Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (συζήτηση)
 5.Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ σχετικά με τη συνεργασία επί διαδικασιών που αφορούν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (A7-0302/2013 - Carlo Casini) (ψηφοφορία)
  6.2.Αριθμός και σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (B7-0431/2013) (ψηφοφορία)
  6.3.Απαλλαγή 2011: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A7-0310/2013 - Andrea Češková) (ψηφοφορία)
  6.4.Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour) (ψηφοφορία)
  6.5.Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (A7-0038/2013 - Bernadette Vergnaud) (ψηφοφορία)
  6.6.Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0290/2013 - Edit Bauer) (ψηφοφορία)
  6.7.Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0289/2013 - Edit Bauer) (ψηφοφορία)
  6.8.Επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (B7-0437/2013) (ψηφοφορία)
  6.9.Τρόφιμα και προϊόντα ζωικής προέλευσης (B7-0438/2013) (ψηφοφορία)
  6.10.Διαπραγματεύσεις ΕΕ - Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία (B7-0436/2013, B7-0439/2013) (ψηφοφορία)
  6.11.Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊβάν (B7-0435/2013) (ψηφοφορία)
  6.12.Τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες (B7-0440/2013) (ψηφοφορία)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Σενεγάλη
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  8.1.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (ψηφοφορία)
  8.2.Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (B7-0442/2013) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΚΤ σχετικά με τη συνεργασία επί διαδικασιών που αφορούν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (A7-0302/2013 - Carlo Casini)
  9.2.Αριθμός και σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές και των αντιπροσωπειών σε επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις
  9.3.Απαλλαγή 2011: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A7-0310/2013 - Andrea Češková)
  9.4.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.5.Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour)
  9.6.Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (A7-0038/2013 - Bernadette Vergnaud)
  9.7.Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων (A7-0290/2013 - Edit Bauer)
  9.8.Συμφωνία ΕΕ-Αρμενίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια (A7-0289/2013 - Edit Bauer)
  9.9.Επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (B7-0437/2013)
  9.10.Τρόφιμα και προϊόντα ζωικής προέλευσης (B7-0438/2013)
  9.11.Διαπραγματεύσεις ΕΕ - Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία (B7-0436/2013, B7-0439/2013)
  9.12.Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊβάν (B7-0435/2013)
  9.13.Τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες (B7-0440/2013)
  9.14.Μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία (B7-0442/2013)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάσταση των Ρομά (συζήτηση)
 14.Άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)
 15.Εικαζόμενη μεταφορά και παράνομη κράτηση ατόμων στις ευρωπαϊκές χώρες από τη CIA (συζήτηση)
 16.Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) (συζήτηση)
 19.Αναστολή της συμφωνίας SWIFT ως συνέπεια των παρακολουθήσεων από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (NSA) (συζήτηση)
 20.Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας για την επιβολή του νόμου στην ΕΕ (συζήτηση)
 21.Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης περιόδου συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2028 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (6873 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου