Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2041(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0314/2013

Indgivne tekster :

A7-0314/2013

Forhandlinger :

PV 21/10/2013 - 19
CRE 21/10/2013 - 19

Afstemninger :

PV 22/10/2013 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0433

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 21. oktober 2013 - Strasbourg Revideret udgave

19. Nytænkning på uddannelsesområdet (kortfattet forelæggelse)
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die kurze Darstellung des Berichts von Katarína Neveďalová über das Thema „Neue Denkansätze für die Bildung“ (2013/2041(INI)) (A7-0314/2013).

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová, spravodajkyňa. − V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom z rôznych politických skupín za cenné príspevky a spoluprácu pri vypracovávaní špeciálnej správy o prehodnotení vzdelávania v našom výbore, koniec koncov niektorí z nich tu aj sedia. Mrzí ma trošku, že tu nie je naša komisárka, pani Vassiliou, ale pravdepodobne má inú prácu.

Verím, že vďaka otvorenej diskusii o vzájomnej spolupráci sa nám podarilo pripraviť naozaj správu, ktorá reflektuje súčasné problémy v oblasti vzdelávania a bude slúžiť ako zdroj inšpirácie pre členské štáty a takisto vzdelávacie inštitúty celej Európskej Únie, a možno aj niekde mimo. Myslím si, že dnes si každý z nás uvedomuje, že situácia mladých ľudí v Európskej Únii je naozaj kritická, a hlavne keď hovoríme o nezamestnanosti. V konečnom dôsledku v júli 2013 sme zaznamenali nezamestnanosť až 23,4 %, čo je vlastne 5,5 milióna mladých ľudí, ale takisto máme veľký počet pracovných miest alebo pracovných miest, v ktorých by sa mohli vlastne títo mladí ľudia nejakým spôsobom uplatniť, ale nemajú zodpovedné vzdelávanie. Myslím si, že ale netreba stále iba hovoriť o tom, aký máme problém, ale treba prísť s konkrétnymi riešeniami. To je koniec koncov aj jedna z našich hlavných úloh, ktorú sme sa snažili v tejto správe reflektovať. Určite túto nezamestnanosť môžeme riešiť dvoma spôsobmi, a to prvý spôsob je ten okamžitý, garancie pre mladých ľudí, ktorú sme my v Európskom parlamente podporili. Ale takisto sa musíme zamyslieť nad dlhodobým riešením tohto problému, a to je práve podľa nášho názoru ako Výboru pre vzdelávanie v reforme vzdelávacieho systému v Európskej únii. Nezameriavali sme sa len na špecifickú úlohu vzdelávania, boj proti nezamestnanosti, ale takisto aj na úlohu vzdelávania ako takého pri príprave jednotlivcov na život, ktoré musí prebiehať súčasne s rozvojom osobných kompetencií a spoločenských postojov. Podporujeme Európsku komisiu v tvrdení, že je nesmierne dôležité identifikovať zručnosti, ktoré mladí ľudia potrebujú, a výzvy pre študentov a ľudí vstupujúcich na pracovný trh. Na druhej strane sme sa však v našej správe usilovali nájsť riešenie, vďaka ktorému jednotlivci zachovávajú nevyhnutnú osobnú a hospodársku nezávislosť. Každá ľudská bytosť má právo na prístup k vzdelaniu. Ak chceme, aby sa stalo toto realitou, musíme dlhodobo a udržateľne investovať do kvalitného vzdelávania. Popritom musíme využiť aj doplnkové nástroje na zvýšenie príležitostí pre osobný blahobyt a rozvoj, a tento aspekt musí byť na úrovni Únie, ako aj vnútroštátnych úrovniach v plnej miere uznaný. Pravé vzdelávacie systémy v krajinách, ktoré majú najnižšiu nezamestnanosť mládeže, považujeme za také vzorové, a to sú konkrétne napríklad krajiny ako Rakúsko a Nemecko, a mali by slúžiť ako príklad, že musíme mať rovnováhu medzi teoretickými znalosťami a takisto praktickými zručnosťami a skúsenosťami, ktoré ľudia počas vzdelávania získajú. Mladí ľudia v Európskej únii dnes vyjdú zo vzdelávacieho procesu, majú veľmi veľa teoretických znalostí, ale majú minimum skúseností, čo je pochopiteľné, ale takisto nemajú možno zručnosti, ktoré by potrebovali pre trh práce. Práve preto vyzdvihujeme už menované duálne systémy vzdelávania, vyzdvihujeme potrebu neformálneho, informálneho vzdelávania a ich uznávanie, takisto prínos dobrovoľníckej práce pre jednotlivca a spoločnosť. Práca v rámci mládežníckych organizácií a absolvovanie kvalitnej, odbornej stáže sú vlastne možnosti, ktoré rozvíjajú zručnosti jednotlivcov a uľahčujú takisto prechod študenta zo školskej lavice na pracovný trh. Vieme už dnes definovať, aké zručnosti – budú to zručnosti budúcnosti, vieme, že sú to jazyky, že sú to informačné, komunikačné technológie, že sú to zručnosti v oblasti zdravotníctva. Takisto poznáme zamestnania, ktoré budeme v budúcnosti potrebovať, a práve preto by sme mali na toto aj upriamiť naše vzdelávacie systémy v Európskej únii. Takisto je ale aj dôležité rozvíjať individuálne, osobné kompetencie, kritické myslenie, tímovú prácu, riešenie problémov, komunikáciu, sebadôveru atď. Sú to dôležité zručnosti, ktoré mladí ľudia môžu potrebovať pre pracovný, ale takisto aj pre súkromný život.

Môžem hovoriť ďalších 10 minút, ale čo je možno dôležité ešte spomenúť v tejto súvislosti, je určite veľmi dôležitý kontext celoživotného vzdelávania, vzdelávania dospelých, ktoré my veľmi podporujeme ako Výbor pre vzdelávanie, a takisto spolupráca so všetkými inštitúciami v oblasti vzdelávania, trhu práce, ale takisto aj neziskového sektora v Európskej únii.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE). - Monsieur le Président, à l'heure où les jeunes Européens cherchent un premier emploi, le bilan de leur insertion professionnelle est alarmant, et l'articulation entre jeunesse et marché du travail fragile et terriblement insuffisante.

Comment permettre à la nouvelle génération de s'épanouir dans un contexte économique difficile et exigeant en travaillant ensemble à la construction d'un système scolaire européen performant? Vingt-trois pour cent de chômeurs de moins de 25 ans et deux millions de postes vacants en Europe: cela montre bien que les différents modèles éducatifs nationaux ne prennent pas assez en compte les exigences, les besoins et l'évolution du monde professionnel.

Les codes ont été bouleversés, ces dernières années. Durant leur vie, les générations futures ne connaîtront plus un seul, mais plusieurs métiers. Mobilité, compétences linguistiques, cadre commun de certification, formation professionnelle, éducation tout au long de la vie, les priorités sont identifiées. Même si l'organisation des programmes éducatifs relève de la compétence des États, l'Europe a un rôle à jouer en leur donnant les outils nécessaires pour qu'ils puissent collaborer ensemble à un avenir commun.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). - Senhor Presidente, repensar a educação deve ser encarado como um passo fundamental para a educação dos jovens, fazendo a ligação com o mundo do trabalho e as políticas de emprego, investindo nas competências como caminho essencial para conseguirmos obter melhores resultados económicos e sociais.

O presente reclama que se olhe para a educação com outros horizontes e se assuma com convicção o seu papel determinante na construção de uma sociedade desenvolvida, justa e competitiva como ambicionamos.

Para isso, precisamos de colocá-la no topo das prioridades, de lhe conferir uma visão mais holística, mais ambiciosa e mais assertiva, que ultrapasse definitivamente a torrente de reformas educativas que têm sido feitas com ganhos pouco significativos.

É inadiável definirmos um pacto em torno da educação, desenvolver iniciativas educacionais com profundidade, que, para lá das pressões orçamentais, combatam os problemas de fundo que estão a hipotecar o futuro das nossas sociedades.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). - Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport est pour nous, parlementaires européens, l'occasion de rappeler aux États membres la place et les moyens donnés à l'éducation et à la formation en Europe. Il contient des propositions pertinentes concernant la participation des publics vulnérables au système éducatif. L'acquisition des langues étrangères, la formation des enseignants, mais également des adultes, lesquels restent le parent pauvre du secteur éducatif, avec un taux inférieur à 9 % en Europe.

Ce rapport est également pour nous l'occasion de rappeler l'importance d'une mise en œuvre effective de la garantie "Jeunesse", dont le succès dépend des financements qui lui seront alloués et qui devront être à la hauteur des besoins, ainsi que de la qualité des partenariats qui auront été noués avec le milieu de l'enseignement, les organismes de formation, les services publics de l'emploi et les associations de jeunes.

Je regrette toutefois que la rapporteure ait souhaité mettre l'accent sur l'importance des partenariats public/privé pour la redéfinition du contenu des enseignements. En effet, l'éducation est l'affaire de tous. Nous devrions plutôt encourager la coopération avec les associations, les enseignants, les professionnels et les ...

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedavajući, problem nezaposlenosti postaje sve veće opterećenje na nivou Unije, a u nekolicini država članica, među kojima je i Hrvatska, potrebne su opsežne strukturne reforme kako bi se riješilo to goruće pitanje.

Neke od tih reformi vezane su upravo uz obrazovni sustav. Posebno ću naglasiti problem prilagodbe javnih obrazovnih ustanova stvarnim potrebama tržišta rada što dovodi do paradoksa da se javnim novcem proizvode prekobrojni visokokvalificirani kadrovi koje potom država mora uzdržavati jer nisu u mogućnosti pronaći posao u Hrvatskoj, ali ni ući u proces prekvalifikacije.

Iz tog razloga podržavam predloženo uvođenje partnerstva između obrazovnih ustanova i privatnog sektora, no još jednom ću istaknuti da mobilnost na kojoj se inzistira nije rješenje jer će time siromašnije države članice ostati bez stručnjaka i mladog stanovništva. Hrvatska bi tako postala park prirode na rubu Unije, što je nedopustivo.

Držim kako je najbolje rješenje poticanje reformi javnog obrazovnog sustava kako bi isti bio komplementaran s tržištem rada matične države, čime bismo nacionalne stručnjake zadržali u njihovoj domovini.

 
  
MPphoto
 

  Zdravka Bušić (PPE). - Gospodine predsjedniče, u potpunosti podržavam ovo izvješće i smatram ga izuzetno važnim ne samo zato jer se u njemu detektiraju problemi s kojima se suočavaju mladi nego i zato što ovo izvješće predlaže konkretne mjere nacionalnim vladama i parlamentima za podizanje standarda mladih kako u obrazovanju tako i u zapošljavanju.

Kao zastupnica iz Hrvatske, a svjesna alarmantne činjenice da je u Hrvatskoj strahovito visok postotak nezaposlenih mladih, naročito pozdravljam napore koje je Odbor za kulturu i obrazovanje uložio u afirmiranju važnosti stažiranja kroz ovo izvješće.

Također pozdravljam da ovo izvješće naglašava važnost profesionalnog usmjeravanja, od iznimne je važnosti da strukturno obrazovanje i ulaganje u iste prilagodimo potrebama tržišta rada, naravno vodeći pri tome brigu na pravo izbora svakoga čovjeka. Ne smije se događati da ljudi s visokom stručnom spremom u koje i država ulaže jako puno godina ne mogu zasnovati radni odnos. Upravo zato treba poticati sustavnu komunikaciju između obrazovnih institucija s jedne i poslodavaca s druge strane.

Konačno, pozdravljam i poglavlja izvješća koja ističu potrebu poticanja istraživanja i znanosti. Investicija u znanost definitivno podrazumijeva gospodarski i svekoliki napredak.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ich bedaure sehr, wir haben mehr als doppelt so viele Wortmeldungen, als wir Zeit zur Verfügung haben. Ich habe auf Ausgewogenheit geachtet, muss das Catch-the-eye-Verfahren aber jetzt abschließen. Vor allem konnte ich jenen nicht mehr das Wort erteilen, die bereits schon einmal im Catch-the-eye-Verfahren oder sonstwie auf der Rednerliste standen.

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Neven Mimica, Member of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes Parliament’s support in recognising the importance of equipping young people with the skills and knowledge they need for the 21st century through an education and training system that delivers learning that is relevant to the labour market. We share a common conviction: the fundamental importance of education and training to the future of Europe, which we see playing a vital role in the Europe 2020 strategy for growth and jobs and in Europe’s recovery.

‘Rethinking Education’ proposes reforms to deliver the right skills for employment, to promote more flexible, accessible and open learning, and to explore new approaches to funding and partnerships. It identifies a limited number of strategic priorities to be addressed by the Member States in order to modernise education and training, alongside new EU actions to leverage national efforts.

Rethinking Education is intended to help Member States to make informed and evidence-based policies, focusing on efficiency and targeting actions where impact is higher. We note with appreciation that the report prepared by Ms Neveďalová addresses the main challenges identified in the Commission communication, expressing strong support for the themes of combating youth unemployment, prioritising investment, the importance of basic and transversal skills, flexible learning pathways – including digital learning and work-based learning – and a positive focus on teachers.

Many of the EU-level actions outlined in Rethinking Education are already moving forward, such as the ‘European Alliance for Apprenticeships’; the recent communication on opening up education through new technologies; and the planned public consultation on the European Area for Skills and Qualifications.

It is important to stress that the new generation of EU funding for 2014-2020 will provide significant opportunities for education and training systems to address the priorities identified in Rethinking Education. The Erasmus+ programme, in particular, will deliver increased funding for the areas of education, training, youth and sport, with a very strong link to the Communication through its emphasis on supporting partnerships, the development of transversal skills and open educational resources.

It is crucial that education and training systems across the EU continue to make the most of all the opportunities available at EU level, such as the European Structural Investment Funds and Erasmus+, to modernise education and training systems and to support the social and economic well-being of learners.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen. Die Abstimmung findet am Dienstag, 22. Oktober 2013, um 11.30 Uhr statt.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová, rapporteur. − Mr President, I understand that there is a special catch-the-eye procedure. There are several colleagues in this Chamber who are working on the paper, and I would especially like to mention Mrs Hübner, who is the shadow rapporteur. She did not get the chance to speak. I just wanted to point that out.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte da sehr um Nachsicht. Das Catch the eye-Verfahren ist dafür da, dass auch Kolleginnen und Kollegen ganz spontan zu Wort kommen und wir achten darauf – es gibt Kollegen, die melden sich in mehreren Debatten –, dass es sich möglichst ausgewogen zwischen den Nationalitäten, den Fraktionen, aber auch zwischen den einzelnen Kollegen verteilt.

Es gibt auch einige andere, die sich zu Wort gemeldet haben, der Kollege Kelly, der auch ein sehr fleißiger Kollege ist, der immer da ist, ihn habe ich jetzt auch nicht drannehmen können. Ich bitte sehr um Ihr Verständnis.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), írásban Az intelligens, erős és innovatív Európa létrehozása magasabb szintű ismereteket és készségeket követel. Olyan oktatási rendszerre van szükség, amely fejleszti a kreativitást, a kezdeményező- és vállalkozási készséget, elősegíti a transzverzális készségek elsajátítását, ezzel segítve a diákok problémamegoldását és rugalmasságát. A magasabb színvonalú oktatás nem lehet a kiválasztottak privilégiuma, mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. A leszakadást már a kezdetek kezdetén meg kell akadályozni, kiváló minőségű korai oktatási és fejlesztési programokat kell indítani, kivédve ezzel a diákok korai lemorzsolódását és biztosítva az iskolai sikerélményeket. A középiskolai évek alatt is testreszabott támogatást, mentorálást kell biztosítani a különböző oktatási és nevelési igényű diákok, és különösen a kiszolgáltatott társadalmi csoportok tagjai számára. A felsőfokú oktatásban részt vevő fiataloknak ösztöndíjakat és pályázati lehetőségeket, kedvező feltételű diákhiteleket kell nyújtani, valamint elő kell segíteni, hogy a hátrányos helyzetű diákok számára is hozzáférhető legyen az Erasmus program. A tanárokat fel kell készíteni arra, hogy fő célnak a készségek és szakismeretek elsajátítását tekintsék, testre szabott tanítási módszereket biztosítsanak a különböző tanulók számára, ismerjék meg az eltérő kultúrákat, és a tananyagot alakítsák a tanulók számára ismerős kommunikációs és tanulási szokásokhoz. Kérem az Európai Bizottságot, ellenőrizze, hogy e célok elérése érdekében a tagállamok megtették-e az oktatási rendszereik reformjára irányuló szükséges intézkedéseket.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Kozłowski (PPE), na piśmie. – Według komunikatu Komisji w roku 2020 ponad jedna trzecia miejsc pracy w UE będzie wymagała wyższego wykształcenia. Jednakże, jak pokazuje obecna sytuacja młodzieży na rynku pracy, sam dyplom wyższej uczelni nie stanowi gwarancji zatrudnienia. Dlatego zgadzam się ze sprawozdawczynią, że Europa potrzebuje dogłębnych zmian dotyczących wszystkich rodzajów i poziomów edukacji. Systemy kształcenia powinny być bardziej elastyczne oraz skupiać się na rozwoju takich kluczowych umiejętności jak przedsiębiorczość, innowacyjność, kompetencje matematyczne, informatyczne i językowe. Niezbędne jest również partnerskie podejście i ścisła współpraca pomiędzy sektorem kształcenia a biznesem oraz służbami zatrudnienia.

Jestem przekonany, że dostosowanie systemów edukacji do oczekiwań pracodawców pozwoli młodym ludziom na zdobycie odpowiednich umiejętności oraz zwiększy ich szanse na trwałe zatrudnienie. Wykwalifikowani pracownicy powinni stanowić największy kapitał Europy i szansę na trwały wzrost gospodarczy oraz konkurencyjną pozycję na globalnym rynku.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. – Criza economică generează dificultăți majore în statele membre, de la șomaj, la excluziune socială și sărăcie. Cu toate acestea, statisticile relevă că, în anumite sectoare, posturile vacante sunt greu de ocupat, neexistând personal calificat: în comunicații, tehnologia informației sau sectorul asistenței medicale. Este evident decalajul dintre calificările obținute și cerințele reale de pe piața muncii. Pe acest fond, reducerea bugetelor pentru educație vine să înrăutățească lucrurile și șansele de reușită în viață pentru un număr impresionant de tineri europeni. Consider că rolul învățământului trebuie să fie mai cuprinzător, dincolo de obiectivul de a transmite cunoștințe. E nevoie să îi pregătim pe tineri pentru viață, să îi ajutăm să devină cetățeni activi în societate. Reafirm în acest context necesitatea de a moderniza sistemele de educație din statele membre, concomitent cu promovarea mai eficientă a învățământului profesional și tehnic. Susțin dobândirea competențelor antreprenoriale, dar și metodele educaționale alternative: învățarea la locul de muncă, învățarea deschisă, precum și perspectiva unei educații gratuite de calitate pentru persoanele aflate în dificultate. În condițiile resurselor bugetare limitate, atrag atenția asupra posibilităților oferite de Fondul Social European și Fondul de coeziune pentru a sprijini investițiile în educație și formare, în aptitudini și învățare pe tot parcursul vieții.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Podporuji zprávu Kataríny Neveďalové o přehodnocení vzdělávání, protože zohledňuje také mou výzvu, aby členské státy zabránily poklesu vynakládaných prostředků na podporu zaměstnanosti a vzdělávání mladých lidí. Jsem přesvědčena, že prioritně by za tímto účelem měly být využívány prostředky a nástroje systému záruk. Podpůrně by členské státy měly využívat rovněž prostředků a finančních nástrojů politiky soudržnosti, které by měly směřovat zejména k projektům na podporu zaměstnanosti a vzdělání mladých lidí. Vítám proto také důraz na partnerství, která využijí synergií finančních a lidských zdrojů a napomohou tomu, aby veřejné investice na zaměstnanost a vzdělávání mladých lidí v době úsporných opatření dále neklesaly.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D), írásban Az EU történetének legmélyebb válságát éli, amelynek fő vesztesei az európai fiatalok. A gazdasági visszaesés hatására az EU versenyképessége drámai mértékben csökkent. Ennek legjobb fokmérője, hogy míg Japánban 1200, az USA-ban 350, addig a 28 tagú EU-ban csupán 30 szabadalom jut egymillió emberre. Ha a jövőben nem fektetünk nagyobb hangsúlyt az oktatásra, a kutatásra-fejlesztésre, a humánerőforrás-fejlesztésre, végérvényesen le fogunk szakadni a globális versenyben. Európa számára az egyetlen esély a megújulásra, a válságból való kilábalásra a minőségi oktatás, a versenyképes tudás, a kutatás-fejlesztés és több munkahely teremtése. Olyan Európát kell teremtenünk, ahol mindegy, hogy tanyáról, városból, panelházból vagy villából jön egy fiatal, esélyt kell kapjon a tanulásra, önmaga kiteljesítésére. Minden egyes európai fiatalnak lehetőséget kell kapnia arra, hogy képességeihez mérten tanulhasson, dolgozhasson, európai életszínvonalon élhessen. Teljes mértékben egyetértek Nevedalova képviselőtársammal, hogy az európai oktatási rendszert úgy kell átalakítanunk, hogy az a lehető legnagyobb mértékben tükrözze a munkaerő-piaci igényeket. Ha sikeres EU-t és sikeres Magyarországot kívánunk építeni, egyetlen tehetséges fiatalt sem veszíthetünk el. Meg kell teremtenünk annak lehetőségét, hogy minden fiatal többre vihesse, mint szülei, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi közegbe született. Ezért kell Európa-szerte, de különösen az Unió szegényebb tagállamaiban tehetségmentő mozgalmakat, középiskolai és egyetemi tehetséggondozó kollégiumokat indítanunk.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Repensar a educação, sim, mas não desta forma, a fim de legitimar a diminuição do investimento público neste setor, impondo os métodos online e outros semelhantes como norma e solução, e diminuindo, assim, a qualidade da educação. Não repensar a educação para sugerir o endividamento dos estudantes para pôr cobro ao endividamento escolar. Não repensar a educação para a submeter aos interesses do mercado, para que sejam os interesses privados a determinar os currículos e conteúdos escolares. Jamais repensar a educação para a colocar ao serviço do grande capital. Repensar, sim, a educação, para garantir o direito à formação integral do indivíduo, o direito à educação pública, gratuita e de qualidade, com um investimento público e coletivo de todos e para todos.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik