Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 22. října 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Rozhodnutí o použití naléhavého postupu
 4.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro – Zdravotnické prostředky (rozprava)
 5.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 - všechny oddíly (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Celní kvóty pro víno (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (hlasování)
  6.2.Makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (hlasování)
  6.3.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese) (hlasování)
  6.4.Zdravotnické prostředky (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (hlasování)
 7.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 8.Hlasování (pokračování)
  8.1.Recyklace lodí (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (hlasování)
  8.2.Evropská demografická statistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (hlasování)
  8.3.Sexuální a reprodukční zdraví a práva (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (hlasování)
  8.4.Lidská práva v oblasti Sahelu (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (hlasování)
  8.5.Místní orgány a občanská společnost (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (hlasování)
  8.6.Přehodnocení vzdělávání (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (hlasování)
  8.7.Předvstupní fondy EU: soudnictví a boj proti korupci (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (hlasování)
  8.8.Zdravotní péče (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (hlasování)
  8.9.Klamavé marketingové praktiky (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Celní kvóty pro víno (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Makrofinanční pomoc Kyrgyzské republice (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Zdravotnické prostředky (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Recyklace lodí (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Evropská demografická statistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Sexuální a reprodukční zdraví a práva (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Lidská práva v oblasti Sahelu (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Místní orgány a občanská společnost (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Přehodnocení vzdělávání (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.Předvstupní fondy EU: soudnictví a boj proti korupci (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Zdravotní péče (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Klamavé marketingové praktiky (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (rozprava)
 13.e-justice, akční plán na období 2014-2018 (rozprava)
 14.Chorvatský člen Účetního dvora (rozprava)
 15.Složení Parlamentu: viz zápis
 16.Mobilita občanů EU a sociální systémy členských států (rozprava)
 17.Evropská politika sousedství, směrem k posílenému partnerství: postoj EP ke zprávě o pokroku za rok 2012 (rozprava)
 18.Evropský námořní a rybářský fond (rozprava)
 19.Znalosti v námořní oblasti 2020 (rozprava)
 20.Převod prostředků: viz zápis
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2017 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (7075 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí