Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 21 oktober 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 4.Verzoek om urgentverklaring: zie notulen
 5.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 6.Aan een verzoek om opheffing van de immuniteit gegeven gevolg
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 9.Verzoekschriften: zie notulen
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Conferentie over klimaatverandering (debat)
 12.Toepassing en handhaving van internationale handelsregels (debat)
 13.EU-handelsbeleid ten aanzien van de landen van het oostelijk partnerschap (debat)
 14.Handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren (debat)
 15.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (korte presentatie)
 17.Mensenrechten in de Sahel (korte presentatie)
 18.Lokale autoriteiten en maatschappelijk middenveld (korte presentatie)
 19.Een andere kijk op onderwijs (korte presentatie)
 20.EU-pretoetredingsmiddelen: rechtsstelsels en de strijd tegen corruptie (korte presentatie)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (455 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1824 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid