Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 22 октомври 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Решение за неотложна процедура
 4.Ин витро диагностични медицински изделия I - Медицински изделия I (разискване)
 5.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година - всички раздели (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Тарифни квоти за вино (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (гласуване)
  6.2.Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (гласуване)
  6.3.Ин витро диагностични медицински изделия (A7-0327/2013 - Peter Liese) (гласуване)
  6.4.Медицински изделия (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (гласуване)
 7.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 8.Време за гласуване (продължение)
  8.1.Рециклиране на кораби (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (гласуване)
  8.2.Европейската демографска статистика (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (гласуване)
  8.3.Сексуално и репродуктивно здраве и права (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (гласуване)
  8.4.Положението, свързано с правата на човека, в региона на Сахел (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (гласуване)
  8.5.Местните органи и гражданското общество (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (гласуване)
  8.6.Преосмисляне на образованието (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (гласуване)
  8.7.Предприсъединителни фондове на ЕС: съдебните системи и борбата срещу корупцията (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (гласуване)
  8.8.Безопасност на пациентите (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (гласуване)
  8.9.Подвеждащи рекламни практики (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Тарифни квоти за вино (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Ин витро диагностични медицински изделия (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Медицински изделия (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Рециклиране на кораби (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Европейската демографска статистика (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Сексуално и репродуктивно здраве и права (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Положението, свързано с правата на човека, в региона на Сахел (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Местните органи и гражданското общество (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Преосмисляне на образованието (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.Предприсъединителни фондове на ЕС: съдебните системи и борбата срещу корупцията (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Безопасност на пациентите (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Подвеждащи рекламни практики (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (разискване)
 13.План за действие по отношение на електронното правосъдие за периода 2014-2018 г. (разискване)
 14.Хърватски член на Сметната палата (разискване)
 15.Състав на Парламента: вж. протокола
 16.Мобилност на гражданите на ЕС и социално-осигурителни системи на държавите членки (разискване)
 17.Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. (разискване)
 18.Европейски фонд за морско дело и рибарство (разискване)
 19.Познания за морската среда 2020 г. (разискване)
 20.Трансфер на бюджетни средства
 21.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 22.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2017 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (7075 kb)
Правна информация - Политика за поверителност