Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 8. oktoober 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük (arutelu)
 6.Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (arutelu)
 7.Tervitus
 8.Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamine (arutelu jätkamine)
 9.Hääletused
  9.1.Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi käsitlev EÜ ja Ukraina koostööleping (A7-0298/2013 - Amalia Sartori) (hääletus)
  9.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/025 IT/Lombardia, Itaalia (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo) (hääletus)
  9.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itaalia (A7-0292/2013 - Dominique Riquet) (hääletus)
  9.4.Korruptsioon avalikus ja erasektoris ning selle mõju inimõigustele kolmandates riikides (A7-0250/2013 - Ana Gomes) (hääletus)
  9.5.Poliitika kavandamine ja eelarve mõju suutlikkuse tõstmisele (A7-0265/2013 - James Elles) (hääletus)
  9.6.Rahvusvaheline eraõigus ja tööhõive (A7-0291/2013 - Evelyn Regner) (hääletus)
  9.7.Meretöönormide konventsiooni kokkuleppe rakendamist käsitleva nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ jõustamisega seotud lipuriigi kohustused (A7-0037/2013 - Pervenche Berès) (hääletus)
  9.8.Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük (A7-0276/2013 - Linda McAvan) (hääletus)
  9.9.ELi ja Mauritaania kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse protokoll (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover) (hääletus)
  9.10.Soopõhine tapmine ja puuduolevad naised (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou) (hääletus)
  9.11.Eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses ELi struktuurifondidega (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni) (hääletus)
  9.12.ELi laiaulatuslik kalandusstrateegia Vaikse ookeani piirkonnas (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez) (hääletus)
  9.13.Püügipiirangud ja territoriaalveed Vahemeres ja Mustas Meres - konflikti lahendamine (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Tsiviilotstarbelist ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi käsitlev EÜ ja Ukraina koostööleping (A7-0298/2013 - Amalia Sartori)
  10.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/025 IT/Lombardia, Itaalia (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
  10.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili, Itaalia (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
  10.4.Korruptsioon avalikus ja erasektoris ning selle mõju inimõigustele kolmandates riikides (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
  10.5.Poliitika kavandamine ja eelarve mõju suutlikkuse tõstmisele (A7-0265/2013 - James Elles)
  10.6.Rahvusvaheline eraõigus ja tööhõive (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
  10.7.Meretöönormide konventsiooni kokkuleppe rakendamist käsitleva nõukogu direktiivi 2009/13/EÜ jõustamisega seotud lipuriigi kohustused (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  10.8.Tubaka ja seonduvate toodete tootmine, esitlemine ja müük (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
  10.9.ELi ja Mauritaania kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse protokoll (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.10.Soopõhine tapmine ja puuduolevad naised (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
  10.11.Eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses ELi struktuurifondidega (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
  10.12.ELi laiaulatuslik kalandusstrateegia Vaikse ookeani piirkonnas (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.13.Püügipiirangud ja territoriaalveed Vahemeres ja Mustas Meres - konflikti lahendamine (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (arutelu)
 14.Euroopa teadusruumi loomise lõpuleviimine 2014. aastaks (arutelu)
 15.Naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon (Istanbuli konventsioon) (arutelu)
 16.ELi ja Hiina kahepoolse investeerimislepingu läbirääkimised (arutelu)
 17.Parandused (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 18.ELi ja Taiwani kaubandussuhted (arutelu)
 19.Leedu veokite diskrimineeriv tollimine Venemaa piiril (arutelu)
 20.Puutumatuse äravõtmise taotluse järgsed meetmed
 21.Väikelaevad ja jetid (arutelu)
 22.Lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused (arutelu)
 23.Energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse rakendamine ja ACERi 2014. aasta eelarve (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll
 25.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2062 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (7136 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika