Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 22 oktober 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Besluit inzake het verzoek om urgentverklaring
 4.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek - Medische hulpmiddelen (debat)
 5.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Tariefcontingenten voor wijn (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (stemming)
  6.2.Macrofinanciële bijstand aan Kirgizië (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (stemming)
  6.3.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (A7-0327/2013 - Peter Liese) (stemming)
  6.4.Medische hulpmiddelen (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (stemming)
 7.Uitreiking Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 8.Stemmingen (voortzetting)
  8.1.Scheepsrecycling (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (stemming)
  8.2.Europese bevolkingsstatistieken (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (stemming)
  8.3.Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (stemming)
  8.4.Mensenrechten in de Sahel (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (stemming)
  8.5.Lokale autoriteiten en maatschappelijk middenveld (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (stemming)
  8.6.Een andere kijk op onderwijs (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (stemming)
  8.7.EU-pretoetredingsmiddelen: rechtsstelsels en de strijd tegen corruptie (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  8.8.Patiëntveiligheid (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (stemming)
  8.9.Misleidende marketingpraktijken (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Tariefcontingenten voor wijn (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Macrofinanciële bijstand aan Kirgizië (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Medische hulpmiddelen (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Scheepsrecycling (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Europese bevolkingsstatistieken (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Mensenrechten in de Sahel (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Lokale autoriteiten en maatschappelijk middenveld (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Een andere kijk op onderwijs (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.EU-pretoetredingsmiddelen: rechtsstelsels en de strijd tegen corruptie (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Patiëntveiligheid (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Misleidende marketingpraktijken (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (debat)
 13.Actieplan 2014-2018 voor e-justitie (debat)
 14.Kroatisch lid van de Rekenkamer (debat)
 15.Samenstelling Parlement: zie notulen
 16.Mobiliteit EU-burgers en socialezekerheidsstelsels van de lidstaten (debat)
 17.Europees nabuurschapsbeleid: naar een sterker partnerschap - standpunt van het EP over de voortgangsverslagen van 2012 (debat)
 18.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (debat)
 19.Mariene kennis 2020 (debat)
 20.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2017 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (7075 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid