Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 21 oktober 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Begäran om fastställelse av immunitet: se protokollet
 4.Begäran om brådskande förfarande: se protokollet
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 6.Åtgärder till följd av en begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 9.Framställningar: se protokollet
 10.Arbetsplan
 11.Klimatförändringskonferensen (debatt)
 12.Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (debatt)
 13.EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet (debatt)
 14.Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer (debatt)
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (kortfattad redogörelse)
 17.Mänskliga rättigheter i Sahelregionen (kortfattad redogörelse)
 18.Lokala myndigheter och det civila samhället (kortfattad redogörelse)
 19.En ny syn på utbildning (kortfattad redogörelse)
 20.EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning (kortfattad redogörelse)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (455 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1824 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy