Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0055(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0132/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0132/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8.1. Ανακύκλωση των πλοίων (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της πρότασης της Επιτροπής:

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - Madam President, I can be really brief. This is coming back to us after successful conclusion of the negotiations, and I would like to thank the shadow rapporteurs, and also the Commission for its assistance in facilitating this deal, which actually places demands on facilities so that the practice known as ‘beaching’ is not possible any more, and that is a great step forward.

 
  
MPphoto
 
 

  Janez Potočnik, Member of the Commission. −

Commission’s position on amendments by Parliament

Report Carl Schlyter Schylter (A7-0132/2013)

DECLARATION BY THE COMMISSION ON THE PROCEDURE OF ADOPTION OF IMPLEMENTING ACTS

The Commission underlines that it is contrary to the letter and to the spirit of regulation (EU) n. 182/2011 (OJ L 55 of 28.2.2011, p. 13) to invoke Article 5§4, subparagraph 2, point b) in a systematic manner. Recource to this provision must respond to a specific need to depart from the rule of principle which is that the Commission may adopt a draft implementing act when no opinion is delivered. Given that it is an exception to the general rule established in Article 5§4 recource to subparagraph 2, point b), cannot be simply seen as a ‘discretionary power’ of the Legislator but must be interpreted in a restrictive manner and thus must be justified.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου