Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 10 октомври 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Дискриминация, основана на кастовата система (разискване)
 3.Принципите на правовата държава и правата на човека в Русия, особено по отношение на ксенофобията и хомофобията (разискване)
 4.Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (разискване)
 5.Преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий (разискване)
 6.In memoriam
 7.Награда „Сахаров“ 2013 (обявяване на носителя)
 8.Декларация на председателството
 9.Време за гласуване
  9.1.Участие на Йордания в програми на Съюза (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck) (гласуване)
  9.2.Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) (A7-0232/2013 - Jan Mulder) (гласуване)
  9.3.Преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov) (гласуване)
  9.4.Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013) (гласуване)
  9.5.Засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС (B7-0433/2013) (гласуване)
  9.6.Дискриминация, основана на кастовата система (B7-0434/2013) (гласуване)
  9.7.Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott) (гласуване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Участие на Йордания в програми на Съюза (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck)
  10.2.Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) (A7-0232/2013 - Jan Mulder)
  10.3.Преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov)
  10.4.Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
  10.5.Засилване на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането в ЕС (B7-0433/2013)
  10.6.Дискриминация, основана на кастовата система (B7-0434/2013)
  10.7.Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2012 г. (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
 11.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 13.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 14.Позиция на Съвета на първо четене
 15.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава
  15.1.Нови случаи на насилие и преследвания срещу християни, и по-специално в Маалула (Сирия), Пешавар (Пакистан) и случаят с пастора Саед Абедини (Иран) (разискване)
  15.2.Сблъсъци в Судан и последваща медийна цензура (разискване)
  15.3.Неотдавнашно насилие в Ирак (разискване)
 16.Време за гласуване
  16.1.Нови случаи на насилие и преследвания срещу християни, и по-специално в Маалула (Сирия), Пешавар (Пакистан) и случаят с пастора Саед Абедини (Иран) (RCB7-0449/2013, B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013, B7-0454/2013)
  16.2.Сблъсъци в Судан и последваща медийна цензура (RCB7-0444/2013, B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013, B7-0457/2013)
  16.3.Неотдавнашно насилие в Ирак (RCB7-0446/2013, B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013, B7-0462/2013)
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (955 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3073 kb)
Правна информация - Политика за поверителност