Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 10 oktober 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Discriminatie op grond van kaste (debat)
 3.Rechtsstaat en mensenrechten in Rusland met name wat betreft xeno- en homofobie (debat)
 4.Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 (debat)
 5.Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's (debat)
 6.In memoriam
 7.Sacharov-prijs 2013 (bekendmaking van de winnaar)
 8.Verklaring van de Voorzitter
 9.Stemmingen
  9.1.Deelname van Jordanië aan EU-programma's (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck) (stemming)
  9.2.Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) (A7-0232/2013 - Jan Mulder) (stemming)
  9.3.Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov) (stemming)
  9.4.Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013) (stemming)
  9.5.Nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU (B7-0433/2013) (stemming)
  9.6.Discriminatie op grond van kaste (B7-0434/2013) (stemming)
  9.7.Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Deelname van Jordanië aan EU-programma's (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck)
  10.2.Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) (A7-0232/2013 - Jan Mulder)
  10.3.Cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov)
  10.4.Verondersteld vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen in Europese landen door de CIA (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
  10.5.Nauwere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rechtshandhaving in de EU (B7-0433/2013)
  10.6.Discriminatie op grond van kaste (B7-0434/2013)
  10.7.Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften 2012 (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 14.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 15.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
  15.1.Recente gevallen van geweld tegen en vervolging van Christenen, met name in Maaloula (Syrië), Peshawar (Pakistan) en de zaak van pastor Saeed Abedini (Iran) (debat)
  15.2.Conflicten in Soedan en de daaropvolgende censuur van de media (debat)
  15.3.Recent geweld in Irak (debat)
 16.Stemmingen
  16.1.Recente gevallen van geweld tegen en vervolging van Christenen, met name in Maaloula (Syrië), Peshawar (Pakistan) en de zaak van pastor Saeed Abedini (Iran) (RCB7-0449/2013, B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013, B7-0454/2013)
  16.2.Conflicten in Soedan en de daaropvolgende censuur van de media (RCB7-0444/2013, B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013, B7-0457/2013)
  16.3.Recent geweld in Irak (RCB7-0446/2013, B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013, B7-0462/2013)
 17.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 18.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (955 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3073 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid