Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 9. oktober 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 4.EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien (forhandling)
 5.Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB om samarbejdet om procedurer i forbindelse med den fælles tilsynsmekanisme (A7-0302/2013 - Carlo Casini) (afstemning)
  6.2.Antallet af og medlemstallet for de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg, delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationerne til de multilaterale parlamentariske forsamlinger (B7-0431/2013) (afstemning)
  6.3.Decharge 2011: Det Europæiske Råd og Rådet (A7-0310/2013 - Andrea Češková) (afstemning)
  6.4.Fritidsfartøjer og personlige fartøjer (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour) (afstemning)
  6.5.Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked (A7-0038/2013 - Bernadette Vergnaud) (afstemning)
  6.6.Aftale mellem EU og Armenien om lettelse af udstedelsen af visa (A7-0290/2013 - Edit Bauer) (afstemning)
  6.7.Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (A7-0289/2013 - Edit Bauer) (afstemning)
  6.8.Fastlæggelse af en liste over tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (B7-0437/2013) (afstemning)
  6.9.Animalske fødevarer (B7-0438/2013) (afstemning)
  6.10.Forhandlinger mellem EU og Kina om en bilateral investeringsaftale (B7-0436/2013, B7-0439/2013) (afstemning)
  6.11.Handelsforbindelserne EU-Taiwan (B7-0435/2013) (afstemning)
  6.12.Tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer (B7-0440/2013) (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Senegal
 8.Afstemningstid (fortsat)
  8.1.Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (afstemning)
  8.2.EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien (B7-0442/2013) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og ECB om samarbejdet om procedurer i forbindelse med den fælles tilsynsmekanisme (A7-0302/2013 - Carlo Casini)
  9.2.Antallet af og medlemstallet for de interparlamentariske delegationer, delegationerne til de blandede parlamentariske udvalg, delegationerne til de parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationerne til de multilaterale parlamentariske forsamlinger
  9.3.Decharge 2011: Det Europæiske Råd og Rådet (A7-0310/2013 - Andrea Češková)
  9.4.Vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.5.Fritidsfartøjer og personlige fartøjer (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour)
  9.6.Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked (A7-0038/2013 - Bernadette Vergnaud)
  9.7.Aftale mellem EU og Armenien om lettelse af udstedelsen af visa (A7-0290/2013 - Edit Bauer)
  9.8.Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (A7-0289/2013 - Edit Bauer)
  9.9.Fastlæggelse af en liste over tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer (B7-0437/2013)
  9.10.Animalske fødevarer (B7-0438/2013)
  9.11.Forhandlinger mellem EU og Kina om en bilateral investeringsaftale (B7-0436/2013, B7-0439/2013)
  9.12.Handelsforbindelserne EU-Taiwan (B7-0435/2013)
  9.13.Tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer (B7-0440/2013)
  9.14.EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien (B7-0442/2013)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 13.Romaernes situation (forhandling)
 14.Stigende højefløjsekstremisme i Europa (forhandling)
 15.CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forhandling)
 16.Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (forhandling)
 17.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 18.Et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur) (forhandling)
 19.Suspendering af SWIFT-aftalen som følge af NSA's overvågning (forhandling)
 20.Styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU (forhandling)
 21.Fremtiden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) (forhandling)
 22.Dagsorden for næste mødeperiode: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2028 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (6873 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik