Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2013. gada 22. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Lēmums par steidzamu procedūru
 4.In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces - Medicīniskās ierīces (debates)
 5.Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Tarifu kvotas vīnam (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (balsošana)
  6.2.Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (balsošana)
  6.3.In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces (A7-0327/2013 - Peter Liese) (balsošana)
  6.4.Medicīniskās ierīces (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (balsošana)
 7.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  8.1.Kuģu pārstrāde (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (balsošana)
  8.2.Eiropas statistika par demogrāfiju (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (balsošana)
  8.3.Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (balsošana)
  8.4.Cilvēktiesības Sāhelas reģionā (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (balsošana)
  8.5.Vietējās pašvaldības un pilsoniskā sabiedrība (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (balsošana)
  8.6.Izglītības pārvērtēšana (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (balsošana)
  8.7.Pirmspievienošanās palīdzībai paredzētie ES līdzekļi: tiesu sistēmas un korupcijas apkarošana (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (balsošana)
  8.8.Pacientu drošība (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (balsošana)
  8.9.Maldinoša reklāma (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Tarifu kvotas vīnam (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.In vitro diagnostikas medicīniskās ierīces (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Medicīniskās ierīces (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Kuģu pārstrāde (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Eiropas statistika par demogrāfiju (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Cilvēktiesības Sāhelas reģionā (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Vietējās pašvaldības un pilsoniskā sabiedrība (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Izglītības pārvērtēšana (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.Pirmspievienošanās palīdzībai paredzētie ES līdzekļi: tiesu sistēmas un korupcijas apkarošana (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Pacientu drošība (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Maldinoša reklāma (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 12.Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (debates)
 13.Rīcības plāns e-tiesiskuma jomā laikposmam no 2014. līdz 2018. gadam (debates)
 14.Revīzijas palātas loceklis no Horvātijas (debates)
 15.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 16.ES iedzīvotāju mobilitāte un dalībvalstu sociālās drošības sistēmas (debates)
 17.Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (debates)
 18.Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (debates)
 19.Zināšanas par jūru 2020. gada perspektīvā (debates)
 20.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (2017 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (7075 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika