Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 9 oktober 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 4.EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (debatt)
 5.Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om samarbetet avseende förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen (A7-0302/2013 - Carlo Casini) (omröstning)
  6.2.Antalet och antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar (B7-0431/2013) (omröstning)
  6.3.Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet (A7-0310/2013 - Andrea Češková) (omröstning)
  6.4.Fritidsbåtar och vattenskotrar (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour) (omröstning)
  6.5.Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (A7-0038/2013 - Bernadette Vergnaud) (omröstning)
  6.6.Avtal mellan EU och Armenien om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0290/2013 - Edit Bauer) (omröstning)
  6.7.Avtal mellan EU och Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0289/2013 - Edit Bauer) (omröstning)
  6.8.Godkända hälsopåståenden om livsmedel (B7-0437/2013) (omröstning)
  6.9.Livsmedel och produkter av animaliskt ursprung (B7-0438/2013) (omröstning)
  6.10.Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal (B7-0436/2013, B7-0439/2013) (omröstning)
  6.11.Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (B7-0435/2013) (omröstning)
  6.12.Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (B7-0440/2013) (omröstning)
 7.Högtidligt möte – Senegal
 8.Omröstning (fortsättning)
  8.1.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni) (omröstning)
  8.2.EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (B7-0442/2013) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och ECB om samarbetet avseende förfarandena i samband med den gemensamma tillsynsmekanismen (A7-0302/2013 - Carlo Casini)
  9.2.Antalet och antalet ledamöter i interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna, delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och multilaterala parlamentariska församlingar
  9.3.Ansvarsfrihet 2011: Europeiska rådet och rådet (A7-0310/2013 - Andrea Češková)
  9.4.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (A7-0277/2013 - Andrea Zanoni)
  9.5.Fritidsbåtar och vattenskotrar (A7-0213/2012 - Malcolm Harbour)
  9.6.Erkännande av yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (A7-0038/2013 - Bernadette Vergnaud)
  9.7.Avtal mellan EU och Armenien om förenklat utfärdande av viseringar (A7-0290/2013 - Edit Bauer)
  9.8.Avtal mellan EU och Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (A7-0289/2013 - Edit Bauer)
  9.9.Godkända hälsopåståenden om livsmedel (B7-0437/2013)
  9.10.Livsmedel och produkter av animaliskt ursprung (B7-0438/2013)
  9.11.Förhandlingar mellan EU och Kina om ett bilateralt investeringsavtal (B7-0436/2013, B7-0439/2013)
  9.12.Handelsförbindelserna mellan EU och Taiwan (B7-0435/2013)
  9.13.Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (B7-0440/2013)
  9.14.EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera den flyktingström som orsakas av konflikten i Syrien (B7-0442/2013)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 13.Situationen för romer (debatt)
 14.Tilltagande högerextremism i Europa (debatt)
 15.CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (debatt)
 16.Migrationsströmmar i Medelhavsområdet, med särskild fokus på de tragiska händelserna utanför Lampedusa (debatt)
 17.Utskottens sammansättning: se protokollet
 18.Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (debatt)
 19.Suspendering av Swift-avtalet till följd av NSA:s övervakning (debatt)
 20.Stärkandet av det gränsöverskridande samarbetet om brottsbekämpning i EU (debatt)
 21.Framtiden för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2028 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (6873 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy