Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 7 oktober 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Valprövning: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 10.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 11.Framställningar: se protokollet
 12.Inkomna dokument: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Den europeiska koldioxidmarknaden 2012 (debatt)
 15.Godkända hälsopåståenden om livsmedel (debatt)
 16.Livsmedel och produkter av animaliskt ursprung (debatt)
 17.Protokoll mellan EU och Mauretanien om fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (debatt)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Könsbaserat dödande: Brist på kvinnor? (kortfattad redogörelse)
 20.Korruption inom den offentliga och den privata sektorn: inverkan på mänskliga rättigheter i tredjeländer (kortfattad redogörelse)
 21.Effekterna på EU:s strukturfondsutgifter i medlemsstaterna av budgetbegränsningskraven inom de regionala och lokala myndigheterna (kortfattad redogörelse)
 22.Politisk planering framöver: budgetkonsekvenser för kapacitetsuppbyggnad (kortfattad redogörelse)
 23.Internationell privaträtt och bestämmelser på anställningsområdet (kortfattad redogörelse)
 24.En omfattande EU-strategi för fiske i Stillahavsregionen (kortfattad redogörelse)
 25.Fiskeribegränsningar och jurisdiktion över vattenområden i Medelhavet och Svarta havet – vägar till konfliktlösning (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (439 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (1670 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy