Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 22. októbra 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Rozhodnutie o naliehavom postupe
 4.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro - Zdravotnícke pomôcky (rozprava)
 5.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Colné kvóty na víno (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler) (hlasovanie)
  6.2.Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike (A7-0334/2013 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  6.3.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese) (hlasovanie)
  6.4.Zdravotnícke pomôcky (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt) (hlasovanie)
 7.Udeľovanie ceny Sacharova (slávnostná časť schôdze)
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  8.1.Recyklácia lodí (A7-0132/2013 - Carl Schlyter) (hlasovanie)
  8.2.Európska demografická štatistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor) (hlasovanie)
  8.3.Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (A7-0306/2013 - Edite Estrela) (hlasovanie)
  8.4.Ľudské práva v regióne Sahel (A7-0325/2013 - Charles Tannock) (hlasovanie)
  8.5.Miestne orgány a občianska spoločnosť (A7-0296/2013 - Corina Creţu) (hlasovanie)
  8.6.Prehodnotenie vzdelávania (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová) (hlasovanie)
  8.7.Predvstupové fondy EÚ: súdne systémy a boj proti korupcii (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei) (hlasovanie)
  8.8.Bezpečnosť pacienta (A7-0320/2013 - Oreste Rossi) (hlasovanie)
  8.9.Klamlivé reklamné postupy (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Colné kvóty na víno (A7-0293/2013 - Iuliu Winkler)
  9.2.Makrofinančná pomoc Kirgizskej republike (A7-0334/2013 - Vital Moreira)
  9.3.Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (A7-0327/2013 - Peter Liese)
  9.4.Zdravotnícke pomôcky (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)
  9.5.Recyklácia lodí (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
  9.6.Európska demografická štatistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
  9.7.Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
  9.8.Ľudské práva v regióne Sahel (A7-0325/2013 - Charles Tannock)
  9.9.Miestne orgány a občianska spoločnosť (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
  9.10.Prehodnotenie vzdelávania (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
  9.11.Predvstupové fondy EÚ: súdne systémy a boj proti korupcii (A7-0318/2013 - Monica Luisa Macovei)
  9.12.Bezpečnosť pacienta (A7-0320/2013 - Oreste Rossi)
  9.13.Klamlivé reklamné postupy (A7-0311/2013 - Cornelis de Jong)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Organizovaná trestná činnosť, korupcia a pranie špinavých peňazí (rozprava)
 13.Akčný plán elektronická justícia na roky 2014 – 2018 (rozprava)
 14.Chorvátsky člen Dvora audítorov (rozprava)
 15.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Mobilita občanov EÚ a záchranné sociálne siete členských štátov (rozprava)
 17.Európska susedská politika, snaha o posilnené partnerstvo: pozícia EP k správam o pokroku za rok 2012 (rozprava)
 18.Európsky námorný a rybársky fond (rozprava)
 19.Poznatky o mori 2020 (rozprava)
 20.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2017 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (7075 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia