Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk (Selected)
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Forhandlinger
Tirsdag den 22. oktober 2013 - Strasbourg Revideret udgave

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 – alle sektioner (forhandling)
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt, ordfører for udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. − Hr. formand! På vegne af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vil jeg gerne indlede med at takke ordførerne for det store arbejde, der har været udført, ikke mindst fru Anne Jensen, som har leveret en stor indsats for at få denne betænkning og denne aftale på plads.

Jeg vil gerne sige først, at en af de ting, som ærgrer mig, og som har ærgret Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, er, at budgettet alene er fremadrettet. Der er ikke meget fokus på evaluering af de tidligere programmer, som har været gennemført, f.eks. oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009. Det ville have været godt at have en evaluering af, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede dengang, inden man satte flere ressourcer i søen forud for næste års valg til Parlamentet i 2014.

Det samme gør sig gældende i forhold til Borgernes Europaår. Ingen ved reelt, hvad vi fik ud af det. Ingen ved, om man nåede ud til nogen af unionsborgerne osv., om pengene overhovedet blev brugt til noget fornuftigt. Den form for evaluering, også i forhold til borgerinitiativet, der har ganske store problemer, havde vi i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender gerne set indeholdt i næste års budget.

Når jeg alligevel indleder med at takke ordførerne, så er det selvfølgelig, fordi der har været en meget stor velvilje over for de andre prioriteringer, som vi i AFCO-udvalget har lagt frem. Det gælder selvfølgelig om, at vi nu får et mindre budget - et budget, som afspejler den krise, der er ude i medlemslandene, og som derfor kan tages alvorligt, også af de folk her i salen, der ikke taler om andet end krisen og nedskæringer. Det er fornuftigt, at EU følger med den situation, som er ude i medlemslandene. Så tak for det store arbejde, der har været leveret, og den imødekommenhed, som trods alt også er tilkommet os.

 
Legal notice - Privacy policy