Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2288(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0296/2013

Předložené texty :

A7-0296/2013

Rozpravy :

PV 21/10/2013 - 18
CRE 21/10/2013 - 18

Hlasování :

PV 22/10/2013 - 8.5
CRE 22/10/2013 - 8.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0432

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 21. října 2013 - Štrasburk Revidované vydání

18. Místní orgány a občanská společnost (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die kurze Darstellung des Berichts von Corina Creţu zu lokalen Behörden und zur Zivilgesellschaft: Europas Engagement zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung (2012/2288(INI)) (A7-0296/2013).

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, Raportoare. − Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint astăzi rezultatul muncii noastre de peste un an de zile. Raportul porneşte de la rolul esenţial al autorităţilor locale şi al organizaţiilor societăţii civile şi subliniază importanţa acestora în toate etapele procesului de dezvoltare durabilă.

Autorităţile locale şi organizaţiile societăţii civile trebuie să rezoneze imediat la nevoile şi drepturile grupurilor sărace şi marginalizate din teritoriu şi, mai ales, să găsească soluţii inovatoare în beneficiul cetăţenilor. Este esenţială implicarea populaţiilor vizate, pentru a asigura că demersurile întreprinse în proiectele de dezvoltare contribuie la eradicarea sărăciei. De aceea, de pildă, am scos în evidenţă nevoia de colaborare cu organizaţiile pentru protejarea drepturilor femeii în pregătirea şi punerea în aplicare a unui dialog politic, în conformitate cu angajamentele Uniunii Europene privind egalitatea de gen.

Avem nevoie de o abordare a dezvoltării fundamentată pe respectarea drepturilor omului, incluzând drepturile economice şi sociale ale fiecărei persoane. În acest sens, raportul susţine promovarea unui mediu favorabil organizaţiilor societăţii civile şi autorităţilor locale la nivel naţional în ceea ce priveşte dispoziţiile politice şi normative, prin respectarea standardelor în materie de libertăţi, precum şi a iniţierii unor dialoguri multilaterale. Se impune ca aceste acţiuni să vizeze munca decentă, creşterea durabilă şi favorabilă incluziunii, cu redistribuirea veniturilor prin intermediul bugetului de stat.

Raportul încurajează de asemenea dialogul între administraţiile publice, autorităţile locale, organizaţiile societăţii civile, sectorul privat şi cetăţeni, bazat pe transparenţa fluxurilor de ajutor oficial şi privat, precum şi pe o abordare participativă în ceea ce priveşte evaluarea impactului acestor politici. Am susţinut în acest context eficientizarea sistemului de colectare a taxelor, pentru a asigura finanţarea sustenabilă a dezvoltării şi am evidenţiat rolul autorităţilor locale şi al organizaţiilor societăţii civile în combaterea corupţiei, inclusiv a evaziunii fiscale şi a fluxului financiar ilicit din ţările în curs de dezvoltare.

Reamintind importanţa contribuţiei actorilor locali în medierea conflictelor, am subliniat nevoia colaborării cu ţările partenere pentru elaborarea unor strategii naţionale de rezilienţă şi programe specifice menite să abordeze cauzele de bază ale vulnerabilităţii pe termen lung şi să sprijine consolidarea rolului comunităţilor din statele fragile prin activităţi de reducere a riscurilor.

Totodată am încurajat redefinirea orientărilor pentru delegaţiile Uniunii Europene cu privire la rolul organizaţiilor societăţii civile şi al autorităţilor locale în situaţii de criză şi fragilitate, recomandând o abordare bazată pe drepturile omului.

Ideea parteneriatului este un fundament al raportului, regăsindu-se atât în ceea ce priveşte cooperarea între instituţiile europene, autorităţile naţionale şi nivelul local, dar şi a acestora cu societatea civilă. Raportul pune de asemenea în valoarea utilitatea parteneriatelor între autorităţile locale şi organizaţiile societăţii civile din ţările în curs de dezvoltare şi omologii acestora din ţările europene, fructificând experienţa privind tranziţia din statele membre ale Uniunii, instrumente care s-au dovedit eficiente în consolidarea capacităţii autorităţilor locale în sectoare cheie, care contribuie la eradicarea sărăciei.

Am reiterat îngrijorarea Parlamentului European cu privire la propunerea Comisiei de a limita sprijinul financiar pentru furnizarea de servicii doar la organizaţiile societăţii civile din ţările cel mai puţin dezvoltate şi din statele fragile. Am încurajat în acest sens îmbunătăţirea ratei de participare a autorităţilor locale la toate programele din cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare.

Abordarea teritorială a dezvoltării şi descentralizarea sunt factori importanţi pentru atingerea obiectivului de eradicare a sărăciei.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). – Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem izvjestiteljici. Partnerstvo i donošenje odluka u suradnji s različitim zainteresiranim stranama u temeljima je europskih politika. Podržavam jače uključivanje civilnog društva u donošenju strateških dokumenata i definiranje prioriteta na razini lokalnih jedinica. Zajednički rad, ne samo s civilnim društvom, već i sa znanstvenim institucijama, poduzetnicima, socijalnim partnerima doprinosi donošenju kvalitetnijih odluka te izgradnji transparentnijeg i odgovornijeg društva. Posebno je važna nadzorna uloga civilnog društva nad provedbom definiranih politika i donesenih strateških dokumenata. Civilno društvo može vrlo uspješno upozoriti na nedosljednosti i tražiti veći stupanj odgovornosti za učinkovito korištenje javnih prihoda, a sve na dobro građana.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Uniunea Europeană s-a implicat şi se implică puternic în sprijinirea autorităţilor locale din ţările partenere, pentru ca acestea să îşi consolideze guvernanţa şi să îşi îmbunătăţească rezultatele în materie de dezvoltare durabilă şi eradicare a sărăciei.

Un element de bază este şi rămâne schimbul de experienţă între autorităţile locale din Uniune şi cele din ţările partenere, rolul esenţial al societăţii civile din ţările partenere, precum şi derularea unor parteneriate strategice cu asociaţii şi reţele naţionale, regionale şi internaţionale ale autorităţilor locale.

Consider că este nevoie de asumarea unui angajament politic mai ferm din partea Uniunii, în vederea sprijinirii unui mediu favorabil pentru organizaţiile societăţii civile şi autorităţile locale şi pentru consolidarea capacităţii lor pentru integrarea acestor aspecte în politici şi în programe favorabile incluziunii şi eradicării sărăciei.

Nu în ultimul rând, vreau să o felicit pe raportoare pentru abordarea avută în cadrul acestui raport.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, a política de cooperação para o desenvolvimento deve identificar nas autoridades locais e em múltiplas organizações sociais dos países em desenvolvimento estruturas a apoiar e a fortalecer.

Sindicatos, organizações com intervenção nas áreas da saúde, da educação, dos serviços públicos em geral, organizações para o desenvolvimento, entre outras, podem e devem ser apoiadas, reforçando laços de cooperação e de amizade entre povos, países e continentes.

Mas devem ser afastadas quaisquer tentativas de interferir na definição das prioridades dos países em desenvolvimento. A soberania dos países em desenvolvimento, as suas escolhas e opções políticas e económicas devem ser inteiramente respeitadas atendendo à sua situação e condições específicas.

Não é aceitável que, sob a capa de um apoio à dita sociedade civil, se promova a ingerência e se estimule a interferência com opções que só aos povos destes países cabe tomar.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, it was the great Irish American politician Tip O’Neill who said that all politics is local, and that is absolutely correct. While policies may be made at national level, their application at local level is what really impacts on peoples’ lives. For that reason it is important that we are emphasising and discussing this issue tonight. I compliment the rapporteur on her recommendations.

In my country, our Minister has recently introduced the greatest reform of local government ever since the state was founded, abolishing some small town councils, amalgamating some county councils, etc, and reducing the number of elected politicians, but particularly, I think, trying to get more authority and focus at local level to deal with the major issues which the rapporteur pointed out, and especially to show people that taxes that are collected locally stay locally to deal with local problems. If people see that, they will have a much happier and better approach to government.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). - Panie Przewodniczący! Również chciałbym pogratulować sprawozdawczyni. To dobry moment, dlatego że w tym roku obchodzimy Europejski Rok Obywateli i sprawozdanie to idealnie wpisuje się w naszą dyskusję o roli obywatelstwa, ale także o roli władz lokalnych i regionalnych. Niezwykle istotne jest to, aby poprzez obywateli, poprzez organizacje pozarządowe, w których obywatele działają, lepiej kontrolować władze. To zawsze trudne, kiedy władza musi podzielić się również swoimi kompetencjami, ale najistotniejsze jest to, aby budzić przekonanie, że lepiej inwestować, oddając część swoich uprawnień właśnie np. organizacjom pozarządowym, które w większości wykonują zadania o wiele taniej i bliżej ludzi. Istotne jest również to, aby środki z przyszłych funduszy europejskich, takich jak np. Europejski Fundusz Społeczny, czy programu „Europa dla Obywateli”, „Młodzież w Działaniu”, inwestować właśnie wspierając organizacje pozarządowe, bo przecież ich praca trafia na rynek lokalny. Dlatego gratuluję sprawozdania i trzymajmy kciuki za wykonanie jego zaleceń.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). – Gospodine predsjedavajući, kao i drugi kolege čestitam našoj izvjestiteljici, kolegici Creţu, na zanimljivom izvješću o lokalnim vlastima i civilnom društvu u kontekstu razvojne politike Europske unije. Europska unija u kontekstu razvojne politike predstavlja globalnog lidera i zato mi je drago da ste u svojem izvješću naglasili upravo ulogu naših partnera iz nevladinog sektora kao i drugih nedržavnih aktera kojih ima još čitav niz, kao naših pomoćnih agenata u promicanju naših i milenijskih ciljeva zajedno s UN-om, ali i drugih ciljeva razvojne politike Europske unije.

Kada je riječ o lokalnim vlastima, čini mi se posebno bitnim, upravo zato što su one odgovorne i za regionalni razvoj, jer su one najbliže ljudima, jer su bitne za jačanje socijalne kohezije i upravo akteri na lokalnoj razini mogu nam najbolje transponirati one ideje koje imamo unutar Europske unije s našim partnerima na drugim kontinentima kako da ojačaju, rekao bih, strukture društva i na taj način pomognu i njihov razvoj i našu razvojnu politiku.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, I would like to thank and congratulate Mrs Creţu for the report presented today, as it largely endorses the political vision that the Commission put forward in its two Communications – one being ‘The roots of democracy and sustainable development: Europe’s engagement with Civil Society in external relations’, which was adopted in September 2012, and the second being ‘Empowering local authorities in partner countries for enhanced governance and more effective development outcomes’, adopted in May 2013.

The Commission is committed to promoting a more ambitious partnership with civil society organisations and local authorities. It is with this ambition in mind that roadmaps of engagement with civil society organisations at country level have been proposed. Mrs Creţu’s report shows appreciation for this.

I also welcome the appreciation of this House for the establishment of the Policy Forum on Development, which in the future should become the regular space for exchange between civil society, local authorities and EU institutions.

The promotion of an enabling and conducive environment for both actors is our major policy priority. The report calls on the EU to mainstream it in all instruments. It is our intention to reflect this in the programming of future instruments and in the broader ongoing policy negotiations.

With respect to local authorities, the Council endorsed our Communication in July. An action plan is now being developed to define a coherent set of actions. Support to local authorities will be founded on the pillars of good governance and a territorial approach to development. I am glad to see that the report highlights the territorial approach as a key tool for development.

The report expresses concern about the proposal to limit financial support for direct service delivery only to civil society organisations working in least developed countries and fragile states. While we agree on the necessity to continue supporting social service delivery in the least-developed countries, low-income countries and fragile states, we put emphasis on the role and capacity of the state in middle-income countries to mobilise domestic resources for such purposes.

Finally, I welcome the acknowledgement of the staff working document on Development Education and Awareness Raising (DEAR) in Europe, taking note of the need to develop an overarching European DEAR Strategy.

I also take note of your call for an increase in the financial resources allocated to DEAR, which of course depend on ongoing negotiations. The Commission will seek to integrate the proposals and recommendations as far as possible and will regularly report to Parliament and the other EU institutions.

Once again, thank you for your active contribution to the debate.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen. Die Abstimmung findet am Dienstag, 22. Oktober 2013, um 11.30 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE), na piśmie. – Władze lokalne i społeczeństwo obywatelskie mogą i powinny bardziej angażować się we współpracę rozwojową. Cieszę się, że Komisja Rozwoju zainicjowała to sprawozdanie. Za miesiąc organizuję w Poznaniu III Wielkopolskie Forum Współpracy Rozwojowej. Muszę przyznać, że nadal stosunkowo niewiele samorządów terytorialnych i lokalnych organizacji pozarządowych realizuje projekty rozwojowe. Jednocześnie potencjał do podejmowania takich działań jest duży. Niektóre z realizowanych już projektów budzą szacunek dzięki swej innowacyjności i skuteczności. Olbrzymim atutem udziału władz lokalnych i małych organizacji pozarządowych w działaniach rozwojowych jest ich zdolność do budowania oddolnego i autentycznego partnerstwa. Władze lokalne, które potrafią przezwyciężyć egoistyczny, zawężający paradygmat pracy wyłącznie na rzecz lokalnej społeczności, mogą zrobić wiele dobrego. Muszą jednak pokonać populistyczne przekonanie, że powinny koncentrować się tylko na sprawach lokalnych.

Argumentów przemawiających za szerszym spojrzeniem na rolę władz lokalnych jest sporo. Część z nich ma charakter moralnego imperatywu, ale są również argumenty bardzo pragmatyczne. Globalizacja dociera przecież na poziom lokalny. Problemy migracyjne, demograficzne, klimatyczne, energetyczne czy ekonomiczne coraz częściej wynikają z tego, co dzieje się bardzo daleko od naszego miejsca zamieszkania. Praca na rzecz zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się ma zatem wpływ na jakość życia w różnych regionach krajów rozwiniętych. Dlatego warto zachęcać społeczności lokalne do większego zaangażowania w sprawy świata.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí