Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 10 października 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Dyskryminacja kastowa (debata)
 3.Praworządność i prawa człowieka w Rosji, szczególnie w odniesieniu do ksenofobii i homofobii (debata)
 4.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2012 r. (debata)
 5.Baterie i akumulatory przenośne zawierające kadm (debata)
 6.In Memoriam
 7.Nagroda im. Sacharowa za 2013 r. (ogłoszenie laureata)
 8.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 9.Głosowanie
  9.1.Udział Jordanii w programach unijnych (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck) (głosowanie)
  9.2.Europejski system nadzoru granic (EUROSUR) (A7-0232/2013 - Jan Mulder) (głosowanie)
  9.3.Baterie i akumulatory przenośne zawierające kadm (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov) (głosowanie)
  9.4.Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów przez CIA w państwach europejskich (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013) (głosowanie)
  9.5.Zacieśnienie transgranicznej współpracy organów ścigania w UE (B7-0433/2013) (głosowanie)
  9.6.Dyskryminacja kastowa (B7-0434/2013) (głosowanie)
  9.7.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2012 r. (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Udział Jordanii w programach unijnych (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck)
  10.2.Europejski system nadzoru granic (EUROSUR) (A7-0232/2013 - Jan Mulder)
  10.3.Baterie i akumulatory przenośne zawierające kadm (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov)
  10.4.Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów przez CIA w państwach europejskich (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
  10.5.Zacieśnienie transgranicznej współpracy organów ścigania w UE (B7-0433/2013)
  10.6.Dyskryminacja kastowa (B7-0434/2013)
  10.7.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Petycji za 2012 r. (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 14.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 15.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności
  15.1.Ostatnie przypadki przemocy i prześladowania chrześcijan, w szczególności w Maaluli (Syria), Peszawarze (Pakistan) oraz sprawa pastora Saeeda Abediniego (Iran) (debata)
  15.2.Starcia w Sudanie i związana z tym cenzura mediów (debata)
  15.3.Niedawne akty przemocy w Iraku (debata)
 16.Głosowanie
  16.1.Ostatnie przypadki przemocy i prześladowania chrześcijan, w szczególności w Maaluli (Syria), Peszawarze (Pakistan) oraz sprawa pastora Saeeda Abediniego (Iran) (RCB7-0449/2013, B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013, B7-0454/2013)
  16.2.Starcia w Sudanie i związana z tym cenzura mediów (RCB7-0444/2013, B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013, B7-0457/2013)
  16.3.Niedawne akty przemocy w Iraku (RCB7-0446/2013, B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013, B7-0462/2013)
 17.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 18.Odroczenie sesji
Debaty
Wersja poprawiona (955 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3073 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności