Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 10. oktoober 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Kastipõhine diskrimineerimine (arutelu)
 3.Õigusriiklus ja inimõigused Venemaal, eriti seoses ksenofoobia ja homofoobiaga (arutelu)
 4.Petitsioonikomisjoni 2012. aasta tegevuse aruanne (arutelu)
 5.Kaadmiumi sisaldavad kantavad patareid ja akud (arutelu)
 6.In memoriam
 7.Sahharovi auhind 2013 (võitja teatavaks tegemine)
 8.Presidentuuri avaldus
 9.Hääletused
  9.1.Jordaania osalemine liidu programmides (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck) (hääletus)
  9.2.Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (A7-0232/2013 - Jan Mulder) (hääletus)
  9.3.Kaadmiumi sisaldavad kantavad patareid ja akud (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov) (hääletus)
  9.4.Kinnipeetavate väidetav transport ja ebaseaduslik kinnipidamine Euroopa riikides Luure Keskagentuuri (LKA) poolt (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013) (hääletus)
  9.5.Piiriülese õiguskaitsekoostöö tugevdamine ELis (B7-0433/2013) (hääletus)
  9.6.Kastipõhine diskrimineerimine (B7-0434/2013) (hääletus)
  9.7.Petitsioonikomisjoni 2012. aasta tegevuse aruanne (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Jordaania osalemine liidu programmides (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck)
  10.2.Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (A7-0232/2013 - Jan Mulder)
  10.3.Kaadmiumi sisaldavad kantavad patareid ja akud (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov)
  10.4.Kinnipeetavate väidetav transport ja ebaseaduslik kinnipidamine Euroopa riikides Luure Keskagentuuri (LKA) poolt (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
  10.5.Piiriülese õiguskaitsekoostöö tugevdamine ELis (B7-0433/2013)
  10.6.Kastipõhine diskrimineerimine (B7-0434/2013)
  10.7.Petitsioonikomisjoni 2012. aasta tegevuse aruanne (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 14.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 15.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine
  15.1.Hiljutised kristlastevastase vägivalla ja tagakiusamise juhtumid, eeskätt Maaloulas (Süüria) ja Peshāwaris? (Pakistan), ning pastor Saeed Abedini (Iraan) juhtum (arutelu)
  15.2.Kokkupõrked Sudaanis ja sellele järgnenud meediatsensuur (arutelu)
  15.3.Hiljutine vägivald Iraagis (arutelu)
 16.Hääletused
  16.1.Hiljutised kristlastevastase vägivalla ja tagakiusamise juhtumid, eeskätt Maaloulas (Süüria) ja Peshāwaris? (Pakistan), ning pastor Saeed Abedini (Iraan) juhtum (RCB7-0449/2013, B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013, B7-0454/2013)
  16.2.Kokkupõrked Sudaanis ja sellele järgnenud meediatsensuur (RCB7-0444/2013, B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013, B7-0457/2013)
  16.3.Hiljutine vägivald Iraagis (RCB7-0446/2013, B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013, B7-0462/2013)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (955 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3073 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika