Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2169(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0310/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0310/2013

Viták :

PV 08/10/2013 - 13
CRE 08/10/2013 - 13

Szavazatok :

PV 09/10/2013 - 6.3
CRE 09/10/2013 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0406

Viták
2013. október 8., Kedd - Strasbourg Lektorált változat

13. 2011. évi mentesítés: Európai Tanács és Tanács (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport d'Andrea Češková, au nom de la commission du contrôle budgétaire, concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2011, section II – Conseil européen et Conseil (COM(2012)0436 – C7-0226/2012 – 2012/2169(DEC)) (A7-0310/2013).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, zpravodajka. − Paní předsedkyně, poslanci EP neschválili hospodaření Rady již za rozpočtové roky 2009 a 2010. Radě bylo tehdy odmítnuto udělení absolutoria. Bohužel to vypadá tak, že i za rok 2011, za nějž jsem já zpravodajkou, to dopadne stejně. Bylo by to tak potřetí v řadě, kdy Parlament odmítne udělit absolutorium Radě a Evropské radě, protože za rok 2011 se bavíme i o Evropské radě, byť byla zahrnuta pod rozpočtovou kapitolu společně s Radou. Udělování absolutoria Radě se stalo takovým každoročním bojem mezi Parlamentem a Radou o to, který z těchto orgánů má větší kompetence v procesu udělování absolutoria. Zapomeňme nyní na to, že na věc existují skutečně dva rozdílné právní názory na to, který z těchto orgánů ty kompetence přesně má. A to jsou právní názory, které vycházejí z posuzování Smlouvy o fungování Evropské unie.

Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem Evropské unie a má odpovědnost vůči občanům jednotlivých členských států, proto by poslanci EP měli poskytovat úplné informace daňovým poplatníkům o tom, jak je s jejich daněmi nakládáno. Občané Evropské unie si provoz platí ze svých daní a je tak automatickou povinností každého orgánu, včetně dle mého názoru Rady a Evropské rady, hospodařit transparentně a plně se zodpovídat veřejnosti.

Na plenárním zasedání 17. dubna tohoto roku bylo odloženo udělení absolutoria Radě a Evropské radě za rozpočtový rok 2011 a to z toho důvodu, že Rada nespolupracuje s Evropským parlamentem a odmítá poskytnout potřebné informace k udělení absolutoria. Já jakožto zpravodajka jsem toto odložení doporučila s tím, že bychom měli dát prostor zástupcům Rady, aby měli možnost dodat patřičné informace a zodpovědět minimálně otázky, které byly vzneseny od členů Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Ačkoliv schůzka s kyperských předsednictvím naznačovala, že by mohlo dojít k určitému pokroku, bohužel se tak nestalo. Hospodaření Rady přitom není tak transparentní, jak si Rada myslí, jak je tedy prezentováno ve výroční zprávě. Parlament již několik let upozorňuje na nepřehlednost v dosazování a odměňování zaměstnanců a také stále nebyly objasněny náklady, které Rada vynaložila na pořízení budovy Residence Palace. Domnívám se, že pokud Parlament nemá zodpovězeny všechny otázky, nemůže rozhodovat jinak, nežli udělení absolutoria Radě a potažmo tedy i Evropské radě odmítnout.

Jestliže zítřejší hlasování opět dopadne tak, že poslanci EP rozhodnou absolutorium neudělit, doufám, že to přiměje zástupce Rady alespoň v budoucnu vést otevřenější dialog s námi, se členy Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Chci zdůraznit, že toto moje stanovisko bylo na Výboru pro rozpočtovou kontrolu odhlasováno s výjimkou jednoho hlasu všemi hlasy. Takže já věřím, že i zítřejší hlasování proběhne v podobném duchu a že to stanovisko bude podpořeno. Můžu jenom říct, že mi nezbývá než si přát, aby budoucí zpravodaj mohl oznámit něco pozitivnějšího nežli já.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Leškevičius, President-in-Office of the Council. − Madam President, the debate in which the Council is participating this afternoon is only taking place because of the continuing disagreement between Parliament and the Council on how to handle the budget discharge procedure, as was rightly pointed out by the honourable rapporteur, Ms Češková. I regret the situation very much. It should have been sorted out long ago.

This is the third year in succession in which we find ourselves in this situation. Two weeks ago the Committee on Budgetary Control voted yet again against granting the Council discharge. I would like to begin by underlining that the annual report of the Court of Auditors shows that no errors were found in relation to the Council’s and European Council’s expenditure in Section II of the 2011 EU budget. This discrepancy between the draft report from the Committee on Budgetary Control and the finding of the Court of Auditors is not easy to understand for anybody outside the EU institutions. I would like to state that as in previous years the Council has a sincere wish to find a lasting solution which would be acceptable to both Parliament and the Council.

You are aware that the Council has made concrete proposals in the past. These remain on the table. We have even invited Parliament in the past to appoint a formal delegation to discuss how we can resolve this issue. So far Parliament has chosen not to respond and yet the proposal, let me stress once again, remains on the table. I would like to be very clear that the Council does of course not contest that Parliament is the discharge authority acting on a recommendation from the Council, but it really is clear that the Commission is the only legitimate institution to which discharge is granted in relation to the entire EU budget.

Of course, all relevant information on the financial management of the institutions has to be available for scrutiny. Neither Council nor Parliament can be exempt from this. That is why the Council, in its proposal to which I have just referred, considers that there should be a mutual exchange of information between Parliament and the Council. Our view is that any permanent solution must be based on the principles of accountability, transparency and reciprocity and the term ‘reciprocity’ has perhaps been misunderstood by those who are concerned that the Council is somehow seeking to deny the institutions their proper roles under the Treaty.

I can assure you that this is not the case. I would underline that the Presidency is ready, in constructive discussions, as soon as Parliament is ready, to commit itself seriously to resolving this issue. In this context, I would encourage all Members of this Parliament to vote on this report in the spirit of cooperation and common sense.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Moja grupa polityczna popiera stanowisko pani sprawozdawczyni Češkovej. Jest zgodna co do tego, że Radzie nie należało udzielić absolutorium. Wrażliwe punkty to stwierdzenie uchybienia w zakresie stosowania kryteriów selekcji i kryteriów udzielania zamówień. Pani sprawozdawczyni przywołuje w swoim sprawozdaniu główne zastrzeżenia Trybunału Obrachunkowego, które dotyczyły procedur przetargowych – działania, które były zalecone to odpowiednie narzędzia kontrolne, lepsze wytyczne, dokładniejsze stosowanie zasad udzielania zamówień publicznych. Emocje wzbudza również zakup budynku Residence Palace. Sprawozdawczyni domaga się szczegółowych wyjaśnień dotyczących środków wydanych na ten cel oraz wyjaśnienia, do jakiego celu służyć będzie ten budynek. Myślę, że ta troska jest zasadna, chociażby dlatego, że koszty budowy tego budynku, które w 2005 r. były oceniane na 240 mln euro, wzrosły o 1/3. Dzisiaj się mówi o prawie 330 mln euro. Są to poważne kwoty i myślę, że tutaj te wyjaśnienia w pełni są zasadne.

Kwestionowana też jest rola Parlamentu w udzielaniu absolutorium. Rada inaczej interpretuje prawo do udzielania absolutorium. Według nas, w każdym razie, unika współpracy z Parlamentem, a na pewno nie udziela informacji. Sprawozdawczyni zresztą sugeruje, że do lepszej współpracy Rady i Parlamentu Europejskiego w przyszłości mogłoby się przyczynić listy dokumentów, które powinny być wymieniane pomiędzy instytucjami, aby proces udzielania absolutorium przebiegał sprawniej i obie instytucje mogły odpowiednio wypełnić swoje role. Cieszy postawa litewskiej prezydencji, która deklaruje, że jest gotowa do współpracy. Miejmy nadzieję, że to będzie ten przełom w dotychczasowej praktyce.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin, on behalf of the S&D Group. – Madam President, I would like on behalf of the Group of Socialists and Democrats to support the opinion by Mrs Češková to refuse to grant discharge to the Council.

I am very sorry to hear again and again the same position coming from the Council. The Council is not a unique institution exempt from providing information. I do not want to enter into the legal debate about who should grant discharge to whom. Parliament is the only elected institution in the European Union.

It is about providing information. There is absolutely no reason that the Council should not provide information on human resources, on staff, on payment for buildings and on any issues that have to do with taxpayers’ money. There is no excuse and no legal argument to refuse that. I wonder who we are going to impress when, for a third consecutive year, a refusal is made to grant discharge to the Council. I see that the Council is not changing position. It is a pity for the electorate and the voters that an important institution in the European Union is refusing transparency, is refusing to provide information about its administrative costs. That is something which is not bearable.

I do not know whether we might address the Court in order to ask for this information, or should we rather follow a proposal that came from the Irish Presidency – and we are waiting for the Lithuanian Presidency to take this over – to make a working group, but without preconditions, and to decide and agree what information is going to be exchanged. Instead of that we hear the same position from the Council, which is leading to a refusal to grant discharge. This is a very bad signal for the voters.

 
  
MPphoto
 

  Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. – Κυρία Πρόεδρε, είναι αρχαίο πια και αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών να ελέγχεται από τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους τους κάθε δαπάνη που ξοδεύει για λογαριασμό της η εκτελεστική εξουσία. Οι δαπάνες του Συμβουλίου δεν ελέγχονται από τα εθνικά κοινοβούλια, περιλαμβάνονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό και, με βάση τις Συνθήκες, πρέπει να ελέγχονται από το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Συμβούλιο, επικαλούμενο στην ουσία την πολιτική του ισχύ, αρνείται τα τελευταία χρόνια να δώσει επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις αρχές. Και το Κοινοβούλιο ορθώς, κατά τη γνώμη μου, αρνήθηκε να χορηγήσει στο Συμβούλιο απαλλαγή τα προηγούμενα χρόνια και ορθώς αρνείται να το κάνει και σήμερα.

Η πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για μια διαθεσμική ομάδα εργασίας θα μπορούσε να διευκολύνει την επίλυση αυτού του προβλήματος, όμως δεν αλλάζει την ουσία αυτών που πρέπει να κάνουμε μέχρις ότου βρεθεί λύση: να μην χορηγούμε δηλαδή την απαλλαγή για λογαριασμούς που δεν θεωρούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε επαρκώς με βάση την κοινοβουλευτική μας συνείδηση.

Τα κοινοβούλια στην ευρωπαϊκή ιστορία δεν ασκούσαν εξ αρχής το σύνολο των σημερινών δικαιωμάτων τους ως εκπρόσωποι της λαϊκής βούλησης. Αγωνίστηκαν για να κερδίσουν αυτά τα δικαιώματα απέναντι σε μια ισχυρή εκτελεστική εξουσία. Το Συμβούλιο εκπροσωπεί ασφαλώς τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις οι οποίες, όμως, δεν υπόκεινται στον έλεγχο των δικών τους κοινοβουλίων για τις συγκεκριμένες δαπάνες.

Στο επίπεδο της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτή την ευθύνη και οφείλει να επιμείνει μέχρι να διασφαλίσει ότι μπορεί να τη φέρει σε πέρας ικανοποιητικά.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Mevrouw de Voorzitter, allereerst wil ik zeggen dat ik heel blij ben dat de Raad aanwezig is bij dit debat. Het is wel eens anders geweest. Dus dank daarvoor.

Maar in iedere democratie, in iedere serieuze democratie, moet het toch zo zijn dat de belastingbetalers, dat de publieke opinie en dat zeker de verantwoordelijke parlementsleden inzage krijgen in en dat hen verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven met het geld dat door de belastingbetaler is betaald.

Er loopt nu al meer dan drie jaar een conflict tussen de Raad en het Europees Parlement. Dit is écht geen gezonde situatie. Wij krijgen van de Raad gewoonweg onvoldoende info over het gebruik van de begroting. En het gaat om veel geld. Het gaat tenslotte om bijna een half miljard euro, om 500 miljoen euro.

We kunnen dus geen kwijting verlenen. We kunnen geen attest van goed bestuur afgeven zolang we niet ook beschikken over de documenten waaruit blijkt dat dat geld ook goed besteed is.

Er zijn talloze vragen. Er is de opmerking van de Rekenkamer, die zegt dat er problemen zijn geweest bij de aanbestedingsprocedure van de schoonmaakdiensten. Er zijn opmerkingen gemaakt over de tekortkomingen inzake selectie- en gunningscriteria. Dit is het eerste punt.

Tweede punt: er is toch een nieuwe situatie sinds het Verdrag van Lissabon. We hebben niet alleen de begroting van de Raad van Ministers, we hebben ook de begroting van de Europese Raad. Er zijn taken bijgekomen en eigenlijk zouden die twee begrotingen apart onder de loep genomen moeten kunnen worden. Maar dat kunnen we niet.

Derde punt: – het is eerder al gezegd in het debat – het dossier van de Résidence Palace. Daar zijn heel veel vragen over. Waar komen de betalingen vandaan? Waar komt dat geld vandaan? Welke betalingen zijn er reeds verricht? Wat zijn de betalingen die nog gepland moeten worden en die nog verricht moeten worden?

Ten slotte, het befaamde Ei van de Europese Raad, dat gebouw dat neergezet wordt naast de Résidence Palace, dat straks het hoofdkwartier wordt van de voorzitter van de Europese Raad. Daar zijn héél veel vragen over. Dat zou meer dan 320 miljoen euro gaan kosten. Als Parlement willen wij dat daar verantwoording voor wordt afgelegd.

Dít is onze taak als kwijtingsautoriteit. Ik zou de Raad dus willen oproepen om de informatie die wij vragen dan ook aan ons te bezorgen.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić, u ime kluba ECR. – Zahvaljujem izvjestiteljici na kvalitetnom izvješću. Osobno ću podržati Prijedlog odluke uz veliku dozu žaljenja što transparentnost u upravljanju javnim novcem dolazi pod znak pitanja u institucijama Europske unije.

Ekonomska kriza i rast socijalne nesigurnosti ozbiljno su naštetili ugledu Unije u očima građana, a neodgovornost i netransparentnost u upravljanju novcem poreznih obveznika dodatno narušavaju poljuljani imidž ove zajednice. I sama dolazim iż države koja se suočava s problemom korupcije i netransparentnosti u postupcima javnih nabava, ali ću ponosno ustvrditi kako je Hrvatska napravila mnogo da bi se stanje popravilo. Od Europske unije također očekujem napredak pa se nadam da nećemo imati ovakvih dilema kod narednih razrješnica.

Unija mora biti uzor transparentnosti i financijske odgovornosti te svojim autoritetom utjecati na države članice i kandidatkinje da i same napreduju po tome pitanju. Ukoliko ona to ne bude u stanju, ideja Unije postaje bezvrijedna jer načela na kojima se temelji neće biti primijenjena.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen. – Fru Formand! Jeg havde egentlig skrevet en tale på forhånd. Den tror jeg, jeg vil lægge til side efter bemærkningerne fra Rådet. Jeg vil godt starte med at takke Rådet for, at Rådet er mødt op her i dag. Det er selvfølgelig et fremskridt. Men jeg vil så stille spørgsmålet: Betyder det så også, at Rådet møder op, når vi skal diskutere i Budgetkontroludvalget? Vi er jo i gang med dechargeproceduren for 2012. Kommer Rådet til den diskussion, eller vil Rådet fortsat afvise at diskutere med Parlamentet? Det er jo lidt lettere at diskutere i det relevante udvalg, end det er at diskutere her i salen.

Rådet siger, at der skal være en gensidighed. Personligt har jeg ikke noget imod, at Parlamentet svarer på alle de spørgsmål, som Rådet måtte ønske at stille. Og jeg kan personligt garantere, at alle de spørgsmål, som Rådet har at stille Parlamentet, vil jeg sørge for bliver bragt videre og stillet til Parlamentet. Men det er udenomssnak! Det, der er det afgørende, er, at Parlamentet har beføjelse til at meddele Rådet decharge. Derfor stiller Parlamentet Rådet spørgsmål. Rådet skal jo ikke meddele Parlamentet decharge. Derfor hænger tingene jo ikke sammen. Hvordan kan man meddele decharge uden først at få svar på sine spørgsmål? Vi kan jo bare tage ét eksempel, når nu Rådet siger, at der ikke har været nogen kritik af dets regnskab. Lad os blot tage ét spørgsmål: Hvordan kan det være, at Rådet år efter år har overført penge til kontoen Rejser fra kontoen Oversættelser - og det efterfølgende år bedt om flere penge til Oversættelser, som så også er blevet overført til Rejser? Hvordan kan det være? Der må være en forklaring! Hvis vi skal videre, så må Rådet begynde at svare på de spørgsmål, der bliver stillet.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke, namens de EFD-Fractie. – Het is reeds ten overvloede gezegd: het is volkomen terecht dat dit Parlement weigert kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting aan de Europese Raad en aan de Raad.

Ik wil toch nog even zeggen dat ik het schandalig vind dat de zogenaamde Europese president Herman Van Rompuy nog geen maand geleden de Europese Rekenkamer eigenlijk terechtwees, of in elk geval die Europese Rekenkamer letterlijk vroeg om – ik citeer – "in het vervolg meer genuanceerd te rapporteren". Dat is een eufemisme en een nauwelijks verbloemde vraag om zoveel mogelijk te zwijgen over de onaanvaardbare verspillingen en slechte bestedingen van belastinggeld in diverse Europese instellingen overigens. Het aan de kaak stellen van die misstanden zou – nog steeds volgens Van Rompuy – "niet goed zijn voor het imago van de Europese Unie". Ja, men waant zich een beetje in de Sovjet-Unie of minstens in een soort bananenrepubliek, wanneer men zoiets hoort.

Anderzijds, waarde collega's, moet ik ook zeggen dat wij gelijk hebben wanneer wij vragen stellen bij de Résidence Palace, wanneer wij vragen stellen bij de kostprijs van het zogenaamde Ei. Zeer juist.

Maar ook in déze instelling zijn er heel wat problemen. Ook in déze instelling wordt de komende jaren eigenlijk in een soort 'groot geheim' meer dan 200 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe gebouwen voor het Europees Parlement en ook dát is kafkaiaans. Onze kritiek op de beide Raden is zeer terecht, maar is ook een beetje hypocriet.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Madam President, well, here we go again. Squirm time for the European bureaucrats. They must really hate this, having to answer and put forward their figures because, seriously, they do not like scrutiny and they do not like transparency.

This whole report lacks scrutiny, and it lacks transparency in the withholding of documents relating to significant expenditure – namely the purchase of the Residence Palace in Brussels, as previously mentioned – and in the refusal of the Council to address questions raised by a democratically-elected Parliament. A democratically elected Parliament!

Her Majesty’s Government has drawn attention in the last few days to a cosy agreement in place since the 1970s, that two institutions would not scrutinise each other’s spending. Why are you so afraid of democratic scrutiny? You control Europe, you spend taxpayers’ money, your accounts for the whole of this institution have not been audited for 18 years and you do not care about democracy.

I told my constituents in the West Midlands, the industrial heartland of the United Kingdom about this. I am not sure that they actually believed me. Incidentally, we British have a name for opaque and cosy arrangements such as these. We call them Spanish practices. I am very pleased that the rapporteur advocates voting against discharge of the 2011 budget. Of course, any agreement for scrutiny of another institution should be mutual. I would welcome scrutiny of this institution’s spending by the Council and I think the people of Great Britain would also welcome it.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). - Frau Präsidentin! Herr Ratspräsident, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Wir haben hier ja alle miteinander ein Déjà-vu. Nicht nur das Verfahren hier, sondern auch die Erklärung, die Sie, wie ich finde, sehr tapfer verlesen haben. Es ist die Erklärung des Rechtsdienstes des Rates, die uns wohl bekannt ist. Ich möchte Ihnen unsere eigene Erklärung entgegensetzen. Wir sehen sehr viele Dinge darin anders. Ich wäre erfreut, Ihnen das im Detail einmal auseinanderlegen zu dürfen. Wir kommen mit diesem Verfahren so nicht weiter. Sie als Rat müssen anerkennen, dass Transparenz und Rechenschaftspflicht auch für Sie gelten. Alles andere ist ein Rückschlag für Europa.

Sie haben heute ein absolutistisches Politikverständnis vorgetragen. Das ist für uns unwürdig und nicht akzeptabel. Wenige Monate vor der Europawahl geben Sie damit den populistischen Kräften unnötig Auftrieb, vor allem all jenen, die behaupten, dass die EU-Gelder unzulänglich kontrolliert werden. Das ist definitiv nicht richtig. Ich wäre auch selber sehr gerne bereit, die Arbeit zu machen, die hier von mir erwartet wird und die im Übrigen auch als Aufgabe dieses Parlaments im Vertrag steht, als eine der wenigen Aufgaben, die wir haben – wenn man uns denn ließe, es wäre sehr schön. Die Bürgerinnen und Bürger haben dafür jedenfalls kein Verständnis, auch für die Gruppe aus Kühlsheim, einem Ort in meinem Wahlkreis, seinen Gemeinderat, ist das hier ziemliches Neuland. So könnte sich in unserer Gegend kein Gemeinderat aufführen, wie der Ministerrat sich aufführt.

Ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss Folgen haben. Wir müssen den Mut haben, Haushaltsentscheidungen zu blockieren, das Ratsbudget zu blockieren. Wir müssen das Gentlemen's Agreement aufkündigen, wonach Rat und Parlament ihre Haushalte ohne Einmischung des jeweils anderen aufstellen, sonst kommen wir nicht weiter. Es muss klar sein: Geld darf künftig nur noch gegen parlamentarische Kontrolle, und zwar vollständige parlamentarische Kontrolle, ausgegeben werden. Das ist auch ein Weg für unsere Glaubwürdigkeit.

Ich möchte auf diese Gegenseitigkeit, auf die Sie abheben, einfach hinweisen. Es ist keine Gegenseitigkeit. Ich lasse ein frei gewähltes Parlament nicht von der Regierung und auch nicht von Beamten kontrollieren. Das gibt es nirgendwo in den Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). - Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ratspräsident! Ich kann nahtlos anschließen, wo meine christdemokratische Kollegin aufgehört hat. Zunächst herzlichen Dank für Ihr Hiersein! Es ist tatsächlich eine neue Qualität, dass wir mit Ihnen diskutieren können und nicht über Sie. Es hat hier schon Entlastungsdebatten gegeben, da waren wir unter uns. Und glauben Sie mir: Wir kennen unsere Standpunkte gegenseitig. Das war eine sehr einseitige Angelegenheit.

Sie haben gesagt, dass der Rat die Situation bedauert. Das nehmen wir erfreut zur Kenntnis. Wir bedauern sie auch. Meine Bitte wäre, dass Sie etwas dafür tun, dass sich das ändert. Bisher war das immer so eine Art Guerilla-Aktion; wenn das Parlament sich Unterlagen des Rates hat besorgen können, dann war das nie ein gerader Weg, sondern ein verschlungener. Die schwedische Ratspräsidentschaft – wenn ich mich konkret erinnere – hat einfach, skandinavischen Transparenztraditionen folgend, bestimmte Dokumente online gestellt, um die das Parlament gebeten hatte. Jetzt ist die litauische Ratspräsidentschaft ja noch ein bisschen hin. Sie wird den Zeitpunkt umfassen, zu dem wir beginnen, über die Entlastung für 2013 zu diskutieren. Sie sind herzlich eingeladen, dem schwedischen Beispiel zu folgen.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - Helaas kan het Europees Parlement nog geen kwijting verlenen aan de Raad. Het Europees Parlement beslist over kwijtingverlening aan de Commissie en de andere instellingen die de EU-begroting uitvoeren, dus ook aan de Raad van Ministers en de Europese Raad.

Verordening 966/2012 bepaalt dat de andere instellingen alles in het werk stellen om gevolg te geven aan de opmerkingen waarvan het kwijtingsbesluit van het Europees Parlement vergezeld gaat. De Raad geeft al enkele jaren onvoldoende antwoord op vragen of informatieverzoeken van het Europees Parlement en werkt derhalve niet constructief samen. Dat belemmert het Europees Parlement in het beslissen over kwijtingverlening.

Tot slot roep ik Raad en Commissie op tot een voortvarende invulling van de toegezegde inspanning voor de beheerverklaring van de lidstaten. Als ministers adequaat verantwoordelijkheid nemen voor de wijze waarop EU-geld in hun lidstaat wordt besteed, dan komt dit de zorgvuldigheid van het financieel beheer absoluut ten goede.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Dificultăţile întâlnite şi de această dată în descărcarea de gestiune privind Consiliul sunt regretabile. De câţiva ani, ne confruntăm cu acelaşi set de probleme, al căror stadiu de rezolvare rămâne constant. Nu s-a putut crea un dialog deschis între Consiliu şi Comisia pentru control bugetar privind o manieră transparentă de cooperare. În fiecare an ne regăsim într-un context similar, în care trebuie să reacţionăm la refuzul Consiliului de a răspunde la întrebări suplimentare din partea Parlamentului.

Întrebările şi cererea de informaţii sau documente suplimentare din partea Parlamentului reprezintă o parte legitimă a procedurii de descărcare de gestiune. Conform tratatului, Parlamentul European, prin Comisia pentru control bugetar, are un rol specific şi bine determinat în procesul de descărcare bugetară, având responsabilitatea de a acorda descărcarea de gestiune în executarea bugetului general al Uniunii.

Consiliul, prin prisma statutului de instituţie europeană, trebuie să se supună în totalitate acestei proceduri, pentru că reprezintă unul dintre beneficiarii bugetului european. Reiterez faptul că o supervizare eficientă a executării bugetului depinde de o cooperare interinstituţională necondiţionată între Parlament şi Consiliu. Este adevărat că Parlamentul are dreptul de a refuza descărcarea bugetară, drept pe care îl aplică în cazul Consiliului constant din 2009. Există însă un risc în refuzul repetat de a acorda descărcarea de gestiune în cazul în care nu există rezultate directe sau repercusiuni. Inexistenţa unui rezultat concret ca urmare a deciziei de a-i refuza acordarea de gestiune riscă să determine o decredibilizare a procedurii în sine, cu efect indezirabil în timp şi asupra altor instituţii sau agenţii ale Uniunii.

 
  
MPphoto
 

  Vojtěch Mynář (S&D). - Paní předsedající, jsem přesvědčen, že za současné situace nemůže Parlament absolutorium Radě v žádném případě udělit. Ta odmítá přijmout právo Parlamentu na důslednou a přímou kontrolu, jak tu už několikrát padlo prakticky od všech předřečníků. A právě od toho Parlament odvozuje právo na nikoliv jen pouhou formální, ale hlubokou a důkladnou kontrolu za všech okolností. Pokud se podívám na postavení evropských orgánů a institucí v širším kontextu, musím dojít k jednoznačnému závěru. Náš mandát je odvozen od občanů, a proto jsme to jedině my, volení zástupci, kdo má právo na zevrubnou kontrolu nakládání s evropským rozpočtem.

Pokud byla Rada opakovaně vyzvána, aby předložila a vysvětlila okolnosti zadávání veřejných zakázek, je nepřípustné, aby na naše oprávněné výtky vůbec nereagovala. Možná, že se taky nějakým způsobem vymlouvá. To je v dobrých společnostech obtížné a nedělá se to. Je proto dobré, že se na tomto stanovisku ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu shodneme napříč politickým spektrem. Proto i já jsem toho názoru, že pro efektivní dohled nad plněním rozpočtu by absolutorium mělo být udělováno všem orgánům, které hospodaří s rozpočtem Evropské unie, Radu samozřejmě nevyjímaje. Podporuji tedy zprávu kolegyně Češkové a navrhuji Radě absolutorium neudělit. (Předsedkyně poslanci odejmula slovo.)

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch (PPE). - Kedves Elnök asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenekelőtt gratulálni szeretnék Češková képviselőtársamnak a jelentéséhez, amit a legmesszebbmenőkig támogatok. Tisztelt képviselőtársaim! Többször elhangzott, hogy üdvözlendő az a tény, hogy a soros elnökség képviseletében a Tanács képviselői jelen vannak a Parlamentben, amikor a Tanács zárszámadásáról tárgyalunk. Lehet, hogy ez a jó szándék üdvözlendő, de ez a jó szándék már messze kevés. Ez a jó szándék messze kevés, mert hogy ha röviden és közérthetően kívánom összefoglalni, azt, amit valamennyi képviselőtársam a maga módján igyekszik megfogalmazni, akkor nem másról van szó, mintsem a Tanács, az Európai Tanács, az uniós polgárok adóforintjaiból származó közpénzzel nem számol el megfelelő módon, a Tanács viselkedése, magatartása szabálytalan. Az Európai Tanács viselkedése és magatartása méltatlan, hiszen hogyha bármelyik európai polgártársunk így viselkedne rábízott közpénz elszámolásával bármelyik tagállam hatóságát illetően, akkor az a hatóság joggal kérné számon az illető európai polgáron, hogy miért nem számol el a rábízott közpénzzel.

Az Európai Tanács ehhez képest pedig több évtizeddel ezelőtti állítólagos „gentlemen's agreement”-ekre, meg ki tudja mire hivatkozva kivonja magát az alól, hogy az arra hivatott uniós intézmény az Európai Parlament ellenőrizhesse az általa elköltött közpénzek felhasználását. Éppen ezért a lehető legmesszebbmenőkig támogatom Češková képviselőasszony javaslatát, tagadjuk meg a zárszámadás, a Tanács zárszámadásának elfogadását és bízom abban, hogy végre az intézményközi vitát a józan ész szabályainak betartása váltja föl, és sikerül ezt a problémát megoldanunk.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Opinia publică şi oamenii care plătesc taxe au dreptul să ştie cum sunt cheltuiţi banii publici de instituţiile europene, inclusiv de Consiliul European şi Consiliu; acestea nu fac nici ele excepţie şi nici nu trebuie să facă excepţie de la acest principiu. Cheltuielile lor trebuie să fie examinate de Parlamentul European, aşa cum Parlamentul European examinează cheltuielile şi managementul tuturor celorlalte instituţii europene.

Din 2007, Consiliul refuză să coopereze cu Parlamentul European în ceea ce priveşte procedura de descărcare a gestiunii. Această situaţie este inacceptabilă şi este motivul pentru care, din nou, iar eu sunt de acord cu asta, nu acordăm descărcarea de gestiune Consiliului pentru anul 2011. Consiliul invocă în permanenţă un acord tacit, aşa-numitul Gentlemen’s Agreement, care vine din 1970. Pentru Dumnezeu, lumea s-a schimbat, nu mai puteţi invoca acest acord, e cazul să arătaţi public ce faceţi cu banii şi noi să ne facem treaba ca Parlament European şi să verificăm acest lucru.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Dzisiejsza dyskusja dotyczy wykonania budżetu Rady w roku 2011. Wykonanie tego budżetu budzi bardzo wiele uwag, które dotyczą zwłaszcza procedur przetargowych. Ja jednak chciałbym zapytać o coś innego. W chwili obecnej kończą się w Parlamencie prace nad budżetem na lata 2014-2020. Chciałbym w związku z tym zapytać, jakie wnioski zostaną wyciągnięte z krytyki Parlamentu wobec budżetu Rady? Co się zmieni? Jakie będą oszczędności i czy jest szansa na to, że procedury przetargowe staną się bardziej czytelne? Rzecz bowiem nie tylko w tym, żebyśmy krytykowali Radę, ale przede wszystkim żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, czy jest to krytyka konstruktywna, czy też jest to potok słów z którego niewiele wynika.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE). - Natuurlijk is het zo dat dit Parlement geen kwijting kan verlenen aan de Raad. Als de Raad principieel weigert om inlichtingen te geven aan de kwijtingsautoriteit, dan kunnen wij gewoon geen kwijting verlenen.

Ik vraag mij af waarom dat zo is. Heeft de Raad iets te verbergen? Als het zelfs zó is dat de Voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris-generaal van dít Parlement in de Commissie begrotingscontrole verantwoording afleggen over de besteding van de gelden van het Parlement, allemaal in het openbaar, waarom kan de Raad dat níet doen? Voelt hij zich te zeer gebonden aan een gentlemen's agreement – dit wil zeggen: wij praten niet over elkaars begrotingen? Als dat zo is, denk ik dat die gentlemen's agreement zo snel mogelijk naar de prullenmand moet worden verwezen, want iedere Europese instelling moet – wat mij betreft – in het publiek verantwoording afleggen voor het gebruik van de gelden van de burger. Als de Raad dat weigert, is dat een slecht signaal aan de burgers van de lidstaten die zij vertegenwoordigen.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). - Frau Präsidentin! Verehrte Ratspräsidentschaft, Sie erleben ja hier die vereinte Front des Parlaments. Die Erwartungen sind unisono geäußert worden, was wir vom Rat verlangen im Bericht in Bezug auf Transparenz. Aus dem Bericht der Kollegin Češková können Sie ja unter Ziffer 8 ff. auch die noch zu klärenden Punkte ablesen, die brauche ich jetzt hier nicht vorzulesen.

Wäre es denn nicht einfach am praktischsten, wenn Sie als Ratspräsidentschaft den Generalsekretär des Rates auffordern würden, mal im Haushaltskontrollausschuss zu erscheinen? Meines Wissens ist sein Vorgänger, Herr de Boissieu, einmal bei den Koordinatoren aufgetreten und hat sich den Fragen der Abgeordneten gestellt. Ich finde, das stünde dem derzeitigen Generalsekretär des Rates auch sehr gut an. Er ist sicherlich aufgrund seiner täglichen Befassung mit den Details noch ein Stück weiter mit der Materie vertraut als die rotierende Ratspräsidentschaft. Also bitte, die Frage lautet: Werden Sie diese Aufforderung erteilen?

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Leškevičius, President-in-Office of the Council. − Madam President, thanks for your remarks, suggestions and, I believe, willingness to cooperate in good faith.

Mr Kalfin, Mrs Tomašić, Mrs Sinclaire, Mr Marinescu, Mr Zemke, Mr Mulder, the Council very much supports the idea of transparency. Furthermore, in line with Article 19 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the Council has provided Parliament with all the relevant information linked to the discharge procedure. The Council has therefore no further Treaty obligations with respect to the discharge of its own budget.

According to the TFEU, the only basis for a discharge procedure is the European Court of Auditors report. It should also be noted that Article 319 of the TFEU gives the Council and Parliament the same mutual access to, inter alia, their accounts, their financial statements and their replies to the observations of the Court of Auditors.

Parliament, however, has not so far provided the Council with any information of any kind on the discharge of its own budget. Despite this clear legal situation, the Council has proven on many occasions its commitment to transparency. As a matter of fact, the Council has made two proposals to Parliament which aim at a radical change in the two institutions’ cooperation on the discharge procedure.

More concretely, the Council suggested replacing the current arrangement of non-intervention between Parliament and the Council with an arrangement which ensures transparency and full accountability on a reciprocal basis between the two institutions. In spite of the fact that Parliament has in the past actively asked for such a new approach, it declared in its resolution of May 2011 that it considered that the idea of concluding an interinstitutional agreement with the Council on the Council’s discharge would be unnecessary.

But now, nevertheless, Mr President, thank you for this opportunity to respond to some of the points made in this debate. Of course all the points that were made will be brought back to the Council.

I would like to reiterate that the Council is not interested in creating any unnecessary friction with Parliament. Let me state this one more time: as far as the Council and the European Council’s section of the 2011 EU budget is concerned, the positive content of the annual report of the Court of Auditors speaks for itself, and more generally the Council’s offer to Parliament of negotiations remains on the table. I therefore encourage Parliament to cooperate and work with us in finding a long-term solution to this ongoing institutional disagreement. We owe it to our citizens to ensure that the budget is implemented with a proper regard to the principle of sound financial management and transparency.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, zpravodajka. − Paní předsedající, chci velmi poděkovat kolegyním a kolegům za podporu mého stanoviska. Udělala jsem si pouze pár poznámek z probíhající diskuze. Několik z vás řeklo, že děkuje zástupcům Rady, že jsou zde. Myslím si, že už to samo o sobě má být naprosto samozřejmé, a to od samého počátku. Čili poděkovat samozřejmě mohu také, že jsou zde zástupci Rady, ale myslím si, že je to úplně stejné, jako kdyby děkovali nám, že my jsme zde.

Pak tady zazněl návrh irského předsednictví na vytvoření interinstitucionální skupiny, která by se zabývala tím právním sporem mezi zástupci Evropského parlamentu a zástupci Rady o to, který orgán má jakou možnost. Ano, zní to velmi pěkně, je to na stole již nějakou dobu, ale chtěla bych říci, že pokud chceme skutečně ukázat svoji vůli jednat a vůbec tu transparentnost projevit, tak by především zástupci Rady měli odpovědět na naše otázky, otázky, jak jsem již řekla v té své první řeči, především členů a členek Výboru pro rozpočtovou kontrolu, protože se domnívám, že to je první krok, který by měl být učiněn, stejně tak jako se domnívám, že by zástupci Rady měli být přítomni vždy, když se projednává tato kapitola rozpočtu, souhrnného rozpočtu Evropské unie, která se týká Rady a Evropské rady a která se projednává ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu a tím pádem samozřejmě i tady na plenárním zasedání. Považuji to za samozřejmost.

Neformálních schůzek bylo hodně, jak jsem si poznamenala, bylo by lépe přikročit k nějakým dalším krokům. Možná bychom měli právě začít tím, že se odpoví na otázky, které byly vzneseny z Evropského parlamentu a že se členové nebo zástupci Rady budou dostavovat na Výbor pro rozpočtovou kontrolu a příští zpravodaj bude mít lehčí situaci. Děkuji všem.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi, 9 octobre 2013, à 11 h 30.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. Zpravodajka odmítá udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2011 a odkazuje se přitom na připomínky Evropského účetního dvora (ECA). Podle výroční zprávy ECA za rok 2011 byly zjištěny nedostatky ve výběrovém řízení. Na opakované položení dotazů ze strany Evropského parlamentu Rada odmítá odpovědět a otázky doposud nejsou vyřešené. Tuto netransparentnost ze strany Rady považuji za špatný signál vůči daňovým poplatníkům Evropské unie, a proto vítám, že Evropský parlament využil svoje právo a absolutorium neudělí. Domnívám se, že i přes gentlemanskou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou by Rada měla podléhat demokratické kontrole ze strany evropských občanů, jelikož je příjemcem prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, a občané mají právo vědět, jakým způsobem se nakládá s jejich daněmi. Vítám otevřený dialog mezi Radou a Evropským parlamentem, a proto jsem ráda, že se dnešní debaty zúčastní i zástupce Rady, který by mohl bezprostředně odpovědět na otázky.

 
  
MPphoto
 
 

  Lucas Hartong (NI), schriftelijk. De PVV bevestigt dat er grote vraagtekens te plaatsen zijn bij de jaarstukken van de Raad over 2011. De PVV Eurofractie vindt echter dat bevoegdheid tot het controleren van de Raad bij de nationale parlementen ligt en niet bij het Europees Parlement. Daarom heeft de PVV zich op dit dossier onthouden van stemming.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Die Rats-Entlastung durch das Parlament ist definitiv kein „Gentlemen’s Agreement“. Der Rat hat hinsichtlich der Darlegung seiner finanziellen Ausgaben die gleichen Regeln einzuhalten wie alle anderen EU-Organe, einfache Regeln, die zum Teil für jeden Provinzverein gelten! Diese simple Auffassung scheint aber der Rat nicht zu teilen. Mängel in der Haushaltsführung oder den Vergaberegeln werden nicht ausgewiesen oder beantwortet! Großgebäude werden ohne Verwendungszweck und klare Kostendarstellung erworben! Was sollen wir davon halten? Geheimhaltung, Begünstigung, Schlamperei oder gar Missbrauch? Das Budgetrecht eines Parlaments war in der Historie wohl stets das bedeutendste Recht des Parlaments. Es wird hier offensichtlich ignoriert. Stattdessen schlägt der Rat nun eine „interinstitutionelle Arbeitsgruppe“ vor. Wir verlangen klare Auskünfte sowie eine ordentliche Kassenführung und keine Arbeitsgruppen samt weiterer Verzögerungstaktik.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. Για άλλη μια χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρέθηκε αντιμέτωπο με την άρνηση του Συμβουλίου να παράσχει πληροφορίες και να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, προκειμένου να ληφθεί τεκμηριωμένη απόφαση για την χορήγηση της απαλλαγής. Για τον λόγο αυτό, το Κοινοβούλιο αποφάσισε για τρίτο συνεχόμενο οικονομικό έτος όσον αφορά το Συμβούλιο, να αρνηθεί την χορήγηση απαλλαγής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο.

Η στάση αυτή του Συμβουλίου αντιβαίνει το πνεύμα της καλής συνεργασίας που θα πρέπει να διέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και εμποδίζει το Κοινοβούλιο στην άσκηση του κατοχυρωμένου από τη Συνθήκη δικαιώματός του ελέγχου ως αρχή γηια την χορήγηση της απαλλαγής. Επομένως, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, και προς αυτή τη κατεύθυνση κρίνεται θετικά το γεγονός ότι η Προεδρία του Συμβούλιου έδειξε προθυμία να αναπτύξει επωφελή συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, με την Ιρλανδική Προεδρία να προτείνει τη συγκρότηση διοργανικής ομάδας εργασίας για διαπραγματεύσεις με σκοπό την εξεύρεση πιθανών λύσεων στο ζήτημα της απαλλαγής του Συμβουλίου. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας της δημοσιονομικής διαχείρισης και λογοδοσίας των δυο οργάνων, θα πρέπει να διαχωριστεί ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat