Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 21. oktober 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 3.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet : se protokollen
 4.Anmodning om uopsættelig forhandling: se protokollen
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure: se protokollen
 6.Reaktion på anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 7.Modtagne dokumenter: se protokollen
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Andragender (jf. protokollen)
 10.Arbejdsplan
 11.Klimakonference (forhandling)
 12.Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler (forhandling)
 13.EU's handelspolitik over for lande i det østlige partnerskab (forhandling)
 14.Handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (forhandling)
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (kortfattet forelæggelse)
 17.Menneskerettighedssituationen i Sahel-regionen (kortfattet forelæggelse)
 18.Lokale myndigheder og civilsamfundet (kortfattet forelæggelse)
 19.Nytænkning på uddannelsesområdet (kortfattet forelæggelse)
 20.EU-førtiltrædelsesmidler på områderne for retssystemer og bekæmpelse af korruption (kortfattet forelæggelse)
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (455 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1824 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik