Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0427(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0232/2013

Predložena besedila :

A7-0232/2013

Razprave :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Glasovanja :

PV 10/10/2013 - 9.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0416

Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 9. oktober 2013 - Strasbourg Pregledana izdaja

18. Evropski sistem nadzorovanja meja (EUROSUR) (razprava)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Jan Mulder, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) (COM(2011)0873 - C7-0506/2011 - 2011/0427(COD)) (A7-0232/2013).

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, Rapporteur. − In het voorgaande debat is de naam al een aantal keren genoemd: Eurosur. Dat is waarschijnlijk één van de belangrijkste dingen waarover we hopelijk morgen een besluit gaan nemen in het kader van het voorgaande debat.

Wat is de belangrijkste doelstelling van Eurosur? Wij willen een gemeenschappelijk kader creëren voor de uitwisseling van informatie en samenwerking die veel effectiever is dan die op dit ogenblik is.

En waarom doen wij dat? Wij willen in de eerste plaats illegale irreguliere immigratie vermijden waar het kan. Wij willen verhinderen dat er grensoverschrijdende criminaliteit plaatsvindt. Maar – en dat is het belangrijkste dat het Parlement ingebracht heeft – we willen betere mogelijkheden hebben om mensenlevens te redden, in de Middellandse Zee vooral.

Dat laatste punt is één van de belangrijkste punten die het Europees Parlement heeft ingebracht. Het is in artikel 1 en artikel 2 van de verordening, maar ook op verschillende plaatsen in de tekst wordt verwezen naar de noodzaak van het redden van mensenlevens.

Wij praten over de buitengrenzen van Europa. En dan denken wij letterlijk aan de grenzen met de nabuurlanden. Wat de buitengrenzen betreft kunnen wij ook spreken over luchthavens ín bepaalde landen. En de verordening voorziet dat, als lidstaten dit wensen, die ook als zodanig kunnen worden beschouwd en daaraan deelnemen.

In het Parlement is ook veel discussie geweest over het opnemen van fundamentele mensenrechten in het Eurosur-verdrag: non-refoulement, databescherming, eerbiediging van de menselijke waardigheid. U kunt ze op verschillende plaatsen in de tekst vinden en het Parlement hecht daar veel belang aan.

De nationale coördinatiecentra zullen worden gevestigd in iedere lidstaat van de Unie en deze zullen in de eerste plaats informatie verzamelen van de autoriteiten die zich op het ogenblik in dit betrokken land bezighouden met het beschermen van de buitengrenzen. Wij hopen dat het zal leiden tot verbetering van de samenwerking in het land zelf, want ook daar werken de diensten nog niet altijd samen.

Deze informatie zal worden doorgegeven aan Frontex in Warschau en op haar beurt zal Frontex alle nuttige informatie zo snel mogelijk doorgeven aan de lidstaten. Die moeten vervolgens bekijken of ze iets hebben aan de situatieschets van Frontex om de situatie te verbeteren. Frontex zal ook een rol kunnen spelen om ervoor te zorgen dat bepaalde lidstaten al dan niet hulp krijgen.

Nieuw in de verordening is ook dat wij gebruik kunnen maken van militaire informatie. Die militaire informatie is niet automatisch beschikbaar, maar volgens het principe van 'wat is nodig om te weten om het succesvol uit te voeren'. De ervaring zal leren hoe dat zich in de praktijk zal ontwikkelen. Ik heb al gewezen op het belang dat het Parlement hecht aan bescherming van privacy. Er staat duidelijk in dat alleen in noodgevallen informatie kan worden uitgewisseld met andere autoriteiten.

Waar wij als Parlement ook veel belang aan hechten, is het gebruik maken van bestaande EU-instellingen, van het Europese Satellite Centre, van het Europees visserijagentschap, van het Europees agentschap voor maritieme veiligheid, en noemt u maar op.

En dan ook vooral een betere samenwerking met de buurlanden. Het is in het voorgaande debat al veel genoemd. Wij laten de mogelijkheid open dat in de ambassades van de Europese Unie bepaalde mensen kunnen worden aangesteld die een oog houden op de vluchtelingensituatie in het betrokken land. Die kunnen dan bespreken met de regering wat er aan gedaan kan worden. Een mogelijkheid is er om met het Verenigd Koninkrijk en Ierland samen te werken.

Kortom, ik kan dit verslag alleen maar aanbevelen aan dit Huis. Ik denk dat het een goed verslag is. En ik wil eindigen met het bedanken van mijn schaduwrapporteurs en hun medewerkers, die een hele mooie rol hebben gespeeld in het tot stand brengen van dit akkoord.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, let me start by congratulating the rapporteur on his birthday today and also thanking him and the LIBE Committee and the team around them for the work they have done, enabling us to finish the trialogue on the Eurosur regulation in less than six months. I hope that Parliament and the Council will adopt this regulation so that it can enter into force in December as provided for.

This is something that has been under discussion since 2008, when the then Commission presented its roadmap, and we have managed to develop, test, legislate for and implement the system in a relatively short time.

The debate on Eurosur is very timely, following directly on from the debate on Lampedusa and underlining Eurosur’s important role in protecting and saving the lives of migrants trying to reach European shores. We have no illusions that Eurosur in itself will put an end to such horrific events – their causes are deep-rooted – but it can help to make a difference.

On the Commission’s side, we are currently putting a lot of effort into improving the capability of Frontex and Member States to detect migrants travelling in small and unseaworthy boats. As you know, the use of these types of vessel is the main reason why so many people die at sea. We have analysed the problem and have spoken with experts from Member States and industry about how to detect the boats better. This has confirmed the approach chosen. The main challenges in detecting small boats are the lack of coordination between different national authorities and a lack of proper communication channels among them. So one of the key aims of Eurosur is ‘inter-agency cooperation’. It will force Member States internally to implement cooperation between different authorities and centres and to coordinate more effectively and make sure they are working together in the same room.

Thanks to the European Parliament, the amendments to the Eurosur Regulation will require national coordination centres to ensure timely and exact information-sharing with search and rescue authorities and to report to Frontex any incidents relating to a risk to the lives of migrants. Also thanks to your amendments, the Eurosur Regulation will require that Frontex cooperates not only with the European External Action Service but also with EU delegations abroad in order to collect information on migration routes.

Another very important characteristic of Eurosur is ‘information exchange’. Frontex is currently testing with the Member States the Eurosur communication network and the European Situational Picture. This will allow Frontex to receive within minutes information from Member States on incidents occurring at the external borders.

Eurosur will promote the exchange of information not only inside and between Member States but also with neighbouring countries. This currently takes place outside the EU framework, but in future it will be regulated strictly under the Eurosur Regulation, with very clear provisions on non-refoulement and personal data protection.

You also insisted in the negotiations that the Commission be empowered to verify the compliance of any border surveillance agreement concluded between a Member State and a third country, to ensure that the requirements of the Eurosur Regulation are accepted, and that we inform you accordingly.

Lastly, ‘solidarity’ is an important word in connection with Eurosur. It will help to identify hotspots at our external borders and to provide support to the relevant authorities much faster. This will be done by dividing the external land and sea borders into border sections and by attributing an ‘impact level’ or ‘risk level’ to each section. Depending on this level, Member States and Frontex will follow a step-by-step approach for providing support.

It will be up to the national coordination centres to coordinate the support at national level. If that is not enough, Member States can ask Frontex for more support. This will allow limited resources to be deployed to the hotspots quickly and then redeployed to other hotspots when the situation changes or has improved.

So thank you, Mr Mulder and the other people in the LIBE Committee, for the work you have done.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet, rapporteur pour avis de la commission des budgets. − Madame la Présidente, nous avons aujourd'hui tous été profondément touchés par le drame de Lampedusa et nous assistons à un florilège de déclarations des plus hauts responsables des États membres pendant que nos représentants se font huer sur place.

Dans ce contexte, et comme rapporteur pour le budget d'Eurosur, permettez-moi d'apporter au débat l'éclairage des chiffres engagés pour la coordination et la surveillance des frontières extérieures de l'Union. Nous engageons pour Eurosur, par an, 16 millions d'euros provenant du Fonds pour la sécurité intérieure et 19 millions provenant de l'agence Frontex, qui verra par ailleurs son budget inchangé par rapport au précédent cadre financier pluriannuel, et se voit donc amputée de 19 millions sur les 80,9 millions dont elle dispose. Les moyens de l'Union européenne pour la surveillance de toutes ses frontières extérieures sont donc inférieurs à 100 millions d'euros par an sur un budget de 142 milliards.

Les États membres n'ont donné à l'Union ni compétence dans les traités pour la recherche et le sauvetage en mer, ni budget significatif pour la surveillance des frontières extérieures. Pourtant, dans ses politiques migratoires, l'Europe joue quand même un rôle de premier plan comme exutoire du lynchage médiatique dont elle est actuellement la victime, et sert d'alibi aux responsables nationaux qui semblent oublier chez eux les problématiques qu'ils définissent au Conseil européen.

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria, a nome del gruppo PPE. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto volevo ringraziare il relatore – e fargli anche gli auguri visto che è il compleanno – per come ha condotto i negoziati e il lavoro in commissione, per la sua sensibilità e per la sua capacità di trattare. In questi giorni stavo pensando – nel caso in cui Eurosur fosse già stato operativo – se la tragedia di Lampedusa, in qualche modo, si poteva evitare. Non so se questo sarebbe stato possibile, ma sicuramente sarebbe stato più facile evitare il dramma.

Questo perché Eurosur prevede l'uso di tecnologie precise e di satelliti per individuare le imbarcazioni, monitorare i porti stranieri, i punti di imbarco, sapere cioè quando le navi partono per poterle, appunto, monitorare nel loro percorso. Perché, con Eurosur, abbiamo voluto dare più peso al ruolo della collaborazione e della cooperazione con i paesi frontalieri, sappiamo che queste sono esperienze importanti.

Perché, vede signor Commissario, io penso che ai nostri amici tunisini qualcosa vada detto. Perché, lo scafista di Lampedusa è una persona che era già stata arrestata dalle autorità italiane, era già stata riconsegnata alle autorità tunisine e non mi sembra che quest'aspetto sia stato molto considerato dai nostri amici tunisini. Perché, in fin dei conti, grazie a Eurosur ci sarà anche un livello di attenzione e di impatto sulle frontiere più sensibili e quindi, finalmente, le frontiere non saranno più solo quelle nazionali ma saranno le porte d'Europa.

E su questo volevo soffermarmi, Commissario. Io non so se oggi a Lampedusa Lei ha detto ai nostri cittadini che, in fin dei conti, non stanno poi così male perché ci sono tanti altri paesi europei che hanno immigrati, hanno richiedenti asilo maggiori di quelli italiani. Io penso che non bisogna guardare solo i numeri, bisogna vedere anche la drammaticità, la capacità di sbarchi. Io non ho visto, su altre coste dei paesi del nord, sbarcare 60/100/150 persone al giorno con tutte le procedure che vanno poste in essere. Oggi, avete sentito, le necessità dei cittadini di Lampedusa; non allontaniamo ancora questi cittadini dalle istituzioni europee.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, im Namen der S&D-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ich spreche in Vertretung meines Kollegen Enciu. Wir stehen nach wie vor unter dem Eindruck der Ereignisse von Lampedusa, die uns die unerträgliche Situation an unseren Außengrenzen vor Augen geführt hat. Wir müssen anerkennen: Gemeinsame Grenzen bedeuten auch gemeinsame Verantwortung für die Menschen, die ihr Leben riskieren, um unsere Küsten zu erreichen. Eurosur schafft einen Rahmen für Informationsaustausch und Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten und Frontex, um neue Situationen schneller zu erkennen und Handlungsmöglichkeiten an den Außengrenzen zu verbessern. Dies soll zu einer besseren Bekämpfung von Kriminalität und der Begrenzung illegaler Migration beitragen.

Der Text verpflichtet aber auch zum Schutz des Lebens von Flüchtlingen, insbesondere auf See. Für mich bedeutet dies auch sicheren Zugang zu Europa, denn erst hier kann in einem geordneten Verfahren der Status dieser Menschen geklärt werden. Das Parlament hat hartnäckig dafür gekämpft, dass Eurosur zum Schutz von Migranten beiträgt. Die explizite Forderung, dass dieses System die Grundrechte achtet und das Prinzip der Nichtzurückweisung einhält, unterstreicht unsere Position.

Erlauben Sie mir eine persönliche Anmerkung: Das Bossi-Fini-Gesetz widerspricht in eklatanter Weise unserem Anspruch der Achtung der Menschenrechte, und es sollte für alle Institutionen klar sein, hier ein deutliches Zeichen zu setzen und die Abschaffung dieses Gesetzes einzufordern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Einen grenzenlosen Globus gibt es nur als Science-Fiction. In unserer realen Welt gibt es Staaten und Staatenverbünde, zwischen denen aus vielerlei Gründen Grenzen bestehen. Diese Grenzen zu sichern und zugleich das Leben von Flüchtlingen zu schützen, das war das Ziel für unsere Verhandlungen, das war das Ziel, für das wir als Sozialdemokraten uns eingesetzt haben und auf das wir uns in den Verhandlungen verständigt haben. Ich hoffe, dass wir hier eine breite Zustimmung erfahren!

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Wir als Grüne haben uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass mit Eurosur auch die Rettung von Flüchtlingen in Seenot verbessert wird. Eine Mehrheit hat das mitgetragen – inklusive vieler Schattenberichterstatter und des Berichterstatters. Vielen, vielen Dank dafür!

Aber was haben wir am Ende eigentlich erreicht? Wir haben erreicht, dass Lebensrettung draufsteht, aber wir haben eben nicht erreicht, dass es auch drin ist in Eurosur. Die Mitgliedstaaten und ganz besonders die Mittelmeeranrainerländer der EU haben alles dafür getan, dass sie mit Eurosur kein Menschenleben mehr retten müssen. Die Mitgliedstaaten müssen zur Verhinderung illegaler Einwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität enger zusammenarbeiten, aber eben nicht zur besseren Rettung von Menschenleben – nicht einmal auf freiwilliger Basis! Und Frontex überwacht das Mittelmeer zur Verhinderung illegaler Einwanderung und grenzüberschreitender Kriminalität, aber eben nicht mit dem Ziel der Rettung von Menschenleben. Das Einzige, das wir erreicht haben, ist, dass wir künftig wissen, wie viele Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa in Lebensgefahr geraten. Aber verbessern müssen die Mitgliedstaaten Seenotrettung eben nicht.

Wir brauchen in Europa kein weiteres Flüchtlingsabwehrsystem, wir brauchen ein Flüchtlingsrettungssystem. Und wir als Grüne haben deswegen einen Änderungsantrag eingebracht, mit dem wir die Seenotrettung in Eurosur stärken wollen, damit es nicht nur irgendwo draufsteht als Kosmetik, sondern wirklich drin ist und das Ziel von Eurosur wird – gleichberechtigt! Wir wollen, dass Eurosur wirklich auch in der Praxis helfen kann, Seenotrettung von Flüchtlingen zu verbessern. Ich möchte Sie daher alle bitten, diesen Änderungsantrag zu unterstützen!

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić, u ime kluba ECR. - Gospođo predsjedavajuća, kao zastupnica iz obalne države s najdužom vanjskom kopnenom granicom u potpunosti podržavam uvođenje sustava strože kontrole vanjskih granica Unije. Smatram kako je pojačani nadzor ključna mjera s prvenstveno sigurnosnim, ali i socio-ekonomskim implikacijama. Europska unija vodeći je donator trećim zemljama i predstavlja prostor u kojem su sreću pronašli mnogi u potrazi za boljim životom. No, da bismo mogli garantirati prosperitet i sigurnost onima koje smo primili, kao i autohtonom stanovništvu, stroža useljenička politika nameće se kao imperativ.

S njom u skladu mora biti i kontrola vanjskih granica kako bi se zaustavili novi valovi ilegalnih useljenika koje pojedine članice sve teže izdržavaju. Naglašavam kako uspostava Eurosura, iako u svom duhu dobra, neće ostvariti očekivani učinak dok sve članice EU-a ne budu primljene u zonu Schengena. S nemalim brojem država na vanjskim granicama koje nisu u zoni Schengena, sama je zona obezvrijeđena jer se na njenim granicama, što zbog recesije, a što zbog dobrosusjedskih odnosa, više ne provodi kontrola koju članstvo u zoni podrazumijeva.

Kao obalna država s jako dugom kopnenom granicom prema trećim zemljama, Hrvatska je poseban slučaj i mora biti dodatno potpomognuta. Hrvatskoj treba svaka logistička i financijska pomoć kako bi što prije zadovoljila kriterije za pristup Schengenu i dostigla potrebne kapacitete u prihvatnim centrima za azilante, uz neizostavno povećavanje efikasnosti sustava za odobrenje azila.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin! Bei aller Sympathie für den Berichterstatter – auch ich gratuliere zum Geburtstag – werde ich einen Teufel tun, an Eurosur auch nur ein gutes Haar zu lassen, und zwar weil wir nicht noch mehr Maßnahmen brauchen zur Kriminalisierung, Bekämpfung und Überwachung von Migranten! Denn das ist das Hauptziel, wenn wir bitte mal in den Artikel 1 von Eurosur hineinschauen. Und wir brauchen auch nichts, was uns als EU davon abhält, die Rettung von Menschenleben zur zentralen humanitären Aufgabe zu machen und nicht nur einen Beitrag dazu zu leisten. Wir haben also eine falsche Botschaft, die wir hier aussenden, und wir sollten hier auch keine Augenwischerei betreiben.

Wir brauchen keine neuen Gremien, um Migranten möglichst geräuschlos und gut aussehend loszuwerden. Wir sehen keinen Bedarf, um dafür teure Sicherheitstechnik einzukaufen und irgendwelche Lagebilder zu erstellen. Das viele, viele Geld brauchen wir nicht für Eurosur, sondern für die Lebensrettung von Migrantinnen und Migranten, für welcome center, für Neuansiedlung, für eine Entwicklungshilfe, die diesen Namen auch verdient und nachhaltige Entwicklung in diesen Herkunftsländern fördert, und eben nicht nur den Kapitalexport.

Wer sich wirklich für Flüchtlinge entscheidet, muss gegen Eurosur stimmen!

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Madam President, in the previous debate, Commissioner Malmström, if I heard her correctly, said that she wanted to open up more legal avenues for migration into Europe. Mrs Malmström, why do you not go to countries such as Greece, Italy, Spain, France and Great Britain and ask ordinary people how they feel about that? I imagine that the vast majority would tell you that they are ‘immigrationed out’ and that they actually want fewer – not more – waves of people coming to their country. Maybe you should try stepping outside of the Brussels ideological bubble and, dare I use the term, show some solidarity with the ordinary working people of Europe.

You talk here about border controls, but you have no intention whatsoever of actually trying to control immigration. Britain is swamped by continual waves of immigration from outside and inside the European Union and the only way we can control that is to leave the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, aux citoyens européens, lorsqu'ils me demandent ce que nous faisons pour renforcer la sécurité en Europe aujourd'hui, je réponds: "Nous avons réformé Schengen, nous avons réformé Frontex et nous avons Eurosur." Et ces outils sont, en quelque sorte, aussi complémentaires.

Le règlement Eurosur, en mettant en place un réseau de sécurité et d'échange d'informations fonctionnant en permanence, nous permettra de connaître, en temps réel, la situation à nos frontières. Les comptes rendus de navires, les caméras et les satellites sont autant d'outils que nous pourrons utiliser pour mieux protéger nos citoyens contre l'immigration irrégulière et la criminalité transfrontalière.

Les analyses de risques menées par l'agence Frontex, en particulier l'attribution à chaque changement de frontière d'un niveau de risque, est un élément clé pour que nous ayons une image claire de la qualité de nos frontières. Et il est crucial que, lorsqu'une frontière est notifiée comme présentant des risques, l'État membre concerné y renforce ses contrôles à l'aide de l'agence Frontex.

Nous devons, à la fois, responsabiliser chaque État membre et endosser la responsabilité commune qui est la nôtre d'une gestion européenne de nos frontières extérieures. Nous ne pouvons accepter aucune frontière défaillante.

Cependant, pour que ce nouveau règlement prenne sens et soit réellement efficace, nous devons aller plus loin. Le drame de Lampedusa, que nous avons évoqué longuement tout à l'heure, nous le rappelle cruellement. Nous devons agir sans complaisance et avec fermeté contre les réseaux d'immigration clandestine, et cela en coopération avec les pays tiers.

Par ailleurs, j'appuie très fortement la proposition de la Commission européenne de renforcer le budget de l'agence Frontex et j'appelle tous les États membres, à détacher, d'ores et déjà, plus de gardes-frontières et de moyens. Nous avons besoin de plus d'opérations conjointes sous la coordination de Frontex et d'une plus grande équipe de gardes-frontières européens pour renforcer la sécurité de nos citoyens européens.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López (S&D). - Señora Presidenta, señora Malmström, señor Mulder, me hubiera gustado presentar una enmienda justamente al artículo 1, porque cuando dice para «detectar, prevenir y combatir la inmigración ilegal», deberíamos haber puesto para «combatir los traficantes de personas».

Es que ese es el problema realmente, porque ¿cómo vamos a combatir la inmigración ilegal cuando vienen por centenares en barcos? ¡Es que es imposible en este momento! En este momento, es el salvamento de víctimas; pero mezclar lo uno con lo otro ya empieza a confundirnos. ¿Por qué no se previene y se detecta a los traficantes de personas cuando van en los barcos con equipos de investigación conjunta?

Esto es una especie de confusión que es peligrosa porque, después, cuando dice también que se van a perseguir los delitos graves, señora Malmström ―quisiera recordárselo también a mi colega la señora Sippel―, no se trata solamente de la Ley Bossi-Fini, no: cuando nosotros definimos delitos graves ―y hay 32 delitos definidos como tales en la orden de detención europea―, uno de ellos es la ayuda a los inmigrantes, que está considerada como delito grave por la Unión Europea.

La utilizamos justamente para definir los delitos graves y debemos quitarla de ahí, porque no es posible utilizar esa definición y no es posible mezclar esa confusión en un documento en el que de lo que se trata es justamente de coordinar y hacer un mapa de situación, por una parte, para luchar contra los traficantes de personas, narcotráfico, etc., y, por otra, para ayudar al salvamento. Pero eliminemos esa confusión, porque es peligrosa en el futuro.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κυρία Πρόεδρε, να ξεκινήσω εκφράζοντας και εγώ τις ευχές μου στον εισηγητή για «χρόνια πολλά». Του εύχομαι να είναι γερός και δυνατός και να κάνει πολλές άλλες τέτοιες εκθέσεις. Για μια ακόμη φορά, ο εισηγητής έκανε εξαιρετική δουλειά και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.

Στη συνέχεια των όσων είπαμε προηγουμένως για τη Λαμπεντούζα, διαπιστώσαμε όλοι ότι έχουμε κενά στον συντονισμό μας και στην από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Η Eurosur έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη. Και αν διαθέταμε αυτό το εργαλείο στην τραγωδία της Λαμπεντούζα ίσως να είχαν σωθεί ζωές.

Με αυτό το εργαλείο θα μπορέσουμε στο επόμενο διάστημα, από την εφαρμογή του και μετά, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στον συντονισμό μας, θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη μετανάστευση, να εντοπίζουμε πιο εύκολα τους διακινητές της αλλά και, βεβαίως, να το ξαναπώ, να σώζουμε ζωές, να εντοπίζουμε μικρά πλοιάρια, να έχουμε τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για να επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση, ιδιαίτερα τη στιγμή της κρίσης.

Επιτρέψτε μου όμως να κάνω ένα ακόμη σχόλιο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Eurosur. Θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, να παρακαλέσω η ενίσχυση των προσπαθειών μας μέσω της Eurosur να γίνει άμεσα και γρήγορα. Να μην βιώσουμε αυτό που είδαμε με την EASO, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο την οποία συγκροτήσαμε αλλά, στην πορεία, διαπιστώναμε συνεχώς ότι, ενώ της χορηγούσαμε αρμοδιότητες και βασιζόμασταν στη δράση της, δεν είχε την υποδομή, ως νέα υπηρεσία, να ανταπεξέρχεται κάθε φορά στις νέες προκλήσεις.

Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθεί το ίδιο και με την Eurosur και ότι θα υπάρξει ταχύτερη διεκπεραίωση και ταχύτερη ανάπτυξη της υπηρεσίας.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). - Irridu naċċettaw li inizjattivi bħall-EUROSUR huma importanti ħafna. F'pajjiżi bħal Malta u l-Italja, ngħixu l-problema tal-immigrazzjoni kuljum. Ilna snin twal nitolbu li tinstab soluzzjoni konkreta. Sfortunatament, it-talbiet ġġustifikati tagħna s'issa waqgħu fuq widnejn torox.

Barra l-EUROSUR u l-FRONTEX, hemm xi jsir biex ngħinu lil min qed ifittex asil u lill-pajjiżi li qed jilqgħuhom: għajnuna biex il-futur isibuh f'pajjiżhom stess, riallokazzjoni għal min jaħrab, programmi ta' integrazzjoni, nikkunsidraw freedom of movement, kif ukoll niftħu djalogu ma' pajjiż bħal-Libja, minn fejn qed jitilqu, biex nikkontrollaw it-tluq. Ilna ninsistu li Malta ma tistax titħalla waħedha biex issolvi dawn is-sitwazzjonijiet. Min daħal Malta, daħal l-Ewropa. Il-problemi ta' Malta huma problemi tal-Ewropa.

Fejn hi s-solidarjetà li hi l-pedament tal-Unjoni Ewropea? Biex insolvu l-problemi finanzjarji ta' kull Stat, kull Stat ġie mgħajjat biex jerfa' l-piż tiegħu. Imma donnu qed insibuha bi kbira biex ngħinu fil-piż lill-pajjiżi bibien tal-Ewropa li qed jilqgħu eluf ta' nies ifittxu kenn mill-għawġ ta' pajjiżhom. Iż-żmien tal-paroli spiċċa. Ejja nuru bil-fatti xi tfisser is-solidarjetà tal-Unjoni. Jekk le, kollha kemm aħna qed ngħaddu biż-żmien lil xulxin, liċ-ċittadini tagħna u lil dawk l-imsieken li qed iduru lejna għall-għajnuna.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señora Presidenta, saludo y aplaudo a Eurosur. Saludo y felicito doblemente al ponente. Estaremos y estamos con Eurosur como estamos con Schengen o con Frontex.

No obstante, no podré apoyar el informe, porque el artículo 17 bis, a mi juicio, es claramente un intento de fraude de ley que vulnera claramente el acervo de Schengen. Dicho Acuerdo recoge, en su Protocolo 19, la fórmula jurídica inequívoca que deberán utilizar aquellos Estados que deseen participar en las disposiciones del mismo. Pero para todo ello es necesaria la unanimidad de los miembros del Consejo tras recibir la petición del país concernido y el conocimiento de la Comisión.

Este procedimiento aquí no se ha respetado, algo obligatorio al ser Eurosur un desarrollo del acervo de Schengen. No se puede equiparar a un Estado miembro que no forma parte de Schengen con un tercer Estado. Los Gobiernos que forman parte de esta área común tienen obligaciones y responsabilidades, en términos económicos, políticos y de solidaridad, que no tienen aquellos Gobiernos europeos que no forman parte de la misma, que no forman parte de Schengen.

No podemos crear, Señorías, un sistema Schengen a la carta, como aquí se pretende, pues sentaríamos un precedente que desmontaría uno de los grandes logros de la política comunitaria, como es el espacio Schengen.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Eines muss uns klar sein: Die Tragödie von Lampedusa wurde durch Schlepper verursacht, die die Menschen mit falschen Versprechungen in den Tod geführt haben. Die Frage ist: Wie können wir gegen diese kriminellen Organisationen optimal vorgehen? Wie können wir auch die Ursachen dieser illegalen Migration effektiv bekämpfen?

Eines muss klar sein: Europa hat Instrumente, und diese Instrumente sollten wir im Kampf gegen das Schlepperunwesen optimal miteinander koordinieren. Dazu gehören Europol, Frontex und insbesondere das neue Instrumentarium der Grenzüberwachung Eurosur. Ich glaube, dass wir damit die Chancen im Kampf gegen Schlepper erhöhen, dass wir die Chancen erhöhen durch neue Kooperationen mit Drittstaaten, die wir auch dringend brauchen werden – Sie haben das angeschnitten –, und dass wir damit letzten Endes helfen werden, eine Fülle von Menschenleben zu retten.

Bitte erlauben Sie mir auch die Anmerkung, dass all diese Maßnahmen zu wenig sind. Wir werden viel mehr investieren müssen in die Entwicklungshilfe, um Staaten zu stabilisieren, die nicht intakt sind, die nicht in der Lage sind, ihre Menschen zu versorgen, wo die wirklichen Ursachen für diese Migration sind. Und wir sollen uns auch einen Vorschlag von mir überlegen, dass wir über Massenmedien Informationskampagnen in den Ursprungsländern starten, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, in welche Gefahren sie sich begeben, wenn sie sich in die Hände von Schleppern begeben, und auch darüber zu informieren, wie die legalen Zuwanderungsmöglichkeiten in die Europäische Union aussehen. Ein ganzes Paket sollte helfen, dieses Drama sich nicht wiederholen zu lassen.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Sunt total de acord cu colegul meu Pirker. În ultimii 25 de ani au murit aproape 20 000 de migranţi ilegali înecaţi în Marea Mediterană. Până în acest moment au fost descoperiţi 231 de morţi în Lampedusa. Această tragedie ne arată încă o dată că părerea de rău nu ajunge ca să oprim vieţile pierdute. Migraţia ilegală costă nu numai vieţi, ci și sporeşte traficul de persoane şi contrabanda de ţigări şi alte contrabande. EUROSUR, care este un sistem european de supraveghere a frontierelor, are scopul de a întări frontierele externe ale spaţiului Schengen şi de a asigura protecţia internă prin prevenirea infracţiunilor.

Uniunea trebuie să-şi sporească capacitatea de reacţie prin introducerea unui sistem centralizat de cooperare între statele membre. În plus, trebuie să asigurăm un cadru tehnic şi operaţional comun pentru instrumentele de supraveghere şi, de asemenea, competenţe clare pentru toate statele membre. Numai în acest mod vom putea proteja vieţile imigranţilor şi asigura un spaţiu european de securitate.

Şi, în final, să nu uităm că extrădarea persoanelor într-un stat cu risc mare privind pedeapsa cu moartea sau alte pedepse inumane sau tortură este interzisă de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, immagino che la signora Malmström sia molto stanca dopo un viaggio interminabile, la giornata interminabile: le diamo atto della sua generosità e del suo impegno.

Ci voleva Eurosur, certamente, il braccio operativo di Frontex, confidando che sotto quest'aspetto vi sia grande responsabilità e grande solidarietà da parte degli Stati membri – perché Eurosur aveva bisogno di un coordinamento con gli Stati membri e avrà bisogno di mezzi, energie e risorse. Abbiamo il dovere di combattere l'immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani.

Bene la relazione Mulder – al quale anch'io faccio gli auguri di buon compleanno – bene il sostegno in questo contesto dell'agenzia satellitare e di Europol. Oggi, dobbiamo calibrare al meglio gli interventi nel Mediterraneo, questo è emerso con grande limpidezza. Eurosur servirà a rafforzare questo coordinamento come braccio operativo di Frontex, anche se ci sarà l'urgente bisogno di migliorare le sue performance, con un dialogo strutturato e più forte con le singole autorità nazionali, mezzi, equipaggiamenti, risorse economiche.

Nel frattempo il Mediterraneo brucia, così come la situazione in Siria è sempre più grave. Bene ha fatto ieri il Consiglio dei ministri degli Stati membri a dare un miliardo di euro in più alla Siria per quello che sta accadendo, però questa scelta coraggiosa e condivisibile noi vorremmo che venisse svolta e sviluppata anche nei confronti dei paesi rivieraschi del Sud dell'Europa, mentre il confine dell'Europa deve dialogare meglio anche con i paesi del Nord Africa, nel rispetto di ciascuno, nel rispetto della persona, del migrante, del profugo ma anche delle popolazioni interessate.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - În primul rând, vreau să felicit raportorul şi să-i urez „La Mulţi Ani”. Apreciez foarte mult sistemul EUROSUR, apreciez şi munca depusă şi, bineînţeles, întâmpinarea din partea Comisiei.

Vorbim foarte mult de efecte, vorbim foarte mult de ceea ce s-a întâmplat şi de cât de tragic este, însă vorbim mult prea puţin despre cauze. În momentul de faţă vorbim, avem de-a face mai degrabă spus, cu sisteme deficitare în ceea ce priveşte supervizarea la graniţe, în special la graniţele maritime, vorbim de o colaborare deficitară în ceea ce priveşte securitatea între statele membre ale Uniunii Europene sau între Uniunea Europeană ca un întreg şi ţările africane, şi vorbim deseori chiar de lipsă de fonduri şi aparatură de intervenţie.

Vă dau un exemplu: de curând, am fost într-o delegaţie undeva în Golful Aden, pentru a afla că se doreşte a combate pirateria pe o suprafaţă de peste 2 000 de km2, însă fără sistem de supervizare. Poliţia maritimă nu are cum să ajungă la locul faptei într-un timp record pentru a prinde făptaşii. De aceea, cred că avem nevoie de o mult mai bună colaborare în ceea ce priveşte combaterea pirateriei şi avem nevoie de o colaborare mai bună între guvernele statelor membre, respectiv statele africane.

 
  
 

Έναρξη της διαδικασίας Catch-the-Eye

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). - Bħalma għidt fid-diskussjoni ta' qabel, fejn tidħol l-immigrazzjoni irregolari, enfasizzajt li rridu nħarsu lejn din is-sitwazzjoni b'mod olistiku. Irridu naraw il-kwadru sħiħ u mhux xi parti minnu. Parti importanti għal kull soluzzjoni hi li niffukkaw biex niġġieldu l-kriminalità organizzata, kriminalità organizzata fejn il-vittmi jkunu dawk l-aktar vulnerabbli. Il-European Border Surveillance System, bl-investiment ta' kważi 250 miljun Euro, ser issaħħaħ il-kontroll u s-sorveljanza tal-fruntieri.

Nilqa' qabel kollox il-fatt li, minbarra l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri biex jiġġieldu r-reati mill-aktar serji tal-kriminalità u t-traffikar tan-nies, qed isir kontribut serju biex tingħata protezzjoni u jiġu salvati l-ħajjiet ta' dawk il-persuni li jkunu qed jippruvaw jidħlu fl-Ewropa. B'hekk jonqsu l-imwiet li jsiru fir-reġjun. Din hija s-sistema li l-awtoritajiet għandhom bżonn. Bi pjaċir, u biex nagħlaq, ninnota li din se tidħol fis-sena f'Diċembru li ġej f'pajjiżi bħal Malta u nawgura li b'hekk tissaħħaħ is-sigurtà u jiġu salvati l-ħajjiet.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że każdego dnia na granicach Unii Europejskiej dochodzi do dramatycznych sytuacji. Każdy dzień pokazuje także, że nadal mamy niestety poważne kłopoty z zapewnieniem szczelności tych granic. Sprawozdanie i rozporządzenie mają tę sytuację zmienić. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewną filozofię tego dokumentu – kładziemy w nim silny nacisk na poprawę współpracy i koordynacji państw członkowskich UE i jest to bez wątpienia słuszne i konieczne. Wydaje mi się jednak, że należałoby przywiązać znacznie większą wagę do współpracy Unii Europejskiej z państwami z poza Unii. Jeżeli nie nastąpi poprawa, to nie sądzę, żebyśmy mogli mówić o sukcesach w walce z przestępczością zorganizowaną, w walce z handlem ludźmi, z przemytem towarów i w zakresie ochrony emigrantów.

 
  
MPphoto
 

  Tarja Cronberg (Verts/ALE). - Madam President, I would underline that, while detecting boats is important, it does not rescue people. The question is the lack of rules and knowing who is responsible and what to do. I do not think politicians should hide behind technological solutions instead of developing a common refugee policy.

A further aspect is that this is supposed to be applied on all external borders. The external borders are very different. Lives will not need to be saved on the 1 300-km Finnish border. I do not think we should establish this system on all borders. Our wolves and bears can look after themselves.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR). - Madam President, this proposal is very important for Europe, for the security of its borders and for the prevention of unnecessary and tragic loss of life at sea.

The UK has massive experience and expertise in naval activity and in intelligence-sharing. It is therefore rather disappointing to me that my Spanish friends in the PPE Group are attempting to exclude the UK from this measure in order to make a territorial point. I hope this House and those friends themselves realise that the UK’s valuable contribution and involvement in the future of Eurosur is more important than any temporary disagreements that we may have between our two states.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D). – Gospođo predsjednice, iskreno se nadam da će Europski sustav nadzora granica doprinijeti rješavanju tragedija kao što je slučaj Lampeduse. Razlozi zbog kojih podržavam ovaj projekt su višestruki. Naime, osim što će ovim sustavom biti omogućeno zapažanje brodova, on će omogućiti da se spase ljudski životi i izbjegnu tragedije na moru prilikom ilegalnog ulaska imigranata te bolje upravlja migracijskim tokovima. Zato je potrebna i ravnomjerna podjela odgovornosti između svih država članica po ovom pitanju. U svrhu realizacije ciljeva Eurosura, Hrvatska ima nacionalni koordinacijski centar čije je otvaranje predviđeno u prosincu ove godine. A ključni momenat nadzora nad hrvatskim teritorijalnim vodama su operativne slike stanja u pomorskom sustavu na temelju kojih će se moći nadzirati kompletan pomorski sustav s dva ključna cilja, a to su detekcija ilegalnog ulaska imigranata i spašavanje ljudskih života na moru. Zaključno je potrebno istaknuti da će Hrvatska aplicirati u Schengen za dvije godine i za njegovu realizaciju se razumno očekuje određena materijalna potpora. Hrvatska ulaže značajne napore za ispunjavanje strogih uvjeta Schengena za koje je jednako važan nadzor pomorskih i kopnenih granica i to je prioritetno pitanje sigurnosne politike u narednom periodu za Hrvatsku.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Podľa predloženého nariadenia Komisie má európsky systém hraničného dozoru Eurosur napomôcť posilnenie operačnej spolupráci medzi vnútroštátnymi orgánmi členských krajín, zlepšenie vzájomnej informovanosti medzi nimi, ako aj ich lepšiu spoluprácu s európskou agentúrou pre riedenie operačnej spolupráce FRONTEX. Novo konštatovaný systém Eurosur má vnútroštátnym orgánom a agentúre Frontex poskytnúť infraštruktúru a nástroj na zlepšenie ich situačnej informovanosti a reakčnej kapacity pre operatívne odhaľovanie nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti. Preto je, myslím si, dôležité zabezpečiť v rámci tohto systému aj potenciál na jeho prepojenie so systémami a infraštruktúrami tretích krajín, ktoré susedia s Európskou úniou. Vzhľadom na nejednoznačnosť ohľadne spôsobu riadenia sa však navrhovaný systém financovania javí ako zbytočne komplikovaný. Z predloženého návrhu nie je dostatočne zrejmé, ako majú byť materiálne zabezpečené opatrenia realizované v susedných tretích štátoch či výkony vnútroštátnych koordinačných centier. Ukazuje sa teda, že niektoré praktické záležitosti bude ešte treba doriešiť.

 
  
 

(Λήξη της διαδικασίας Catch-the-Eye)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, as you know this has been discussed since 2008. Member States and Frontex have already established the main component of Eurosur on a pilot basis, for instance 18 of the 19 Member States applying Eurosur as of 2 September 2013 have already established their national coordination centre. I am confident that Croatia will also establish its coordination centre in the coming weeks.

As you know Frontex has also connected these national coordination centres to the Eurosur communication network on a pilot basis. This means that Eurosur can become operational in December 2013, as planned, once the regulation has been formally adopted by the European Parliament and the Council.

There was a question on the costs. In its impact assessment accompanying the Eurosur legislative proposal, the Commission estimated the costs for Eurosur to amount to EUR 244 million for 2014-2020. We now estimate that the actual costs will be a little bit lower, because the budget provided to Frontex for Eurosur under the next multiannual financial framework is lower than estimated in the impact assessment. However, it is currently not possible to provide a fully accurate cost for Eurosur, because the allocation to be provided under the European earth observation programme Copernicus has not been determined yet.

It will of course take some time until Eurosur works smoothly. Frontex will also need, in the first year, appropriate funding to be able to fully implement Eurosur as required by the regulation.

I am very happy with the cooperation we have had with the European Parliament. Your amendments have significantly improved the text. You have provided the integrated border system with a very strong emphasis on saving lives, and given it a human touch. I would like to thank you for this.

I think Eurosur can be a very important tool when it comes to inter-agency cooperation, near-real-time information exchange and solidarity. Thank you for the work you have been doing here.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, rapporteur. − Madam President, first I want to thank everybody for their contributions to this debate and for the kind words that were sometimes spoken. As I said earlier, I can recommend the agreement to this House.

That implies automatically that I reject all the amendments, even the amendments from the Greens. I do not think that they will improve the text; the saving of human lives is treated in great detail in the text, so an extra amendment does not make it better, and on top of that, if it were adopted, it would jeopardise the whole agreement that we have at the moment and I do not think that is worth it. I think we have to start with Eurosur as quickly as possible, so I would strongly advise this House not to vote for the amendments by the Green Group, despite their very valuable contribution and their active participation.

Thank you all very much. I hope that after tomorrow we will have a Eurosur regulation.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Thursday, 10 October 2013.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. Tisztelt Képviselőtársaim! A múlt heti lampedusai katasztrófa után – úgy gondolom – minden európai parlamenti képviselőnek kötelessége lesz támogatni az európai határőrizeti rendszer létrehozásáról, az ún. EUROSUR-ról szóló jelentést a csütörtöki szavazáson. A holnapi napon én is leteszem voksomat a jövőben a Frontex által koordinált közösségi határőrizeti rendszer létrehozásának szükségessége mellett. A tervek szerint 2013. december 2-án elinduló, az uniós határőrizet megerősítését és a tagországi rendszerek jobb összeköttetését szolgáló rendszer célja hármas. Az Eurosur célja, hogy (1) csökkenjen az illegális bevándorlók haláleseteinek a számra, (2) a jövőben csökkenjen az illegális bevándorlók száma, és (3) erősödjön az Unió belső biztonsága a határon átnyúló bűnözés visszaszorításában való részvétellel. Bízom benne, hogy az EUROSUR elindulásával (1) összekapcsolódhatnak a tagállami határőrizeti rendszerek és mechanizmusok, (2) aminek köszönhetően tökéletesedhet az egyes tagállamok hatóságainak a külső határaikkal kapcsolatos tudatossága; illetve (3) visszafordulhat az a tendencia, amely a tengerben odaveszett életek számának évenkénti növekedéséről szól.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), in writing. – To EUROSUR είναι ένα παν-ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των συνόρων,έχει κύριους στόχους: την μείωση του αριθμού των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στην ΕΕ χωρίς να εντοπίζονται, την διάσωση περισσότερων ανθρώπινων ζωών στην θάλασσα και την αύξηση της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ ως συνόλου, συμβάλλοντας στην πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος. Ως εκ τούτου θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την έκθεση για την θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR). Η ανταλλαγή πληροφοριών και η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών αποτελούν ουσιώδη βήματα για μια καλύτερη κατανομή του φόρτου της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov