Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 22 octombrie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Decizie privind urgenţa
 4.Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro - Dispozitivele medicale (dezbatere)
 5.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2014 - toate secţiunile (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Contingente tarifare pentru vin (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (vot)
  6.2.Asistenţă macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (vot)
  6.3.Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese) (vot)
  6.4.Dispozitivele medicale (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (vot)
 7.Acordarea Premiului Saharov (şedinţă solemnă)
 8.Votare (continuare)
  8.1.Reciclarea navelor (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (vot)
  8.2.Statisticile demografice europene (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (vot)
  8.3.Sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (vot)
  8.4.Situația drepturilor omului în regiunea Sahel (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (vot)
  8.5.Autorităţile locale şi societatea civilă (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (vot)
  8.6.Regândirea educației (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (vot)
  8.7.Fondurile UE de preaderare: sistemele judiciare şi combaterea corupţiei (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (vot)
  8.8.Siguranța pacienților (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (vot)
  8.9.Practicile de publicitate înşelătoare (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
  9.1.Contingente tarifare pentru vin (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Asistenţă macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Dispozitivele medicale (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Reciclarea navelor (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Statisticile demografice europene (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Sănătatea sexuală şi a reproducerii şi drepturile aferente (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Situația drepturilor omului în regiunea Sahel (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Autorităţile locale şi societatea civilă (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Regândirea educației (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.Fondurile UE de preaderare: sistemele judiciare şi combaterea corupţiei (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Siguranța pacienților (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Practicile de publicitate înşelătoare (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 12.Crima organizată, corupţia şi spălarea de bani (dezbatere)
 13.e-justiţie: Plan de acțiune pentru perioada 2014-2018 (dezbatere)
 14.Membrul croat al Curții de Conturi (dezbatere)
 15.Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 16.Mobilitatea cetăţenilor UE şi sistemele de protecție socială ale statelor membre (dezbatere)
 17.Politica europeană de vecinătate, spre o consolidare a parteneriatului: poziţia PE referitoare la rapoartele intermediare de activitate pentru 2012 (dezbatere)
 18.Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (dezbatere)
 19.Cunoașterea mediului marin 2020 (dezbatere)
 20.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 22.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2017 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (7075 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate