Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2013/2145(BUD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0328/2013

Testi presentati :

A7-0328/2013

Discussioni :

PV 22/10/2013 - 5
CRE 22/10/2013 - 5

Votazioni :

PV 23/10/2013 - 11.2
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2013)0437

Resoconto integrale delle discussioni
Martedì 22 ottobre 2013 - Strasburgo Edizione rivista

5. Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 - tutte le sezioni (discussione)
Video degli interventi
Processo verbale
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente en el orden del día es el debate sobre el informe de Monika Hohlmeier y Anne E. Jensen, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la Posición del Consejo relativa al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014 (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) (A7-0328/2013).

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier, Berichterstatterin. − Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal zum Haushalt des Europäischen Parlaments und der anderen Institutionen, bevor ich mir erlaube, zumindest zwei, drei Bemerkungen zum laufenden Haushaltsverfahren insgesamt zu machen.

Beim Haushalt des Europäischen Parlaments haben wir eine sehr verantwortungsvolle Position in großer Mehrheit auch im Haushaltsausschuss verabschieden können. Der Ursprungsvorschlag lag ja bei 3,58 % Steigerung. Wir haben das dann im Bereich der estimates auf 3,29 % abgesenkt und dann anschließend die Verhandlungen zum Beamtenstatut abgewartet, sodass es dann nach den entsprechenden Änderungen tatsächlich zu einer Steigerung von 2,31 % gekommen ist, also einer deutlichen Reduzierung. Wir hatten uns als Haushaltsausschuss und als Kolleginnen und Kollegen darauf verständigt, dass unser Ziel 1,9 % ist. Nach den Verhandlungen mit dem Präsidium haben wir jetzt eine sehr moderate Steigerung von 1,9 % erreicht. Das Bemerkenswerte an den 1,9 % ist, dass wir allein Kosten für das Ende der Legislaturperiode in Höhe von 2,2 % haben. Dieser Haushalt hat also überhaupt keinen Anstieg, sondern ist ein Minushaushalt.

Des Weiteren haben wir gleichzeitig die Kosten für die Integration Kroatiens integriert, und wir haben auch noch eine Risikovorsorge getroffen. Hier wende ich mich ausdrücklich an den Rat. Ich halte es für äußerst problematisch, in Bezug auf potenziell ausstehende Urteile des Europäischen Gerichtshofs keinerlei Risikovorsorge zu betreiben, was die Gehaltsanpassungen der Beamten betrifft. Ich muss sagen, dass ich es für sehr problematisch halte, dass wir uns, wenn man zum Ende des Jahres mit einem Urteil rechnet, nicht einmal teilweise darauf einstellen sollen, dass es potenziell auch ein positives Urteil geben könnte. Sollte es dieses nicht geben, kann das Geld jederzeit wieder zurückfließen. Dann ist das kein Problem. Aber keinerlei Risikovorsorge zu betreiben, halte ich regelrecht für fahrlässig.

Dies sehe ich auch übrigens im Gesamtzusammenhang mit den Haushaltsverhandlungen. Ich war schon sehr erstaunt, dass ich bis zum Freitag der Auffassung war, dass wir einen soliden Haushalt dahingehend haben, dass wir zahlungsfähig sind. Dass ich am Freitagmittag einer anderen Meinung war, dass wir plötzlich nicht mehr zahlungsfähig sein sollen, halte ich doch für einen problematischen und einen schwierigen Vorgang, der so in Bezug auf den Kommissionshaushalt und die generellen Haushaltsverhandlungen nicht akzeptabel ist.

Ich möchte zu den anderen Institutionen dasselbe in Bezug auf die Gehaltsanpassungen sagen. Beim Europäischen Auswärtigen Dienst haben wir eine besondere Herausforderung, die betrifft 6 Millionen Euro für die zusätzliche Sicherheit, und dann eine spezielle Frage in Bezug auf die Europan Special Representatives, die anstatt in Einzelplan III eigentlich in den Haushalt des EADs gehören würden.

Wir streben zudem eine engere Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Regionen und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss an. Im Besonderen war es beim Ausschuss der Regionen immer schwierig, die politischen Kernfunktionen zu stärken. Dies soll durch diese Zusammenarbeit möglich werden, und damit soll auch die politische Kernfunktion der beiden Ausschüsse verbessert werden.

Ein letzter Punkt noch zum EuGH: Der EuGH hat ein besonderes Problem. Bei meinen kürzlichen Konsultationen mit dem EuGH musste ich feststellen, dass die Mindestlaufzeiten der Verfahren bei zwei Jahren liegen, zum Teil darüber. Das ist ein äußerstes Risiko für den Haushalt, da wir zum Teil Verfahren haben, bei denen es Sicherheitshinterlegungen von Firmen geben muss, und wenn die Verfahren mehr als zwei Jahre dauern, kann das zu erheblichen Kosten führen. Wir werden uns hier über die Personalfragen dringendst unterhalten müssen.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, ordfører. − Hr. formand! Det budget for Kommissionen for budgetåret 2014, som Parlamentet vil stemme om i morgen, er et sparebudget. For selv om vores forslag ligger godt ½ % over Rådets tal i forpligtelsesbevillinger og knap 1 % højere i betalingsbevillinger, er der samlet tale om et budget, der vil ligge 5-6 % lavere end indeværende års budget.

Der er ikke mange medlemslande, der kan opvise nationale budgetter, der har en tilsvarende nedgang i udgifterne, så når det fremhæves, at vi skal være sparsommelige og vise forståelse for medlemslandenes manglende betalingsevne på baggrund af krisen og store budgetunderskud, må vi konstatere, at vi viser denne forståelse.

Parlamentet har i behandlingen af budgettet for 2014 taget udgangspunkt i den politiske aftale om den flerårige budgetramme for 2014-2020, som blev indgået i juni, men som vi jo endnu ikke har godkendt. Vi mangler fortsat at få godkendt ændringsbudget 8 med de 3,9 mia. EUR, der skal betales i indeværende år. Vi mangler nogle lovtekster, og vi mangler nedsættelsen af arbejdsgruppen for egne indtægter. Forhåbentlig kan alt dette blive bragt på plads i november, men det betyder selvfølgelig, at hele forhandlingen om EU's budget for 2014 kommer til at foregå parallelt med afklaringen af de sidste udestående spørgsmål. Jeg håber dog, at vi kan få et godt samarbejde med det litauiske formandskab, med hr. Rimkūnas, om at finde en løsning for næste års budget.

Hvor er det så, vi afsætter flere bevillinger? Jamen, det er områder, der kan styrke den økonomiske vækst, områder, der kan øge sikkerheden i Europa, bekæmpe kriminalitet, og som kan afhjælpe flygtningeproblemer i Mellemøsten og nogle af de flygtningestrømme, vi ser på vej til EU.

Vi har indarbejdet Kommissionens ændringsmeddelelse 1, der indeholder aftalen om at fremskynde investeringer for 200 mio. EUR i forskning, uddannelse og innovation, og generelt har vi genindsat de beløb, Kommissionen har foreslået, men enkelte steder er vi gået over Kommissionens niveau. Det gælder penge til igangsættelse af den digitale dagsorden, Digital Agenda, og forskning i fremtidige teknologier, som jo er et emne, der er på statschefernes kommende topmøde, og jeg håber, at de fine ord, vi sikkert vil høre i den forbindelse, om behovet for, at EU kommer med på den digitale udvikling, også kan omsættes i handling.

Som ofte før er der afsat for få penge til at leve op til EU's forpligtelser i forhold til flygtninge i Mellemøsten. Det ser vi hvert år. Kommissionen regner med, at Parlamentet nok vil levere pengene, og det gør vi så, men jeg mener, det er uheldigt, at Kommissionen ikke på forhånd kommer med et realistisk bud.

Budgetrammen for udenrigspolitikken er meget stram, og derfor har vi måttet gøre brug af fleksibilitetsinstrumentet i forbindelse med udenrigspolitikken. Vi har også brugt fleksibilitetsinstrumentet i finansieringen af regionalpolitikken, hvor det er ekstra penge til Cypern og fonden for fattige og udsatte personer, der gør rammen meget stram, og det er også her, vi skal finde pengene til indsatsen for bekæmpelse af ungdomsledighed.

Vi har hævet bevillingen til en række agenturer, som får nye opgaver inden for finanssektoren, inden for transport, inden for retsområdet, flere penge til Frontex, og vi afviser på det skarpeste Kommissionens tanke om, at de agenturer, der vokser, skal hente ressourcerne fra andre agenturer.

Jeg vil gerne sige tak til skyggeordførerne for et rigtigt godt samarbejde om budgettet. Det har været meget konstruktivt. Budgettet vil blive vedtaget med et bredt flertal. Jeg ved, at Socialisterne gerne ville have haft et større budget for betalingsbevillingerne ved at fremskynde betalingsbevillinger. Vi er alle sammen enige om, at vi har et kæmpe problem med ubetalte regninger, men der var altså ikke bred opbakning til den løsning, som Socialisterne foreslog. Med det her vil jeg sige tak, hr. formand.

 
  
MPphoto
 

  Algimantas Rimkūnas, President-in-Office of the Council. − Mr President, honourable Members of the European Parliament, ladies and gentlemen, as President of the Council it is my pleasure to attend the European Parliament’s debate on the draft budget of the European Union for the financial year 2014. On 10 September, I had the honour to present to you in detail the Commission’s position on the draft budget as adopted on 2 September, and last week, at the budgetary trilogue, we had the opportunity to discuss the amendments which the European Parliament intends to vote on.

I would like to stress that the Council fully shares the European Parliament’s political priorities. We both agree that the EU budget is one of the tools to promote growth and employment in the European Union. However, the overall level of appropriations retained should be sufficient but not overestimated. Let me now point out some of the issues to which the Council attaches particular importance.

Firstly, the Council regrets the significant increase in appropriations that the European Parliament intends to vote on, especially when they go beyond the Commission’s initial proposal. We believe that this approach is not the most appropriate at a time when the Member States are facing difficulties and having to make sacifices.

Secondly, the Council considers that the ceilings of the multiannual financial framework (MFF) should be respected. The Council is particularly concerned about the European Parliament’s idea of drastically reducing the margins available under the MFF ceilings and to propose the use of the flexibility instrument for a number of headings, leaving no leeway to cope with unforeseen situations in 2014.

To conclude, let me reiterate the Council’s hope and conviction that the existing excellent climate of constructive interinstitutional cooperation will prevail during the rest of the budgetary procedure, leading to a mutually-satisfying agreement on the budget 2014. I share the view of Ms Jensen that we will be able to bridge the gap between our respective positions in order to adopt the 2014 budget in a timely manner for the benefit of the citizens of the European Union.

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, Member of the Commission. − Mr President, we are discussing next year’s 2014 budget in a context that is not very favourable, and I can only agree with Ms Jensen that it would be better to negotiate next year, with the Multiannual Framework 2014-2020 as a stable point of reference – not only agreed on politically, but as legislation. As a point of detail, I would like to remind you that seven years ago, everything was done in May and June, leaving six months for the Member States, the beneficiaries – all sorts of beneficiaries – to prepare the new generation of programmes. We are now at the end of October, and we still do not have the stable basis for the next seven years.

It would also be better to discuss next year’s budget with the 2013 budget solved. Already now, as you know, we are slowing down compensation due to cash-flow problems, and we need to take into account the fact that the necessary reinforcement of 3.9 % is not coming on time to call for money this year. Therefore, I think Parliament needs to respond. I very much welcome the fact that the only chance – I repeat, the only chance – to continue paying out this year is to go for the revenue side – that is, for Draft Budget No 6, which has already been agreed in the Council, and I very much welcome the extraordinary effort of Parliament to agree to it this week. That is the only way to avoid stopping payments this year.

So the context is not very favourable; also, as has been mentioned, the ceilings for 2014 are not that good when it comes to accommodating all the needs of the European Union. But this is the reality, so I very much welcome Parliament’s reading; not only because it mainly restores our draft proposal for next year but also because it integrates the so-called amending letter which provides corrections to next year’s budget.

I also welcome the efforts by Parliament’s Committee on Budgetary Affairs to restore the level of administrative expenditure. This is not for administration, it is for the proper and timely implementation of the operational programmes. This is generally reoriented, with the restoration of the draft budget towards growth opportunities – especially for the younger generation – and investment in growth, so this is the right direction. I see that it also has to do with mobilisation of the flexibility instrument for commitments of EUR 274 million – more than the Commission was asking for – and this is a fund especially for the most deprived people.

The central issue, drawing on the lessons of the past and of this year’s budget, is the level of payments – a full amount of payments in order to compensate for what it should be obligatory to pay out in 2013. That is true, the ceiling level for the next year is EUR 8 billion less than for this year, also accommodating the amending budget. We have an accumulation of problems resulting from artificial under-budgeting in previous years. It cannot continue. Therefore, our proposal is to go up to the ceilings, and Parliament also proposes to go beyond the ceiling in some cases, via the flexibility instrument.

There is slight disagreement on the centralised agencies, as our proposal was in line with our commitment for all the institutions to cut the number of posts by 5 % in five years, and now I see an increase of almost 4 % for the decentralised agency. That is not quite in line with our commitment to cut, if we are growing.

Another legal concern is about the fund for European aid to the most deprived. I am not contesting the need for this. However, it should be done as part of the overall allocation to structural funding, so if we are increasing aid to deprived persons by EUR 1 billion in this period in the future, that is at the cost of some lines in cohesion policy. I note also the transfer of appropriations for special representatives for Common Foreign and Security Policy to the section of the External Action Service. I think this is inconsistent with point 24 of the draft interinstitutional agreement. Also, there is the transfer of pension funds from Parliament for Members of Parliament to the Commission. However, I see this as a problem of the overall institutional framework and the pension system of the institutions.

Everything will be done in more detail in our letter of execution, also our comments on pilots and preparatory actions. Thank you for doing a lot of work before the holidays, which has made the evaluation much easier. Now we need goodwill to properly shape the difficult 2014 budget, not forgetting that we still have some jobs to do regarding the overall framework for seven years and compensating for what is missing in this year’s 2013 budget.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores. − Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, desde la Comisión de Asuntos Exteriores hemos contemplado con preocupación la reducción importante del 10,5 % en créditos de compromiso y del 8,2 % en créditos de pago.

Entendemos que estas reducciones en el anteproyecto de presupuesto no están en sintonía y no son compatibles, primero, con las cantidades previstas en el marco financiero plurianual y, en segundo lugar, con las ambiciones previstas en el Tratado de Lisboa. En ese sentido, y muy particularmente, me quiero referir a la política de vecindad. Tenemos citas importantes, como la próxima Cumbre de Vilna, y, en ese sentido, creo que deberíamos hacer un esfuerzo importante.

También quisiera referirme a la política de vecindad sur, con los desafíos que tenemos en relación con los países de la Primavera Árabe, Egipto, Siria y el proceso de paz en Oriente Próximo. Y al mismo tiempo, señor Comisario, entendemos que hay que dotar suficientemente las acciones del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior. Por lo tanto, esperamos que en este debate presupuestario, señor Presidente, el Parlamento esté a la altura de sus responsabilidades y dotemos convenientemente la dimensión externa de nuestro proyecto político.

 
  
MPphoto
 

  Peter Šťastný, rapporteur for the opinion of the Committee on International Trade. − Mr President, here is my short message from the Committee on International Trade. Over the past years, international trade has been a viable tool for mitigating the negative impact of the economic and financial crisis and has registered a positive trend. As a result of EU activity, important trade agreements have been concluded with South Korea, Colombia, Peru, Moldova, Ukraine, Georgia and, just last week, with Canada. Others are ongoing, particularly with Japan, the USA, and, from last week also, with China. Given the positive impact that trade policy can have on the daily lives of EU citizens, the relevant budget lines should receive sufficient financial and human resources.

We appreciate the substantial increase in funding for the Partnership Instrument, but we deplore the reduction for Aid for Trade, a key measure for the least-developed countries. We support the extension of PA Euromed innovation, but we strongly warn the Commission not to fund new EU business centres or increase funds for existing centres without fully reflecting on, and reviewing the role and the functioning of, the existing structures in Asia. I hope the general rapporteur will take into account the concerns and appreciation of the Committee on International Trade.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltskontrollausschusses. − Herr Präsident! Herr Kommissar Lewandowski, Herr Minister! Der Haushaltskontrollausschuss erledigt quasi wie in einer Geldausgabenpipeline die Arbeit, die der Haushaltsausschuss startet, indem er sich anderthalb Jahre später über die Rechtsgrundlagen bei der Geldverwendung dieses Haushalts Klarheit verschafft.

Wir stoßen da auf teilweise erschreckend hohe Fehlerraten bei der Ausgabe von europäischen Geldern durch die Mitgliedstaaten, weil es ja 80 % der Ausgaben des europäischen Haushalts sind, die durch die Mitgliedstaaten verwendet und verwaltet werden.

Im Jahr 2011 sind es nicht weniger als 4,5 Milliarden Euro gewesen, die die Kommission korrigiert hat. Finanzkorrekturen bedeuten in diesem Zusammenhang auch Wiedereinziehungen, d. h. Geld, das aus den Mitgliedstaaten wieder zurückgeholt wird und in den europäischen Haushalt zurückfließt. Der Haushaltskontrollausschuss schlägt vor, dass dieses Geld in Zukunft im Haushalt verbleibt und nicht am Jahresende wieder an die Mitgliedstaaten ausgezahlt wird. Dies könnte dazu beitragen, die Haushaltskürzungen, die wir erleben, ein Stück weit auszugleichen und gleichzeitig diejenigen, die mit dem Geld nicht sauber umgehen, zur Rechenschaft zu ziehen.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Wirtschaft und Währung. − Herr Präsident! Herr Kommissar, Herr Minister! Unser Beitrag als ECON-Ausschuss zum europäischen Haushalt ist ja begrenzt, aber er betrifft nichtdestotrotz einen entscheidenden Bereich, nämlich die Frage, ob die Reformen im Bereich der Finanzmärkte nun tatsächlich ernsthaft umgesetzt werden oder nicht. Das macht den größten Teil des Haushalts aus, die Zuweisung an die Agenturen. Es ist nicht konsistent. Bei uns im Ausschuss besteht darüber Einvernehmen, dass wir, Rat und Parlament, auf Vorschlag der Kommission einerseits immer neue delegierte Rechtsakte beschließen, gleichzeitig aber den Agenturen nicht die Mittel zur Verfügung stellen, um das wirklich umzusetzen.

Das gilt noch mehr im Bereich des Finanzmarktverbraucherschutzes, wo wir auch weitreichende Vorschläge gemacht haben, es aber an der Umsetzung mangelt. Die Kürzungen sind deshalb nicht angemessen. Wir haben jedoch andere Kürzungsvorschläge gemacht, mit denen das zu kompensieren wäre, und es wäre gut, wenn sowohl die Kommission als auch der Rat sich dieser Vorschläge annehmen und jetzt eben nicht die so wichtige Finanzaufsicht massakrieren würden.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry, A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadója. − A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményadójaként néhány mondatban összefoglalnám a főbb megjegyzéseinket és prioritásainkat. Mindenekelőtt sajnáljuk, hogy a 2014-es költségvetés mintegy 6%-kal szűkebb az előző évinél, ugyanakkor üdvözöljük, hogy a csökkentések ellenére a versenyképesség, növekedés és a foglalkoztatás területeknél mintegy 3%-os bővülést tapasztalhatunk. Fontosnak tartjuk azt, hogy minél hamarabb meglegyen nyilvánvalóan a többéves költségvetési keret, hisz szükség van erre a 2020-as stratégia megvalósítása érdekében is. És üdvözöljük, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre megfelelő összegek állnak rendben.

Üdvözöljük a front loadingot, tehát az ütemezést első időre koncentrálni. És fölhívjuk a tagállamokat, hogy hatékonyan és gyorsan használják föl ezeket a pénzeket. Fontosnak tartjuk a globalizációs alapot, bár a felső határt egy kicsit szűknek érezzük. Ugyanakkor a migráns és kiküldött munkavállalók megfelelő támogatására szolgáló információs központokat ugyancsak hangsúlyoznánk. A munkavállalói részvétel projektet, a szociális védjegyre irányuló kísérleti projektet, a fogyatékosságra szolgáló hálózatot. Ezek lennének a főbb prioritások, plusz még a szociális alap és a szegényeket támogató alap fokozott támogatása.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, Verfasserin der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. − Herr Präsident, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Umweltausschuss ist höchst besorgt, dass schon mit den Mitteln, die die Kommission für den Haushalt 2014 im Bereich Umwelt, Klima, Gesundheit vorgeschlagen hat, die wirklich anstehenden Aufgaben nicht bewältigt werden können. Die darauf noch einmal vom Rat vorgenommenen Kürzungen sind völlig indiskutabel!

Der Umweltausschuss hat deshalb vorgeschlagen, auf jeden Fall zum Kommissionsentwurf zurückzukehren, bei einigen Haushaltszeilen sogar darüber hinaus zu gehen. Ich bin sehr froh, dass der Haushaltsausschuss dieses Konzept akzeptieren konnte. Wir werden also weiterhin versuchen, mit den wenigen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, das Beste zu machen. Deshalb haben wir auch vorgeschlagen, Anreize für gute Aktionen in den Regionen zu schaffen. Nicht Geld, sondern die Ehre soll da zählen. Regionen, die einen klimafreundlichen Ansatz hinsichtlich des Verkehrs, der Umwelt, der Energie und der Abfälle verfolgen, sollten mit einer Auszeichnung bedacht werden. So fordere ich noch einmal die Kommission auf, möglichst rasch einen Entwurf für einen solchen Preis vorzulegen.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. − Herr Präsident! Herr Minister, von Ihnen haben wir wieder die übliche leere Rhetorik gehört. Natürlich teilen Sie die Prioritäten des Parlaments, und praktisch tun Sie das Gegenteil! Im März letzten Jahres hat der Rat beschlossen, dass in Bezug auf Forschung und Entwicklung die Ansätze nicht unterhalb des Niveaus von diesem Jahr liegen sollen. Faktisch findet das Gegenteil statt. In diesen Bereichen wird für 2014 um eine Milliarde gekürzt! Das Programm für die kleinen und mittleren Unternehmen, COSME, wird um 20 % gekürzt! Horizont 2020 wird gegenüber dem Stand des Forschungsrahmenprogramms für dieses Jahr um 16 % gekürzt! Obwohl jeder weiß, dass diese Initiativen für Beschäftigung, für Forschung, für Wettbewerbsfähigkeit, für einen Ausweg aus der Krise besonders wichtig sind, wird genau da der Sparkommissar drangelassen. Der Rat hält sich nicht an seine Versprechungen, und der Rat hält sich nicht an die Prioritäten! Dieses ist kein Sparhaushalt, das ist ein Selbstverstümmelungshaushalt!

Dass die Bürger Europas zynisch reagieren, wenn Sie eine solche Propaganda machen, eine solche Rhetorik an den Tag legen und sich nicht daran halten, das kann man eigentlich verstehen.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant, rapporteure pour avis de la commission des transports et du tourisme. − Monsieur le Président, je parlerai d'abord au nom de la commission des transports et du tourisme, ensuite au nom de mon groupe, sur le budget en général.

D'abord, au nom de la commission des transports, je me réjouis qu'une partie de nos demandes, en ce qui concerne les moyens de l'EMSA, l'agence pour la sécurité maritime, et les nouvelles missions de surveillance des mers qu'elle va devoir effectuer aient été satisfaites. Heureusement d'ailleurs, parce que nous allons également voter sur le rapport de mon collègue Taylor concernant la question des pollutions maritimes. Par ailleurs, nous avons préservé, dans le budget, les moyens de l'agence ferroviaire, et je m'en réjouis aussi.

Je m'exprime à présent au nom de mon groupe sur l'ensemble du budget. Et ici, Monsieur le Commissaire, je ne suis vraiment pas heureuse de ce qui se passe. Nous avons aujourd'hui un budget 2014 qui est, pour la première fois depuis longtemps, en baisse très nette par rapport au budget de l'année précédente. C'est évidemment la conséquence du cadre financier pluriannuel, de ce mauvais cadre financier pluriannuel, que nous n'aurions jamais dû adopter, que vous avez choisi d'adopter et qu'une majorité a choisi d'adopter, en échange de prétendues garanties en béton.

Ces garanties en béton, c'était que le Conseil allait payer ses arriérés et que tout irait bien. Or, hier et encore aujourd'hui, voilà que la comédie reprend, que le Conseil nous dit: "non, nous ne paierons pas ce que nous devons payer" et que la Commission nous dit: "nous serons en cessation de paiement le 14 novembre". Je trouve que, vraiment, on se fiche de nous, on montre une image de l'Union européenne qui est complètement déplorable.

Soyons honnêtes: puiser dans la réserve pour imprévus pour combler le budget 2014, c'est vraiment du bricolage. Ce bricolage, nous devrons finir par le payer. Il n'y a aucune raison que cela résolve le problème, puisque nous devrons bien un jour combler le trou que nous aurons creusé ailleurs.

Je crois donc qu'aujourd'hui, et mon collègue Bütikofer l'a dit, le budget 2014 est en retrait dans une série de domaines: la recherche et le développement, le développement rural, les Fonds structurels, la politique migratoire, la politique étrangère, et ce ne sera pas facile à expliquer à la veille des élections européennes.

Enfin, comme vous vous en doutez, nous continuons à regretter l'allocation de sommes énormes au réacteur expérimental ITER. Ces moyens pourraient être utilisés à bien meilleur escient. Pour toutes ces raisons, mon groupe s'abstiendra sur le budget.

(L'oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim (ECR), blue-card question. – Mr President, my blue card was actually for the previous speaker, but I am quite happy to put it to this one.

I hear from that side of the House lots of talk about cuts and about how European citizens are going to suffer, but I hear nothing at all about the actual cuts that are required: the cuts in over-regulation and the cuts in the over-burdensome regulation that is imposed on our SMEs and our businesses. Why is that side of the House not intent on joining with us in making sure that we bring about the sorts of cuts that are necessary to allow our SMEs to develop and to allow our businesses to move forward? Why is all the concentration purely on populist lines in this way?

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant (Verts/ALE), Réponse "carton bleu". – Nous y répondons quand même. Évidemment, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut simplifier la vie des PME. Par contre, si vous leur simplifiez la vie, mais que vous leur coupez les budgets pour tout ce qui concerne la recherche, la promotion et le redéploiement, c'est un peu paradoxal. Donc je vous suis sur la facilitation, mais je ne vous suis absolument pas sur toutes ces coupes qui sont extrêmement préjudiciables aux PME précisément.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. − Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, είναι ευρέως αποδεκτό ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το κύριο και το πιο κατάλληλο επενδυτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάκαμψη από τη κρίση, στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καλύπτοντας επακριβώς τις επενδυτικές ανάγκες των περιφερειών. Η πολιτική συνοχής συμβάλλει επίσης αποφασιστικά στην πραγματική μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και στην επίτευξη της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής.

Για αυτό τον λόγο θεωρώ απαράδεκτη την μείωση των πόρων από το Συμβούλιο, τη στιγμή μάλιστα που οι πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις φαίνεται να δείχνουν ότι περίπου 20 δισ. ευρώ σε λογαριασμούς, κυρίως στο πλαίσιο της συνοχής, θα παραμείνουν απλήρωτοι έως το τέλος του 2013 και θα πρέπει να μεταφερθούν στον Προϋπολογισμό του 2014.

Εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε, και γι' αυτό εργαζόμαστε κύριε Πρόεδρε, ώστε να είναι επαρκής η χρηματοδότηση όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως εκείνων των πολιτικών που έχουν ως επιδίωξή τους την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă, Raportoare pentru aviz, Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. − În calitate de reprezentant al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, vreau să subliniez necesitatea adoptării de măsuri pentru a soluţiona problema creditelor de angajament neplătite, ca o condiţie prealabilă necesară pentru a asigura demararea cu succes a noii perioade de programare 2014-2020, în special având în vedere nivelul redus de credite de plată destinate dezvoltării rurale în cadrul proiectului de buget 2014.

Deşi bugetul destinat plăţilor directe şi măsurilor de piaţă din cadrul FEGA va fi majorat în 2014 cu 0,3 % faţă de 2013, atât pentru creditele de angajament, cât şi pentru cele de plată trebuie măsuri practice pentru a răspunde nevoilor în creştere legate de introducerea progresivă a plăţilor directe în cadrul UE-12 şi de crearea fondului pentru gestionarea crizelor în agricultură.

Vreau să îmi exprim îngrijorarea privind aplicarea mecanismului de disciplină financiară, ceea ce înseamnă că, pentru un număr ridicat de fermieri din cadrul Uniunii, se va aplica o reducere de aproximativ 5 % la nivelul plăţilor directe aferente exerciţiului financiar 2014.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt, ordfører for udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. − Hr. formand! På vegne af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vil jeg gerne indlede med at takke ordførerne for det store arbejde, der har været udført, ikke mindst fru Anne Jensen, som har leveret en stor indsats for at få denne betænkning og denne aftale på plads.

Jeg vil gerne sige først, at en af de ting, som ærgrer mig, og som har ærgret Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, er, at budgettet alene er fremadrettet. Der er ikke meget fokus på evaluering af de tidligere programmer, som har været gennemført, f.eks. oplysningskampagnen forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009. Det ville have været godt at have en evaluering af, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede dengang, inden man satte flere ressourcer i søen forud for næste års valg til Parlamentet i 2014.

Det samme gør sig gældende i forhold til Borgernes Europaår. Ingen ved reelt, hvad vi fik ud af det. Ingen ved, om man nåede ud til nogen af unionsborgerne osv., om pengene overhovedet blev brugt til noget fornuftigt. Den form for evaluering, også i forhold til borgerinitiativet, der har ganske store problemer, havde vi i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender gerne set indeholdt i næste års budget.

Når jeg alligevel indleder med at takke ordførerne, så er det selvfølgelig, fordi der har været en meget stor velvilje over for de andre prioriteringer, som vi i AFCO-udvalget har lagt frem. Det gælder selvfølgelig om, at vi nu får et mindre budget - et budget, som afspejler den krise, der er ude i medlemslandene, og som derfor kan tages alvorligt, også af de folk her i salen, der ikke taler om andet end krisen og nedskæringer. Det er fornuftigt, at EU følger med den situation, som er ude i medlemslandene. Så tak for det store arbejde, der har været leveret, og den imødekommenhed, som trods alt også er tilkommet os.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet, au nom du groupe PPE. – Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, je tiens tout d'abord à remercier Anne Jensen pour l'excellente collaboration qu'elle a instaurée sur ce travail difficile.

Le budget 2014 constituera la première application du cadre financier pluriannuel de l'Union tel qu'il serait sur le point d'être adopté mais, en baisse de 6 % par rapport à 2013, il ne présente aucune marge et l'ensemble de ses lignes est sous contrainte.

Dans ce cadre financier pluriannuel, les priorités du Parlement sont, je le rappelle, l'emploi des jeunes, l'éducation, la formation, la recherche, l'innovation, les petites et moyennes entreprises, l'investissement dans les projets d'infrastructure, et ce sont précisément ces lignes qui ont été soumises à un arbitrage négatif de la part du Conseil et que nous avons essayé de rétablir avec nos faibles moyens.

La situation est d'autant plus complexe que plus de la moitié du budget sera utilisée pour solder les anciens programmes et qu'il y aura une impasse budgétaire sur les paiements de plus de 20 milliards en 2014.

La proposition du Parlement rétablit, comme l'a dit notre rapporteure, la proposition de la Commission. Elle va au-delà, en l'absence de marge résiduelle, en utilisant très modérément l'instrument de flexibilité. Le préfinancement sur 2014-2015 des mesures liées à l'emploi des jeunes tel que décidé dans le cadre des négociations sur le cadre financier n'est qu'une mesure de circonstance. Le chômage des jeunes risque malheureusement d'atteindre encore des sommets dans deux ans, alors que les crédits à notre disposition se seront réduits.

Comment le Conseil envisage-t-il l'avenir de l'Europe? Il lui attribue sans cesse de nouvelles compétences tout en diminuant ses moyens. Qui peut faire plus avec moins? Personne! La question migratoire en a d'ailleurs récemment constitué un exemple tragique. Nous sommes en crise économique et financière depuis 2008, et loin de donner de nouvelles perspectives à l'Europe, le nouveau cadre financier illustre, par ce budget 2014, qu'il nous embarque dans six années de récession européenne.

L'euroscepticisme progresse en Europe, dit-on, mais les plus eurosceptiques, je le crains, siègent aujourd'hui au Conseil.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazábal Rubial, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, Comisario Lewandowski, Ministro Rimkūnas, hoy debatimos aquí las propuestas y la Posición final que este Parlamento va a llevar a las negociaciones con el Consejo sobre el presupuesto 2014 y me gustaría empezar agradeciendo a la ponente, señora Jensen, el trabajo y el esfuerzo realizados por conseguir una posición común de este Parlamento.

Los socialistas hemos presentado casi 300 enmiendas y teníamos unos objetivos muy claros: utilizar al máximo las herramientas presupuestarias disponibles para aumentar las líneas presupuestarias en aquellas áreas que nos parecían prioritarias. Innovación en las PYME, investigación y desarrollo, programa de lucha contra la violencia de género o programa europeo de ayuda a los más desfavorecidos han sido líneas incrementadas por el Grupo socialista. Y también hemos puesto especial atención, por supuesto, en la iniciativa de empleo juvenil y en la política de acción exterior y cooperación al desarrollo, aumentando en 200 millones de euros líneas relativas a la cooperación descentralizada, la reducción de la pobreza, la ayuda humanitaria o la ayuda a los refugiados.

Pero —como se ha visto aquí—, si hay un verdadero consenso es en el problema de pagos que estamos teniendo en estos momentos y que llevamos arrastrando varios años, porque la actitud del Consejo, sinceramente, es inexplicable. La hemos calificado como miope, como irracional, como inactiva, pero ya no sabemos qué tenemos que hacer en este Parlamento para conseguir que el Consejo reaccione. Y por culpa de la actitud del Consejo tenemos que convocar inexplicablemente esta semana una reunión extraordinaria de comisión para salvar in extremis de la suspensión de pagos a la Unión Europea. Y esto no es una sorpresa. Llevamos advirtiendo al Consejo que estamos arrastrando un problema de pagos en los últimos años, y ese problema no solo no se está solucionando sino que cada vez es más grave. Empezamos con 11 000 millones de déficit, el año pasado fueron 16 000 millones y este año, según las cifras de la Comisión Europea, vamos a acabar con 20 000 millones de déficit. Esto es una situación insostenible, y pedimos al Consejo que, por favor, reaccione y ponga encima de la mesa el dinero para pagar programas que ya se han realizado.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, as shadow rapporteur on the Parliament budget, I would first of all like to welcome the real-terms freeze in the European Parliament budget, despite the one-off exceptional cost of the election year. I would like to thank Ms Hohlmeier and the other shadows for their hard work – both in the joint working group and in the conciliation – in achieving this very good result.

The harsh reality, of course, is that we are living from day to day in budgetary terms. Following the commitments agreed in the MFF back in the boom times of 2007, it is now proving very difficult for Member States laden with debt to honour the bills as they come in today. That is why we are rolling forward in this budget – as we have done in the two previous ones – an ever-growing number of bills that are unpaid due to cash-flow problems. Indeed, the Committee on Budgets last week estimated that around EUR 20 billion would be rolled forward from 2013 into 2014, even if DAB 6 and DAB 8 are agreed.

I hope we can recognise that there are genuine difficulties on both sides of this debate and that we can work together with Council to get an agreement on the MFF, DAB 6 and DAB 8. We have seen the sorry state that the US got itself into over the budget. Let us ensure that we in Europe can find compromises and agreement, and that we can deliver for our citizens.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth, on behalf of the ECR Group. – Mr President, Council was absolutely right to propose a reduced budget for this Parliament, and I want to say that I agree very strongly with my colleague Mr Karim’s very sensible call for a disciplined approach from this House. Indeed, I think the rapporteurs have made a great effort to reflect that decreased budget, and we therefore support the general direction that they have taken.

They have included a number of very sensible proposals. We specifically welcome the additional payments under Heading 1A. This is just the kind of priority that the budget should be setting. Jobs – particularly youth employment – and growth, research and development, and the digital economy are surely the most urgent priorities for this House. We have also seen in recent weeks how there is an urgent need for us to reinforce our efforts with FRONTEX. These are the areas which have greatest potential to deliver results and to deliver value for money. But what I cannot do is support the Commission’s proposals in general.

I very strongly agree with the Lithuanian Presidency’s comments earlier. I think it is unwise for the Commission to propose such slim margins and, indeed, to exceed other ceilings. This is always likely to expose the budget to the risk of deficit later in the year. Furthermore, I think that relying on the flexibility instrument to overcome these shortfalls is equally unwise. Flexibility instruments should be kept in reserve for genuinely unforeseen circumstances. To use it in this manner exposes the budget to risk.

Finally, we should remember that this 2014 budget is the year-one budget for the seven-year financial framework. How can we approve this budget without first gaining Parliament’s prior approval for the whole of the MFF? In order to do that, we need the urgent resolution of draft amending budgets 6 and 8. I call on Parliament and Council to resolve that situation urgently.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Den Berichterstatterinnen möchte ich für ihre Arbeit danken. Ich denke, sie haben einen Bericht vorgelegt, der das hergibt, was aus Sicht des Parlaments möglich ist. Die Vorlage des Haushalts seitens der Kommission und des Rates halte ich allerdings für ein Armutszeugnis.

Jeder von uns weiß, dass die Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit und die Armut in den Krisenländern, aber auch in einigen osteuropäischen Nicht-Euro-Ländern in den letzten Jahren extrem gestiegen ist, und dass wir einen Haushalt brauchen, der dazu geeignet ist, die Wirtschaft in diesen Ländern zu stabilisieren und anzuregen, Arbeitsplätze zu schaffen, insbesondere für Jugendliche. Wir alle wissen das. Auch der Rat und auch die Kommission wissen das. Trotzdem ist der Haushalt um 6 % gekürzt worden.

Kommissar Lewandowski hat letzte Woche im Haushaltsausschuss mitgeteilt und bestätigt, dass ein Großteil der Gelder, die für 2014 zur Verfügung stehen werden, gebraucht werden, um die alten Programme aus dem laufenden MFR zu finanzieren. 50 %, hat Kommissar Lewandowski gesagt, werden dafür gebraucht. Dann haben wir nicht nur eine nominelle Kürzung von 6 %, sondern es ist im Vergleich zu dem, was 2013 zur Verfügung stand, fast nur die Hälfte, was für die neuen Programme zur Verfügung steht. Das ist definitiv zu wenig, und damit wird dieser Haushalt zu nichts anderem als zu einem Potemkinschen Dorf.

Mit diesem Haushalt kann man die EU-Bürgerinnen und -Bürger nicht überzeugen und begeistern. Man treibt die Bürgerinnen und Bürger den rechten Parteien und den Euro-Kritikern in die Hände. Ich denke, das müssen sich die Leute, die diesen Haushalt vorgelegt haben, hinter die Ohren schreiben.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo quasi giunti al punto di non ritorno, al capolinea di questa Unione europea ormai snaturata.

Emblematico è il rimpallo tra Commissione, Parlamento e Consiglio su questo bilancio. Il Consiglio, infatti, promette impegni solo a parole, ma poi nella realtà si comporta in maniera differente, proponendo tagli indiscriminati. Posso anche capire la posizione degli Stati membri: l'Europa impone vincoli di bilancio rigidissimi e poi pretende che si trovino le risorse per finanziare le politiche di Bruxelles. Si tratta quindi di un gigantesco equivoco che dovrebbe essere chiarito. Ora però non possiamo permetterci di disattendere gli impegni già presi e i pagamenti vanno assolutamente onorati nel minor tempo possibile per salvare almeno quel minimo di credibilità che è rimasta.

Sono lieto che venga ribadita finalmente la necessità di una sede unica per questo Parlamento. Forse non salveremo l'Europa, ma sicuramente contribuiremo a ridare dignità a questa Istituzione che noi rappresentiamo; 200 milioni l'anno non sono pochi, specialmente in un periodo di ristrettezza e crisi economica ed è una vergogna il modo in cui li buttiamo via per venire qui a Strasburgo ogni mese.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Opnieuw is er geld tekort, en opnieuw is er niemand in de Europese Commissie of in de traditionele fracties van dit Parlement die er ook maar over denkt om de tering naar de nering te zetten en de nodige besparingen door te voeren.

Neen, het zijn opnieuw de lidstaten, de belastingbetalers in de lidstaten, die weer eens de rekening moeten gaan betalen. Welnu, het wordt meer dan tijd om de EU te gaan ontvetten en om de buitensporige geldverspilling aan te pakken. Denk maar eens aan ons eigen Parlement, waar wij meer dan 200 miljoen euro besteden aan nieuwe gebouwen, of 600.000 euro aan het uitreiken van een filmprijs, of 60 miljoen euro aan een nutteloze reclamecampagne die niemand begrijpt.

Wij moeten nutteloze instanties als het Economisch en Sociaal Comité of het Comité van de Regio's of de eigen diplomatieke dienst opdoeken. Wij moeten fraude met EU-middelen beter opsporen en harder aanpakken. Overal in de lidstaten moet bespaard worden. Welnu, het wordt hoog tijd dat ook de EU eens het voorbeeld gaat geven.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Rok 2014 będzie rokiem szczególnym. Będzie to pierwszy rok nowego wieloletniego budżetu unijnego, w którym beneficjenci będą musieli nauczyć się nowych zasad, będą musieli na nowo zrozumieć, w jaki sposób mogą korzystać z pieniędzy unijnych. Jest to także rok – należy to jasno powiedzieć tym, którzy uważają, że nie ma w nim oszczędności – w którym budżet unijny będzie de facto mniejszy niż w roku obecnym. Ja ubolewam nad tym, ponieważ uważam, że Unii Europejskiej potrzeba więcej pieniędzy inwestycyjnych, więcej pieniędzy, by wzmocnić gospodarkę, i więcej pieniędzy na to, by wspólnie działać w Unii Europejskiej.

Tym bardziej było przykre dla mnie, kiedy zobaczyłam stanowisko Rady dotyczące roku 2014, które proponuje dalej idące cięcia, cięcia wobec już i tak moim zdaniem skromnej propozycji Komisji Europejskiej. Tym cięciom osobiście mówię „nie” i tym cięciom powiedziała „nie” Komisja Budżetowa. Przywracamy stanowisko Komisji Europejskiej w większości linii budżetowych oraz dodatkowo wzmacniamy te części budżetu Unii Europejskiej, które są istotne zwłaszcza dla innowacyjnej gospodarki, wzrostu i przyszłości. To są linie budżetowe, które finansują program Horyzont 2020, dla nauki, linie które wspierają program Erasmus Plus, który sprzyja edukacji, wymianie młodzieży i nie tylko młodzieży, wspieraniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej, oraz program COSME, który sprzyja średniej i małej przedsiębiorczości oraz budowaniu miejsc pracy – jakże ważnej kwestii w obecnej sytuacji Unii Europejskiej.

Stanowisko, które Parlament Europejski przyjmie w tym tygodniu, uważam za bardzo zdyscyplinowane. Unii Europejskiej i beneficjentom potrzebne są środki, które i tak są bardzo skromne.

 
  
MPphoto
 

  Ивайло Калфин (S&D). - Днес ние обсъждаме бюджета за 2014 г., защото спазваме процедурата. И трябва още в началото да поясним, че бюджет за 2014 г. няма да приемем в този вид, ако преди това не довършим приемането на многогодишната финансова рамка. За да се случи това през ноември, очакваме Съветът да направи няколко ясни стъпки, за които се договорихме още през юли. Всеки път, когато се създава един бюджет, се спазват два принципа: единият принцип е за продължително действие (или т.нар. „going concern“), а другият е за предпазливост. Страх ме е, че с бюджета, който обсъждаме днес, и двата принципа са нарушени.

По отношение на продължителното действие – това, което Съветът ни предлага в становище към Комисията, е да се намалят ангажиментите с 9 милиарда евро в сравнение с тази година. И забележете, намалението е точно в области, които биха били най-полезни за Европейския съюз и за страните членки – изследвания, иновации, младежка мобилност и Еразъм, малки и средни предприятия, информационни и комуникационни технологии. Именно в тях се предлага бюджетът да бъде съкратен. Това е абсурдно и ще доведе до повече проблеми.

Второ – принципът за предпазливост. Предложението за бюджет за следващата година – особено в частта „Плащания“ – е изключително опасно, тъй като още от тази година ние ще имаме около 20 милиарда пренесени плащания за следващата година, което е три пъти повече, отколкото три години назад. Това означава, че през следващата година Европейския съюз е пред реална опасност да спре плащанията. Кого ще засегне това? Ще засегне регионите, ще засегне страните членки, ще засегне икономиките. Заради това не можем да приемем това, което Съветът предлага.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (ECR). - Pane předsedající, zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na příští rok je plná kritiky na adresu členských států. Parlament permanentně kritizuje postoj Rady, protože ta usiluje o úspory a redukce výdajů. Já tuto pozici Parlamentu nesdílím. Položme si otázku, proč Rada usiluje o úspory. Jsem přesvědčen o tom, že to dělá z čiré nutnosti dané hospodářskou situací v členských státech. To není z důvodu nevůle, ale z důvodu špatné hospodářské situace a ten my musíme vzít na vědomí a akceptovat, a nikoliv proti němu systematicky bojovat.

Jestliže národní ekonomiky a národní rozpočty stagnují, nemůže ani evropský rozpočet růst. Moji podporu tedy opačná politika mít nemůže. Naopak vyzývám ke střízlivosti, úsporám a hledání rozpočtového kompromisu, abychom v roce 2014 mohli řádně hospodařit. Jedno sídlo Evropského parlamentu a slučování podobných agentur by mohly přinést velké úspory.

 
  
MPphoto
 

  Alda Sousa (GUE/NGL). - Senhor Presidente, mais austeridade e um darwinismo social mais do que anacrónico parece ser esta a conceção que o Conselho e a Comissão têm sobre o rumo da União Europeia.

Ainda o quadro financeiro plurianual não foi aprovado pelo Parlamento, apesar de ter havido um entusiasmo e um acordo entre os três maiores grupos, e já temos um orçamento para 2014 que consagra austeridade.

Há diminuições de pagamentos nas áreas que são ditas prioritárias: o crescimento, o emprego, a investigação científica e a ajuda aos mais carenciados.

Há também uma inexplicável reserva que está pendente no que diz respeito à ajuda ao processo de paz no Médio Oriente e à ajuda aos refugiados da Palestina.

O meu grupo apresentou mais de 300 alterações na Comissão dos Orçamentos porque era necessário corrigir estas coisas, mas a minha pergunta em relação a esta suborçamentação é a seguinte: quantos orçamentos retificativos é que vamos ter em 2014 quando se aprovar um orçamento deste tipo para o próximo ano?

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (EFD). - Ik ben een beetje buiten adem, maar dat zal mij toch niet beletten om te zeggen dat ik denk dat wij hier een kans missen om op een ernstige wijze om te springen met het geld van de belastingbetaler. Want wij weten toch allemaal dat er binnen deze Europese instellingen – en wij zijn zelf een soort belastingparadijsje op zich – dat er drastisch bespaard kan worden binnen alle Europese instellingen, eigenlijk zonder dat één enkele Europese burger het zelfs maar zou merken.

Ik denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van instellingen die hun nut allang kwijt zijn. Ik denk aan het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, samen goed voor een besparing van zo'n 200 miljoen euro per jaar. Ik denk aan het in het algemeen zuinig omspringen met belastinggeld, wat wij níet doen. Ook niet in dit Parlement, en de voorbeelden zijn legio: van het Huis van de Europese geschiedenis, de wagenparken, tot en met de verspillingen voor de Europese propagandacampagnes om kiezers naar de stembus te lokken.

Wat hier zou moeten voorliggen is een voorstel van het Parlement om grote besparingen te realiseren, opnieuw een gemiste kans.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Herr Präsident! Als überzeugter Pro-Europäer habe ich wieder einmal nur 60 Sekunden Zeit, Ihnen die Leviten zu lesen.

Meine Damen und Herren! Was abgeht rund um den Nachtragshaushalt, wo behauptet wird, es sei kein Geld da, ist Heuchelei, ist absurd! 82 Änderungsanträge habe ich im Haushaltsausschuss eingebracht, beginnend endlich mit der Einstellung der Subventionen zum Luxus-Zusatzpensionsfonds für EU-Abgeordnete, wo sich viele unserer Kollegen verspekuliert haben. Ihr Risiko, nicht das des europäischen Steuerzahlers! Millioneneinsparungen sind möglich beim Mobiliar, Milliardeneinsparungen sind möglich bei Dingen wie dem Kernfusionsreaktor ITER. Alle 82 Anträge wurden einfach abgeschmettert. Nur in einem Fall habe ich Ihre Zustimmung bekommen, bei der Herrichtung der Diensträume, für das Europäische Parlament 25,9 Millionen allein für das kommende Jahr. Ich habe die Kürzung um die Hälfte vorgeschlagen; 500 000 Euro wurden als Einsparung genehmigt.

Merken Sie wirklich nicht, dass Sie mit dieser Politik des Nichtsparens, des Nichtbegreifens die Wähler genau den Falschen in Massen zutreiben und dass Sie sich mit diesem Verstecken hinter dieser Verschwendungssucht genau zu denjenigen machen, die die Renationalisierung und den Rechtsradikalismus in Europa fördern?

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Én mint a szocialisták árnyék-jelentéstévője szólnék hozzá a Hohlmeier-jelentéshez. Köszönöm Hohlmeier asszonynak és George Lyonnak az együttműködést. Az egyéb intézmények tekintetében, a kiválóság fenntartása mellett, a hatékonyságra törekedtünk. A Külügyi Szolgálat kapcsán fontos kiemelni, hogy az itt dolgozók egy része egyre kevésbé biztonságos körülmények között dolgozik. A biztonság megteremtéséhez szükséges költségvetési forrásokat elő kell teremteni. Az Európai Parlament tekintetében sikerült a költségeket, a többi intézményhez hasonlóan, az infláció szintjén tartanunk. Itt a költségvetési kihívást a választási évhez kapcsolódó pluszköltségek, a horvát bővítéssel kapcsolatos pluszköltségek, és a Lisszaboni Szerződés végrehajtása, azaz a monitorozás feltételeinek megteremtése jelentette.

Sikerült az Európai Parlament politikai karakterét megőriznünk és betartanunk a költségvetési fegyelmet. Köszönöm képviselőtársaimnak, hogy együtt dolgozhattunk!

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, businesses – small, medium and large – have been contacting me in their droves about this much-vaunted EU investment, this mythical EU money that the pro-European argument says the UK is so heavily dependent on.

Let us put aside the argument that EU money actually does not exist. The fact is that there have been no calls, from 2000 onwards, for grants. This is because delays in agreeing budgets have led to indecision and confusion over such EU funds. Civil society, the bedrock of democracy, is promised EU grants, but again there has been too much uncertainty and, more disastrously, inaction.

I note, on the other hand, that the EU is not too slow when taking our money – our taxpayers’ money – but is too arrogant and negligent in throwing back some crumbs. No wonder the people of the United Kingdom have decided – and want to decide in a referendum – that they no longer want to be part of this sham and that they want to spend their money in the United Kingdom, not propping up some failing countries across Europe.

 
  
MPphoto
 

  Frédéric Daerden (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, grandes ont été ma déception et mon incompréhension quand j'ai reçu, au cours de l'été, la position du Conseil sur le budget 2014. En effet, dans l'accord politique de nos chefs d'État en juin sur le CFP – CFP globalement décevant d'ailleurs –, figuraient néanmoins plusieurs éléments positifs, qui n'ont pas trouvé leur concrétisation dans la position du Conseil: programme pour la compétitivité des PME, Horizon 2020, Erasmus Plus ou encore l'initiative pour l'emploi des jeunes. Tous ces programmes devaient voir leurs dépenses des exercices ultérieurs anticipées. C'est ce qu'a proposé la Commission, c'est ce qu'ont rejeté les ministres des finances, en totale contradiction avec leurs chefs d'État.

Dans ce contexte, je me réjouis que le Parlement, dans sa proposition, rétablisse les montants de la Commission, et aille parfois au-delà dans le domaine social. La réduction globale du budget européen est déjà difficile à accepter, alors respectez, au moins lors du trilogue, les promesses et annonces faites dans ces domaines, notamment sociaux, car ces dépenses sont indispensables pour l'avenir et la confiance de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményének előadója Az IMCO szakbizottság véleménye felelőseként szeretném elmondani, hogy örülök annak, hogy ez a javaslat megszületett, ez a vélemény megszületett, ez a riport megszületett, mert stabilitást és kiszámíthatóságot üzen az Európai Unió polgárainak. Fontosnak tartottam azt is véleményemben, hogy jól lehatároltuk már a kezdetek kezdetén a feladatköröket és a lehetőségeket. Köszönet ezért a raportőröknek, akik kiváló koordinációs és szakmai munkát végeztek. Örülök annak is, hogy az IMCO szakbizottságban megfogalmazott javaslatok támogatásra találtak a BUDGET szakbizottságban és remélem, hogy a plenáris ülésen is. Véleményem szerint ezeket jól kitárgyaltuk és megfelelően elő is készítettük.

Három prioritásra szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét. Az első az egységes piaci fórumnak a jelentősége, ami az érintetteknek a bevonását támogatja az előző évek szerint. Kiemelném a saját pilot projekt javaslatomat, a „Your Europe Travel”-t, amiben a mobilalkalmazáson keresztül a polgárok sokkal jobban tudnak választ kapni az őket érintő kérdésekre és felvetésekre. Fontosnak tartom a fogyasztóvédelmi és a vámügyi programoknak a támogatását.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, Rapporteur voor advies van de Commissie burgerlijke vrijheden en binnenlandse zaken. − Bijzonder vriendelijk, mijnheer de Voorzitter, dat u mij alsnog het woord geeft, nadat ik eerst te laat was.

Wat betreft de houding van de Commissie burgerlijke vrijheden ten aanzien van de begroting 2014: wij ondersteunen in het algemeen het zuinige beleid dat onze rapporteur voorstelt. Alle begrip ervoor dat als overal in Europa bezuinigd moet worden, dat ook bij ons in de Europese Unie moet gebeuren.

De commissie heeft echter een aantal uitzonderingen goedgekeurd die gelukkig door de rapporteur zijn overgenomen. Die uitzonderingen zullen niet verrassend zijn. Als wij kijken naar de gebeurtenissen in Lampedusa, dan is het buitengewoon noodzakelijk dat Frontex, EASO en andere instanties die veel te maken hebben met asielzoekers, extra geld krijgen. Dat is het standpunt van de Commissie burgerlijke vrijheden. Dat is verwezenlijkt in het begrotingsvoorstel van het Parlement en ik hoop dat de Raad dat straks zal gaan ondersteunen.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - Mr President, it is strange that we are actually talking about 2014, given that we postponed the vote on the MFF. You may shrug your shoulders, Commissioner, but I think lots of people are confused about what is going on, and I do not think that is helpful.

Budgetary processes are complex, and I compliment those on the Committee on Budgetary Affairs who are trying to make sense of a situation which appears quite senseless to many of us. There are a few points that I think are worth making. There is a debate amongst the populace: cut the budget. It sounds good back home, but when you cut the European Union budget, you cut the budget back home too, because Europe can do less.

I want, in particular, to express some concerns about the delayed vote on the MFF. The Committee on Agriculture and Rural Development has voted through the reform of the common agricultural policy. It kicks in on 1 January 2014. We need clarity around the budget to make sure that the payments, which are vital to all farmers across the European Union, are maintained.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). – Gospodine predsjedavajući, kao član Odbora za proračune čestitam kolegicama Jensen i Hohlmeier na radu koji je pridonio današnjem izvješću koje je pred nama. Istaknuo bih kako je važno da ovaj proračun, koji je, istina, manji za 6 % nego onaj iz 2013. ipak pošalje pozitivnu poruku uoči konačnog usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira te da upravo u provedbu u prvoj godini nove financijske perspektive stavi programe koji se odnose na mlade, na srednja i mala poduzeća te na sve ono što će pridonijeti gospodarskom rastu i zapošljavanju jer je to ključni prioritet Europske unije i to je ono što europska javnost i naši građani u ovom trenutku od nas očekuju. Čestitam kolegici Hohlmeier koja je uspjela pokazati racionalnost Europskog parlamenta u smanjenju određenih stavki našega proračuna za iduću godinu, a drago mi je da su u glavi 5. predviđena dodatna sredstva za povećavanje sredstava za administraciju s obzirom na hrvatsko članstvo u Europskoj uniji, kao i u glavi 6. na kompenzacije, što će omogućiti Hrvatskoj da u prvim godinama članstva bude i dalje neto korisnik europskoga proračuna, a posebno očekujemo učinkovito iskorištavanje sredstava iz kohezijske politike.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señor Presidente, el comercio internacional puede ser una posibilidad y un punto de salida de la crisis. Así nos lo han dicho la Comisión, los Estados y distintos informes que hemos debatido en este Parlamento. Se han aumentado varias líneas relacionadas con el comercio, pero no lo suficiente, porque tenemos grandes retos por delante, como el acuerdo de los Estados Unidos y China, que se nos vende como una posible salida de la crisis.

Pero no solamente son necesarios nuevos acuerdos, sino también la mejora de los actuales, sobre todo en relación con el tema del control en aduanas, la lucha contra la piratería y las falsificaciones, la ayuda a la OIT para que los acuerdos internacionales sean también sustento de la ayuda al desarrollo. Y me quejo, como muchos parlamentarios lo han hecho aquí, de la desaparición de las pequeñas y medianas empresas… (texto inaudible) …la crisis a través de las PYME y que, sin embargo, no se le dote presupuestariamente.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (ALDE). - Herr Präsident! Ich möchte eine lange Geschichte sehr kurz fassen. Zum Aktuellen: Ich glaube, es kann keiner von uns annehmen, dass wir wirklich erst seit diesem Wochenende wissen, dass uns die Zahlungsunfähigkeit droht. Ich darf in diesem Zusammenhang an jenen sogenannten Deal vom letzten Dezember erinnern, und spätestens nach den Entwicklungen im Frühjahr sollte uns allen klar gewesen sein, was kommen kann und wovor wir jetzt eigentlich wirklich stehen.

Ich frage mich daher, wann unsere Finanzminister einmal verstehen werden, dass es zwar sehr gut ist, zu den verschiedenen Programmen ja zu sagen, aber dann muss ich bitte auch zahlen können. Ich kann nicht heute etwas zusagen, und morgen vergesse ich meine Zahlungsverpflichtungen. Es scheint das Zahlen wirklich ein Fremdwort zu werden.

Ich möchte noch kurz einen ganz wichtigen Punkt ansprechen: die anhaltende Krise. Nach wie vor sind die Fragen der Jugendarbeitslosigkeit ungeklärt. Viele Bürger merken, dass hier gar nichts passiert, und in diesem Zusammenhang darf ich zu verstärkten Investitionen in die Förderung von Bildung und von Investitionen in KMU, Forschung und Innovation aufrufen. Einen Dank auch an unsere beiden Berichterstatterinnen.

 
  
MPphoto
 

  Juan Andrés Naranjo Escobar (PPE). - Señor Presidente, mañana, con la votación de las enmiendas al presupuesto, se abre un tiempo político de gran responsabilidad para el Consejo y este Parlamento, tiempo —como digo— de responsabilidad y espero que de fructífera conciliación. Necesitamos unos presupuestos para el crecimiento y el empleo, unos presupuestos que ayuden a consolidar las reformas estructurales de los Estados miembros, que sean solidarios con los esfuerzos y sacrificios que se están haciendo para aumentar la productividad y la competitividad, para conseguir también lo que este Parlamento exige a los Estados miembros, que es el equilibrio macroeconómico en sus cuentas.

No podemos desaprovechar en el sexto año de crisis ningún elemento que sirva de palanca para consolidar y ampliar nuestro tejido industrial, sin el cual no puede haber un futuro social y económico para la Unión Europea. No nos podemos permitir defraudar a los 23 millones de pequeñas y medianas empresas que esperan un impulso eficaz para cumplir su misión como emprendedores y generadores de empleo ni a más de 24 millones de personas que están en busca de empleo.

Cada diputado, cada grupo político, cada gobierno, tiene su tarea, pero todas con el mismo objetivo: alcanzar un acuerdo presupuestario a la altura del reto que nos imponen los tiempos.

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, Member of the Commission. − Mr President, managing budgets – both at national and European level – is nowadays becoming the management of shortages. Why is it even more dramatic at European level these days? It is because we have cuts of six per cent for next year. Not a single national budget is being reduced by six per cent in real terms, and this is at a time when projects are maturing. Therefore, people in the capitals of Europe are waiting for compensation for eligible projects, including leading research and development beneficiaries in the UK. They are also waiting for compensation.

We have real tools in our investment margins to promote growth and to deal with youth unemployment. We also have a backlog from the previous year, from the ongoing financial perspective. This really is a dramatic management of shortages. For these reasons, we need more than ever the goodwill and skill shown by Ms Jensen and Ms Hohlmeier in order to shape a rational budget for 2014, which would be a budget for more Europe and more competences with less money. This is the answer to Mr Claeys, who asked for savings. Yes, this is about dramatic savings at a time when we need more Europe for eurozone reconstruction as well.

The answer to Mr Karim, who asked for deregulation, is that this has been started. We now have all the regulations in the pipeline, but we do not see this as being necessary for next year. We have started considering how to deregulate what might be unnecessary burdens, especially for small and medium-sized companies, for the next year.

 
  
MPphoto
 

  Algimantas Rimkūnas, President-in-Office of the Council. − Mr President, I noted with interest the various points raised during this debate and will inform my colleagues at the Council accordingly. This debate has certainly helped to clarify our respective positions. Let me assure you that the Council will do its utmost to reach an agreement on the 2014 budget within the deadlines foreseen by the Treaty.

I would like to draw your special attention to the budget of the current year. First of all, I am glad to inform you that the Council has reached an agreement on all outstanding draft amending budgets relating to 2013. Draft amending budget No 7 has already been legally adopted by the Council on 7 October and yesterday, at the request of the Commission, the Council advanced the formal adoption of draft amending budget No 6 through a written procedure. The Council will formally adopt its position on the other amending budgets on 30 October at the latest. With that, the Council has made all possible efforts to leave only issues related to 2014 pending for the upcoming meetings of the Conciliation Committee, including the EUR 3.9 billion to which we committed ourselves by agreeing on draft amending budget No 2 earlier this year.

On the basis of these decisions, the Council will have approved a total of EUR 11.6 billion in additional payment appropriations. This large amount will need to be financed by Member States through higher contributions to the Union’s budget. As I mentioned, the Council endorsed draft amending budget No 6 and the related letter of amendment which will result in a further EUR 2.7 billion of national contributions to the Union budget. Financing all these additional amounts will mean a major effort for the Member States, which at the same time face a difficult economic situation and important constraints on their national budgets.

By providing these appropriations through the different amending budgets, the Council has agreed to make full use of the amount available in 2013 under the ceiling for repayments in the multiannual financial framework. All legal options to provide additional payment appropriations this year have now been exhausted. I would like to stress that draft amending budget No 9 is for us equally as important as draft amending budget No 8. Both amending budgets deal with solidarity and burden-sharing among Member States, but given the above-mentioned additional financial engagements by Member States, we have to make every possible effort to find the necessary funding within the existing ceiling.

I hope we also can count on your solidarity and will have a European Parliament vote in favour of the remaining draft amending budgets. If we fail to reach that target, the Commission would clearly be unable to pay any more bills in 2013, with all the disastrous consequences for ongoing EU finance programmes and projects.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier, Berichterstatterin. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal geht mein Dank an die Ratspräsidentschaft, an die Kommission, im Besonderen aber auch an meine Kolleginnen und Kollegen Mitberichterstatter und die Kollegin Anne Jensen für die sehr gute Zusammenarbeit.

Ich möchte jedoch einige Punkte aufzählen, bei denen ich glaube, dass wir uns haushalterisch grundsätzlich in Schwierigkeiten befinden. Zunächst einmal dahingehend, dass für das Haushaltsjahr 2013 und 2014 der Bereich Forschung und Innovation besonders betroffen ist. Wenn wir in der Europäischen Union vorwärts kommen wollen und auch den Industriestandort stärken wollen, dann werden wir Schwerpunkte setzen müssen in Forschung und Innovation. Wenn wir das nicht tun, haben wir erhebliche Schwierigkeiten. Ich hätte mir gewünscht, dass die Europäische Kommission angesichts eines 135-Milliarden-Haushalts in der Lage gewesen wäre, einen etwas größeren globalen Transfer zu finden. Wenn es nur 200 Millionen gewesen wären, dann wäre unsere Aufgabe in Bezug auf Umschichtung gerade zugunsten von Forschung und Innovation deutlich leichter und auch die Entlastung des Haushalts 2014 leichter.

Des Weiteren sehe ich es kritisch, dass wir zugleich die massiven Schädigungen an diesem europäischen Haushalt beziehungsweise auch an der Europäischen Union durch organisierte Kriminalität zu schwach angehen. Ich denke an den Mehrwertsteuerbetrug in zweistelliger Millionenhöhe, Zigarettenschmuggel, Drogenhandel, IT-Kriminalität, Menschenhandel, Sklavenarbeit, Kinderhandel, Organhandel – dafür haben wir so wenige Leute zur Verfügung, dass es eigentlich beschämend ist. Bis zum letzten Jahr wurde es nicht für notwendig gehalten, dass man FRONTEX, Europol und Eurojust entsprechend aufbaut, und auch bei EASO sind die Zahlen in der Relation niedrig.

Wenn wir nicht genügend Geld haben, dann müssen wir aber auch beschließen, welche Aufgaben prioritär sind und welche Aufgaben nachrangig. Das bedeutet, dieser Aufgabe werden wir uns nicht entziehen können, wenn die Mitgliedstaaten derzeit nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung haben.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, ordfører. − Hr. formand! Jeg vil sige tak til alle deltagere i debatten i dag. Jeg håber, at det demonstrerer for både Kommissionen og Rådet, at vi har haft en meget, meget seriøs og indgående behandling af budgettet.

Hr. Rimkūnas sagde, at man som udgangspunkt ikke syntes, at vi skulle gå over Kommissionens budget. Og nej, Rådet har jo villet gå under Kommissionens budget. Men jeg vil nu påpege, at der er nogle ting, som vi har peget på – f.eks. den digitale dagsorden, f.eks. flere penge til Eurosur og Frontex – som imødekommer nogle helt aktuelle problemstillinger, som jeg også tror, man vil kunne se venligt på i Rådet. Dertil kommer, at vi jo har haft ønske om at stemme om en række pilotprojekter og forberedende aktioner, hvor der ikke er noget lovgrundlag, men hvor vi tester gode ideer, og det ønsker vi selvfølgelig også at kunne finde plads til inden for budgettet.

Så er der spørgsmålet om agenturerne, hvor vi har en uenighed med Kommissionen, der mener, at man skal have en automatik, hvor de agenturer, der vokser, i princippet skal finansieres af de andre agenturer. Vi går helt ind for, at de skal spare arbejdskraft lige som andre dele af Kommissionen og EU-institutionerne i takt med, at man har hævet arbejdstiden med 1 % om året, men vi ønsker ikke denne automatik. Jeg vil sige, der er kommet en meddelelse fra Kommissionen om udviklingen frem til 2020. Den bakker vi ikke op om i Parlamentet, og man kan ikke sige, at når vi stemmer for budgetrammen 2014-2020, så er vi gået ind for det, der står i den meddelelse. Det er noget, vi skal diskutere.

Med hensyn til betalingerne: Regningerne skal betales, og jeg er glad for at høre fra hr. Rimkūnas, at vi den 30. oktober skulle have alle disse ændringsbudgetter på plads, for det vil jo så betyde, at det ikke kommer til at indgå i debatten om budgettet for 2014, som jeg mener, vi skal kunne diskutere for sig. Men jeg må sige, at der alligevel er lidt betingelser knyttet til. Jeg kan forstå, at man fra Rådets side siger, at man ikke vil sige endeligt ja til ændringsbudget 8, de 3,9 mia., førend vi har sagt ja til den flerårige budgetramme, og så bider tingene jo lidt sig selv i halen.

Jeg håber, at vi kan få løst alle de her problemer i løbet af den kommende måned, så vi, når vi når frem til den 13. november, har en god løsning på budgettet.

(Taleren accepterer at besvare et blåt kort-spørgsmål (forretningsordenens artikel 149, stk. 8))

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Präsident! Ich möchte die Kollegin nur fragen, ob Sie nicht überhaupt die Agenturen in dieser Form für überflüssig hält. Wir haben eine Grundrechteagentur in Wien, die macht Doppelarbeit mit dem Europarat, Doppelarbeit mit der Kommissarin Reding, Doppelarbeit mit dem Europaparlament. Würde es nicht genügen, wenn man die zuständigen Organe damit befassen würde, statt eine Flut von Agenturen zu errichten?

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, Ordfører, Blåt kort-svar. − Jamen, jeg vil da være enig med hr. Posselt i, at hvis man skal spare på agenturerne, så skal man se på, hvilke vi vil have, og hvilke vi ikke vil have. Det er faktisk den vej, jeg synes, vi skal arbejde frem: se på, om der er muligheder for sammenlægning af agenturer, og om der er agenturer, vi ikke længere har brug for. Det er den måde, man skal gøre det på. Jeg skal ikke forholde mig til det konkrete agentur, han peger på, om det er det, vi skal have eller ikke skal have. Men vi skal ikke have grønthøsterbesparelser, hvor man på automatisk vis nedskærer alle agenturer og gør det umuligt for dem at arbejde, eller på tilfældig vis nedskærer agenturer.

Vi er nødt til at se på de konkrete agenturer, hvilke der er behov for, og hvilke der ikke er behov for, og så vil jeg sige, at det jo ikke skal være sådan, at fordi vi har en geografisk spredning og har agenturer fordelt rundt omkring i forskellige byer i Europa, så kan vi ikke drive tingene effektivt. Hvis der er behov for sammenlægninger, så må vi komme ud over hele spørgsmålet om den geografiske spredning. Det er den vej, jeg mener vi skal gå.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Liem Hoang Ngoc (S&D), par écrit. – Il faut évoquer dans ce débat les négociations en cours sur le cadre financier pluriannuel (CFP). Les États membres doivent tenir parole et respecter les conditions raisonnables qu'ils ont acceptées en juin: combler le déficit de paiement pour 2013, adapter les bases légales de la PAC et de la politique de cohésion, mettre en place un groupe de travail sur les ressources propres et proposer un budget 2014 qui ait comme priorités l'emploi et la croissance.

Sur ce dernier point, alors que l'investissement – public comme privé – est toujours en berne, proposer de réduire la rubrique 1a, "Compétitivité pour la croissance et l'emploi", de 9,3 % en paiements par rapport à 2013, comme l'a fait la Commission en juin, était déjà difficilement acceptable. Mais que le Conseil propose de réduire cette enveloppe de plus de 400 millions supplémentaires est tout bonnement inadmissible.

La même observation est valable pour les Fonds structurels et la politique de cohésion: - 9,3 % dans la proposition de la Commission, c'est encore 200 millions de trop pour le Conseil! Il appartient désormais au Parlement d'envoyer un signal au Conseil en adoptant un budget qui reflète les réalités économiques et sociales en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), în scris. – Realizarea obiectivelor prevăzute prin politicile europene, buna funcționare a instituțiilor și mecanismelor europene depind de modul în care bugetul pe anul 2014 asigură resursele financiare necesare. Este însă regretabil că statele membre, în cadrul Consiliului nu au ajuns încă la un acord pentru acoperirea golului de resure creat în anul 2013. Uniunea Europeană are nevoie de acest acord în cel mai scurt timp. Orice întârziere începe să provoace dereglări în aplicarea politicilor europene și în funcționarea instituțiilor europene și pune sub semnul întrebării întregul buget pe anul 2014.

 
  
  

(La sesión, suspendida a las 11.20 horas, se reanuda a las 11.30 horas)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

 
Note legali - Informativa sulla privacy