Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 10 oktober 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Diskriminering baserad på kasttillhörighet (debatt)
 3.Rättsstaten och de mänskliga rättigheterna i Ryssland, särskilt med avseende på främlingsfientlighet och homofobi (debatt)
 4.Årsrapport om verksamheten i utskottet för framställningar 2012 (debatt)
 5.Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium (debatt)
 6.Parentation
 7.Sacharovpriset 2013 (tillkännagivande av pristagare)
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  9.1.Jordaniens deltagande i unionsprogram (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck) (omröstning)
  9.2.Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (A7-0232/2013 - Jan Mulder) (omröstning)
  9.3.Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov) (omröstning)
  9.4.CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013) (omröstning)
  9.5.Stärkandet av det gränsöverskridande samarbetet om brottsbekämpning i EU (B7-0433/2013) (omröstning)
  9.6.Diskriminering baserad på kasttillhörighet (B7-0434/2013) (omröstning)
  9.7.Årsrapport om verksamheten i utskottet för framställningar 2012 (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Jordaniens deltagande i unionsprogram (A7-0305/2013 - Annemie Neyts-Uyttebroeck)
  10.2.Europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) (A7-0232/2013 - Jan Mulder)
  10.3.Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium (A7-0131/2013 - Vladko Todorov Panayotov)
  10.4.CIA:s påstådda transport och illegala internering av fångar i europeiska länder (B7-0378/2013, B7-0378/2013, B7-0379/2013, B7-0380/2013, B7-0381/2013)
  10.5.Stärkandet av det gränsöverskridande samarbetet om brottsbekämpning i EU (B7-0433/2013)
  10.6.Diskriminering baserad på kasttillhörighet (B7-0434/2013)
  10.7.Årsrapport om verksamheten i utskottet för framställningar 2012 (A7-0299/2013 - Edward McMillan-Scott)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 14.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 15.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  15.1.Fall nyligen med våld mot och förföjelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien), Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran) (debatt)
  15.2.Sammandrabbningar i Sudan och därpå följande mediecensur (debatt)
  15.3.Våldsamma händelser nyligen i Irak (debatt)
 16.Omröstning
  16.1.Fall nyligen med våld mot och förföjelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien), Peshawar (Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran) (RCB7-0449/2013, B7-0449/2013, B7-0450/2013, B7-0451/2013, B7-0452/2013, B7-0453/2013, B7-0454/2013)
  16.2.Sammandrabbningar i Sudan och därpå följande mediecensur (RCB7-0444/2013, B7-0444/2013, B7-0445/2013, B7-0448/2013, B7-0455/2013, B7-0456/2013, B7-0457/2013)
  16.3.Våldsamma händelser nyligen i Irak (RCB7-0446/2013, B7-0446/2013, B7-0447/2013, B7-0458/2013, B7-0459/2013, B7-0461/2013, B7-0462/2013)
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (955 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3073 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy