Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2011/0440(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0050/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0050/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Objašnjenja glasovanja
PV 22/10/2013 - 8.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Doslovno izvješće
Utorak, 22. listopada 2013. - Strasbourg Revidirano izdanje

9.6. Europska demografska statistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), in writing. − Statistics play a pivotal role in drawing up policies in the EU. It is important to monitor changes and challenges in the demographic situation throughout the Union, in order to ensure that quality policies can be adopted which address the people who most need them.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório visto que a presente proposta visa regulamentar o fornecimento e a harmonização de dados sobre a população nos Estados-Membros. A meu ver, a concretização deste objectivo passa pelo estabelecimento de um quadro normativo para a produção sistemática de estatísticas europeias sobre demografia, que regule a recolha, o tratamento e a transmissão de dados estatísticos demográficos, sendo a meu entender que deve ser intransigentemente defendida a protecção da vida privada dos cidadãos. Saliento ainda, o facto deste relatório reiterar que os desenvolvimentos demográficos a nível das regiões devem ser determinados em termos estatísticos e que para além disso, deve-se exigir propostas com vista a tornar comparáveis as bases de dados locais, regionais e nacionais sobre a evolução demográfica, de modo a permitir a avaliação dos dados à escala europeia e promover o intercâmbio de boas práticas a todos os níveis: europeu, nacional, regional e local.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl Europos demografinės statistikos, kuria siekiama reglamentuoti gyventojų duomenų teikimą ir derinimą. Atsižvelgiant į tai, kad demografinių iššūkių daugėja ir jie turi vis didesnę reikšmę visos Europos Sąjungos vystymuisi, statistiniai duomenys yra būtini norint atlikti prasmingus palyginimus ir jų pagrindu daryti išvadas bei nustatyti tolimesnių veiksmų galimybes. Mes, Europos Parlamento nariai, raginame vietos, regionines ir nacionalines duomenų apie demografinius pokyčius bazes padaryti palyginamas, kad būtų galima Europos lygmeniu įvertinti duomenis ir skatinti valstybių, regionų bei vietos valdžios institucijų keitimąsi gerąja patirtimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiai rezoliucijai dėl Europos demografinės statistikos. Šiuo siūlymu siekiama nustatyti bendrus sistemingo Europos demografinės statistikos rengimo principus, kuriuos taikant būtų reguliuojamas gyventojų statistikos ir natūralios kaitos statistikos duomenų rinkimas, apdorojimas ir perdavimas. ES ir visame pasaulyje daugėja demografinių iššūkių, kurie turi vis didesnę reikšmę ES vystymuisi. Todėl yra būtina turėti aiškius, patikimus ir palyginamus duomenis ir jų pagrindu daryti išvadas bei nustatyti veiksmų galimybes visose ES politikos srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. Gemeinsame Regeln für die Bevölkerungszählung: Mit der vorgeschlagenen Verordnung soll ein gemeinsamer Rahmen für Statistiken zur Demografie der Europäischen Union geschaffen werden, und zwar durch die Erhebung, Aufbereitung, Verarbeitung und Übermittlung von einheitlichen Daten zur Bevölkerung und zu deren Lebensereignissen durch die Mitgliedstaaten sowohl für Unionszwecke als auch zur Berechnung der qualifizierten Mehrheit. Diese Verordnung war ein wichtiger Schritt für einen einheitlichen Rahmen. Ich darf dem Berichterstatter recht herzlich für seine Arbeit danken.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – J'ai approuvé aujourd'hui l'accord trouvé en première lecture sur le rapport Sógor. D'apparence très technique, ce rapport est en réalité très politique puisque le but est d'harmoniser les statistiques démographiques au sein de l'Union européenne. Ces statistiques sont notamment utilisées pour calculer la majorité qualifiée au Conseil et servent donc à déterminer le poids politique de chaque Etat membre. Rappelons qu'à partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée sera basée sur ce qu'on appelle une double majorité. Il faudra à la fois une majorité d'Etats membres (55%) représentant au moins 65% de la population. D'où l'importance que prendront les statistiques établissant la population dans chaque Etat.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Уважаеми колеги, подкрепих доклада на колегата Шогор относно Европейската демографска статистика, защото в сегашната ситуация на нарастващи и сложни демографски предизвикателства се усеща необходимост от консолидирани европейски усилия. Време е Европа да започне да прилага еднакви стандарти към своите страни членки, а не да бъде мащеха за едни, а майка за други.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione Sógor sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio tratta il tema delle statistiche demografiche europee e chiede la creazione di un quadro comune per la produzione sistematica di dati sulla popolazione.

Poiché credo che il "quadro comune" elaborato dalle istituzioni europee servirà a giustificare nuove politiche in favore di immigrazione ed austerità ho deciso di non sostenere questo testo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Populația UE-27 este într-un proces progresiv de îmbătrânire. O metodă de a ilustra această schimbare structurală în populația UE-27 este raportul de dependență demografică, care analizează relația între numărul de persoane vârstnice (în vârstă de minimum 65 de ani) și populația de vârstă activă (15–64 de ani). Populația în vârstă de minimum 65 de ani era echivalentă cu 25,9 % din populația cu vârstă de muncă din UE-27 de la începutul anului 2010. Problemele demografice se înmulțesc, jucând un rol tot mai important pentru dezvoltarea UE. Numai atunci când există date statistice se pot face comparații pertinente, din care să se derive concluzii și direcții de acțiune. Din această cauză consider că armonizarea la nivel european a statisticilor demografice este necesară, astfel datele vor fi mai ușor comparate.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. My Party is against this report as it seems to be forcing the creation of an EU census on population and vital events at a time when there is a debate in the UK on getting rid of our own, obliging Member States to hand over data to Eurostat in the process.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. O presente documento visa regulamentar o fornecimento e a harmonização de dados sobre a população nos Estados-Membros. A concretização deste objetivo passa pelo estabelecimento de um quadro normativo comum para a produção sistemática de estatísticas europeias sobre demografia, que regule a recolha, o tratamento e a transmissão de dados estatísticos demográficos. Os desafios demográficos potenciam o desenvolvimento da UE e desempenham um papel cada vez mais importante nesse sentido. Os desenvolvimentos demográficos a nível das regiões devem ser determinados em termos estatísticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Această propunere urmăreşte reglementarea furnizării şi a armonizării datelor demografice din statele membre. Aceasta presupune crearea unui cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor demografice europene, care să reglementeze colectarea, procesarea şi transmiterea statisticilor demografice, precum şi ale datelor statistice privind evenimentele de stare civilă. Datorită provocărilor demografice tot mai mari şi complexe, a apărut necesitatea evidentă a elaborării unei legislaţii comune la nivel european privind statisticile demografice. În aproape fiecare domeniu de politici în care UE este activă, fie acesta economic, social sau legat de mediu, sunt necesare statistici demografice de înaltă calitate, pentru a contribui la formularea obiectivelor operaţionale şi la evaluarea progresului, de exemplu, pentru a face comparaţii valabile între statele membre.

Propunerea vizează armonizarea conceptelor, a subiectelor abordate şi a caracteristicilor informaţiilor solicitate, a razei de acoperire, a criteriilor calitative, a termenelor şi a rezultatelor de raportare, în vederea obţinerii unor statistici europene relevante, oportune, comparabile şi coerente. Libertatea de a alege sursele de date în conformitate cu legislaţia şi principiile naţionale, împreună cu posibilitatea utilizării metodelor şi tehnicilor de estimare statistică ar trebui să reducă povara financiară şi administrativă asupra respondenţilor, autorităţilor naţionale, regionale sau locale şi asupra cetăţenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − In un mondo dove il peso e la struttura demografica dei paesi costituisce sempre più un elemento determinante della competitività sul mercato globale e l'avanzamento dei "giganti demografici" asiatici - notoriamente la Cina e l'India - pone importanti sfide per le economie più avanzate, l'Europa necessita di un quadro comune per la produzione di statistiche demografiche armonizzate e comparabili. La conoscenza e la disponibilità di dati statistici costituisce infatti, nell'attuale "era dell'informazione", un elemento chiave di competitività: essenziale per poter mettere a punto politiche economiche e sociali mirate e cruciale per orientare le scelte commerciali e di investimento delle imprese. Ho dunque espresso il mio voto a favore di questa risoluzione che mira all'armonizzazione e allo sviluppo di un miglior sistema di produzione di statistiche demografiche a livello europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii. Głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, która ma na celu wprowadzenie jaśniejszych statystyk w dziedzinie demografii. Państwa członkowskie zobowiązują się do corocznego przekazywania Eurostatowi informacji dotyczących ich ludności. Przyjęty dokument ma na celu ujednolicenie i doprecyzowanie danych, jakie państwa członkowskie przekazują Unii Europejskiej, która na tej podstawie może prowadzić rzetelne statystki demograficzne ludności mieszkającej na jej obszarze.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Utilizarea unor metode statistice comune la nivel european trebuie să fie aplicată şi în domeniul demografic şi consider că va fi benefic pentru Europa ca evaluarea datelor la nivel european să ia în consideraţie bazele de date locale, regionale şi naţionale privind evoluţia demografică şi să existe un schimb permanent de bune practici între state, regiuni şi localităţi. Susţin propunerea Comisiei privind folosirea datelor obţinute pentru crearea de indicatori de diferite tipuri, inclusiv „indicele de vulnerabilitate demografică”, pentru a evidenţia care sunt regiunile europene cele mai expuse la schimbările demografice.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Améliorer la collecte de données démographiques au sein de l'Union européenne, c'est améliorer notre connaissance des besoins des Européens, pour pouvoir y répondre au plus près. C'est pour cela que j'ai voté en faveur de ce texte, qui permettra d'améliorer la collecte et la comparabilité des données au niveau européen. Je me félicite tout particulièrement de l'accent mis sur l'intérêt de récolter des données et informations ventilées par genre: c'est un outil-clef dans nos politiques de luttes contre les discriminations et en faveur de l'égalité des genres.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A UE em geral e alguns Estados em particular, de entre os quais Portugal se evidencia pela negativa, experimenta um problema demográfico de extrema gravidade. Para que possa existir uma resposta adequada, são necessários dados reais e concretos sobre o problema. A comparabilidade de dados é essencial para um tratamento adequado das estatísticas. Atendendo a que a União tem procurado proceder a avaliações transversais a todos os seus Estados-Membros, é normal que se pretenda que os dados demográficos disponíveis permitam essa comparabilidade e um tratamento relativamente uniforme.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O objetivo da proposta da Comissão é elaborar um regulamento relativo às estatísticas sobre a demografia, que regule a harmonização e o fornecimento de dados sobre a população e sobre os acontecimentos demográficos relacionados com a população. O relator introduz alguns aspetos positivos sobre a atualização e o tratamento de dados para a elaboração de estatísticas a nível europeu. Aspetos que permitem uma melhor comparabilidade e, nessa medida, conferem maior utilidade às estatísticas. No entanto, não podemos aceitar o artigo 4.º, que apoia a votação dupla maioria no Conselho, com base no critério populacional, consagrado no Tratado de Lisboa, pondo assim as estatísticas harmonizadas da UE sobre a demografia a servir as dinâmicas de poder e as relações de desigualdade entre os Estados-Membros no Conselho. Este debate sobre estatísticas demográficas encerra questões de alguma sensibilidade para muitos países da UE. Justifica-se que este assunto seja discutido separadamente a nível institucional e não menorizado numa discussão técnica, remetida para uma qualquer proposta de regulamento técnico da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Il contenuto della relazione riguarda la centralizzazione della gestione dei dati demografici da inserire nel progetto politico dell’UE. Voto contro questo testo, in quanto la manipolazione politica dei dati statistici sulla popolazione dell’UE spesso serve a giustificare l’apertura delle frontiere per una presunta mancanza di forza lavoro: per questo motivo ritengo inopportuno giustificare queste nuove politiche a favore dell’immigrazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il cambiamento demografico è una realtà che l´Unione europea non può permettersi di ignorare, anche perché si tratta di un aspetto che occorre tenere in grande considerazione quando si tratta di elaborare politiche pubbliche. Le statistiche demografiche sono quindi cruciali per effettuare i dovuti confronti e compiere scelte operative. La Commissione ha proposto di creare un quadro comune per la produzione di statistiche demografiche europee, in modo da regolamentare la rilevazione, la compilazione e la trasmissione di statistiche sulla popolazione. Lo scopo della proposta, come nota il relatore per la commissione EMPL, è guidare gli Stati nella realizzazione di statistiche che siano armonizzate a livello europeo e quindi comparabili. Gli emendamenti adottati in Commissione EMPL e votati dal Parlamento riguardano essenzialmente la previsione di un riferimento alla protezione dei dati personali e la richiesta di trasmettere a Eurostat le statistiche demografiche regionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban E javaslat célja, hogy a tagállamokban szabályozza a népességre vonatkozó adatok harmonizációját és szolgáltatását. Ehhez hozzátartozik az uniós statisztikák rendszeres előállításához szükséges közös keret megteremtése, amely szabályozza a népességre vonatkozó statisztikák, valamint az alapvető eseményekre vonatkozó statisztikai adatok gyűjtését, feldolgozását és továbbítását. Szavazatommal támogattam a jelentésben foglalt ajánlásokat, hiszen azok elsősorban a fogalmak meghatározását és a végrehajtásra vonatkozó új szabályokat tartalmazzák. Úgy vélem, hogy végre megszűnhet egyes régiók abbéli aggodalma, miszerint a népességi adatok szokásos tartózkodási hely szerinti gyűjtése túlságosan költséges lenne (2. cikk, (2d) bekezdés, i. és ii. pont), mivel a 3.1. cikk már a „lehető legjobb közelítést” is lehetővé teszi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − Having shadowed the Sogor Report for the ALDE Group, I consider that we arrived at a reasonable compromise in regard to European demographic statistics. An important issue arose where the ‘usual residenceʼ of a person could not be established: in such a case, legal or registered residence could be used except for the purposes of calculation for qualified majority voting purposes. It will now be necessary for Member States to provide Eurostat with data at national level. We have also included a review clause in both 2018 and 2023, when the Commission will evaluate the quality of data transmitted and the methods used to collect data. The Commission will evaluate the use of scientifically based, well documented statistical estimation methods to estimate the usually resident population from the legally resident or registered population.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau pasiūlymui, kadangi šiuo pasiūlymu siekiama valstybėse narėse reglamentuoti gyventojų duomenų teikimą ir derinimą. Tam reikia nustatyti bendrus sistemingo Europos demografinės statistikos rengimo principus, kuriuos taikant būtų reguliuojami gyventojų statistikos ir natūralios kaitos statistikos duomenų rinkimas, apdorojimas ir perdavimas. Visoje Europoje demografinės statistikos duomenys būtų suderinti ir dėl šios priežasties palyginami. Demografinių iššūkių daugėja ir jie turi vis didesnę reikšmę ES vystymuisi. Tik turint statistikos duomenų šiuo klausimu galima atlikti prasmingus palyginimus ir jų pagrindu daryti išvadas bei nustatyti veiksmų galimybes.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE), in writing. − As the economic and social policies of the EU continue to become more and more complex, there is a growing need for reliable statistical data on the trends and dynamics of European demography. The accuracy and substantiation of such data define a wide range of EU measures. The decision-making procedure of the Union itself relies on the highest possible quality demographical data, but they are also an essential indicator for measuring the sustainability of public finances. Time series publications by national statistical offices and Eurostat – for example on life expectancy, fertility rates and age dependency ratios – are a crucial instrument in adjusting social inclusion and development policies as well as in monitoring the achievements of all strategies aimed at social inclusion and cohesion. The precise and clear definition of such basic concepts as ‘nationalʼ or ‘regionalʼ is very timely therefore, and so this initiative is to be welcomed.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport. L'objectif de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes sur la démographie est de créer un cadre commun pour la production de statistiques démographiques européennes. Cette production sera réalisée sur la base de la collecte, la compilation, le traitement et la transmission par les États membres de données harmonisées sur la population et les évènements d'état civil recueillies pour les besoins de l'Union. Ce rapport a été adopté à une large majorité avec 616 voix pour, 58 contre et 8 abstentions. Je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban Csak módjával bízunk a statisztikákban, de ha akarjuk, ha nem, ezeket a pillanatnyilag hatalmon lévő kormányok az egész EU-ban úgyis összeállíttatnák, mégpedig a saját szájuk íze szerinti módszerekkel. Ehhez képest mindenképp előrelépést jelent a módszertan egységesítése és így a kapott adatok összevethetősége. Adatvédelmi aggályok kevéssé merülnek fel, mert a személyes adatokat más módszerekkel gyűjtik. A regionális adatgyűjtés előrelépést is jelenthet a régióhatárok függvényében, így összességében a jelentést támogatandónak tartottam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Al fine di ottimizzare i dati sulla popolazione europea e avere un quadro generale che sia il più veritiero e affidabile possibile, ho votato a favore della relazione del collega Sógor. Il funzionamento di questo servizio sarà migliorato attraverso l’inclusione e l’armonizzazione delle banche dati locali (regionali e nazionali) con i dati precedentemente raccolti. Gli studi demografici rappresentano oggigiorno uno strumento importante di analisi, fondamentale per l’Unione e gli Stati membri, che possono efficacemente studiare tali dati, trarne conclusioni ed utilizzare i relativi risultati al fine di adottare scelte operative mirate ed efficaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Lipsa unităţii şi constanţei datelor statistice privind evoluţiile demografice creează probleme Comisiei în elaborarea politicilor Uniunii Europene, precum politica de coeziune, şi afectează recomandările sale în domeniul ocupării forţei de muncă. Tendinţele demografice sunt îngrijorătoare în majoritatea regiunilor şi atrag atenţia asupra faptului că avem nevoie de politici demografice cu rezultate pe termen lung şi de politici economice generale care să sporească natalitatea şi dezvoltarea regională. Monitorizarea regulată a evoluţiilor demografice, precum şi armonizarea datelor şi evaluarea calităţii lor sunt esenţiale într-o Europă tot mai globalizată, în care tranziţiile demografice au devenit parte integrantă a procesului de dezvoltare economică şi socială. De aceea, consider că este nevoie de o metodologie comună pentru colectarea datelor demografice, în vederea realizării unor statistici uniforme la nivel european, în conformitate cu Codul de bune practici al statisticilor europene. Cu cât datele furnizate sunt mai de încredere, cu atât politicile Uniunii Europene vor avea efect mai rapid. Vă mulţumesc!

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Durante la sessione plenaria di Strasburgo, abbiamo accolto con favore la relazione sulla proposta di regolamento relativo alle statistiche demografiche europee.

In accordo con il relatore Sógor riteniamo che il cambiamento demografico incida in maniera significativa sulle regioni e, poiché vengono rilevate notevoli differenze tra gli Stati membri, sarebbe utile poterne confrontare gli sviluppi futuri. La necessità è di definire un quadro comune di statistiche demografiche da trasmettere ad Eurostat, con lo scopo di creare un sistema armonico e completo, tale da poter mettere in luce cambiamenti e differenze all'interno dei paesi dell'Unione europea.

Soltanto grazie a tali statistiche sarà possibile, in futuro, effettuare confronti, trarre conclusioni e monitorare la crescita all'interno e tra i paesi membri. È inoltre necessario sottolineare che non sarà tralasciata l'importanza della protezione dei dati personali.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione del collega Sógor, sulle statistiche demografiche europee, in quanto ho capito l'importanza di creare, in un quadro comune, uno strumento che mostri pubblicamente le statistiche demografiche sulla popolazione. L'obiettivo è quello di garantire la raccolta di dati accurati, affidabili e comparabili. Questo è importante perché serve ad affrontare, in maniera condivisa, problemi sociali, economici e territoriali sostenendo, al tempo stesso, il processo decisionale dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur les statistiques européennes sur la démographie qui permettra un traitement harmonisé des statistiques grâce à un cadre commun concernant la collecte, la compilation, le traitement et la transmission par les États membres de données harmonisées sur la population et les événements d'État civil recueillies pour les besoins de l'Union, quant à la composition du Parlement européen ou la définition du nombre de voix que représente chaque État membre au Conseil par exemple. Ces dispositions techniques sont donc importantes pour le bon fonctionnement de nos institutions et leur représentativité.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le texte de la Commission propose une évolution importante de la statistique européenne sur la démographie. L'objectif est d'avoir des informations aussi précises et objectives que possible sur la population, notamment afin de tenir compte du poids démographique des États membres dans le cadre du nouveau système de vote au Conseil (la double majorité). Il me semble extrêmement hypocrite de se fixer un tel objectif, alors que les traités eux-mêmes sont basés sur l'inégalité de représentation démographique, l'Allemagne ayant par exemple plus de députés européens que la France au prorata du nombre d'habitants de ces deux États. Le rapport Sógor ne fait que modifier le texte à la marge et ne fait qu'apporter des précisions de définition ou des précisions techniques. Tout ceci est une mascarade. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Esta proposta prevê a elaboração de um regulamento relativo às estatísticas sobre a demografia, que regule a harmonização e o fornecimento de dados sobre a população e sobre os acontecimentos demográficos relacionados com a população. Com os crescentes e complexos desafios demográficos, surgiu uma clara necessidade de legislação comum a nível europeu sobre o tema das estatísticas demográficas. A Comissão Europeia necessita de informações de elevada qualidade sobre a população e sobre os acontecimentos demográficos relacionados com a população na União. Só com qualidade estatística sobre a demografia será possível elaborar políticas fiáveis que ajudem a UE a encontrar o caminho para a saída da crise em que nos encontramos.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I agree that there should be a common framework for European Union statistics on demography, through the collection, compilation, processing and transmission by the Member States of harmonised data on population and vital events to use for Union purposes. I have voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que introduce un sesgo ideológico neoliberal en los indicadores que deberán desarrollar las estadísticas demográficas europeas. Cualquier tipo de avance o mejora en la elaboración de las estadísticas europeas supone una mejora de la información disponible y del conocimiento científico; sin embargo, este informe introduce no solo mejoras sino también imposiciones de criterios políticos. Así, a modo de ejemplo, este informe sugiere la creación del indicador "Índice de Vulnerabilidad Demográfica" en clara referencia a la "sostenibilidad" económica de los sistemas públicos de pensiones. Bajo la excusa de la configuración estadística, el informe pretende desarrollar un indicador que sirva para justificar los recortes y la política de austeridad en el ámbito de las pensiones. Por ello he votado en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This is a technical file, which harmonises the collection of statistical data on demography. The goal is to create a sound basis for the harmonised collection of reliable and comparable population data. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Oggetto della presente proposta votata oggi è un regolamento sulle statistiche demografiche, finalizzato a disciplinare l'armonizzazione e la trasmissione di dati sulla popolazione e sugli eventi di stato civile in relazione alla popolazione. La consistenza della popolazione assumerà un'importanza ancora maggiore allorché, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, a decorrere dal 1° novembre 2014 per maggioranza qualificata si intenderà almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'UE ("doppia maggioranza"). In un’Unione che ha sempre più peso nella vita quotidiana dei cittadini, assume quindi fondamentale importanza l’aggiornamento del quadro delle statistiche demografiche europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In Anbetracht dessen, dass sich die qualifizierte Mehrheit im Rat an der Gesamtbevölkerung der EU ausrichtet, sind qualitativ hochwertige demografische Daten sicherlich von Bedeutung. Zeitreihen zu Altenquotienten, Fruchtbarkeitsraten und Lebenserwartung in der EU werden für eine Reihe von politischen Entscheidungen herangezogen. Traditionell gibt es indes von Staat zu Staat Unterschiede in der statistischen Erfassung, die durchaus auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aus diesem Grund habe ich mich im vorliegenden Bericht der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il continente europeo sta invecchiando velocemente, la società non garantisce abbastanza le famiglie e dà ai giovani la sensazione che avere figli sia un problema.

C'é bisogno quindi di soluzioni alla sfida demografica che stiamo già fronteggiando, vie da intraprendere insieme come Unione europea e il primo passo è quello di confrontarsi, comparare le statistiche demografiche di ogni Stato e armonizzarle nell'insieme europeo. Soltanto se esistono statistiche in proposito è possibile fare confronti, trarre conclusioni e adottare delle scelte.

 
  
MPphoto
 
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D), γραπτώς. – Η έκθεση Sógor σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στατιστικές εναρμονίζει τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων για τη δημογραφία, με στόχο τη δημιουργία μιας υγιούς βάσης συλλογής αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων πληθυσμού. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της Συνθήκης, η ειδική πλειοψηφία για την ψηφοφορία στο Συμβούλιο θα πρέπει να βασίζεται στον πληθυσμό των κρατών μελών την 1η Νοεμβρίου 2014. Ο παρών κανονισμός παρέχει την αναγκαία νομική βάση και εναρμονίζει τη συλλογή ποσοτικών δεδομένων του πληθυσμού σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ και με τις υφιστάμενες καθιερωμένες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίζεται στην αρχή της «συνήθους διαμονής» για τον προσδιορισμό του πληθυσμού μιας χώρας (καθορίζει ως μεταβατική περίοδο τους δώδεκα μήνες ώστε ένα άτομο που ζει σε άλλη χώρα να θεωρείται συνήθης κάτοικος της χώρας αυτής για στατιστικούς σκοπούς). Στη σημερινή ψηφοφορία, ως σκιώδης εισηγήτρια της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ψήφισα υπέρ της συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια των άτυπων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Στόχος της έκθεσης, την οποία και υπερψήφισα, είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή δημογραφικών στατιστικών στην ΕΕ. Πρόκειται για ένα πολύτιμο ευρωπαϊκό εργαλείο συγκριτικής προσέγγισης των δημογραφικών δεδομένων των κρατών μελών, το οποίο επιδιώκει να διευκολύνει στη συνέχεια την εκπόνηση συγκεκριμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Για τη χώρα μου, στην οποία παρατηρείται πλέον μείωση του πληθυσμού, η έκθεση αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σημειωθεί εξάλλου ότι στις μετρήσεις για το δημογραφικό προτείνεται να ενταχθεί και ο «δείκτης δημογραφικής ευπάθειας» (Demography Vulnerability Index), προκειμένου να καταδεικνύεται ποιες περιφέρειες της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη δημογραφική αλλαγή. Μια τέτοια εξέλιξη δεν θα περιορίζεται σε απλές διαπιστώσεις αλλά θα συνυπολογίζεται, σε δεύτερο στάδιο, για τον καθορισμό του ύψος των πόρων που θα διοχετεύονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία σε ευπαθείς περιοχές, σημείο το οποίο είναι σημαντικό για την Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A presente proposta visa regulamentar o fornecimento e a harmonização de dados sobre a população nos Estados-Membros. A concretização deste objetivo passa pelo estabelecimento de um quadro normativo comum para a produção sistemática de estatísticas europeias sobre demografia que regule a recolha, o tratamento e a transmissão de dados estatísticos demográficos. As alterações propostas incidem, sobretudo, no papel das regiões neste processo, incluindo o requisito de transmitir igualmente as estatísticas regionais sobre demografia (se aplicável) ao Eurostat, de modo a possibilitar a identificação das diferenças regionais a nível do desenvolvimento demográfico. Uma vez que o texto deixa em aberto a frequência e o número dos dados a fornecer, é conveniente referir, desde já, que não devem ser impostos às autoridades estatísticas encargos financeiros ou administrativos excessivos. Votei favoravelmente a presente proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D), kirjallinen. − Äänestin äsken tämän mietinnön puolesta. Olen itse kantanut useissa yhteyksissä huolta siitä, ettei EU:lla ole strategiaa ikääntyvän Euroopan väestön elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi – saati demografisen haasteen purkamiseksi. Nykyinen ikäpolitiikkamme keskittyy liiaksi ikääntyvän väestön hoitotoimiin, eikä terveen väestörakenteen palauttamiseen. Yhteisen tahdon lisäksi yhteisen strategian luominen edellyttää sitä, että meidän on mahdollista vertailla eri jäsenmaiden tietoja. Tämä vaade koskee myös väestötilastoja. Tästä syystä kannatan lämpimästi mietinnön ajatusta siitä, että Euroopan väestön demografisia tietoja koskevien tilastojen järjestelmällistä tuottamista varten luodaan yhteinen ja vertailukelpoinen EU-tasoinen viitekehys. Ehkäpä näiden vertailukelpoisten ja luotettavien väestötilastojen kautta yhä useampi eurooppalainen päättäjä herää todellisuuteen ja huomaa Eurooppaa uhkaavan hiipivän demografisen katastrofin, jonka seurauksena huoltosuhteemme on romahtamassa ja julkisen sektorin kestävyysvaje kasvamassa sietämättömäksi. Tätä kautta ehkä löydämme myös viimein yhteistä tahtoa ratkaista Euroopan koko olemassa oloa uhkaavan katastrofin!

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. It is especially important to get data disaggregated by sex too. The strategic objective of the Beijing Platform for Action (1995) provides a reference framework for the generation and dissemination of gender-disaggregated data and information, for planning and policy evaluation reasons.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), in writing. − I voted in favour. Demographic challenges are increasing and play an increasingly important role in the development of the EU. Only if statistics are available on this subject can meaningful comparisons be made from which conclusions can be drawn and policies drawn up.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban Az Európai Uniónak (EU) szüksége van pontos és egységes – a nemzetközi normák által meghatározott – kritériumok szerint számon tartani a népességét, ahogy azt az ENSZ is teszi. Látszólag technikai jellegű dokumentum tervezetéről volt szó, mert az adatok a Lisszaboni Szerződés előírásának megfelelően az Európai Unió Tanácsában a többségi minősített szavazás alapjául fognak szolgálni 2014. november 1-jétől.

Véleményem szerint a jelentés az uniós intézmények és az Európai Parlament (EP) frakciói által konszenzussal elfogadott szövege rugalmasságot biztosít a tagállamok számára, hiszen a minősített többségi arányt az összlakosság alapján, tudományosan megalapozott, inter alia jól dokumentált és nyilvánosan is elérhető módszerekkel határozhatják meg.

Javaslatom nyomán sikerült a dokumentum szövegébe két új pontot beépíteni. Ezek értelmében a tagállamok megvalósíthatósági tanulmányokat (faisability studies) fognak készíttetni, és ez a kötelezettségük nem fog külön pénzügyi terhet jelenteni számukra, mert az Unió támogatást fog nyújtani nekik e téren.

Végezetül: felülvizsgálati záradék révén garantálja a dokumentum az érintett tagállamoknak, hogy az elfogadott statisztikai módszer nem teremt hátrányos helyzetet körükben: az Európai Bizottságnak (EB) ötévenként felmérést kell készítenie, és az (EP) elé kell terjesztenie következtetéseit, jóváhagyás végett.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I vote in favour of European statistics on demography because I support the proper collection of reliable and comparable population data within the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. − The goal is to harmonise the collection, processing and transmission of statistical information on demography through a common framework and monitoring provisions to ensure that demographic developments are noted and can be used as indicators of the objective statistical picture of progress on improvements in the quality of life. Local, regional and national demographic trends should be included in the data collected and regional data should be forwarded to Eurostat. The report does not indicate how much data should be collected or how often. It proposes that ‘usual residence’ should mean the ‘place where a person normally spends the daily period of rest, regardless of temporary absencesʼ, meaning therefore the place where a person normally spends the daily period of rest, regardless of temporary absences for purposes of recreation, holidays, visits to friends and relatives, business, medical treatment or religious pilgrimage. To ensure the proper distribution of votes for qualified majority voting in the Council, Member States will provide Eurostat with their data on total population within 8 months of the end of the reference year (2013-2027). Starting in 2018, the Commission will submit a report to Parliament concerning the implementation of this Regulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Comprehensive and reliable data are an important tool in ensuring the formulation of high-quality legislation, and they have an important role to play in decision-making, forecasting and policy analysis too. I can appreciate the benefits of this proposal to establish a common framework for the systematic production of EU statistics on demography and I am pleased to see that this proposal foresees the generation of these statistics without the imposition of any extra burdens on Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce règlement qui vise à réglementer l'élaboration et l'harmonisation des données démographiques dans les États membres. La création d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques démographiques européennes réglementant la collecte, le traitement et la transmission de statistiques démographiques ainsi que de données statistiques sur les événements d'état civil fait partie des mesures dudit règlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório sugere a criação de um quadro normativo comum para a produção de estatísticas europeias de cariz demográfico, através da recolha, do tratamento e da transmissão destes dados. A existência de uma normalização destas estatísticas potencia o desenvolvimento da própria União Europeia, permitindo que se estabeleçam várias comparações entre Estados-Membros, não só a nível nacional, mas também a nível regional. Os dados recolhidos também poderão ser utilizados para a criação de indicadores de diferentes tipos e é de salientar que o tratamento destes dados é fulcral para a elaboração de estatísticas válidas a nível europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Für die Europäische Union ist es wichtig, dass schnell und präzise auf demographische Herausforderungen reagiert werden kann; die Basis dafür ist die regelmäßige Erhebung statistischer Daten (wobei natürlich der Schutz persönlicher Daten klar im Vordergrund stehen muss). Daraus können situationsspezifische Politikkonzepte ausgearbeitet werden, die den Entwicklungen in den Mitgliedsstaaten Rechnung tragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Interesujące jest spojrzenie na zagadnienia ludnościowe klasyka europejskiej filozofii Platona: „Najpierw ustalić musimy, jaka powinna być liczba mieszkańców, następnie porozumieć się, co do tego, na ile i na jak wielkie części podzielić ich należy, po czym możliwie jak najrówniej rozdzielić między nich ziemię i siedziby. Ilość obywateli określi się we właściwy sposób, biorąc pod uwagę obszar kraju i sąsiadujące państwo. Obszar kraju powinien być taki, ażeby ziemia mogła zaspokoić skromne potrzeby mieszkańców — nie większy bynajmniej — a mieszkańców znowu musi być tylu, żeby mogli się obronić przed napaścią ościennych plemion i swym sąsiadom, jeżeliby zostali napadnięci, zdolni byli skutecznie przychodzić z pomocą.” Zgodnie z powyższą koncepcją w Europie istnieje silne lobby dążące do osiągnięcia „optymalnego światowego zaludnienia”. Jedną z bardziej prężnie działających organizacji tego typu jest brytyjskie OPT (Optimum Population Trust). Grupa ta, posługując się wskaźnikiem zaludnienia (ha/osobę), uważa za optymalną liczbę ludzi od 2,7 mld do 5,1 mld osób. Natomiast zgodnie z dzisiejszymi trendami w 2050 roku na świecie będzie ponad 9 mld ludzi. W celu zmniejszenia prognozowanej populacji o 60% OPT propaguje posiadanie nie większej ilości dzieci niż dwójkę. Jednakże przy aktualnej liczbie mieszkańców Ziemi sięgającej ponad 6,8 mld ludzi taki plan może zostać zrealizowany tylko poprzez radykalną redukcję.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Už v minulosti sme spolu s kolegami z nových členských štátov vyzvali na vypustenie článku 4 z tohto nariadenia. Dôvodom boli záujmy občanov našich krajín pracujúcich a žijúcich v zahraničí, ktorých nebude mať od budúceho roku kto zastupovať v Rade EÚ. Podľa pôvodného textu nariadenia o demografickej štatistike by boli zarátaní medzi obyvateľov štátu, v ktorom v tom čase žijú. Keďže však nemôžu voliť v parlamentných voľbách, vláda hostiteľského štátu by nezastupovala ich záujmy na pôde EÚ, hoci by vďaka nim získala väčšiu váhu pri hlasovaniach v Rade EÚ. Dnes schválený text je kompromis, ktorý umožňuje členským štátom na účely zastúpenia v Rade použiť aj štatistický odhad a zároveň rozširuje definíciu na registrovaný a zákonný pobyt. Podporila som tento kompromis, hoci vypustenie tohto paragrafu považujem za lepšie riešenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O objetivo da proposta da Comissão é elaborar um regulamento relativo às estatísticas sobre a demografia, que regule a harmonização e o fornecimento de dados sobre a população e sobre os acontecimentos demográficos relacionados com a população. O relator introduz alguns pontos positivos sobre a atualização e o tratamento de dados para a elaboração de estatísticas a nível europeu, nomeadamente colocando a tónica na criação de indicadores de comparabilidade. No entanto, não podemos aceitar o artigo 4.° que apoia a votação de dupla maioria no Conselho com base no critério populacional consagrado no Tratado de Lisboa, a fim de usar as estatísticas harmonizadas da UE sobre a demografia para trabalhar as dinâmicas de poder entre os Estados-Membros no Conselho. É necessário que este assunto seja discutido separadamente a nível institucional e não escondido num regulamento técnico, pois ultrapassa em muito o âmbito e as competências da comissão especializada.

 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti