Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Utorak, 8. listopada 2013. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija) : vidi zapisnik
 3.Prijenos odobrenih sredstava : vidi zapisnik
 4.Podnošenje dokumenata : vidi zapisnik
 5.Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda (rasprava)
 6.Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (rasprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Procjena utjecaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš
 9.Vrijeme za glasovanje
  9.1.Sporazum o suradnji između EU-a i Ukrajine o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (A7-0298/2013 - Amalia Sartori)
  9.2.Korištenje Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2011/025 IT/Lombardija, Italija (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
  9.3.Korištenje Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili iz Italije (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
  9.4.Korupcija u javnim i privatnim sektorima: utjecaj na ljudska prava u trećim zemljama (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
  9.5.Planiranje politike: financijske posljedice za izgradnju kapaciteta (A7-0265/2013 - James Elles)
  9.6.Međunarodno privatno pravo i zapošljavanje (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
  9.7.Nadležnost države zastave za provedbu Direktive Vijeća 2009/13/EZ o provedbi Sporazuma o Konvenciji o radu pomoraca (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  9.8.Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
  9.9.Protokol između EU-a i Mauritanije o mogućnostima ribolova i financijskog doprinosa (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  9.10.Masovna ubojstva zbog spolne diskriminacije: nestajanje žena? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
  9.11.Proračunska ograničenja na regionalna i lokalna tijela u vezi s rashodima strukturnih fondova EU-a (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
  9.12.Cjelovita ribarstvena strategija EU-a u pacifičkoj regiji (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  9.13.Ograničenje ribolova i teritorijalnim vodama u Sredozemnom i Crnom moru? – rješavanje sukoba (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos)
 10.Obrazloženje glasovanja
  10.1.Sporazum o suradnji između EU-a i Ukrajine o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (A7-0298/2013 - Amalia Sartori)
  10.2.Korištenje Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2011/025 IT/Lombardija, Italija (A7-0294/2013 - Salvador Garriga Polledo)
  10.3.Korištenje Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili iz Italije (A7-0292/2013 - Dominique Riquet)
  10.4.Korupcija u javnim i privatnim sektorima: utjecaj na ljudska prava u trećim zemljama (A7-0250/2013 - Ana Gomes)
  10.5.Planiranje politike: financijske posljedice za izgradnju kapaciteta (A7-0265/2013 - James Elles)
  10.6.Međunarodno privatno pravo i zapošljavanje (A7-0291/2013 - Evelyn Regner)
  10.7.Nadležnost države zastave za provedbu Direktive Vijeća 2009/13/EZ o provedbi Sporazuma o Konvenciji o radu pomoraca (A7-0037/2013 - Pervenche Berès)
  10.8.Proizvodnja, oglašavanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda (A7-0276/2013 - Linda McAvan)
  10.9.Protokol između EU-a i Mauritanije o mogućnostima ribolova i financijskog doprinosa (A7-0184/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.10.Masovna ubojstva zbog spolne diskriminacije: nestajanje žena? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
  10.11.Proračunska ograničenja na regionalna i lokalna tijela u vezi s rashodima strukturnih fondova EU-a (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
  10.12.Cjelovita ribarstvena strategija EU-a u pacifičkoj regiji (A7-0297/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.13.Ograničenje ribolova i teritorijalnim vodama u Sredozemnom i Crnom moru? – rješavanje sukoba (A7-0288/2013 - Nikolaos Salavrakos)
 11.Izmjene danih glasova i namjere glasača : vidi zapisnik
 12.Odobrenje zapisnika s prethodne sjednice: vidi zapisnik
 13.Razrješnica 2011.: Europsko vijeće i Vijeće
 14.Dovršetak Europskog istraživačkog prostora do 2014. (rasprava)
 15.Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama (Istanbulska konvencija) (rasprava)
 16.Pregovori između EU-a i Kine o bilateralnom sporazumu o ulaganju (rasprava)
 17.Ispravci (članak 216. Poslovnika) : vidi zapisnik
 18.Trgovinski odnosi EU-a i Tajvana (rasprava)
 19.Diskriminirajući carinski postupci protiv litavskih kamiona na ruskoj granici (rasprava)
 20.Daljnji koraci u vezi sa zahtjevom za ukidanje zastupničkog imuniteta
 21.Rekreacijska plovila i osobna plovila na vodomlazni pogon (rasprava)
 22.Tehnički zahtjevi i upravni postupci u vezi s letačkim operacijama (rasprava)
 23.Izvršenje proračuna za REMIT i ACER za 2014. (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice : vidi zapisnik
 25.Zaključenje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (2062 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (7136 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti