Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2033(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0318/2013

Predkladané texty :

A7-0318/2013

Rozpravy :

PV 21/10/2013 - 20
CRE 21/10/2013 - 20

Hlasovanie :

PV 22/10/2013 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0434

Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 22. októbra 2013 - Štrasburg Revidované vydanie

9.11. Predvstupové fondy EÚ: súdne systémy a boj proti korupcii (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
Videozáznamy z vystúpení
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Avem de-a face cu un raport care face câteva raportări la ceea ce înseamnă discrepanţele ample între sistemul de educaţie, pe de o parte, şi sistemul de globalizare pe piaţa forţelor de muncă. Se pare că nici Comisia Europeană şi nici guvernele naţionale nu înţeleg în momentul de faţă că trebuie să adapteze educaţia şi noile cerinţe de pe piaţa forţelor de muncă la ce înseamnă inovare, cercetare şi noi posibilităţi de angajare pe piaţa forţelor de muncă în Uniunea Europeană.

De aceea, cer Comisiei Europene în mod direct să introducă o nouă paradigmă educaţională la nivel european prin: manuale şcolare comune, un orar comun la nivel european şi capacitatea guvernelor naţionale de a prelua ce este bun în sistemele de educaţie, în special din vestul Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, cred că este necesară obligativitatea uniformei în şcoli, pentru a reduce discrepanţele sociale.

De aceea, cred că Comisia trebuie să intervină ca un factor decizional decisiv în acest sens, să facă recomandări concrete şi să monitorizeze guvernele naţionale în ceea ce priveşte implementarea acestor măsuri.

 
  
MPphoto
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL). - Gospođo predsjednice, važnost reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije ne treba valjda nikome objašnjavati. Međutim kroz ove brojke koje se u izvješću vide, 2,87 % za reformu pravosuđa i 0,52 % svih sredstava pristiglih u te zemlje, o kojima se radi, za borbu protiv korupcije, ne vidi se da je dobro ocijenjena važnost tih poteza. Jesmo li zaista sigurni što želimo i kako to želimo napraviti?

Neke zemlje sufinanciraju svoje projekte, kao što je Hrvatska recimo radila ili Turska, i time pokazuju stav prema ovim pitanjima, neke ne i ništa se ne događa. Nedostaju i javna pravila igre na regionalnom planu. U nekim zemljama odbor za korupciju, parlamentarni odbor za korupciju, nadležan je za provođenje istraga, u nekima ne.

U svakom slučaju, novac potrošen za ovu namjenu sigurno je dobro potrošen pod uvjetom da se vide rezultati, učinkovitost i transparentnost sustava i dokazi da se koruptivni slučajevi zaista rješavaju, otkrivaju, istražuju, sude i osuđuju.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, começando por reiterar a importância de um sistema judicial independente, da proteção e promoção dos direitos fundamentais e da luta efetiva contra a corrupção para o reforço do Estado de direito e da democracia. Congratulo-me com a nova abordagem negocial da UE, que coloca resolutamente estes domínios nucleares no centro do processo de adesão e prevê uma abertura antecipada dos capítulos 23 e 24 com base em planos de ação claros e circunstanciados, de modo a promover a adoção da legislação necessária, a criação de instituições e a obtenção de resultados sólidos em matéria de execução. Realço, ainda, a necessidade de definir marcos de referência justos e transparentes para todo o processo que possam converter os critérios em passos concretos no sentido da adesão. Termino por considerar que, para melhorar a independência, a responsabilização, a imparcialidade, o profissionalismo, a transparência e a eficácia dos sistemas judiciais, é essencial uma maior ligação entre a assistência financeira da UE e as prioridades da política de alargamento, em particular no que se refere ao Estado de direito.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl šalių kandidačių pastangų gerinti savo teisminių institucijų sistemas ir kovą su korupcija. Vidutiniškai tik 2,78% viso ES pasirengimo narystei pagalbos paketo 2007–2013 m. laikotarpiu skirta teisingumui ir tik 0,52 % – kovai su korupcija. Pritariu raginimams šiems dviems sektoriams skirti didesnį ir adekvatesnį finansavimą. Pritariu išdėstytiems siūlymams kas 6 mėnesius centralizuoti projektų, kuriems skirta ES pasirengimo narystei pagalba, lėšų panaudojimo duomenis bei parengti aiškią teisminių institucijų ir kovos su korupcija sričių projektų aprėpties apibrėžtį. Būtina parengti pilietinės visuomenės organizacijų, dirbančių skaidrumo ir kovos su korupcija srityse, finansavimo ES lėšomis ilgalaikę perspektyvą. Esu įsitikinęs, kad EP turėtų aktyviau dalyvauti prižiūrint, kaip šalyse kandidatėse leidžiamos pasirengimo narystei lėšos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu yra vieni svarbiausių prioritetų, taikytinų bet kuriai šaliai kandidatei arba galimai šaliai kandidatei, siekiančiai europinės perspektyvos. Pasirengimo narystei projektų, įgyvendinamų teisminių institucijų ir kovos su korupcija srityse, veiksmingumas priklauso pirmiausia nuo valdžios institucijų politinės valios, nes yra būtina patvirtinti ir visapusiškai įgyvendinti reformas. Taigi, siekiant stiprinti teisinę valstybę ir demokratiją, labai svarbu užtikrinti nepriklausomas teismines institucijas, pagrindinių teisių apsaugą ir skatinimą bei veiksmingą kovą su korupcija. Europos Parlamentas turėtų aktyviai dalyvauti prižiūrint, kaip šalyse kandidatėse ir galimose šalyse kandidatėse skirstomos ir leidžiamos pasirengimo narystei lėšos visose srityse, įskaitant teismines sistemas ir kovą su korupcija. Taigi yra svarbu, kad Parlamentas būtų informuojamas, kaip šalyse kandidatėse yra įgyvendinamos pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) ir skirstomos lėšos. Svarbu glaudžiau susieti ES finansinę paramą ir plėtros politikos prioritetus, ypač kiek tai susiję su teisine valstybe, siekiant gerinti teisminių sistemų nepriklausomumą, atskaitomybę, nešališkumą, profesionalumą, skaidrumą ir veiksmingumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Con grande realismo, senza cedere a un certo entusiasmo foriero in passato di decisioni affrettate, il relatore parte da un'attenta ricognizione del quadro generale (di cui al punto 16), delle diverse situazioni nei paesi candidati e dell'efficacia non del tutto soddisfacente dell'impegno e del perfezionamento della spesa in relazione alle finalità istituzionali dei programmi IPA.

Faremmo bene a non sottovalutare le considerazioni sull'applicabilità di una finestra così ristretta per i progetti di preadesione, considerando che ci confrontiamo a difficoltà che spesso hanno lontane e robuste radici culturali. È corretto che la Commissione sia esigente sui temi della riforma del sistema giudiziario e del contrasto alla corruzione: come rilevato nelle audizioni propedeutiche alla relazione sulla criminalità organizzata, vi sono problemi aperte e sfide difficili che, se non affrontate per tempo, potrebbero mettere sotto stress i sistemi dell'Unione e minare così la cultura dell'integrazione europea, anche fomentando strumentalizzazioni demagogiche.

È probabile che il cosiddetto nuovo approccio consenta di mantenere la rotta e accelerare processi di convergenza istituzionale, ordinamentale e culturale: del resto, la revisione paese per paese disegna un quadro complessivamente in avvicinamento agli obiettivi di adesione. Esprimo pertanto un voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as it demonstrates the unjustified expenditure of taxpayers’ money.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption à l'unanimité du rapport Macovei. L'Union européenne se positionne clairement en faveur de la lutte contre la corruption et la criminalité à l'intérieur de ses frontières. Ce rapport exige que les pays candidats fassent de même. La Commission est invitée à accroitre l'enveloppe des fonds de préadhésion consacrée à la promotion d'institutions judiciaires et politiques solides, ainsi qu'à assurer un suivi et un contrôle réguliers et transparents de ces fonds. Ce rapport constitue un des instruments de la lutte contre la corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. A eficácia dos projetos de pré-adesão executados nos domínios do sistema judicial e da luta contra a corrupção depende essencialmente da vontade política das autoridades em adotar e executar plenamente as reformas. Considero necessário um apoio sólido político na maior parte dos países candidatos e potencialmente candidatos em termos de execução de reformas eficazes referentes à luta contra a corrupção e o crime organizado ou um sistema judicial plenamente independente.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. No âmbito da política de alargamento, tornou-se numa prioridade absoluta apoiar os países candidatos, desde uma fase precoce, nas questões referentes à reforma judicial, à luta contra a corrupção e o crime organizado. Para esse efeito, os países candidatos e potencialmente beneficiam dos fundos comunitários de pré-adesão, nomeadamente através do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão. Deverão, assim, ser elaborados planos de ação claros e circunstanciados, promovendo a adoção da legislação necessária, a criação de instituições e a obtenção de resultados sólidos. Para esse efeito, deverão ser definidos marcos de referência justos e transparentes para todo o processo que possam converter os critérios em passos concretos no sentido da adesão. É fundamental apoiar de forma adequada a vontade política e os esforços concretos nesses países, com vista a promover a existência de um sistema judicial independente, de uma efetiva proteção e promoção dos direitos fundamentais e de uma luta eficaz contra a corrupção e o crime organizado, contribuindo, assim, para o reforço do Estado de direito e da democracia. Lamento que os financiamentos ao abrigo do IPA-I sejam bastante limitados em comparação com a importância destas áreas. Deverá, assim, haver um reforço do nível de financiamento, tal como melhorada a sua gestão e garantida uma monitorização mais eficaz dos projetos e dos resultados alcançados.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata costituiscono una delle priorità più importanti per tutti i paesi "candidati" o "canditati potenziali" all'ingresso nell'Unione Europea. La promozione dello Stato di diritto e della democrazia in questi paesi non è solamente la strada maestra per garantire una rapida convergenza verso la loro adesione, ma significa inoltre creare un contesto di maggiore stabilità e sicurezza attorno all'Unione europea, a diretto beneficio di tutti i suoi cittadini. Per tale ragione ho votato a favore di questa proposta che invita la Commissione a destinare, nell'ambito dell'assistenza finanziaria di preadesione, un ammontare più consistente di fondi, rispetto al livello attuale, per la riforma della giustizia e per la lotta contro la corruzione in quei paesi che stanno percorrendo la difficile strada verso l'ingresso nell'Unione europea. Rimane altresì prioritario garantire che la Commissione monitori costantemente l'esecuzione dei progetti finanziati e valuti, raccogliendo e pubblicando periodicamente dati e analisi, il loro impatto in termini di efficacia al fine di assicurare ai cittadini dell'Unione la massima trasparenza al riguardo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Głosowałem za rezolucją w sprawie zarządzania funduszami przedakcesyjnymi Unii Europejskiej w obszarach systemów sądowych oraz walki z korupcją w krajach kandydujących. Walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną jest jednym z priorytetów każdego państwa ubiegającego się o członkostwo w Unii Europejskiej. Praworządność jest podstawą funkcjonowania gospodarki rynkowej, która jest domeną Unii. Przywołując doświadczenie chorwackich negocjacji akcesyjnych, należy zauważyć, że silne zaangażowanie polityczne w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej i korupcji było kluczowe dla powodzenia procesu integracji z Unią Europejską.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O fortalecimento dos sistemas judiciais e o combate à corrupção nos países candidatos e que potencialmente o poderão vir a ser constitui uma prioridade para uma União que pretende manter elevados padrões nestas áreas defendendo desta forma quer os Estados-Membros quer os próprios cidadãos. É hoje evidente a necessidade de assegurar que os Estados que se propõem aderir à União deem mostras efetivas de mudança neste tocante e se comprometem com os direitos humanos, a democracia e a boa governação. Face à importância das questões envolvidas e ao impacto das mesmas nos Estados candidatos, considero acertada a posição de incluir estes temas, desde logo, nas fases preliminares dos processos de candidatura, e que estes devem ocupar um papel central nos mesmos. Sem justiça não pode haver democracia nem Estado de Direito. A União Europeia não deve prescindir de nenhum dos três nem aceitar, no seu seio, quem não os respeite.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A luta contra a corrupção e o crime organizado constitui uma das principais prioridades para qualquer país candidato ou potencialmente candidato que queira aderir à União Europeia. Assim, reitera-se a importância de um sistema judicial independente, da proteção e promoção dos direitos fundamentais e da luta efetiva contra a corrupção para reforçar o Estado de direito e a democracia. Congratulo-me com a nova abordagem negocial da UE, que coloca resolutamente estes domínios nucleares no centro do processo de adesão. Defendem-se planos de ação claros e circunstanciados, de modo a promover a adoção da legislação necessária, a criação de instituições e a obtenção de resultados sólidos em matéria de execução. É ainda necessário definir marcos de referência justos e transparentes para todo o processo que possam converter os critérios em passos concretos no sentido da adesão.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório aborda a questão do auxílio da UE aos países candidatos e potencialmente candidatos para que estes desenvolvam esforços no sentido de melhorar os respetivos sistemas judiciais e lutar contra a corrupção. Afirma a relatora que, apesar de alguns avanços, continuam a existir ligações criadas entre criminosos, redes de crime organizado e elites políticas, nomeadamente em vários países dos Balcãs Ocidentais. A preocupação com este fenómeno está expresso pelo relatório. A relatora considera que, para melhorar a independência, a imparcialidade, a responsabilidade, o profissionalismo, a transparência e a eficiência dos sistemas judiciais nesses países, é importante que haja uma maior ligação da assistência financeira da UE com as prioridades da política de alargamento, especialmente no que diz respeito ao Estado de direito. A relatora pede que haja assistência financeira adicional e um maior envolvimento de atores de relevo da sociedade civil, a fim de reforçar a transparência do sistema judicial e melhorar as suas capacidades a longo prazo, bem como dos que desempenham um papel de controlo e denúncia da utilização incorreta dos fundos. O Kosovo, neste relatório, é um dos países dos Balcãs Ocidentais que recebe assistência financeira sob o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA). Não podemos apoiar este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Una giustizia moderna ed efficiente, è un requisito essenziale. La Commissione europea si è fatta giustamente promotrice di un approccio che prevede di affrontare i problemi legati al sistema giudiziario e alla politica interna dei paesi candidati all´ingresso nell´Unione fin dalla fase iniziale del processo di adesione. Occorre però assegnare le risorse previste dai programmi di pre-adesione in modo conforme a questa indicazione, prevedendo maggiori investimenti destinati alla riforma dei sistemi giudiziari e alla lotta contro la corruzione. Altrettanto importante e condivisibile è poi la richiesta di una maggior pianificazione delle attività di lotta contro la corruzione, così come di un sistema efficace di monitoraggio e valutazione dei programmi attivati, che consenta di innalzare il livello di trasparenza nella gestione dei finanziamenti dell´Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − In the context of pre-accession funds for candidate countries, I agree that the fight against organised crime and corruption should be one of our most important priorities, along with helping to ensure the accountability, impartiality and independence of judicial systems. Crucially, I supported the idea that freedom of the press and the media is central to any democratic system and forms part of the checks and balances that help systems to operate in an accountable and transparent way.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Lorsque la Commission européenne examine les candidatures d'adhésion à l'Union européenne, il me semble que sa priorité doit être de vérifier la stabilité économique du pays, le respect des principes démocratiques et d'état de droit et les normes sociales afin que les conditions soient réunies pour une adhésion en douceur sans alimenter les risques de concurrence déloyale entre États membres et de suspicion à l'égard des nouveaux entrants. À l'instar du rapporteur, je regrette que la Commission ne consacre pas suffisamment de financements à la lutte contre la corruption et à la réforme judiciaire des pays candidats. Si nous ne souhaitons pas aggraver la douloureuse crise de confiance de la part des citoyens européens à l'égard du projet européen et de ses institutions, nous devons rétablir les bases de cette confiance qui passe par la transparence et la recherche de résultats. C'est pourquoi, tant que les pays candidats ou potentiellement candidats ne seront pas en mesure de démontrer que leur système judiciaire et politique est totalement conforme aux valeurs, aux principes et aux exigences de l'Union européenne, alors ces pays n'auront pas vocation à entrer dans l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau balsuodamas siūlymui, kadangi kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu yra vieni svarbiausių prioritetų, taikytinų bet kuriai šaliai kandidatei arba potencialiai šaliai kandidatei, siekiančiai europinės perspektyvos. Siekiant stiprinti teisinę valstybę ir demokratiją labai svarbu užtikrinti nepriklausomas teismines institucijas, pagrindinių teisių apsaugą ir skatinimą ir veiksmingą kovą su korupcija. Labai svarbu glaudžiau susieti ES finansinę paramą ir plėtros politikos prioritetus, ypač kiek tai susiję su teisine valstybe, siekiant gerinti teisminių sistemų nepriklausomumą, atskaitomybę, nešališkumą, profesionalumą, skaidrumą ir veiksmingumą. Taip pat norėtųsi matyti rezultatus vykdant nešališką ir sėkmingą baudžiamąjį persekiojimą ir priimant teismo sprendimus kovos su korupcija srityje, įskaitant didelio atgarsio sulaukusias bylas, kad būtų didinamas piliečių pasitikėjimas teisine valstybe ir viešosiomis institucijomis. Spaudos ir žiniasklaidos laisvė bei skaitmeninė laisvė yra labai svarbios valdžios kontrolės priemonės, taip pat svarbūs kovos su korupcija elementai, nes užtikrinama ne tik žodžio laisvės platforma, bet ir visuomenei suteikiama galimybė naudotis informacija. Parlamentas turėtų aktyviai dalyvauti prižiūrint, kaip šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse skirstomos ir leidžiamos pasirengimo narystei lėšos visose srityse, įskaitant teismines sistemas ir kovą su korupcija.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport. Il fait allusion à la nouvelle stratégie de la Commission consistant à s'atteler à la réforme judiciaire et aux problèmes des affaires intérieures à un stade précoce du processus d'adhésion. Il est en effet primordial de rappeler que l'Etat de droit est le fondement de la gouvernance démocratique et que le système judiciaire doit être plus prévisible afin que la population et le monde des affaires puissent s'y fier. Le rapport souligne d'ailleurs que l'obtention de résultats concrets demeure un véritable défi, notamment pour ce qui est de la corruption au sein des hautes sphères politiques et de la corruption du monde judiciaire. Ce rapport a été adopté à une large majorité, je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − W związku z końcem okresu budżetowego 2007/2013, w którym obowiązywał Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (ang. Instrument for Pre-accession Assistance – IPA), przewidziany dla krajów pragnących przystąpić do Unii Europejskiej, należy wyciągnąć wnioski z lat poprzednich, by w ramach nowego Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) bardziej strategicznie zastosować środki, które pozwolą na skuteczniejszą pomoc. Walka z korupcją i przestępczością powinna być priorytetem na drodze do pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Praworządne i demokratyczne państwo nie może zaś istnieć bez całkowicie niezawisłego, przewidywalnego, skutecznego systemu sprawiedliwości. W państwie prawa sądownictwo musi budzić zaufanie zarówno środowisk przedsiębiorców, jak i zwykłego obywatela, a sędziowie, prokuratorzy i inni urzędnicy powinni mieć możliwość stałego przechodzenia szkoleń zawodowych, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje, a tym samym poziom całego sądownictwa.

Innym instrumentem służącym społeczeństwu obywatelskiemu jest wolna prasa i niezależne media, stanowiąc konieczne narzędzie do walki z korupcją. IPA powinien zatem objąć swym zasięgiem nie tylko rządy, system sądownictwa, struktury administracyjne, ale również media. Swobodny dostęp do informacji, wolność wypowiedzi, są tym, bez czego trudno byłoby sobie wyobrazić dobrze funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie, państwo oparte o zasadę praworządności, do czego dążą zarówno kraje kandydujące, jak i potencjalne kraje kandydujące.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban Mi aránylag jól ismerjük a balkáni országokat, köszönhetően történelmünk viharainak, ezért kevéssé hiszünk benne, hogy az évszázados beidegződések egyik napról a másikra megváltoznának. Néhol még a törzsi jellegű struktúrák is megőrződtek. A Bizottság a nyugat-balkáni országokban és Törökországban kiemelt prioritásnak tekinti a jogállamiság érvényesítését, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot, és ennek érdekében az Európai Unió a TPA, a PHARE és a CARDS programot 2007-től felváltó Előcsatlakozási Támogatási Eszközön (IPA) keresztül pénzügyi támogatást biztosít a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok számára. A jelentés valami hihetetlen visszafogottsággal, de mégis lényegében a valós helyzetről számol be, amikor sajnálja, hogy a tagjelölt és potenciális tagjelölt országok nagy részében a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harccal szemben, illetve a független igazságszolgáltatással kapcsolatosan a hatékony reformok bevezetése iránt nincs erős politikai támogatás. A költségek nem magasak, tehát próbálkozzanak csak az integrációval, legjobb tanulás a tapasztalás.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla relazione della collega on. Macovei perché mette giustamente in risalto il mancato adeguamento del fondo destinato alla preadesione dell’UE. Come tutti ben sappiamo, la lotta alla corruzione e la valutazione dei sistemi giudiziari sono prerequisiti fondamentali per i Paesi che puntano ad entrare nell’UE e, pertanto, fornire di risorse economiche adeguate le organizzazioni della società civile che svolgono questi compiti, è di fondamentale importanza. Per quanto attiene la valutazione degli aiuti, così come sostiene la relazione, è utile, ai fini del principio di trasparenza, rendere pubblica la base dei dati riguardante l’insieme dei progetti finanziati a titolo dei programmi di aiuto alla preadesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Ci siamo riuniti, oggi, in seduta plenaria, per approvare nuove misure atte a gestire il bilancio dei fondi dell'Unione europea, nei settori del sistema giudiziario e della lotta alla corruzione, dei paesi candidati e potenzialmente candidati.

La lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata costituisce una delle principali priorità per tutti i paesi che vogliono realizzare la propria prospettiva europea. Lo Stato di diritto rappresenta la pietra angolare di un governo democratico e il sistema giudiziario ha il compito di tutelare e promuovere i diritti fondamentali e la lotta alla corruzione, al fine di rafforzare la democrazia stessa. Si presenta, quindi, la necessità di assegnare un livello più consistente di fondi perché finanziamenti prevedibili e adeguati sono una premessa fondamentale per garantire riforme sostenibili del sistema giudiziario.

Bisogna inoltre tener presente che la cooperazione, in materia di riforma di tali sistemi e di lotta alla corruzione, dovrà avvenire sia a livello politico attraverso dialoghi strutturati e specifici, a seconda del paese, sia sullo Stato di diritto e sul sistema giudiziario formalizzando una più stretta collaborazione e lo scambio di buone prassi con i paesi candidati e potenzialmente candidati.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport sur les fonds de préadhésion de l'Union européenne, qui analyse les principaux projets conduits en matière de lutte contre la corruption et d'amélioration des systèmes judiciaires dans plusieurs pays de la région des Balkans. Nous pouvons regretter que bien que la Commission souhaite entamer la réforme judiciaire à un stade précoce du processus d'adhésion, cette priorité ne soit pas reflétée dans les montants des fonds de préadhésion attribués à ce secteur. L'Union doit poursuivre son action notamment dans la lutte contre la corruption au sein des hautes sphères politiques et dans le domaine de la justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le rapport Macovei est intéressant en ce qu'il invite la Commission à plus de rigueur dans le traitement d'un sujet aussi crucial que la lutte contre la corruption et l'évolution des systèmes judiciaires par le truchement des fonds de préadhésion de l'Union européenne. Ainsi, il est proposé que la Commission mette en place des outils statistiques plus efficaces, assure un meilleur suivi des dépenses du fonds de préadhésion, communique plus d'informations au Parlement et aux citoyens de l'Union, adapte la durée de ses plans aux durées de mise en œuvre effectivement constatées sur le terrain et coordonne mieux son action avec les autres donateurs et autres institutions. Ces éléments vont dans le bon sens. Toutefois, il persiste dans ce rapport plusieurs problèmes : l'état de droit y est perçu uniquement comme "une condition préalable au bon fonctionnement de l'économie de marché". La justice indépendante est vue comme un moyen de rassurer "le monde des affaires". Surtout, des recommandations sont faites par État, ce qui revient indirectement à distribuer de bons et de mauvais points à des peuples souverains. Je ne peux cautionner ces derniers éléments. Je vote contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A UE destina uma verba significativa em fundos de pré-adesão para ajudar os países candidatos à adesão à UE a fazerem as reformas necessárias para que tal seja possível. É muito importante que exista nesses países um sistema judicial independente, que se proceda à proteção e promoção dos direitos fundamentais e à luta efetiva contra a corrupção para reforçar o Estado de direito e a democracia. Só assim estes países podem, num futuro tão próximo quanto possível vir a aderir à UE. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem az egyik leglényegesebb prioritás bármely potenciális tagjelölt ország esetében, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz. A független bírói kar, az alapvető jogok védelme és érvényesülésük előmozdítása, illetve a korrupció elleni eredményes fellépés fontos szerepet tölt be a jogállamiság és a demokrácia megszilárdításában. Ezért is fontos, hogy támogassuk, és egyben figyelemmel kövessük az uniós forrásokból finanszírozott reformokat az igazságügy és a korrupció elleni küzdelem terén. 2001 óta az igazságügyi reform területén Törökországnak megítélt uniós előcsatlakozási támogatás 128 938 935 eurót tett ki 30 projektet érintően. Eddig kilenc projekt zárult le, 11 van folyamatban és 10 vár elindításra. A korrupció elleni küzdelem területén Törökországnak megítélt uniós előcsatlakozási támogatás 6 160 000 eurót tett ki 5 projektet érintően. Eddig egy projekt zárult le, kettő van folyamatban és kettő vár elindításra. 2005 óta az igazságügyi reform területén a Nyugat-Balkán országainak megítélt uniós előcsatlakozási támogatás 240 064 387,48 eurót tett ki 124 projektet érintően. A korrupció elleni küzdelem területén a Nyugat-Balkán országainak megítélt uniós előcsatlakozási támogatás 55 160 227,76 eurót tett ki. Eddig 18 projekt zárult le, 17 van folyamatban és 10 vár elindításra. Remélhetőleg a projektek elérik a tőlük várt hatást a reformok terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone un impulso para el cumplimiento de la ley y el fin de la corrupción los países candidatos a formar parte de la Unión Europea. El informe muestra una profunda preocupación por la corrupción institucional y su relación con las redes del crimen organizado en los países de los Balcanes. El informe propone medidas para perseguir de forma efectiva los casos de corrupción, incluidos aquellos relacionados con las altas esferas. Se insiste en la necesidad de evaluar la situación en relación a la corrupción incluyendo en las evaluaciones a organizaciones de la sociedad civil que puedan participar en dicha evaluación. Por todo ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I have voted in favour. I agree that the rule of law is the cornerstone of democratic governance and that the justice system needs to be more predictable in order to ensure that the people and the business community trust the judiciary.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La corruption au sein des systèmes judiciaires représente une menace concrète pour la démocratie et le développement de l’économie. Il est important que chacun comprenne que personne n'est au-dessus de la loi. La corruption porte atteinte au développement humain durable, provoque de fuite des investissements et est source d'instabilité gouvernementale. C'est pourquoi la question des réformes judiciaires et des normes anticorruptions doivent être prioritaires lors des négociations pour l’adhésion de nouveaux membres dans l’Union européenne. Il est crucial que les pays candidats prennent des engagements fermes et assument leurs responsabilités s'ils veulent entrer dans l'UE. Lutter contre ce genre de phénomènes signifie garantir les libertés et l’équité de nos citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report acknowledges the new approach taken by the Commission since 2012 in enlargement policy. This new approach tackles reforms to justice and home affairs in the accession process by establishing a new negotiation methodology, including clear prioritisation and conditionality in the area of accession (see Chapter 23: Judiciary and Fundamental Rights and Chapter 24: Justice, Freedom and Security). The rapporteur recognises that corruption is a major challenge for the majority of candidate and potential candidate countries, and is concerned about links established between organised crime on the one hand and political leadership on the other, especially in the countries of the Western Balkans. I would add Latvia as well. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Veikianti teisinė valstybė yra demokratijos kertinis akmuo ir būtina rinkos ekonomikos sąlyga, o tam reikia stiprinti nepriklausomas teismines institucijas, užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą bei veiksmingai kovoti su korupcija. Europinės lėšos yra skiriamos tikintis, kad Turkija ir Vakarų Balkanų šalys pagerins savo teisminių institucijų sistemas ir kovą su korupcija jau pradiniuose stojimo proceso etapuose ir reformas tęs ir tada, kai bus tapusios ES valstybėmis narėmis. Įvertinus jau įgyvendintų europinių projektų patirtį, ir siekiant tvaresnių reformų rezultatų ateityje, būtina stiprinti bendrąją atsakomybę per šalių įnašą į ES lėšomis vykdomus projektus, skirti didesnį finansavimą teismų sistemos ir kovos su korupcija sritims bendrajame pakete, gerinti lėšų administravimą, stebėseną ir užtikrinti didesnį viešumą bei skaidrumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Da die Korruption in einigen Bewerberländern bzw. potentiellen Bewerberländern, vor allem in der Balkanregion, eine große Herausforderung darstellt, will die EU mit Projekten und finanziellen Mitteln jenen Ländern im Kampf gegen die Korruption beistehen. Insbesondere soll die Justiz gestärkt und an das Europäische Justizsystem angepasst werden, welches nicht nur die Erfolgschance, der Korruption Herr zu werden, erhöht, sondern auch den zukünftigen Beitritt der Bewerberländer deutlich erleichtern würde. Aufgrund dieser Maßnahmen und der festen Überzeugung, dass die Korruption ein Grundübel nicht nur außerhalb, sondern auch in der EU ist, und weil man hier mit einem guten Beispiel voran gehen sollte, habe ich für diesen Antrag gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Dal 2001 l'assistenza preadesione dell'UE in favore della Turchia nel settore della riforma giudiziaria finanzia 30 progetti per un importo pari a 128 938 935 EUR, di cui 66 645 666 EUR risultano erogati alla data del 31 dicembre 2012; nove progetti sono stati ultimati, 11 sono in corso e 10 sono da avviare. La Commissione ha avviato a febbraio 2012 una procedura di recupero in merito a due progetti completati in Turchia, vale a dire la costruzione di tre Corti d'appello ad Ankara, Erzurum e Diyarbakır ed il sostegno all'istituzione delle Corti d'appello in Turchia; in aprile 2012 sono stati recuperati 21 767 205,29 di euro, importo che corrisponde ai pagamenti effettuati dalla Commissione per entrambi i progetti; la decisione della Commissione di procedere a un recupero completo è stata tuttavia contestata dai valutatori esterni. Invitiamo dunque la Commissione a fornire entro dicembre 2013 informazioni dettagliate in merito alla questione e a spiegare i motivi della scelta di un recupero completo, visto che i progetti sono stati ormai ultimati.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório em que se sublinha que a eficácia dos projectos de pré-adesão executados nos domínios do sistema judicial e da luta contra a corrupção depende essencialmente da vontade política das autoridades em adoptar e executar plenamente as reformas, e em que se realça que os países candidatos e potencialmente candidatos recebem assistência de pré-adesão da UE a fim de que os respectivos sistemas jurídicos, tanto a nível do quadro legislativo como na prática, fiquem em consonância com as normas europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − Corruption is a serious threat in terms of costs to the EU economy. Not only does it affect the tax revenues of the Member States and the EU as a whole, but it also imposes a cost to business estimated at more than EUR 670 billion annually. Fighting corruption is significant for the safety of European consumers, free and fair competition, an undistorted lawful business cycle, and the fundamental democratic principles on which the EU and its Member States are based. Since funding is necessary to reform the judicial system to fight corruption better, I voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The importance of an independent judiciary, of the protection and promotion of fundamental rights and of an effective fight against corruption in strengthening the rule of law and democracy is unquestionable. The EU’s new negotiating approach, which firmly anchors these core areas at the heart of the accession process and includes the early opening of Chapters 23 and 24 on the basis of clear and detailed action plans, stimulating the establishment of the necessary legislation and institutions, and solid track records of implementation, stresses the need for setting transparent and fair benchmarks for the entire process that can translate the criteria into concrete steps towards accession.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Una delle massime priorità dell'UE è l'attuazione dello stato di diritto, con una particolare attenzione alla riforma del sistema giudiziario, e alla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. I fondi che l'Europa fornisce ai paesi candidati o potenzialmente candidati sono di vitale importanza, non solo per la piena affermazione della democrazia negli stessi paesi, ma anche per non intaccare la tenuta sociale e democratica dell'intera Europa. Esprimo il mio voto favorevole, perché essi rappresentano gli strumenti per conseguire risultati più sostenibili nel miglioramento della preparazione di tali Paesi per l'adesione e, ove possibile, favorendo l'approccio settoriale al fine di sostenere strategie riformatrici di ampio respiro dei Paesi beneficiari.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση για τους πόρους της προ-ενταξιακής βοήθειας της ΕΕ στους τομείς των δικαστικών συστημάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες. Δεν αμφισβητείται ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού και ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος αποτελεί θεμέλιο λίθο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι ενδιαφερόμενες χώρες οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές για την ενίσχυση των δικαστικών συστημάτων αλλά και για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς. Η στήριξη που προσφέρει η ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση μέσω των πόρων του Μηχανισμού Προ-ενταξιακής Βοήθειας είναι ιδιαιτέρως σημαντική και για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση αυτής της ενίσχυσης. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, για να ενδυναμωθεί το κράτος δίκαιου και για να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές διαφθοράς, το μερίδιο της συνολικής χρηματοδότησης δεν πρέπει να αποτελεί τo μοναδικό κριτήριο για την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών της ΕΕ διότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που υποστηρίζουν τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την κατάρτιση στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of European Union pre-accession funds as I am against corruption in foreign political systems and in favour of strengthening foreign judicial systems.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Tackling corruption and strengthening the rule of law should be a key priority for all candidate and potential candidate countries to the EU. I therefore welcome the opportunity that this report provides to analyse how pre-accession funds can better support these goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte. Je déplore également que les financements au titre de l'IAP-I semblent limités par rapport à l'importance de ces questions Cependant, il faut observer que la capacité d'absorption de l'IAP-I est faible dans le volet relatif à l'état de droit dans certains pays candidats et candidats potentiels. Il est essentiel d'améliorer la gestion des financements de préadhésion de ce volet au titre de l'IAP-II. Il faut aussi souligner que les progrès réalisés tant pour atteindre que pour mettre en œuvre des objectifs précis, fondés sur un système judiciaire indépendant et efficace, sur l'état de droit et sur la lutte contre la corruption soient supervisés et évalués selon des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Il importe de prévoir un système incitatif au titre de l'IAP-II en vue de récompenser les performances liées aux progrès considérables effectués dans la réalisation des objectifs pertinents mentionnés dans les documents de stratégie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A luta contra a corrupção e o crime organizado é uma das principais prioridades para qualquer país candidato à adesão à União Europeia. Os países em questão beneficiam de fundos comunitários de pré-adesão destinados a melhorar os respetivos sistemas judiciais e intensificar esta luta – caso seja necessário. É essencial a existência de um sistema judicial independente, mais previsível, eficaz, justo e transparente, de modo a que as pessoas possam confiar em pleno na justiça. Porém, a luta contra a corrupção, em especial nos casos de corrupção política e no poder judicial, apresenta-se ainda como um enorme desafio, que requer uma nova abordagem onde estas questões tenham um lugar de destaque no contexto das negociações de adesão à UE. O relatório realça ainda a questão da transparência e defende que deveria ser elaborada uma base de dados contendo a lista dos projectos financiados ao abrigo dos programas de assistência de pré-adesão, que posteriormente deve ser disponibilizada ao público. Voto a favor deste relatório porque a luta contra a corrupção e o crime organizado não pode parar e deve continuar num lugar de destaque para a União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Vorliegender Bericht befasst sich mit Vorgehensweisen sowie der nachhaltigen Vorbeugung gegen Korruption. Es wird parallel über einige Missstände berichtet, die es mit Blick auf die Zukunft zu bewältigen gilt. Zu diesem Zweck werden spezifische Lösungsvorschläge sowie regionale Ansätze vorgeschlagen. Zu einer Vorbeugung dieser Missstände gehört es auch, Bewerberländern und potenziellen Bewerberländern anhand der Verwaltung und eines kontrollierten und zielgerichteten Einsatzes von Heranführungsmitteln, jene Ziele zu vermitteln, die es im Rahmen der Europäischen Union zu erreichen gilt. Aufgrund dieser Ziele und des nachhaltigen Charakters ist dieser Bericht positiv zu bewerten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − W przedsionku do Wspólnoty oczekuje całkiem spora kolejka. Niektórzy dość zniecierpliwieni, czekają od ponad 30 lat… Na razie bilet wstępu z datą trzyma w ręce tylko jeden kolejkowicz. Parlament Europejski przegłosował w połowie kwietnia br. swoje „rozszerzeniowe” stanowisko. Dokument zawiera ocenę postępów w przygotowaniach do członkostwa w UE 8 krajów kandydujących: Chorwacji, FYROM-u (Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Mołdawii), Islandii, Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa oraz Turcji. UE – jako laureatka Nagrody Pokojowej Nobla – mimo kryzysu gospodarczego podtrzymuje wolę powiększania Wspólnoty o inne kraje „w imię umacniania pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu na kontynencie oraz zwiększania pozycji UE na arenie międzynarodowej”. W sprawozdaniu na temat strategii rozszerzenia poza oceną postępów krajów na drodze do UE wskazano przede wszystkim na reformy, jakie kraje te muszą przeprowadzić, aby do Wspólnoty przystąpić. Członkostwo w UE obwarowane jest bardzo szczegółowo określonymi warunkami osiągnięcia „pełnej demokratyzacji” obejmującymi m.in.: realny udział społeczeństwa w życiu politycznym, niezależny i wydajny wymiar sprawiedliwości, sprawną administrację publiczną, skuteczne narzędzia walki z korupcją, gwarancje wolności wypowiedzi, zgromadzeń, równe szanse dla wszystkich obywateli z poszanowaniem praw mniejszości. Ponadto wymagana jest stabilizacja gospodarcza.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La relazione dell'onorevole Macovei sottolinea la necessità di pianificare in modo più adeguato e finanziare la lotta alla corruzione, invitando la Commissione a concepire una strategia a lungo termine riguardante il finanziamento da parte dell'Unione delle organizzazioni della società civile.

Per quanto riguarda la valutazione degli aiuti, condivido la posizione della relatrice che ritiene utile rendere pubblici i dati relativi all'insieme dei progetti finanziati a titolo dei programmi di aiuto alla preadesione.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório aborda a questão do auxílio da UE aos países candidatos e potencialmente candidatos para que estes desenvolvam esforços no sentido de melhorar os respetivos sistemas judiciais e lutar contra a corrupção. Afirma a relatora que, apesar de alguns avanços, continuam a existir ligações criadas entre criminosos, redes de crime organizado e elites políticas, nomeadamente em vários países dos Balcãs Ocidentais. A preocupação com este fenómeno está expresso pelo relatório. A relatora pede que haja assistência financeira adicional e um maior envolvimento de atores de relevo da sociedade civil, a fim de reforçar a transparência do sistema judicial e melhorar as suas capacidades a longo prazo, bem como dos que desempenham um papel de controlo e denúncia da utilização incorreta dos fundos. O Kosovo, neste relatório, é um dos países dos Balcãs Ocidentais que recebe assistência financeira ao abrigo do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA). Não estamos de acordo com a aplicação desse mecanismo em nenhum país.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia