Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2837(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0442/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0442/2013

Συζήτηση :

PV 09/10/2013 - 4
CRE 09/10/2013 - 4

Ψηφοφορία :

PV 09/10/2013 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0414

Συζητήσεις
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

4. Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zu Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten zur Bewältigung des durch den Konflikt in Syrien ausgelösten Flüchtlingsstroms (2013/2837(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Leškevičius, President-in-Office of the Council. − Mr President, during the last few years of conflict in Syria we have been witness to a number of tragic milestones, but early September saw a particularly depressing one: the number of refugees registered or awaiting registration passed two million. More than half of them are children, another quarter are women. As I speak to you today, the number of refugees from Syria has risen yet again to more than 2.1 million. Not only is this an appalling reality for those whose lives are marred by traumas, violence and displacement, it also constitutes a huge challenge for Syria’s neighbours, and unless things change for the better inside Syria the UN estimates there may be almost 3.5 million refugees by the end of this year.

In recent months in particular the number of Syrian nationals heading towards EU Member States has significantly increased. The Council has been following with great concern developments in the Syrian crisis and is aware of the potential challenges to Member States of increasing migratory pressure from nationals fleeing from Syria. The issue was discussed most recently at yesterday’s Justice and Home Affairs Council. At that meeting Ministers reiterated the firm commitment of the EU to step up assistance to those affected by the crisis. The Council also received a report from the Commission on the results of a recent fact-finding mission to some of those EU Member States most directly affected by migratory pressures from Syria.

We are aware that the scale of this plight places an enormous burden upon the governments and host communities in Jordan, Lebanon, and in Iraq and Turkey. We therefore commend Syria’s neighbours for having kept most of their borders open, providing a safe haven for those who have lost everything. We strongly encourage these countries to continue on this path. At the same time, we acknowledge the international community’s responsibility to share part of the burden by offering support to those who so generously host large numbers of refugees.

The EU and its Member States have been at the forefront of providing assistance in response to the Syrian crisis from the outset. Almost every Member State is seeking to help alleviate the suffering of the Syrian people both inside and outside the country. This is despite the current difficult economic climate, and in some cases very strict budgetary constraints.

To date, humanitarian funding for the Syrian crisis stands at more than EUR 1.5 billion with two thirds coming from the Member States. A further EUR 412 million has been mobilised through non-humanitarian EU instruments, a large part of which will benefit host communities and local societies.

This brings total funding by the EU and the Member States to more than EUR 1.9 billion. The EU has also called on donors to increase their coordination and asked humanitarian partners to reinforce the monitoring of their activities so as to help provide an overview of the assistance being provided and so ensure better accountability towards our citizens.

This action to address humanitarian needs must be strengthened, given the lack of any immediate prospect of an end to the conflict, but the EU is also considering measures over the medium and long term. The objective of the EU is not only to provide assistance to refugees but also to support the countries and communities in the region affected by the current refugee flow. The Commission, in close cooperation with the relevant international partners, is preparing a regional protection programme which is especially designed to address the medium and long-term challenges of the Syrian humanitarian crisis and is expected to start functioning early next year. The Council yesterday welcomed the progress towards the establishment of this programme and invited the Commission to continue this very important work.

The resettlement of Syrian nationals in need of protection and the allocation of refugees between EU Member States are amongst the measures currently under consideration at EU level. These measures can benefit from funding through the European Refugee Fund, which will become the Asylum and Migration Fund when negotiations between the Council and Parliament are concluded.

We are focusing this morning on the particular issue of the plight of refugees but we must not lose sight of the most important goal: ending the violence and heading towards a peaceful and democratic transition in Syria. We have consistently emphasised the need for a political solution – the only possible solution to this war – and the need for the Security Council to act and effectively end this conflict.

The High Representative has welcomed the United Nations Security Council resolution on Syrian chemical weapons as representing a major step towards a sustainable and unified international response to the crisis in Syria. It follows on from the important decision taken by the OPCW Executive Council in the Hague. This decision should pave the way to the elimination of chemical weapons in Syria and set a standard for the international community in responding to the threat posed by weapons of mass destruction. The legally binding and enforceable resolution condemns the attacks of 21 August and calls for accountability for this crime. It envisages a forceful international reaction in the event of non-compliance. The EU has reiterated its readiness to support actions foreseen under the resolution as well as under the decision of the OPCW Executive Council. We are indeed in contact with them to discuss practical support.

We need to take full advantage of this momentum. Internationally we have continued to work with all partners – with the US, with Russia, the UN and many Arab nations – to achieve a united international response. The United Nations Security Council resolution contains a very clear endorsement of the Geneva Agreement reached on 30 June 2012 and calls for a convening of the follow-up conference as soon as possible.

Over the past two years, the Syrian conflict has deteriorated into a full-blown civil war. The need to provide innocent Syrian civilians with humanitarian assistance is greater than ever before. The EU and its Member States have made an outstanding contribution to this effect and will continue to be among those leading a way to securing further funding. Most importantly, we are increasingly pooling our resources and the Presidency is ready to play its full role in this endeavour.

The Council takes note of the Parliament’s draft resolution on the table today. It proves once again the attention with which this Parliament has been following the appalling situation in Syria and its spillover effects in the whole region. In humanitarian assistance, as in other policy fields, it is clear that we can act most effectively when we coordinate among ourselves and build on the particular strength and experience of the EU, of its institutions, and of each and every Member State together.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'avoir provoqué ce débat d'urgence sur un sujet extrêmement grave et même tragique.

Ma collègue, Kristalina Georgevia, est à New York et ma collègue, Cecilia Malmström, se trouve aux côtés du président Barroso, ce matin même à Lampedusa. Elles m'ont demandé de prendre la parole en leur nom, et j'ai donc l'honneur de vous donner le point de vue de la Commission après celui exprimé par le vice-ministre lituanien.

Mes premiers mots sont naturellement dans le prolongement de cette minute de silence que votre Parlement a respecté. Ils expriment, au nom de la Commission, notre compassion, notre solidarité avec toutes les victimes, leurs familles, après cette nouvelle tragédie de Lampedusa, il y a quelques jours. Tant de victimes ont été constatées, beaucoup de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants fuyaient précisément les conflits du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Mesdames et Messieurs, les récentes initiatives internationales et, en particulier, l'accord russo-américain sur le contrôle et la destruction de l'arsenal d'armes chimiques syrien, qui existe bien, et la résolution des Nations Unies ont rendu sans doute moins probable la possibilité d'une riposte militaire comme celle qui avait été annoncée par les États-Unis et leurs alliés. Cela ne signifie pas pour autant que la situation en Syrie se stabilise. Au contraire, la campagne et les opérations militaires sur le terrain continuent.

L'Union européenne, par la voix de sa vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ma collègue Catherine Ashton, a constamment souligné le besoin et l'exigence d'une solution politique, laquelle constituera la seule voie pour mettre fin à cette guerre, ainsi que la nécessité, pour le Conseil de sécurité, d'agir et de mettre effectivement fin à ce conflit.

L'Union européenne a constamment indiqué sa disponibilité pour soutenir toutes les actions prévues dans le cadre de cette résolution ainsi que dans le cadre de la décision du conseil exécutif de l'OIAC et elle reste en contact permanent avec, précisément, l'OIAC pour évaluer comment apporter au mieux son aide sur le terrain.

Dans ce conflit, nous sommes à la croisée des chemins, tel est le sentiment de Catherine Ashton. Il est très important de saisir l'importance et la gravité de ce moment au sein de la communauté internationale. Nous allons continuer à travailler avec tous nos partenaires, les États-Unis, bien sûr, mais aussi la Russie, les pays arabes, les Nations Unies, pour dégager une réponse politique de la communauté internationale, qui soit une réponse unie. La résolution du Conseil de sécurité contient une approbation très claire de l'accord de Genève signé le 30 juin 2012, qui appelle à une conférence de suivi aussi rapidement que possible.

Comme l'a dit clairement le ministre Leškevičius, il s'agit bien, en Syrie – et c'est précisément l'objet de ce débat –, d'une des plus grandes crises internationales que nous subissons, avec le déplacement d'un tiers de la population. Plus de deux millions de réfugiés sont désormais enregistrés auprès du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans les pays voisins et, en particulier, pays que je connais bien personnellement, le Liban mais aussi la Jordanie, la Turquie, l'Irak et l'Égypte. Il faut d'ailleurs – je veux le dire au nom de la Commission européenne – souligner l'engagement des autorités de ces pays, la solidarité des populations de ces pays envers les réfugiés syriens. Le HCR estime que, d'ici la fin de cette année, le nombre de réfugiés syriens dans la région, dans les pays du voisinage de la Syrie, atteindra 3 ou 3,5 millions de citoyens.

L'Union européenne reste et restera en première ligne de l'aide internationale à l'égard de cette population déplacée. Près de deux milliards d'euros ont été engagés depuis la fin de 2011 par la Commission et par les États membres, sous le contrôle de votre Parlement, pour soutenir des efforts humanitaires. L'Union européenne est, de loin, le premier donateur dans cette crise mais nous arrivons clairement aussi à certaines limites, à cet égard, en 2013. Je veux aussi préciser que plus de la moitié (56 %) de cette aide humanitaire, fournie par la Commission et les États membres, est dirigée vers les pays du voisinage de la Syrie et donc, que 44 % de cette aide est dirigée – nous essayons de le faire – vers la Syrie elle-même, à travers notamment un certain nombre de moyens et d'associations.

Les pays voisins, notamment le Liban et la Jordanie, eux aussi, signalent que leurs moyens et leurs capacités ont atteint les limites qui étaient supportables pour eux. De notre côté, l'Union européenne fait de son mieux pour s'assurer que les réfugiés syriens reçoivent, dans tous ces pays voisins, une aide humanitaire suffisante ainsi qu'une protection juridique.

Mesdames et Messieurs les députés, un programme de protection régionale, complétant les premiers programmes de soutien à court et à moyen termes, est également en cours de préparation, en liaison étroite avec les États membres et nos partenaires internationaux. Ce programme de protection régionale, de solidarité, doit porter à la fois sur une protection mais aussi sur une initiative de développement, qui sera mise en œuvre en Jordanie, au Liban et en Irak, et bénéficiera non seulement aux réfugiés syriens mais aussi à d'autres réfugiés venant d'autres pays et d'autres communautés d'accueil.

À la suite de l'appel lancé par António Guterres, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en vue d'admettre 10 000 Syriens en Europe, et d'en réinstaller 2 000 parmi les personnes les plus vulnérables, l'Allemagne, la Finlande, l'Autriche, le Danemark, la Hongrie, le Luxembourg, la Suède, les Pays-Bas et l'Irlande ont décidé d'allouer un certain nombre de places de réinstallation ou d'aides humanitaires à ces réfugiés syriens.

Au nom de la Commission, je veux remercier ces États membres pour leur solidarité, et leur contribution importante à nos efforts collectifs, et je veux aussi appeler les autres États membres à suivre cet exemple. Près de 50 000 Syriens ont demandé une protection internationale en Europe depuis le début de la crise, 50 000 Syriens! La majorité des demandes ont été déposées en Suède et en Allemagne.

Nous le voyons aussi, les réfugiés syriens empruntent différentes routes pour atteindre l'Europe: des routes terrestres d'abord, à travers la Turquie, la Bulgarie, la Grèce ou via les Balkans occidentaux; des routes maritimes entre la Turquie ou l'Égypte et, naturellement, nous le voyons avec cette tragédie de Lampedusa, des destinations plus lointaines comme vers l'Italie.

Nous savons aussi que les trajets sont souvent organisés par des réseaux, par des criminels, qui exploitent la situation désespérée et misérable de ces réfugiés et de ces migrants. La tragédie de Lampedusa, il y a quelques jours, a de nouveau montré plusieurs choses très importantes et très graves: d'abord, l'extraordinaire attitude de la municipalité et de la population de Lampedusa, ainsi que cet effort de solidarité et de dignité que nous voulons souligner et dont nous voulons les remercier, mais aussi, et en même temps, la nécessité d'agir plus efficacement, sans complaisance, contre les réseaux de ces criminels et, enfin, d'améliorer – je le pense – la qualité et la dimension des opérations de secours et de solidarité au niveau européen. C'est précisément ce que ma collègue, Cecilia Malmström, a proposé hier au Conseil des ministres des affaires intérieures.

Bien sûr, l'afflux de ces réfugiés vers l'Europe n'est pas comparable au nombre de ces réfugiés qui se réfugient immédiatement à côté de la Syrie et autour de la Syrie – je viens d'en donner le nombre – mais le nombre de personnes désespérées qui veulent rejoindre l'Europe augmente et met une pression sur certains systèmes nationaux comme, nous le voyons bien, à Malte, à Chypre ou en Italie.

Les États membres de première entrée aussi, tels que la Bulgarie, Chypre, la Grèce, où des dizaines de ressortissants syriens arrivent chaque jour, sont les plus exposés. L'Italie a vu les chiffres récemment monter avec de nouveaux arrivants qui réussissent à traverser la Méditerranée.

Nous devons nous préparer à la possibilité d'un afflux plus massif encore. Une mission de la Commission européenne, assistée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (l'EASO) et Frontex, avec les moyens qui sont ceux de Frontex aujourd'hui, et après des consultations étroites avec le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations, s'est rendue la semaine dernière en Bulgarie, en Grèce et à Chypre. La situation, telle qu'elle est constatée, montre qu'il est très important de travailler ensemble. Cette question n'est plus une question strictement nationale, c'est une question européenne et la réponse n'est sûrement pas dans la fermeture de nos frontières nationales, dans le recroquevillement ou une attitude qui consiste à se barricader, elle est dans davantage d'Europe et plus d'Europe: Toute crise de cette ampleur nous affecte tous, et nous devons nous y préparer, dans un esprit d'une plus grande solidarité.

Mesdames et Messieurs les députés, nous avons déjà mis en place un certain nombre de mesures pour soutenir les États membres, assurer une approche cohérente au niveau de l'Union, en coopération avec l'EASO et Frontex. La Commission a mobilisé des fonds d'aide d'urgence, au titre du Fonds européen pour les réfugiés, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds européen pour le retour. Les opérations conjointes coordonnées par Frontex en Méditerranée et aux frontières terrestres du Sud-Est doivent faire face à des flux migratoires mixtes. L'agence et les États membres d'accueil participent à ces opérations. Ils ont une responsabilité accrue pour assurer une application scrupuleuse de la gestion de l'Union, y compris le plein respect du principe de non-refoulement.

Nous voulons, avec les États membres, juger maintenant de l'efficacité et des moyens qui sont disponibles par rapport à cette crise et par rapport aux besoins, qui sont ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, et nous voulons être prêts à trouver – je le pense – des financements supplémentaires de l'autorité budgétaire. Je pense que ce sera nécessaire. Cette aide financière pourrait être complétée par une activité intensifiée de l'EASO et, si nécessaire, par le déploiement d'équipes qui pourraient soutenir les États membres concernés.

Si la situation se détériore davantage, comme nous pouvons le craindre, si nous devions alors faire face à des arrivées plus massives consécutives de réfugiés, de migrants aux frontières, Frontex devrait être prête à renforcer ses opérations conjointes. Un tel renforcement ne sera pas possible sans efforts supplémentaires de la part des États membres, et cela exigera des ressources financières additionnelles en vue de la coordination des opérations, et tout cela dans un contexte budgétaire contraint, que vous connaissez.

Je pense aussi que le mécanisme de protection civile de l'Union européenne doit jouer un rôle. Je n'ai pas oublié le travail que j'ai fait, et dont vous avez eu connaissance personnellement, en 2006 pour la création d'une force européenne de protection civile. Ma collègue, Kristalina Georgevia, a beaucoup travaillé depuis trois ans et demi, étape par étape, pour mettre en œuvre une meilleure réponse préventive de mutualisation des moyens nationaux puisque c'est cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux moyens mais de les mettre mieux ensemble et de préparer une réponse à des crises en cas de catastrophe naturelle, industrielle mais aussi de catastrophe politique et humaine comme celle que nous affrontons avec les réfugiés syriens ou d'autres pays.

Enfin, je voudrais évoquer un dernier point sensible lié à la crise syrienne et à d'autres crises dans cette région, qui est au cœur de la menace terroriste en Europe aujourd'hui: les combattants étrangers. Le nombre de combattants étrangers en provenance de l'Union européenne voyageant en Syrie, à ce jour, a été sans précédent par rapport aux conflits antérieurs. Même si nous n'avons pas, à ce stade, d'indications sur l'implication de tous ces combattants dans des activités opérationnelles pour le compte de groupes extrémistes basés en Syrie, nous savons qu'ils peuvent utiliser leur expérience et leurs réseaux pour poursuivre et encourager les attaques autodirigées contre les intérêts des pays occidentaux et, notamment, de l'Europe.

Voilà pourquoi, au-delà de tous ces aspects principaux de la solidarité et de l'action humanitaire liés à la crise syrienne, nous devons aussi rester vigilants en ce qui concerne les citoyens européens qui voyagent en Syrie en tant que combattants étrangers et les menaces qu'ils peuvent contribuer pour la sécurité de l'Union européenne.

Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les éléments d'information, les points de vue que je voulais exprimer au nom de la Commission et mes collègues, Mmes Georgieva et Malmström, qui m'ont prié de les excuser pour leur absence.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Herren Vizepräsidenten, Herr Ratsvertreter, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! 93 000 Tote seit Ausbruch des schlimmen Bürgerkriegs in Syrien – das sind die Schätzungen der Vereinten Nationen –, 2,6 Millionen Flüchtlinge außerhalb Syriens, 4,6 Millionen innerhalb Syriens, was oft in der Diskussion vergessen wird. Der Libanon hat den Bau neuer Flüchtlingslager verboten, weil er um die Stabilität des eigenen Landes fürchtet. Ägypten vertreibt syrische Flüchtlinge aufgrund der eigenen internen Probleme. Jordanien und auch die Türkei leisten Enormes.

Der Konflikt, den wir in Syrien erleben, ereignet sich in unserer direkten Nachbarschaft. Wir können von Zypern aus praktisch zusehen, was in diesem Landstrich passiert. Deswegen ist es gut, dass wir heute diskutieren, dass wir uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen.

Uns allen ist es wichtig, zunächst an die Machthaber zu appellieren, diesen Wahnsinn zu beenden, und dass wir alle, die von außen Einfluss auf Syrien haben, daran erinnern, einen Beitrag zum Stopp des Wahnsinns zu leisten. Aber wir sind ganz konkret in der Flüchtlingsfrage gefordert. Ich möchte zunächst Dank an die Kommission sagen, weil dort engagiert gearbeitet worden ist, in der Hilfe das Gesicht Europas zu zeigen, vor Ort tätig zu sein.

Wir als EVP-Fraktion hätten konkrete Bitten. Zum Einen muss Europa jetzt in der Lage sein, konkrete Kontingente bereitzustellen. Wenn ich dem Vertreter des Rates zuhöre, höre ich zwar die Worte, aber richtige Fakten sind bisher noch nicht gefolgt. Wir brauchen die klare Zusage an das UNHCR, dass Europa, die europäischen Mitgliedstaaten, Kontingente von Flüchtlingen übernehmen, wobei die Auswahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, dem UNHCR zusteht.

Wir müssen vor Ort, in den Nachbarstaaten, helfen. Der Kommissar, der Vizepräsident, hat jetzt so verklausuliert gesagt, wir hätten 2013 Probleme mit der Finanzierung. Ich möchte es etwas konkreter sagen: Es ist eine Schande für die Europäische Union, dass der Nachtragshaushalt nicht da ist, dass wir nicht in der Lage sind, als Europäische Union unserer Verantwortung in den Nachbarstaaten gerecht zu werden.

Als Drittes möchte ich sagen, dass wir uns angesichts der Dramatik in Lampedusa trotz der Herausforderung Syrien immer bewusst sein müssen, dass wir an der Grenze unterscheiden müssen zwischen Menschen, die wirklich verfolgt sind, und Menschen, die illegal einreisen. Das gehört auch zur Wahrheit bei dieser Diskussion.

Herr Präsident, ich bitte den Europäischen Rat, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen und es als eine der Prioritäten zu diskutieren! Es geht dort nicht um eine technische Frage, sondern es geht um die Frage, ob Europa Humanität zeigt, ob Europa Herz zeigt! Da brauchen wir den Europäischen Rat, der dieses Thema auf die Tagesordnung setzt und konkrete Punkte zur Lösung der Flüchtlingsproblematik beschließt.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, on behalf of the S&D Group. – Mr President, in the framework of our group we had the possibility to speak with three refugees from Syria. One of them is Palestinian, and the young lady described the difficulty she had – especially as a Palestinian, because not all Arab countries are very open-minded toward Palestinian refugees. She came by boat, via the Mediterranean Sea. 100 people died during this crossing. She was lucky and could come to Europe. They also told us that, in spite of torture and imprisonment in Syria, they had difficulties in getting even a permit for transitional stay in the European Union.

When I asked them what they want, and what they expect from Europe, they said very clearly: ‘We want to go back, but perhaps you could give us some training, some expertise. It does not make much sense, if we have peace again in Syria, that European experts come to do the reconstruction. We want to be the experts for reconstruction with the help of the European Union’. I think this is the task we have to fulfil. I fully agree that we have to open our borders for limited numbers for limited times, but we have to do it.

The Commissioner said that we are different in different countries. If you look at the figures for refugees, the number of asylum seekers, and especially the instances of acceptance and recognition of asylum seekers, we have a wide variety in Europe. Some countries do their job, some countries do not do their job. Therefore I was very disappointed at the Home Affairs Council. A task force – another task force. We need action, not task forces. We know what we have to do and in our resolution it is written what we have to do.

I agree with Mr Weber in this case. I wrote to Mr Van Rompuy yesterday, urging him to put the issue on the agenda of the next European Council meeting in two weeks’ time. It is not only an issue for the Ministers of the Interior. We know there are professional limitations. It is an issue for all of us, and all the governments and the prime ministers have to do their job. Again: yes, we have to take the refugees, but it is not only about giving them certain things. We should give them the chance to learn here in Europe, to learn some skills, to learn about democracy, about freedom, about liberties. They want a Syria without Assad and without Jihadists. They want a free Syria and we should give them the chance.

In our resolution we ask the neighbouring countries to keep their borders open: to Jordan, to Turkey, to Lebanon and others. Are our borders open? Very often they are not. We should be very honest. Why do we not create safe humanitarian corridors for the people to come? Why do we not create enough temporary accommodation for the people to come and give them education and training? Yes, it is absolutely true; we have to stop that cruel war. The destruction of chemical weapons is a first step – but no more than a first step.

We have to continue our work until there is peace and conciliation in Syria. Then the people will come back. They do not want to stay, they will come back. They should have the chance to build a new Syria, as I said before. Let us together work so that, from the tragedy of being refugees, these people get an opportunity to go back to their country and build a new Syria with skills and education and the philosophy of the European Union and the Member States.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I want to ask the Council and the Commission straight away whether they can agree on what Parliament is proposing. Parliament is proposing that we organise a European humanitarian conference on this issue. That is what Parliament is requesting in our resolution and I want to hear before the end of the debate whether the Council can commit together with the Commission to organising this. I think it is absolutely clear – the intervention of Mr Weber and Mr Swoboda are a clear indication – that this is needed, and we cannot ask others to open their doors to the refugees and do nothing ourselves.

What is happening for the moment? I can tell you: Germany has given temporary admission to 5 000 people; Sweden has given permanent residence to 1 900 people. Finland has tried to do a little – and that is it! There are some Member States who are giving a quota for 50 Syrian refugees, which is a scandal in itself! It is cynical to do that.

So we need a conference as fast as possible where, firstly the Commission and the Council and all the Member States can make an agreement on burden-sharing for these refugees so that everybody is at least making more or less the same effort as countries such as Sweden and Germany have made in the last weeks and months; and secondly, where we can also tackle the problem of help for Lebanon and Jordan. We need to give Lebanon and Jordan direct budget aid and at the same time macro-financial assistance, otherwise these countries will no longer be capable of letting these flows of refugees enter their country.

Finally, I think too that we have to look into the question of whether or not it is necessary to activate the Temporary Protection Directive, as we did in the past with Kosovo. What is a good solution? These people, as Mr Swoboda rightly indicated, do not intend to stay for ever in the European Union. This is temporary protection until we have solved this issue at international level.

So my question to Mr Barnier and to the Minister of the Lithuanian Government is very clear. Are you ready to organise such a European humanitarian conference? Parliament is asking for that. We want to participate. We think, too, that you have to invite the neighbouring countries to this and the UN international agencies, and naturally representatives from the Syrian National Council and from other people working in the field.

And then finally I want to end my speech by repeating what I have already said. I think that the attitude of the international community towards the Syrian tragedy is shameful and continues to be shameful. Yes, we have tackled the problem of chemical weapons. I hope so, that we have tackled the problem of the chemical weapons, but what about the continuing massacres by the Assad regime? There are a thousand people more or less who have been killed by chemical weapons, but more than 100 000 people have been killed by other means and we are still turning a blind eye to that tragedy.

I think that in 20 years from now history books will describe us as cowards and maybe cowards are what we are for the moment.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, er zijn heel veel getallen over tafel gegaan vandaag en we kennen ze allemaal: de twee miljoen vluchtelingen buiten Syrië, de vier miljoen vluchtelingen ín Syrië, de opvang in Turkije, in Jordanië, in Libanon.

En wat is het antwoord van de Europese Unie? Wij trekken de portemonnee en we doen een schietgebedje dat Jordanië, Turkije, Libanon bereid blijven om deze vluchtelingen op te vangen. Dan trekken we nog een keer de portemonnee, we trekken wellicht wéér een keer de portemonnee, we gaan nóg een keer op onze knieën voor het schietgebedje en dat is het eigenlijk.

De UNHCR heeft toezeggingen gekregen uit Europa voor de opvang van 8 000 vluchtelingen. Mijnheer Verhofstadt noemde een paar landen in Europa die daar hun best voor doen, Duitsland en Zweden. Er is inderdaad één land dat er opvang voor 50 vluchtelingen heeft toegezegd – dat is mijn eigen land – 50 vluchtelingen in 2013! En dat is inderdaad een schande.

Maar het merendeel van de landen in Europa deed al nooit aan hervestiging, en nú ook niet. Eén van die landen is bijvoorbeeld België. Maar één van die landen is ook Litouwen. En wij hebben hier nu een minister van Litouwen die ons verteld heeft wat de Raad allemaal heeft willen doen en gaat doen. Dat komt neer op het trekken van de portemonnee.

Maar het zou toch zo'n geste zijn, mijnheer, als ú hier nu zegt 'óók Litouwen gaat 50, 100, 150 vluchtelingen uit Syrië hervestigen en vraagt de collega's van 27 landen om nu ook eens een keer wat te gaan doen'. En als dat zou gebeuren, dan zouden wij ook veel eenvoudiger een gesprek kunnen aangaan met Jordanië, Libanon en Turkije, want het trekken van de portemonnee is niet de enige oplossing.

Als wij niet aan ruimhartige hervestiging gaan doen, dan zullen rampen zoals wij afgelopen week hebben gezien bij Lampedusa vaker en vaker gaan voorkomen. Dit was een grote ramp, dit was niet de eerste ramp. Als het seizoen daar is, weten wij dat er iedere dag mensen verdrinken in de Middellandse Zee.

Zolang Europa het niet mogelijk maakt om asiel aan te vragen, bijvoorbeeld in ambassades, of ruimhartig te hervestigen, dan zal dat zo doorgaan. Voorzitter, ik verwacht een geste van het Litouws Voorzitterschap.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group. – Mr President, I do not believe in a common asylum system, but I do believe that this Parliament and our Member States should do all we can to address the devastating humanitarian crisis, sitting just across the waters of this continent, through political will and financial and humanitarian assistance.

The number of refugees who have fled Syria is beyond comprehension and, as these numbers grow, so does the probability that more people will risk their lives to reach our shores. I strongly believe that solidarity, cooperation between Member States and meaningful assistance do not need to come in the form of legal compulsion, but instead in the form of a moral imperative which has been acknowledged since the Geneva Convention. The best place to start when solving any problem is to be honest about the challenges that face us, and the discussions as a consequence of the tragic events in Lampedusa are delivering lessons that we should have learnt before. Our best hope of preventing further tragic loss of life and combating the massive pressures on Member States’ asylum systems is to be prepared, and that does not happen by burying our heads in the sand and hoping the problem will go away.

This humanitarian crisis will not disappear from Europe’s borders – or our consciousness – by us ignoring it. It is not just Italy’s, Spain’s or Malta’s problem. This is illustrated by the numbers of Syrian refugees in Germany, Sweden and the UK. Therefore, I welcome the Commissioner’s proposals to do more to watch Europe’s borders at sea. We need to do more to combat human trafficking and to save the lives of the desperate who come here. We need to do more to make the aid we send to war-torn countries more accountable and more effective, and above all we need to learn from the mistakes of the past.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte zunächst auch meinen Respekt vor der Haltung vieler Menschen in Lampedusa zum Ausdruck bringen, die zum Teil selbst unter Strafandrohung anderen Menschen geholfen und sie aus Lebensgefahr gerettet haben.

Ich denke, hier sind wir sehr deutlich gefragt, sowohl unsere Kritik an der italienischen Gesetzgebung zu äußern, als auch unsere Kritik daran, wie zwischen den Mitgliedstaaten unter auf EU-Ebene selbst reagiert wird. Die gestrige Innenminister-Konferenz war eine Schande für die Europäische Union. Das muss klar und deutlich gesagt werden.

(Beifall)

Angesichts dieser Situation, der humanitären Katastrophe und der Mitverantwortung auch der Europäischen Union davon zu reden, dass man nichts verändern müsse an der europäischen Asylpolitik, heißt nicht nur, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern das ist bewusste Mitverantwortung für das Sterben von Menschen. Und ich sage es noch deutlicher: Ich habe mich sehr über Sie gefreut, Herr Weber! Sie kommen von der CSU und haben hier eine Position vertreten, von der ich mir wünschte, der deutsche Innenminister würde sie sich zu eigen machen!

(Zwischenruf) (Beifall)

Hören Sie, Sie kennen seine Äußerung genau und ich finde die katastrophal! Es kann nicht sein, dass man sich hinstellt und sagt, es sei völlig unbegreiflich, dass man zu mehr Solidarität aufgefordert wird. Das kann es nicht sein! Wer so redet, hat auch Mitverantwortung für die Proteste und die Angriffe auf Flüchtlingsheime in Deutschland. Das muss auch deutlich gesagt werden!

Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, was jetzt zu machen ist: Zum einen gehört aus meiner Sicht mit dazu, dass wir wirklich über diese europäische Konferenz für Migration und Asyl reden, dass wir konkret etwas zur jetzigen Flüchtlingssituation tun. Zweitens eine Änderung der bisherigen Ausrichtung der europäischen Asylpolitik. Drittens, dass die Möglichkeiten, die bereits jetzt bestehen, genutzt werden, beispielsweise das Selbsteintrittsrecht – also dass Mitgliedstaaten selbst eintreten können, um letztendlich von den Staaten, die massiv davon betroffen sind, da sie an den Außengrenzen der Europäischen Union liegen, selbst Flüchtlinge zu übernehmen. Das ist heute schon möglich, darüber muss man nicht erst lange diskutieren, man muss es einfach machen. Nur dann wird tatsächlich auch die Europäische Union irgendwann einmal wieder ein Stück Glaubwürdigkeit erlangen, auch gerade im Interesse einer solidarischen Welt.

Und im Übrigen möchte ich auch darauf verweisen: Wenn Zahlenspiele betrieben werden, wie viele Menschen pro Million Einwohner in Italien oder Deutschland denn als Asylsuchende aufgenommen werden, dann lassen diese Zahlenspiele die Menschen völlig außen vor, die überhaupt nirgends erfasst sind, die als sogenannte nichtlegale Menschen z. B. in Griechenland und anderswo sind. Wenn wir uns nicht damit befassen, wenn wir nicht wirklich endlich die Augen aufmachen, die Probleme genau thematisieren, dann werden wir auch mit Blick auf die Situation in Syrien und außerhalb von Syrien hier nicht wirksam helfen können. Dann wird es eine Solidarität und ein Beileid sein, das wir aussprechen, das vergiftet ist. Ich glaube, das ist unser nicht würdig.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της ομάδας EFD. – Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη φάση της επιχείρησης για την καταστροφή των χημικών όπλων έχει ήδη ξεκινήσει. Η παράδοση στον διεθνή έλεγχο και η καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας αποτελεί μια θετική εξέλιξη.

Αυτό βέβαια γίνεται κατ' εκτέλεση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας. Εγώ θα ήθελα να είχαμε, και δεν χρειάζεται γι' αυτό και τόσο μεγάλη φαντασία, θα ήθελα την πρόταση αυτή να την είχαμε κάνει εμείς για να δείξουμε ότι είμαστε παγκόσμιοι εταίροι σε επίπεδο κάπως υψηλό. Όμως και σ’ αυτή την περίπτωση ακολουθούμε παρότι, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο.

Ανησυχία ωστόσο μου προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 2 εκατομμύρια Σύριοι έχουν εγκαταλείψει τώρα τη χώρα τους, ενώ καθημερινά 8.000 άνθρωποι διασχίζουν τα σύνορα από ξηρά και θάλασσα.

Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μία σημείωση: από αυτά τα 2 εκατομμύρια, έχουμε ήδη καλύψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 10.000 ανθρώπους. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Πρέπει να προσφέρουμε μεγαλύτερες δυνατότητες.

Και μία δεύτερη σημείωση: η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή περίπου 3 εκατομμύρια μετανάστες, όταν όλη η Ευρώπη συζητά τόσο έντονα και τόσο πολύ για 10.000 άτομα και όλοι απωθούν την ιδέα. Έχουμε όμως, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θάρρος να αποκαλούμε τους Έλληνες, των οποίων όλες οι δομές έχουν καταποντιστεί εξαιτίας ακριβώς αυτού του προβλήματος της μετανάστευσης, είτε τεμπέληδες, είτε απατεώνες.

Από τη συνέχιση της εμφύλιας διαμάχης στη Συρία με τις τραγικές συνέπειες στον άμαχο πληθυσμό, υφίσταται κίνδυνος περιφερειακής διάχυσης της κρίσης. Είναι απαραίτητο άμεσα να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να βρεθεί πολιτική λύση. Παρακαλώ να βοηθήσουμε στο σημείο αυτό με εντονότατους ρυθμούς.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die syrische Tragödie ist auch das Ergebnis einer falschen Syrienpolitik der Europäischen Union, zu der übrigens auch dieses Parlament beigetragen hat. Wir haben uns zu früh auf die Seite des sogenannten syrischen Widerstands gestellt und damit in Wahrheit terroristische Netzwerke unterstützt. Und diese terroristischen Netzwerke, die auch der Herr Kommissar angesprochen hat, sind mitverantwortlich für hunderttausende Flüchtlinge, insbesondere der christlichen Minderheiten, die in Syrien leben oder gelebt haben.

Wir haben in Österreich selber bereits syrische Flüchtlinge aufgenommen. Und wenn man sich deren Berichte über die Gräueltaten dieser terroristischen Söldner anhört, die zum Teil von arabischen Ländern finanziert werden, insbesondere von Katar und Saudi Arabien, dann weiß man, dass eben nicht nur das Regime einiges zu verantworten hat, sondern dass auch diese Netzwerke, die vom Westen zu früh unterstützt wurden, mitverantwortlich sind. Daher muss auch die reiche arabische Welt – insbesondere Katar und Saudi Arabien mit den höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt – mit in die Finanzierung der Bewältigung der Flüchtlingstragödie einbezogen werden. Sie sind für ihre Söldner, die sie dorthin geschickt haben, verantwortlich, dass es so weit gekommen ist. Sie finanzieren Waffenlieferungen an diese terroristischen Netzwerke, sie finanzieren Söldner aus Afghanistan und Pakistan, sie sind daher mit in die Finanzierung der Bewältigung dieser Tragödie einzubeziehen. Das fehlt in dieser Entschließung, und das bedaure ich sehr.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, merci de me permettre de m'exprimer quelques minutes ou quelques secondes à ce stade du débat, en réponse directe à l'appel ou à l'interpellation de plusieurs d'entre vous, M. Weber, M. Swoboda, et naturellement M. Verhofstadt, Mme Sargentini, Mme Zimmer, M. Kirkhope, qui ont évoqué cette question des réfugiés en exprimant le vœu d'une conférence européenne sur cette question.

Ma réponse est oui, au nom de la Commission européenne. Oui, je pense qu'une telle conférence serait non seulement utile mais nécessaire en ce moment, dans un délai rapproché, pour traiter plusieurs questions et les mettre ensemble, ce que nous ne savons pas toujours faire.

Il y a des leçons à tirer de cette crise, comme de toutes les crises : la question de l'aide humanitaire dans ces pays et dans les pays européens qui sont en première ligne et qui ne peuvent pas rester tout seuls; la question des conditions d'accueil des réfugiés; la question de la lutte implacable contre les trafiquants de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants avec tous les moyens nécessaires; la question, je l'ai dit tout à l'heure, de la mutualisation des moyens de protection civile, pas faire plus, faire mieux ensemble, et nous savons comment faire s'il y a une volonté politique; et puis, la question du développement et de la stabilité de ces pays pour que les gens ne soient pas obligés de partir.

Toutes ces questions sont suffisamment graves pour être mises ensemble et être mises ensemble au plus haut niveau. Il y a des raisons, Monsieur Verhofstadt, pour que les chefs d'État et de gouvernement, les institutions européennes, en liaison avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, se mettent ensemble autour de la table lors d'une telle conférence.

Donc, la réponse de la Commission européenne est oui.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE). - Monsieur le Président, du drame tragique survenu à Lampedusa à l'afflux de réfugiés en provenance de Syrie, les événements nous conduisent aujourd'hui, dans l'hémicycle, à réfléchir à nos politiques migratoires.

Cette guerre en Syrie est dévastatrice, particulièrement inhumaine pour les Syriens, et il est de notre devoir d'aider les populations syriennes et de leur apporter la protection nécessaire. Alors que les Nations unies dénombrent plus de deux millions de réfugiés syriens, comme l'a rappelé le commissaire Barnier aujourd'hui, le conflit continue, et les estimations portent leur nombre à plus de trois millions d'ici à la fin de l'année.

Il est important de soutenir les pays voisins, lesquels, par leur courageuse politique de la porte ouverte, accordent aux réfugiés une protection effective, tout en leur évitant un déracinement ou un éloignement trop important. L'Union européenne doit continuer à apporter une aide matérielle aux pays limitrophes qui accueillent, ainsi, 97% des réfugiés de ce conflit. À ce stade, plus de deux milliards d'euros ont été débloqués par l'Union européenne. Nous devrons, en plus, continuer à œuvrer pour la paix en Syrie et pour une stabilisation de la région, et ce pour toutes ces populations en détresse.

Mais, Monsieur le Commissaire, nous accueillons avec beaucoup de plaisir votre réponse à la question d'un certain nombre de parlementaires, que j'allais également vous poser au nom de notre groupe, comme l'a fait aussi M. Manfred Weber. C'est avec beaucoup de plaisir que la Commission, effectivement, accueille la demande du Parlement, et nous en sommes vraiment ravis.

Mais, nous sommes également confrontés à un problème plus global. Comment gérer les flux de réfugiés au niveau européen? Mme la commissaire Malmström a œuvré en ce sens. Comment faire pour avoir une meilleure répartition des flux de réfugiés, une meilleure solidarité? Les États membres ne sont pas prêts, aujourd'hui, à se mettre autour de la table et à répondre à la demande de Mme la commissaire Malmström. C'est bien dommage, et c'était le moment d'en profiter, Monsieur le Commissaire. J'espère que Mme Malmström sera entendue aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). - Monsieur le Président, j'ai, comme vous, entendu les propositions et la réponse qui a été faite par M. Barnier au nom de la Commission, je l'apprécie. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à demander, depuis assez longtemps, que la question des politiques migratoires soit vue de façon globale, et non plus simplement par fragments, qui, mis bout à bout, présentent, certes, un intérêt, mais ne forment pas une réponse globale à la hauteur des enjeux des migrations au plan international, qui touchent, évidemment, l'Europe. Donc, j'apprécie cette réponse et j'entendrai évidemment avec aussi beaucoup d'intérêt la réponse du Conseil en souhaitant, que, pour une fois aussi, la réponse ne soit pas simplement une accumulation de réponses nationales, comme nous l'avons souvent entendu, au gré des intérêts des uns et des autres selon qu'ils se trouvent plus ou moins loin des frontières et des flux concernés par les personnes déplacées.

J'insiste, pour terminer, sur un aspect de cette résolution relatif à l'asile, en indiquant que, évidemment, le renforcement budgétaire et logistique qui est accordé aux pays voisins de la Syrie est fondamental, mais qu'il n'est pas suffisant de mon point de vue. Il faut que l'Europe puisse, évidemment, prendre sa part de responsabilité dans l'accueil des populations déplacées, celles qui le souhaitent en tout état de cause. Sinon, ce régime commun que nous avons mis au point avec beaucoup de peine serait une coquille vide si les personnes qui sont en demande de protection sont dans l'impossibilité d'accéder à l'Europe en toute sécurité ou bien, en contrepartie, d'emprunter des routes migratoires, qui sont, elles, à chaque fois plus dangereuses et plus onéreuses.

Il faut donc que nous prenions nos responsabilités, parce que ce n'est pas en repoussant les frontières de l'urgence qu'elle ne frappera pas aux portes de l'Union.

Les États membres disposent d'un arsenal assez important, opérationnel, législatif, financier, pour faire aboutir ces voies régulières d'entrée sur le territoire européen. Il faut assouplir les conditions d'attribution de visas, il faut délivrer des visas humanitaires, il faut s'engager dans des programmes de réinstallation. J'ajoute que la France a dit qu'elle prendrait également sa part dans ce processus. Il faut aussi, via le HCR, ouvrir de nouvelles voies. Les conditions le requièrent. Et je pense que cela nous permettrait d'être, pour une fois, véritablement solidaires avec les réfugiés syriens et les pays qui les accueillent.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). - Herr talman! Den humanitära katastrofen i Syrien är gigantisk. Det mänskliga lidandet är ohyggligt. Nu är det hög tid för oss i Europa att visa att europeisk solidaritet existerar. Vi måste var och en i varsitt land ta vår del av ansvaret för att erbjuda skydd till de allra mest utsatta. Det gör man nu bäst genom att erbjuda kvotflyktingar från de stora lägren i Turkiet, i Libanon och i Jordanien skydd i samtliga EU-medlemsländer. Sverige har tagit emot 1 900, Tyskland mer än 5 000 i närtid. Om övriga 26 länder följer dessa exempel, skulle vi kunna erbjuda 100 000 utsatta människor skydd nu.

Nästa steg är naturligtvis att vi håller denna viktiga konferens, som vi har talat om. Därefter måste vi se till att vi kan erbjuda ett lagligt och säkert skydd till människor. Det gör man genom att utfärda humanitära visa från tillfälliga asylkontor i just dessa flyktingläger.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). - Monsieur le Président, je laisserais volontiers ma minute de parole au ministre lituanien, s'il a quelque chose à nous dire, parce que je pense qu'à ce stade du débat, votre silence est vraiment très pesant.

Vous dites que vous vous êtes réjoui de ce débat d'urgence et que cette résolution vous agrée. Je me demande toutefois si vous avez lu cette résolution et si, lors de la réunion du Conseil JAI, hier, les ministres se sont penchés sur nos propositions et se sont interrogés sur les annonces qu'il convenait de faire à l'occasion du débat que nous organisons aujourd'hui, Monsieur le Ministre.

J'ai compris que vous aviez pris note de la situation dans votre réunion et que vous alliez en reparler lors de votre prochaine réunion. Mais nous sommes dans une situation d'urgence absolue, vous êtes donc vivement prié, de prendre la mesure de cette urgence. Je crois que tous les collègues qui sont intervenus disent la même chose, à savoir que l'Union européenne dispose de toute une panoplie d'instruments, de politiques et d'une capacité d'agir immédiatement; c'est à cette réponse-là que nous vous convions, Monsieur le Ministre. Je vous supplie de prendre la parole et de dire ce que le Conseil des ministres en pense.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, tre punti:


1° Superare Dublino, perché vengano accolti e ripartiti fra tutti i paesi; la Germania si oppone, è vergognoso!


2° Per i trafficanti di carne umana pene severe e tribunale penale internazionale; sa cosa rischia il trafficante pescato dalla polizia a Lampedusa? Le condanne di Schettino, quello della Costa crociere dell'isola del Giglio; è vergognoso!


3° Nell'elenco che ci ha fatto il Commissario Barnier – che ringrazio – dei paesi disposti ad accogliere non c'è l'Italia! Io sono rimasto basito! Oggi il Presidente Barroso è a Lampedusa: lo chieda al Presidente Letta! È una vergogna, come dice Papa Francesco! Io chiedo anche al Presidente Barroso – già che è lì – di verificare una cosa che mi giunge da Lampedusa – dove non gradiscono molto gli show di certi politici che vanno lì a farsi pubblicità, a visitare… Pare che abbiano tenuto per 4 giorni le salme nell'hangar non climatizzato – anziché portarle dove devono stare le salme – per farle vedere al Presidente Barroso. Lo verifichi, sarebbe un'altra vergogna!

 
  
MPphoto
 

  Надежда Нейнски (PPE). - Г-н Комисар, госпожи и господа, днес в тази зала ключовата дума е „солидарност“. Хуманитарната трагедия със сирийските бежанци постави на сериозно изпитание именно европейската солидарност.

На първо място, както бе казано, солидарност по отношение на готовността за приемане на бежанци от всички страни – членки на Европейския съюз, а не само от тези, които са подложени на пряк емиграционен натиск. Според досегашните договорни рамки Дъблин 1, 2 и 3 се очаква единствено страните, от които се иска убежище, да обгрижват бежанците.

Ние променихме след дълги преговори законодателството, но нищо не се е променило на практика. На този етап, единствено чрез двустранни договори със съседни държави тези бежанци могат частично да бъдат пренасочвани. Интеграционният капацитет, обаче, на държавите е различен. За страни като България той е особено нисък. Това създава сериозен риск от радикализация на обществото и призиви дори за затваряне на границите.

На второ място е солидарността в отпускане на средства към държавите, които са най-засегнати от бежанския натиск. Тези средства са нужни не само за изграждане на нови бежански центрове, но и за цяла система от национални инструменти с цел опазване на границата и задържане на бежанците близо до техните родни места. Според Фронтекс най-важната сухоземна граница в Европейския съюз в момента е българо-турската граница.

Декларираната готовност на България за членство в Шенген я превърна в притегателна дестинация за бежанците, но същевременно нереализирането на тази цел става причина те да остават трайно на наша територия. Това крие потенциални рискове за нашата национална сигурност.

Днес е важно какъв сигнал ще изпрати Европейският парламент. Европа трябва да е солидарна в поемането на отговорността.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D). - Monsieur le Président, même si l'Europe consent à ouvrir davantage ses frontières, elle ne parviendra pas à éviter le génocide humanitaire qui se prépare en Syrie et dans la région à l'approche de l'hiver.

C'est indescriptible, au-delà de toute description. Et la clé est bien en Syrie. Six millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays; deux millions de réfugiés dans la région et six mille nouveaux arrivants chaque jour au Liban. Notre aide doit donc se concentrer d'abord là-bas, et nos efforts diplomatiques aussi. C'est difficile, c'est possible, et l'Union européenne le fait déjà.

En me rendant en Syrie et au Liban, il y a une dizaine de jours, j'ignorais que notre ambassade à Damas fonctionnait à bas bruit avec son personnel local et qu'un de nos fonctionnaires, Anis Nacrour, passait une dizaine de jours par mois à Damas dans des conditions de sécurité difficiles.

J'ignorais l'extraordinaire travail fourni par Angelina Eichhorst et son équipe sur le terrain et auprès du gouvernement libanais. J'ignorais qu'à Damas, vingt-et-une ONG internationales et agences de l'ONU travaillent en coordination avec la ministre des affaires sociales syrienne pour acheminer l'aide et que l'équipe de Brahimi, qui a cartographié 2 000 groupes rebelles différents et, parfois, alliés à Al-Nosra, Al-Qaïda ou au Front islamique d'Irak et de Syrie, s'emploie à négocier chaque jour avec chacun de ces acteurs pour acheminer l'aide là où des civils, par milliers, sont pris dans des enclaves.

Et j'ignorais les efforts de l'UNICEF, puisque trois millions d'enfants n'ont plus été à l'école en Syrie depuis trois ans.

Tous ces efforts doivent être connus, amplifiés et soutenus par un travail diplomatique. Mme Georgieva me confiait hier avoir enfin obtenu un visa pour un membre de son équipe afin qu'il puisse travailler à Damas.

Je rends hommage à l'Union européenne, et nous devons donner à nos diplomates les moyens de continuer l'aide humanitaire en Syrie et de travailler diplomatiquement à une issue qui est la seule qui pourrait mettre fin à cette guerre.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE). - Mr President, for two and a half years we have been eye-witnesses to the horrible war in Syria, and politically and diplomatically the EU has stood on the sidelines while Syrians are facing the worst atrocities of what looks more and more like a proxy war that risks destabilising the entire Middle East. There is no solution in sight, and no deal on chemical weapons will end the humanitarian disaster, which will be on our doorsteps for years.

The numbers of internally displaced persons and refugees and their situations are staggering. The EU has a lead role in offering funding for humanitarian support and I would like to compliment Commissioner Georgieva for her efforts and her leadership.

But we must strategise and organise and especially act with all stakeholders, so I am glad to see that the EU will lead and organise a conference to meet the unprecedented appeal of the United Nations, of which only one-third has been covered, which deals merely with food, shelter, medicine and other basic needs.

We must step beyond the disgraceful discussions such as those in the Netherlands, as to whether we would take 50 or 250 people into our countries, while a country like Lebanon takes in 6 000 people a day, the majority of whom are girls and women. Winter is coming and we cannot leave these people standing in the cold.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, the number of refugees fleeing Syria to escape this brutal civil war is deeply worrying. It is right that the situation receives the attention of Parliament this morning. I believe that it is important that those displaced by fighting in Syria are effectively protected by the international community. While it is right that we do not intervene militarily, it is also right that we have a coordinated and compassionate humanitarian response.

However, I am also deeply concerned by those still facing death and suffering within Syria. This House should consider the position of Syrian Christians, the largest minority population within that country. Reports of killings directed specifically at them, reports of some jihadist rebel groups forcing conversion to Islam, should be of grave concern to this House. I would urge the House, and particularly the Commissioner and his colleagues, in any ensuing debate and in any follow-up conference, to uphold the fundamental rights of Christians in Syria, and that they be supported in every way possible.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ein Verlierer der Syrienkrise steht bereits fest: Das ist die Bevölkerung! Sechs Millionen Flüchtlinge im Land und außerhalb von Syrien sind die Konsequenz. Ich bin überzeugt, dass eine wirkliche Lösung nur eine politische Lösung sein kann. Dazu haben wir erste Schritte gesetzt, und ich hoffe, dass sie auch Erfolg zeigen werden. Es wird aber dauern.

Daher sind kurzfristige Maßnahmen jetzt angesagt. Ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, die Lager, die bis zu 150 000 Menschen fassen, winterfest zu machen, sodass diese Menschen auch eine Chance haben, den Winter menschenwürdig zu überleben, und zwar in der Region.

Das Zweite ist, dass es notwendig ist – und hier unterstütze ich auch die Maßnahme der Kommission –, dass man die Infrastruktur in den Orten nahe der Grenze Syriens aufbaut und stärkt und z. B. Schulen aufbaut, weil ein großer Teil der Flüchtlinge ja Kinder sind, sowie Infrastrukturen wie Wasserversorgung oder Kanalisation errichtet. Das hat nachhaltige Wirkung. Und ein großer Teil der Flüchtlinge lebt bereits dort bei Familien.

Das Dritte ist, dass wir auch die arabischen Staaten aufmerksam machen. Es kann nicht sein, dass nur Europa hier in die Pflicht genommen wird. Nicht nur die Anrainerstaaten, die jetzt die größte Last tragen, und Europa, das der größte Geldgeber ist, sondern die arabischen Staaten sollten mit in die Pflicht genommen werden, dass es auch zu einer Aufteilung der Flüchtlinge, die aus dem arabischen Raum kommen, in der arabischen Welt kommt.

Ich habe in Zatari mit vielen Menschen gesprochen und dabei die Erfahrung gemacht, dass die Menschen in der Region versorgt werden wollen. Daher sollte in erster Linie die Unterstützung auch in die Region kommen, damit die Menschen möglichst rasch nach dem Konflikt wieder nach Syrien zurückkehren können.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, la Resolución sobre el conflicto de Siria que va a votarse en el Parlamento Europeo supone un llamamiento a que la Unión Europea ejerza su responsabilidad de proteger a la población siria y, por tanto, exprese no solamente compasión, sino solidaridad, y lo haga, además, apelando a la responsabilidad de los Estados miembros y del conjunto de la Unión.

No basta simplemente con apoyar económicamente a los países fronterizos que están recibiendo a esos millones de desplazados: hace falta que la Unión Europea emplee a fondo los instrumentos de que dispone —porque estamos ante un examen en toda regla al sistema común europeo de asilo— para que aplique así el artículo 25 del Reglamento sobre visados, que permite la expedición de visados por razones humanitarias; para que ponga en práctica el artículo 5 del Reglamento sobre el Código de fronteras Schengen, que permite la admisión temporal precisamente por razones humanitarias; para que emplee a fondo los recursos disponibles en el programa de reasentamientos del Fondo Europeo de Asilo y Migración; para que se emplee el recurso disponible de la residencia permanente y no solamente la residencia temporal; para que la carga no la tengan solamente, en estos momentos, los países que han asumido mayor flujo ―Alemania y Suecia―, sino el conjunto de la Unión, y se ponga fin a la práctica inadmisible y contraria al Derecho internacional de la devolución, el principio de non-refoulement.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, στη Συρία είναι προφανές ότι γίνεται ένας βρώμικος πόλεμος ανάμεσα σ' ένα δικτατορικό καθεστώς και σε ομάδες που θέλουν να εγκαταστήσουν δικτατορικό καθεστώς, υπό το πρόσχημα, μάλιστα, της θεοκρατίας.

Αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι τα εξής: Πρώτον, να πιέσουμε απόλυτα για να υπάρξει πολιτική λύση. Μόνο η πολιτική λύση μπορεί να δώσει την απάντηση. Δεύτερον, να συνεχίσουμε την ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια στις όμορες χώρες με επιτόπια εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε το αντικείμενο της ανθρωπιστικής βοήθειας να μην γίνει αντικείμενο συναλλαγής των αντιμαχομένων. Τρίτον, είναι απόλυτη ανάγκη να γίνει αυτή η ευρωπαϊκή διάσκεψη στην οποία αναφέρθηκε και ο Επίτροπος και τον συγχαίρω γι’ αυτό.

Πρέπει επίσης να έχουμε και την απάντηση του Συμβουλίου. Από αυτή την ευρωπαϊκή διάσκεψη πρέπει να εξαχθούν και συμπεράσματα για τη γενικότερη μεταναστευτική μας πολιτική, για τη γενικότερη πολιτική περί προσφύγων, για το πώς κατανέμεται η ευθύνη ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουμε παράδοση στη βοήθεια προς τρίτες χώρες. Έχουμε παράδοση στην κάλυψη προσφύγων απ’ όλο τον κόσμο. Αλλά η πολιτική μας παραπαίει. Πρέπει να υπάρξει μία συνεχής και συνεπής πολιτική που, φυσικά, δεν θα αποδίδει το βάρος, με βάση τη Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ, μόνο στις χώρες που βρίσκονται στη Μεσόγειο, αλλά θα το κατανέμει σε όλες τις χώρες.

Και, κυρίως, πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα προς την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα και τον δυτικό κόσμο ότι μόνο από κοινού και με απόλυτη πίεση μπορεί να υπάρξει ελπίδα για πολιτική λύση.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE). - Monsieur le Président, j'évoquerai trois points. Premièrement, tous ceux qui disent que l'ouverture des frontières des pays voisins a des implications très directes pour l'Europe ont tout à fait raison. Il se trouve que, la Grèce et Chypre sont aussi des pays voisins, et nous ne pouvons pas rester là les bras croisés devant l'afflux de personnes que ces pays auront à maîtriser, si en même temps nous demandons à la Jordanie, au Liban et à d'autres pays de les accueillir. Ce serait hypocrite, ce serait faux, et ce n'est pas digne de nous.

Deuxièmement, j'ai trouvé que le commissaire Barnier a dit des choses très intéressantes, à commencer par la relocalisation d'un certain nombre de personnes et les pays qui seraient disposés à les accueillir. J'ai noté très peu de noms de soi-disant grands pays parmi ceux qui sont disposés à les accueillir. Il semble y avoir une grandeur européenne qui ne paraît plus tellement résider dans la taille des pays concernés. Je suis également reconnaissant au commissaire d'avoir parlé de non-refoulement parce qu'il me semble que le non-refoulement, qui est contesté également dans cette maison par certains, est une nécessité de l'instant.

Enfin, pour terminer, le commissaire a aussi mentionné les combattants étrangers. Il s'agit là de l'essence, je crois, de bien des débats à venir, car nous savons très bien qui fomente de l'intérieur et de l'extérieur ce conflit et qui le fait s'étirer en longueur. Nous savons très bien que ce sont des partenaires de l'Europe. Nous savons très bien que ce sont des pays comme le Qatar, dont le rôle serait à examiner. Voulons-nous que la Syrie éclate? Et que ferons-nous des flux de réfugiés qui résulteraient d'un tel éclatement? Ce sont des questions dont nous aurons à nous occuper politiquement.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). - Señor Presidente, las cifras de refugiados procedentes de Siria son elevadísimas: cerca de dos millones que se concentran principalmente en Jordania, Líbano, Turquía e Irak. Estos refugiados son muestra de la tragedia que vive el país, como también lo testimonian los más de cien mil fallecidos producto de la guerra.

Es necesario ayudar a estos refugiados ―de los que cerca de un millón son niños, como se ha dicho― y a los países que los acogen. La Unión Europea, como ha dicho el Comisario Barnier, ocupa el primer lugar en la comunidad internacional en la ayuda a los afectados por la crisis siria. Celebro que hoy el Comisario nos haya dicho también que mantiene el compromiso firme de la Unión con esta problemática.

Pero, Señorías, además de mantener esta ayuda, hemos de contribuir a solucionar el problema de fondo, es decir, conseguir cuanto antes el fin de la guerra que Siria está viviendo; sería —iba a decir— la mejor ayuda a los refugiados y al pueblo sirio.

Tenemos que esforzarnos en persuadir a los distintos actores internacionales y también al conjunto de las fuerzas enfrentadas en Siria a buscar una solución política que ponga fin al conflicto; es urgente que se celebre de una vez por todas la llamada Conferencia de Ginebra II —a ver si, por fin, tiene lugar el próximo noviembre—.

La dinámica de concertación puesta en marcha por los Estados Unidos y Rusia para la destrucción de las armas químicas debe ser aprovechada para conseguir que se produzcan también avances en la solución política de la guerra. Los progresos en la destrucción del arsenal químico no deben ralentizar, sino acelerar el fin del conflicto. Repito que sería la mejor ayuda para los refugiados y también para los países que los acogen, que están experimentando una situación muy difícil.

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla tragedia siriana siamo riusciti ad evitare una guerra ancora più tragica, ma non siamo nella possibilità di evitare una massa di profughi che hanno chiesto aiuto in tanti paesi del Medio Oriente, ma anche in tanti paesi europei.

La proposta di risoluzione del Parlamento europeo di cui stiamo discutendo è importante e assolutamente condivisibile, soprattutto perché finalmente sancisce un principio valido sull'emergenza siriana, ma che da oggi diviene replicabile su ogni emergenza. Ci sono alcuni paesi che hanno fatto degli sforzi in più, nella nostra Unione europea, la Germania ha avuto 14 000, quasi 15 000, domande presentate, la Svezia ne ha avute quasi altrettante.

È ancora fondamentale quindi quanto la nostra risoluzione prevede e cioè sottolinea che nell'accogliere rifugiati provenienti dalla Siria occorre adottare un approccio più coerente e dimostrare maggiore solidarietà nei confronti degli Stati membri sottoposti a particolare pressione. Si inserisce la clausola di solidarietà europea perché siamo un'Unione e non semplicemente un'accozzaglia di Stati nazionali e questa solidarietà da oggi la dobbiamo estendere, senza se e senza ma, anche a tutti quegli Stati come Malta, Grecia, Italia e altri ancora che sono quotidianamente sottoposti a flussi migratori che non possono affrontare da soli.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). – Gospodine predsjedniče, preko dva milijuna izbjeglica, od toga 400 tisuća djece do 11 godina, šest milijuna ljudi bez krova nad glavom; to nisu samo brojke, to je prikaz ljudske patnje koji ima svoju vlastitu težinu i stoga nije potrebno vezivati sirijsku tragediju s onom u Lampeduzi da bi Europa reagirala. Dapače, to bi bilo potpuno pogrešno: svesti sirijsku tragediju na debatu o imigracijskoj politici Europske unije.

Dolazim iz zemlje koja je sama zbrinula 800 tisuća izbjeglica i prognanika za vrijeme Miloševićeve agresije. Sjećam se ovdje i svog oca koji je i sam bio izbjeglica iz Drugog svjetskog rata. Iz svega toga sam naučio nešto: izbjeglicama je najvažnije vratiti se doma. I to mora biti fokus naše rasprave i naše politike. Dakle, naravno, podržavamo ovu Rezoluciju, ali, prije svega, ovaj parlament mora i više komunicirati s onim demokratskim snagama u sirijskoj oporbi, onima koji neće proganjati nego štititi kršćane, a pogotovo naš cilj, tj. cilj naše politike mora biti da se svaki Sirijac ima pravo vratiti svome domu.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, Syyriasta lähteneiden yli kahden miljoonan pakolaisen vastaanottamisesta päävastuun ovat kantaneet naapurimaat Jordania, Libanon ja Turkki. Nämä maat tarvitsevat apua ja taloudellista tukea, jotta he selviävät. Jordanian suurlähettiläs sanoi kesällä ryhmässämme vieraillessaan, että tilanne alkaa olla uhka heidän omalle sisäiselle turvallisuudelleen.

Humanitaarisen avun lisäksi monet EU maat ovat ottaneet vastaan turvapaikanhakijoita ja myös kiintiöpakolaisia. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia. Täällä onkin jo mainittu, että Saksa ottaa vastaan 5 000, Ruotsi 1 900 ja kotimaani Suomi suuntaa 500 pakolaisen lisäkiintiön nimenomaan Syyrian pakolaisille.

On kuitenkin selvää, että kahden miljoonan pakolaisen ongelmaa ei ratkaista vain kiintiöpakolaisia vastaanottamalla. Tarvitaan poliittinen ratkaisu, jotta alueelle voidaan saada välitön tulitauko ja tilanteen selvittäminen pystytään aloittamaan. Ennen kuin tämä saadaan, tarvitaan humanitaarista apua ja väliaikaista turvaa ihmisille.

 
  
  

IN THE CHAIR: ANNI PODIMATA
Vice-President

 
  
  

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Pani Przewodnicząca! Ze sprawozdania Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej dotyczącego uchodźców z Syrii wynika, że liczba uchodźców lawinowo rośnie i każdego dnia syryjską granicę opuszcza ponad 5 000 osób. Jest to ogromny problem dla krajów tego regionu, przede wszystkim dla Libanu i Jordanii, w których przebywa zdecydowana większość Syryjczyków.

Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy skupić uwagę na pomocy uchodźcom, a nie na poszukiwaniu środków, których celem jest powstrzymanie nielegalnej emigracji. Wystarczy zestawić dwie liczby: w Bułgarii, która ostatnio skarżyła się na masowy napływ Syryjczyków, przebywa około 3 000 uchodźców z tego kraju, w Libanie – 700 000, w Jordanii – 500 000. Czy zatem nie warto się skupić na pomocy państwom ościennym tak, by zapobiec większej destabilizacji całego Bliskiego Wschodu? W chwili obecnej pomoc ta jest bardzo ograniczona. Jedynie 12 państw członkowskich jest w nią zaangażowanych. Rozumiem, że wiele krajów ma olbrzymie problemy budżetowe. Jednak w porównaniu z tym, co dzieje się w Syrii, czy z tym, co może się wydarzyć, te problemy są znacznie mniejsze.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che la parola che dobbiamo recuperare come Unione europea sia la parola "solidarietà". L'emergenza profughi dimostra che la guerra militare e civile in Siria non cambia anche dopo il pronunciamento del Consiglio di sicurezza per l'eliminazione delle armi chimiche e che l'Unione europea deve assumere la guida della soluzione politica e diplomatica che chiede anche agli altri.

Per fortuna ormai è ammesso nella nostra risoluzione che la questione dei profughi è una questione europea e non solo dei singoli paesi che ne sono più direttamente investiti. Penso – e apprezzo la proposizione di Barnier – della conferenza europea umanitaria come un'assoluta necessità di parlare non solo con le istituzioni, ma anche con le ONG e l'associazionismo civile; ma serve anche, più politicamente, un Consiglio europeo dedicato a questo tema, perché deve ricomprendere il tema sia dell'azione politica e diplomatica in Siria sia della conseguenza dell'emergenza profughi.

Credo che dobbiamo rivedere Dublino II per quanto riguarda la questione dell'asilo, che non prevede la possibilità di chiedere lo stato di asilo se non nei paesi dove arrivano i profughi e questo crea dei problemi enormi, come si è visto anche in Italia.

Penso al permesso di soggiorno temporaneo umanitario che, tra l'altro, con la direttiva sulla tratta abbiamo esteso anche a chi è oggetto di traffico e spesso queste persone arrivano trafficate da criminali e penso all'applicazione per questi criminali del reato contro l'umanità come previsto dalla Corte penale internazionale.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Frau Präsidentin! Mehr als zwei Millionen Menschen mussten Syrien bereits verlassen. Europa hat circa 8 000 Flüchtlinge aufgenommen. 8 000 gegenüber 2 Millionen – das ist nichts als ein zynisches Trauerspiel. Wir brauchen dringend ein umfassendes Resettlement-Programm, und zwar mit ordentlichen Zahlen!

Wenn wir Syriens Nachbarstaaten auffordern, ihre Grenzen offenzuhalten, dann müssen wir erst recht unsere Grenzen öffnen und auch legale Fluchtwege ermöglichen, zum Beispiel durch ein humanitäres Visum.

Wie wäre es denn, wenn wir selbst einmal handeln, anstatt immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen? Denn wir können jetzt und hier handeln. Wir können Menschen helfen. Wir müssen dafür nicht auf ein UN-Mandat warten, wir können jetzt konkret etwas tun für die Situation vieler Menschen. Wir sollten die Verantwortung nicht auf die syrischen Nachbarstaaten abschieben!

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, the UNHCR has stated that Syria is haemorrhaging women, children and men. That metaphor accurately gives a sense of the scale of the humanitarian disaster. More than two million have fled the country and over four million have been internally displaced. They are fleeing to try to escape a brutal civil war and to survive. By the end of the year over ten million people, more than half the population, will be in need of humanitarian assistance.

The scale of the movement also indicates how people do not trust or support either Assad or the sectarian leaders of the opposition. What stands out here above all, though, is the hypocrisy of the EU. The open doors of some of Syria’s neighbours are welcomed but the closed-doors policy of the EU remains: criminalising refugees and militarising European borders with the tragic results that we have seen. The aid given by the EU so far amounts to 20 cents per day per person dependent upon aid. Much more money is needed and the EU must open its borders to these refugees. Investment is also necessary to provide all the necessary services – housing, education and so on – for all.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). - Mówiąc dzisiaj o katastrofie humanitarnej w Syrii trzeba przede wszystkim pamiętać, że to długotrwały brak zgody i decyzji politycznej w łonie Organizacji Narodów Zjednoczonych, w Radzie Bezpieczeństwa, spowodował, że konflikt ten rozprzestrzenił się i że zginęło ponad 100 000 Syryjczyków. Miliony Syryjczyków wewnętrznie przesiedlonych i miliony Syryjczyków przebywających poza granicami kraju potrzebują pomocy. Ta pomoc niezbędna jest również z uwagi na fakt, że wewnątrz kraju przemoc obejmuje także mniejszości, w tym mniejszości religijne. Docierają do nas liczne doniesienia o prześladowaniu np. chrześcijan. Zauważyć możemy również wielką aktywność grup terrorystycznych spoza Syrii. To destabilizuje sytuację wewnętrzną.

Dwa miliardy euro, które Unia przeznaczyła na pomoc, są niewystarczające – wszyscy się z tym zgadzamy. Tak naprawdę potrzebne jest bowiem rozwiązanie polityczne. Obywatele Syrii potrzebują po pierwsze pokoju, po drugie – rządów prawa – i po trzecie – prawa do powrotu do swoich domów.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - Madam President, what should be the priority for Frontex and any other European agencies? Saving lives or pushing back people? Where is the moral imperative for Mr Barroso in front of the corpses in Lampedusa?

Most Member States’ response to Syrian refugees has been disgraceful. We need an EU common asylum and migration policy. The focus on just humanitarian measures is bound to fail. Refugees will come out more and more as the war rages on. The EU should use the Syrian regime’s frozen assets to help support Syrian refugees and IDPs.

But Syria will not and should not be emptied of people! An effective channelling of aid to IDPs inside Syria requires a more effective EU presence at the borders in Turkey and other neighbouring countries, to support the right channels and not risk misappropriation by corruption, government and Jihadist forces.

The EU needs also to do more to help organise politically the Syrian opposition to prepare a democratic future for Syria.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-жо Председател, темата на настоящия дебат е "Мерки за бежанците". Колеги, вие чухте ли тук в тази зала да са се споменали някакви мерки? Аз не съм чул да са се споменали конкретни мерки. И не забравяйте, че докато тук си говорим общи приказки, стотици бежанци пресичат границата на Европейския съюз между България и Турция. Вие даже не можете да си пречупите езика да споменете, че България е страната в Европейския съюз, която е приела досега най-много бежанци и натискът се увеличава всеки ден.

Ако сте забравили, колеги, ще ви напомня, че България беше последната страна членка на Европейския съюз, която стана обект и цел на ислямския тероризъм. Имаше атентат в България. И този проблем също не трябва да се оставя настрана. Докато вие подготвяте конференции, на които да се говори в бъдеще време, в условно наклонение, 600 евро струва издръжката на 1 бежанец в България, 80 евро е пенсията, 300 евро е средната заплата. Това не помага, напрежението нараства и не искам тук да се стига отново до минути мълчание по този повод.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). - Madam President, the civil war in Syria contains a new element not seen since Saddam’s gas attack against his own people, a crime for which those found guilty were duly punished. This is not yet the case in Syria as, although it has now been agreed that chemical weapons per se should be eliminated in one year, nothing about the elimination of killers is ever mentioned.

So the terrorists’ impact on the population – as it may happen again – retains its effect. It contributes to the further flow of Syrian refugees in all directions, including to Europe. Therefore the silence about the Syrian crime against humanity, which is linked to impunity and the legitimisation of possible war criminals, only contributes to the continuous flow of refugees out of the country. Not only humanitarian efforts should be organised on a Community scale, but the international tribunal initiative as well.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). - Madam President, three things were said by the Syrian refugees our Group is hosting in Strasbourg last night. I quote: ‘We don’t believe in the international community any more, we are dying in camps because we have no food, milk or medicine. If you kept the humanitarian corridor open I would be one of the first people to go back to Syria. Who would have thought we would seek safe haven in a country like Yemen?’

The Conservative spokesperson this morning, who I do respect, said of the Syrian refugee crisis that Europe must show solidarity and recognise our moral imperative, repeating the exact words of the British Prime Minister at the G20 meeting. Yet Britain is not amongst the 12 EU countries which have offered resettlement to Syrian refugees, and about the recent protests by Syrian refugees trying to enter Britain via France, the UK border agencies said (again I quote): ‘Illegal migration in France is the responsibility of the French authorities’.

I say in this debate that I do not know what definition of solidarity there is which says that 60 % of resettlement in Europe is borne by two countries, not including my own. I do not know what definition of morality exists which says that Syrian refugees are living in desperation in their own region but become illegal migrants within our own.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, je remercie chacune et chacun d'entre vous de ses questions, de ses interventions et de ses propositions avec le ton de la gravité qui est évidemment nécessaire dans un tel débat.

Au-delà de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure pour répondre à cet appel en faveur d'une conférence européenne sur l'action humanitaire et les réfugiés, et marquer l'accord de la Commission, je voudrais apporter quelques précisions ou quelques réponses complémentaires.

D'abord, tout à l'heure, M. Weber et Mme Sargentini ont rappelé des hiffres. Je peux citer ceux qui nous viennent de l'institution internationale la plus compétente, qui est le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, et redire qu'il s'agit d'une demande adressée aux pays européens collectivement pour 2 000 réinstallations et 10 000 demandes d'admission. C'est à cette demande, à ces chiffres, que plusieurs pays que j'ai tenu à citer pour les remercier ont répondu positivement. C'est d'ailleurs à cette demande que nous appelons les autres pays européens, qui ne l'ont pas encore fait, à répondre également. Voilà les chiffres tels qu'ils nous viennent de l'institution qui est, sur le terrain, la plus efficace et la plus appropriée pour mesurer les besoins.

À cela s'ajoute le point évoqué par M. López Aguilar, tout à l'heure, concernant les visas humanitaires. Nous avons appelé à l'usage le plus ouvert et le plus généreux de cette possibilité qu'offre ce qu'on appelle les visas humanitaires. Mais je veux rappeler, Monsieur López Aguilar, qu'il s'agit d'une décision souveraine de chacun des États membres, à qui il revient de savoir s'il utilise ou non une telle possibilité de visa humanitaire. C'est un sujet sensible. C'est aussi pourquoi je pense que l'idée de cette conférence sur l'action humanitaire et les réfugiés serait utile. Ces sujets sensibles ne doivent plus être seulement, comme c'est la règle souveraine de chaque État, l'affaire de chaque pays, avec un débat politique dans chaque pays qui est extrêmement difficile – on le voit bien, en ce moment, avec la montée de tous les appels au repli national et au populisme. Je crois que, politiquement, il y aurait aussi, au-delà de l'action humanitaire, intérêt à mutualiser ce débat, à en parler ensemble, à faire des échanges de bonnes pratiques. Je crois que des sujets comme ceux-là seraient moins difficiles à traiter si nous les traitons ensemble, plutôt que chacun chez soi et chacun pour soi.

Tout à l'heure, M. Engel comme Mme Neynsky ont évoqué le cas particulier des pays – j'ai dit qu'ils sont en première ligne – tels que Chypre, la Grèce, l'Italie bien sûr, mais aussi la Bulgarie. Nous avons déployé des missions particulières – je l'ai dit –, y compris la semaine dernière, pour évaluer avec ces pays, sur le terrain, les besoins techniques et financiers supplémentaires dont ils auraient besoin. C'est, en particulier, vrai d'un point évoqué par Mme Giannakou et M. Salavrakos concernant la Grèce, à propos du système d'asile que la Grèce doit construire ou consolider et pour lequel elle doit, peut-être en allant au-delà d'ailleurs, recevoir l'aide technique, notamment, et financière des autres pays européens.

Mme Guillaume a évoqué le besoin de davantage d'argent. Je l'ai dit moi-même, Madame la députée. S'agissant de ECHO, la vérité me conduit à dire, au nom du commissaire chargé de cette question, qu'il n'y a plus d'argent disponible pour 2013. Il n'y a plus d'argent disponible: Nous avons donc atteint les limites de ce qui peut être considéré comme possible en 2013. Pour ce qui sera possible et nécessaire en 2014, il va falloir dans le cadre des contraintes budgétaires que vous connaissez mieux que personne – mais je les connais aussi – trouver davantage de moyens. C'est aussi pourquoi je répète que cette conférence que vous avez suggérée, me paraît importante.

En conclusion, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre, je voudrais faire écho à ce qu'a dit Mme De Keyser, tout à l'heure. J'ai remercié la maire de Lampedusa et la population de cette île qui fait face avec beaucoup de dignité et de solidarité aux problèmes. Ce ne sont pas les seuls. De nombreuses personnes font un travail formidable derrière la lumière, dans la discrétion et avec beaucoup de courage. Vous avez bien fait, Madame la députée, de dire ce que font des fonctionnaires de l'Union européenne, ce que font des fonctionnaires des Nations Unies à Beyrouth, à Damas, et ce que font des ONG – j'ai cité les ONG. Pourquoi ai-je été attentif à votre propos? C'est parce que j'ai, moi-même, signalé que dans l'aide humanitaire de deux milliards d'euros que nous avons déjà déployée sur le terrain, dans la région – la Syrie et autour de la Syrie –, 44 % de l'aide va en Syrie. Comment est-elle déployée? Par des ONG, par des administrations qui sont encore là. Mais il faut souligner le travail de toutes ces personnes parce que leur vie est souvent menacée aussi.

Je voudrais conclure en rappelant qu'il y a de nombreuses raisons devant un tel drame – qui ne vient pas seulement de la Syrie mais, aujourd'hui, principalement de ce pays – de faire face ensemble. La réponse ne peut pas être – je le redis – une réponse du chacun pour soi ou du chacun chez soi. La réponse doit être européenne parce que le problème est au moins européen. Il y a donc des raisons de mettre ensemble toutes ces dimensions et tous ces outils dont nous disposons – je les ai cités tout à l'heure: l'action humanitaire, le soutien aux pays qui sont en première ligne, la mutualisation des moyens de protection civile, la lutte contre les trafiquants et contre le terrorisme, l'aide au développement, d'autres questions encore comme, naturellement et en première ligne, la question de l'accueil et des conditions d'accueil des réfugiés –, et de les mettre au bon niveau, qui doit être celui des dirigeants européens.

Il existe aussi, derrière tout cela, une dimension politique, qui est extrêmement sérieuse, dans le débat de chacun de nos pays. Je pense que, là encore – je le redis –, il vaudrait mieux avoir un débat politique européen sur cette question plutôt que des débats séparés, juxtaposés et, quelquefois, concurrents.

En tout cas, je vous remercie beaucoup de ce débat et de cette proposition.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Leškevičius, President-in-Office of the Council. − Madam President, I am grateful for the exchange of views we were able to have today. The EU and its Member States are doing much in the given circumstances to alleviate the suffering facing the refugees from Syria, but of course we should not and cannot be complacent, because more than 2.1 million Syrians have already gone through the traumatic experience of becoming a refugee. Yet another 1.4 million people are predicted to flee the country by the end of the year and we do not know how many will follow in 2014.

The best way of preventing the suffering of those people would be to help address the reasons why they are fleeing the country. The best solution, of course, would be a lasting peace deal. Let me say at this point that the Lithuanian Presidency, from the very start, from day one of our presidency, has been very actively engaged with the issue of the Syrian crisis and the joint Vilnius statement that was adopted last month at the Gymnich meeting was a good example of a common European action seeking a lasting solution. The Lithuanian Presidency continues in active cooperation with the Vice-President/High Representative of the Commission and the EEAS and other stakeholders to bring back peace and stability to Syria and the whole region.

Failing that, as the fighting goes on, we must use all channels at our disposal and make sure that international humanitarian law is respected and the civilians are protected. There must be zero tolerance regarding the killing, maiming, abduction and recruitment to armed groups of children, and zero tolerance regarding sexual and gender-based violence, whose most frequent and most vulnerable victims are of course women and children. All parties must ensure the safety and protection of all humanitarian workers and medical personnel. They should facilitate free passage of medical supplies to all areas and safeguard all health facilities and ambulances. Syria should provide the necessary authorisation to scale up humanitarian operations within the country, while all parties must facilitate unimpeded access by humanitarian workers to people in need throughout Syria, through all possible channels, including cross-border assistance, as required by operational necessity.

On the EU side, we need to support and reinforce UNHCR’s central role in coordinating humanitarian assistance in order to strengthen efforts and ensure the efficiency and effectiveness of aid. This is key, given the urgency of the situation and the severe financial constraints. If we can achieve at least these objectives, it is my sincere hope that we will see refugee numbers rise more slowly than predicted and hopefully they might even start to decrease again at some point in the not too distant future.

Concerning the very concrete proposal by Mr Verhofstadt for a humanitarian conference as was set out in Parliament’s resolution, I certainly welcome the proposal. Furthermore, I welcome the positive response given by Commissioner Barnier. The Presidency is ready to work closely on this issue with the Commission, which has the main responsibility for this issue. But a conference is not enough. The EU must keep Russia and other global players involved on the Syrian issue. They should also share the responsibility in solving urgent humanitarian problems in Syria. Let me use this opportunity to express my gratitude to Mr López Aguilar and to the whole European Parliament for your very much needed and timely resolution. I believe that with our joint efforts and a common stance we will be able to help the Syrian people with a timely action bringing long-term solutions.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Έχω λάβει μια πρόταση ψηφίσματος(1).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, στις 11.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), în scris. Situaţia din Siria este dramatică pentru populaţia civilă şi creează dificultăţi majore în statele învecinate, în principal Liban, Iordania şi Turcia. Uniunea Europeană trebuie să-şi dovedească capacitatea de a gestiona această criză umanitară.

Solidaritatea între statele membre trebuie dovedită prin fapte concrete şi nu numai prin declaraţii. România a demarat acţiunile de ajutorare şi a avut o contribuţie financiară însemnată la eforturile comunităţii internaţionale de a gestiona criza umanitară generată de situaţia din Siria. Astfel, în 2012, România a contribuit cu o sumă importantă pentru finanţarea măsurilor de ameliorare a crizei umanitare din Siria şi a continuat să facă acest lucru şi în 2013. Până în acest moment, situaţia nu a impus adoptarea în România a unor măsuri speciale privind solicitanţii de azil din Siria, dar România o va face când acest lucru va fi necesar. Cred că este un exemplu care trebuie menţionat şi urmat de toate statele membre, indiferent de puterea financiară sau distanţa la care se află de zona de criză, pentru a reuşi să îmbunătăţim cât mai rapid situaţia refugiaţilor sirieni până la încheierea conflictului. Conflict care se poate încheia numai prin eforturile întregii comunităţi internaţionale, în care noi, UE, ar trebui să jucăm un rol mult mai important.

 
  
MPphoto
 
 

  Ивайло Калфин (S&D), в писмена форма Г-жо Председател, г-н Комисар, освен 2-та милиона бежанци от Сирия и 4,5 милиона сирийци, които са напуснали домовете си, потенциалните бежанци са много повече. Особено смущаващ е темпът на нарастване на броя на бежанците. В България всеки ден влизат между 60 и 100 нови бежанци. Моята страна вече надминава капацитета си за приемане на бежанци, които надхвърлят 5 000 души, но има опасност броят им да се удвои до края на годината.

Тази ситуация изисква общи европейски действия. Напълно подкрепям инициативата за провеждане на международна конференция за бежанците, като ЕС не само да формира обща позиция, която разпределя тежестите справедливо, но и да потърси сътрудничество с останалите международни фактори.

Същевременно искам да обърна внимание на две важни инициативи. Първо, предстои Европейският съвет и Парламентът да приемат традиционното за края на финансовата година решение за преразпределение на средства по бюджета. Сумата тази година надвишава 500 милиона евро. Значителна част от тях трябва да отиде за подсилване на хуманитарната помощ за съседните на Сирия страни, които настаняват бежанците близо до границата. Затова настоява и комисар Георгиева. Второ, ЕС трябва да постави много по-настоятелно пред Турция въпроса за подписване на спогодбата за реадмисия. Тя трябва да се превърне в приоритет на двустранните отношения.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. – The position of Parliament and the Commission here is very interesting. First they supported the militants, through various schemes and with funds. They armed them and sent them to wage war. Then, when the adventure failed, as had happened in Libya and Egypt, they started talking about chemical weapons. Now, when civil war has caused hundreds of thousands of refugees, they are ready to pay for that as well.

But why has Latvia to pay for such an adventure? Those who made the decision to support militants should be held responsible for the results of military activities, including the care of refugees. To make it crystal clear: all the humanitarian operations should be entrusted to those EU officials who allowed military activities in Syria. I am categorically against funding military adventures!

 
  
MPphoto
 
 

  Моника Панайотова (PPE), в писмена форма Една от европейските страни, поемащи значителна за своите възможности тежест от бежанския поток от Сирия, е България. В тази връзка ще отбележа, че България осигурява сигурност и защита на външните граници на ЕС – факт, нееднократно потвърждаван от докладите на Европейската комисия и на Парламента за присъединяването ѝ към Шенген. С ефективния граничен контрол, оказваната на бежанците помощ, както и недопускането страната ни да се превърне в транзитна цел към Централна и Западна Европа, вярвам, че придаваме добавена геополитическа стойност към сигурността в региона.

Имайки предвид че от 2011 г. България е изпълнила всички технически изисквания, бежанската криза още повече засилва аргументите за присъединяването ѝ към Шенген. Бидейки извън Шенгенското пространство, страната ни ще се справя все по-трудно с неконтролируемата миграция, поради липсата на достатъчен ресурс и достъп до такъв на ниво ЕС.

Принципно бежанският ни капацитет е 2 500 души, към момента има 2пъти повече с тенденция до края на годината да достигнат 11 000. Постигането на баланс между хуманитарната цел за максимална интеграция на бежанците и гарантирането на европейската сигурност е възможно при колективен отговор. Това е европейски проблем и е нужно оказване на експертна и финансова подкрепа от ЕС при максимално използване на възможностите от целевите фондове и след 2014 г.

 
  

(1)Βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου