté et mobilisable rapidement pour assurer le succès de la résolution des défaillances et la viabilité des fonctions essentielles de la banque.

Sur ces différents points, un premier groupe de travail ad hoc s’est tenu avec les États membres le 19 juillet. J'en parlerai d'ailleurs demain et après-demain avec les ministres des finances à Vilnius. Par ailleurs, je suis heureux que le Parlement ait désigné comme rapporteure votre collègue, Elisa Ferreira, qui s'est engagée avec volontarisme sur ce texte, et ait fixé avec elle un calendrier ambitieux d’ici la fin novembre.

Nos premiers échanges avec vous et avec les États membres nous ont permis d’apporter des précisions et de fournir des assurances sur la base juridique du futur mécanisme de résolution, l’article 114 du traité, tout comme sur la proposition de directive concernant la résolution des défaillances bancaires.

Je tiens également à vous préciser que, de la part de la Commission, nous ne cherchons pas de responsabilités supplémentaires. Dans le cadre du traité actuel, en prenant beaucoup de précautions sur le plan de la sécurité juridique, j'ai proposé que la Commission joue un rôle minimal dans le nouveau mécanisme de résolution, qui reposera en très grande partie sur des autorités nationales qui travailleront mieux ensemble.

Nous avons également assuré aux États membres que les intérêts des pays "home" et des pays "host" seront pris en compte de manière équilibrée, notamment grâce à une adaptation de la composition de l’autorité exécutive du conseil de résolution en fonction de la banque à renflouer. Toutes les autorités nationales concernées par la résolution les défaillances d'un groupe bancaire transnational seront représentées dans ce conseil.

Enfin, la question de l’interaction entre le mécanisme unique de résolution des défaillances bancaires et les autorités nationales compétentes en la matière, en dehors de l'union bancaire, sera réglée précisément dans la directive sur la résolution des défaillances, dont je viens de parler.

Mesdames et Messieurs, tous ces points feront l’objet des discussions intensives que nous aurons dans les prochaines semaines. Il est clair qu'il y a des divergences entre la Commission, le Parlement, les États membres – en tout cas certains d'entre eux –, que j'écoute attentivement, mais j’ai bon espoir que nous parviendrons à trouver ensemble des solutions acceptables pour toutes les parties, comme ce fut le cas pour la supervision dans le cadre de la zone euro. J'espère que nous y parviendrons le plus rapidement possible en tout cas avant la fin de l'année, ou, au plus tard, avant le mois de mars prochain.

Nous avons là, Mesdames et Messieurs, une chance historique de finaliser l’union bancaire, de gérer enfin ce qui est à la fois la principale source de financement de l'économie – 75 % de l'économie européenne est financée par les banques – et aussi la principale source de risque et de fragilité, comme nous l'avons vu. L'objectif que nous poursuivons avec ce mécanisme de stabilité, de supervision, de résolution des défaillances, c'est que les banques puissent désormais faire leur travail, qui est de financer l'économie réelle, les consommateurs et les entreprises.

 
  
MPphoto
 

  President. − I would like to make one announcement. Because of a decision by the Conference of Presidents, there will be no blue cards and no catch-the-eye during this debate.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, Berichterstatter. − Herr Präsident, insbesondere liebe Kollegin Thyssen! Heute machen wir einen großen Schritt nach vorn für die europäische Einigung!

Die nationalen Aufseher haben in den Jahren vor der Krise dramatisch versagt, diese Krise zu erkennen und zu verhindern. Das hat auch damit zu tun, dass die Nähe zwischen den Bankinstituten und den nationalen Aufsehern zu groß war. Deshalb hat das Europaparlament seit 2010 fraktionsübergreifend gefordert, dass wir die großen Banken einer europäischen Aufsicht unterstellen müssen und eine Europäische Bankenunion inklusive einer europäischen Abwicklungseinheit und eines entsprechenden Abwicklungsfonds brauchen.

Heute ist der Tag, an dem wir die Frage der Aufsicht über die Banken aus den Zangen der Interessensverbände der Banken auf nationaler Ebene nehmen. Das heißt aber auch, wenn wir heute die Bankenaufsicht auf europäischer Ebene konzentrieren – was die großen Banken angeht – bei der Europäischen Zentralbank, dann führt das zu einer Konzentration von politischer Macht. Die Konzentration von politischer Macht erfordert demokratische Kontrolle – eine starke parlamentarische, demokratische Kontrolle.

Deshalb war es so entscheidend und ist es so entscheidend, dass wir dafür gesorgt haben, dass das Europaparlament starke Kontrollrechte erhält. Wir werden die Vorsitzenden des neuen Aufsichtsgremiums ernennen. Wir werden eine Wahl dabei haben und nicht nur einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorgesetzt bekommen. Wir werden auch den Vize ernennen, der aus der Europäischen Zentralbank kommen wird, und dabei natürlich darauf achten, ob die Person es mit demokratischer Kontrolle ernst nimmt.

Drittens haben wir das Recht, Untersuchungen einzuberufen, falls die neue Europäische Aufsicht nicht vernünftig funktioniert. Wir können das auch unter der hohen Hürde, unter der hohen Schwelle eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses tun. Wir erhalten Einsicht in die Protokolle des neuen Aufsichtsgremiums – natürlich nicht, wenn es um Geschäftsgeheimnisse geht – aber zumindest alles Weitere wird das Parlament erfahren, denn ein Parlament, das nichts weiß, kann auch nichts kontrollieren.

Was für die Bürgerinnen und Bürger aber auch für die betroffenen Finanzinstitutionen wichtig ist, ist ein Mehr an europäischer Zusammenarbeit, an europäischer Einigung. Dies bedeutet eben nicht ein Weniger an Demokratie, sondern in diesem Falle vielfach ein Mehr an Demokratie, denn die Rechte, die wir als Europäisches Parlament haben, sind stärker als die Rechte, die nationale Parlamente bisher gegenüber ihren Bankenaufsehern vielfach haben.

Trotzdem ist die jetzige Lösung nur eine zweitbeste Lösung. Dass die Aufsicht bei der Europäischen Zentralbank liegt, war nicht die Lieblingswahl des Europäischen Parlaments. Es ist den Europäischen Verträgen geschuldet, dass wir Geldpolitik und Fiskalpolitik nicht so streng trennen konnten, wie wir es wollten. Wir haben das Maximum getan – auch der Rat hat wichtige Beiträge dazu geliefert. Es ist aber bedauerlich, dass wir die großen Versicherungen, wenn sie mit Banken verflochten sind, nicht genauso europäisch beaufsichtigen können.

Bitter war auch, dass wir als Preis für diese gemeinsame Europäische Bankaufsicht Änderungen bei den Abstimmungsregeln der EBA – der Europäischen Bankenaufsicht – hinnehmen mussten. In Zukunft wird es dort weniger qualifizierte Mehrheitsentscheidungen geben. Es gibt ein komplizierteres Abstimmungsverhalten; das ist etwas, was man wieder ändern muss.

Das Parlament hat aber erreicht, dass sowohl die Europäische Bankenaufsichtsbehörde wie auch die neue Bankenaufsicht bei der Europäischen Zentralbank künftig kleine Banken proportional behandeln müssen und dabei aufpassenmüssen, dass ein Mehr an gemeinsamer Aufsicht nicht dazu führt, dass Besonderheiten in Geschäftsmodellen gleichgemacht werden.

Was ist jetzt zu tun? Wir brauchen schnell auch die nächsten Schritte der Bankenunion. Eine gemeinsame Bankenaufsicht verlangt, dass nicht nur die Macht jetzt gemeinsam ausgeübt wird, sondern dann auch die Verantwortung europäisch getragen wird. Deshalb brauchen wir jetzt möglichst schnell eine europäische Abwicklungsbehörde und einen europäischen Abwicklungsfonds.

Und wir als Parlament müssen jetzt unsere Arbeit machen. Wir müssen möglichst rasch die Vorsitzenden benennen, damit das neue Aufsichtsgremium arbeiten kann. Wir sollten dafür sorgen, dass die Bilanzen der Banken rigoros und unabhängig kontrolliert werden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Arbeit der Kontrolle gründlich machen und die Institution dafür innerhalb unseres Parlaments schaffen. Dabei sollen wir insbesondere darauf aufpassen, dass Geldpolitik und Aufsicht in der EZB wirklich so getrennt werden, wie wir das gemeinsam beschlossen haben.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Rapporteur. −

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie. –

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, em nome do Grupo S&D. – Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros Colegas, a reação europeia à crise foi demasiado fraca, insuficiente e tardia. No entanto, se a união bancária ficar completa no fim deste mandato, nós teremos feito progressos relevantes de pós-crise.

O sistema bancário, sobretudo na Europa, é a seiva que irriga a economia real. A função da banca é transformar as poupanças de muitos em investimento criador de riqueza e emprego. Quando deixa de cumprir estas funções e passa a viver de jogos especulativos e apostas de alto risco, põe em causa toda a sobrevivência da comunidade.

As teses neoliberais permitiram que produtos financeiros tóxicos inundassem os mercados, e a opção de não regular o sistema financeiro permitiu também que a banca se deixasse contaminar. Quando a bolha rebentou, todo o sistema ficou em perigo. Os Estados tiveram que salvar os bancos, ao mesmo tempo que eram financiados por estes. A espiral de morte entre bancos e Estados quase matou o euro e a União Europeia, destruiu a economia real e aniquilou os empregos. É preciso retirar todas as lições deste desastre histórico.

Construir uma união bancária parecia impossível antes da crise. Hoje começa a ser uma realidade. Mas importa que o ímpeto reformador não se perca. O Parlamento Europeu está consciente desta urgência, assim como a Comissão, e tem-no demonstrado trabalhando de forma séria e acelerada. Estamos a construir um edifício assente em três pilares. O edifício só será sólido se os pilares forem coerentes entre si.

Num mercado único, quer as regras a cumprir pelos bancos quer os critérios da sua supervisão têm de também ser únicos. Este primeiro pilar ficará formalmente completo hoje, quando votarmos a legislação que coloca o BCE no centro do sistema único de supervisão, numa articulação exigente com a EBA e com os supervisores nacionais.

O Parlamento exigiu transparência nas decisões do Conselho de Supervisão e participação ativa na nomeação dos seus responsáveis, o que é normal em democracia, e as negociações desta semana reconheceram-lhe razão. Mas de pouco servirá obedecer a regras comuns se, quando um banco entra em crise, ele é devolvido às autoridades nacionais para ser resgatado pelo dinheiro dos contribuintes.

A nova legislação que finalizaremos até ao fim do ano imputa as perdas aos acionistas e restantes credores, segundo uma hierarquia clara.

Felicito a Comissão por esta proposta e felicitamo-la ainda por ter apresentado antes do verão a proposta de criação de um fundo de resolução comum europeu financiado por todos os bancos de acordo com o seu perfil de risco. Reabriram-se ainda, entretanto, as negociações entre Parlamento e Conselho sobre o Terceiro Pilar, a harmonização dos fundos de garantia de depósitos. Nada está completo, mas há finalmente uma visão para o sistema bancário europeu que é mais do que palavras.

Reconhecemos aqui os princípios defendidos pelo nosso Grupo político e os objetivos e instrumentos propostos por este Parlamento no relatório de iniciativa de 2010. Os processos de negociação estão ainda longe do fim e há sempre o risco de cedências perante interesses estabelecidos. Mas poderão os cidadãos contar com um Parlamento Europeu ativo, cooperante e determinado a construir uma legislação bancária que estimule o financiamento da economia real, e não a especulação, que proteja o contribuinte das opções erradas de acionistas e gestores e que proteja os depositantes europeus de riscos que nunca decidiram assumir?

Esperemos que os outros parceiros, em particular o Conselho, estejam imbuídos do mesmo espírito. O desastre económico e social – e termino já – que ainda persiste, na sequência da crise de 2008, não permite fugas à responsabilidade (...)

(O Presidente retira a palavra à oradora)

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous avons enfin franchi une haie de plus dans notre course de haies qui – comme vous l'avez dit – n'est certes pas finie, mais c'est chaque fois un pas en avant et je crois que Sven Giegold – que je salue d'ailleurs, ainsi que Marianne Thyssen pour tout le travail qu'ils ont fait dans cette affaire – a eu raison de dire que c'était un pas considérable. Souvenons-nous, par exemple, de la demande du Parlement, au moment du rapport de Larosière, d'aller vers une supervision intégrée. C'était il n'y a pas si longtemps – nous sommes très vieux – ce n'était qu'en 2010, alors que cela paraissait inaccessible. Par conséquent, un peu d'autosatisfaction, de temps en temps, Monsieur le Commissaire, sans aller trop loin, ne fait tout de même pas de mal.

Pour ce qui est de la mise en œuvre, il faut malgré tout évidemment avoir conscience – c'est à la Banque centrale européenne que je m'adresserai, même si nous sommes ici entre nous – que c'est un changement considérable de confier cette nouvelle mission nouvelle à la BCE. D'une part, parce que d'un mandat monétaire étroit, nous passons à une autre fonction et, d'autre part – nous l'avons constaté dans nos discussions avec elle –, parce qu'il faut inventer une accountability (une manière de rendre des comptes) qui, jusqu'à présent, n'était pas dans nos habitudes. Par conséquent, les décisions de mise en œuvre que la BCE prendra sont tout à fait capitales.

Pour ma part, j'ai deux regrets. Le premier, c'est que nous soyons toujours confrontés à ce problème d'appartenance, ou pas, à la zone euro. Nous souhaitions être aussi inclusifs que possible. Je crois que les pays non membres de la zone euro qui rentrent dans un système doivent s'engager autant que possible à y rester et à ne pas en ressortir à la première difficulté. J'espère que c'est dans cet esprit, en tout cas, qu'ils appliqueront ce texte. Je crois aussi qu'il est fâcheux que nous ayons octroyé, malgré tout, dans une matière relevant du marché intérieur, à des pays qui en font partie, un éventuel veto dans les décisions de l'autorité bancaire. Il faudra sans doute un jour revenir sur ce point, on ne vit pas dans un monde idéal.

Dernier point: oui, la résolution, c'est très important. Vous avez entendu ce qu'a dit Guy Verhofstadt, hier: nous sommes prêts à tout faire pour aller aussi vite que possible. Ce texte doit être adopté avant la fin de cette législature. Il ne faut pas laisser des dossiers dans les tiroirs. Pourquoi? Parce que tous les beaux discours sur la croissance dépendent de notre capacité à remplir effectivement notre mission tous ensemble, comme nous l'avons fait – je crois – cette fois-ci.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit selon moi d'abord et avant tout d'une question de démocratie. Autrement dit, comment le pouvoir politique peut-il reprendre le contrôle sur un secteur financier qui s'est très largement affranchi, au cours des décennies précédentes, de toute règle, de tout contrôle?

D'abord, bien sûr, parce que l'on a largement dérégulé, mais aussi parce que ceux qui avaient la charge de faire respecter les règles qui restaient n'ont évidemment pas accompli leur tâche. Les superviseurs nationaux n'ont pas empêché les banques allemandes, belges, françaises, italiennes, britanniques d'investir – si l'on peut parler d'investissements – dans les bulles immobilières espagnole ou irlandaise. Ils n'ont pas empêché ces mêmes banques de spéculer sur les marchés des subprimes aux États-Unis et de prendre ainsi des risques inconsidérés. Ils n'ont pas voulu empêcher les fusions/acquisitions mégalomaniaques telles que celle qui a finalement coûté la vie à Fortis, qui s'en est prise à bien plus gros qu'elle en voulant racheter ABN-Amro.

De ce point vue, nous accueillons très favorablement le progrès significatif que représente la mise en place d'une chose que ce Parlement – et, au sein de ce Parlement, la famille verte en tout cas – demandait depuis le début, à savoir une supervision intégrée, un seul gendarme pour les banques européennes. La relation qui liera ce gendarme européen aux banques sera sans doute un peu plus tendue, un peu plus dure que celle qui unissait les superviseurs nationaux et "leurs" banques nationales, qui s'efforçaient de rechercher leur protection.

C'est un progrès qui devra passer l'épreuve de deux tests. Le premier test sera celui de la crédibilité, d'abord la crédibilité initiale. Autrement dit, lorsque l'on examinera au peigne fin la qualité des bilans des banques dans les mois à venir, mènera-t-on cet examen de manière plus robuste que les stress tests que nous avons connus et qui – nous l'avons bien constaté – étaient parfaitement farfelus? Il s'agira là du premier test de crédibilité pour la Banque centrale européenne. Puis, celui de la crédibilité "en régime". La Banque centrale européenne, qui n'a aucune expérience de supervision bancaire, sera-t-elle capable de construire l'expertise nécessaire et d'avoir un regard suffisamment acéré pour mettre ces établissements véritablement sous contrôle?

Le deuxième test est bien sûr celui – comme l'ont signalé Sven ainsi que d'autres orateurs – du contrôle démocratique. Il n'est pas question qu'une institution comme la Banque centrale européenne, qui a une farouche tradition d'indépendance, voire de mépris des institutions démocratiques, ne soit pas tenue de rendre des comptes. De ce point de vue, les succès obtenus au travers de l'accord interinstitutionnel sont de bon augure. Nous verrons si, dans les faits, ils seront respectés, dans l'esprit et dans la lettre, par la Banque centrale européenne.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group. – Mr President, today’s vote on a Single Supervisory Mechanism was first announced in July 2012 as part of the new banking union for the eurozone. However, there are three important aspects still incomplete: achieving a deposit guarantee scheme; a framework for the recovery and resolution of banks; and, of course, establishing a common resolution fund for those euurozone banks in trouble. None of these matters, however, should be rushed: getting the architecture of the eurozone right, this time round, is critical.

It is therefore of paramount concern to anyone, inside or outside the Single Supervisory Mechanism, that we build this new structure with care and pre-awareness of the potential consequences for all the players. The many safeguards and democratic accountability mechanisms that we are all used to in our national context have been assured in this new pan-European supervisory structure, although the ECB, as an independent supervisor, should be aware that independent does not mean unaccountable.

Parliament’s negotiating team has insisted on an interinstitutional agreement which allows Parliament greater scrutiny over the ECB’s decisions on banking supervision. We have put in place a system whereby Parliament should be in a position to understand, and hopefully to explain to our citizens, the difficult decisions that the ECB will have to take in future about the state of banks and the economy at large.

My group was keen to ensure that the supervisory arm of the ECB and the monetary policy arm of the ECB remain separate. Monetary policy should always be free from political influence, and I am happy to say that this has been achieved with separate staffing arrangements and separate reporting lines, as well as specific supervisory board decisions to be agreed within a structure that will then be proposed to the governing council for endorsement.

Uniquely in the European Parliament, the ECR Group has more members from countries outside the eurozone than from countries within it. Some of those countries are signed up to join the eurozone, while my own Member State, of course, is not. I would therefore like to say a personal thank you to the members of the negotiating team, in particular Ms Thyssen and Mr Giegold, for recognising that for banking union to work it must take into account the needs of those outside the eurozone as well as those within it.

This package, which we will vote on today, establishes the single banking supervisor for the eurozone area whilst respecting the integrity of the single market. While so many eurozone banks are operating across EU borders, and own many banks in non-eurozone countries, the success of this single supervisory mechanism is of importance to all European countries. I fully recognise that it was hard for some parliamentarians to support a dual voting structure within the European banking authority, but safeguarding the single market for those who have chosen to stay outside the eurozone is yet another key to economic recovery and future stability.

Big political projects which fail to take into account the realities on the ground are part of the reason why we have had a wider sovereign debt crisis in the eurozone. I can only ask that my colleagues working on the other legs of the banking union are also open-minded in considering the views of those who remain outside the ECB single supervisory regime. Ensuring fairness for all Member States, and allowing those who choose to do so to stay outside single systems, can and does make a difference both practically and emotionally to my constituents. A more integrated financial system for the euro area is becoming a reality within a broader single market.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Die Notwendigkeit einer europäischen Bankenunion und einer europäischen Bankenaufsicht steht für mich ebenso außer Zweifel wie für die große Mehrheit in diesem Hause. Aber an der Art, wie diese Bankenaufsicht konstruiert wird, da habe ich meine Zweifel.

Zunächst einmal – es ist ja von anderen auch schon angemerkt worden – bleibt das Problem, dass die Bankenaufsicht auf die Eurozone beschränkt bleibt und limitiert bleibt, statt sie auf den gesamten Binnenmarkt auszuweiten. Damit bleibt im Prinzip der Flickenteppich, den wir vorher hatten, erhalten, nur dass einige Flicken zusammengefügt worden sind und jetzt einen großen Flicken bilden.

Es bleibt das Problem der EZB. Es ist im ECON und im Verhandlungsteam viel darüber diskutiert worden, ob die EZB nun die Aufsicht bekommen soll oder nicht. Es besteht damit aus meiner Sicht ein dauerhaftes Spannungsverhältnis zur EBA. Dieses Spannungsverhältnis wird sich nur schwer lösen lassen. Ein weiterer Punkt ist der Machtzuwachs der EZB. Auch das ist ausreichend und vielfältig diskutiert worden. Aber es zeigt sich ja auch in den Verhandlungen über die Interinstitutionelle Vereinbarung, wie schwierig es ist, das Problem, wie denn die Kontrolle über die EZB, über die Bankenaufsicht erfolgen soll, in den Griff zu kriegen. Ich denke, es ist einiges erreicht worden. Die Verhandler haben eine ganze Menge durchsetzen können, aber es bleibt ein großes Fragezeichen stehen, wie dieses Problem auf Dauer gelöst werden soll. Insofern gibt es aus meiner Sicht eben gravierende Konstruktionsfehler.

Es ist der zweite Anlauf in dieser Legislaturperiode, eine europäische Bankenaufsicht zu etablieren. Der erste Anlauf ist mehr oder minder gescheitert. Und ich habe meine Zweifel, ob dieser zweite Anlauf, der ebenfalls nur eine Teillösung ist, wirklich zur Stabilisierung des Bankensektors beitragen wird, oder ob er nicht mehr Probleme schafft, als er lösen will und lösen kann.

Diese Unzulänglichkeiten – da kann ich Sven Giegold nur zustimmen – sind nicht von dem Verhandlerteam zu verantworten, sie sind dem EU-Vertrag, dem Vertrag von Lissabon, geschuldet. Aber hier kommt nun der Rat ins Spiel. Der Rat ist die einzige Institution, die an dieser Stelle etwas ändern kann. Und ich denke, es ist nun wirklich am Rat, die Voraussetzungen zu schaffen, die vertraglichen Voraussetzungen zu schaffen, damit eine umfassende Bankenunion, wie sie ja von den Vorrednern auch eingefordert und beschrieben worden ist, nun in den nächsten Jahren tatsächlich etabliert und durchgesetzt werden kann. Ich hoffe, dass sich der Rat dieser Verantwortung bewusst ist und sich dieser Verantwortung stellen wird – so schnell wie möglich!

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, io non ho nulla contro una maggiore vigilanza del settore bancario. Se in passato si fossero fatti adeguati controlli, probabilmente la situazione per molti istituti non sarebbe stata così tragica.

Mi sarebbe piaciuto chiedere al Presidente Draghi, oggi assente, dov'era quando succedevano tutti i problemi legati al più antico istituto di credito mondiale, il Monte dei paschi di Siena. Gran parte delle difficoltà sono infatti sorte a seguito dell'acquisizione fuori mercato della Banca Antonveneta, a un prezzo elevatissimo, che nascondeva in realtà un grosso giro occulto di denaro. Il Presidente Draghi ben conosceva il reale valore di Antonveneta perché solo due anni prima ne aveva curato la cessione agli olandesi di ABN AMRO come Advisor di Goldman Sachs.

All'epoca non fece nulla, non vorrei quindi che alla BCE si ripetessero questi errori o queste valutazioni errate, più o meno volute in ambito di vigilanza bancaria. In ogni caso, la questione di fondo è un'altra: dove sta scritto che si debbano salvare per forza tutte le banche in difficoltà? Bisognerebbe intervenire solo ed esclusivamente per tutelare quelle che si occupano della gestione dei risparmi dei cittadini e non di quelle che giocano allegramente sui mercati internazionali.

È ora di dire basta all'utilizzo di denaro dei cittadini per attività speculative. Tutto questo sarebbe possibile se si ritornasse al modello della legge Glass-Steagall americana. Tutte le altre iniziative in ambito bancario sono comunque viziate da questo problema di fondo, che andrebbe risolto il prima possibile.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). -

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, je remercie chacune et chacun d'entre vous de ces interventions et, surtout, de votre vigilance, de vos propositions et de votre engagement tout au long de ces douze derniers mois.

Comme l'a dit Marianne Thyssen, l'union bancaire que nous construisons et dont une fondation majeure, le premier grand pilier, se trouvera conforté aujourd'hui par votre vote – je l'espère –, c'est une des clés de la confiance des citoyens, des épargnants, tant ébranlée par toutes ces crises. Mais ce n'est pas seulement cela, Madame Thyssen. La confiance des citoyens en Europe – comme on l'a vu, il y a quelques jours, au G 20 à Saint-Pétersbourg –, c'est aussi une des clés de la confiance des autres régions du monde à l'égard de l'Europe, confiance qui s'est reconstruite depuis un an ou deux – je pense – grâce à toutes ces décisions que, patiemment, avec ténacité, nous mettons en place pour tirer les leçons de la crise.

Je partage votre opinion sur la nécessité de nous engager maintenant avec détermination en faveur du second pilier de l'union bancaire, c'est-à-dire le mécanisme européen de résolution, et je veux, à nouveau, exprimer mes remerciements et mes encouragements à Elisa Ferreira, non seulement pour son soutien mais aussi pour le travail qu'elle a commencé, pour aller vite sur ce sujet. De ce point de vue, les propos de Sylvie Goulard, ceux de Guy Verhofstadt, hier, quant au processus le plus rapide possible que nous pourrions trouver ici sont les bienvenus, de même que ce qui se dira du côté des ministres des finances que je rencontrerai demain à Vilnius.

Je veux aussi dire à M. Morganti que ces textes ne marqueront pas la fin de nos travaux. J'ai proposé, la semaine dernière, une nouvelle réglementation sur le secteur bancaire parallèle, ce qu'on appelle le shadow banking. Je présenterai la semaine prochaine une réglementation nouvelle pour encadrer la création ou le fonctionnement des benchmark. Sur le point soulevé par M. Morganti, à savoir la meilleure gestion, la séparation claire des risques liés aux métiers d'investissement des banques et aux métiers traditionnels des banques à l'égard des consommateurs, je ferai des propositions dans la foulée du rapport Liikanen, au mois de novembre prochain.

Je voudrais également dire à M. Zijlstra que nous avons soigneusement – ce qui nous a demandé beaucoup de travail à nous tous – veillé à la séparation claire, au sein de la Banque centrale européenne, entre sa tâche initiale, fondamentale et indépendante d'assurer la stabilité monétaire – rôle premier de la BCE – et ce nouveau rôle que le traité a prévu et que nous mettons en œuvre aujourd'hui, à savoir la supervision.

Je veux aussi dire à Mme Swinburne que je partage son opinion – comme Sylvie Goulard l'a évoqué – sur la place que doivent avoir, dans le cadre de ce mécanisme de supervision, les pays qui ne sont pas ou pas encore entrés dans la zone euro et qui voudraient y adhérer volontairement, adhésion assortie de droits et de devoirs, tout en respectant, en effet, Madame Swinburne, l'intégrité des vingt-huit pays du marché unique, à laquelle je tiens autant que vous.

Mme Wortmann-Kool – que je remercie de son soutien – et M. Lamberts ont évoqué l'évaluation du bilan des banques, qui est un point très important. Il s'agit d'un exercice que la Banque centrale européenne a souhaité mener avant d'assumer son rôle en matière de supervision. Je pense qu'il est important que cet exercice soit conduit avec rigueur et avec méthode, comme vous l'avez souhaité, Madame Wortmann-Kool. Vous suggérez d'ailleurs que cet exercice soit conduit par un tiers parti indépendant. Dans le même temps, il est assez logique que le superviseur qu'est la Banque centrale européenne connaisse elle-même en profondeur le bilan des banques. Par ailleurs, cela s'inscrit dans une approche plus générale. L'autorité européenne des banques – et nous avons, Monsieur Klute, veillé au rôle et au maintien de ses missions – devra conduire un exercice d'évaluation à l'échelle des vingt-huit pays de l'Union européenne. L'important, Madame Wortmann-Kool, quels que soient ces exercices et ceux qui les réalisent, c'est le sérieux avec lequel ils sont conduits et la robustesse des hypothèses sous-jacentes.

Enfin, Sven Giegold – que je remercie à nouveau, tout comme Marianne Thyssen, pour leur travail de rapporteurs –, Philippe Lamberts et Jürgen Klute ont évoqué la question des pouvoirs que vous demandiez en matière de contrôle parlementaire. Je suis très heureux de l'accord interinstitutionnel final qui est intervenu entre votre Parlement et la Banque centrale européenne. Ce travail n'a pas été facile mais j'ai pu comprendre et soutenir votre volonté de prendre toute votre place, démocratiquement, et d'assumer vos compétences dans ce mécanisme de responsabilité. Il y a bien sûr des exigences de confidentialité qu'il faut comprendre mais je pense que, grâce à votre travail, nous sommes finalement parvenus sur ce point également – pour autoriser votre vote tout à l'heure –, à un compromis équilibré dont je suis très heureux.

Nous n'avons pas fini – je ne pratiquerai pas l'autosatisfaction; nous ne serons heureux de notre travail que lorsqu'il sera finalisé. L'union bancaire aura maintenant son premier pilier. Pour qu'elle soit solide et qu'elle fonctionne, elle devra avoir dès l'année prochaine, en 2014, son deuxième pilier, à savoir la résolution des défaillances. Nous devons y travailler dès maintenant, Madame Ferreira, avec la même détermination et le même souci collectif de réussir.

 
  
 

(The sitting was suspended at 11.35 and resumed at 12.00)

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

13. Čas glasovanja
Video posnetki govorov
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll).

 

13.1. Evropski kulturni in ustvarjalni sektorji kot viri gospodarske rasti in delovnih mest (A7-0248/2013 - Marie-Thérèse Sanchez-Schmid) (glasovanje)

13.2. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos) (glasovanje)

13.3. Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Mr President, dear colleagues, I urge you once more to postpone this vote on the Díaz de Mera report, to give each of us a possibility to really know what is happening here.

We are ready to adopt a reciprocity mechanism in the name of solidarity with the citizens of five Member States, a mechanism which is illegal according to our Legal Service and to the Chair of our own Committee on Legal Affairs, Mr Lehne, and according to the Commission, which formally stated in this plenary that it will challenge this in the courts. Besides that, the Council has in any case declared that it does not intend to use this mechanism in relation to the strategic partners.

Are we so naïve as to accept this game and in exchange give the Council a suspension mechanism which will seriously harm our policy toward the Western Balkans and give away our prerogatives?

By voting this report we are giving away Parliament’s – meaning our citizens’ – powers for free and on a very important matter like visa policy, impacting people’s freedom to move, work and study. There is a lot of misinformation about this report and I urge you to postpone the vote.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist doch eins klar: Wir als Parlament müssen immer am Ende die Entscheidungsverfügung, die wir haben, behalten. Wenn wir – in welchem Fall auch immer – die Möglichkeit, das Mitentscheidungsverfahren bis zum Ende zu führen, aufgeben, ist dies der Beginn der Aufgabe unserer Macht als Parlament.

Deswegen ist der Antrag richtig! Geben wir den Bericht zurück an den Ausschuss, denn das, was jetzt verhandelt wird und abgeschlossen werden soll, steht auch im Gegensatz zu dem, was im Ausschuss abgestimmt wurde. Deswegen ist es absolut wichtig, dass wir heute eben das machen, was vorgeschlagen wurde, nämlich den Bericht an den Ausschuss zurückzugeben, damit dieses Parlament seine Macht nicht einfach aufgibt!

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ponente. − Señor Presidente, es obligado hacer una intervención para restablecer la verdad conculcada, porque verdades a medias equivalen a mentiras, y la primera afirmación que quiero hacer parte del hecho de un conocimiento profundo del expediente que someto a la consideración de la Cámara.

La primera consideración que quiero hacer es que es rigurosamente falso que se hurten las posibilidades que el Tratado de Lisboa concede al Parlamento Europeo. Utilizamos los actos delegados y utilizamos los actos de ejecución simple y llanamente para la provisionalidad de seis meses. En lo que concierne a la reciprocidad y a la suspensión, de manera definitiva, siempre, siempre, siempre están presentes los actos delegados, lo que equivale al poder del Parlamento, o está presente la codecisión, lo que equivale, igualmente, a la decisión del Parlamento.

En segundo lugar, no sabía, no sabía, que en esta Cámara había jueces del Tribunal de Justicia. Quien se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad de una propuesta legislativa es solo el Tribunal. Esta es una cámara política, una cámara política, señor Presidente, y estamos en presencia de una decisión de altísimo calado político.

Por eso pido a los miembros de la Cámara que, en el ejercicio de sus derechos soberanos, como parlamentarios, rechacen esa petición y apoyen la enmienda nº 2.

 
  
 

(Der Antrag auf Rücküberweisung an den Ausschuss wird nicht berücksichtigt.)

 

13.4. Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij (A7-0393/2012 - Sven Giegold) (glasovanje)
MPphoto
 

  Der Präsident. − Wir kommen nun zu den Berichten von Herrn Giegold zur Errichtung einer europäischen Aufsichtsbehörde und einer europäischen Bankenaufsicht und von Frau Thyssen über die Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über die Kreditinstitute auf die EZB.

In diesem Zusammenhang hat mich unser Verhandlungsteam, das mit der Europäischen Zentralbank verhandelt hat, in der vergangenen Woche gebeten, die restlichen bis dato nicht-konsensual geregelten Punkte mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Herrn Draghi, zu einem Ergebnis zu bringen.

Ich habe mit Herrn Draghi seit dem vergangenen Donnerstag insgesamt fünf Mal verhandelt und habe dabei ein Ergebnis erzielt, das ich gestern mit unseren Berichterstatterinnen und Berichterstattern sowie den Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen sowie mit Frau Bowles, der Vorsitzenden des Wirtschafts- und Währungsausschusses, abgestimmt habe und das die Zustimmung aller genannten Personen erhalten hat.

Ich habe nun mit Herrn Draghi und mit unseren Berichterstatterinnen und Berichterstattern vereinbart, dass ich den Text, den wir sowie die Europäische Zentralbank heute als Ergebnis unserer Verhandlungen auf unsere jeweilige Website setzen wollen, hier verlese, bevor wir dann zu den Abstimmungen kommen. Ich verlese ihn in Englisch:

‘Declaration of the President of the European Parliament and President of the European Central Bank on the occasion of the European Parliament’s vote for the adoption of Council Regulation (EU) No …/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions.

In line with the provisions of Regulation (EU) No …/2013 of the Council, and in particular Article 20 thereof, we, the Presidents of the European Parliament and of the European Central Bank, hereby declare our full support for the draft text of the Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the European Central Bank on cooperation on procedures related to the Single Supervisory Mechanism (SSM) agreed between our respective negotiating teams. We accordingly call on our two institutions to formally adopt the Interinstitutional Agreement as soon as possible.

It provides for a high degree of accountability of the European Central Bank in the exercise of its tasks under the Single Supervisory Mechanism (SSM) vis-à-vis the European Parliament as well as adequate safeguards for the protection of confidential information. The draft Interinstitutional Agreement provides in particular for strong parliamentary oversight of the ECB’s supervisory tasks through regular exchanges of views with Parliament’s responsible committee, confidential oral discussions with the Bureau of that committee, and further access to information including to a record of proceedings of the Supervisory Board. ECB cooperation with the European Parliament in the framework of its investigations is also ensured.

In addition, the draft IIA specifies the parliamentary involvement in the selection procedure of the Chair of the Supervisory Board. In view of our common objective to advance as quickly as possible with the establishment of this SSM as an important step towards a full banking union, our two institutions intend to progress rapidly with the first selection procedure for the appointment of the Chair of the Supervisory Board.

Strasbourg and Frankfurt on 12 September 2013

Martin Schulz for the European Parliament, Mario Draghi for the European Central Bank.’

Wenn die Berichte Giegold und Thyssen jetzt angenommen werden, wird diese Erklärung unmittelbar danach von beiden Seiten unterschrieben und auf den jeweiligen Websites der Institute veröffentlicht.

(Beifall)

Ich möchte mich an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bei unserem Verhandlungsteam bedanken. Ich möchte mich bei der Berichterstatterin und bei dem Berichterstatter bedanken, Frau Thyssen und Herrn Giegold, aber auch bei allen Mitgliedern des Ausschusses und insbesondere bei den Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, die diese Verhandlungen mit der EZB geführt haben. Manchmal finden Dinge im Verborgenen statt, die von einer extremen Bedeutung sind. Das, was die Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen verhandelt haben, ist in meinen Augen ein Quantensprung in der europäischen Politik. Die Unterstellung des Aufsichtsorgans EZB unter die parlamentarische Aufsicht des Europäischen Parlaments ist von einer Dimension, wie wir das, glaube ich, bis dato in der Europäischen Union nicht hatten.

Ich stelle an dieser Stelle deshalb noch einmal fest: Ergebnisse bei der Lösung der Krisen in der Europäischen Union können auch transparent in öffentlicher Debatte und effektiv gelöst werden, insbesondere dann, wenn sie durch das Europäische Parlament vorangetrieben werden.

(Beifall)

Mein herzlicher Dank an die Verhandler, die die gesamte Sommerpause über die Verhandlungen betrieben haben!

(Beifall)

 

13.5. Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen) (glasovanje)
 

– Nach der Abstimmung über die Berichte Giegold und Thyssen:

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, merci de me donner exceptionnellement la parole une minute, à propos des deux votes qui viennent d'intervenir et qui sont, Mesdames et Messieurs les députés – je le dis comme je le pense – parmi les plus importants des votes de votre mandat. Je tiens à en remercier très sincèrement chacune et chacun d'entre vous, mais aussi, en particulier, Marianne Thyssen et Sven Giegold. Je vous remercie, vous aussi, Monsieur le Président, pour le dialogue constructif que vous avez mené ces jours derniers avec le Président Draghi.

Nous construisons l'union bancaire. Nous tirons les leçons de la crise financière, qui n'est pas terminée. Nous avons travaillé sur vingt-huit textes que je vous ai présentés depuis trois ans pour remettre de la responsabilité, de la transparence, de la morale dans les marchés financiers. Épargner ou préserver les contribuables, protéger les épargnants, financer les projets des consommateurs et des entreprises, qui ont besoin de crédits pour investir: voilà ce que nous faisons en même temps que nous rétablissons progressivement la confiance des citoyens dans l'euro tout comme la confiance des autres régions du monde dans l'Europe.

Je veux vous remercier pour cela. Nous n'en avons pas fini. Il nous reste le deuxième pilier de l'union bancaire, auquel nous travaillerons avec la même détermination, comme Guy Verhofstadt l'a suggéré hier, avec Elisa Ferreira, votre rapporteure. Ce deuxième pilier est nécessaire pour ce projet d'union bancaire, qui est, de mon point de vue – je vous le dis également comme je le pense – le projet le plus important pour l'Europe depuis la création de l'euro.

 

13.6. Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier) (glasovanje)
 

– Vor der Schlussabstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Sandrine Bélier, rapporteure. − Monsieur le Président, pour assurer la présence de l'Union européenne à la table des négociations de la future conférence internationale sur la biodiversité, je vous propose de reporter le vote de la proposition législative, en vertu de l'article 57, paragraphe 2, et de me donner mandat pour engager les négociations avec le Conseil, en vue d'un vote de ce règlement en première lecture.

 
  
 

(Der Antrag auf Rücküberweisung an den Ausschuss wird berücksichtigt.)

 

13.7. Mikroproizvodnja električne energije (B7-0388/2013) (glasovanje)

13.8. Enako plačilo delavk in delavcev (B7-0387/2013) (glasovanje)

13.9. Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor (B7-0386/2013) (glasovanje)

13.10. Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje (B7-0385/2013) (glasovanje)

13.11. Razmere v Siriji (RCB7-0413/2013, B7-0413/2013, B7-0423/2013, B7-0424/2013, B7-0425/2013, B7-0426/2013, B7-0427/2013, B7-0428/2013) (glasovanje)

13.12. Razmere v Egiptu (RCB7-0411/2013, B7-0411/2013, B7-0412/2013, B7-0414/2013, B7-0415/2013, B7-0417/2013, B7-0420/2013) (glasovanje)

13.13. Pomorska razsežnost skupne varnostne in obrambne politike (A7-0220/2013 - Ana Gomes) (glasovanje)

13.14. Vojaške strukture EU: trenutno stanje in obeti (A7-0205/2013 - Marietta Giannakou) (glasovanje)

13.15. Politika EU do Belorusije (A7-0261/2013 - Justas Vincas Paleckis) (glasovanje)

13.16. Pritisk Rusije na države vzhodnega partnerstva (glede na bližnje vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva v Vilni) (RCB7-0389/2013, B7-0389/2013, B7-0393/2013, B7-0394/2013, B7-0395/2013, B7-0396/2013, B7-0397/2013) (glasovanje)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Jacek Saryusz-Wolski (PPE). - Mr President, the oral amendment which I am proposing stems from the fact that in the original version we mentioned allusions to the possibility of pressure on Moldova through the wine trade. This wine embargo has already happened, so the intention is to update the wording.

Therefore in the third line of recital B I propose to delete the words ‘allusions to the possibility of increased pressure on Moldova through’, leaving ‘… Ukraine’s exports, an export ban on the Moldovan wine industry’.

So, we propose deleting from ‘allusions’ to ‘through’ and adding after ‘ban on’, ‘the Moldovan’ before ‘wine’ – the intention being simply to update in accordance with the facts.

Then in the third line from the bottom of recital B we propose to replace the wording ‘intensify their cooperation with’ by ‘join’ followed by ‘the Russian-led Customs Union’.

So we are deleting here in two places, adding ‘the Moldovan’ and replacing the words ‘intensify their cooperation with’ by ‘join’, which is just a factual correction.

 
  
 

(Die mündlichen Änderungsanträge werden berücksichtigt.)

 

13.17. Strategija notranje varnosti za EU (B7-0377/2013) (glasovanje)

13.18. Evropska strategija za zdravje in varnost pri delu (B7-0376/2013) (glasovanje)

13.19. Čezmejno kolektivno pogajanje in nadnacionalni socialni dialog (A7-0258/2013 - Thomas Händel) (glasovanje)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel, Berichterstatter. − Herr Präsident! Ich will auf ein Missverständnis hinweisen, das in der heutigen vormittäglichen Debatte zu diesem Bericht eine Rolle gespielt hat: Es handelt sich nicht um europäische Tarifverhandlungen. Die Tarifautonomie der Sozialpartner bleibt unbeeinträchtig. Es geht um Unternehmensvereinbarungen auf europäischer Ebene, die verschiedene Standorte betreffen. Das ist richtigzustellen.

Für diese gibt es keinen europäischen Rechtsrahmen. Wer die Kommission beauftragen möchte, einen solchen Rechtsrahmen zu entwerfen, der möge bitte dem Originaltext in Ziffer 6 zustimmen. Wer möchte, dass in nationales Tarifrecht und Tarifsubstanz nicht eingegriffen wird, der möge bitte auch dem Originaltext von Ziffer 8 zustimmen. Alles andere wäre Gift für diesen Bericht.

Ich wende mich insbesondere an die Konservativen. Wir haben diesen Bericht mit großer Mehrheit im Ausschuss verabschiedet. Ich bitte Sie auch in diesem Plenum um Ihre Stimme für diesen Bericht. Es wird der Weiterentwicklung des sozialen Dialogs gut tun.

 

13.20. Položaj mladoletnikov brez spremstva v Evropski uniji (A7-0251/2013 - Nathalie Griesbeck) (glasovanje)
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 

14. Obrazložitev glasovanja
Video posnetki govorov
  

(turno de votaciones de miércoles y jueves)

 

14.1. Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich habe mit Freude dafür gestimmt, dass wir über das ganze ILUC-Paket noch einmal beraten, dass wir es zurücküberweisen, weil ich ganz einfach der Auffassung bin, dass wir damit die einheimische Landwirtschaft und damit auch Arbeitsplätze im ländlichen Raum gefährden.

Dazu mein einfaches Lieblingsbeispiel: Wir reden ständig über eine Eiweißstrategie in der Europäischen Union. Ein Eiweißfuttermittel der Wahl ist Raps. Raps muss extrahiert werden, weil Raps im Originalzustand als Futtermittel nicht gut ist. Bei dieser Extraktion entsteht Öl im Verhältnis von 60 zu 40. Öl ist ein typisches Koppelprodukt – man könnte sogar sagen, ein Abfallprodukt. Genau diese Produktionsstrategie hätte man mit der gegenwärtigen ILUC-Strategie heftig benachteiligt. Das ist einfach nicht einzusehen.

Darum bitte ich auch alle Kolleginnen und Kollegen, noch einmal gründlich darüber nachzudenken: In Europa findet ein nachhaltiger umweltgerechter Anbau von nachwachsenden Rohstoffen statt und den sollten wir nicht gefährden.

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Mr President, this was an important vote that we had in the European Parliament and there is much to be welcomed, although we did not make as much progress as we would have liked to.

But I want to welcome MEPs’ decisions to introduce indirect land use change as a mandatory factor to distinguish between good and bad biofuels when calculating greenhouse gas emission savings attributable to biofuels. I also welcome that MEPs voted to no longer incentivise first-generation biofuels but to encourage producers to shift to second-generation biofuels, using materials such as algae, straw and waste that do not create additional demands for land.

I was disappointed that centre-right MEPs did not support the S&D proposal, as agreed by the EP’s Committee on the Environment, and limit to 5.5% the amount of food- and energy-based biofuels that can be counted towards achieving the 10% share, but instead voted for a 6% cap. I think it is time that the EU moved away from a policy that leads to famine, poverty, land grabs and climate change and towards one that promotes sustainable production of good biofuels, climate action, jobs and prosperity.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, go raibh maith agat agus molaim thú as ucht a rá go mbeidh tú dian ar dhaoine a théann thar fóir leis an am. Ní dhéanfaidh mé é sin tá súil agam. Bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don chuid is mó de na moltaí sa díospóireacht seo agus bhí mé ann ag an díospóireacht sa Pharlaimint agus bhí an-díospóireacht againn cé go raibh sé beagáinín conspóideach ach ag an am céanna caithfear é sin a thuiscint. Bhí moltaí ann nach raibh daoine róshásta leo go háirithe mar atá ag tarlú le foraoisí in áiteanna cosúil leis an mBrasaíl, an Indinéis agus an Mhalaeisia agus mar sin de. Ach ós rud é go bhfuil seans againn dul ar ais agus féachaint air agus molaim mo chomhghleacaithe anseo anois atá imithe, Christa Klass as an jab iontach atá déanta aici agus as an am atá curtha isteach aici ar an obair seo. Beidh seans againn is dócha teacht ar réiteach a bheidh níos fearr do gach duine.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, yesterday Parliament supported a 6% cap as a compromise that ensured we would get the proposal through. I agree with my colleague: 5.5% would be better but that would not have allowed the proposal to get through; 6% did.

I also supported the amendment to ensure that the share of energy from renewable sources in petrol by 2020 is 7.5% of the final consumption of energy and petrol. Bio-ethanol is a better outcome.

The 6% cap is not as restrictive as some people say because it represents 6% in terms of global consumption, and if the state produces, for example, 7%, it can sell its surplus to a state that produces less.

It is very encouraging to see that we supported and will review the indirect land-use change (ILUC) model, using the latest available information, and that this regime will be in place by 2020. This gives industry sufficient time to plan and is positive news for the developing world, which will have to deal with issues like land-grab, water-grab and rising food prices. What we put in place yesterday was just about the bare minimum.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Am votat pentru această rezoluţie. În prezent, Uniunea Europeană cheltuieşte anual aproximativ 10 miliarde de euro în subvenţii pentru a promova producţia de biocarburanţi. Acest cost nu se justifică. Pe de-o parte, arderea de carburanţi bio creşte emisiile de carbon şi contribuie la încălzirea globală, pe de altă parte, subvenţiile pentru biocarburanţi favorizează în special marile exploataţii agricole care funcţionează în regim de monocultură.

Cred că ţintele pentru subvenţiile agricole trebuie să fie micii producători. Am susţinut propunerea de reducere a ţintei de la 10% la 5,5 % (în fine, s-a votat compromisul de 6%) pentru că este şi în interesul României. În lipsa unei capacităţi de producţie suficient dezvoltată, România ar fi fost nevoită să importe biocombustibili pentru a atinge ţinta Strategiei 2020. Sigur, însă, cei care produc biocombustibili trebuie să-şi dezvolte capacitatea de a prelucra deşeuri şi plante lemnoase nealimentare.

 

14.2. Ukrepi za obnovo staleža evropske jegulje (A7-0242/2013 - Isabella Lövin)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Der Bestand des Europäischen Aals ist mit unzähligen Problemen konfrontiert: Überfischung, Verlust von wichtigen Lebensräumen, Umweltverschmutzung, Parasiten und Veränderung von Meeresströmungen.

Man muss einfach festhalten: Es gibt hier nicht eine einzige Ursache, sondern viele. Und was die Sache noch schlimmer macht: Diese Ursachen sind auch noch nicht vollständig erforscht. Es geht ja schon damit los, dass man nicht genau bestimmen kann, wie viel Aal man eigentlich hat. Deshalb ist es richtig, mit diesem Bericht der Kommission entsprechende Befugnisse zu geben.

Die Kommission wird daher ermächtigt, delegierte Rechtsakte zu erlassen und auch entsprechende Maßnahmen bei der Preisgestaltung zu ergreifen, damit die Fischereiarten bevorzugt werden, die zur Aalbestandserhöhung oder -erhaltung beitragen. Gleichzeitig wird die Kommission ermächtigt, Durchführungsakte zur Annahme von Aalbewirtschaftungsplänen zu erlassen.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE). - Herr Präsident! Ich habe nur eine Frage. Die erste Abstimmung gestern betraf Alfonsi. Ich hatte eine Stimmerklärung zu Alfonsi angemeldet. Warum ist diese nicht aufgerufen worden?

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, I want to thank the rapporteur for this important report. I have a particular interest in this as I come from a country where eel-fishing has been banned since 2009, and yet it is clear that this has not worked. Only Ireland, along with Norway, has banned eel-fishing. It is not a sensible or realistic management plan. It is like constantly filling a bucket with water that has a large hole in the bottom. We also see that eel escapement in Ireland is at 27 % and many eels of course are lost due to the operation of hydroelectric water stations.

In Ireland we have used a sledge hammer to crack a nut, with no positive outcomes. We have no increase in the eel population and we have many eel fishermen unemployed with no hope of re-opening eel fisheries. Europe needs a proper eel management plan, as outlined in this report, and Ireland needs to be part of it.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Señor Posselt, me explican que, según el Reglamento, no están previstas las explicaciones de voto orales para los puntos que se han aprobado sin debate, por lo que que hay que dar las explicaciones de voto por escrito. Por lo tanto, esperamos recibir su explicación de voto por escrito. Gracias por su comprensión.

 

14.3. Carinski zakonik Unije (A7-0006/2013 - Constance Le Grip)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, the Customs Union is a key tenet of the EU. The changes to be adopted in this report will modernise and simplify procedures, therefore reducing bureaucracy and allowing United Kingdom businesses to operate with greater ease.

In providing a means for all transactions to be carried out electronically by 2020, these proposals will make the customs procedures fit for purpose in the digital age. Furthermore, this update has allowed for the rules governing origin markings of products to be strengthened, including providing measures aimed at ensuring the traceability of products from third-party countries. This will give British consumers greater protection against counterfeit products and bring increased confidence to the system of origins and their markings.

These changes will also bring benefits to businesses and consumers throughout the rest of Europe, helping to make the EU more competitive globally. The widespread support that these proposals have received at committee stage is testament to their quality. I am pleased, along with the ECR Group, to be able to add my support.

 

14.4. Izvajanje strategije EU za mlade za obdobje 2010–2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kuten kaikki tiedämme, nuorisotyöttömyys on hälyttävän korkealla. Kreikassa ja Espanjassa yli 50 prosenttia nuorista on työttömänä. Meillä on vaara menettää yksi kokonainen sukupolvi.

Työttömyydestä ja pätkätöistä kärsivät nuoret eivät uskalla vakiintua ja tehdä tulevaisuutta koskevia investointeja. Epävarmuus syö tulevaisuuden uskoa. Työttömyys tuo mukanaan myös mielenterveysongelmat, se on kriisin vakava inhimillinen puoli. Sosiaalisella kriisillä on talouden kriisiä pitkäaikaisemmat ja syvemmät vaikutukset.

Euroopan unionin nuorisostrategia on ehdottoman tärkeä väline nuorison tilanteen parantamiseksi. Yhdessä kansallisten toimien kanssa se tarjoaa nuorisolle mahdollisuuksia päästä kiinni koulutus- ja harjoitteluohjelmiin.

Nuorisostrategiassa tulee satsata entistä enemmän koulutukseen sekä työelämän taitojen opettamiseen. Tavoitteena tulee olemaan kitkaton siirtyminen koulunpenkiltä työelämään mahdollisimman nopeasti.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, the report on the EU Youth Strategy once again highlights the urgent need to get to grips with the fallout from the current economic crisis and its impact on young people. Yesterday, in the State of the Union address, Mr Barroso spoke about the glass being half full or half empty, and he was certainly on the half full side, but for a lot of young people the glass is entirely empty at the moment.

Youth employment in June 2013 stood at 23.9%, an increase of almost 1% since 2012: shocking figures, which indicate that the situation is getting worse, not better. So, my question is: how can we expect these young people to support pro-EU parties in the next European election when they see that EU policies are currently failing them?

This report certainly highlights some of the positive issues concerning, for example, youth entrepreneurship and the Youth Guarantee but we have to recognise that the money set aside for the Youth Guarantee will be insufficient. The International Labour Organization has said that we would need in excess of EUR 20 billion to implement it properly.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Pierderile economice cauzate de dezangajarea tinerilor de pe piaţa muncii au fost estimate, în 2011, la 153 miliarde de euro, adică în jur de 1,2% din PIB-ul Uniunii.

Mai mult decât atât, în 2011, aproximativ 7,5 milioane de tineri, adică aproximativ 13% din totalul celor cu vârste între 15 şi 24 de ani, nu ocupau un loc de muncă şi nici nu erau înscrişi într-un program educaţional sau de formare. Uniunea pune la dispoziţie fonduri structurale pentru redresarea acestei grave probleme, dar aceste fonduri au fost numai parţial folosite. De exemplu, în 2012 au rămas nefolosite 30 miliarde de euro din Fondul social european. Fără comentarii. Acest lucru trebuie schimbat.

 

14.5. Reševanje brezposelnosti mladih: možnosti za izhod (A7-0275/2013 - Joanna Katarzyna Skrzydlewska)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Cieszę się, że Parlament Europejski przyjął wczoraj zdecydowaną większością głosów moje sprawozdanie w sprawie bezrobocia wśród młodych. To ważny przekaz dla młodych Europejczyków. Dostrzegamy dramatyczną sytuację młodych bezrobotnych, proponujemy określone rozwiązania oraz wzywamy Komisję i państwa członkowskie do konkretnych działań. Konieczność szybkiego wdrożenia gwarancji z równoczesnym wydłużeniem wieku do 30 lat dla osób, które mogą się o nie starać, stworzenie udogodnień dla małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu nowych miejsc pracy, opracowanie przez Komisję ram jakości staży czy usprawnienie służb zatrudnienia oraz portalu EURES – to najważniejsze z postulatów przyjętych w sprawozdaniu. Sprawozdanie poświęca również dużo uwagi reformom systemów edukacyjnych, ukierunkowanym na lepsze dostosowanie programów nauczania do obecnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, oraz promowaniu kształcenia zawodowego.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, kenellekään ei ole epäselvää, että nuorten tilanne työmarkkinoilla on nykyisin hyvin vakava. Nuorisotyöttömyys runtelee koko Eurooppaa, ei vain kriisimaita.

Vaikka nuorisotakuu on tärkeä poliittinen sysäys, on se yksin riittämätön toimi ja tuen rajaaminen alle 25-vuotiaisiin ei ole riittävä. Nuorten työmarkkinoille juurtumisen viivästymisellä on huomattavan laajat yhteiskunnalliset heijastusvaikutukset. Vakinaisen työn puuttuessa perheen perustaminen lykkääntyy ja asunnon hankinta siirtyy. Meidän on muistettava, että Eurooppa on myös siirtymässä ennennäkemättömän alhaisen syntyvyyden aikakauteen.

Nuorison ja nuorten aikuisten työttömyyskierteen katkaiseminen on yksi Euroopan tämän päivän ehdottomasti tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä. Nuorisotyöttömyyttä ei tule pyrkiä lakaisemaan maton alle kaunistelemalla tilastoja. Nuorten itsensä työllistämistä tulee tukea, mutta se ei kyllä riitä. Yrittäjyys vaatii omanlaista luonnetta ja sisukkuutta. Nyt tarvitaan tekoja.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Sytuacja młodych osób na rynku pracy jest bez wątpienia ciężka. W stosunku do ogółu bezrobotnych odsetek niepracującej młodzieży, w tym absolwentów studiów, jest średnio ponad dwukrotnie wyższy. Problemem młodych obywateli jest również znacznie większe niż w przypadku pozostałych grup ryzyko zwolnień. Ludzie ci często podejmują pracę na warunkach tzw. umów śmieciowych, pozostając praktycznie bez żadnej ochrony prawnej. Publikowane każdego miesiąca dane dotyczące bezrobocia muszą niepokoić i skłaniać do podjęcia działań. Jednym z instrumentów pozostaje mobilność zawodowa. Młodzież chętniej podejmuje zatrudnienie w innym kraju, częstokroć jednak napotykając przeszkody administracyjne, jak choćby problemy z uznawaniem kwalifikacji. Usuwanie tych przeszkód wymaga szczególnego zaangażowania instytucji europejskich. Osiągnięcie korzyści poprzez zobligowanie państw do wprowadzenia i rozszerzania gwarancji dla młodzieży wydaje się jednak wątpliwe. Wzrost liczby miejsc pracy osiągniemy raczej poprzez ulgi dla przedsiębiorców czy ułatwienia podejmowania...

(Przewodniczący odebrał posłowi głos)

 
  
MPphoto
 

  Emer Costello (S&D). - Mr President, I welcome the adoption of these resolutions on the youth strategy and youth employment as an indication underpinning the importance that the European Parliament attaches to the issue of youth employment. In my own country, Ireland, youth unemployment is unacceptably high at 26 % and indeed one-third of unemployed people live in the capital city, Dublin, my own constituency.

Now that we have the instruments, we need to ensure that they are implemented correctly. We need to ensure that Member States consult with stakeholders in the first instance. We need to ensure that quality programmes are actually produced by the Member States.

We need to ensure that a youth guarantee is just that, and that it provides young people with a real opportunity and it provides progression into real and sustainable jobs. We also need to ensure that the youth guarantee is branded as such and that the European Union ensures that Member States and its young people in the Member States are aware of the forms of support that are coming from the European Union to address this issue.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, go raibh maith agus bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt do na moltaí seo agus molaim an rapóirtéir as ucht an jab maith a rinne sí. Gan dabht ar bith, tá an t-aos óg thíos leis faoi láthair de bharr an chúlú eacnamaíochta cé go ndearna a lán gach rud i gceart. Chuaigh siad ar scoil, d’fhoghlaim siad, fuair siad cáilíochtaí ach ag deireadh na dála ní raibh jabanna acu. Mar a dúirt Emer Costello, tá suas chomh fada le 26 % den aos óg i mo thír féin ar imirce. B’fhearr leo a bheith ag obair thar lear ná a bheith díomhaoin ag an mbaile. Ach anois tá seans againn rud éigin a dhéanamh dóibh agus go háirithe an ráthaíocht seo a thugann jab nó oiliúint dóibh agus tá a leithéid an-tábhachtach. Mar a dúirt an tUachtarán Barroso inné, tá sé an-tábhachtach go gcuirfeadh na Ballstáit na moltaí seo i bhfeidhm chomh luath agus chomh praiticiúil agus is féidir. Ar a laghad chabhródh sé chun déileáil leis an bhfadhb.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, this report on youth unemployment makes a number of good recommendations, such as a focus on high-quality education, training and work experience and a one-year relief plan to tackle youth unemployment where its level in a Member State is greater than 25%. It also speaks of the use of the EU Loan Guarantee Facility.

These are all good initiatives but two issues stand out in my mind. Entrepreneurs create jobs, and we need to recognise this aspect: it is just as important as any of the other issues I have mentioned. In the EU institutions we do not balance the ideas of supply and demand when it comes to creating employment. Also, job creation does not occur in a vacuum and, especially in countries which are undergoing austerity programmes, flexibility must be part of the solution.

Procyclical economic policies across the EU with divergent economies are a recipe for a grinding flat-lining of growth, and all the other laudable measures in this report will amount to knocking our heads against a brick wall.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Deşi tinerii reprezintă 13% din forţa de muncă a Uniunii, se estimează că în 2012 ei au însumat 42% din contractele temporare de muncă şi 32% din contractele part-time. Din păcate, atitudinea multor angajatori este de a-i desconsidera pe cei care nu au experienţă de lucru şi de a-i concedia, cu precădere, pe cei care au contracte temporare sau part-time, deci, implicit, tinerii sunt cei mai dezavantajaţi.

În plus, 2 milioane de locuri de muncă au rămas neocupate în Uniune din cauza sistemului educaţional, care nu este corelat cu cerinţele pieţei, cerinţele de azi şi de mâine. Producem tineri învăţaţi care, însă, nu sunt pregătiţi pentru piaţa unde există locuri de muncă, ci pentru o piaţă în care, poate, nu există locuri de muncă. Sper ca rezoluţia votată acum să ducă la schimbare, pentru că tinerii sunt prioritatea oricărei societăţi care vrea să progreseze.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - Problém vysokej nezamestnanosti mladých ľudí trápi dnes väčšinu štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Je preto prirodzené, že táto téma sa dostala aj medzi priority Európskej politiky.

Lenže tento problém nespôsobila len kríza, ale aj nízka kvalita vzdelania a prípravy na povolanie. Zaškolenie absolventov prináša zo sebou náklady navyše, čo je v čase krízy rozhodujúce. Čo je horšie, dlhodobo pestujeme mentalitu nárokov a práv, ktorá nie je vyvážená zodpovednosťou voči spoločnosti, rodine či samému sebe. Mladých ľudí vytláča z trhu práce aj vysoká cena práce a vysoká ochrana pracovného miesta.

Riešenie preto musí zahŕňať zjednodušenie pracovných zmlúv a zvýšenie flexibility pracovného času. Podporila som predĺženú správu, ale bojím sa, že eurofondy nie sú univerzálny liek na všetky problémy.

 

14.6. Notranji trg storitev (A7-0273/2013 - Anna Maria Corazza Bildt)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Stałe rozszerzanie wewnętrznego rynku usług jest jednym z kluczowych celów polityki wspólnotowej. Sprzyja wzrostowi gospodarczemu, kreowaniu miejsc pracy. Należy podejmować systematyczne działania na rzecz obejmowania dyrektywą nowych form usług przy jednoczesnym likwidowaniu wciąż obowiązujących barier. Celem podniesienia stopnia przejrzystości i odpowiedzialności niezbędne jest inteligentne zarządzanie jednolitym rynkiem usług. W tym zakresie powinien on być regularnie monitorowany pod względem konkurencyjności, wpływu na gospodarkę oraz stanu własnej integracji. Zmianie musi natomiast ulec zbyt rozległe interpretowanie przez państwa przepisów umożliwiających krajowe obostrzenia. Chęć wykonywania usług w innym kraju Unii nie może skutkować nieuchronnością zmiany modelu biznesowego danego przedsiębiorstwa. Zniesienie nieuzasadnionych ograniczeń jest więc nieodzowne. Nieustannie wspieram rozwój jednolitego rynku cyfrowego. Wydatnie przyczynia się on do innowacji i rozwoju nowych....

(Przewodniczący odebrał posłowi głos)

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, en kannattanut tätä mietintöä. Palveludirektiivin keskeisiä tehtäviä on edistää yhteisten sisämarkkinoiden toimintaa ja tarjota tätä kautta kuluttajille enemmän vaihtoehtoja sekä lisätä työllisyyttä.

Yhteisestä tahtotilastamme huolimatta kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan jälleenkään ole toteuttaneet kaikkia tarvittavia uudistuksia eivätkä avanneet palvelumarkkinoitaan. Palvelualan kilpailukyvyn tehostaminen on välttämätöntä eurooppalaisen teollisuuden, kuluttajien ja erityisesti pk-yritysten kannalta.

Kilpailukyvyn tehostaminen ei kuitenkaan saa tapahtua hinnalla millä hyvänsä. Direktiivin soveltaminen ei saa vaarantaa eurooppalaista tasapainoista ja kestävään sosiaaliseen markkinatalouteen liittyvää mallia. Meidän tulee huolehtia siitä, ettemme direktiivin kautta edistä sellaista sosiaalista dumppausta, jossa jäsenvaltiot kilpailevat keskenään siitä, missä työn teettäminen on yrityksille edullisinta.

Ei ole oikein, että palveluala kasvattaa meille uuden työssäkäyvien köyhien luokan, koska palkka ei riitä... (puhemies keskeytti puheen).

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí an-áthas orm tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo ach vótáil mé le mo ghrúpa sna vótaí go léir. Vótálamar i gcoinne a lán de na moltaí ó ghrúpaí éagsúla mar gur cheapamar go ndeachaigh siad thar fóir. Ach ag deireadh na dála is dóigh liom go bhfuil tuarascáil mhaith againn. Gan dabht ar bith, ceann de na rudaí is fearr a tharla san Aontas gur tháinig margadh aonair isteach. Níl sé críochnaithe go fóill agus tá a lán moltaí á gcur os ár gcomhair ag an gCoimisiún chun é a chríochnú. Agus gan dabht ar bith, tá an margadh inmheánach do sheirbhísí an-tábhachtach sa tionscnamh sin. Molaim na moltaí mar a deirim ach tá sé an tábhachtach go n-oibreodh sé do thionscail agus do chustaiméirí agus ós rud é anois go bhfuil níos mó daoine ar an idirlíon agus mar sin, tá sé an-tábhachtach do dtabharfaimid seans go háirithe do níos mó ríomhthrádála a chruthú agus cabhróidh sé sin linn éalú as an gcúlú.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). - Mr President, this report highlights the untapped potential for growth and jobs by fully implementing the Services Directive and, given that the services sector accounts for more than 65% of EU GDP, we can certainly see the real potential here.

Now, coming from a country that has a huge export services sector compared to our size, I consider it is very important that there are no unnecessary restrictions that hamper service provision, and we must do all we can to prevent gold-plating by Member States.

We need a coherent application of rules. Right now, for example, we have a situation where one of our French colleagues is trying to muddy the waters in regard to the agreed abolition of milk quotas by 2015. He is trying to use market measures to protect producers in certain countries. While this is not directly related to the provision of services, it is the same mindset that influences the thinking of protectionism, not trade, and the EU cannot function with this mindset.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Sectorul serviciilor în Uniune este estimat la peste 65% din PIB-ul Uniunii şi este, fără îndoială, viitorul economiei europene. Statele membre ar fi trebuit să transpună Directiva 2006/123 privind serviciile până în decembrie 2009. Cu toate acestea, după 3 ani, implementarea nu a fost finalizată. Acest fapt împiedică, în mod evident, statele membre să atingă o creştere economică optimă. Prin urmare, obstacolele care au rămas pentru implementarea Directivei privind serviciile trebuie eliminate pentru că, altfel, nu putem creşte economic. Aceasta este prima nevoie pe care o avem: creşterea economică, iar Directiva privind serviciile este, repet, un mod de a realiza această creştere.

 

14.7. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012 (A7-0257/2013 - Nikolaos Salavrakos)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm arís tacaíocht a thabhairt don mholadh seo agus bhí sé de phribhléid agam a bheith anseo sa Seomra ar maidin agus muid ag plé na tuarascála seo. Bhí an tOmbudsman anseo agus bhí gach duine á moladh agus ní minic a tharlaíonn sé sin sa Pharlaimint seo ach bhí gach duine ar aon ghuth go bhfuil an-jab déanta aige. Chabhraigh sé sa tréimhse sin le 22 000 saoránach agus is jab an-mhaith sin gan dabht ar bith. Dhún sé na gearáin freisin taobh istigh de bhliain amháin agus 66 % de na gearáin agus taispeánann sé seo go bhfuil obair mhaith á déanamh aige féin agus ag a oifig agus molaim iad. Thug sé moltaí dúinn a chabhróidh leis an gcéad Ombudsman eile, Emily O’ Reilly, agus tá súil agam go leanfaidh an dea-obair ar aghaidh ar son na saoránach.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Auch ich habe mich noch einmal zum Jahresbericht des Europäischen Bürgerbeauftragten zu Wort gemeldet – auch als Koordinator des Petitionsausschusses. Denn ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einen Bürgerbeauftragten in Europa haben. Es ist wichtig, dass wir einen Petitionsausschuss haben. Die Zahlen sprechen für sich: 2400 eingegangene Beschwerden allein im Jahr 2012 – für 740 war er zuständig –, und die Zahl der darauf eingeleiteten Untersuchungen ist um 20 % gestiegen.

Gerade beim letzten Punkt, wenn es um Einsprüche, wenn es um Bemerkungen geht, gibt es zurzeit eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem Petitionsausschuss, dem Bürgerbeauftragten und letztendlich auch der Kommission. Das sind oftmals kritische Fragen. Insofern kämpfen der Petitionsausschuss und der Bürgerbeauftragte an derselben Front.

Ich wünsche dem scheidenden Bürgerbeauftragten für seine weitere private Zukunft alles Gute und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit der neuen Bürgerbeauftragten.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, I wonder how many of the people watching this clip are aware that there is such a thing as a European Obudsman?

It is not for want of trying to tell them. The budget of that office has grown this year to EUR 9.5 million, but the basic function of an Ombudsman, which is to inform a citizen of his rights and deal with grievances against the governmental system, depends on some relationship between government and government, on some sense of citizenship, on some sense of belonging, and the reality is that almost no one has such a sense vis-à-vis the European Union in the way that they have vis-à-vis their national authorities.

We have created a government where there is no nation and in consequence not all the euros in our treasury will serve to convince people that this is a process in which they ought to be involved.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, it is usual for the Committee on Petitions to report on the activities of the European Ombudsman and we have heard that there is some good work carried out on behalf of the citizens of many EU Member States who have a complaint to bring or an example of some aspect of maladministration.

However, as my colleague, Dan Hannan, asked earlier on, where is the awareness? I think that one of the things we have to ask is that, even though there are staff doing some very good work, one of the questions that we repeatedly refuse to answer or get an answer to is whether that EUR 9.5 million budget actually represents good value for money. Of course they do good work, but are they doing it in a cost-effective way? Until we are able to answer that question, as with so many other institutions here at the EU level and until we have proper accountability in that way, we have to reserve judgement.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport annuel qui salue l’action du médiateur de l’Union européenne M. Diamandouros qui prendra sa retraite au 1er octobre 2013 et se retire par conséquent de ses fonctions.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione Salavrakos. Il testo non si limita ad elencare una serie di statistiche sulle attività del Mediatore europeo, ma esprime una posizione critica sottolineando l'incapacità di quest'ultimo nell'intervenire concretamente nei casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur les activités du médiateur européen, qui était le dernier sous la présidence Diamandouros. L'Irlandaise O'Reilly lui succèdera et sera la première femme élue médiateur européen. Le rôle du médiateur européen est très important, il vise à enquêter sur les cas de mauvaise administration des institutions européennes, tels que le manque de transparence, ou le refus de transmettre des informations ou des documents.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W dzisiejszym głosowaniu poparłem roczny raport z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r. Zgodnie z art. 2 decyzji PE o utworzeniu instytucji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, rolą rzecznika jest przyczynianie się do ujawniania przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji i organów unijnych, a także wydawanie zaleceń w celu jego zaprzestania. Pan Nikiforos Diamandouros sprawował ten urząd przez dwie kadencje i w sposób znaczący przyczynił się do wzrostu standardów w zakresie poszanowania praw obywatelskich. W trakcie sprawowania swojej funkcji organizował kampanie informacyjne, skupiał się na promocji, a także przejrzystości działań podejmowanych przez urzędników instytucji unijnych, czego odzwierciedleniem stał się m.in. przewodnik dla urzędników w zakresie stosowania dobrych praktyk. Na uwagę zasługują również działania, które zmierzały do utworzenia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Turcji. Dzięki częściowemu wsparciu pana Nikiforosa Diamandourosa urząd ten funkcjonuje od marca 2013 r. Tym samym pragnę złożyć wyrazy uznania dla pracy pana Nikiforosa Diamandourosa, a w związku z zakończeniem kadencji składam najlepsze życzenia na dalszą karierę zawodową.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Abstain. I abstained from voting in this case as I see the Ombudsman is a modest chink of light upon the activities of the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório que descreve as atividades do Provedor de Justiça em 2012. Congratulo-me pelos resultados alcançados pelo Provedor de Justiça durante os dez anos de mandato, nomeadamente o seu trabalho para promover uma cultura de serviço e de boa administração nas instituições da UE e como guardião da transparência.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Il sig. Diamandouros ha svolto un buon lavoro come Mediatore europeo in questi dieci anni di mandato. Ha saputo rafforzare e approfondire il dialogo con i cittadini, la società civile, le istituzioni e altre parti interessate, e ha incoraggiato istituzioni e organi dell'UE ad essere più trasparenti e maggiormente improntati alla cultura del servizio. Ad ogni modo auspico che la collaborazione tra le istituzioni e gli organi dell'UE e il Mediatore riesca a ridurre ulteriormente la percentuale di denunce per mancanza di trasparenza. Il modo più idoneo per garantire un cambiamento significativo nella cultura amministrativa delle istituzioni dell'UE è l'adozione da parte della Commissione di norme e principi comuni vincolanti sulla procedura amministrativa nell'amministrazione dell'UE, attraverso la presentazione un progetto di regolamento ex articolo 298 del TFUE. A tal proposito, considero che le esperienze acquisite ad oggi dal Mediatore e la pubblicazione da parte di quest'ultimo di una nuova edizione del Codice europeo di buona condotta amministrativa - che tiene conto dei principi di diritto amministrativo europeo sanciti dalla giurisprudenza delle Corti europee - forniscano un orientamento appropriato per il merito di tale proposta legislativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car j'ai notamment apprécié les activités du Médiateur européen concernant la publication d'une nouvelle édition du Code européen de bonne conduite administrative, qui participe à clarifier le travail administratif au sein de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − 2013. május 28-án nyújtotta be P. Nikiforosz Diamandurosz európai ombudsman utolsó éves jelentését a Petíciós Bizottságnak. A jelentésből kiderül, hogy a beérkezett panaszok alapján a tavalyi évben 465 esetben indított eljárást az európai ombudsman. A hatáskörébe tartozó panaszok száma 740 volt, az elindított eljárások többségét pedig egy éven belül le is zárta az európai ombudsman.

A leköszönő ombudsman színvonalas munkáját az Európai Parlament elismeréssel köszönte meg, a mandátuma során tett erőfeszítéseit a jelentéstevő is üdvözölte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report that welcomes the hard work done by Mr Nikiforos Diamandouros in his role of European Ombudsman. The role of the European Ombudsman is vital in helping the EU institutions become more open, effective and citizen-friendly, building bridges between the institutions and citizens. That makes it important for my constituents in Wales.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európsky ombudsman P. Nikiforos Diamandouros v marci toho roku oznámil predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Schulzovi svoje rozhodnutie odísť k 1. októbru 2013 do dôchodku. Poslednú výročnú správu predsedovi Parlamentu predložil v máji 2013. Čo sa týka činnosti ombudsmana v uplynulom roku, pomohol vyše 22 000 jednotlivcom pri riešení ich sťažností, poskytol odpovede na žiadosť o informácie alebo mnohým ponúkol poradenstvo prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na svojej internetovej stránke. Vo viac než 75 % prípadov ombudsman pomohol sťažovateľovi začatím vyšetrovania alebo posunul prípad príslušnému orgánu, prípadne sťažovateľovi poradil, na koho sa obrátiť. Je na mieste vyjadriť p. Diamandourosovi vďačnosť za jeho celé desaťročné prínosné pôsobenie vo funkcii v rámci orgánov Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Мария Габриел (PPE), в писмена форма Гласувах в подкрепа на този доклад, защото той е стъпка напред към по-голяма прозрачност в работата на европейските институции и сътрудничеството между тях, което гарантира подобряване качеството на услугите, които публичната администрация предоставя на гражданите.

Смятам, че изработването на петте принципа на публичните услуги – ангажимент към Съюза и неговите граждани, почтеност, обективност, уважение към другите и прозрачност, е в основата за създаване и поддържане на диалог между гражданите, от една страна, и институциите на ЕС, от друга страна.

Приветствам също така новото издание тази година на Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, който взема предвид принципите на европейското административно право, съдържащи се в съдебната практика на европейските съдилища. Публичността на Кодекса и периодичното преразглеждане на дейностите на институциите по изпълнението му е основата за обратна връзка, отчетност на публичните органи и двустранно съдействие между тях и Омбудсмана.

В заключение бих искала да приветствам г-н Диамандурос за десетгодишната му служба като „независим вътрешен критик“ и опитите му за намиране на повече яснота и прозрачност. Затова и гласувах за този доклад – защото той е въплъщение на тази прозрачност, която допринася за върховенството на закона, за укрепването на демокрацията в ЕС, и най-вече спечелване на доверието на гражданите чрез защитата на правата им ежедневно. А именно доверието на гражданите е първият фактор, на който е необходимо да се обърне внимание в настоящия, изпълнен с множество предизвикателства период, през който преминава Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Quanto emerge dalla relazione annuale sulle attività svolte dal Mediatore europeo nel corso del 2012 fa ben sperare sull'utilità e sul ruolo di tale istituzione. Dobbiamo essere grati al Prof. Nikiforos P. Diamandouros, il Mediatore europeo in uscita, per il suo lavoro e - ne siamo certi - la prima donna eletta Mediatore, la signora O' Reilly, non disperderà l’eredità del suo predecessore. Nel 2012 il bilancio delle attività del Mediatore presenta tre aspetti positivi: informazione e innovazione delle comunicazioni, trasparenza, efficienza e semplificazione delle procedure. Auspico che ciò possa aiutare i cittadini europei a sentire l'Unione più vicina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ágnes Hankiss (PPE), írásban. − A szigorú erkölcsi es intézményi normák tiszteletben tartása elengedhetetlen az európai polgárok és az európai intézmények közötti bizalom megteremtésében és fenntartásában. Ebben jut kulcsszerephez az európai ombudsman.

Az európai ombudsmannak oroszlánrésze van a polgárokkal fenntartott intézményi kommunikáció kiszélesítésében és elmélyítésében. Különös tekintettel az információhoz való hozzáférésre és az adatbiztonságra, amelyekre egyre erősebb társadalmi igény mutatkozik. Többször méltattuk már az ombudsman által kezdeményezett különjelentések szerepét bizonyos, az uniós polgárok számára kritikus ügy megoldásának, a sokszor határokon átnyúló konfliktusok feloldásának az érdekében.

Reméljuk, hogy a hamarosan hivatalba lépő új ombudsman is folytatja ezt a pozitív hagyományt. Reméljük, hogy az új ombudsman nem riad majd vissza a nemzeti kisebbségek alapjogait sértő helyzetek orvoslásától sem, valamint a környezetvédelmi normák megsértésének szigorú elbírálásától.

Az elmúlt években a Petíciós Bizottság gyakorlatában számos példáját láthattuk annak, hogy az Európai Unió polgárai hiányosan vagy csupán részlegesen ismerik állampolgári jogaikat. Kívánatos volna, hogy az új ombudsman hivatala az eddiginél hatékonyabb stratégiát dolgozzon ki annak érdekében, hogy jogaik és intézményes lehetőségeik nem ismerete miatt azok a polgárok se kerüljenek hátrányos helyzetbe, akik életkörülményeik, alacsony iskolázottságuk vagy szélesebb körű nyelvtudásuk hiánya miatt önerőből, aktív intézményi segítség nélkül nem képesek lépést tartani a jogszabályok világának változásaival.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport relatif à l'activité du Médiateur européen en 2012. Celui-ci a enregistré 2 442 plaintes. 740 d'entre elles relevaient de son mandat, ce qui représente 30% des plaintes enregistrées. Le Médiateur a ouvert 450 enquêtes, dont 85,3% découlaient de plaintes de citoyens et 14,7% de sociétés, associations ou autres entités juridiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le Médiateur européen a pour tâche de renforcer les droits des citoyens européens en leur servant d'intermédiaire avec les autorités européennes. Il est ainsi habilité à recevoir les plaintes contre la mauvaise administration des institutions, organes ou organismes de l'Union. Ses activités en 2012 auront notamment permis de faire entendre les voix des opposants à l'extension de l'aéroport de Vienne, en Autriche, sous la forme d'un rapport spécial de contentieux présenté au parlement. Il contribue ainsi à la lutte contre certains grands projets inutiles. Ses capacités et ses pouvoirs restent cependant bien maigres face au coup de force permanent de la Commission européenne contre les peuples. Le médiateur est ainsi une goutte d’eau démocratique dans l’océan européen de l’opacité et de l’oligarchie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A atividade do Provedor de Justiça em 2012 foi intensa. Foram 740 as queixas que se enquadravam no âmbito das competências do Provedor de Justiça e 1720 as que não se inseriam no âmbito dessas mesmas competências, o número mais baixo dos últimos dez anos. Em mais de 75 % dos casos, o Provedor de Justiça ajudou o queixoso abrindo um inquérito (18,3 %), transferindo o caso para o órgão competente ou aconselhando o queixoso sobre a instância à qual se deveria dirigir (57,1 %). Podemos assim aferir que os cidadãos europeus veem o Provedor de Justiça europeu como um órgão a que podem socorrer-se nas suas relações com as instituições da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que, durante su tramitación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, he comprobado que se ha realizado una buena recopilación de la actividad del Defensor del Pueblo Europeo. Durante su elaboración, como vicepresidente de la citada Comisión, he asistido al buen trabajo del ponente para recoger toda la información necesaria. Este informe expone la actividad del Defensor del Pueblo durante el ejercicio de 2012, dando información fidedigna sobre el número de reclamaciones que ha recibido, expresando la opinión de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las diferentes instituciones de la Unión Europea, etc. Dado que se ha recogido fielmente el trabajo del Defensor del Pueblo, he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je remercie M. Diamandouros pour l'important travail qu'il a accompli durant plus de 10 ans en tant que Médiateur européen. Bien qu'un nombre croissant de citoyens accepte l’intervention du Médiateur européen, des progrès restent à faire notamment concernant la transparence de l’administration européenne. L'Europe souffre d'un déficit démocratique. Il est primordial de communiquer de façon claire et transparente, en transmettant au citoyen européen toutes les informations souhaitées. J’invite les institutions européennes à coopérer davantage avec le médiateur, ceci, afin d’approfondir le dialogue avec les citoyens, la société civile ainsi que toute partie prenante, ce qui contribuera à améliorer l’image de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Inštitúcií európskeho ombudsmana patrí nezastupiteľné miesto v inštitucionálnom organigrame Európskej únie. Európsky ombudsman je pre občanov zárukou vymožiteľnosti práva, spravodlivosti a garantom dobrej administrácie, čo je jeden zo základných princípov fungovania európskych inštitúcií. Funkcia európskeho ombudsmana je o to dôležitejšia, že dodáva Únií ľudskú tvár. Pán Diamandouros zastával svoju pozíciu čestne a zodpovedne dlhých desať rokov. Za tento čas sa neúnavne venoval sťažnostiam občanov, pričom prispieval k priateľskému vyriešeniu vzájomných sporov medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Svoju pozornosť sústredil aj na tých, ktorí ju najviac potrebujú, a to osobám so zdravotným postihnutím. Napokon rok 2012 je ukážkovým príkladom toho, ako má európsky ombudsman plniť svoju úlohu. V poslednom roku jeho činnosti začal viacej ako 450 vyšetrovaní a pomohol viac ako 22 tisícom občanov. Celkovo hodnotím pôsobnosť pána Diamandourosa vysoko kladne a chcem sa mu týmto spôsobom poďakovať za roky jeho neúnavnej práce v prospech občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I do not think that the Ombudsman fulfilled his responsibilities completely, since he never paid attention to lawlessness towards non-citizens in Latvia. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − La figura del Mediatore europeo è sicuramente importante e purtroppo troppo poco conosciuta dai cittadini dei Paesi europei. Qualsiasi cittadino dell'Unione, ente o organizzazione, vi si può infatti rivolgere per denunciare casi di cattiva amministrazione da parte di qualsiasi istituzione o organo comunitario, e sappiamo bene che questi casi non sono affatto pochi. Si presenta come organo terzo e indipendente, e dovrebbe anche servire per far sentire meno distanti le Istituzioni europee, spesso percepite come poco trasparenti dai cittadini. Nei Paesi nordici la figura dell'ombudsman, da cui trae origine il Mediatore europeo, è molto rispettata e la sua funzione ritenuta molto utile: serve infatti per snellire le procedure e i ricorsi giudiziari, e favorire un rapporto più diretto tra Istituzioni e cittadini. Speriamo che nei prossimi anni possa svilupparsi anche da noi l'interesse verso questo tipo di carica, attualmente occupata dall'irlandese Emily O'Reilly: un suo pieno funzionamento potrebbe infatti anche consentire notevoli risparmi nei giudizi, sia in termini economici che temporali.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šį Europos ombudsmeno 2012 m. metinį pranešimą. Visų pirma, sveikintina, kad ombudsmenui pavyko atlikti puikų darbą stiprinant ir plėtojant dialogą su piliečiais, pilietine visuomene, institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis visais lygmenimis. Jo iniciatyva paskelbtas viešojo administravimo principų rinkinys užtikrins didesnį viešojo sektoriaus skaidrumą bei atskaitomybę. Pažymėtina, kad šiuo metu ES kamuoja itin didelė problema – piliečių pasitikėjimo ja stygius. Siekiant spręsti šią problemą, visų pirma reikia užtikrinti minimalius kokybės standartus ir procedūrines garantijas. ES institucijos turi būti pajėgios atsakyti į piliečiams rūpimus klausimus. Labai svarbu užtikrinti, kad ateityje skundų nagrinėjimo, tyrimų atlikimo ir sprendimų priėmimo procedūros vyktų operatyviau. Be to, nuolatos turėtų būti plėtojami piliečių ir institucijų ryšiai. Atsižvelgdamas į ombudsmeno tyrimų savo iniciatyva svarbą, manau, kad naujasis ombudsmenas turėtų aktyviai įgyvendinti šią jam suteiktą teisę ir tinkamai pasinaudoti šio ombudsmeno sukaupta veiklos patirtimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Lo scorso 3 luglio abbiamo votato per l'elezione del nuovo mediatore europeo, Emily O´Reilly. Oggi, con la speranza che il nuovo mediatore possa seguire le orme del suo predecessore Diamandouros e garantire una comunicazione costante tra istituzioni e cittadini per migliorare il concetto di cittadinanza europea, abbiamo approvato la Relazione Annuale sulle attività del Mediatore Europeo per l´anno 2012. Il testo evidenzia come nel lavoro del Mediatore per il 2012 ci si sia concentrati sulla comunicazione per un accesso alle informazioni efficace e veloce da parte dei cittadini, semplificazione delle procedure, trasparenza ed efficienza delle informazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D), γραπτώς. – Αποδοτικός και πολύ επιτυχής ήταν ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή την περασμένη δεκαετία. Τα εύσημα αποδίδονται στην στελέχωση της υπηρεσίας, αλλά και στον ίδιο τον κ. Διαμαντούρο που με ζήλο και προσωπική αφοσίωση εκτέλεσε τα καθήκοντά του δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, την αμφίδρομη επικοινωνία και τη χρηστή διοίκηση προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κ. Διαμαντούρος κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον πολίτη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και επάξια μπορεί να επιχαίρει για το επιτευχθέν έργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Na sequência de um mandato de 10 anos, o Provedor de Justiça Europeu reformou-se e o Parlamento Europeu, neste relatório, agradece os resultados alcançados pelo Provedor de Justiça durante a sua década de mandato, nomeadamente o seu trabalho para promover uma cultura de serviço e de boa administração nas instituições da UE e como guardião da transparência. O Provedor submeteu formalmente o seu último Relatório Anual ao Presidente do Parlamento em 21 de maio de 2013 e apresentou o seu relatório à Comissão das Petições em 28 de maio de 2013, em Bruxelas. Votei favoravelmente o presente relatório anual sobre as actividades do Provedor de Justiça Europeu em 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Il ruolo del Mediatore europeo ha grande rilevanza all'interno dei meccanismi transnazionali europei, in quanto rafforza e approfondisce il dialogo con la società civile, le istituzioni e le altre parti interessate a tutti i livelli.

Inoltre rivolge particolare attenzione all'integrazione delle persone con disabilità, attività divenuta di sua competenza in seguito all'entrata in vigore nell'UE, il 22 gennaio 2011, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), il primo trattato sui diritti umani mai ratificato dall'UE. Attraverso le indagini di propria iniziativa, il Mediatore può controllare attentamente le attività dell'amministrazione dell'UE. Proprio alla luce delle importanti competenze in capo alla figura del Mediatore, accolgo con favore la relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This is an uncontroversial report that was adopted unanimously in Committee. It is the usual Annual Report of the Activities of the Ombudsman according to Rule 205 of Parliamentʼs Rules of Procedure. Most of the contributions in terms of amendments were adopted in Committee and thus were fully endorsed by the MEPs present at the vote. Nevertheless, a couple of references in the conclusions part on the need for fully independent candidates for the position were defeated by the PPE and S&D. This happened right after the elections for the new EU Ombudsman which saw Emily OʼReilly elected, but with the previous debate on the suitability of MEPs in office as candidates for the position still very fresh. On the basis of Parliamentʼs resolution of 15 January 2013 based on the Berlinguer Report with recommendations to the Commission on a Law of Administrative Procedure of the European Union, this report reiterates the call made to the Commission to adopt common binding rules and principles on administrative procedure in the EU’s administration and to present a draft regulation to this end on the legal basis of Article 298 TFEU.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (EFD), per iscritto. − Ho deciso di votare in maniera favorevole alla relazione proposta dall´On. Salavrakos in quanto, alla luce della difficile situazione economica attuale, esprime un´analisi critica dei numerosi casi di malfunzionamento della pubblica amministrazione. Infatti, ribadisce il fatto che: il 42% dei cittadini europei non è soddisfatto del livello di trasparenza nell'amministrazione dell'UE, rileva che le denunce riguardanti la trasparenza sono sempre state in cima alla lista delle denunce all'attenzione del Mediatore e infine ribadisce che la trasparenza e l'accesso alle informazioni sono essenziali per il mantenimento della fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – En 2012, le Médiateur a ouvert 465 enquêtes (une augmentation de 18 % par rapport à 2011). Il en a clôturé 390 (une augmentation de 23 % par rapport à 2011). D'une manière plus générale, comme en 2011, le Médiateur a aidé plus de 22 000 personnes en traitant leurs plaintes (2 442 affaires), en répondant à leurs demandes d'information (1 211) ou en prodiguant des conseils grâce à un guide interactif présent sur son site internet (19 281). Le nombre de plaintes relevant du mandat du Médiateur était de 740 et le nombre de plaintes ne relevant pas de ses compétences (1 720) est le plus bas de ces dix années. Dans plus de 75 % des cas, le Médiateur a aidé le plaignant en ouvrant une enquête (18,3 % des cas), en transférant l'affaire à un organe compétent ou en conseillant le plaignant sur l'instance à laquelle s'adresser (57,1 %). Au total, 67 % des plaintes reçues en 2012 ont été déposées via l'internet. Preuve s'il en est de l'importance du travail du Médiateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Relatório Anual do Provedor de Justiça Europeu relativo a 2012 foi apresentado oficialmente ao Presidente do Parlamento Europeu em 21 de maio de 2013. Sou favorável ao presente relatório que faz um resumo das atividades do Provedor de Justiça no ano transato e em que é possível perceber que foram abertos 465 inquéritos (um aumento de 18 % em comparação com 2011) e encerrou 390 inquéritos (um aumento de 23 % em comparação com 2011). De um modo geral, tal como em 2011, o Provedor de Justiça ajudou mais de 22 mil cidadãos processando as suas queixas (2442 casos), respondendo aos seus pedidos de informação (1211) ou disponibilizando aconselhamento através do guia interativo do seu sítio Web (19 281). Nikiforos Diamandouros foi eleito pela primeira vez Provedor de Justiça em 2003 e posteriormente reeleito em 2005 e 2010, gostando de o felicitar pelo trabalho realizado e que muito contribuiu para apoiar e esclarecer os cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Position des Europäischen Bürgerbeauftragten erfüllt im Institutionsgefüge der Europäischen Union eine wichtige Funktion, nämlich die einer zentralen Anlaufstelle und eines Korrektivs. Es ist grundlegend, dass die Bürgerinnen und Bürger unbürokratisch und direkt ihre Anliegen vorbringen können, Gehör finden und Verbesserungen herbeiführen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O Provedor de Justiça Europeu declarou que, ao fim de 10 anos, irá abandonar a vida pública ao nível da União Europeia e retomar a sua atividade anterior como académico, estudante e cidadão privado ativo. Este é, portanto, o seu último relatório anual, no qual relata que, em 2012, abriu 465 inquéritos (aumento de 18 % relativamente a 2011) e encerrou 390 inquéritos (aumento de 23 % em comparação com 2011), tendo ajudado mais de 22 mil cidadãos no processamento das suas queixas (2442 casos), pedidos de informação (1211) ou aconselhamento no guia interativo do seu sítio Web (19 281). O Provedor relata que participou em mais de 50 eventos e reuniões bilaterais, nomeadamente com membros da comunidade jurídica, associações empresariais, grupos de reflexão, ONG, representantes das administrações regionais e locais, grupos de pressão e grupos de interesses, académicos, representantes políticos de alto nível e funcionários públicos. Reconhecemos o trabalho do Provedor e votámos favoravelmente. Não consideramos que esta figura colmate a forma como a UE impõe e condiciona de forma antidemocrática, diariamente, a vida dos cidadãos da UE, dos países e das suas instituições de soberania.

 

14.8. Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - A vízumkötelezettség, és az erre vonatkozó mentesség tekintetében a viszonosság az egyik legfontosabb vezérlő elv. Tudjuk, hogy harmadik országok jelenleg is vízumkötelezettséget tartanak fenn néhány tagállammal szemben. Nagyon fontos, hogy a Bizottság komolyan foglalkozzon a kérdéssel, és az EP által idén márciusban elfogadott nyilatkozat értelmében állítsa vissza a vízumkényszert... – Elnök úr! Nem tudok beszélni, mert a kollégám végig telefonál, és zavar. Legyen szíves, állítsa meg! Megpróbálom folytatni.– A Bizottság komolyan foglalkozzon a kérdéssel, és az EP által idén márciusban elfogadott nyilatkozat értelmében állítsa vissza a vízumkényszert, amennyiben nem történik változás – a viszonosság elve alapján.

Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mi vezetett a vízumkényszer visszaállításához egyes tagállamok esetében, és mit tehet Európa azért, hogy állampolgárai ne kérjenek nemzetközi védelmet harmadik országtól. Ez ugyanis nem csupán néhány tagállam gondja, hanem európai probléma – erre a közös vízumpolitika rendkívül jól rámutat.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, mass migration is a central geo-political factor of our age; huge movements of peoples in a way that is unprecedented, and we can measure it in lots of different ways. We can describe it with different language, we can talk about it as a move from south to north, or from poorer countries to developed ones. But one way of looking at it is that there is a mass movement of peoples from countries which do not have nation states and ethnographic borders to countries that do.

The biggest refugee crises now engulfing our near abroad, if you like, are those in Syria and Iraq, countries where the sectarian or ethnic map resembles a fruit salad. There have been 1.8 million displaced persons in Syria, 2.2 million in Iraq, because there is not that stability of the nation state, a unit to which all owe allegiance, which has been the basis of European freedom and democracy.

I am sure you can see where I am going with this argument. It would be crazy for us to replicate the Ottoman or Habsburg model and throw away that advantage on our own continent.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, this report really came about after the EU granted visa-free travel to some of the Western Balkan countries and some of the countries complained that they could not cope with what they called an influx. I think this shows how sensitive the immigration issue is.

My personal view is that I have no objections to those who want to move to another country, as long as it fits in with the national immigration system and the numbers, but who are also prepared to work hard and contribute to that country. But of course there are problems occurring and it also affects problems of national cohesion.

For that reason, I think it is right that the Commission have looked at that but they have to recognise the concerns that have been raised by citizens of many EU countries, particularly in my own country, for example, when it comes to so-called benefit tourism. So let us make sure that we have a comprehensive review and ensure that those who contribute to those countries are not penalised.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Alors que la gauche du Parlement européen a voté contre ce texte, j’ai pour ma part soutenu ce rapport car il prévoit la possibilité de suspendre rapidement et temporairement l'exemption de visa dont bénéficient certains pays tiers (Albanie, Bosnie-Herzégovine, etc.) en cas de situation d'urgence. Cette mesure me semble pragmatique et nécessaire à une bonne gestion des frontières de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la relazione dell'on. Díaz de Mera García Consuegra che modifica l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Il testo è equilibrato e condivido in particolare sia le modifiche apportate al meccanismo di reciprocità, sia l'introduzione della clausola di salvaguardia che consente la sospensione rapida e temporanea dell'esenzione dal visto in situazioni di emergenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Modificarea mecanismului de reciprocitate în ceea ce priveşte politica comună a vizelor a apărut ca o necesitate importantă în ultimii ani, fiind nevoie ca o țară terță care beneficiază de exonerarea de obligația de a deține o viză să adopte aceeași măsură în favoarea cetățenilor Uniunii Europene. Situaţia actuală în ceea ce priveşte obligativitatea vizelor pentru Canada şi SUA pentru cetăţenii români subminează politica comună a UE în domeniul vizelor, care ar trebui să se bazeze pe reciprocitate şi să promoveze libertatea de mişcare pentru toţi cetăţenii UE. Clauza de reciprocitate reprezintă un progres şi, totodată, şi promisiunea că se va acţiona în mod eficient faţă de anumite state terţe, care continuă să ignore principiul de bază al egalităţii de tratament între statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur des règles de réciprocité autorisant l'UE à réintroduire l'obligation de visa aux ressortissants de pays qui imposent cette obligation aux citoyens de l'UE. Devant les hausses importantes de migrants arrivant en France en provenance des balkans, j'ai aussi accordé à l'UE qu'elle puisse suspendre temporairement ses modalités d'exemption de visa pour stopper l'immigration, mais seulement en dernier ressort.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this report as I do not believe the EU should have the power to bend the rules regarding visas as and when they see fit. This must remain an exclusive prerogative of the UK Government.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque a Política Comum de Vistos constitui um elemento fundamental no domínio da imigração, conferindo ao visto um papel essencial enquanto instrumento de controlo da imigração irregular.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. A liberdade de circulação no interior do Espaço Schengen depende da existência de uma efetiva e coerente Política Comum de Vistos. Alguns cidadãos de países terceiros têm, porém, tirado vantagem da possibilidade de isenção de visto para fins de emigração irregular. Daí a importância do estabelecimento da cláusula de salvaguarda que permita a rápida suspensão temporária da isenção de obrigação de visto em situações de emergência, na sequência de um rigoroso processo de avaliação dessa situação. Também a alteração do mecanismo de reciprocidade, que é o princípio inspirador da nossa Política Comum de Vistos, se afigura de especial importância, pois o atual sistema não está a funcionar de forma eficiente. Precisamos de um mecanismo mais eficaz que permita à União responder com a maior rapidez, caso se verifique uma violação do princípio da reciprocidade. Só assim poderemos garantir a existência de uma unidade europeia e reforçar a solidariedade entre Estados-Membros. O acordo alcançado, não sendo perfeito, foi o possível. Cumprimento o Relator Díaz de Mera pela sua perseverança e pelo seu excelente trabalho que permitiu alcançar este compromisso. Lamento que não tenhamos conseguido alterar o processo de comitologia, no que diz respeito à introdução da cláusula de suspensão, de forma a reservar um papel mais adequado para o PE em todo o processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), in writing. − I supported the Report on the new rules for visa liberalisation for third countries. The two mechanisms introduced are important in order to increase European solidarity and prevent abuse. The suspension mechanism cannot be triggered unilaterally and can be used only for a period of six months, as a last resort and in very restricted cases. As the PPE shadow rapporteur on visa liberalisation for the Western Balkans, I fought very hard to have visa freedom for those countries. I know very well how important is to build people-to-people contacts and to break the sense of isolation in order to promote stability in the region in a European perspective. I would like to reassure our friends from the Balkans that this will not deprive them of their rights. My commitment remains the same. Unfortunately there has been a misuse of the instrument and it needs to be clear that visa freedom has nothing to do with asylum or a work permit. I hope that this new mechanism will serve as a deterrent to abuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că se aduce o îmbunătățire importantă a politicii de vize a UE, în sensul că regula reciprocității va fi cu adevărat executorie, creând astfel o solidaritate de facto atât în interiorul Uniunii, cât și în relațiile cu partenerii săi. Peste 100 de milioane de cetățeni din 6 state membre ar putea beneficia în mod direct și imediat de noile reguli de viză. Este un pas necesar spre sfârșitul regimului de vize pentru SUA și Canada pentru concetățenii noștri din România, Bulgaria, Republica Cehă, Polonia, Cipru și Croația.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Grâce à ce texte, nous pourrons utiliser une clause de sauvegarde pour suspendre, de façon temporaire mais réactive, l’exemption de visas pour certains pays tiers en cas de situation d’urgence. C’est un texte important pour les Européens, et une mesure que nous défendons depuis longtemps. Je me félicite de son adoption.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. − I voted in favour of this text because it is my responsibility to fight for the visa rights of my fellow EU citizens. The proposed text reinforces the ‘reciprocity mechanismʼ, a political mechanism which would be activated as an act of solidarity when a third country whose nationals do not need a visa to come to the EU applies or maintains a visa requirement for nationals of one or more EU Member States. Secondly, it creates a suspension mechanism which would temporarily suspend the visa waiver for a third country in the event of an emergency situation related to its migratory situation. This mechanism will put an end to the unacceptable situation concerning citizens from six Member States: Romania, Bulgaria, Poland, the Czech Republic, Cyprus and Croatia. This text will improve the EUʼs visa policy because the reciprocity rule will be truly enforceable, creating solidarity both within the Union and in its relations with its partners. Over 100 million citizens from six Member States would benefit directly from the new visa rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted against this report, as it allows for the temporary suspension of the visa waiver for a third country on the positive list in case of an increase in the number of irregular migrants and rejected asylum applications. One reform that I know my constituents in Wales welcomed in the EU was the increased powers for parliament. I do not believe we should relinquish our role in decision-making.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Rada prijala nariadenie, ktoré uvádza zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Nariadenie bolo od svojho prijatia osemkrát menené a dopĺňané. V ostatných rokoch vznikla potreba vykonať niektoré ďalšie technické úpravy v hlavnom texte nariadenia, ako napríklad posilniť právnu istotu ustanovením pravidiel vzťahujúcich sa na niektoré situácie, ktoré dovtedy nepatrili do pôsobnosti nariadenia, alebo upraviť niektoré definície v nadväznosti na najnovšie zmeny, medzi ktoré patrí napríklad prijatie vízového kódexu. V neposlednom rade prihliadnuc na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy sú vyžadované ďalšie úpravy, kam patrí napríklad prijatie ochrannej doložky a úprava mechanizmu reciprocity.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport car j'estime que les droits du Parlement européen se trouvent ici bafoués, et je ne souhaite aucunement cautionner cet abandon de pouvoir dont les Conservateurs et les Libéraux sont directement responsables. Si je considère que la question des visas est extrêmement importante, tant en ce qui concerne le mécanisme de réciprocité que la clause de sauvegarde pour la suspension de la libéralisation des visas, je juge que le résultat des négociations reste également largement insatisfaisant, dans la mesure où il propose un mécanisme de réciprocité qui a peu de probabilité de s'appliquer, en particulier pour les "partenaires stratégiques" des Etats membres. Je crains que l'adoption d'un tel texte ne vise qu'à faire passer un message de fermeté contre tout abus des programmes de libéralisation des visas, ce qui n'est pas satisfaisant. Enfin, la légalité d'un tel accord, supprimant les actes délégués en ce qui concerne le mécanisme de suspension des visas, est plus que contestable.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le système des visas est partie intégrante de la politique migratoire européenne. Face aux dérives qui ont été observées ces dernières années par rapport aux visas, l'Union européenne a décidé de réagir en mettant en place une politique de juste rétribution et de dissuasion. Je salue cette approche. En imposant des règles plus strictes fondées sur le principe de réciprocité aux États qui étaient jusque-là exemptés de l'obligation de visa, l'Union européenne met un frein aux pratiques abusives et enjoint les États à se montrer responsables tout en promouvant la solidarité entre les États membres pour une gestion plus pragmatique de nos frontières. Désormais, tout ressortissant qui se rendra sur un territoire de l'Union européenne pour un faux motif afin d'y séjourner illégalement ou qui déposera des demandes d'asile non fondées engagera la responsabilité de son État. Ainsi, en cas de pression migratoire excessive en provenance dudit État, il sera possible de suspendre cette exemption et de rétablir l'obligation de visas jusqu'à ce que l'État mis en cause prenne les mesures qui s'imposent.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − I would like to congratulate Mr Díaz de Mera on his report and I welcome the introduction of important modifications to the Regulation in question – for example with regard to the introduction, reintroduction and maintaining of visa requirements – and setting the objective of full visa reciprocity, to be pursued by the EU in its external relations. It is very important that in cases where notification is received that a third country is introducing visa requirements for the nationals of any Member State, the EU countries should take steps together, implementing a Community response and ensuring equal treatment for all EU citizens. On the other hand, the safeguard clause for emergency situations – as a last resort – introduces an important safety valve into the system, which enables Member States to react to substantial and sudden changes of circumstances regarding public policy and/or internal security.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted for the proposed amendment to the Visa Regulation concerning third countries. Following a ‘discriminatoryʼ visa requirement from a third country, the Commission would have a two-year period in which to try and persuade the third country to give up this requirement. At the end of this period, if the third country has not changed its position, the Commission will automatically issue a delegated act to reintroduce temporarily a visa requirement for citizens from that third country visiting the EU. In addition, if the EU grants visa-free travel to citizens from third countries, this can now be temporarily suspended when serious problems occur, such as a sudden influx of people from those countries overstaying their visa-free period.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette réforme de la politique européenne des visas : il sera désormais possible de réintroduire temporairement l'obligation de visas en cas d'augmentation rapide et substantielle d'entrées illégales sur le territoire européen. Par ailleurs, une réaction collective sera désormais possible pour dénoncer un Etat tiers qui imposerait toujours une obligation de visas aux ressortissants de certains Etats membres. Un principe de réciprocité permettra de réintroduire l'obligation de visas auprès de l'Etat tiers concerné. Ce texte donne des outils importants en cas de pression trop importante sur les systèmes européens d'asile.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le présent rapport propose de durcir les conditions de circulation sur le territoire de l'UE, par la suspension de l'exemption de visa pour les ressortissants des pays tiers, en utilisant des critères principalement statistiques pour les pays pour lesquels on constate, justement, un accroissement des besoins de circulation sur le territoire de l'UE. A cet objectif sécuritaire s'ajoute le recours aux conseils policiers des agences Frontex et Europol. C'est eux qui établissent la liste des pays concernés par la procédure de suspension de l'exemption de visa! Ces dispositions à l'égard des pays tiers ne peuvent permettre d'établir à l'avenir de bonnes relations diplomatiques, leurs ressortissants étant considérés comme des menaces potentielles pour l'UE. Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Regulamento (CE) n.º 539/2001 fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação. Este regulamento estabelece as condições em que os nacionais de um país terceiro poderão beneficiar da isenção de visto para estadias de curta duração no território da União Europeia. Com este relatório procedemos a algumas alterações a esse regulamento nomeadamente com o estabelecimento de uma cláusula de salvaguarda que permita a rápida suspensão temporária da isenção da obrigação de visto numa situação de emergência, a alteração do mecanismo de reciprocidade, o estabelecimento de definições em conformidade com o Código Comunitário de Vistos, assegurando as condições de isenção de visto para os cidadãos de um país terceiro, refugiados e apátridas, várias categorias de nacionais de países terceiros e titulares de salvo-condutos ou passaportes emitidos por entidades sujeitas ao direito internacional e, finalmente, adotar as disposições relativas às obrigações dos Estados-Membros decorrentes dos acordos internacionais. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe debido a que ataca los derechos de las personas migrantes que se encuentren dentro de las fronteras de los Estados miembros de la Unión Europea. Desde el punto de vista del respeto al derecho humano de libertad de movimiento, la sujeción a las personas con visado a espontáneas e inmediatas suspensiones del mismo supone un ataque a su libertad sin ningún tipo de justificación. Se trata de un informe que trata de profundizar el proyecto de "Europa fortaleza" que las instituciones europeas están poniendo en práctica en los últimos años. Europa es en un territorio cuyas empresas multinacionales explotan a todo el resto del mundo y la migración es uno de los efectos de esta explotación. Cerrar fronteras no aislará a Europa de los problemas del mundo. Por estas razones he votado en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Nous sommes parvenus à un accord bien que ce soit un sujet hautement sensible. La libre circulation est un principe essentiel qui donne l’opportunité à l’Union de s’ouvrir aux pays qui le désirent. Cet accord assurera plus de cohérence à la politique extérieure de l’Union européenne. L’entière réciprocité en matière de visa doit devenir un objectif à atteindre pour l’Union dans ses relations avec les pays tiers. Néanmoins, l'insertion d'une clause de suspension dans un tel accord garde toute sa pertinence afin d’éviter tout abus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Mit der Liste der Drittländer (Verordnung EG Nr. 539/2001) wird festgelegt, die Staatsangehörigen welcher Länder im Besitz eines Visums sind, und es werden die Bedingungen für eine Befreiung von der Visumpflicht geregelt. Hinsichtlich der nun anvisierten Änderungen wird es im Wesentlichen auf die tatsächliche Auslegung der neuen Regelungen ankommen. Immerhin gibt es ja Probleme mit der Effizienz einiger Verfahren. Auch ist es dringend erforderlich, dafür Sorge zu tragen, dass sich Visa-Skandale aus der Vergangenheit nicht wiederholen können. Ich habe dies in meinem Abstimmungsverhalten berücksichtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Unijne zasady wzajemności i wspólnotowości w kontekście polityki wizowej nie są w pełni przestrzegane. Kwestia regulacji polityki imigracyjnej jest jednym z filarów bezpieczeństwa kraju, ale nie może to oznaczać przyzwolenia na nieuzasadnione i nierówne traktowanie państw członkowskich UE przez państwa trzecie. Obywatelstwo UE daje prawo wszystkim obywatelom państw członkowskich do bycia traktowanym według takich samych zasad. Rozporządzenie w sprawie państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE umożliwi reakcję i wywieranie realnej presji w stosunku do państw łamiących obecnie klauzulę wzajemności. Problem ten dotyczy krajów Europy Środkowej, m.in. utrzymania wymogu wiz dla Polaków przez USA, pomimo spełniania przez Polskę kryteriów dotyczących wprowadzenia ruchu bezwizowego (szczególnie mając na uwadze fakt właśnie toczących się negocjacji w sprawie porozumienia o wolnym handlu pomiędzy UE a USA). Również kwestia Czechów, którzy od 2009 roku zostali pozbawieni prawa do bezwizowego pobytu na terenie Kanady, pozostaje na razie nierozwiązana. Kierując się zasadą wzajemności w polityce wizowej, zdecydowałem się na głosowanie „za” w sprawie wniosku dotyczącego państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Cheminių ginklų naudojimas yra iššūkis visoms šalims. Tačiau konfliktas Sirijoje turėtų būti sprendžiamas diplomatiniu keliu. Nepritariu jokiai karinei intervencijai, kurios pasekmės gali būti labai skaudžios. Be to, tai dar labiau pablogins ir destabilizuos padėtį ne tik šalyje, bet ir visame regione. Manau, kad pasaulis turi pakankamai priemonių, kad paveiktų Sirijos režimą nenaudodamas ginklo. Todėl tarptautinė bendruomenė neturėtų delsti ir kuo greičiau turėtų imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias tarptautinės teisės pažeidimams bei smurtui šalyje. Jokiu būdu neturėtų būti karinės intervencijos iš užsienio. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiandien reikia naujo požiūrio į politinius procesus karščiausiuose pasaulio taškuose ir žymiai intensyvesnio valstybių diplomatinio dialogo.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Οι προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται ώστε οι πολίτες μιας τρίτης χώρας να απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για παραμονή μικρής διάρκειας στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 539/2001. Μια από αυτές είναι η διευκόλυνση απόκτησης θεώρησης για πολίτες τρίτων κρατών που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους έκτακτες καταστάσεις. Κατά την εφαρμογή του κανονισμού, παρατηρήθηκε ωστόσο ότι πολλοί πολίτες, οι οποίοι προερχόμενοι από τρίτες χώρες, εκμεταλλευόμενοι την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, ταξιδεύουν στην ΕΕ και ζητούν διεθνή προστασία με ανεπαρκή αιτιολόγηση. Η παρούσα έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, προβλέπει τη θέσπιση της ονομαζόμενης ρήτρας διασφάλισης, καθώς και του μηχανισμού αμοιβαιότητας, μέτρα η ενεργοποίηση των οποίων μπορεί να επηρεάσει το πεδίο των διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, παραμένει ανοικτή η συζήτηση για το πόσο αυστηρά ή όχι θα είναι τα κριτήρια ενεργοποίησής τους, με την Ελλάδα να έχει σαφές ενδιαφέρον για μια συνεκτική προσέγγιση ώστε να αποθαρρύνονται αποτελεσματικότερα οι παράνομες μεταναστευτικές ροές προς την χώρα μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A Política Comum de Vistos constitui um elemento fundamental no domínio da imigração, conferindo ao visto um papel essencial enquanto instrumento de controlo da imigração irregular. A proposta de alteração do Regulamento constitui a reação da Comissão ao mau uso recentemente dado ao sistema comunitário de vistos. Foi possível verificar que um número significativo de cidadãos de países terceiros, aproveitando a isenção de visto, se deslocavam ao território da União para solicitar proteção internacional sem razões objetivas. Pretende-se instaurar a possibilidade de suspensão da isenção de vistos mas a ativação do mecanismo deve ocorrer apenas em casos muito concretos de urgência e em que se tenha detectado um aumento significativo e repentino do número de imigrantes irregulares ou de pedidos infundados de proteção internacional. Nestes termos votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. − O změně tohoto nařízení se jedná už více než dva a půl roku. Přestože si uvědomuji veškeré nedostatky předloženého kompromisu, včetně hrozby přezkumu SFEU, po zevrubném zvážení jsem se rozhodl tento text podpořit. Jako zástupci občanů jednoduše musíme vyslat alespoň tento politický signál, že Evropský parlament podporuje spolupráci mezi jednotlivými státy, co se zahraniční politiky týče. Pro občany ČR je mechanismus automatické vízové reciprocity velice důležitý. Historie nám ukázala, že pokud vlivná třetí země, se kterou členské státy EU užívají vzájemného bezvízového režimu, obnoví vízovou povinnost vůči např. ČR nebo jinému členskému státu EU, tak bez aktivace takového mechanismu nemají mnohé členské státy sílu tomuto negativnímu vývoji samy zabránit. Mechanismus reciprocity představuje solidaritu mezi evropskými státy. Doufám, že oněch 21 členských států, jejichž tajné prohlášení o blokování aktivace reciprocity vůči strategickým partnerům EU nedávno uniklo z Rady, nedá přednost velmocenským hrám před zájmy poškozených evropských občanů. Dále doufám, že jednotlivé členské státy nebudou zneužívat druhý element tohoto nařízení, tzv. mechanismus pozastavení, v zájmu šíření nacionalismu a xenofobie. Hlasoval jsem proti doporučení stínové zpravodajky Tanji Fajon. I tak bych jí chtěl poděkovat za veškerou její nelehkou práci na této zprávě a trpělivost, kterou se musela obrnit během nekonečných vyjednávání.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. On the one hand, we made very good progress on visa reciprocity. On the other, temporary suspension of the visa waiver will remain in the text. It is linked to migration and asylum seekers and therefore we do not want the suspension as such, and certainly not through an implementing act. If permanent restoration of visas passes through co-decision, then Parliament should also be able to block a temporary one.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Trata-se aqui de implementar mecanismos de uma espécie de cordão sanitário face a potenciais vagas migratórias resultantes das políticas neocoloniais da UE bem como de novos focos de conflitos militares com tudo o que geram e dos quais a UE não se demarca. As alterações introduzidas por esta proposta à política de isenção de vistos, e sobretudo à sua suspensão, continuam a dar à União Europeia, nomeadamente à Comissão, competências no cerne da soberania dos Estados sobre as relações com países terceiros e sobre a sua política de imigração, particularmente sobre a atribuição de vistos. A introdução destas alterações acelera o mecanismo de suspensão com base na denúncia de um só Estado-Membro, implementando medidas ditas de reciprocidade que, na prática, abrem ou fecham fronteiras de acordo com o estado das relações com um determinado país e da sua maior ou menor conivência com os interesses da UE e também com os interesses de mão-de-obra do momento na UE. O que é por demais evidente é que estas alterações aprofundam ainda mais a visão inerente a Schengen e aprofundada pelo Tratado de Lisboa, considerando os imigrantes de países terceiros potenciais criminosos, beneficiários da generosidade da política da UE em termos de asilo, ou prevaricadores da ordem pública.

 

14.9. Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas arís orm tacaíocht a thabhairt don tuarascáil seo agus is léir go raibh an chuid is mó de na Feisirí sásta leis. Vótáil 658 Feisire san iomláin agus as sin vótáil 556 ina fabhar agus 54 ina coinne agus 28 a staon agus dá bhrí sin is móramh mór é sin agus tá an-mholadh dul don Uasal Giegold agus Feisirí eile amhail an Feisire Balz, an Feisire Gauzès agus an Feisire Thyssen agus mar a dúirt an Coimisinéir Barnier anseo ar maidin, d’oibrigh siad i rith an tsamhraidh go léir agus tá an-mholadh ag dul dóibh faoi sin. Tá moladh ag dul freisin don Choimisinéir Barnier chomh maith as na moltaí go léir a thug sé os ár gcomhair go háirithe chun smacht a chur ar na bainc agus sa tslí sin muinín a thabhairt do na saoránaigh nach dtarlóidh a léithéid a tharla go deo arís. Dá bhrí sin, caithfimid a bheith an-sásta leis an obair a tharla inniu.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Auch ich bin sehr zufrieden mit dem Bericht. Man muss ja sagen, bei Geld hört die Freundschaft natürlich oftmals auf. Deshalb war es erst einmal durchaus nachvollziehbar, dass die Europäische Zentralbank versucht hat, ohne demokratische Kontrolle auszukommen. Hier war das Europäische Parlament konsequent und gut beraten, genau diese einzufordern. Es kann nicht sein, dass wir über viele Angelegenheiten der Europäischen Union abstimmen sollen und dass wir bei der Europäischen Zentralbank – wo es um wichtige Dinge, wo es um existenzgefährdende Dinge gehen kann – kein Mitspracherecht bekommen sollen.

Das ist nun auf der Zielgeraden gelungen. Mein Dank auch erst einmal an die Europäische Zentralbank für ihre Einsicht, mein Dank auch an die Kollegen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese demokratische Kontrolle auch mit Leben erfüllt wird, dass die Berichtspflicht auch wirklich eingehalten wird und dass wir in der Europäischen Zentralbank bei den Kandidaten für Leitungsfunktionen Mitspracherecht bekommen. Insgesamt ist das ein hoffnungsvolles Signal.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, allow me to make an argument which is almost past the point where it can be uttered in polite society. I am going to challenge the idea that the problems we have had in the financial sector were caused by an absence of regulation. It simply does not accord with the facts. Our own Financial Services Authority publishes a guide book on compliance with its rules that now runs to 10 500 pages. With the possible exception of nuclear power, it is hard to think of a more regulated industry than the financial services sector. The reality is that this regulation, which encourages consolidation and higher compliance costs, has created the ‘too big to fail’ phenomenon that led to the crash.

How about this – it may sound counter-intuitive – if you make people responsible for their own losses, if it is clear that they will carry the can, then you will not need all of these regulatory bodies, because the strongest incentive will be there to prevent bankruptcy. If you give people more responsibility, they behave more responsibly.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, it has been nearly six years since the run on Northern Rock and more than five years since Lehman Brothers collapsed, and what have we done at EU level? We have brought in a whole new European supervisory architecture – the European Banking Authority (EBA), the European Securities and Markets Authority, the European Insurance and Occupational Pensions Authority, the Systemic Risk Board – but what we have not done is to tackle the fundamental problems.

There are three things we should be focusing on. Firstly, there should be no more taxpayer bailouts for failing banks, but it should be ensured that essential services continue while a failing bank is being wound down. Secondly, we should make sure that there is director liability. I have no objection to bankers earning as much money as possible if they perform well, but if they preside over failure they should pay the price. Let them be aware what is on their balance sheet. Thirdly, let us put an end to accounting standards that allow banks to have financial instruments on their balance sheet whereby they can book profits up front but not make sufficient provision for losses.

Those three principles will go much further than the EBA in tackling the fundamental problems of banking.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Bien que la création de l'Autorité bancaire européenne (ABE) en 2010 a contribué à améliorer la coopération entre les superviseurs nationaux, la crise a montré que ce n'était pas suffisant .Ce texte que j'ai soutenu se limite à un ajustement pratique des modalités permettant à l'ABE de tenir compte de l'attribution des tâches de contrôle sur la BCE et continuer à protéger l'intégrité, l'efficacité et le bon fonctionnement du marché.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A União Europeia tem vindo a desenvolver estratégias e mecanismos de combate à crise económica com capacidade de restaurar confiança nos sistemas financeiros e impulsionar a capacidade de crescimento das economias dos Estados-Membros de forma sustentada. Recentemente a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho lançaram um roteiro para a criação de uma União Económica mais forte. Deste roteiro faz parte a criação de uma União Bancária, cujo primeiro pilar compreenderá a criação de um Mecanismo Único de Supervisão. Apesar de ser competência do Banco Central Europeu garantir a supervisão adequada dos bancos europeus, a Autoridade Bancária Europeia será responsável pela garantia da aplicação integrada e harmonizada da legislação nesta matéria, garantindo o bom funcionamento do mercado único dos serviços financeiros. Este relatório propõe que a Autoridade Bancária Europeia crie um guia único de supervisão, suporte essencial a uma aplicação consistente da regulação, e garanta, dentro do seu mandato, a participação plena e igualitária de todos os Estados-Membros que queiram integrar o Mecanismo único de Supervisão, quer pertençam ou não à Zona Euro. O presente relatório contou com o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – La crise bancaire espagnole a confirmé la nécessité pour la zone euro de se doter d'un bouclier anti-crise solide. Les Etats ne peuvent plus continuer à secourir les banques sans s'attaquer aux racines du problème. Le renflouement des banques avec l'argent des contribuables européens doit cesser! Rappelons qu'entre 2008 et 2011, 4500 milliards d'euros d'aides publiques ont été injectés, creusant davantage les déficits publics. Le Parlement européen a donc donné son feu vert à la création d’un superviseur unique des banques de la zone euro : la BCE. Les rapports Giegold et Thyssen, pour lesquels j’ai voté, se sont assurés que cette dernière agisse de manière transparente en rendant compte régulièrement au Parlement de ses activités.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho sostenuto la relazione dell'on. Giegold sull'istituzione dell'autorità bancaria europea e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Si tratta dell'ennesima risposta tardiva dell'UE che, invece di prendere atto della sua inefficace gestione della crisi in atto e concentrarsi sulla ricerca di soluzioni davvero incisive per risollevare le sorti dell'economia reale, si cimenta con la creazione di nuovi meccanismi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − În 2008, când criza financiară s-a răspândit în Europa, în Uniunea Europeană funcționau 27 de sisteme diferite de reglementare a băncilor, toate fiind bazate pe norme naționale și pe mecanisme de salvare naționale. Deși exista o formă de coordonare la nivelul UE, aceasta ținea de schimburile de informații și de proceduri de cooperare, relativ neformale. Acest lucru nu a fost suficient pentru a reacționa la criza din sectorul financiar, resimțită în Uniune în ultimii ani.

Din această cauză, au fost întreprinse măsuri inițiale pentru a soluționa aceste probleme atât prin introducerea unor norme mai stricte pentru serviciile financiare, cât și prin înființarea unor noi agenții de supraveghere financiară, printre care și Autoritatea Bancară Europeană. Autoritatea Bancară Europeană a fost înființată în 2011 pentru a contribui la coordonarea activităților autorităților de reglementare naționale și pentru a asigura aplicarea consecventă a normelor de la nivelul UE. Cu toate acestea, supravegherea efectivă a băncilor a rămas în principal de competența autorităților de reglementare naționale.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Dans le cadre de la mise en place progressive d'une union bancaire, ce rapport vise à ajuster les responsabilités de l'Autorité Bancaire Européenne vis à vis de la Banque Centrale Européenne. Il nous fallait garantir l'intégrité, l'efficacité et le fonctionnement du marché intérieur des services financiers et la stabilité du système financier dans son ensemble. J'ai donc voté en faveur des détails d'organisation de cette Autorité Bancaire Européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. − Zpráva podporuje návrh Evropské komise na jednotný mechanismus dohledu a zdůrazňuje, že ustavení jednotného mechanismu dohledu je prvním a zásadním krokem k vytvoření evropské bankovní unie, která je založena na skutečně jednotném souboru pravidel pro finanční služby a která zahrnuje také harmonizaci různých vnitrostátních systémů pojištění vkladů a společný evropský rámec pro restrukturalizaci. Bankovní dohled vítám, protože je to vhodný nástroj na prolomení začarovaného kruhu mezi soukromým a veřejným dluhem a je garancí, aby bankovní sektor převzal odpovědnost. Souhlasím také se zpravodajem, že je nezbytné, aby bankovní unie disponovala mechanismy demokratické odpovědnosti, a s tím, jakou úlohu by při tom mohly zastávat vnitrostátní parlamenty. Jsem přesvědčena, že bankovní dohled je nástrojem pro stabilitu a ochranu daňových poplatníků a soukromých klientů bank v celé Evropské unii. Proto jsem tuto zprávu podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this report as it is yet another example of the fundamental extension of EU economic control, which will harm the UK and the Cityʼs interests.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A União Europeia tem vindo desenvolver estratégias e mecanismos de combate à crise económica com capacidade de restaurar confiança nos sistemas financeiros e impulsionar a capacidade de crescimento das economias dos Estados-Membros de forma sustentada. Recentemente a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia lançaram um roteiro para a criação de uma União Económica mais forte. Deste roteiro faz parte a criação de uma União Bancária, cujo primeiro pilar compreenderá a criação de um Mecanismo Único de Supervisão (MUS). Apesar de ser competência do BCE garantir a supervisão adequada dos bancos europeus, a ABE será responsável pela garantia da aplicação integrada e harmonizada da legislação nesta matéria, garantindo o bom funcionamento do mercado único dos serviços financeiros. Este relatório propõe que a ABE crie um guia único de supervisão, suporte essencial a uma aplicação consistente da regulação, e garanta, dentro do seu mandato, a participação plena e igualitária de todos os que queiram integrar o MUS, quer pertençam ou não à Zona Euro. O presente relatório conta com o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. Ich habe für die Errichtung der einheitlichen Europäischen Bankenaufsicht gestimmt, weil diese einen sehr wichtigen weiteren Schritt auf dem Weg zur Vollendung der Bankenunion darstellt. Sie ist auch ein wichtiger Schritt, um die Finanzkrise zu bewältigen und für die Zukunft finanzielle Stabilität zu sichern.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Questa relazione reca modifiche tecniche, derivanti dall'applicazione del Trattato di Lisbona, a direttive esistenti. Ciò che viene discusso riguarda dunque gli aspetti procedurali e ciò che la Commissione europea, nell'ambito del suo potere di attuazione, può o non può fare. Io applaudo al modo in cui i colleghi che se ne sono occupati hanno condotto il negoziato.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − This regulation seeks to adapt the European Banking Authority (EBA) to take account of the impact and the consequences of the ECB assuming responsibility for supervising euro area banks, in particular its decision-making processes involving single supervisory mechanism-participating and non-participating Member States. The final regulation agreed by MEPs and national governments strengthens the EBA’s tasks and powers in the SSM, including in relation to launching stress-tests. The SSM is an essential part of European banking union. This is not an abstract end itself but is central to breaking the link between banking and sovereign debt and for repairing the flow of credit to the real economy, especially SMEs. We have to make sure that if bankers are tempted to indulge in wild speculation again, they will not be bailed out by taxpayers, as was disastrously decided in Ireland in 2008, but by the financial sector itself. Bankers will now have to show that they have sufficient resources, valuable assets and clear balance sheets. We should now complement this necessary measure by adopting the single resolution framework, as proposed recently by the Commission, and by the deposit guarantee schemes mechanism.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Grâce à ce texte, l’Union bancaire va enfin véritablement pouvoir voir le jour. Je soutiens tout particulièrement l'idée que l’autorité bancaire européenne aura à élaborer un manuel européen de surveillance en concertation avec les autorités nationales de surveillance pour recenser les meilleures pratiques de surveillance.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Les difficultés des banques sont largement dues à une dérèglementation absurde du secteur financier mais aussi à l'absence de supervision européenne sérieuse. L'octroi à la BCE de la capacité de supervision unique des banques européennes constitue donc une grande avancée. Mais ce changement considérable donne à la banque beaucoup plus de responsabilités. Un accroissement des pouvoirs de la BCE doit donc s'accompagner d'une transparence accrue de ses activités et de modalités de contrôle démocratique par le Parlement européen. Il faut également que le mécanisme de surveillance unique mis en place préserve l'équilibre entre pays membres et pays non membres de la zone euro et qu'il soit pleinement compatible avec les règles du marché unique. Ainsi, s'il est essentiel que l'Union se dote rapidement d'un tel mécanisme pour restaurer la confiance dans la zone euro, il s'agira à l'avenir d'être attentif à son bon fonctionnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte afin de renforcer la Banque centrale européenne et contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit ainsi qu'à la stabilité du système financier au sein de l'UE et dans chaque État membre. Je soutiens notamment l'introduction pour les autorités nationales compétentes de pouvoirs d'intervention précoces et des pouvoirs pour adopter des mesures de précaution afin d'assurer une surveillance complète et efficace dans l'Union. Par ce texte, le rôle des parlements nationaux se trouve renforcé, tout en s'assurant d'une coopération efficace avec les institutions de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de la création du système européen de surveillance bancaire, qui est un pas majeur que vient de franchir l'UE en matière de supervision bancaire. Ce système permettra de surveiller environ 150 des plus grandes banques de l’UE en transférant le pouvoir de surveillance bancaire du niveau national au niveau européen, permettant ainsi un contrôle prudentiel plus efficace. En outre, soulignons le fait que Parlement européen disposera d'un droit de regard élargi sur les données gérées par la BCE et pourra auditionner régulièrement le président du comité de surveillance, dont la responsabilité pourra être mise en cause en cas d'éventuelles erreurs commises. Enfin, il est de bon augure que ce système obligatoire aux membres de la zone euro reste ouvert aux autres membres de l'UE qui disposeront de conditions de participation attractives.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de ce texte visant à l'institution d'une Autorité européenne de surveillance bancaire en lien avec les missions spécifiques de la Banque centrale européenne ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit. Cette décision, qui donne à la BCE le pouvoir de superviser les banques de l'Eurozone et qui instaure un Mécanisme de surveillance unique, devra être traduite le plus rapidement possible dans la réalité, afin d'avancer vers la création d'une vraie union bancaire. Si le chemin reste encore long, ce vote va dans le sens de la transparence dans le secteur bancaire européen, ce qui est une très bonne chose. Ce n'est toutefois qu'un pas vers la responsabilisation totale des banquiers européens, afin de s'assurer que prennent fin leurs activités spéculatives qui ont largement participé à la crise économique et sociale que nous connaissons actuellement. Je tiens également à souligner le rôle du groupe des Socialistes et Démocrates au Parlement européen qui a permis de s'assurer que tout transfert de pouvoir du niveau national au niveau européen devra s'accompagner d'une supervision démocratique plus importante de la part du Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report which calls for supervision of credit institutions at EU level. We need to do all in our power to prevent another economic crisis. In order to ensure this, the EU needs to have a banking authority and supervise credit institutions. Although Wales is not in the euro zone, these steps are in all our interests.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Foi hoje aprovado um conjunto de dois documentos legislativos que criam uma Autoridade de Supervisão Bancária Única, o primeiro pilar para a criação de uma União Bancária Europeia. Estamos assim, perante um marco histórico no que respeita à conclusão da união económica e monetária, que a recente crise económica e financeira tinha vindo a demonstrar débil e demasiado fragmentada para fazer frente às adversidades. A partir de hoje, caberá ao Banco Central Europeu a supervisão máxima de todos os bancos e instituições financeiras na União Europeia, que a par com os supervisores nacionais irá garantir a correta aplicação das novas regras de requisitos de capital, supervisionar os testes de stress e apurar sobre as condições de solvabilidade dos bancos. Deste modo, foi necessário proceder a uma revisão e ajustamento das regras e poderes da EBA (Autoridade Bancária Europeia) de modo a torná-las compatíveis e funcionais com os novos poderes que o BCE e a própria EBA passarão a desempenhar. Este é um passo essencial e decisivo para acabar com a fragmentação deste importante setor económico e fortalecer a união Europeia no espetro mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V júni 2012 hlavy štátov alebo predsedovia vlád eurozóny vyzvali Komisiu, aby predložila návrhy na ustanovenie jednotného mechanizmu dohľadu, ktorý by zahŕňal Európsku centrálnu banku (ECB). Európska rada vo svojich záveroch z 29. júna 2012 vyzvala predsedu Európskej rady, aby v úzkej spolupráci s predsedom Komisie, predsedom Euroskupiny a prezidentom ECB vypracoval konkrétny plán so záväznými lehotami na dosiahnutie skutočnej hospodárskej a menovej únie, ktorý by pozostával z konkrétnych návrhov na zachovanie jednoty a integrity jednotného trhu s finančnými službami a v ktorom by bolo zohľadnené vyhlásenie eurozóny a úmysel Komisie predložiť návrhy na základe článku 127 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ustanovenie jednotného mechanizmu dohľadu možno, i z môjho pohľadu, považovať za prvý a dôležitý krok smerom k vytvoreniu európskej bankovej únie vychádzajúcej z jednotného súboru pravidiel pre finančné služby. Jej súčasťou by zároveň bol i spoločný rámec pre ochranu vkladov a riešenie problémov. Zabezpečenie vysokej, účinnej a jednotnej úrovne regulácie a dohľadu v celej Európskej únii, ochranu integrity, efektívnosti a riadneho fungovania finančných trhov a udržanie stability finančného systému však nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov. Dá sa tak ale učiniť na úrovni Únie ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il sì a questo pacchetto legislativo costituisce un primo importante passo verso la creazione di un’unione bancaria che rafforzi la nostra Unione economica e monetaria. Ritengo sia stata imboccata la strada giusta e penso sia necessario proseguire in questa direzione per raggiungere una maggiore integrazione nel settore. La previsione di un meccanismo unico di vigilanza rappresenta certamente un risultato importante, tuttavia non ancora sufficiente. Il percorso per garantire la stabilità della zona euro è ancora lungo e, se vogliamo mantenere le nostre imprese competitive, non possiamo permetterci di alzare il piede dall’acceleratore.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), in writing. − The collapse of Lehman Brothers in 2008, which evolved into the worst financial crisis in 80 years, demonstrated above all the need for better coordination. Back in 2008 there were 27 different regulatory banking authorities relying on national rules and safety mechanisms. Coordination between the systems existed; however it did not prove sufficient to respond to the crisis the EU has since endured. The understanding that an integrated financial framework is essential for the EU’s recovery and economic stability led to proposals to establish a European Banking Union. One important element of the Union is the European Banking Authority (EBA), which falls under the pillar of the Single Supervisory Mechanism (SSM). Created in 2011, the EBA works to ensure consistent regulation and supervision of the EU’s banking sector by harmonising rules for financial institutions throughout the EU. Based on the inter-institutional agreement, the current report asks that the tasks, powers and capacities of the EBA be reinforced and adapted to the ECB being the new European supervisor. This will ensure better accountability and transparency in the EU’s banking sector. The adoption of the report today is a positive step towards realising a fully-fledged Banking Union, therefore I supported the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai soutenu la création d'un nouveau système de supervision bancaire afin de placer près de 130 groupes bancaires européens sous la surveillance directe de la Banque centrale européenne et de mieux responsabiliser les banquiers sur les effets de leurs actions dans l'économie réelle. Ce mécanisme de supervision est en effet essentiel pour briser le cercle vicieux entre dette privée et dette souveraine et assurer une sécurité pour les dépôts de nos citoyens. Nous devons mettre fin à la fragmentation financière afin d'assurer un financement stable de l'économie réelle pour la croissance, c'est pourquoi la mise en place de l'union bancaire doit demeurer une de nos priorités.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, nes kai 2008 m. Europą ištiko finansinė krizė, buvo taikomos 27 skirtingos bankų reguliavimo sistemos, kurių pagrindas – nacionalinės taisyklės ir nacionaliniai gelbėjimo mechanizmai. Tam tikras koordinavimas Europos lygmeniu buvo vykdomas, tačiau jis buvo susijęs su informacijos mainais ir daugiau neoficialiomis bendradarbiavimo procedūromis. To nepakako, kad būtų galima imtis veiksmų finansinio sektoriaus krizei, kuri pastaraisiais metais juntama Sąjungoje, įveikti. Sukūrus siūloma bankų sąjungą, būtų keičiamas euro zonos bankų priežiūros metodas nustatant bendrą priežiūros mechanizmą Europos Centriniame Banke. Pritariu bendram priežiūros mechanizmui euro zonoje, taip pat ir toliau būtina stiprinti Europos bankininkystės instituciją ir užtikrinti tinkamą jos veikimą siekiant patobulinti vidaus rinką finansinių paslaugų srityje ir išvengti skaidymo į euro zonos narius ir ne euro zonos narius kalbant apie finansiniam sektoriui taikomas taisykles.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE), schriftlich. Die Eurozone macht mit der Ansiedlung der Bankenaufsicht bei der EZB einen großen Schritt auf dem Weg, eine echte Bankenunion zu etablieren und die Währungsunion zu vertiefen. Mangelnde Zusammenarbeit der nationalen Aufsichtsbehörden und Unterschiede in der Anwendung der regulatorischen Vorgaben haben neben anderen Faktoren zur Finanzkrise beigetragen. Mit der zentralen Aufsicht bei der EZB soll eine einheitliche Überwachung aller Finanzinstitute im Euroraum sichergestellt werden. Ich begrüße, dass auch Nicht-Eurozone-Mitgliedstaaten zu gleichen Rechten dem neuen Aufsichtssystem beitreten dürfen. Es ist allerdings bedauerlich, dass sie ein Austrittsrecht haben, wenn sie mit der Entscheidung der neuen Aufsicht nicht einverstanden sind. Die EZB hat zugesagt, die neue Aufsicht organisatorisch und personell so aufzustellen, dass Interessenskonflikte zwischen der geldpolitischen Verantwortung und der Aufsicht von vornherein ausgeschlossen sind. Ein Restzweifel bleibt allerdings, da der Gouverneursrat für beide Aktivitäten das letzte Entscheidungsgremium bleibt. Ich bin sehr zufrieden mit dem gefundenen Kompromiss zur Rechenschaftspflicht der EZB bei ihrer Aufsichtstätigkeit. Sowohl das Europäische Parlament als auch die nationalen Parlamente haben jetzt Zugang zu den Informationen, die sie brauchen, um die Aufsicht demokratisch legitimieren zu können.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), schriftlich. Die heutige Abstimmung über eine europäische Bankenaufsicht ist ein Quantensprung! Wir haben mehr als eine zentrale Grundlage zur Eindämmung exzessiver Spekulationen im Finanzsektor geschaffen. Die bei der EZB zentralisierte europäische Bankenaufsicht wird für eine effektive Koordinierung in der Aufsicht und erheblich verbesserte Sicherheit auf den Märkten sorgen. Unabdingbare Voraussetzung für den Aufbau und die Funktionsfähigkeit ist eine deutliche Trennung der geldpolitischen Aufgaben von der neu zu schaffenden Aufsicht. Dieses ist auch bedeutend für kleine und mittelgroße Banken. Die EZB – bei uns in Frankfurt am Main – wird mit den nationalen Verwaltungen konstruktiv zusammenarbeiten. Wichtig für die Kontrolle der Finanzinstitute über den Euro-Raum hinaus ist die Kooperation mit der Europäischen Bankenbehörde. Diese EBA bleibt für jene Banken innerhalb der Mitgliedstaaten zuständig, die nicht der Aufsicht der EZB unterliegen. Künftig wird die Transparenz geschaffen, die von vielen nicht erwartet wurde. Es ist gelungen, dass sich die EZB der Kontrolle unseres EP unterwirft, indem sie vor uns Volksvertretern Rechenschaft ablegt. Ich bin heilfroh über diesen Kompromiss. Er trägt wesentlich dazu bei, dass die Steuerzahler besser geschützt werden, dass die Moral auf den Finanzmärkten wiederhergestellt wird und dass öffentliche Debatten angestoßen werden, damit Vertrauen in politisches Handeln neu entsteht.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it is on the proposal of the Single Supervision Mechanism (SSM) package within the Banking Union. The original proposal from the Commission proposes to adapt the current legislative framework on EBA to take into account the impact and consequences of the ECB regulation, notably regarding decision-making processes between participating and non-participating countries to the SSM. This will benefit my constituents.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport qui est un ajustement des procédures sous lesquelles opèrent l'autorité bancaire européenne par rapport aux tâches de supervision conférées à la banque centrale européenne et d'assurer que la ABE poursuivra ses fonctions de protection de l'intégrité, l'efficacité et du bon fonctionnement du marché intérieur pour les services financiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. Este relatório pretende atribuir mais competências e poderes à Autoridade Bancária Europeia no que se refere à supervisão das instituições bancárias, nomeadamente com a criação de um livro único de regras que permitam um melhor controlo das atividades destas instituições dentro da União Europeia. Atendendo a que a crise financeira que vivemos foi criada pelo mau funcionamento e falta de supervisão da banca, uma maior supervisão e regulação é necessária para evitar futuras crises. Neste sentido devemos ser mais ambiciosos e exigentes e atribuir ainda mais competências à EBA de modo a que o exercício das suas funções seja feito de forma plena e transparente. Abstive-me.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport précise le rôle, les missions et les moyens d'action de l'Autorité bancaire européenne en matière de contrôle prudentiel des banques. Plusieurs dispositions vont dans le sens d'un plus grand contrôle des activités financières. Le texte prévoit aussi que l'autorité pourra interdire certaines activités en urgence en cas de risques trop importants. Le rapport propose aussi que le Parlement européen nomme 6 personnes au conseil d'administration de l'ABE contre aucun actuellement. Mais les décisions principales resteront prises par le Conseil des Autorités de Surveillance où siègent les directeurs des autorités nationales, c'est un donc un faux semblant. Mais ce règlement s'inscrit totalement dans l'Union bancaire décidé par Sarkozy et Merkel, validée par Hollande. Il acte donc le rôle de la Banque centrale européenne et son indépendance. Il revendique même l'indépendance de celle-ci. Je ne peux pas voter pour un tel texte. Je vote contre ce simulacre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A criação de um mecanismo único de supervisão é fundamental para a criação de uma união bancária europeia, que deve assentar num conjunto único de regras para os serviços financeiros, integrando também a harmonização dos diferentes sistemas nacionais de garantia de depósitos e um quadro comum europeu de resolução. A união bancária deve assentar em mecanismos adequados de controlos e equilíbrios, de responsabilização entre as instituições políticas a nível da UE e nacional e os organismos com responsabilidades de supervisão, tanto a nível da UE, como nacional. A Autoridade Europeia de Supervisão terá um papel muito importante, no sentido de evitar futuras crises no setor financeiro.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de este informe porque considero que el sistema financiero europeo ha cometido crímenes de los cuales alguien debe asumir la responsabilidad. El desarrollo de esta autoridad bancaria tan solo busca garantizar que dicho sector continúe expandiendo su actividad especulativa ahora amparada por esta autoridad que pretende impulsar las buenas prácticas y favorecer un mejor control de la actividad en la futura unión bancaria. Estos puntos son importantes, pero en el contexto europeo los excesos especulativos de la banca ya se han cometido. Como los volúmenes de actividad se han reducido drásticamente, esta autoridad tan solo servirá para que ningún Estado miembro tome medidas punitivas contra el sector financiero. Estoy en contra de la unión bancaria y por ello he votado en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − Confidence in the euro area is vital for the stability of the UK economy, most especially in my constituency of London. I was happy to support this report and the S&D line on it. The safeguards Labour MEPs have secured will make sure that the UK is fully involved in the decisions taken by the EBA.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktam rezoliucijos projektui. Europos Sąjungoje turi būti sukurtas efektyviai funkcionuojantis bendras bankų priežiūros mechanizmas. Atkreiptinas dėmesys, kad šis mechanizmas yra būtina priemonė siekiant sumažinti krizės metu išryškėjusią Europos finansų rinkų fragmentaciją, taip pat siekiant užtikrinti finansų stabilumą ir atkurti pasitikėjimą Europos bankų sistema. Tai yra pirmas bankų sąjungos ramstis bei svarbus žingsnis siekiant atkurti normalų paskolų rinkos funkcionavimą ir tokiu būdu paskatinti ekonomikos atsigavimą. Atsižvelgiant į siekiamus tikslus, būtina stiprinti Europos bankininkystės instituciją ir užtikrinti tinkamą jos veikimą. Be to, labai svarbu, kad ES būtų taikomos bendros taisyklės ir stiprinamas priežiūros mechanizmas. Įgyvendinus numatytas nuostatas bankų sąjunga bus tvirta ir stabili, paremta stabdžių ir atsvarų bei atskaitomybės principais.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Šiuo pranešimu pavedama Europos Centriniam Bankui sukurti ES bankų priežiūros sistemą. Tai teisingas žingsnis. Jis padės sustiprinti bankų veiklos skaidrumą ir atskaitomybę. Nuo kitų metų rugsėjo Europos Centrinis Bankas taps atsakingas už 150 didžiausių ES bankų priežiūrą. Jis privalės sukurti bendras priežiūros gaires, kurių galėtų laikytis ir kiti ES šalių bankai. Pritariu pranešėjui, kuris pabrėžia šios priežiūros institucijos neribojamą prieigą prie bankų dokumentų, galimybę atlikti bankų testus jiems nepalankiausiomis sąlygomis. Palaikau pranešimo nuostatą, kad prie bankų priežiūros sistemos galėtų prisijungti ir kitos ES šalys, dar nepriklausančios euro zonai. Tokiu būdu jos galėtų vienodomis teisėmis dalyvauti priimant sprendimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Dei o meu voto favorável ao presente relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 1093/2010 que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia) no que respeita à sua interacção com o Regulamento que confere ao Banco Central Europeu atribuições específicas no que diz respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Burno finančno dogajanje v državah članicah je pokazalo, da se evra kot skupne valute ne da krepiti s tako različnimi pravili za delovanje bank - zlasti glede nadzora, s tako šibko koordinacijo gospodarskih politik in s tako različnimi odnosi med bankami in politiko. V pogojih ohlapnih pravil igre smo videli, kako občutljiv je finančni sistem EZ, pa četudi je v težavah manjša država članica. Gledamo pa tudi, kako zahtevno in drago je zdravljenje. Enotni bančni nadzor je ključen element na poti v resnično bančno unijo. S tem vzpostavljamo možnost sistemskega preprečevanja vprašljivega bančništva v območju iste valute, ki je praviloma rezultat vprašljive politike. Kaj nam pomaga suverenost, če suverene bančne odločitve ene države zamajejo ves sistem oziroma oslabijo suverenost celote? Prijateljsko bančništvo je treba preprečiti tudi na nižji ravni. Vse skupaj pa mora delovati pregledno in z visoko stopnjo demokratičnega nadzora.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In May, only the amendments representing the agreement with the Council were voted, the legislative resolution being held back, pending the ratification process for the ECB regulation in Germany (which happened this summer). The Greens pushed to keep the final vote off the agenda till the ECB agrees to a meaningful inter-institutional agreement (IIA), an approach that was not supported by S&D and EPP. However, with the ECB making public comments on the need for increased transparency (in particular, through the publication of supervisory board minutes) the chances are good that the ECB will accept the latest EP proposal on the IIA (see briefing on ECB regulation for state of play) in the week before plenary, with some fine-tuning to the text between then and the vote by written procedure. Since we do not anticipate that AFCO (who will have to examine the IIA in accordance with Rule 127 of the EP Rules of Procedure) will find problems in the substance, if things go as expected, there will be no grounds for further postponing the vote on the legislative resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. − Äänestin Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta -mietinnön puolesta, sillä mielestäni Euroopan pankkiviranomaisen valtuuksien on oltava kunnossa kun EU:n vahvistettu pankkivalvonta käynnistyy. Myös euroalueen ulkopuoliset maat täytyy saada asteittain valvonnan piiriin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La mise en place d'un mécanisme de surveillance unique est une première étape vers la création d'une union bancaire européenne, s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique (dit "règlement uniforme") pour les services financiers, et comportant aussi une harmonisation des différents systèmes nationaux de garantie des dépôts et un cadre européen commun de résolution des défaillances bancaires. L'union bancaire devrait s'appuyer sur des mécanismes de responsabilité et de partage des pouvoirs appropriés entre les institutions politiques, à l'échelle nationale et à l'échelle de l'Union, et les organismes exerçant des responsabilités de surveillance tant à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle nationale. Il importe, à toutes les étapes de la mise en œuvre de l'union bancaire, de prendre dûment en considération ses éventuelles retombées mutuelles sur la zone euro qui affecteraient les États membres qui n'en sont pas membres. À cette fin, il convient d'adopter des mesures préventives appropriées afin d'éviter toute éventuelle perturbation du marché intérieur. Il devrait notamment être demandé à la BCE qu'elle veille à exercer ses missions de surveillance d'une manière non discriminatoire et propice au bon fonctionnement du marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. As diversas instituições europeias têm vindo a trabalhar num roteiro para a realização de uma verdadeira união económica e monetária, que inclua propostas concretas para preservar a unidade e a integridade do mercado único dos serviços financeiros. Gostaria de felicitar todos os envolvidos na elaboração desta proposta que confere ao Banco Central Europeu maiores poderes de supervisão, cria a Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), garante a melhoria do mercado único e uma maior coesão na União Europeia. Por fim, gostaria de salientar que entendo o mecanismo único de supervisão como o primeiro passo para a criação de uma verdadeira união bancária europeia, assente num conjunto único de regras para os serviços financeiros, que integre igualmente a harmonização dos diferentes sistemas nacionais de garantia de depósitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – To KΚΕ καταψηφίζει τις δύο εκθέσεις για την σύσταση Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, γιατί αποκλειστικός στόχος τους είναι η ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Η Τραπεζική Ένωση φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ευρωενωσιακό συγκεντρωτικό μηχανισμό ελεγχόμενης καταστροφής κεφαλαίου, ελέγχου των διαδικασιών συγκέντρωσης-συγκεντροποίησης κεφαλαίου στον κλάδο, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη ισχυροποίηση και ενίσχυση των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων. Η ΕΕ επιδιώκει να έχει άμεσο έλεγχο και παρέμβαση στις τράπεζες και στα κράτη μέλη και να συντονίζει κεντρικά τις αποφάσεις και τις διαδικασίες για την πτώχευσή τους, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των τραπεζών, λεηλατώντας ακόμα και τις αποταμιεύσεις της εργατικής - λαϊκής οικογένειας. Η έκταση και το βάθος της καταστροφής, αποτελούν σημεία έντονων αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις αστικές τάξεις των κρατών μελών - ποιοι μονοπωλιακοί όμιλοι θα χάσουν και ποιοι θα βγουν ενισχυμένοι - που θα επανέρχονται στο προσκήνιο ακόμη και μετά τους όποιους συμβιβασμούς που χαρακτηρίζονται από προσωρινότητα. Το βέβαιο είναι ότι η ΕΤΕ θα επιβαρύνει την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα που θα πληρώσουν, είτε με τη λεηλασία των αποταμιεύσεων μιας ζωής, είτε με φορομπηχτικά και αντιλαϊκά μέτρα, τη διάσωση και την ελεγχόμενη πτώχευση των τραπεζών.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I have voted in favour of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a European Supervisory Authority. I did so because I believe that banking union should ensure that proper consideration has been given to the potential spillover effects of the banking union to both euro and non-euro area members at every stage. I support the requirement for the ECB to perform all supervisory tasks in a non-discriminatory manor, which is also consistent with the functioning of the internal market. I believe that the single market and the cohesion of the EU must be secured, and that equal treatment of Member States participating in the SSM and other Member States must be guaranteed.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – À la crise des dettes souveraines s'est ajoutée la fragilité de certains établissements bancaires, exposés à la crise des subprimes et à une perte de certaines obligations d'État. Dans ce contexte où se mêlent une forte pression sur les comptes publics et sur les banques privées, tout le monde s'est retrouvé aspiré. En effet, toute tentative du secteur public pour sauver un secteur bancaire privé signifiait automatiquement une accumulation de dette au-delà du raisonnable, relançant la spéculation malsaine de certains vautours sur la faillite des pays comme l'Espagne ou l'Italie. De ce cercle vicieux est née l'idée d'élargir aux banques privées le Mécanisme européen de stabilité, initialement conçu pour aider les États de la zone euro en difficulté. La contrepartie de cette aide européenne aux banques est l'établissement d'une supervision de leurs activités par la Banque centrale européenne. Notre vote vient valider ce nouvel échafaudage et je m'en félicite. Désormais, la BCE veillera scrupuleusement au respect, par les 6000 plus grandes banques européennes, des nouvelles exigences de bonne santé financière, empêchant ainsi toute nouvelle rechute qui affecterait l'ensemble de l'UE et nuirait à la reprise économique que l'on entrevoit.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − Bearing in mind the current economic situation in Europe, and in particular the precarious financial situation of some European countries and Member States (e.g. Greece, Cyprus, Portugal, etc.), I strongly believe and favour a new revised and effective banking supervision approach. The European Union and its members should be able to fully trust the quality of the banking supervision system. The report refers to a better, more responsible and efficient monitoring and supervision of banksʼ activity and performance across Europe and its Member States. I believe there are positive aspects related to ‘prudential supervisionʼ of credit institutions. A ‘single supervisory mechanismʼ will secure the money deposits of our citizens and reduce the imbalances for competiveness. Confidence of investors will be built up (again), fostering economic growth and new employment opportunities. Financing methods and loans will strengthen, translated into better and more transparent credit availability for the business environment; cash and credit flow will increase as well having a direct effect on companies (institutions, corporate and SMEs) activity and monetary transmission and transfer will improve.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Yannakoudakis (ECR), in writing. − Many times I have stood before this House and I have complained about the EU’s one-size-fits-all policy. We have seen how treating the economy of Greece as if it were the same as the economy of Finland has led to the eurozone crisis. The proposals on the European Banking Authority, for once, treat countries differently. Some might even say that they create the conditions for a two-speed Europe. This is not necessarily a bad thing. Allowing countries to move at different speeds, while still protecting the integrity of the single market, is a fitting model for the future shape of the EU. This is the kind of EU the UK wants following the renegotiation of our membership terms. We will not stand in the way of those countries who wish to surrender sovereignty. However we will not be dragged into the mire of a European superstate along with them. I am pleased that this report allows the City of London to remain the pre-eminent financial centre of the EU. Member States must treasure London as much as I do. They must not be jealous of London’s success, but realise that what is good for the City is also good for Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Uma vez mais, o que prevalece nas decisões tomadas pela maioria do PE são os dogmas neoliberais do aprofundamento do mercado interno dos serviços financeiros e a garantia da livre circulação de capitais. Depois da supervisão virá a resolução e depois desta algo que dirão defender os depósitos bancários. São evidentes as preocupações em criar mecanismos que facilitem a intervenção da UE no sentido de salvar alguns bancos, como tem vindo a acontecer nos últimos anos - sem que esses mecanismos estivessem estabelecidos - e deixar cair outros. Trata-se portanto de um processo de concentração e centralização do capital financeiro ao nível da UE. Estes mecanismos lançam a suspeita sobre alguns bancos, sobretudo dos países da periferia, para concentrar nos bancos das grandes potências o capital financeiro ou para subordinar ainda mais os grupos económicos de cada país ao grande capital transnacional e às suas estratégias para não só manter como aprofundar o processo especulativo. Harmonizações atrás de harmonizações, perdas em cima de perdas de poder soberano de cada país e a situação da maioria dos trabalhadores e dos povos, sobretudo de países como Portugal, vai-se agravando, ao mesmo tempo que o seu poder de decidir ou influenciar a decisão se reduz de forma muito significativa.

 

14.10. Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, when we look at the euro crisis we need to get real, and there are essentially two solutions.

The first is to let the weaker countries go: let them default, devalue and be more competitive. But we know that most people here do not want that to happen because it would be a psychological blow to building the European project – the United States of Europe, the Federal Republic of Europe.

The alternative is to look at successful currency unions and how those work: they have transfers from the richer parts to the poorer parts, and that means you have to be honest with the electorate in many of the richer EU countries and tell them that if they want to keep the euro together, and to stay in the euro, the best way forward is to have transfers from the richer parts to the poor parts. That is the best economic argument but, of course, we know that politicians do not want to be honest with their electorate. At some stage, however, they are going to have to be.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui donne à la BCE la responsabilité finale et le pouvoir d'intervenir dans n'importe quel établissement de crédit dans chaque État membre participant au mécanisme de contrôle unique (y compris les pays de la zone et les pays hors zone euro qui participent au mécanisme).

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A fragilidade da situação económica europeia causada por uma crise sem precedentes obrigou a UE a desenvolver ações concertadas e ambiciosas que permitissem sustentar a criação de condições para a prosperidade económica e restabelecer a estabilidade nos mercados financeiros europeus. Neste sentido, um dos passos fundamentais à restauração da confiança na recuperação do espaço económico da união é a construção de uma união bancária sólida, alicerçada em alguns pilares, dos quais o Mecanismo Único de Supervisão é sustentáculo destacado. Este Relatório versa precisamente sobre a criação do Mecanismo único de Supervisão que abrangerá as instituições financeiras da Zona Euro e estará aberto a todos os outros Estados-Membros que a este se queiram associar. Pretende-se definir de que modo o BCE, como responsável último pela supervisão dos bancos europeus, exercerá as suas funções, garantindo a estabilidade do sistema e mantendo a sua independência como responsável pela política monetária. Em março, o Parlamento Europeu fechou algumas negociações com o Conselho da União Europeia sobre este dossier que estão contidas neste Relatório. Após a conclusão do Acordo Interinstitucional com o BCE as suas obrigações de prestação de contas ao Parlamento estão clarificadas e este relatório será adotado com o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), schriftelijk. − Het verslag Thyssen over Europees bankentoezicht kan ik niet steunen. Dit Europees toezicht vormt de eerste pijler voor een bankenunie. De bankenunie is zonder meer problematisch. Zwakke banken moeten herkapitalisatie krijgen voor ze deel uitmaken van de bankenunie. Het is zeer de vraag of de crisislanden zelf het geld hebben voor deze herkapitalisatie. Kortom, het gevaar is groot dat banken met onvoldoende kapitaal in de bankenunie komen. De aanpak van slechte leningen voorafgaand aan de bankenunie is dus niet gegarandeerd. De omvang van de kapitaalbehoefte is onbekend bij economen. Ook Dijsselbloem bevestigde in Brussel afgelopen week dat we het niet weten. Eerst moeten de cijfers op tafel, zodat eerlijk gesproken kan worden over de verdeling van de rekening. De bankenunie maakt bovendien deel uit van een groter pakket aan bouwstenen van raadsvoorzitter Van Rompuy. Het omvat tevens een economische unie, begrotingsunie en politieke unie met onder meer een sterkere positie van het Europees Parlement. De eurofractie SGP vindt dit geen goed idee, omdat de nationale parlementen de centrale rol verdienen. Het zijn immers de lidstaten die de nodige bezuinigingen en hervormingen kunnen doorvoeren met het oog op herstel van de concurrentieverhoudingen en de economie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – La crise bancaire espagnole a confirmé la nécessité pour la zone euro de se doter d'un bouclier anti-crise solide. Les Etats ne peuvent plus continuer à secourir les banques sans s'attaquer aux racines du problème. Le renflouement des banques avec l'argent des contribuables européens doit cesser! Rappelons qu'entre 2008 et 2011, 4500 milliards d'euros d'aides publiques ont été injectées, creusant davantage les déficits publics. Le Parlement européen a donc donné son feu vert à la création d’un superviseur unique des banques de la zone euro : la BCE. Les rapports Giegold et Thyssen, pour lesquels j’ai voté, se sont assurés que cette dernière agisse de manière transparente en rendant compte régulièrement au Parlement de ses activités.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Dans le cadre de la mise en place progressive d'une union bancaire, ce rapport vise à délimiter les compétences et mission de la Banque centrale européenne. Elle se verra donc confier la mission de superviser l'action des institutions financières des États membres utilisant la monnaie unique. J'ai donc voté en faveur de la dévolution d'une telle mission à la BCE afin de promouvoir la sécurité et la solidité de notre système financier européen.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this report as it represents yet another long term increase in EU economic control, especially over the City and British economics.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione presentata dalla collega on. Thyssen perché sono fermamente convinto della necessità di costruire quanto prima una vera e propria unione bancaria che dia stabilità ai mercati, agli investitori ed ai risparmiatori. Questa relazione è senza dubbio il primo tassello per il raggiungimento di un quadro normativo complessivo che riesca ad armonizzare i settori finanziari degli Stati membri, requisito indispensabile per eliminare le disparità ancora presenti e per superare le difficoltà economiche di questi anni. Apprezzo in modo particolare l'attribuzione alla Banca Centrale Europea di un ruolo di supervisione al fine di coordinare l'operato degli Stati membri, e mi trovo d'accordo con la richiesta che questa attività sia pur sempre sottoposta ad un controllo democratico

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A fragilidade da situação económica europeia, causada por uma crise sem precedentes, obrigou a UE a desenvolver ações concertadas e ambiciosas que permitissem sustentar a criação de condições para a prosperidade económica e restabelecer a estabilidade nos mercados financeiros europeus. Neste sentido, um dos passos fundamentais à restauração da confiança na recuperação do espaço económico da união é a construção de uma união bancária sólida, alicerçada em alguns pilares, dos quais o Mecanismo Único de Supervisão (MUS) é sustentáculo destacado. Este Relatório versa precisamente sobre a criação do MUS que abrangerá as instituições financeiras da Zona Euro e estará aberto a todos os outros Estados Membros que a este se queriam associar. O presente texto pretende definir de que modo o BCE, como responsável último pela supervisão dos bancos europeus, exercerá as suas funções, garantindo a estabilidade do sistema e mantendo a sua independência como responsável pela política monetária. Em Março, o Parlamento Europeu fechou algumas negociações com o Conselho da União Europeia sobre este dossier que estão contidas neste Relatório. Após a conclusão do Acordo Interinstitucional com o BCE as suas obrigações de prestação de contas ao Parlamento estão clarificadas e este relatório será adotado com o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. Ich habe für die Errichtung der einheitlichen Europäischen Bankenaufsicht gestimmt, weil diese einen sehr wichtigen weiteren Schritt auf dem Weg zur Vollendung der Bankenunion darstellt. Sie ist auch ein wichtiger Schritt, um die Finanzkrise zu bewältigen und für die Zukunft finanzielle Stabilität zu sichern.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Mi congratulo con la relatrice e con tutto il team che ha seguito, per conto del Parlamento, questo lungo e importante negoziato. I dettagli concordati in questo provvedimento sono molto importanti perché, in questo caso in maniera particolare, il "come" è almeno altrettanto importante del "cosa" si fa. Per essere più chiari, non basta il pur condivisibile obiettivo di trasferire alcuni poteri di vigilanza prudenziale dalle Banche Centrali nazionali a quella Europea. Se tale trasferimento non viene effettuato tenendo conto del principio di sussidiarietà, si perde efficienza e si spendono solo soldi in traduzioni. Se la BCE non viene dotata di poteri ispettivi e di strumenti legali per poter agire, diventa una farsa. Se il trasferimento delle competenze non è graduale, si apre una voragine in termini organizzativi e di adeguatezza del personale. Ho votato a favore di questa proposta perché ho trovato una grande coerenza fra gli obiettivi e gli strumenti predisposti.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − The allocation of specific tasks to the European Central Bank (ECB) relating to the prudential supervision of credit institutions is a key component of the single supervisory mechanism (SSM), the first essential step for European banking union. Banking union is not an abstract end in itself but is central to breaking the link between banking and sovereign debt and for repairing the flow of credit to the real economy, especially SMEs, which is vital for jobs. Making the ECB responsible for supervising euro area banks will help ensure the stability of Europe’s banking system. The necessary transfer of supervisory powers from national authorities to European level is matched by enhanced accountability of the ECB to the directly-elected representatives of the peoples of Europe in the European Parliament, through the participation of the Chair of the Supervisory Board in Parliament hearings on the conduct of the ECB’s supervisory duties, annual reporting by the ECB on the execution of its supervisory tasks to MEPs, etc. We must now complement this reform with a single resolution framework, as proposed recently by the Commission, and with a deposit guarantee schemes mechanism, which is still stuck in Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L’Union bancaire va enfin prendre forme grâce à ce vote. Grâce aux nouvelles missions de supervision de la Banque centrale européenne, nous aurons la possibilité d'avoir une vue d'ensemble sur la santé du secteur bancaire et de ses acteurs. C'est une étape essentielle vers la création d'un euro véritablement européen. Je me félicite tout particulièrement de l'accent mis sur le renforcement de la responsabilité démocratique de la BCE.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte afin de renforcer la Banque centrale européenne et de contribuer à la sécurité et à la solidité des établissements de crédit ainsi qu'à la stabilité du système financier au sein de l'UE et dans chaque État membre. Je soutiens notamment l'introduction pour les autorités nationales compétentes de pouvoirs d'intervention précoces et des pouvoirs pour adopter des mesures de précaution afin d'assurer une surveillance complète et efficace dans l'Union. Par ce texte, le rôle des parlements nationaux se trouve renforcé, tout en s'assurant d'une coopération efficace avec les institutions de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Foi hoje aprovado um conjunto de dois documentos legislativos que criam uma Autoridade de Supervisão Bancária Única, o primeiro pilar para a criação de uma União Bancária Europeia. Estamos assim, perante um marco histórico no que respeita à conclusão da união económica e monetária, que a recente crise económica e financeira tinha vindo a demonstrar débil e demasiado fragmentada para fazer frente às adversidades. A partir de hoje, caberá ao Banco Central Europeu a supervisão máxima de todos os bancos e instituições financeiras na União Europeia, que a par com os supervisores nacionais irá garantir a correcta aplicação das novas regras de requisitos de capital, supervisionar os testes de stress e apurar sobre as condições de solvabilidade dos bancos. Deste modo, ficam ainda a faltar dois importantes pilares na construção de uma União Bancária Europeia: a criação de uma autoridade de resolução europeia e um sistema de garantia de depósitos europeus, de modo a acabar com a fragmentação existente neste mercado e fortalecê-lo no espectro mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A fragilidade da situação económica europeia, causada por uma crise sem precedentes, obrigou a UE a desenvolver ações concertadas e ambiciosas que permitissem sustentar a criação de condições para a prosperidade económica e restabelecer a estabilidade nos mercados financeiros europeus. Neste sentido, um dos passos fundamentais à restauração da confiança na recuperação do espaço económico da união é a construção de uma união bancária sólida, alicerçada em alguns pilares, dos quais o Mecanismo Único de Supervisão (MUS) é sustentáculo destacado. Este Relatório versa precisamente sobre a criação do MUS que abrangerá as instituições financeiras da Zona Euro e estará aberto a todos os outros Estados Membros que a este se queriam associar. O presente texto pretende definir de que modo o BCE, como responsável último pela supervisão dos bancos europeus, exercerá as suas funções, garantindo a estabilidade do sistema e mantendo a sua independência como responsável pela política monetária. Em Março, o Parlamento Europeu fechou algumas negociações com o Conselho da União Europeia sobre este dossier que estão contidas neste Relatório. Após a conclusão do Acordo Interinstitucional com o BCE as suas obrigações de prestação de contas ao Parlamento estão clarificadas e este relatório será adotado com o meu apoio.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V dnešných dňoch je stabilita bankového sektora mnohokrát stále úzko prepojená s členským štátom, v ktorom banky sídlia. Pochybnosti o udržateľnosti verejného dlhu, vyhliadkach hospodárskeho rastu a životaschopnosti úverových inštitúcií vytvárajú negatívne, navzájom sa posilňujúce trhové trendy. Vzniknutá situácia je nezriedka príčinou špecifických rizík v rámci eurozóny, súčasne je oslabovaný jednotný trh s finančnými službami a hospodárstvo upadá. Komisia i z tohto dôvodu v rámci dlhodobejšej vízie hospodárskej a fiškálnej integrácie vyzvala v máji 2012 k tomu, aby sa vytvorila banková únia s cieľom obnoviť dôveru v banky a euro. Jedným z jej kľúčových prvkov by mal byť jednotný mechanizmus dohľadu s priamym dohľadom práve nad bankami. Vychádzajúc z uvedeného sa možno domnievať, že snaha o to, aby sa pri bankovom dohľade v celej eurozóne dodržiavali prísne spoločné normy, sa pričiní o nárast vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il nuovo sistema di controllo, che rappresenta una componente essenziale dell'Unione bancaria, comporta il trasferimento di notevoli poteri di vigilanza bancaria dal livello nazionale a quello comunitario. Si tratta di un traguardo importante nell’ottica di realizzare una reale unione bancaria. Tuttavia è innegabile che questo trasferimento di competenze richieda un altrettanto forte sistema di controllo democratico. Pertanto auspico che, così come suggerito dalla relazione, il ruolo del Parlamento in tale sistema venga rafforzato, al fine di consentire una maggiore democraticità della Banca Centrale Europea nell’esercizio delle sue funzioni di controllo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), schriftlich. Hauptakteure bei der Finanz- und Wirtschaftskrise waren die überhöhten Haushaltsdefizite einiger Länder und die verantwortungslose Spekulation des Bankensektors. Nun haben der Rat und die EZB den Vorschlag des Parlaments endlich angenommen und den Weg für eine „europäische Bankenaufsicht“ geöffnet.

Diese Entscheidung war überfällig, weil die nationalen Behörden die international strukturierten Banken kaum überprüfen konnten. Durch das Verhandlungsgeschick von Marianne Thyssen hat das Europäische Parlament verstärkte Einsicht in diese Tätigkeit, was dieser Aufsicht somit mehr Transparenz verleiht. Das Europäische Parlament zieht somit Konsequenzen aus einer Krise, die leider noch nicht beendet ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car il est grand temps, après la crise bancaire subie ces dernières années et suivie d'une profonde crise économique dont nous subissons encore les effets de plein fouet, de procéder à une réforme importante pour éviter de répéter les erreurs du passé. Je suis tout particulièrement favorable au renforcement de la responsabilité démocratique de la BCE, ce qui passe notamment par une approbation par le Parlement européen de la nomination des responsables de la supervision et par un meilleur accès aux documents.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. − Izaugsme eirozonā ir apstājusies, krīze visvairāk ir jūtama tieši Eiropas dienvidu valstīs, tomēr tā apdraud ne tikai eirozonas, bet arī Eiropas Savienības nākotni. Tādēļ Eiropas Savienības atbilde ir banku savienības izveide. Banku savienība sevī ietver četras daļas — vispārējie noteikumi visām ES bankām, banku glābšanas noteikumi un fonds, depozītu garantiju sistēma un, visbeidzot, banku uzraudzības sistēma. Regula, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku. Eiropas Centrālā banka tieši uzraudzīs aptuveni 150 eirozonas banku, kuru tirgus daļa ir aptuveni 80%, pārējās kredītiestādes tiks uzraudzītas ar nacionālo uzraugu starpniecību, vēl tai būs tiesības izsniegt un anulēt kredītiestāžu licences, piedalīties lielu finanšu konglomerātu uzraudzībā, vērtēt kredītiestāžu apvienošanu un attiecīgā valstī noteikt augstākas likviditātes, kapitāla pietiekamības un nodrošinājuma prasības. Latvijas iedzīvotājam šīs regulas ieviešana nozīmēs drošības sajūtu par savu naudu bankā, aizņemties būs vieglāk un lētāk, tādēļ atbalstīju šo regulu.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE), schriftlich. Die Eurozone macht mit der Ansiedlung der Bankenaufsicht bei der EZB einen großen Schritt auf dem Weg, eine echte Bankenunion zu etablieren und die Währungsunion zu vertiefen. Mangelnde Zusammenarbeit der nationalen Aufsichtsbehörden und Unterschiede in der Anwendung der regulatorischen Vorgaben haben neben anderen Faktoren zur Finanzkrise beigetragen. Mit der zentralen Aufsicht bei der EZB soll eine einheitliche Überwachung aller Finanzinstitute im Euroraum sichergestellt werden. Ich begrüße, dass auch Nicht-Eurozone-Mitgliedstaaten zu gleichen Rechten dem neuen Aufsichtssystem beitreten dürfen. Es ist allerdings bedauerlich, dass sie ein Austrittsrecht haben, wenn sie mit der Entscheidung der neuen Aufsicht nicht einverstanden sind. Die EZB hat zugesagt, die neue Aufsicht organisatorisch und personell so aufzustellen, dass Interessenskonflikte zwischen der geldpolitischen Verantwortung und der Aufsicht von vornherein ausgeschlossen sind. Ein Restzweifel bleibt allerdings, da der Gouverneursrat für beide Aktivitäten das letzte Entscheidungsgremium bleibt. Ich bin sehr zufrieden mit dem gefundenen Kompromiss zur Rechenschaftspflicht der EZB bei ihrer Aufsichtstätigkeit. Sowohl das Europäische Parlament als auch die nationalen Parlamente haben jetzt Zugang zu den Informationen, die sie brauchen, um die Aufsicht demokratisch legitimieren zu können.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Oggi abbiamo approvato, nonostante un non facile percorso, la relazione con cui si chiede l’attribuzione alla Banca Centrale Europea di compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. La politica della BCE, soprattutto nell’ultimo periodo, è posta sotto la lente d'ingrandimento dell’opinione pubblica, della politica e degli operatori finanziari. Ciò significa che il suo ruolo è sempre più determinante e che le decisioni che attua risultano decisive, soprattutto quelle riguardanti la politica monetaria. In un contesto di paventato credit crunch e di difficoltà di accesso al credito da parte dell’utenza pubblica, delle imprese e della Pubblica Amministrazione, nuovi compiti specifici della BCE in materia di vigilanza prudenziale devono essere accolti come segnale positivo di un’Unione che vuole procedere ad un’unica velocità e non, invece, come ulteriore “cappello” che la BCE vuole porre sulla sovranità degli Stati. Cedere a questa interpretazione, infatti, significherebbe cedere l’Europa agli antieuropeisti, e si tratta di qualcosa che non possiamo permetterci.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Evoluția crizei economice şi financiare a dus sistemul bancar european aproape la colaps, ceea ce a afectat integritatea monedei unice și a pieței unice, periclitând întreaga dezvoltare economică a Uniunii. Creșterea rapidă a complexității activităților desfășurate de instituţiile de creditare înaintea crizei, a condus la limitarea controlului naţional şi la imposibilitatea de a avea o imagine de ansamblu asupra întregii pieţi interne a serviciilor financiare. Fragmentarea pieţelor financiare a impus o povară grea asupra finanţelor publice pe perioada crizei, aflate deja sub presiune. Toate aceste probleme puteau fi evitate însă, dacă ar fi existat o supraveghere corespunzătoare. Tocmai de aceea, având în vedere experienţa Băncii Centrale Europene cu privire la problemele financiare, consider că avem nevoie urgentă de reglementări noi, care să întărească capacitatea Băncii Centrale de a preveni şi limita riscurile specifice activităţii acestor instituţii, protejând astfel stabilitatea sistemului financiar European.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), par écrit. – Je salue qu'avec le vote d'aujourd'hui une étape essentielle vers l'union bancaire européenne ait été franchie. En même temps, je regrette que le Parlement européen ait été lui-même à l'origine de retards inutiles alors que les obstacles, qu'ils soient de nature politique ou technique, ne manquent pas. Exiger de la part de la Banque centrale européenne une transparence totale au nom de la démocratie relève de la démagogie pure et simple. Qu'une institution européenne dotée de pouvoirs renforcés doive rendre des comptes est tout à fait normal. Mais que l'on demande à ce que tous les comptes rendus des réunions deviennent accessibles est une pure folie. Imagine-t-on quels seraient les effets de divulgations d'informations confidentielles sur telle ou telle banque dans la presse?

La déstabilisation de la banque concernée voire du secteur financier dans son ensemble serait assurée. De plus, les autorités de surveillance nationales n'ont pas ce genre d'obligation vis-à-vis de leur parlement. Après de longues négociations, un compromis a pu être trouvé. Mais sans les demandes exagérées de certains de mes collègues, le Parlement aurait dû se rallier beaucoup plus vite au projet ambitieux et nécessaire de confier la surveillance des principales banques européennes à la BCE.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма Три години Европейският парламент настоява за конкретни стъпки към установяването на единен надзорен механизъм (ЕНМ) за банките в Европа. Днес, след постигането на консенсус, ние отворихме пътя към създаването на интегриран европейски банков съюз, за да възвърнем доверието в банките и за да дадем както на тях, така и на ЕС, усещане за обща стратегическа посока.

Вътрешният пазар на ЕС ще стане много по-силен и сигурен. Европейската централна банка получава нови правомощия и същевременно става пряко отговорна пред Европейския парламент в името на повече демократична легитимност. ЕС задълбочава още повече своята интеграция. ЕНМ естествено засяга пряко и без забавяне членовете в еврозоната, макар че ЕП въведе поправки, свързани със страните извън нея.

България би била засегната, едва след като постигне такова членство. Препоръките на Съвета относно Конвергентната програма на България ясно казват, че еврозоната няма да се отвори за нас при нисък икономически растеж или с догматична фискална политика, каквато бе прилагана последните години.

За да влезе в еврозоната днес, България се нуждае от дълбоки реформи; едва тогава ще се чуе и нейният глас в общия европейски банков съюз. Тази цел обаче си струва усилията и аз съм убеден, че тя ще бъде постигната.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte qui prévoit des missions spécifiques de la BCE en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit, établis dans les Etats membres. La BCE sera exclusivement compétente pour des tâches clés de supervision afin de repérer des risques pour la viabilité des banques, qui requièrent une action nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. Votei contra este relatório porque, embora seja necessária uma maior supervisão bancária, o BCE não possui legitimidade democrática para o exercício desta função. O poder de supervisão deverá ser entregue à Autoridade Bancária Europeia, assim que esta esteja dotada de plenos poderes e competências para efetuar uma supervisão eficaz e transparente das instituições bancárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Mayer (PPE), por escrito. − He votado en contra de este informe debido a que pretende otorgar más poderes al Banco Central Europeo, pese a que ha desempeñado un papel destructivo para la economía de los países del sur de Europa. Pese a que, a todas luces, esta institución ha colaborado en los crímenes que el sector financiero ha cometido contra los ciudadanos europeos, este informe pretende brindarle una mayor confianza, depositando los poderes de supervisión del sistema financiero en sus manos. Se trata de un paso más para el desarrollo de una Unión Bancaria que imponga su voluntad en los Estados miembros a través del estrangulamiento económico. Hoy son los países del sur, mañana serán otros, hasta garantizar que los beneficios del capital prevalezcan ante la voluntad de los pueblos de cualquier Estado mimbro. Por estas razones he votado en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Analizzando gli effetti della crisi del 2009 è stata riscontrata una struttura di vigilanza europea fortemente frammentata a livello nazionale e soprattutto poco idonea ad affrontare le criticità poste dalla crescente integrazione del mercato unico europeo dei servizi finanziari e dell’attività dei gruppi bancari. Ulteriori criticità sono state rilevate nelle differenze tra regole e pratiche di vigilanza all’interno di ciascuno degli Stati membri, per effetto di una legislazione comunitaria che in tema di normativa bancaria lascia discrezionalità e spazio di interpretazione alle Autorità nazionali impedendo ogni possibilità di condivisione di compiti e responsabilità. Alla luce di queste criticità ho ritenuto opportuno sostenere con voto favorevole la relazione che propone la creazione del meccanismo di vigilanza unico del settore bancario, pur sapendo che la strada da percorrere per garantire la stabilità della zona euro è ancora lunga, ma l´iniziativa del Parlamento Europeo è un primo passo verso la creazione di un’unione bancaria, un passo importante verso gli Stati Uniti d'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport entérine le renforcement des pouvoirs de la Banque centrale européenne indépendante. Le règlement validé par ce rapport concentre auprès de la BCE des compétences ultimes d’accréditation bancaire, de contrôle et de régulation des grandes banques européennes. La BCE se voit aussi dotée de missions spécifiques de surveillance, auparavant attribuées aux banques centrales et organismes de surveillance et de contrôles des pays de l’eurosystème. Nul ne peut oublier que la BCE a organisé un acte de guerre contre Chypre en coupant de son propre chef la circulation monétaire en euros dans ce pays. Bien que le rapport prévoie que la BCE doit rendre compte de ses nouvelles activités de régulateur bancaire, il conforte son indépendance en dehors de tout cadre démocratique. Je vote contre cette nouvelle étape du coup d'Etat financier dont l'Union européenne est devenue l'instrument.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Concordo em conferir ao BCE as funções de supervisão específicas que são cruciais para se assegurar uma aplicação coerente e eficaz da política da União no que se refere à supervisão prudencial das instituições de crédito, devendo outras funções continuar a ser da responsabilidade das autoridades nacionais. As funções do BCE devem incluir medidas adotadas com vista a promover a estabilidade macroprudencial. O BCE deverá desempenhar as funções que lhe forem conferidas com vista a garantir a segurança e a solidez das instituições de crédito, a estabilidade do sistema financeiro da União e de cada um dos Estados-Membros participantes, bem como a unicidade e a integridade do Mercado Interno, garantindo assim também a proteção dos depositantes e melhorando o funcionamento do Mercado Interno. A atribuição ao BCE de funções de supervisão deve ser consentânea com o quadro do Sistema Europeu de Supervisão Financeira (SESF), criado em 2010, e com o objetivo que lhe está subjacente, a saber, a elaboração de um conjunto único de regras e o reforço da convergência das práticas de supervisão em toda a União.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Cinq ans après la faillite du géant financier Lehmann Brothers, le Parlement européen a voté l’instauration du premier pilier d’une Union bancaire européenne en mettant sous surveillance plus de six mille établissements financiers. Ce premier pas paraissait encore irréaliste il y a trois ans. Cependant, les Européens n’avaient pour choix que de s’unir afin d’éviter qu’une telle catastrophe économique se reproduise et que les contribuables payent à nouveau pour l’irresponsabilité du secteur financier. Nous avons franchi une première étape et de nombreux efforts restent à faire afin de mettre en place une réelle Union bancaire. Même s’il s’agit d’un excellent accord, je garde toutefois quelques réserves quant à la situation des pays non-membres de la zone euro qui selon moi doit être davantage clarifiée. Je salue, par ailleurs, l’accord trouvé entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne concernant le renforcement du contrôle démocratique du Parlement européen sur les nouvelles compétences octroyées à la BCE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório Thyssen (e também do relatório Giegold) sobre a regulação prudencial única das instituições de crédito ao nível da União, a cargo do Banco Central Europeu, na convicção de que se trata de um dos mais importantes avanços na construção de uma verdadeira União Económica e Monetária. Um autêntico salto qualitativo, como disse o Presidente do Parlamento Europeu. Há muitos anos que defendo que não poderá haver um mercado integrado de serviços financeiros, incluindo um número crescente de bancos com atividades transfronteiriças, com uma regulação fragmentada a nível nacional e sem uma regulação federal ao nível da União. Considero também que essa falha constituiu uma das grandes insuficiências da arquitetura do Euro e do mercado interno de serviços financeiros, tendo contribuído decisivamente para a disseminação da crise financeira em 2008/2009. Por isso, a supervisão unificada do setor bancário - como pilar principal da união bancária - só pode ser saudada por todos que apostam no avanço da UE. Esperemos que os dois restantes pilares - o mecanismo de resolução bancária e o sistema de proteção de depositantes - tenham também um desfecho positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Siekiant atkurti finansinį stabilumą ir paspartinti ekonomikos atsigavimą, ypatingas dėmesys turi būti skirimas bankų sektoriaus integracijos didinimui. Atsižvelgiant į Europos Centrinio banko svarbą, yra tikslinga jam pavesti vykdyti specialias užduotis, susijusias su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika. Tokiu būdu bus užtikrinama griežta didžiųjų bankų priežiūra, užtikrinama aukšto lygio vartotojų apsauga ir užkirstas kelias pinigų plovimui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prižiūrėdamas didžiuosius bankus ECB veiks ne vienas, jis turės glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros institucijomis. Tokie klausimai kaip vartotojų apsauga, pinigų plovimo prevencija, finansinių paslaugų ir rinkų priežiūra, kredito unijų ir trečiųjų šalių užsienio bankų filialų priežiūra bus sprendžiami nacionaliniu lygiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi è l'asse portante della futura Unione bancaria dell'UE. Con questo testo, per il quale ringrazio la collega on. Thyssen, la BCE farà da supervisore e avrà il compito di evitare i fallimenti delle banche e prevenire che l'instabilità di un solo istituto di credito possa diffondersi in tutto il sistema bancario scongiurando gli effetti dannosi nell'economia reale a cui abbiamo assistito dopo la crisi del 2008. Si assicura così un miglior monitoraggio delle banche europee ed una maggiore stabilità del settore finanziario e creditizio europeo a tutto vantaggio delle imprese e delle famiglie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A atual crise financeira e económica fez com que o sistema bancário da Europa se aproximasse do colapso. A integridade da moeda única e do mercado único está ameaçada pela fragmentação do setor financeiro. Votei favoravelmente o presente relatório que apresenta propostas para intensificar a integração do setor bancário, a fim de reforçar a unidade europeia, restaurar a estabilidade financeira e lançar as bases da recuperação económica.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. − Burno finančno dogajanje v državah članicah je pokazalo, da se evra kot skupne valute ne da krepiti s tako različnimi pravili za delovanje bank - zlasti glede nadzora, s tako šibko koordinacijo gospodarskih politik in s tako različnimi odnosi med bankami in politiko. V pogojih ohlapnih pravil igre smo videli, kako občutljiv je finančni sistem EZ, pa četudi je v težavah manjša država članica. Gledamo pa tudi, kako zahtevno in drago je zdravljenje. Enotni bančni nadzor je ključen element na poti v resnično bančno unijo. S tem vzpostavljamo možnost sistemskega preprečevanja vprašljivega bančništva v območju iste valute, ki je praviloma rezultat vprašljive politike. Kaj nam pomaga suverenost, če suverene bančne odločitve ene države zamajejo ves sistem oziroma oslabijo suverenost celote? Prijateljsko bančništvo je treba preprečiti tudi na nižji ravni. Vse skupaj pa mora delovati pregledno in z visoko stopnjo demokratičnega nadzora.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Very much a result of Greens insisting on enhancing the accountability of the ECB supervision arm, the regulation foresees an interinstitutional agreement to flesh out accountability and transparency provisions. The ECB’s attitude in this negotiation was initially rather shocking, and not imbued with much democratic culture, but improved as the EP team stood firm. The IIA is currently being finalised by written procedure with a view to conclusion in the plenary week.

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. − Äänestin luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamista Euroopan keskuspankille koskevan mietinnön puolesta, sillä euroalue tarvitsee parempaa finanssisektorin valvontaa. On järkevää, että Euroopan keskuspankki saa pankkivalvonnassa keskeisen roolin, koska EKP on ainoa mahdollinen elin Euroopan laajuisen valvonnan suorittamiseen. Erityisesti suurten finanssitoimijoiden valvontaan Euroopan keskuspankilla on parhaimmat edellytykset. Samalla on tärkeää, että kansalliset pankkivalvojat säilyttävät roolinsa yksittäisten vakuutuslaitosten valvojina.

Mietintö pyrkii tärkeällä tavalla vahvistamaan koko Euroopan finanssivalvontaa pyrkiessään saamaan myös euroalueen ulkopuoliset toimijat valvonnan piiriin. Tämä on jatkossa tärkeää mahdollisten finanssisektorin epävakaiden tilanteiden estämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Hoy se ha aprobado una larga reivindicación de los eurodiputados de revisar el sistema de supervisión bancaria. A partir de septiembre de 2014, el Banco Central Europeo ejercerá un control directo sobre cerca de 150 grandes entidades financieras, dotando al sistema de una mayor transparencia y una rendición de cuentas reforzada. El Parlamento Europeo, por su lado, dispondrá de un amplio acceso a la información del supervisor y podrá proponer investigaciones en caso de posibles errores. De esta manera, esta cámara ejercerá un control democrático efectivo del nuevo supervisor. Este nuevo sistema será obligatorio para los países de la eurozona y estará abierto a los demás Estados que quieran adherirse. Con el tiempo, aspiramos a consolidar una cultura de supervisión bancaria más uniforme en el conjunto de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A crise económica e financeira atualmente em vigor na generalidade dos Estados-Membros fez com que o sistema bancário da Europa se aproximasse do colapso, implicando um sério revés à integridade da moeda única e do mercado único. Voto assim favoravelmente o presente relatório, pois entendo que é urgente intensificar a integração do setor bancário e reforçar a unidade europeia, restaurando a tão necessária estabilidade financeira e lançar as bases da recuperação económica. Gostaria ainda de sublinhar que deverão ser atribuídas funções específicas e bem definidas ao BCE, com vista a promover a segurança e a solidez das instituições de crédito e a estabilidade do sistema financeiro na UE e em cada Estado-Membro participante na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne Banková kríza naplno odhalila nedostatky v systéme kontroly bánk zo strany národných inštitúcií. Otázkou však je, či centralizácia bankového dohľadu je jediným a najlepším riešením tohto problému. Neviem sa zbaviť pocitu, že politická dohoda členských štátov na tom, že je potrebný centrálny bankový dohľad, je vyjadrením hlbšieho presvedčenia o potrebe federalizácie Európy. Európska federácia však v tejto chvíli nemá legitimitu od občanov. Vyzývam preto k opatrnosti pri prijímaní rozhodnutí, na ktoré nemáme jasný mandát od voličov.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Tal como o próprio relatório reconhece, a actual crise fez com que o sistema bancário da Europa se aproximasse do colapso. O estabelecimento do mecanismo único de supervisão, no qual o BCE terá um papel central, visa não beliscar o essencial: o funcionamento do mercado interno dos serviços financeiros, a livre circulação de capital. Com este regulamento o BCE assume funções de supervisão que até agora eram desempenhadas por instituições nacionais, como é o caso do Banco de Portugal. Ao contrário do que a argumentação em que se baseia esta proposta podia deixar entender, não foi por falta de mecanismos de supervisão que os bancos viraram o essencial da sua atividade para a especulação financeira, mas tal resultou antes da contradição entre a sobreprodução e sobreacumulação de meios de produção e a contração dos mercados e do consumo provocadas pela perda de poder de compra dos salários (devido à sua contração) e à sua substituição por crédito. Ou seja, os bancos viraram o essencial da sua atividade para a especulação financeira, com a cumplicidade das autoridades de supervisão e do BCE que lhes fornecia crédito barato e assistia impávida e serenamente à especulação com novos instrumentos financeiros e com as chamadas dívidas soberanas.

 

14.11. Dostop do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji (A7-0263/2013 - Sandrine Bélier)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Warum geht es beim sogenannten Nagoya-Protokoll? Es soll ein Übereinkommen über die biologische Vielfalt geschaffen werden, das eine Reihe von Vorschriften über den Zugang zu genetischen Ressourcen und einen entsprechenden Vorteilsausgleich festlegt. Das klingt alles gut und schön. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir natürlich den freien Zugang zu genetischen Ressourcen auch wirklich schützen. Das trifft für die Landwirtschaft insgesamt zu – für unsere kleineren Tier- und Pflanzenzuchtbetriebe.

Vorab will ich sagen, ich bin erst einmal froh, dass es uns gelungen ist, viele Verbesserungen im Bereich Landwirtschaft zu erzielen. Ein Dank auch in diesem Zusammenhang an unseren Koordinator Albert Deß. Ich muss andererseits noch sagen, ich bin auch darüber froh, dass wir die Schlussabstimmung verschoben haben. Das lässt uns Zeit, noch einmal in Ruhe darüber zu diskutieren.

Ich denke, eine Menge Kollegen sind hier auf dem falschen Weg unterwegs. Es geht schlicht und ergreifend auch darum, dass das Landwirteprivileg geschützt wird. Es geht darum, einen freien Zugang zu genetischen Ressourcen wirklich zu gewährleisten. In diesem Sinne wünsche ich mir eine gute Beratung.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the rapid advance in the field of genetic technology has understandably unsettled a number of our constituents. We cannot always put our finger on what it is that we are disquieted about, but somewhere deep down it feels wrong, for example to take an anti-freezing gene from an Arctic fish and put it in a tomato or whatever.

I am not sure though that public policy ought to reflect inchoate prejudice. I am not saying that prejudice is invalid. I am enough of a Burkean to recognise that public feeling does not always need to be strictly rational, but the key thing for us is to allow people to choose. If the European Union repeatedly stands in the way of advances in technology, not on the basis of science but based on a sense of giving people creepiness, then we take away the basic responsibility of each consumer to be able to make a judgement about what is in his or her interest.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, I think this report on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilisation in the Union actually goes to the heart of a very interesting dilemma.

What about those who invest time, money, resources in advancing technology – in this case genetic technology – and what about those in the wider populations who would benefit if they actually had access to some of these resources or the research that derive from that technology? And the question we have to ask ourselves is: is it right for it to be mandated in a particular way at EU level or is it right to let the market do its job? At first, as it starts off, only a small number of people have access but over time, as the technology develops, the prices come down and everything can become more widely used.

My preference is for a market approach, as so often happens with successful technology.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE). - Herr Präsident! Ich habe heute den meisten Anträgen beim Bericht Bélier zugestimmt und freue mich, dass auch mehrheitlich hier so entschieden worden ist. Der Bericht ist Voraussetzung dafür, dass das Nagoya-Protokoll zum Schutz gentechnischer Ressourcen in der EU umgesetzt werden kann, damit die biologische Vielfalt erhalten bleibt.

Der Agrarausschuss beantragt, dass die EU eine Biodiversitätsstrategie für den Zeitraum bis 2020 entwickelt, damit ein Beitrag dazu geleistet wird, dass der Verlust an biologischer Vielfalt weltweit bis 2020 eingedämmt wird.

Ich freue mich auch, dass die Schlussabstimmung ausgesetzt worden ist. Damit können die entsprechenden Verhandlungen geführt werden.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la ratification du protocole de Nagoya car il s’agit d’un instrument essentiel à la protection et à la bonne gestion des ressources génétiques. J’ai néanmoins exprimé mes craintes quant aux conséquences possibles sur l’activité des petits producteurs et utilisateurs de semences. Des réponses à ces interrogations devront être trouvées dans le cadre des négociations qui vont maintenant s’ouvrir avec le Conseil des ministres de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Le protocole de de Nagoya, signé en 2010, vise, par la réglementation sur l'accès et le partage des ressources génétiques, la préservation de la biodiversité. Je salue le rapport ambitieux de Sandrine Bélier qui engage l'UE dans la transposition de ce protocole. Je partage pleinement ses préoccupations concernant la perte de la biodiversité et la nécessité d'un partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels qui y sont associés. Je regrette cependant que la proposition de la rapporteure consistant à créer un fonds de l'UE sur le partage des avantages ait été rejetée par une majorité de députés.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la relazione Bélier che affronta la delicata questione dell'accesso alle risorse genetiche e della ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione. Il testo è molto equilibrato e soprattutto condivisibile laddove richiede con forza una riduzione delle pratiche amministrative che gravitano in questo settore, l’istituzione di un sistema di tracciabilità più chiaro e funzionale e il rafforzamento della lotta alla biopirateria.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Dans le cadre de la ratification du protocole de Nagoya par l'UE, l'UE a décidé de se doter d'un nouvel instrument pour la préservation de la biodiversité. La rapporteure a proposé des objectifs ambitieux, allant jusqu'à proposer la rétroactivité des engagements en termes de protection de la biodiversité. J'ai voté contre ces mesures puisque, bien que nous devions assumer les engagements souscrits dans le protocole de Nagoya, nous devons éviter de créer des conditions administratives insupportables pour les opérateurs et de rendre l'accès aux ressources génétiques extrêmement compliqué et risqué d'un point de vue juridique. En l'état actuel des choses, j'ai voté contre le rapport de la rapporteure. Mais puisque les positions de la Commission et du Conseil sont plus raisonnables, j'ai voté pour le mandat de négociation de la rapporteure, afin qu'elle commence les négociations informelles avec le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this report as it represents another case of the EU meddling with access to genetic resources in a way that they are not equipped to do so.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Bélier qui transpose en droit européen le protocole de Nagoya, traité international adopté en 2010 par les parties à la convention sur la biodiversité. Ce rapport garantit le fait que seules les ressources génétiques légalement acquises seront utilisés par les chercheurs et les entreprises. J'ai voté contre l'amendement 37 de la rapporteure. Cet amendement aurait obligé les opérateurs à s'assurer rétroactivement que ces ressources utilisées ont été acquises légalement. Cela aurait entraîné des conditions compliquées et administrativement intenables quant à l'utilisation de ces ressources.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A perda da biodiversidade regista um agravamento acelerado. A preservação da biodiversidade é essencial para a vitalidade socioeconómica da Europa. Para participar na preservação da biodiversidade, é necessário que os benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados sejam hoje partilhados de forma justa e equitativa. Concordo com o conjunto das propostas da relatora porque visam garantir à União Europeia o seu lugar e o seu papel de líder nas negociações internacionais atuais e futuras, promovendo uma posição progressista para se chegar rapidamente a um mecanismo multilateral mundial ambicioso que possa dar resposta aos desafios da preservação da biodiversidade e da sua utilização sustentável.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Com esta proposta de regulamento pretende-se proceder à transposição do Protocolo de Nagoia, o qual consagra a partilha justa e equitativa dos benefícios para todas as utilizações dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados. A proposta da Comissão constitui, assim, uma base solida para construir um sistema eficaz à escala europeia de acesso e partilha dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos na UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Mnohé subjekty v rámci Únie využívajú genetické zdroje na výskumné či komerčné účely. Nástroj, ktorý upravuje nakladanie s genetickými zdrojmi, je v mene Európskej únie schválený Dohovor o biologickej diverzite. Malo by byť našou snahou minimalizovať riziko, že s genetickými zdrojmi bude nakladané nezákonne. Naopak je žiaduca maximálna obozretnosť a rovnocenné využívanie prínosov prameniacich z danej problematiky. Stanovené ciele je však ľahšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie ako celku, než na úrovni jednotlivých členských štátov. Je teda opodstatnené usilovať sa o spoločný a jednotný postup.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – Malgré des désaccords sur certaines parties du rapport, j'ai voté pour le mandat de négociation du rapporteur. Il est en effet important que l’UE ratifie le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques sous cette mandature du Parlement afin de garder son influence et de peser dans les décisions qui seront prises lors de la conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies en octobre 2014 en Corée du Sud. Sans ratification, l’UE aura simplement le statut d’observateur. Sur l'amendement 37, j'ai voté contre l'extension du champ d'application à la commercialisation et aux applications subséquentes pour éviter toute rétroactivité et insécurité juridique. J'ai voté contre l'amendement 60 afin d’exclure du champ des obligations la demande de brevets ou de droits relatifs à une nouvelle variété végétale.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il tema dell'impoverimento della biodiversità è unanimemente riconosciuto e rappresenta motivo di preoccupazione. In tal senso, garantire una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche rappresenta una possibile soluzione all'impoverimento degli ecosistemi. Dobbiamo però sempre tenere presente la sfera etica e la necessità di approcciare determinati percorsi con la massima cautela. Auspico pertanto il rafforzamento, sotto il profilo legislativo, della trasparenza e della sicurezza giuridica contro il fenomeno della biopirateria, ovvero l'acquisizione e utilizzazione illegale di risorse genetiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), par écrit. – J’ai voté pour la transposition du protocole de Nagoya qui est aujourd’hui le seul outil international permettant de lutter contre la biopiraterie. Comme lors du vote de mon rapport sur la biopiraterie en janvier dernier, le PE a clairement de nouveau dit “Non !” à la concentration des ressources génétiques mondiales et des savoirs traditionnels dans les mains de quelques firmes des pays industrialisés, aux conséquences dramatiques pour les peuples autochtones et les petits agriculteurs. Et “Non !” au trafic et à l’utilisation de ressources génétiques acquises illégalement. Après des mois de mobilisation dans nos différentes commissions au Parlement européen et un véritable parcours d'obstacles, il était fondamental d’avoir un mandat de négociation avec le Conseil. Le risque de voir l'UE absente de la table des négociations en 2014 a été évité... mais le prix est cher payé ! Nous avons perdu sur des propositions phares dont l'idée du Fond Européen pour ce qui est des ressources dites "historiques" et la prise en compte de l'application à toute nouvelle utilisation des ressources génétiques, mesure essentielle pour rendre l’application du Protocole effective. Le futur règlement européen se réduit à « peau de chagrin » puisque les ressources déjà « dans le circuit » ne seront pas concernées…

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté contre le rapport car la sécurité juridique n'est pas assurée tout au long de la chaîne d'utilisation des ressources génétiques pour les utilisateurs. Je déplore le mandat donné au rapporteur pour conclure un accord en première lecture. Cette décision empêche les députés européens d'obtenir une meilleure base de négociation pour la mise en œuvre et la ratification du Protocole de Nagoya pour l'Union européenne. Cette question de l'accès aux ressources génétiques est pourtant extrêmement importante pour l'avenir de la recherche et de l'innovation dans le secteur agricole ou pharmaceutique. L'Union européenne est en effet le premier marché pour les semences végétales. On estime aussi que 26 % de l'ensemble des nouveaux médicaments approuvés au cours des trente dernières années sont des produits naturels ou issus de produits naturels. Le rapport est une mauvaise base de négociation n'offrant pas de nouvelles perspectives pour la recherche axée sur la nature. La notion de bonne conduite, qui était cruciale pour faciliter le respect, par les petites et moyennes entreprises européennes, des règles de Nagoya, a malheureusement été supprimée. Enfin, il n'y a pas de reconnaissance de la nature particulière des ressources génétiques quand elles sont utilisées pour l'agriculture et l'alimentation.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Le Parlement européen, mené par la coalition des groupes socialistes, libéraux et verts, a choisi de confier un mandat de négociation à Madame Sandrine Bélier en vue du trilogue avec la Commission européenne et le Conseil de l'UE qui devra aboutir à la ratification du Protocole de Nagoya. À titre personnel, je regrette que les bases de ce mandat de négociation qui vient d'être approuvé soient irréalistes voire dangereuses pour nos industries et entreprises. Je pense notamment au principe de réciprocité. C'est pourquoi, j'ai choisi de rejeter ce mandat. Cependant, je reste confiant quant à l'approche plus mesurée de la Commission européenne et du Conseil de l'UE qui sauront parvenir à une solution plus raisonnable et plus proche de nos intérêts. Il est en effet essentiel que l'Union européenne ratifie le Protocole de Nagoya. L'UE ne doit pas uniquement être spectatrice des négociations internationales futures mais doit pouvoir influencer voire infléchir les positions parfois trop radicales de ses partenaires internationaux lors de la conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies (COP12) qui auront lieu en octobre 2014 en Corée du Sud.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La perdita della biodiversità, stando a quanto le statistiche in nostro possesso ci restituiscono, si pone come un tema importante su cui porre la nostra attenzione e quella della nostra attività politica parlamentare. L´impatto economico e sociale della perdita della biodiversità ci dice di numeri significativi, quali perdite pari al 7% del PIL mondiale entro il 2050.

Pertanto, preservare e consentire l´accesso alle risorse genetiche, nonché un accesso alle stesse che sia quanto più possibile equo e ugualmente garantito agli Stati membri, è di fondamentale importanza ed è quanto si è prefissato la presente relazione. Investire sulla condivisione delle conoscenze, attraverso un rafforzamento delle infrastrutture deputate alla trasmissione del sapere e alla formazione del personale, è indubbiamente un buon viatico per invertire il senso di marcia che ci sta conducendo alla perdita di biodiversità

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution modifiée concernant le protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées qui vise à lutter contre l'accès illégal en garantissant que seules les ressources génétiques légalement acquises sont utilisées par les chercheurs et les entreprises.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La ratification par l'UE du protocole de Nagoya sur la biodiversité est une bonne nouvelle dans la lutte contre la biopiraterie. Le pillage des ressources génétiques des pays du sud par les multinationales doit cesser. Le texte de la Commission était très insuffisant. Il exigeait essentiellement de la part des multinationales des déclarations et des obligations morales de faire preuve de la "diligence nécessaire". Le rapport du Parlement va nettement plus loin. Il interdit l'utilisation de ressources génétiques acquises illégalement. Il exige un consentement préalable des fournisseurs avant toute utilisation. Il demande que les utilisateurs de ressources génétiques fournissent des preuves de leur respect de la législation à différentes étapes de la fabrication d'un produit. Il prévoit l'obligation d'associer les communautés autochtones et locales des pays fournisseurs. Il permet pour ces fournisseurs, la possibilité de contester en justice l'utilisation faite des ressources génétiques. Afin de rendre possible ces avancées, je vote pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A perda da biodiversidade regista um agravamento acelerado. Cerca de 60 % dos ecossistemas degradaram-se nestes últimos cinquenta anos (FAO, 2010). Para além de uma responsabilidade ética e moral, o impacto económico e social desse declínio é enorme: 7 % do PIB mundial será perdido anualmente até 2050 (relatório TEEB, 2010). Paradoxalmente é na diversidade biológica que se encontra um manancial inesgotável de inovações e de descobertas na área da investigação científica, das aplicações tecnológicas ou dos produtos de saúde, alimentares, cosméticos e outros. Desta forma, a preservação da biodiversidade não é apenas essencial para o futuro de toda a humanidade, mas também para a vitalidade socioeconómica da Europa e de todos os cidadãos, beneficiários diretos da sua utilização. Temos que trabalhar para combater a perda da biodiversidade, pois esta irá contribuir para o desenvolvimento económico e a criação de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una importante mejora, en el ámbito de las políticas del desarrollo y la cooperación internacional, en la gestión de los recursos genéticos y sus beneficios, tanto a nivel europeo como internacional. El informe plantea un impulso a la implementación del protocolo de Nagoya, tratando de garantizar el acceso a los recursos genéticos a toda la humanidad y de reforzar la conservación de la biodiversidad y de las prácticas tradicionales asociadas a la misma. El informe plantea también la necesidad de fomentar la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales. En un contexto de privatización de los recursos genéticos por parte de multinacionales como Monsanto, este informe va en una dirección contraria. Por ello he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Šiuo dokumentu įgyvendiname Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolą dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais bei tinkamo naudos pasidalijimo. Genetinių išteklių patekimas į ES bei keitimasis jais – visuomet dvipusis procesas, kurio dalyviai dažniausiai nelygiateisiai. Džiaugiuosi, jog pranešėjai pavyko patobulinti Komisijos pasiūlymą užtikrinant, jog būtų atsižvelgiama ir į genetinę medžiagą teikiančių trečiųjų šalių ar bendruomenių interesus.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Pritariu pateiktiems reglamento pakeitimams, kuriais prisidedama prie genetinių išteklių panaudojimo bei komercializacijos ir su jais susijusių tradicinių žinių skatinimo. Pažymėtina, kad didelė dalis pasaulio gyventojų tiesiogiai priklauso nuo biologinės įvairovės kaip pajamų šaltinio. Todėl labai svarbu, kad būtų tinkamai įgyvendintos numatytos teisinės, administracinės ir politinės priemonės. Tokiu būdu bus užtikrintas visapusiškas aplinkos apsaugos ir vystymosi politikos suderinamumas ir tvari prieiga prie genetinių išteklių Europos vartotojams. Naujasis teisinis reguliavimas turi užtikrini ne tik tinkamą biologinės įvairovės apsaugą, bet ir tapti partnerystės tarp besivystančių ir išsivysčiusių šalių plėtojimo pagrindu. Tam, kad pasaulyje būtų užkirstas kelias biologinės įvairovės praradimui pasaulyje, mes privalome prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir tausaus jos komponentų naudojimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório relativo à implementação e ratificação pela União do Protocolo de Nagoia - sobre o acesso aos recursos genéticos e à partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização. Votei favoravelmente por concordar com a posição do Parlamento Europeu que é a de que o presente regulamento europeu se cole o mais possível tanto ao espírito como à letra deste tratado internacional. A proposta da Comissão constitui uma base sólida para construir um sistema eficaz à escala europeia. No entanto, a conformidade plena com o Protocolo de Nagoia exige que se reforcem alguns mecanismos, tal como sugere o Parlamento. Se a questão do acesso aos recursos é deixada à soberania dos Estados-Membros, é importante apresentar um quadro comunitário claro sobre a parte da partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos naturais.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Pour. Il s’agit du premier instrument européen pour la biodiversité depuis plus de 20 ans et la mise en place du réseau Natura 2000 (Directive Habitats). Le rapport tel que voté par l’ensemble de mes collègues constitue une véritable avancée. Il permet un renforcement du partage de bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques pour la préservation de la biodiversité. Il offre une meilleure traçabilité tout au long de la chaine d’utilisation de la recherche à la commercialisation. Il met également en place un mécanisme de lutte contre la biopiraterie en interdisant dans l’Union européenne toute utilisation de ressources génétiques qui aurait été acquises illégalement.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Met dit voorstel omtrent de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke verdeling van de voordelen ervan, wil de EU het protocol van Nagoya implementeren en haar internationale verplichtingen nakomen. Het Commissievoorstel is echter een erg minimalistische interpretatie van het gebruik van genetische rijkdommen en legt geen algemene regels op in verband met de toegang tot genetische rijkdommen. Dit werd aan de lidstaten afzonderlijk overgelaten.

De groene rapporteurs pasten het Commissievoorstel wezenlijk aan. Het voorziet in een progressieve naleving, zodat het vele genetische materiaal dat al in Europese databanken verzameld is geleidelijk aan, bij elke nieuwe toepassing ervan, in overeenstemming komt met de nieuwe wetgeving. Zo wordt ‘biopiraterij’ vermeden en dienen de landen van oorsprong telkens voorafgaande geïnformeerde toestemming te geven en behoorlijk vergoed te worden. Ook worden er controles ingesteld en wordt een fonds voor biodiversiteit opgericht met de inkomsten van genetisch materiaal waarvan het land van oorsprong niet vastgesteld kan worden.

Ik heb dan ook voor dit voorstel gestemd. Het kan niet dat de moderne industrie zich de rechten op traditionele kennis en genetische rijkdommen van ontwikkelingslanden toe-eigent en hier veel geld mee verdient, zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaars en een faire vergoeding.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La perte de la biodiversité ne cesse de s'aggraver et de s'accélérer. Il est établi qu'une espèce de mammifères sur quatre, un oiseau sur huit et plus d'un amphibien sur trois sont menacés d'extinction à l'échelle mondiale (IUCN, 2012). Près de 60 % des écosystèmes ont été dégradés ces cinquante dernières années (FAO, 2010). Au-delà d'une responsabilité éthique et morale, l'impact économique et social d'un tel déclin est immense: 7 % du PIB mondial perdu annuellement à l'horizon 2050. Pour participer à la préservation de la biodiversité, des peuples et des savoirs qui y sont liés, il est nécessaire, aujourd'hui, que les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés soient partagés de manière juste et équitable. Ce partage doit contribuer à préserver la diversité biologique et culturelle in situ et à assurer son utilisation durable pour les populations locales.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União implementou uma Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020, com a qual se compromete a aumentar a sua contribuição para a prevenção da perda da biodiversidade mundial até 2020. Saliento que o presente protocolo inclui a investigação e o desenvolvimento relacionados com a composição genética e/ou bioquímica de material genético - por exemplo, DNA, genes, etc. Várias indústrias, incluindo a farmacêutica e a da alimentação e bebidas, utilizam materiais genéticos para fins de investigação que permitem melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus. Subscrevo o presente relatório que reforça a utilização dos recursos genéticos para fins de investigação, desenvolvimento e comercialização, sendo que alguns utilizam também os conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dieser Bericht zielt mittels der Einführung klarer Definitionen sowie der Stärkung der Transparenz auf nachhaltige Optimierung und Schaffung von Rechtssicherheit ab. Sehr zu begrüßen ist, dass all das auf der Grundlage des Nagoya-Protokolls, einem internationalen Umweltabkommen im Rahmen der UN-Konvention über biologische Vielfalt, erfolgen soll.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne Využívanie genetických zdrojov môže byť veľmi prínosné, ide však o prírodné bohatstvo, ku ktorému je potrebné pristupovať veľmi šetrným spôsobom. Ani technologická prevaha nedáva žiadnemu štátu právo riskovať stratu biodiverzity. Práve jej ohrozenie sa stáva vážnym ekologickým problémom, ktorému ľudstvo čelí. Ochrana biodiverzity a zachovanie biologickej a kultúrnej rozmanitosti sa musí stať základnou podmienkou pre každú manipuláciu s genofondom planéty. Som tiež presvedčená, že pri aplikovaní genetického výskumu je potrebné v každom jednom prípade zohľadniť aj bioetické hľadisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La proposta della Commissione europea fornisce una base solida per dar vita ad un sistema efficace su scala comunitaria. Per uniformarsi al protocollo di Nagoya è tuttavia necessario rafforzare alcuni meccanismi: se la questione dell'accesso alle risorse è lasciata, infatti, alla sovranità degli Stati membri, diviene fondamentale offrire un quadro dell'Unione europea chiaro riguardo la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse naturali.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O conjunto das propostas de alteração ao regulamento pretendem atribuir à União Europeia um papel de líder nas negociações internacionais atuais e futuras, promovendo uma posição progressista para se chegar rapidamente a um mecanismo multilateral mundial ambicioso. Independentemente da atitude supranacional de que se pretende dotar a UE nesta matéria, não deixamos de concordar com a questão de fundo de travar a degradação e preservar a biodiversidade. Alertamos, contudo, para as contradições que se encontram no seio das políticas comunitárias que prejudicam este mesmo objetivo. Os principais pontos de ação centram-se na melhoria da cadeia de utilização dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados, no reforço da transparência e da segurança jurídica, na conformidade progressiva nas novas utilizações dos recursos genéticos para a partilha justa e equitativa dos benefícios para todas as utilizações dos recursos genéticos, como consagrado na Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagóia. Uma última proposta vai no sentido da criação de um Fundo da União Europeia para a Partilha de Benefícios que será financiado pelos utilizadores dos recursos genéticos numa ótica da preservação da biodiversidade mundial. Votámos a favor.

 

14.12. Mikroproizvodnja električne energije (B7-0388/2013)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhí áthas orm tacaíocht a thabhairt don mholadh seo agus bhí gach duine beagnach d’aonghuth mar tá siad ciallmhar. A luaithe a chuirfear i bhfeidhm iad is fearr go háirithe i dtreo agus nach mbeimid ag brath chomh mór sin agus atáimid ar ghás agus ar ola a iomportáil ó thíortha eile. Bhí Judith Merkies i gceannas ar an tuarascáil seo agus rinne sí point an-suimiúil sa díospóireacht dhá oíche ó shin.

One of the points made in the debate was that 30% of energy in the United Kingdom could be obtained through micro-generation. Only last week, I had a group in my office in Brussels who told me that they could convert 600 000 homes in Ireland to micro-generation with the right conditions. Not only that, but they could provide a surplus which could go back into the grid. I hope today’s discussions and proposals will lead to that happening all over Europe.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Mr President, at times when we seek a solution to some of these environmental problems we find ourselves looking at the one-size-fits-all solution from EU level rather than looking at solutions closer to home. There should actually be no political disagreement on the need for more micro-generation. As one of my colleagues said earlier, it has been estimated in the UK that 30% of energy could come from micro-generation.

Perhaps, however, we can also learn a lesson from the past. Over the years, we have seen the demise of many of the old windmills and watermills that used to be in our towns. Maybe we could see more riverside properties starting to generate more of their own energy, and work on harnessing tidal energy as well. At the same time we see more and more street furniture being powered by solar energy. If we can encourage that, perhaps the solution to our problems is closer to home.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La microgénération peut être définie comme « 1) la production à petite échelle, par des particuliers et des PME, d'énergie permettant de produire de la chaleur/du froid et de l'électricité afin de répondre à leurs propres besoins, et 2) les diverses formes de production à petite échelle, de façon groupée ou coopérative à l'échelon des collectivités, afin de répondre aux besoins locaux; » Cette microgénération étant utile à l’approvisionnement durable de l’Union en énergie, j’ai voté en faveur de cette résolution qui présente les moyens de la développer.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Dacă dorim ca UE să-și îndeplinească obiectivele pe termen lung în materie de energie din surse regenerabile, trebuie să luam în calcul microgenerarea. Aceasta contribuie la creșterea ponderii totale a energiei din surse regenerabile în mixul energetic al UE și permite un consum eficient de energie electrică aproape de punctul unde aceasta este generată, evitându-se, astfel, şi pierderile în timpul transportului.

Doresc să menţionez că o utilizare eficientă a microgenerării este influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi: o piață internă europeană a energiei funcțională; dezvoltarea tehnică a unor unități de microgenerare; realizarea unei infrastructuri energetice inteligente, în special la nivel de distribuție și, nu în ultimul rând, politici pe termen scurt, mediu și lung și mecanisme de susținere eficiente pentru stimularea microgenerării la nivel european, național și local.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – La microgénération est la production à petite échelle, par les particuliers ou PME, d'énergie permettant de produire de la chaleur et de l'électricité afin de répondre à leurs propres besoins. J'ai voté en faveur de cette résolution, afin d'encourager de telles pratiques et d'atteindre les objectifs à long terme de l'UE en matière d'énergie renouvelable. Ces objectifs pourront être atteints en investissant dans la recherche et les nouvelles technologies.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as EU energy policy is quite simply a generic disaster in all areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Para que a UE atinja as suas metas em matéria de energias renováveis a longo prazo, a microgeração deve ser um elemento fundamental da produção de energia no futuro. A microgeração contribui para o aumento da quota total de fontes renováveis no cabaz energético da UE e permite um consumo eficaz de eletricidade perto do local de produção. É preciso melhorar a execução das estratégias relativas à produção de calor e de eletricidade em pequena escala previstas no atual quadro político da UE para que a UE seja líder em matéria de energia eléctrica.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Accesul la energie suficientă pentru un standard de viață decent reprezintă un drept fundamental pentru toți cetățenii și, întrucât prețurile la energie au crescut în mod semnificativ în ultimii ani, consider că rolul cercetării și al tehnologiei în îmbunătățirea eficienței și în reducerea costurilor microgenerării este unul esenţial.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La microgénération est un outil intéressant pour permettre aux consommateurs d’énergie de devenir de véritables acteurs du marché de l’énergie. C’est pourquoi je soutiens cette résolution qui encourage la réflexion sur l’avenir de cet outil. En invitant à lever un ensemble d’obstacles, il invite à compléter le marché européen de l’énergie. Nous devons cependant rester vigilants à ce que la séduction de nouvelles technologies n’ait pas de répercussions indues sur la facture énergétique des Européens, et je me félicite de ce que ce texte insiste sur ce point.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I welcomed this important resolution. Equal pay for work of equal value is a basic principle in the EU, however the gender pay gap across the EU has remained very high. This resolution requests that the Commission support Member States in reducing the gender pay gap by at least 5 % annually with the aim of eliminating the gender pay gap by 2020. I have done work with the Welsh agency Chwarae Teg on the gender pay gap in Wales. Their research shows the extent of the problem and how important it is that we keep up pressure on governments to help achieve equal pay.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A utilização da microgeração, produção de energia em pequena escala para consumo próprio, é essencial para o avanço das energias alternativas na Europa de modo a cumprirmos os objectivos fixados em matéria de clima, energia e crescimento. É por isso necessário que o quadro regulamentar a aplicar à microgeração seja simples, eficaz e célere, seguindo as melhores práticas

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Prístup k energiám je základným právom pre všetkých. Európska únia je stále viac závislá na dodávkach energie z tretích krajín, pokiaľ chce vedieť dostatočne pokryť nároky jednotlivých členských štátov. Domnievam sa, že by malo byť záujmom lídrov Únie hospodárne nakladať s energetickými zdrojmi pri súčasnom zohľadňovaní záujmov všetkých občanov EÚ. I rozumné spoločné využívanie energie môže totiž prispieť k posilneniu súdržnosti spoločnosti, pričiniť sa o úspešný boj proti energetickej chudobe, vytvoriť nové pracovné miesta či sa zaslúžiť o celkový hospodársky rast. I toto sa v konečnom dôsledku môže javiť ako nový prístup k riešeniu pretrvávajúcej hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution a pour louable intention de favoriser le développement de la microgénération, c'est à dire la production d'énergie à petite échelle pour des usages locaux. Cela favoriserait ainsi non seulement le circuit-court mais aussi les énergies renouvelables, du fait des technologies employées. Ces avancées resteront cependant des vœux pieux si l’UE poursuit la libéralisation sauvage de son marché de l’électricité. C’est malheureusement ce que soutient ce texte parfaitement hypocrite en appelant à accélérer l’application du 3éme paquet de directives de libéralisation de l’énergie. Ce rapport passe ainsi sous silence les impasses écologiques et sociales dans lesquelles cette libéralisation enfonce l’Union européenne. Je vote contre, pour ne pas cautionner cette hypocrisie. Et j’affirme mon soutien au développement de la microgénération qui ne sera effectif qu’avec une planification écologique qui fasse sortir l’énergie de la concurrence sauvage actuelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A União Europeia está cada vez mais dependente das importações de países terceiros para o aprovisionamento de energia, é por isso necessário alterar a situação para garantir o cumprimento dos objetivos em matéria de clima, energia e crescimento. A produção de energia descentralizada e em pequena escala constitui uma oportunidade para os agregados familiares, as pequenas e médias empresas e as comunidades, tanto das zonas urbanas como das zonas rurais, trabalharem em conjunto no combate às alterações climáticas, tornando-se produtores de energia. Para que a UE atinja as suas metas em matéria de energias renováveis a longo prazo, a microgeração deve ser um elemento fundamental da produção de energia no futuro. Pois a microgeração contribui para o aumento da quota total de fontes renováveis no cabaz energético da UE e permite um consumo eficaz de eletricidade perto do local de produção, evitando perdas no transporte. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de esta propuesta de resolución debido a que supone un impulso a la generación de energía eléctrica y térmica a pequeña escala. Este nuevo enfoque de la producción energética supone una verdadera alternativa a nuestros actuales sistemas energéticos, dependientes de recursos externos. En la actualidad se están produciendo ataques contra este tipo de alternativas energéticas, como la reciente reforma energética del Partido Popular en España. Esto supone que existe la posibilidad de generar una transición hacia sistemas energéticos más sostenibles y los lobbies de las multinacionales de la energía necesitan activar sus redes de influencia para detener este tipo de transiciones. La tecnología y la posibilidad económica están disponibles para desarrollar sistemas energéticos descentralizados, diversificados y sostenibles y esta resolución trata de impulsarlos. Por ello he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Dans la mise en place d’une politique énergétique européenne forte, l’Union européenne doit accorder une importance non seulement aux projets énergétiques transnationaux mais également aux microprojets permettant aux citoyens européens de devenir énergétiquement autosuffisants. Cet aspect micro contribuera directement à rendre l’Union européenne indépendante sur le plant énergique. De plus, ce marché est source de croissance et d’innovations permettant une prolifération de PME spécialisées dans le domaine. Cette politique micro-énergétique doit s’inscrire dans une politique européenne ambitieuse qui devrait prendre l’allure d’une Communauté européenne de l’énergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi mikrogeneravimas yra didelis postūmis energijos vidaus rinkai. Pažymėtina, kad mikrogeneravimas padeda kontroliuoti savo vartojamą energiją, sumažinti savo perkamos energijos kiekį ir taip apsisaugoti nuo energijos nepritekliaus. Todėl labai svarbu, kad mažo masto energijos generavimo srityje būtų įgyvendinami koordinuoti veiksmai ir užtikrintas vieningas teisinis reguliavimas. Atsižvelgdamas į mikrogeneravimo teikiamą naudą, manau, kad jo sistemos turėtų būti įtraukiamos į miesto planavimo projektus. Valstybės narės turėtų skatinti teigiamos energijos pastatų statybą. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti sukurtos naujos tikslingos finansinės priemonės ir turėtų taikomos paskatų sistemos. Reguliuotojams ir sistemų operatoriams turėtų būti taikomos bendros rekomendacijos. Be to, turi būti pašalintos biurokratinės kliūtys ir palengvintas leidimų išdavimo procesas.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente resolução do Parlamento Europeu em que se realça a importância de promover cooperativas de energias renováveis a nível local, tanto nas zonas rurais como nas zonas urbanas, na necessidade de aumentar o apoio público às energias renováveis e de promover a sensibilização e participação dos cidadãos na produção de energia em pequena escala, melhorando o acesso às energias renováveis e gerando investimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − I supported the microgeneration, small scale electricity and heat generation resolution because I believe in the capacity of the microgeneration sector to be an engine for job creation in the EU economy. During the debate, we have seen how small scale technologies covered by this resolution have been a ‘blind spotʼ in European energy policy so far, despite the potential of the sector to cover a much more significant proportion of the regionʼs energy needs. This resolution calls on Member States to take a more proactive approach in implementing the Energy Efficiency Directive 2012/27/EU and, in particular, in removing barriers to microgeneration deployment. I believe this industry has great potential, with the correct supports in place, to yield dividends in terms of job creation and environmental protection.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Greens submitted a number of amendments on the importance of decentralised energy systems, of cooperatives, and of ‘prosumers’, i.e. consumers being active agents in energy production, as well as the importance of DSOs and other ancillary services, innovative financing – such as microcredits – and the standardisation of products used in microgeneration. These are reflected in the final resolution and Greens voted in favour at Committee level.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. La "microgénération" désigne tout un ensemble de générateurs d'électricité de petite et moyenne taille, notamment le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la biomasse et les déchets. Plus largement, elle inclut également la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) ou les équipements de cogénération, qui alimentent la chaleur produite au cours de la génération d'électricité, soit directement dans les foyers, soit dans les réseaux de chaleur et d'électricité locaux. Les partisans de la microgénération (aussi appelée production distribuée ou décentralisée d'énergie) affirment qu'un marché énergétique décentralisé est une condition préalable pour atteindre les objectifs européens en termes d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, mais ils déplorent les obstacles importants qui entravent leur capacité à concurrencer les plus grands producteurs d'électricité.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A microgeração é um conceito que traz vantagens às PME, aos consumidores europeus e às entidades locais e regionais. De acordo com os objectivos da União de uma economia verde e inteligente, a microgeração consiste na geração de calor e de arrefecimento que responda às necessidades individuais de singulares, PME e comunidades locais. Entre as tecnologias de microgeração encontram-se as turbinas eólicas, bombas de calor, os painéis solares e fotovoltaicos. Para que este setor tenha sucesso é preciso que exista um verdadeiro mercado europeu de energia, a criação de incentivos à escala nacional e desburocratização do acesso à rede nacional. A nível europeu deverá haver uma aplicação de estratégias e políticas de incentivo. A União deve manter o seu papel de líder no combate às alterações climáticas e a microgeração tem aqui um papel que não deve ser esquecido. Por estas razões, voto a favor desta proposta de resolução.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I believe that in order for the EU to meet its renewable energy targets, microgeneration needs to be a vital element in the future of energy generation. This is why I have voted in favour of the microgeneration resolution. I acknowledge how microgeneration has contributed to the increase in the overall share of renewables in the EU energy mix. Whilst I appreciate that a successful incorporation of microgeneration in the internal European energy market will be reliant on factors such as technical development of microgeneration units, the deployment of a smart energy infrastructure, and various schemes which incentivise microgeneration at all levels, I am confident that microgeneration will help bring us closer to our renewable energy targets.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A microgeração é a produção de aquecimento/arrefecimento em pequena escala e a distribuição de energia elétrica por indivíduos e PME para responder às suas próprias necessidades. Existindo diferentes formas de produção em pequena escala, é assinalado que a microgeração abarca uma série de tecnologias diferentes: energia hidroelétrica, geotérmica, solar, marinha e eólica, bombas de calor, biomassa. São apontados na resolução fatores importantes como o desenvolvimento técnico de unidades de microgeração, a implantação de infraestruturas energéticas inteligentes, as políticas de apoio eficazes de curto, médio e longo prazo, para incentivar esta produção de energia. No entanto, não é deixada de lado a velha máxima do bom funcionamento do mercado interno da energia que já não traz novidades, apenas a de ser o garante da continuação da política de entrega deste setor às grandes empresas energéticas. Além disso, constata-se que são estes os responsáveis, em grande medida, pela pobreza energética que hoje se vive na UE, a qual afeta 125 milhões de pessoas na União, privando-as do acesso à energia, situação gerada principalmente pelo aumento dos preços da energia. Alertamos para que a microgeração não seja utilizada para responsabilizar os consumidores pela redução do preço da sua fatura energética, de forma a continuar a garantir os lucros fabulosos das empresas energéticas europeias.

 

14.13. Enako plačilo delavk in delavcev (B7-0387/2013)
Video posnetki govorov
 

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). - Mr President, I am in favour of this resolution. Although the principle of equal pay for equal work has been enshrined as a fundamental EU principle for more than 50 years, it is clear that not enough has been done to address the issue fully. The fact of the gender pay gap for Ireland sitting at 14% and that for the whole of the EU at 16% demonstrates that much remains to be done to ensure that women have access to well-paid quality employment.

As the impact of the crisis and the current so-called austerity measures continues to be felt by vulnerable and disadvantaged groups such as women, and with the effects of the pay gap extending to retirement age, it is more important than ever that we close this discriminatory gap.

It would be remiss of me not to mention a delegation that was here yesterday from the Freedom Drivers, who attended this Parliament and asked that their needs be met and their voice be heard – a voice of independent people seeking independent living.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I would agree with my colleague from Ireland, Martina Anderson, and the points she made. It is extraordinary that the concept of equal pay for work of equal value was enshrined in 1957. Here we are 56 years later and it has not become a reality for everybody. There is a 16.2% gap right now across the European Union. It is important that we, who were responsible for introducing the concept in the first place, should now highlight it again to ensure it becomes a reality right across the European Union.

Another point I would also like to make is that, because of the economic recession, there is exploitation of young people, particularly young girls, graduates and so forth, who are being taken on by employers and kept on minimal wages, often with no contract of long-term duration. That is also something that we have to look at and deal with.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Mr President, with the pay gap between women and men at 14% in Ireland, this is clearly a key issue. As across Europe, women comprise the overwhelming majority of workers in some of the lowest paid sectors, are more likely to be affected by pay freezes in the public sector and are more likely to be in part-time or precarious employment.

Irish families are forced to fork out 29% of their family net income on childcare – more than double the European average. We are continually told that equal pay legislation was handed down from on high by the EU. That is rubbish; it was won by mass strikes in France after the Second World War and by the heroic strikes of female ammunition workers in Belgium, Ford workers in Britain and countless others across Europe. As the great abolitionist Frederick Douglass put it: ‘power concedes nothing without a demand. It never did and it never will’. It will be a struggle across Europe, including against austerity, precarious contracts and the lack of childcare facilities, which will ensure that equal pay for equal work is truly won.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, as we have just heard from a couple of speakers, the Treaty of Rome contains one sentence on this issue: ‘Men and women shall be given equal pay for equal work’. Any normal person would think that that was a clear, comprehensible statement of objective but, in a series of controversial judgments, the European Court of Justice has expanded the plain meaning of those words well beyond what the Treaties say.

First it ruled ‘pay’ to mean pension rights, holiday entitlements and so on, and then it said that equal work means work of equivalent value. How is an employer supposed to assess that? Is it just a question of whether you look as though you are working as hard as the other person? Do you need to factor in how many suitably qualified applicants there were for the post? It even got to the stage, in a case in the UK, where a same-sex couple were saying that they were discriminated against because they were not married and one partner was not getting the same free rail pass that they would get if they were married. Whatever else that was, it was not being discriminated against on grounds of sex. There is a basic unfairness here which is that you do not know what you have signed up to if the law can be changed.

You know what? If I want to work for you and you want to employ me ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - Podporila som predložené uznesenie, v ktorom Parlament žiada o rýchlejšie vyrovnanie platových rozdielov medzi ženami a mužmi, pretože som presvedčená, že za rovnakú prácu patrí ľuďom rovnaká odmena.

Toto uznesenie však predchádzala otázka, ktorú zaslal predseda výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Komisii. V nej tvrdí, že odstránenie platovej nerovnosti je nástrojom na riešenie demografickej krízy. Domnievam sa, že toto tvrdenie neobstojí.

Ak chceme prekonať demografickú krízu, musíme hľadať také nástroje, ktoré prispejú k oceneniu práce matky. Takýmto nástrojom by mohlo byť napríklad zvýšenie odvodov za matky do systému dôchodkového sporenia počas doby, keď sa starajú o deti.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), in writing. − I voted in favour of this report, because it recognises that linguistic diversity is an essential part of the European cultural heritage, and because it calls to be attentive to the discrimination of small and/or vulnerable languages. However, EU institutions should set an example in their call to preserve languages by ensuring that official EU languages can at least be used within its own premises. As an official EU language, Maltese interpretation should be available, not only for plenary sessions, but also during committee meetings.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il est totalement inacceptable qu’à travail égal subsistent des différences importantes de rémunération entre travailleurs masculins et féminins. Dès lors, c’est avec beaucoup de conviction que j’ai voté en faveur de cette résolution qui demande à la Commission et aux États membres de renforcer les mesures actuelles afin de combler le fossé entre le discours et les actes et assurer enfin l’égalité réelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution qui vise à instaurer l'égalité de salaires entre les travailleurs hommes et femmes. J'ai aussi voté pour des mesures contraignantes en la matière, en imposant une réduction de 5% par an de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes jusqu'à 2020. En 2012, l'écart moyen des rémunérations horaires entre les hommes et les femmes dans l'UE atteignait 16,2%. Les femmes devraient donc travailler 59 jours de plus que les hommes pour gagner un salaire équivalent à celui perçu par les hommes. L'Union européenne, symbole de démocratie et d'égalité, ne peut laisser de pareilles différences subsister.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W głosowaniu poparłem projekt rezolucji pani poseł Edit Bauer dotyczący zrównania wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości. Pomimo istotnych przemian na polu równouprawnienia kobiet i mężczyzn, kwestia różnic w wynagrodzeniu wciąż pozostaje nierozwiązana. Problem nierówności płac utrzymuje się w całej Unii Europejskiej, a w części państw członkowskich wręcz ulega pogłębieniu. Projekt rezolucji zakłada wspieranie państw członkowskich w walce z tym zjawiskiem. Roczna redukcja różnic w wynagrodzeniu o co najmniej 5 punktów procentowych pozwoliłaby na całkowite wyeliminowanie problemu do roku 2020. Zrównanie wynagrodzeń przyniosłoby liczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Przyczyniłoby się to m.in. do poprawy sytuacji ekonomicznej nie tylko kobiet, ale również całego społeczeństwa poprzez zwiększenie wzrostu gospodarczego. Wierzę, że działania ku zniesieniu zróżnicowania w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn będą wielkim krokiem ku pełnemu równouprawnieniu.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Abstain. I abstained from voting in this case as, although my Party do not want or see the need for any more EU legislation in this field, it is quite simply impossible to vote against a report that deals with the issue of gender-based pay equality.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O lento progresso na eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres tem consequências demográficas, sociais, legais e económicas significativas. A redução das desigualdades de género através da eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres trará benefícios não só para as mulheres, mas também para toda a sociedade. A eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres não deve ser vista como um custo, mas sim como um investimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), in writing. − The gender pay gap is still a persistent problem and currently stands at 16.2 % across the EU. The implementation of the principle of equal pay for the same work and for work of equal value is crucial to achieving gender equality, bearing in mind that the negative effects of the gender pay gap on women extend into their retirement age and women receive pensions which are, on average, 39 % lower than those of men. Reducing gender inequalities by closing the gender pay gap will bring benefits not only for women but for society as a whole, and this should be seen as an investment. The Commission should strongly support Member States in reducing the gender pay gap by at least five percentage points annually with the aim of eliminating the gender pay gap by 2020. The Commission should review Directive 2006/54/EC on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, at least in relation to some aspects of the gender pay gap issue: work evaluation and job classification, equality bodies and legal remedy, social dialogue, prevention of discrimination, gender mainstreaming, sanctions, streamlining of EU regulation and EU policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La parità di retribuzione tra uomini e donne che svolgono un medesimo lavoro, oltre a essere un principio fondamentale dell'UE, è anche e soprattutto una questione di giustizia sociale. È a dir poco inaccettabile che si possa percepire uno stipendio inferiore, compiendo lo stesso lavoro, solo per il fatto di essere uomo o donna. E i dati a nostra disposizione ci rivelano una realtà europea ancora troppo lontana dal garantire efficacemente questo principio. Anzi, le donne rientrano tra le categorie più deboli ed esposte a pregiudizi e discriminazioni per il fatto di dover conciliare gli impegni familiari e la fondamentale funzione procreativa con l'attività professionale. Auspico, pertanto, che la Commissione voglia fare ogni sforzo per individuare le misure più efficaci e le garanzie che rendano operativo e applicabile, nella maniera più diffusa possibile, il principio della parità di retribuzione tra uomo e donna che svolgono il medesimo lavoro. Dobbiamo prestare la massima attenzione e il massimo impegno verso queste problematiche che incidono direttamente e fortemente sulla vita dei cittadini se vogliamo far comprendere loro l'importanza dell'Europa e dell'integrazione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Progresele lente în eliminarea discrepanțelor salariale între genuri au consecințe demografice, sociale, juridice și economice semnificative. De aceea, cred că reducerea inegalităților de gen, prin eliminarea diferențelor nejustificate de remunerare între femei și bărbați, va aduce beneficii nu numai pentru femei, ci și pentru întreaga societate și nu trebuie să fie considerată un cost, ci o investiție.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L’égalité salariale entre les hommes et les femmes n’est toujours pas une réalité dans l’Europe de 2013. Les mesures d’incitation souples n’ont pas eu les résultats attendus, et il est plus que temps de passer à la vitesse supérieure. Je soutiens des objectifs ambitieux et contraignants en la matière, et je suis satisfaite du vote du Parlement européen aujourd'hui: c'est la marque de notre ambition, et je soutiens la fixation d'objectifs clairs et forts pour mettre fin aux discriminations.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je suis satisfaite que l'UE s'engage pour que l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins soit une réalité. Malheureusement, le constat est sans appel. Il n'y a eu que trop peu d'évolution en la matière et l'on constate même des régressions dans certains pays membres de l'UE. Il est donc nécessaire de rappeler que nous ne pouvons accepter que des écarts existent entre les rémunérations des hommes et des femmes. Le principe « à travail égal, salaire égal » doit désormais devenir une réalité concrète pour les citoyennes et citoyens européens et cette proposition de résolution l'encourage fortement.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − „Az egyenlő munkáért egyenlő díjazás” elve uniós alapelv (EUMSZ 157. cikk), így kiemelten fontosnak tartom, hogy a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód a foglalkoztatás területén is megvalósuljon. Elengedhetetlen, hogy az egyenlő értékű munkát mindenki számára azonos mértékben díjazzák ahhoz, hogy meg lehessen állítani a nemek közötti bérszakadékok további növekedését és a meglévő különbségeket csökkenteni lehessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I welcomed this important resolution. Equal pay for work of equal value is a basic principle in the EU, however, the gender pay gap across the EU has remained very high. This resolution requests the Commission to support Member States to reduce the gender pay gap at least 5 % annually, with the aim of eliminating the gender pay gap by 2020. I have done work with Welsh agency Chwarae Teg on the gender pay gap in Wales. Their research shows the extent of the problem and how important it is that we keep up pressure on governments to help achieve equal pay.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A igualdade de remuneração entre homens e mulheres parece-me uma questão de elementar justiça que consagra o princípio do salário igual para trabalho igual. É por isso com preocupação que vejo que a disparidade de salários entre homens e mulheres tem vindo a aumentar na Europa, apoiando a solicitação do Parlamento Europeu para que a Comissão apoie os Estados¬Membros na redução das disparidades salariais entre homens e mulheres com o objetivo de eliminar as disparidades salariais entre homens e mulheres até 2020. Para além de a equidade exigir direitos iguais para homens e mulheres, a lei deve ter ainda em conta as necessidades especiais relacionadas com o género, o que no caso da mulher é flagrante em áreas como a protecção da maternidade e a conciliação entre a vida profissional e familiar. É, por isso mesmo que, para além da justa reivindicação de salários iguais, é fundamental que as mulheres não sejam também, sistematicamente, penalizadas no contexto profissional pelo facto de serem mulheres e mães.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Não obstante o considerável corpus legislativo em vigor há quase 40 anos, as medidas adotadas e os recursos utilizados (a disparidade a nível da UE ascendia a 17,7% em 2006, a 17,6% em 2007, a 17,4% em 2008, a 16,9% em 2009 e a 16,4% em 2010), o fosso salarial entre homens e mulheres continua a ser um problema persistente, elevando-se atualmente a 16,2 % em toda a UE. A aplicação do princípio da igualdade de remuneração pelo mesmo trabalho e por trabalho de valor social equivalente é crucial para alcançar a igualdade de género. A redução das desigualdades de género através da eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres trará benefícios não só para as mulheres, mas também para toda a sociedade. A eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres não é um custo, mas um investimento. A Diretiva 2006/54/CE não é suficientemente eficaz para fazer face às disparidades salariais entre homens e mulheres e para alcançar o objetivo da igualdade de género em matéria de emprego e de ocupação. Assim, a Comissão deve rever, sem demora, a Diretiva 2006/54/CE e apoiar os Estados-Membros na promoção de boas práticas e na aplicação de políticas para reduzir as disparidades salariais entre homens e mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Rovnosť je jednou z najpodstatnejších hodnôt, ktoré možno označiť za prioritu Európskej únie. Je našou povinnosťou vynakladať úsilie na dosahovanie rovnosti oboch pohlaví, nech by sa jednalo o akúkoľvek činnosť či oblasť v rámci Únie. Práve i ekonomická nezávislosť, povedzme, ako dôsledok rovnakého odmeňovania mužov a žien nasvedčuje tomu, že postupne dochádza k napĺňaniu záväzkov vytýčených v rámci danej problematiky. Zásada rovnakej odmeny pre mužov i ženy za prácu rovnakej hodnoty je zakotvená v zmluvách EÚ. I v tomto duchu považujem za dôležité podporovať iniciatívy za rovnaké odmeňovanie na pracovisku a usilovať sa o efektívnu nápravu neodôvodnených rozdielov v odmeňovaní mužov a žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution car les femmes européennes ne peuvent pas attendre plus longtemps pour voir leurs droits appliqués. Cela fait longtemps maintenant que nous avons constaté l'inefficacité de la législation européenne en vigueur, notamment de la directive 2006/54/CE, pour réduire l'inégalité de salaire entre les travailleurs hommes et les travailleurs femmes. Il faut réviser cette directive pour s'assurer que cette fois, elle sera suffisamment convaincante pour être correctement mise en œuvre par tous les États membres. La résolution rappelle aussi, à très juste titre, que c'est un investissement dont l'UE ne peut pas se priver en ces temps de crise économique : ces inégalités persistantes constituent un grand manque à gagner pour les citoyens européens, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. La Commission doit prendre les mesures qui s'imposent pour l'intérêt général, car cela ne concerne pas que les femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution sur l'application du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur car malgré 40 d'efforts, d'actions menées et de ressources employées, force est de constater qu'au sein de l'Union européenne l'écart des rémunérations entre hommes et femmes est encore significatif. Avec cette résolution, le Parlement européen espère que ces disparités n'existeront plus d'ici 2020. Afin d'y parvenir, le Parlement européen propose une approche à plusieurs niveaux tels que la promotion des bonnes pratiques entre les Etats membres et la mise en oeuvre de politiques de réduction de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), par écrit. – J’ai bien évidemment voté en faveur de cette résolution adoptée à une très large majorité. C'est un combat que nous menons au sein de la commission FEMM depuis le début de la législature et pourtant cette année encore, en Europe, les femmes auraient dû travailler jusqu’au 27 février 2013 pour atteindre le salaire que les hommes gagnent au 31 décembre 2012. La lenteur des progrès afin résorber cet écart de rémunération révèle l'inefficacité et l’insuffisance des dispositions de la directive 2006/54/CE. C’est pourquoi nous appelons une nouvelle fois la Commission à la réviser. Réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est à la fois un outil pour faire face à la crise démographique, augmenter les possibilités d'emplois pour les femmes, et réduire le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté, les femmes étant malheureusement les premières victimes de la crise économique actuelle. Néanmoins je regrette que mes collègues du PPE aient demandé un vote par division concernant l'objectif de réduction de 5% par an du gender pay gap, alors que pourtant nous le savons la réduction d'un point de pourcentage de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes augmentera la croissance économique de 0,1 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cette résolution rappelle la Commission à son devoir en lui demandant de réviser la directive 2006/54/CE au sujet des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Ce texte fixe même des objectifs ambitieux de réduction de ce fossé pour parvenir à l'égalité des rémunération d'ici 2020. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Considero que a aplicação do princípio da igualdade de remuneração pelo mesmo trabalho e por trabalho de valor igual é crucial para alcançar a igualdade de género, motivo pela qual apresentei o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor de la presente resolución debido a que desde Izquierda Unida consideramos fundamental y prioritario el fin de la discriminación económica por razones de género. Resulta intolerable que las empresas que contratan trabajadores continúen empleando las diferencias de género para poder reducir los salarios. Tras años de lucha por la igualdad política de las mujeres, el capitalismo continúa apoyándose en la ideología del patriarcado para conseguir pagar menores salarios a las mujeres. Éstas, que además soportan en numerosos casos las cargas del trabajo doméstico, son doblemente discriminadas por el mercado del trabajo y es por ello que los Estados miembros deben desarrollar políticas de igualdad en el ámbito laboral. El informe pide que no se retrase más la implementación de las directivas relativas a la igualdad en los Estados miembros y por ello he votado a favor de la presente resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Alors que, depuis 1957, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est inscrite noir sur blanc dans les Traités, on constate qu’en 2013, la situation n’est toujours pas effective. En effet, actuellement, environ 16% des femmes sont toujours victimes de cette discrimination. Il s’agit pour ces travailleurs féminins d’une violation pure et simple de leurs droits fondamentaux. Il est inacceptable que pour un même travail, sous prétexte que vous êtes une femme, votre paie soit moins élevée. Il est important de s’assurer que tous les Etats membres de l’Union s’attèleront à résoudre ce problème. D’autant plus que 70% des citoyens européens estiment grave cet écart de rémunération.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Parlamente svarstėme jau ne vieną dokumentą, kuriame raginama mažinti bet kokius vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Ši rezoliucija – dar vienas įrodymas, kad pažanga nėra pakankama ir kad užmokesčio skirtumai valstybėse narėse vis dar egzistuoja. Viliuosi, kad rezoliucijoje įtvirtinti 2020 metai bus lemtingi suvienodinant atlygius. Žinoma, šio tikslo nereikėtų siekti beatodairiškai, o reikėtų atsižvelgti į veiklos skirtumus ir užimtumo lygį, skirtingą darbo užmokesčio struktūrą ir kitus rodiklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Darbo užmokestis turi priklausyti ne nuo darbuotojų lyties, bet nuo jų atliekamo darbo kokybės. Todėl būtina užkirsti kelią bet kokios formos diskriminacijai. Labai svarbu, kad ES būtų tinkamai įgyvendinta teisė į teisingą darbo užmokestį. Darbuotojai, nesvarbu, kokia jų lytis, turi gauti atlyginimą, atitinkantį jų užimamas pareigas. Tiek vyrams, tiek moterims už vienodą darbą turi būti mokamas vienodas užmokestis, kuris priklauso nuo darbuotojo kvalifikacijos, atliekamo darbo sudėtingumo, darbo kiekio ir atlikto darbo kokybės. Pažymėtina, kad išsilavinimas, aukšta kvalifikacija, darbo stažas ir kiti panašūs veiksniai turi būti svarbiausia sąlyga aukštesniam darbo užmokesčiui gauti.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − XXI amžiuje Europos Sąjungoje vyrai ir moterys už tą patį darbą vis dar gauna skirtingą atlyginimą. Nors nuo 2006 m. iki 2010 m. darbo užmokesčio skirtumas ES lygmeniu sumažėjo nuo 17,7 proc. iki 16,4 proc., teigiami pokyčiai vyksta labai lėtai. Pritariu rezoliucijoje išreikštam raginimui, kad Komisija remtų valstybių narių pastangas keičiantis patirtimi bei įgyvendinimo politika. Sutinku, kad būtų siekiama atlyginimų skirtumą panaikinti iki 2020 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a aplicação do princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho igual ou de valor igual em que se apela à promoção de boas práticas e a aplicação de políticas para reduzir as disparidades salariais entre homens e mulheres.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − I believe adamantly that pay disparity on the basis of gender is unacceptable in 21st century Europe and I was happy to support this report as a result. As the report outlines, progress in narrowing the gender pay gap has been extremely slow, and in some Member States the gap has even widened. This is despite the significant body of legislation in force for almost 40 years. Reducing gender inequalities by closing the gender pay gap will bring benefits not only for women but also for society as a whole, and closing the gender pay gap should not be seen as a cost but as an investment. The resolution calls on the Commission to support Member States in their efforts to reduce pay disparity on the basis of gender and I look forward to hearing them report on their progress in the coming months.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Progress in narrowing the gender pay gap is extremely slow, and in some Member States the gap has even widened. Despite the significant body of legislation in force for almost 40 years, the actions taken and resources spent, the gender pay gap is still a persistent problem and currently stands at 16.2 % across the EU (the disparity at EU level was 17.7 % in 2006, 17.6 % in 2007, 17.4 % in 2008, 16.9 % in 2009 and 16.4 % in 2010). Implementation of the principle of equal pay for the same work and for work of equal value is crucial to achieving gender equality. Finally, the negative effects of the gender pay gap on women extend into their retirement age and women receive pensions which are, on average, 39 % lower than those of men.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. − Podpořila jsem přijetí rezoluce zabývající se situací v odměňování mužů a žen za stejnou práci. Přetrvávající rozdíly, které v průměru v EU činí více než v 16 %, jsou nepřijatelné a je zjevné, že k jejich zásadnímu zmenšování, přes existující legislativu a další opatření, nedochází. Tyto rozdíly jsou neopodstatněné, ženy jsou v tomto smyslu jasně diskriminovány, přičemž dopady rozdílů v odměňování přetrvávají až do důchodového věku a ženy pobírají v průměru o 39 % nižší důchod než muži.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai bien sur voté en faveur de cette résolution! L'égalité entre les hommes et les femmes est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne. Elle remonte à 1975, avec l'intégration au traité de Rome du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale. La Belgique dispose également d'une importante législation contre la discrimination et pour la promotion de l'égalité entre femmes et hommes dans le domaine du travail. Malgré cette égalité en droit, les femmes continuent à faire les frais d'inégalités de fait et de discriminations indirectes qui restreignent leurs possibilités en matière d'accès à l'emploi, de carrière et de conditions de travail. Elles doivent bien souvent combiner leur travail avec les tâches quotidiennes de l'entretien du ménage et de l'éducation des enfants. En conséquence, les différentes formes de crédit-temps ou de congé parental qui permettent de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, tout comme le recours au travail à temps partiel, sont presque exclusivement des affaires de femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece no seu artigo 8.º Na realização de todas as suas ações, a União terá por objetivo eliminar as desigualdades e promover a igualdade entre homens e mulheres, reforçando no artigo 157.º que Os Estados-Membros assegurarão a aplicação do princípio da igualdade de remuneração entre trabalhadores masculinos e femininos, por trabalho igual ou de valor igual. Contudo, o que esta proposta de resolução nos mostra é que as disparidades salariais entre géneros continuam a ser uma realidade nos diferentes Estados-Membros. De acordo com os últimos dados, esta disparidade a nível da União tem vindo a diminuir, mas a um ritmo relativamente lento. Em 2006 a disparidade salarial na União era de 17.7% em 2007, 17.6 %, em 2008, 17.4% em 2009, 16.9% em 2010 e 16.4% em 2011. É necessário olhar para esta problemática de uma forma diferente. Em 40 anos de legislação europeia o problema ainda persiste. Os Estados-Membros têm que olhar para este tema como um problema estrutural que tem repercussões nefastas para o próprio crescimento da economia dos seus Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I voted in favour of the resolution for equal pay in the work place because I believe in gender equality. I have been concerned about the widening of the pay gap in some Member States, and am of the opinion that the principle of equal pay for equal work is fundamental to achieving full gender quality. It worries me that the gender pay gap is currently at 16.2 %, and I am aware that unequal pay rates have been a persistent problem throughout the EU. I hope that this resolution will play a part in closing the gap and securing equal pay for all.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), in writing. − I voted in favour of Parliamentʼs resolution on the application of the principle of equal pay for male and female workers for equal work or work of equal value (2013/2678(RSP)). In so doing, I hope to limit the disparity in the pay men and women receive for the same work. While I firmly believe that people should earn what they are worth or their earnings should be based on merit or experience, gender should not be a factor. Sadly however, progress in narrowing the gender pay gap is extremely slow and in some Member States the gap has even widened. Despite the significant body of legislation in force for almost 40 years, the actions taken and resources spent, the gender pay gap is still a persistent problem and currently stands at 16.2 % across the EU (disparity at EU level was 17.7 % in 2006, 17.6 % in 2007, 17.4 % in 2008, 16.9 % in 2009 and 16.4 % in 2010). Thus different factors need to be considered and addressed properly, such as differences in activity and employment rates, in wage structures, in the composition of the workforce and in remuneration, as well as other macroeconomic and institutional factors.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit gibt