Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 10 oktober 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

17. Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid