Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αίτηση κατεπείγοντος : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συνέχεια που δόθηκε σε αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 12.Εφαρμογή και επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων (συζήτηση)
 13.Εμπορική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συζήτηση)
 14.Εμπόριο προδρόμων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών (συζήτηση)
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα (σύντομη παρουσίαση)
 17.Ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή του Σαχέλ (σύντομη παρουσίαση)
 18.Τοπικές αρχές και κοινωνία των πολιτών (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων (σύντομη παρουσίαση)
 20.Πόροι προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ: δικαστικά συστήματα και η καταπολέμηση της διαφθοράς (σύντομη παρουσίαση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (455 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1824 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου