Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 10. októbra 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste (rozprava)
 3.Právny štát a ľudské práva v Rusku, najmä so zreteľom na xenofóbiu a homofóbiu (rozprava)
 4.Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 (rozprava)
 5.Prenosné batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium (rozprava)
 6.In memoriam
 7.Sacharovova cena 2013 (oznámenie laureátky)
 8.Vyhlásenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  9.1.Účasť Jordánska na programoch Únie (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck) (hlasovanie)
  9.2.Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) (A7-0232/2013 - Jan Mulder) (hlasovanie)
  9.3.Prenosné batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov) (hlasovanie)
  9.4.Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013) (hlasovanie)
  9.5.Posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ (B7-0433/2013) (hlasovanie)
  9.6.Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste (B7-0434/2013) (hlasovanie)
  9.7.Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Účasť Jordánska na programoch Únie (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck)
  10.2.Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) (A7-0232/2013 - Jan Mulder)
  10.3.Prenosné batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov)
  10.4.Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
  10.5.Posilňovanie cezhraničnej spolupráce v oblasti presadzovania práva v EÚ (B7-0433/2013)
  10.6.Diskriminácia na základe príslušnosti ku kaste (B7-0434/2013)
  10.7.Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2012 (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 14.Pozícia Rady v prvom čítaní
 15.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
  15.1.Nedávne prípady násilia voči kresťanom a ich prenasledovania, najmä v Malúle (Sýria) a Péšávare (Pakistan) a prípad kňaza Saída Abidíního (Irán) (rozprava)
  15.2.Konflikty v Sudáne a následná cenzúra médií (rozprava)
  15.3.Nedávne prípady násilia v Iraku (rozprava)
 16.Hlasovanie
  16.1.Nedávne prípady násilia voči kresťanom a ich prenasledovania, najmä v Malúle (Sýria) a Péšávare (Pakistan) a prípad kňaza Saída Abidíního (Irán) (RCB7-0449/2013, B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013, B7-0454/2013)
  16.2.Konflikty v Sudáne a následná cenzúra médií (RCB7-0444/2013, B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013, B7-0457/2013)
  16.3.Nedávne prípady násilia v Iraku (RCB7-0446/2013, B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013, B7-0462/2013)
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (955 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3073 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia