Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 22. oktoober 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Otsus kiirmenetluse kohta
 4.In vitro diagnostikameditsiiniseadmed - Meditsiiniseadmed (arutelu)
 5.Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Veini tariifikvoodid (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (hääletus)
  6.2.Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (hääletus)
  6.3.In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (A7-0327/2013 - Peter Liese) (hääletus)
  6.4.Meditsiiniseadmed (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (hääletus)
 7.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 8.Hääletused (jätkamine)
  8.1.Laevade ringlussevõtt (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (hääletus)
  8.2.Euroopa rahvastikustatistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (hääletus)
  8.3.Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (hääletus)
  8.4.Inimõigused Saheli piirkonnas (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (hääletus)
  8.5.Kohalikud asutused ja kodanikuühiskond (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (hääletus)
  8.6.Hariduse ümbermõtestamine (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (hääletus)
  8.7.Euroopa Liidu ühinemiseelsed fondid: kohtusüsteemid ja korruptsioonivastane võitlus (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (hääletus)
  8.8.Patsiendi ohutus (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (hääletus)
  8.9.Eksitavad reklaamivõtted (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Veini tariifikvoodid (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Meditsiiniseadmed (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Laevade ringlussevõtt (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Euroopa rahvastikustatistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Inimõigused Saheli piirkonnas (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Kohalikud asutused ja kodanikuühiskond (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Hariduse ümbermõtestamine (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.Euroopa Liidu ühinemiseelsed fondid: kohtusüsteemid ja korruptsioonivastane võitlus (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Patsiendi ohutus (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Eksitavad reklaamivõtted (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu (arutelu)
 13.E-õiguskeskkonna tegevuskava 2014-2018 (arutelu)
 14.Kontrollikoja Horvaatia liige (arutelu)
 15.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 16.ELi kodanike liikuvus ja liikmesriikide sotsiaalhoolekandesüsteemid (arutelu)
 17.Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse edendamine: EP seisukoht 2012. aasta eduaruannete kohta (arutelu)
 18.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (arutelu)
 19.Merealased teadmised 2020 (arutelu)
 20.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2017 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (7075 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika