Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 22 października 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny
 4.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Wyroby medyczne (debata)
 5.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014 - wszystkie sekcje (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Kontyngenty taryfowe na wino (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (głosowanie)
  6.2.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (głosowanie)
  6.3.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese) (głosowanie)
  6.4.Wyroby medyczne (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (głosowanie)
 7.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 8.Głosowanie (kontynuacja)
  8.1.Recykling statków (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (głosowanie)
  8.2.Europejska statystyka w dziedzinie demografii (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (głosowanie)
  8.3.Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (głosowanie)
  8.4.Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (głosowanie)
  8.5.Lokalne władze i społeczeństwo obywatelskie (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (głosowanie)
  8.6.Nowe podejście do edukacji (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (głosowanie)
  8.7.Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej: systemy sądowe oraz walka z korupcją (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (głosowanie)
  8.8.Bezpieczeństwo pacjentów (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (głosowanie)
  8.9.Wprowadzające w błąd praktyki reklamowe (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Kontyngenty taryfowe na wino (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Wyroby medyczne (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Recykling statków (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Europejska statystyka w dziedzinie demografii (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Sytuacja w zakresie praw człowieka w regionie Sahelu (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Lokalne władze i społeczeństwo obywatelskie (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Nowe podejście do edukacji (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej: systemy sądowe oraz walka z korupcją (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Bezpieczeństwo pacjentów (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Wprowadzające w błąd praktyki reklamowe (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Przestępczość zorganizowana, korupcja i pranie pieniędzy (debata)
 13.e-Sprawiedliwość: plan działania na lata 2014-2018 (debata)
 14.Chorwacki członek Trybunału Obrachunkowego (debata)
 15.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 16.Mobilność obywateli UE i systemy socjalne państw członkowskich (debata)
 17.Europejska polityka sąsiedztwa: działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa - stanowisko PE w sprawie sprawozdań z postępów za rok 2012 (debata)
 18.Europejski Fundusz Morski i Rybacki (debata)
 19.Wiedza o morzu 2020 (debata)
 20.Przesunięcie środków: patrz protokół
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2017 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7075 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności